Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô DIỆU vân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (602.13 KB, 30 trang )

Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5A- TUẦN 3
(Từ ngày 10 tháng 9 đến 14 tháng 9 năm 2018)
Thứ
ngày

Buổi/tiết

Sáng

Hai
10/9
Chiều

Sáng

Ba
11/9Chiều

Sáng

11/9

Năm


12/9

Sáng
CT5
6/9
Chiều

Sáng

Sáu
13/9

Chiều

1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1

2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

Môn

Tên bài dạy

ĐD SD

GDTT

Toán
Tập đọc


Luyện tập
Lòng dân(Phần 1)

VBT, BP
BP

Chính tả
Toán
LTVC

Nhớ viết: Thư gửi các học sinh
Luyện tập chung
MRVT: Nhân dân (Đ/C)

Phiếu học tập
BP
BP

Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Truyện kể

Tập đọc

Lòng dân(Phần 2)

Toán

Luyện tập chung


BP

TLV
Khoa học
Toán
LTVC

Luyện tập tả cảnh
Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe?(Đ/C)
Luyện tập chung
Luyện tập về từ đồng nghĩa

BP

Toán
Địa lí
TLV
OLT
OLTV
Khoa học

Ôn tập về giải toán
Khí hậu
Luyện tập tả cảnh
Ôn luyện tuần 3
Ôn luyện tuần 3
Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì.

BP
Bản đồ

BP

SHTT

SH Lớp

BP
BP

Ghi chú: số tiết GV dạy trong tuần:18 .tổng số tiết cần sử dụng TB theo CT 18.số tiết đã sử dụng
ĐDDH hiện có 16. Số tiết ko sử dụng TB do ko có TB:. 4 .Số tiết GV tự làm ĐDD H: 2

TUẦN 3
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018

TOÁN:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số.
- Thực hành làm đúng các bài tập: Bài 1(2 ý đầu), bài 2(a, d), bài 3.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học.
- Năng lực: hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị:

- Bảng phụ.
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động thực hành
*Bài 1: Chuyển hỗn số thành phân số:

- Cá nhân tự làm bài vào vở: 2

3
5

vµ 5

4
9

- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển hỗn số thành phân số.
* Đánh giá:
+ Nội dung: - HS biết cách chuyển hỗn số thành phân số.
- Thực hành chuyển đúng các hỗn số thành phân số trong BT1.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
- Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
+ Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; thực hành.
*Bài 2: So sánh các hỗn số:

- Cá nhân tự làm bài vào vở: 3

9

9
4
2
vµ 2 ; 3 vµ 3
10
10
10
5

- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Muốn so sánh hai hỗn, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách so sánh hai hỗn số.
* Đánh giá:
+ Nội dung: - HS biết cách so sánh các hỗn số.
- Thực hành so sánh đúng các hỗn số trong BT2.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
- Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
+ Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; ghi chép ngắn.
*Bài 3: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm và làm vào vở
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm thế nào?

? Để thực hiện tính cộng (trừ, nhân, chia) hai hỗn số ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai hỗn số.
* Đánh giá:
+ Nội dung:
- HS biết chuyển các hỗn số thành phân số và thực hiện các phép tính với PS.
- Thực hành chuyển và tính đúng các phép tính trong BT3.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
- Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
+ Phương pháp: Vấn đáp; viết.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Chia sẻ với người thân về cách chuyển hỗn số thành phân số và cách thực hiện các
phép tính với phân số..
**************************************************
TẬP ĐỌC:
LÒNG DÂN
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Biết đọc một văn bản kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của
từng nhân vật trong tình huống kịch.
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ
cách mạng. (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).
- Giáo dục HS hiểu tấm lòng của người dân Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung.
- Năng lực: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu của mình.
*HS có năng lực: Biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân vật.
II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK, bảng phụ
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài mới.

