Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

TUẦN 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (389.86 KB, 29 trang )

Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

TUẦN 7
Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN( Tiếp theo) (T1)

TOÁN:
I.Mục tiêu:
- KT: Giúp HS đọc, viết được các số thập phân các dạng đơn giản thường
gặp.Biết được cấu tạo số thập phân có phần nguyên và phần thập phân.
- KN: Rèn kĩ năng vận dụng cách chuyển để chuyển được hỗn số về số thập phân,
từ số thập phân thành phân số thập phân.
-TĐ: Giáo dục các em tính tự giác, ham thích tìm hiểu môn học.
- NL: Giúp phát triển năng lực tự giải quyết vấn đề học tập trong tiết học
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Thẻ, hình vẽ , phiếu BT.
HS: vở ô li
III. Điều chỉnh hoạt động học:
IV. Điếu chỉnh NDDH : theo logo
+/ HĐ 1: TC: ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức số thập
phân.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:HS đọc được các kí hiệu trên hình vẽ, kể được một số kí hiệu như hình
vẽ vừa đọc.
- Phương pháp: Quan sát;vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét bằng lời
+/ HĐ 2 - HĐCB: Hỗ trợ các em nắm được cách chuyển hỗn số thành số thập
phân.Biết được cấu tạo của số thập phân có phần nguyên và phần thập phân


* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đọc nắm nội dung và chia sẽ được thông tin cho bạn
- Phương pháp: vấn đáp; quan sát
- Kĩ thuật:Đặt câu hỏi;ghi chép ngắn
+/ HĐ 3 : Vận dụng kiến thức vào làm bài tập
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS chuyển được hỗn số thành số thập phân và đọc các số thập phân
- Phương pháp: viết; vấn đáp
- Kĩ năng: viết nhận xét (GV); nhận xét bằng lời
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: ( Oanh, Hữu, ….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp
các em nắm chắc cách chuyển đổi hỗn số thành sô thập phân. (HĐ2)

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

Câu hỏi gợi mở: Khi chuyển một hỗn số thành số thập phân ta thực hiện như thế
nào ? VD minh họa.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH giúp đỡ các bạn trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình:
Em thực hiện HĐ ứng dụng ..
---------------------------------TIẾNG VIỆT: BÀI 7A: CON NGƯỜI LÀ BẠN CỦA THIÊN NHIÊN (T1)
I. Mục tiêu::
- KT : Đọc , hiểu bài : Những người bạn tốt. Hiểu nội dung: Khen ngợi sự thông

minh , tình cảm gắn bó đáng quý của loài cá heo với con người . Trả lời được các
câu hỏi 1,2,3,4,5.
-KN : Biết đọc diễn cảm bài văn thể hiện được cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị
của người kể với chuyên gia nước bạn. Đọc thành tiếng và đọc diễn cảm bài. Trả
lời được các câu hỏi 1,2,3,4, Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi
đúng chỗ.
-TĐ : Giáo dục HS yêuquý thiên nhiên , biết bảo vệ các loài vật có ích .
- NL : Rèn luyện năng lực ngôn ngữ. Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời
theo cách hiểu của mình, mạnh dạn, tự tin.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
- GV: Máy chiếu, bảng nhóm.
- HS: Sách HDH
III. Điều chỉnh ND dạy học: Không.
IV. Điều chỉnh hoạt động học:
* Khởi động: TC “Em nói những điều em biết về cảnh đẹp thiên nhiên”
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: tạo tinh thần thoải mái, hứng thú cho HS.
- Phương pháp: vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1. Theo TL
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý.
+ Đọc trôi chảy, lưu loát, diễn cảm toàn bài với giọng sôi nổi , hồi hộp .
+ Đọc hiểu nghĩa các từ: Boong tàu , dong buồm , hành trình , sửng sốt ...
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy


Năm học 2018- 2019

- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
HĐ 2,3,4. Theo TL
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dấu câu , sau các
cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm .
+ Đọc diễn cảm toàn bài với giọng sôi nổi , hồi hộp .
+ Hiểu nghĩa của các từ: Boong tàu , dong buồm , hành trình , sửng sốt ..
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
HĐ5. Theo TL
* Đánh giá:
- Tiêu chí: hiểu nội dung bài đọc của học sinh.
+ Câu 1: Nghệ sĩ A- ri- ôn phải nhảy xuống biển vì đám thủy thủ nổi lòng tham
muốn giết ông . Ông không muoont chết trong tay bọn thủy thủ nên ông đã nhảy
xuống biển .
+ Câu 2: Điều kì lạ đã xảy ra khi A – ri – ôn cất tiếng hát giã biệt cuộc đời , đàn cá
heo đã bơi đến vây quanh tàu , say sưa thưởng thức tiếng hát của ông . Bầy cá heo
đã cứu A- ri –ôn khi ông nhảy xuống biển và đưa ông trở về đất liền nhanh hơn
tàu .+ Câu 3: Qua câu chuyên ta thấy , cá heo là con vật thông minh tình nghĩa ,
chúng biết thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ , biết cứu giúp khi người bị nạn ..
+ Câu 4:Câu chuyên trên muốn nói mối quan hệ gắn bó , gần gủi giữa con người
với thiên nhiên.
- Phương pháp: vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, tôn
vinh học tập.