B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc bài
- Cả lớp theo dõi, đọc thầm.
*Đánh giá thường xuyên:
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Tiêu chí đánh giá: Nắm được các đoạn và giọng đọc của từng đoạn.
- Phương pháp: Quan sát quá trình.
- Kĩ thuật: Ghi chép các sự kiện thường nhật.
*Việc 2: Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa
- Nhóm trưởng cho các bạn luyện đọc từ chú giải: cá nhân đưa ra từ ngữ chưa hiểu, các
bạn khác nghe và giải thích cho bạn hoặc nhờ cô giáo giúp đỡ.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng tiếng, từ ngữ. Giải thích được nghĩa của từ trong bài.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
*Việc 3: Cùng luyện đọc
- Đọc từ, câu, đoạn, bài. HĐ nhóm đôi: Một bạn đọc 1 đoạn – một bạn nghe rồi chia sẻ
cách đọc với bạn và ngược lại. ( Mỗi bạn phải được đọc cả bài)
- HĐ cả nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn nối tiếp trong nhóm, thi đọc trong
nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí.
+ Đọc trôi chảy, lưu loát.
- Phương pháp: Vấn đáp.

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
*Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi.
- Cá nhân từng bạn đọc thầm và trả lời câu hỏi trong SGK.
- Từng nhóm 2 bạn chia sẻ câu trả lời cho nhau nghe.
- Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý lắng nghe, đánh giá và
bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài.
- Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ với nhau các câu hỏi trong bài.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Hiểu được nội dung của bài
+ Câu 1: Chú bị bọn giặc rượt đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm.
+ Câu 2: Dì vội đưa cho chú một chiếc áo khác để thay, cho bọn giặc không nhận ra,
rồi bảo chú ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm như chú là chồng dì.
+ Câu 3: HS có thể thích những chi tiết khác nhau. VD: Dì năm bình tỉnh nhận chú cán
bộ là chồng, khi tên cai xẳng giọng, hỏi lại: Chồng chị à?, dì vẫn khẳng định: Dạ,
chồng tui.
+ ND bài: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng.
- Phương pháp: Vấn đáp.
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
*Việc 5: Luyện đọc lại
- GV hướng dẫn luyện đọc phân vai (Dì Năm, An, cán bộ, lính, cai ), HS thứ 6 làm người dẫn chuyện sẽ đọc phần mở đầu.
Chú ý: Giọng cai và lính: hống hách, xấc xược. Giọng dì Năm: Đoạn đầu tự nhiên, đoạn
sau: than vãn, giả vờ, nghẹn ngào, trăng trối. Giọng An: Giọng một đứa trẻ đang khóc.
- Cặp đôi cùng luyện đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai.

- HĐTQ tổ chức cho các nhóm thi đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai trước lớp.
- GV cùng lớp nhận xét và đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, thể hiện đúng giọng đọc của từng nhân vật.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh HS.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Các nhóm phân vai tập dựng lại đoạn kịch.
- Nói cho người thân biết tấm lòng của người dân Nam bộ nói riêng và cả nước nói
chung trong thời kì đất nước bị bọn thực dân chiếm đóng.

Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

CHÍNH TẢ (Nhớ-viết):
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần (BT2); biết
được cách đặt dấu thanh ở âm chính.
- Giáo dục HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
- Năng lực: tự học, hợp tác nhóm.
*HS có năng lực: Nêu được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần.
III.Các hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài mới.
2. Hình thành kiến thức:
*Việc 1: Tìm hiểu về bài viết

GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Cá nhân tự đọc bài viết, 1 em đọc to trước lớp.
- Chia sẻ trong nhóm về nội dung chính của bài viết và cách trình bày bài viết.
- Chia sẻ với GV về cách trình bày.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung bài viết.
+ Nắm cách trình bày đoạn thư.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi.
*Việc 2: Viết từ khó
- Tìm từ khó viết và trao đổi cùng bạn bên cạnh.
- Luyện viết vào nháp, chia sẻ cùng GV.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn.
- Phương pháp: Vấn đáp viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.
B. Hoạt động thực hành
*Việc 1: Viết chính tả
- GV đọc bài viết, lưu ý cách trình bày bài viết, tư thế ngồi viết và ý thức luyện chữ viết.
- Gọi 1HS đọc lại đoạn thư cần viết, lớp nhẩm thầm.
- HS nhớ lại đoạn thư và viết bài vào vở. GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa
đẹp.
- GV đọc chậm - –S dò bài.
*Đánh giá thường xuyên:

- Tiêu chí đánh giá: Kĩ năng viết chính tả của HS
+ Viết chính xác từ khó: 80 năm giời, trông mong, cường quốc.
+ Viết đảm bảo tốc độ, đúng chỉnh tả, chữ đều trình bày đẹp.
- Phương pháp: Vấn đáp viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS.
*Việc 2: Làm bài tập
Bài 2: Ghi lại phần vần từng tiếng trong hai dòng thơ
- Nhóm trưởng điều hành các bạn thảo luận, hoàn thiện bài tập nhanh.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
Bài 3: Chép phần vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo
- Nhóm trưởng điều hành các bạn thảo luận, hoàn thiện bài tập nhanh.
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
*Đánh giá thường xun:
- Tiêu chí đánh giá: + Mơ hình cấu tạo vần: Phần vần của tất cả các tiếng đều có âm
chính và thanh. Có tiếng chỉ có âm chính và thanh.
+ Chép đúng tiếng, vần vào mơ hình:
Vần
Tiếng
Âm đệm
Âm chính
Âm cuối
Em
e

m
u

u
màu
a
u
…………………………………

+ Nêu được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng: Dấu thanh đặt ở âm chính.
+ Tự học tốt hồn thành bài của mình, chia sẻ kết quả với bạn.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Tập viết lại những chữ mình chưa hài lòng.
- Biết trình bày đúng một văn bản đẹp mắt, khoa học và sáng tạo.
****************************************************
TỐN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Biết chuyển phân số thành phân số thập phân; chuyển hỗn số thành phân số; Biết
chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một
tên đơn vị đo.
- Vận dụng làm đúng, chính xác Bài 1, bài 2(hai hỗn số đầu), bài 3, bài 4.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học. Vận dụng điều
đã học vào thực tế để chuyển đổi, tính tốn.
- Năng lực: tự học và giải quyết vấn đề; hợp tác nhóm.
II.Chuẩn bị:
- Bảng phụ.
III.Hoạt động học:

A. Hoạt động thực hành
*Bài 1: Chuyển các phân số thành phân số thập phân:

- Cá nhân tự làm bài vào vở:
- Ban học tập u cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Thế nào là phân số thập phân? Để chuyển phân số thành PSTP, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển phân số thành phân số thập phân.
* Đánh giá:
-Tiêu chí: + HS nắm chắc cách chuyển các phân số thành phân số thập phân.
+ Thực hành chuyển đúng các phân số trong BT1 thành phân số thập phân.
GV: Hồng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

+Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
-Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; thực hành.
*Bài 2: Chuyển hỗn số thành phân số:
- Cá nhân tự làm bài vào vở: 8 ; 5
- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển hỗn số thành phân số.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí: - HS biết cách chuyển hỗn số thành phân số.
- Thực hành chuyển đúng các hỗn số thành phân số trong BT2.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

- Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
+ Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn.
*Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm và làm vào vở
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển số đo từ đơn vị bé về đơn vị lớn ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển số đo từ đơn vị bé về đơn vị lớn.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí: - HS biết cách chuyển các số đo đại lượng từ bé ra lớn và ngược lại.
- Vận dụng chuyển đúng các đơn vị đo trong BT3.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo.
- Rèn luyện năng lực hợp tác nhóm.
+ Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
+ Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn.
*Bài 4: Viết các số đo độ dài:
- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm và làm vào vở
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí: - HS biết cách chuyển các số đo độ dài từ 2 đơn vị về đơn vị lớn.
- Vận dụng chuyển đúng các đơn vị đo độ dài trong BT4.
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019


- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo.
- Rèn luyện năng lực hợp tác nhóm.
+ Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
+ Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân về cách chuyển đổi các đơn vị đo.
*****************************************
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dân vào nhóm từ thích hợp (BT1).
- Hiểu nghĩa từ đồng bào, tìm được một số từ bắt đầu bằng tiếng đồng, đặt câu với một
từ có tiếng đồng vừa tìm được (BT3).
- GD HS say mê môn học.
- Năng lực: hợp tác nhóm , diễn đạt mạch lạc.
*HS có năng lực: Đặt câu với các từ tìm được (BT3c )
*Điều chỉnh: Không làm bài tập 2
II.Chuẩn bị: Bảng phụ, từ điển liên quan đến bài học.
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp

- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận, xếp các từ đã cho trong ngoặc đơn vào nhóm
thích hợp và làm vào VBT.
+ Công nhân:
+ Quân nhân:
+ Nông dân:
+ Trí thức:

+ Doanh nhân:
+ Học sinh:
- Giải nghĩa “tiểu thương”: người buôn bán nhỏ
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.
- Nhận xét và đánh giá kết quả.
*Đánh giá:
- Tiêu chí đánh giá: Xếp đúng các từ đã cho ở BT1 vào các nhóm thích hợp.
- Phương pháp: Quan sát.
- Kĩ thuật: Nhận xét
*Việc 2: Đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên” và trả lời câu hỏi:
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Cặp đơi tự đọc thầm truyện “Con rồng cháu tiên” và thảo luận các câu hỏi.
a) Vì sao người VN ta gọi nhau là đồng bào?
b) Tìm từ bắt đầu bằng tiếng đồng (có nghĩa là “cùng”)
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét và chốt lại: nghĩa của từ đồng bào, các từ bắt đầu bằng tiếng đồng.
- u cầu HS có năng lực đặt câu với các từ vừa tìm được còn HS khác đặt câu với 1 từ
tìm được.
- GV theo dõi và hổ trợ thêm cho HS còn lúng túng.
- HS nối tiếp nhau trình bày câu mình đặt.
- GV cùng lớp nhận xét và chốt lại câu đúng.
*Đánh giá :
- Tiêu chí đánh giá: + Giải thích được nghĩa của từ đồng bào: Vì đều sinh ra từ bọc
trăm trứng của mẹ Âu Cơ.

+ Tìm được từ bắt đầu bằng tiếng đồng: đồng hương, đồng mơn, đồng chí, đồng bọn, ...
+ Đặt câu đúng u cầu và hay.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
C. Hoạt động ứng dụng: - Tập giải nghĩa các từ tìm được ở BT3.
- Hỏi đáp cùng bố mẹ hoặc bạn bè nghĩa của các từ tìm được ở BT3.
************************************
KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
Đề bài: Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng q hương, đất nước.
I.Mục tiêu: Giúp HS
- HS kể được một câu chuyện (đã chứng kiến, tham gia hoặc được biết qua quyền hình,
phim ảnh hay dã nghe, đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng q hương
đất nước
- Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện đã kể .
- Biết làm những việc tốt góp phần xây dựng q hương đất nước.
*Năng lực:HS biết kể chuyện và biểu diễn tự tin, ngơn ngữ diễn đạt lưu lốt, thể hiện
được giọng nói của nhân vật.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ.
III Các hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ điều hành cả lớp hát bài hát mà các bạn u thích.
- Nghe GV giới thiệu mục tiêu bài học.
B. Hoạt động thực hành:
GV: Hồng Thị Diệu Vân