HĐ6. Theo TL
* Đánh giá:
- Tiêu chí: Nói được cách đối xử của đám thủy thủ và của đàn cá heo. Đám thủy
thủ tuy là người nhưng vô cùng tham lam độc ác , không biết trân trọng tài năng .
Cá heo là loài vật nhưng thông minh , tình nghĩa , biết cứu người gặp nạn , biết
thưởng thức cái hay , cái đẹp .
- Phương pháp: vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- Luyện cho - HS tiếp thu còn hạn chế đọc các từ: Boong tàu , dong buồm , hành
trình , sửng sốt ; hiểu nghĩa các từ khó…
- Luyện cho HS tiếp thu nhanh đọc diễn cảm toàn bài với giọng sôi nổi , trìu mến .
Đọc nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm .
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Đọc bài: Những người bạn tốt cho bố mẹ, người thân mình cùng nghe.
---------------------------------TIẾNG VIỆT: ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 5
BÀI 7B: CON NGƯỜI LÀ BẠN CỦA THIÊN NHIÊN (T2)
I. Mục tiêu:
-KT : Nhận biết nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa .
-KN : Biết tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của một số danh từ chỉ bộ phận cơ
thể người và động vật .
- TĐ : Giáo dục tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ thiên nhiên .
- NL : HS hợp tác nhóm mạnh dạn; diễn đạt mạch lạc, phát triển năng lực ngôn

ngữ; giao tiếp tự tin.
II. Chuẩn bị ĐDDH: Từ điển TV,.
III. Hoạt động học:
A. KHỞI ĐỘNG

* Khởi động:
- Ban văn nghệ cho lớp hát 1 bài
- Tổ chức trò chơi: “Truyền điện” Một bạn nêu một câu có từ mang nghĩa gốc một
bạn nêu một câu có từ mang nghĩa chuyển.
* Đánh giá:
- Tiêu chí : Nêu đúng những câu có các từ mang nghĩa gốc, mang nghĩa chuyển . - Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, nhận xét bằng lời.
B. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

7. Trong những câu nào dưới đây các từ mắt, chân , đầu mang nghĩa gốc và
trong những câu nào chúng mang nghĩa chuyển?
Việc 1: Đọc thầm và tính nhẩm trong đầu
Việc 2: Chia sẻ cặp đôi
Việc 3: Chia sẻ trong nhóm

Trưởng ban học tập cho các nhóm chia sẻ bài nhóm mình làm cho các bạn nghe
Gv tương tác chia sẻ để học sinh củng cố lại khái niệm về từ nhiều nghĩa.
* Đánh giá:

- Tiêu chí:
+ Nêu đúng những câu có các từ ( mắt , chân , đầu) mang nghĩa gốc: mang nghĩa
chuyển .
+ Nghĩa gốc : - Đôi mắt bé mở to . - Bé đau chân . – Khi viết , em đừng ngoẹo
đầu .
+ Nghĩa chuyển: - Quả na mở mắt . – Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân .
- Nước suối đầu nguồn rất trong.
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, nhận xét bằng lời.
C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Nghĩa của các từ được in đậm trong đoạn thơ sau mang nghĩa gốc hay
nghĩa chuyển?
Việc 1: Cá nhân đọc đoạn thơ
Việc 2: Chia sẻ kết quả trong nhóm
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

Việc 3: Chia sẻ kết quả quả trước lớp
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS xác định được các từ ( răng , mũi , tai ) trong đoạn thơ là nghĩa
chuyển vì Răng của chiếc cào không nhai được như răng người , mũi thuyền
không dùng để ngửi được như mũi của người , tai của cái ấm không dùng để nghe
được như tai người và tai động vật .
- Phương pháp: vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập.


2. Tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau: lưỡi, miệng, cổ, tay,
lưng.
- Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu rồi quan sát gợi ý để tìm
- Việc 2: Chia sẽ với bạn bên cạnh
- Việc 3: Viết các ví dụ mà em và bạn vừa tìm được vào vở

Ban HT yêu cầu các nhóm chia sẻ trươc lớp bài 1,2
Gv tương tác với HS để HS hiểu hơn về kiến thức trong bài tập
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ HS tìm và viết lại một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của các từ : lưỡi , miệng ,
cổ , tay , lưng :
+ Lưỡi : lưỡi liềm, lưỡi hái , lưỡi dao, lưỡi cày ,lưỡi lê, , lưỡi rìu ….
+ Miệng: miệng bát , miệng hũ , miệng bình , miệng hố , miệng túi ….
+ Cổ : cổ tay , cổ chai , cổ lọ , cổ bình …..
+ Tay : tay áo , tay nghề , tay quay …..
+ Lưng : lưng đồi , lưng áo , lưng đê, lưng núi lưng đèo , lưng trời ….
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

Về nhà em tìm và ghi lại các ví dụ về sự chuyển nghĩa của các từ: Đầu,

đuôi, chân.
---------------------------------Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2018
Buổi chiều
TOÁN: BÀI 21:
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN( Tiếp theo) (T2)
I.Mục tiêu:
- KT : Giúp HS biết cách chuyển một hỗn số thành số thập phân, chuyển một số
thập phân thành phân số thập phân.
- KN : Có kĩ năng chuyển đổi để làm bài tập thực hành.
- TĐ : GD thái độ ham thích học tập ,biết chia sẽ với bạn
- NL : Năng lực hợp tác nhóm, suy luận toán học.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Phiếu BT 2.
HS: vở ô li
III. Điều chỉnh nội dung dạy học: theo tài liệu
IV. Điếu chỉnh Hoạt động học : Điều chỉnh HĐ 2 từ cá nhân sang nhóm lớn
+/ HĐ khởi động : Cho HS hát 1 bài
+/ HĐ 1 : Đọc mỗi số thập phân
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đọc được số thập phân
- Phương pháo: Quan sát;
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh;
+/ HĐ 2 :
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS chuyển được hỗn số về số thập phân
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh;nhận xét bằng lời
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS chuyển được số thập phân thành phân số thập phân
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp

- Kĩ thuật: ghi chép nhanh;nhận xét bằng lời
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: ( Tuấn, Oanh, Hữu….).Giúp các em nắm
chắc cách thực hiện chuyển đổi số thập phân, phân số thập phân.
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

Câu hỏi gợi mở:
1.Để chuyển phân một hỗn số thành số thập phân ta chú y điều gì?
2. Nêu cách chuyển đổi hỗn số thành số thập phân.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và giúp đỡcác bạn trong nhóm
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình:
Quan sát hình vẽ và đọc các số thập phân ghi trên hình..
---------------------------------TIẾNG VIỆT:
BÀI 7A: CON NGƯỜI LÀ BẠN CỦA THIÊN NHÊN
(TIẾT 3)
I. Mục tiêu:
-KT: Nghe - viết đúng bài Dòng kinh quê hương.Tìm vần và tiếng thích hợp
điền vào chỗ trống chỗ trống
- KN: Nghe - viết đúng bài chính tả. Viết đúng tiếng chứa nguyên am đôi ia / iê.
Trình bày đúng bài Dòng kinh quê hương , không mắc quá 5 lỗi trong bài, viết
đảm bảo quy trình.
-TĐ: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.
-NL: Tự học, hợp tác nhóm.

II. Chuẩn bị ĐDDH:
- Bảng phụ HĐ6.
III. Điều chỉnh ND dạy học: Không.
IV. Hoạt động học
B- HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ4: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
- Tiêu chí: Kĩ năng viết chính tả của HS.
+ Viết chính xác từ khó: buồng máy, ngoại quốc, ửng lên, chất phác, giản dị,…
+ Viết đảm bảo tốc độ, đúng chỉnh tả, chữ đều trình bày đẹp.
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
HĐ 5,6: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Tìm được một vần điền được cả 3 chỗ trống là vần ( iêu)
+ Tìm được tiếng có chứa iê hoặc ia điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu
thành ngữ, tuc ngữ. ( a, kiến ; b, tía ; c , mía ; d, chia ; e, tiền ; g, biển)

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

+ Tự học tốt, hoàn thành bài của mình, chia sẻ kết quả với bạn.
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp,
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:

- HS tiếp thu còn hạn chế : viết đúng các từ khó: dòng kinh, quen thuộc , giã bàng ,
lảnh lót … ra bảng con.
- HS HTT : viết đúng, viết đẹp. Trình bày sạch sẽ.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- HS về nhà tìm hiểu, sưu tầm thêm một số bài văn, bài thơ, ca ngợi về vẽ đẹp của
làng quê ở Việt Nam.
---------------------------------TIẾNG VIỆT:
BÀI 7B: ÂM THANH CUỘC SỐNG (TIẾT 1)
I. Mục tiêu:
-KT : Đọc - hiểu bài thơ Tiếng đàn ba- la – lai – ca trên sông Đà. Hiểu nội dung:
Ca ngợivẻ đẹp kì vĩ của công trình thủy điện sôngĐà ,sức mạnh của những người
đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó hòa quyện giữa con người với thiên
nhiên. Trả lời được các câu hỏi HĐ5,6.Học thuộc lòng bài thơ.
-KN :Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ , khổ thơ.
Biết đọc diễn cảm bài thơ.
- TĐ :: Giáo dục HS yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên và tinh thần đoàn kết , hữu
nghi giữa các nước trên thế giới .
-NL : Rèn luyện năng lực ngôn ngữ. Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời
theo cách hiểu của mình, mạnh dạn, tự tin.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: tranh, bảng phụ.
- Học sinh: Tài liệu HDH.
III. Điều chỉnh ND dạy học: Không.
IV. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. HĐ1: (Theo tài liệu)
Quan sát ảnh và nhận biết ...
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Quan sát và mô tả được cảnh vật ở trong ảnh.

+ Nói những điều em biết về nhà máy thủy điện Hòa Bình .
+ Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc.
+ Biết dùng ngữ điệu, thái độ trong khi bày tỏ ý kiến của mình.

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- Phương pháp: vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
2. HĐ2,3,4: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý.
+ Đọc trôi chảy, lưu loát, diễn cảm toàn bài.
+ Đọc hiểu nghĩa các từ: xe ben , Ba – la – lai – ca , sông Đà
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
3. HĐ5, 6: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
- Tiêu chí: hiểu nội dung bài đọc của học sinh.
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
HĐ5:
Câu 1: Những chi tiết trong bài thơ gợi lên hình ảnh một đêm trăng tĩnh mịch là:
cả công trường say ngủ cạnh dòng sông , những tháp khoan nhô lên trời ngẫm
nghĩ , những xe ủi xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ .

Câu 2: Chi tiết cho thấy đêm trăng tĩnh mịch nhưng vẫn sinh động vì có tiếng đàn
của cô gái Nga , có dòng sông lấp loáng dưới ánh trăng và có những sự vật được
tác giả miêu tả bằng biện pháp nhân hóa
Câu3: Những hình ảnh trong bài thơtheer hiện sự gắn bó giữa con người với
thiên nhiên : Chỉ còn tiếng đàn ngân nga – với một dòng trăng lấp loáng sông Đà
– Chiếc đập lớn.. ...giữa cao nguyên .....
HĐ6: Tìm được những câu thơ sử dụng biện pháp nhân hóa và nêu được tác dụng
của biện pháp nhân hóa trong việc tả cảnh .
+ Phương pháp: vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét bằng lời, trình bày miệng, tôn
vinh học tập.
4. HĐ7: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
- Tiêu chí: học thuộc lòng bài thơ.
- Phương pháp: vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- HS tiếp thu còn hạn chế : đọc đúng các ba – la – lai – ca , tháp khoan , ngẫm
nghĩ , lấp loáng , bỡ ngỡ ; hiểu nghĩa các từ khó…
- Luyện cho HSHTT : đọc diễn cảm toàn bài; trả lời tốt các câu hỏi.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Chia sẻ với người thân những điều đã học.

- Sưu tầm tranh ảnh theo chủ đề Con người với thiên nhiên .
- Học thuộc lòng bài thơ. .
---------------------------------Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng
TOÁN BÀI 22:
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN.
ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN(T1)
I.Mục tiêu:
-KT: Giúp HS nắm được tên hàng của số thập phân; quan hệ giữa các đơn vị của
hai hàng liền nhau và cách đọc, viết số thập phân.
-KN: Có kĩ năng chuyển đổi để làm bài tập thực hành.
-TĐ : Có sự hứng thú tò mò khi học toán
-NL : Phát triển được năng lực tư duy.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Thẻ,bảng nhóm, Phiếu BT.
HS: Bút dạ viết bảng.
III. Điều chỉnh NDHĐ : Không
IV. Điều chỉnh hoạt động học: Theo logo
1. Khởi động:
- Quản trò lên tổ chức trò chơi ” Đọc, viết số thập phân” .
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS viết được các số thập phân...yêu cầu viết nhanh, số rõ, đẹp
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh, nhận xét
2. Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy cô hướng dẫn.
3. a, Đọc và giải thích cho bạn nghe các ví dụ.
b,Thảo luận cách đọc, cách viết số thập phân.
c, Đọc kĩ nội dung
d, Lấy ví dụ minh họa.
*Đánh giá:

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- Tiêu chí: HS viết được các số thập phân,biết được tên các hàng của số thập
phân; quan hệ giữa các đơn vị của hai hàng liền nhau
- Phương pháp: Quan sát; Viết(HS)
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, viết nhận xét
4. Đọc số thập phân: 549,8012
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nêu được phần nguyên, phần thập phân và mối quan hệ giữa các
đơn vị của hai hàng liền nhau trong số thập phân đó.
- Phương pháp:quan sát; Vấn đáp
- Kĩ thuật:Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi,nhận xét bằng lời.
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
- Giúp HS chậm trình bày trước lớp để các em mạnh dạn hơn.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình.
---------------------------------TIẾNG VIỆT:
BÀI 7B: ÂM THANH CUỘC SỐNG
(TIẾT 2)
I. Mục tiêu
- KT : Luyện tập tả cảnh sông nước : Xác định được cấu tạo của bài văn tả cảnh ,
các câu mở đoạn , sự liên kết về ý nghĩa các đoạn văn trong bài văn .
- KN : Biết viết các câu mở đoạn cho đoạn văn , lời văn tự nhiên sinh động .
- TĐ: Giáo dục HS yêu thích cảnh đẹp về sông nước và thich miêu tả cảnh sông
nước .

- NL : Giúp HS phát triển năng lực tự học, hợp tác nhóm,
II. Chuẩn bị ĐD DH:
- GV: Bảng nhóm.
- HS: Sách HDH, vở.
III. Điều chỉnh ND dạy học: Không.
IV. Điều chỉnh hoạt động học:
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. HĐ1: Khởi động: Trò chơi: ‘‘Kể nhanh, kể đúng’’ khởi động tiết học.
* Đánh giá:
- Tiêu chí : HS thoải mái bước vào tiết học.
- Phương pháp: quan sát ; vấn đáp.
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn ; nhận xét bằng lời.
2. HĐ 1,2, 3: (Theo tài liệu)
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

* Đánh giá:
- Tiêu chí:
BT1:
Đọc bài văn và trả lời được các câu hỏi :
a) - Phần mở bài từ Vịnh Hạ Long đên của đất nước Việt Nam
- Phần thân bài từ Cái đẹp của Hạ Long đến ngân lên vang vọng .
- Phần kết bài từ Núi non , sông nước tươi đẹp đến mãi mãi giữ gìn .
b) Phần thân bài gồm có 3 đoạn
Đoạn 1: Tả sự kì vĩ của thiên nhiên Hạ Long .
Đoạn 2: Tả vẻ duyên dáng của Hạ Long .