Giỏo ỏn lp 5

Nm hc: 2018 - 2019


*Vic 1: Tỡm hiu
- HS c bi.
? Ni dung cõu chuyn theo gi ý bi l gỡ?
? Th loi cú gỡ khỏc so vi th loi k chuyn trc?
- GV gch chõn di cỏc t ng: mt vic lm tt, xõy dng quờ hng, t nc.
- Gi 1 HS c gi ý 1; 2 c lp c thm v nờu vic lm m mỡnh chn k cho lp
v cỏc bn cựng nghe.
- GV nhc thờm: K cõu chuyn phi cú: m u, din bin, kt thỳc v nờu c suy
ngh ca em v hnh ng ca ngi ú.
- Yờu cu HS vit ra nhng ý chớnh ca cõu chuyn mỡnh nh k ra giy nhỏp.
*ỏnh giỏ thng xuyờn:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: + Tỡm c mt cõu chuyn v ngi cú vic lm tt gúp phn xõy
dng quờ hng, t nc .
+ Trỡnh t k mt cõu chuyn: Gii thiu cõu chuyn (Nờu tờn cõu chuyn, nờu tờn nhõn
vt); k din ca cõu chuyn.
+ Bit sp xp cỏc s vic cú thc thnh mt cõu chuyn.
- Phng phỏp: Quan sỏt.
- K thut: Ghi chộp ngn.
*Vic 2: K chuyn
- Nhúm trng iu khin cỏc bn da vo ý chớnh ó vit k cho nhau nghe cõu chuyn
ca mỡnh.
- HS k chuyn trong nhúm v trao i ý ngha cõu chuyn.
- HS thi k trc lp. GV cung lp nhn xột v bỡnh chn ngi k chuyn hay nht.
*ỏnh giỏ thng xuyờn:
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: + Ni dung cõu chuyn cú phự hp vi yờu cu bi khụng, cú
hay, mi v hp dn khụng?
+ Cỏch k (ging iu c ch).
+ Kh nng hiu cõu chuyn ca ngi k.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.

- K thut: Ghi chộp ngn; t cõu hi, k chuyn, tụn vinh HS.
*Vieọc 3: Noọi dung, yự nghúa caõu chuyeọn.

- T suy ngh, nờu ni dung, ý ngha cõu chuyn.
- Cỏ nhõn chia s ni dung, ý ngha cõu chuyn trong nhúm.
- HTQ t chc cho cỏc nhúm chia s trc lp.
- Nhn xột v cht li ni dung, ý ngha cõu chuyn.
*ỏnh giỏ thng xuyờn:
GV: Hong Th Diu Võn


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Tiêu chí đánh giá: Nắm được ý nghĩa câu chuyện
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
*********************************************
TẬP ĐỌC:
LÒNG DÂN (TIẾP THEO)
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, hỏi, cảm, khiến; biết đọc ngắt giọng, thay đổi giọng đọc
phù hợp với tính cách của nhân vật và tình huống trong đoạn kịch.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của vở kịch: Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa
giặc, cứu cán bộ cách mạng. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)
- HS yêu quý, biết ơn những người đã hi sinh cho đất nước.
- Năng lực: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu của mình, bày tỏ cảm nhận của

mình về vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
*HS có năng lực: Biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân vật.
II.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK, bảng phụ ghi đoạn 1
III. Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài mới.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc bài
- Cả lớp theo dõi, đọc thầm.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Nắm được các đoạn và giọng đọc của từng đoạn.
- Phương pháp: Quan sát quá trình.
- Kĩ thuật: Ghi chép các sự kiện thường nhật.
*Việc 2: Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa
- Nhóm trưởng cho các bạn luyện đọc từ chú giải: cá nhân đưa ra từ ngữ chưa hiểu, các
bạn khác nghe và giải thích cho bạn hoặc nhờ cô giáo giúp đỡ.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng tiếng, từ ngữ. Giải thích được nghĩa của từ trong bài.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

*Việc 3: Cùng luyện đọc

- Đọc từ, câu, đoạn, bài. HĐ nhóm đôi: Một bạn đọc 1 đoạn - một bạn nghe rồi chia sẻ
cách đọc với bạn và ngược lại. ( Mỗi bạn phải được đọc cả bài)
- HĐ cả nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn nối tiếp trong nhóm, thi đọc trong
nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí.
+ Đọc trôi chảy, lưu loát.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
*Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi.
- Cá nhân từng bạn đọc thầm và trả lời câu hỏi trong SGK.
- Từng nhóm 2 bạn chia sẻ câu trả lời cho nhau nghe.
- Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý lắng nghe, đánh giá và
bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài.
- Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ với nhau các câu hỏi trong bài.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Hiểu được nội dung của bài
+ Câu 1: Khi bọn giặc hỏi An: Ông đó phải tía mầy không?, An trả lời hổng phải tía
làm chúng hí hửng tưởng An đã sợ nên khai thật. Không ngờ, An thông minh, làm chúng
tẽn tò: Cháu ... kêu bằng ba, chứ hổng phải tía.
+ Câu 2: Dì vờ hỏi chú cán bộ để giấy tờ chỗ nào, rồi nói tên, tuổi của chồng, tên bố
chồng để chú cán bộ biết mà nói theo.
+ Câu 3: Vì vở kịch thể hiện tấm lòng của người dân với cách mạng. Người dân tin yêu
cách mạng, sẵn sàng xả thân bảo vệ cách mạng. Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất
của cách mạng
+ Chốt ND bài: Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí để lừa giặc, cứu cán bộ.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
*Việc 5: Luyện đọc lại
- GV hướng dẫn luyện đọc phân vai (Dì Năm, An, cán bộ, lính, cai ), HS thứ 6 làm người dẫn chuyện sẽ đọc phần mở đầu.

Chú ý: Giọng cai, lính: khi dọa nạt để mua chuộc, dụ dỗ, lúc hống hách để dọa dẫm.
Cán bộ, dì Năm: giọng tự nhiên, bình tĩnh. An: giọng vô tư hồn nhiên.
- Cặp đôi cùng luyện đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai.
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm thi đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai trước lớp.
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- GV cùng lớp nhận xét và đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt.
- GV cùng lớp nhận xét và đánh giá, tuyên dương.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, thể hiện đúng giọng đọc của từng nhân vật.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh HS.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Các nhóm phân vai tập dựng lại đoạn kịch.
- Nói cho người thân biết tấm lòng của người dân Nam bộ nói riêng và cả nước nói
chung trong thời kì đất nước bị bọn thực dân chiếm đóng.
****************************************
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Cộng, trừ phân số, hỗn số. Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo có 1 tên
đ/vị. Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
- Vận dụng điều đã học vào thực tế để chuyển đổi, tính toán.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học.

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
*Các bài tập cần làm: Bài 1(a, b), bài 2(a, b), bài 4(3 số đo: 1, 3, 4), bài 5.
II.Chuẩn bị:
- Bảng phụ.
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
B. Hoạt động thực hành
*Việc 1: Bài 1: Tính

- Cặp đôi trao đổi với nhau cách làm và cùng làm bài vào vở.
câu a và b.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ, phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách cộng hai phân số khác mẫu số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Nội dung đánh giá: + HS nắm chắc cách cộng hai, ba phân số khác mẫu số.
+ Vận dụng tính đúng các phân số khác mẫu số ở BT1.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và hợp tác.
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.

- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 2: Bài 2: Tính

- Cá nhân tự làm bài vào vở câu a và b.
- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Muốn trừ hai phân số khác mẫu số (trừ hỗn số cho phân số), bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách trừ hai phân số khác mẫu số, trừ hỗn số cho phân số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Nội dung đánh giá: + HS nắm chắc cách trừ hai, ba phân số khác mẫu số.
+ Vận dụng tính đúng các phân số khác mẫu số ở BT2.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và hợp tác.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 3: Bài 4: Viết các số đo độ dài

- Cặp đôi trao đổi với nhau cách làm và làm vào vở 3 số đo 1, 3, 4.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn.
*Đánh giá thường xuyên:
- Nội dung đánh giá: + HS nắm chắc cách chuyển từ hai đơn vị đo về đơn vị đo lớn.
+ HS chuyển đúng các số đo ở BT4 về đơn vị đo lớn.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và hợp tác.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 4: Bài 5: Giải toán
- Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc thầm bài toán, phân tích, xác định dạng toán và
giải vào vở.

- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn tìm một số khi biết giá trị một phân số của số đó, bạn làm thế nào?
- Giúp HS nắm: Cách cách giải dạng toán tìm một số khi biết giá trị một phân số của số
đó.
*Đánh giá thường xuyên:
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Nội dung đánh giá: + HS biết giải dạng toán tìm một số khi biết giá trị phân số của số
đó.
+ Vận dụng giải đúng bài tập 5.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Hỏi đáp với bố mẹ về cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu số và chuyển đổi hai đơn vị
đo về đơn vị đo lớn.
*****************************************
TẬP LÀM VĂN:
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa, tả cây cối, con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan sát và chọn
lọc chi tiết trong bài văn miêu tả.
- Lập được dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo.

- Năng lực: Tự học, quan sát, thảo luận,..
II.Chuẩn bị: Bảng phụ
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Tìm hình ảnh đẹp trong bài
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.
- Hai bạn ngồi cạnh nhau trao đổi với nhau theo nội dung sau:
+ Đọc kĩ bài văn “Mưa rào”.
+ Những dấu hiệu nào báo hiệu cơn mưa sắp đến?
+ Tìm những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt ma từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cơn mưa?
+ Tìm những từ ngữ tả cây cối, con vật và bầu trời trong và sau trận mưa.
+ Tác giả quan sát cơn mưa bằng giác quan nào?
- Từng HS trình bày nối tiếp theo các câu hỏi đã gợi ý.
- Nhận xét và tuyên dương HS tìm được hình ảnh đẹp, giải thích rõ lý do.
*Đánh giá thường xuyên:
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Tiêu chí đánh giá: Hiểu thêm về cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả
cảnh.
+ Dấu hiệu báo cơn mưa: Mây (nặng, đặc xịt, lổm ngổm đầy trời, ...); gió (thổi giật, ...)
+ Những từ ngữ tả tiếng mưa (Lúc đầu: lẹt đẹt, lách cách. Về sau: mưa ù xống, rào rào,

...); tả hạt mưa (Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa rồi tuôn ào ào; ...)
+ Trong mưa (lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẩy; ...); Sau trận mưa (trời rạng dần; ...).
+ Quan sát cơn mưa bằng thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét bằng lời.
*Việc 2: Lập dàn ý
- Yêu cầu HS nêu cấu tạo bài văn tả cảnh.
- Yêu cầu lập dàn bài miêu tả một cơn mưa.
*Hổ trợ : Gợi ý các cảnh vật cần tả trong cơn mưa, các từ ngữ cần dùng...
- Theo dõi và giúp đỡ HS còn chậm.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn nối tiếp nhau trình bày dàn ý của mình.
- Nhận xét và bổ sung, hoàn chỉnh dàn ý cho bài văn tả cảnh cơn mưa.
- Tuyên dương những HS lập được dàn ý tốt.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Lập được dàn ý sơ lược tả tả một cơn mưa.
a) Mở bài: Giới thiệu thời điểm chuẩn bị xảy ra cơn mưa.
b) Thân bài: Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.
+ Trong cơn mưa: Lúc đầu, mưa như thế nào?
Càng về sau, mưa như thế nào?
Cảnh vật, cây cối trong cơn mưa như thế nào?
+ Sau trận mưa, cảnh vật như thế nào?
c) Kết bài (câu cuối): Cảm nghĩ của mình.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét bằng lời, tôn vinh HS.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Dựa vào dàn ý tập viết lại thành bài văn tả cơn mưa.
***********************************
KHOA HỌC :

CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ ?