Đoạn 3: Tả nét riêng biệt, hấp dẫn lòng người của Hạ Long qua mỗi mùa .
c) Những câu văn in đậm là câu mở đầu mỗi đoạn , câu mở đoạn nêu ý bao trùm
cả đoạn . Với cả bài , mỗi câu văn nêu một đặc điểm của cảnh vật được tả , đồng
thời liên kết các đoạn trong bài với nhau .
BT2: Câu mở đoạn là : b , Tây Nguyên có núi cao chất ngất , có rừng cây đại
ngàn .
BT3: HS viết được câu mở đoạn cho đoạn văn trên theo ý của mình .
VD : Tây Nguyên là một mảnh đất trù phú . Nơi đây không chỉ có núi cao chất
ngất mà có cả rừng cây đại ngàn ……
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, phiếu đánh giá.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ HS:
- HĐ 1,2,3 - HĐTH: Học sinh nắm chắc được cấu tạo của bài văn tả cảnh , các câu
mở đoạn , sự liên kết về ý nghĩa các đoạn văn trong bài văn.
- HS tiếp thu còn hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em nắm chắc cấu tạo
của bài văn tả cảnh , các câu mở đoạn , sự liên kết về ý nghĩa các đoạn văn trong
bài văn.
- HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở HDH và viết được
các câu mở đoạn đầy đủ , sinh động .
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Chia sẻ cùng người thân về các câu mở đoạn em vừa viết .
---------------------------------Tiếng việt:
BÀI 7B: ÂM THANH CUỘC SỐNG (TIẾT 3)
I. Mục tiêu:
- KT: Nghe - Kể lại được câu chuyện Cây cỏ nước Nam .Hiểu ý nghĩa câu
chuyện: Khuyên người ta yêu quý thiên nhiên ; hiểu giá trị và biết trân trọng từng
ngọn cỏ , lá cây .
-KN: Kể đúng câu chuyện, biết kết hợp lời kể với nét mặt , cử chỉ , điệu bộ .

Giáo viên: Lê Thị Hoa PhượngTrường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- TĐ: Giáo dục HS biết yêu quý thiên nhiên và biết trân trọng từng ngọn cỏ , lá
cây .
-NL: Phát triển năng lực tư duy, ngôn ngữ, tự học, hợp tác nhóm.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện.
- HS: SHD.
III. Điều chỉnh ND dạy học: Không.
IV. Điều chỉnh hoạt động:
HĐ4: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: HS lắng nghe GV kể câu chuyện, ghi chép và nhớ ND chính
của câu chuyện.
- Phương pháp: quan sát.
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn.
HĐ,5,: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ HS dựa vào các tranh và lời thuyết minh dưới tranh, tập kể từng đoạn câu
chuyện .
+ HS ghi nhớ tranh, xâu chuỗi ND từng tranh kết hợp lời thuyết minh dưới tranh
( SHD) kể lại từng đoạn câu chuyện .
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, kể chuyện, tôn vinh học
tập.

HĐ6 ,7: (Theo tài liệu)
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ HS dựa vào gợi ý ở ( SHD) kể lại tóm tắt câu chuyện Cây cỏ nước Nam.
+ Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi cuốn người nghe.
+ HS nêu được ý nghĩa câu chuyện, rút ra bài học cho bản thân.
- Phương pháp: quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, kể chuyện, giao lưu chia sẻ, tôn vinh
học tập.
V. Dự kiến phương án hố trợ HS:
- Gợi ý cho HSCHT dựa theo tranh kể lại được ND câu chuyện.
- HSHTT kể hay, hấp dẫn, sinh động.
VI. Hướng dÉn phÇn øng dông:

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- HS về nhà kể lại cho người thân nghe về toàn bộ câu chuyện vừa học .
---------------------------------ĐẠO ĐỨC :
NHỚ ƠN TỔ TIÊN (TIẾT 1)
I. Mục tiêu:
- KT: Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ.
-KN: Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia
đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.
-TĐ: Biết ơn tổ tiên, tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- NL: Giúp HS phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế.

II. Tài liệu, phương tiện:
- Tranh, ảnh
III. Các hoạt động học:

A. Khởi động
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học.
- HS viết tên bài vào vở.
- HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp
B. Hoạt động cơ bản
1. Tìm hiểu nội dung truyện Thăm mộ.

Việc 1: Em nghe bạn đọc câu chuyện: “Thăm mộ”, em nhẩm thầm theo.
Việc 2: Nhóm trưởng nêu câu hỏi thảo luận:
-Nhân ngày Tết cổ truyền, bố của Việt đã làm gì để tỏ lòng biết ơn tổ tiên?
-Theo bạn, bố muốn nhắc nhở Việt điều gì khi kể về tổ tiên?
-Vì sao Việt muốn lau dọn bàn thờ giúp mẹ?
Việc 3: Mời các bạn suy nghĩ và lần lượt trả lời các câu hỏi trên.
Việc 4: Nhóm trưởng cử bạn thư kí ghi lại kết quả thảo luận của nhóm, cùng thống
nhất ý kiến và báo cáo với cô giáo

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

HĐTQ tổ chức cho các bạn trao đổi trước lớp.
- Trao đổi ý kiến với bạn, cùng nhận xét, bổ sung cho nhau
* Đánh giá :

- Tiêu chí : HS biết được một biểu hiện của lòng biết ơn tổ tiên.
- Phương pháp : vấn đáp
- Kĩ thuật : nhận xét bằng lời
2,Thực hành
*Làm bài tập 1 ở SGK.

Việc 1: Từng bạn đọc thầm, làm
Việc 2: Làm xong, em chủ động chia sẻ bài làm của mình với bạn bên cạnh để bạn
có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung(nếu thiếu).
* Đánh giá :
- Tiêu chí : HS nêu được một số việc làmbiểu hiện của lòng biết ơn tổ tiên.
- Phương pháp : vấn đáp
- Kĩ thuật : nhận xét bằng lời
* Tự liên hệ bản thân

Việc 1: Em kể những việc em đã làm được để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và
những việc chưa làm được. Viết ra vở nháp
Việc 2: Nhóm trưởng mời các bạn lần lượt kể những việc em đã làm được để thể
hiện lòng biết ơn tổ tiên và những việc chưa làm được, các bạn khác chú ý nghe,
đánh giá.
Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn chọn các việc làm thể hiện lòng biết ơn tổ
tiên và ghi vào vở để cùng nhau thực hiện.
Việc 4: Nhóm trưởng báo cáo với cô giáo khi đã hoàn thành.

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019


Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các việc làm thể hiện lòng biết ơn tổ
tiên
* Trưởng ban học tập tổ chức cho các bạn chia sẻ những nội dung sau:
- Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu.
* Đánh giá :
- Tiêu chí : HS tự đánh giá được bản thân qua đối chiếu với những việc cần làm
đểtỏ lòng biết ơn tổ tiên..
- Phương pháp : vấn đáp
- Kĩ thuật :đặt câu hỏi ; nhận xét bằng lời
C. Hoạt động ứng dụng
Về sưu tầm tranh ảnh về ngày giỗ tổ Hùng Vương; Tìm hiểu về truyền thống tốt
đẹp của gia đình mình.
---------------------------------HĐNGLL :

ATGT: Bài 3: CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN
VÀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG

I. Mục tiêu:
-KT: HS biết được những điều kiện an toàn và chưa an toàn của các
con đường và đường phố để lựa chọn con đường đi an toàn đến
trường.Xác định được những tình huống không an toàn đối với người
đi bộ và đi xe đạp để có cách phòng tránh.
-KN: HS lập được bản đồ con đường cho mình khi đi học hoặc đi chơi.
Biết cách phòng các tình huống không an toàn ở những điểm nguy
hiểm trên đường.
- TĐ:Giúp HS có ý thức thực hiện quy định của Luật GTĐB, tham gia
tuyên truyền mọi người thực hiên luật Giao thông.
- NL: Giúp HS phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn
II.Chuẩn bị: Mô hình, băng đĩa về hình ảnh các đoạn đường an toàn và không an

toàn. Bản đồ tượng trưng con đường từ nhà đến trường. Phiếu học tập
III. Hoạt động học
1.HĐ1: Những điều kiện an toàn và chưa an toàn của đường phố

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

Việc 1 : Cá nhân quan sát tranh
Việc 2 : Trao đổi với bạn bên cạnh về câu hỏi Chiếc xe đạp an toàn là chiếc xe như
thế nào. Bạn lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu có)
Việc 3 : Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ câu trả lời.
CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn nhau.
* Đánh giá :
- Tiêu chí : HS nêu được nhữngcon đường chưa đủ điều kiện an toàn và biết được
con đường đủ điều kiện an toàn
- Phương pháp : vấn đáp
- Kĩ thuật : nhận xét bằng lời
2. HĐ2: Xác định con đường an toàn khi đến trường

Việc 1 : Cá nhân quan sát tranh và trả lời câu hỏi
Việc 2 : Trao đổi với bạn bên cạnh về câu trả lời của mình. Bạn lắng nghe, nhận
xét và bổ sung (nếu có)
Việc 3 : Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ câu trả lời.
* Đánh giá :
- Tiêu chí : HS phân biệt được những điều kiện an toàn và kém an toàn của con
đường đi bộ và đ ixe đạp. Biết chọn con đường an toàn cho bản thân..

- Phương pháp : Quan sát
- Kĩ thuật : ghi chép ngắn
3. HĐ3 : Phân tích các tình huống nguy hiểm và cách phòng tránh TNGT

Việc 1 : Cả lớp đọc tình huống GV đưa ra
Việc 2 : Các nhóm cùng nhau chia sẽ Tình huống không an toàn là gì? Có thể
phòng tránh như thế nào?
Việc 3 : CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ
* Đánh giá :
- Tiêu chí : HS biết nêu được điểm không an toàn trong tình huống và nêu cách
phòng.
- Phương pháp : Quan sát,vấn đáp
- Kĩ thuật : ghi chép ngắn,nhận xét bằng lời

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

4. HĐ4: Tổng kết rút rag hi nhớ.

*Hoạt động kết thúc tiết học
Qua tiết học, em cần biết chọn cho mình con đường an toàn khi đi học hoặc đi
chơi. Nói với người thân cần chú ý để đảm bảo an toàn cho bản thân và những
người xung quanh
--------------------------------Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng
Toán: BÀI 22: HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN.

ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN(T2)
I.Mục tiêu:
- KT: Giúp HS chuyển được phân số thập phân thành hỗn số và thành số thập
phân.
-KN: Rèn kĩ năng đọc to, rõ ràng và cách chuyển đổi.
-TĐ: Yêu thích môn học, ham mê học hỏi.
-NL: Biết hợp tác nhóm, tích cực trong các hoạt động học để hoàn thành tốt nhiệm
vụ học tập.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Phiếu BT.
HS: SHD
III. Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung SHDH
IV. Điều chỉnh hoạt động dạy học: Theo logo
Khởi động tiết học : Trò chơi : ‘‘Đố bạn ’’: Củng cố, khắc sâu kiến thức về số
thập phân.
*Đánh giá:
-Tiêu chí: HS đọc đúng các số mà TBHT đưa ra.
-Phương pháp: quan sát
-Kĩ thuật: ghi chép nhanh
+/ HĐ 1,2 :
*Đánh giá:
-Tiêu chí: HS đọc và viết đúng số thập phân,xác định dược số thập phân
-Phương pháp: quan sát;vấn đáp

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019


- Kĩ thuật: ghi chép nhanh , nhận xét băng lời
+/ HĐ 3,4 :
*Đánh giá:
- Tiêu chí:HS chuyển được các phân sốthập phân về hỗn số,phân số thập phân
thành số thập phân.
-Phương pháp: vấn đáp; viết
- Kĩ thuật: nhận xét băng lời, viết nhận xét
+/ HĐ 5 :
*Đánh giá:
-Tiêu chí: HS điền được giá trị của các chữ số vào bảng(theo mẫu).
-Phương pháp: vấn đáp; viết
- Kĩ thuật: nhận xét băng lời; viết nhận xét
V- Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: ( Oanh, Hữu,Tuấn….).Hỗ trợ, tiếp cận
giúp các em nắm chắc cách chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân và từ
số thập phân thành hỗn số.
Câu hỏi gợi mở: Làm cách nào để em chuyển được phân số

340
52
;
thành số
1000 1000

thập phân ? (Y/c học sinh nói rõ từng trường hợp một)
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : ( Nhi,Hằng, Trang….) Hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao ở HDH và giúp đỡ các bạn trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của

mình :
2a,Viết các số thập phân có ở bảng
b,Nêu phần nguyên, phần thập phân và cấu tạo từng phần của mỗi số thập phân
cho mọi người biết.
---------------------------------TIẾNG VIỆT: Bài 7C: CẢNH SÔNG NƯỚC ( TIẾT 1)
I.
Mục tiêu:
- KT: Giúp HS biết phân biệt được nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa
trong một số câu văn.
- KN: Rèn kĩ năng đọc, phân biệt các nghĩa của từ nhiều nghĩa và đặt câu để phân
biệt nghĩa của các từ nhiều nghĩa là động từ.
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết yêu quý, giữ gìn Tiếng Việt.
- NL: Giúp HS phát triền năng lực năng lực giao tiếp, NL tự giải quyết vấn đề.
II.
Chuẩn bị đồ dùng: SHD
III. Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo các nội dung dạy học ở SHD
IV. Điều chỉnh hoạt động học :
HĐ 1 : Theo logo:
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS giải nghĩa được các từ nhiều nghĩa bằng cách nối đúng cột A với
với B: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b. Đồng thời nêu đúng nét nghĩa chung của từ “ chạy” có
trong câu trên đó là: hoạt động di chuyển.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp

- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét bằng lời.
HĐ 2 : Theo logo
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nhận biết được nghĩa gốc của từ nhiều nghĩa trong câu: c- Hôm nào
cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét bằng lời.
HĐ 3 : Theo logo:
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đặt được câu để phân biệt các nghĩa của từ đi hoặc từ đứng:
Ví dụ:
a) + Mang nghĩa 1: Em đi học.
+ Mang nghĩa 2: Em không được đi dép vào phòng.
b) + Mang nghĩa 1: Mẹ đang đứng ở cổng chờ em.
+ Kim đồng hồ bỗng nhiên đứng lại.
- Phương pháp: quan sát; viết
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét bằng kí hiệu.
V.
Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
+/ Đối với học sinh TTC: Giúp các em nhận ra đâu là nghĩa gốc bằng
cách giải nghĩa từ giúp các em.
+/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh các yêu cầu và giúp đỡ bạn
TTC.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Tìm thêm một số từ nhiều nghĩa và chỉ ra nghĩa gốc và nghĩa chuyển của
chúng cùng với người thân.
----------------------------------

Giáo viên: Lê Thị Hoa PhượngTrường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

TIẾNG VIỆT:
Bài 7C: CẢNH SÔNG NƯỚC ( TIẾT 2)
I.
Mục tiêu:
- KT: Giúp HS biết cách viết đoạn văn tả cảnh sông nước.
- KN: Rèn kĩ năng viết đoạn văn.
- TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, thể hiện được cảm nghĩ của mình
về cảnh sông nước.
- NL: Giúp HS phát triền năng lực năng lực giao tiếp.
II.
Chuẩn bị đồ dùng: SHD
III. Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo các nội dung dạy học ở SHD
IV. Điều chỉnh hoạt động học :
HĐ 4,5 : Theo logo:
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS viết được đoạn văn tả cảnh sông nước dựa theo dàn ý bài tiết trước.
Yêu cầu đoạn văn phải có câu mở đoạn và kết đoạn. Cần xác định được đối tượng
miêu tả của đoạn văn; tả theo trình tự nhất định; thể hiện được cảm xúc của mình;
có chi tiết nổi bật, liên tưởng (đối với HS TTN).
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét bằng lời.
V.
Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
+/ Đối với học sinh TTC: Giúp các em viết đoạn văn đơn giản nhất tả cảnh sông
nước.

+/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh các yêu cầu và giúp đỡ bạn TTC. Yêu
cầu đoạn văn phải có liên tưởng thú vị.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Đọc lại đoạn văn cho người thân cùng nghe.
---------------------------------KHOA HỌC: PHÒNG TRÁNH CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN
DO MUỖI ĐỐT ( TIẾT 1)
I.Mục tiêu:
- KT: Giúp HS biết được nguyên nhân và cách phòng tránh các bệnh lây nhiễm do
muỗi đốt.
- KN: Rèn kĩ năng quan sát, lập bảng, trình bày, lắng nghe.
- TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, yêu thích môn học.
- NL: Giúp HS phát triền năng lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội.
II.Chuẩn bị đồ dùng:
- Tranh minh hoạ ở SHD
III.Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo các nội dung dạy học ở SHD

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

IV.Điều chỉnh hoạt động học :
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1,2,3,4: Theo logo
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS liên hệ từ thức tế để chia sẻ: muỗi đốt gây ra những bệnh gì? Nói
được những điều em biết về bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và viêm não.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp

- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
HĐ 2,3: Theo logo
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS quan sát tranh và hoàn thành được bảng các bệnh do muỗi gây ra.
- Phương pháp:Quan sát; vấn đáp.
- Kĩ thuật:ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét bằng lời.
HĐ4: Theo logo
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi cần làm gì để phòng bệnh lây truyền
do muỗi đốt.
- Phương pháp: quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét bằng lời.
V.Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: ( Oanh, Hữu….).Giúp các em nắm
được các nội dung cơ bản của tiết học.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
và hỗ trợ các bạn TTC
VI.Hướng dẫn phần ứng dụng:
Cùng nói cho người thân về tác hại và biện pháp để phòng tránh các bệnh lây
truyền do muỗi.
---------------------------------Buổi chiều
ÔLToán:
TUẦN 7 ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN)
I.Mục tiêu:
- KT: Giúp HS đọc, viết, nêu đúng cấu tạo số thập phân dạng đơn giản;
- KN: Rèn kĩ năng đọc và viết số thập phân nhanh, làm bài tập thành thạo
- TĐ: GD tính cẩn thận khi viết phân số
- NL: Giúp HS phát triển năng lực tự giải quyết vấn đề.
II. Chuẩn bị:
HS+ Gv chuẩn bị vở “ Em tự ôn luyện”


Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

III.Điều chỉnh nội dung dạy học: thực hiện bài 1,2,3,4
IV.Điều chỉnh Hoạt động học:
HĐ 1,2: ( Cặp đôi)
* Đánh giá :
- Tiêu chí : các em biết thực hiện phép chia để thấy được số này gấp số kia mấy
lần, viết các số đo độ dài dưới dạng PSTP và STP
- Phương pháp : vấn đáp ;
- Kĩ thuật : nhận xét bằng lời.;
HĐ 3,4: ( Nhóm lớn))
* Đánh giá :
- Tiêu chí : Hs tự đọc và viết được các số thập phân
- Phương pháp : Quan sát ;
- Kĩ thuật : ghi chép nhanh;
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: ( Cường, Tuấn, Oanh…).Giúp các em
nắm cách đổi số đo điện tíchiết giải bài toán
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: ( Nhi, Trang,Hùng, Phú…). Hoàn thành tốt
các bài tập và giúp đỡ các bạn trong nhóm .
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em về hoàn thành các bài còn lại của phần ôn luyện
---------------------------------Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng

Toán:
BÀI 23:
SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
I.Mục tiêu:
-KT: Giúp HS biết nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ
chữ số 0 ở tận cùng bên phải của số thập phân thì giá trị của số thập phân không
thay đổi.
-KN: Rèn kĩ năng đọc to, rõ ràng, viết nhanh các số thập phân.
-TĐ: Có sự hứng thú tò mò khi học toán
-NL: Phát triển được năng lực tư duy
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Thẻ số, đồ dùng học toán về số thập phân, Phiếu BT.
HS: Đồ dùng dạy học toán về số thập phân
III. Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung SHDH
IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

1 . Trò chơi : ‘‘Ghép thẻ ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức về 2
phân số bằng nhau, cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
*Đánh giá :
-Tiêu chí:HS ghép đúng các số đưa ra.
-Phương pháp: quan sát
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh
2. a, Thực hiện lần lượt các hoạt động

b, Đọc kĩ nội dung và giải thích cho bạn
3. a, Viết bốn số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách viết thêm
chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân : 5,78 ; 12,04
b, Viết các số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách borcacs chữ
số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân : 6,8000 ; 230,0000
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS viết được các số thập phân theo yêu cầu.
- Phương pháp: Quan sát; Viết(HS)
- Kĩ thuật: ghi chép ngắn, viết nhận xét
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
+/HĐ 1,2:
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS viết được các số thập phân theo yêu cầu.
- Phương pháp: Quan sát; Viết(HS); vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, viết nhận xét; đặt câu hỏi
V- Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: ( Tuấn, Oanh,Hữu….).Hỗ trợ, tiếp cận
giúp các em nắm chắc cách thêm và bớt chữ số 0.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : ( Thúy, Hùng, Phú….) Hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao ở HDH
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình.
---------------------------------KHOA HỌC: PHÒNG TRÁNH CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


×