I. MỤC TIÊU:
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai
- Biết quan tâm đến sức khỏe của bé và mẹ
Điều chỉnh: Không yêu cầu tất cả HS học bài này GV hướng dẫn để Hs biết cách tự
học bài này phù hợp điều kiện gia đình mình.
II.CHUẨN BỊ:
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

-GV: Các hình trang 12, 13 SGK.
HS: SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
*Khởi động: (5’)

CTHĐTQ tổ chức cho cả lớp trò chơi khởi động tiết học:
? Cơ thể mỗi người được hình thành như thế nào?
- CTHĐTQ mời cô giáo vào bài học
- Giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng. Nêu mục tiêu bài học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
HĐ1: Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì? (10’)

Việc 1 : Hoạt động nhóm :
-Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 trang 12, thảo luận, trả lừi câu hỏi :
? Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì? Tại sao?

Việc 2 : Chia sẻ, đại diện các nhóm trả lời
Việc 3: CTHĐTQ chốt nội dung , yêu cầu 2- 3 bạn đọc lại mục bạn cần biết ở SGK
trang 12.
* Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá TX:
+ Nắm được những việc phụ nữ có thai nên làm( Mục Bạn cần biết)
-PP: vấn đáp,quan sát.
- KT:Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
HĐ2: Tìm hiểu trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình với phụ nữ có thai: (10’)

Việc 1 : Hoạt động nhóm :
Yêu cầu HS quan sát các hình 5, 6, 7 trang 13 SGK và nêu ND của từng hình.
Việc 2 : Chia sẻ, đại diện các nhóm trả lời
Việc 3: CTHĐTQ chốt nội dung , yêu cầu 2- 3 bạn đọc lại mục bạn cần biết ở SGK
trang 13.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí: Nắm được những việc làm của mọi người trong gia đình thể hiện sự quan
tâm, c hăm sóc đối với phụ nữ có thai.
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- PP: Quan sát. Tích hợp.
- Kỹ thuật: N/x bằng lời

HĐ3: Trò chơi đóng vai: (10’)
Gợi ý HS đóng vai theo chủ đề: Giúp đỡ phụ nữ có thai.

Việc 1: Yêu cầu các nhóm chuẩn bị
Việc 2: chia sẻ, các nhóm trình bày tiểu phẩm của mình trước lớp.
Việc 3: CTHĐTQ chốt nội dung các tiểu phẩm, chọn tiểu phẩm đóng tốt nhất.
Liên hệ:
Hằng ngày em đã làm gì để giúp đỡ những phụ nữ có thai?

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: (3’)
-Về nhà cùng người thân vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện tốt trong gia đình mình.
**************************************
Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2018
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhân, chia hai phân số; Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo dạng hỗn
số
Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
- Vận dụng làm đúng, chính xác bài 1, bài 2, bài 3.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học. Vận dụng điều
đã học vào thực tế để chuyển đổi, tính toán.
- Năng lực: tự học và giải quyết vấn đề; hợp tác nhóm.
II.Chuẩn bị:
- Bảng phụ.
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động thực hành
*Bài 1: Tính:
- Cá nhân tự làm bài vào vở câu a và b.
- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
GV: Hoàng Thị Diệu VânGiáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

? Muốn nhân, chia hai phân số, bạn làm như thế nào? Muốn nhân, chia hai hỗn số bạn
làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách nhân, chia hai phân số, hai hỗn số.
* Đánh giá thường xuyên:
+ Nội dung đánh giá: - HS nắm chắc cách thực hiện nhân, chia hai phân số, hai hỗn số.
- Vận dụng làm đúng các phép tính trong BT1.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo.
- Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
+ Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
+ Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn.
*Bài 2: Tìm x:
- Cá nhân tự làm bài vào vở.
- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Muốn tìm số hạng chưa biết, bạn làm như thế nào?
? Muốn tìm số bị trừ, bạn làm như thế nào?
? Muốn tìm thừa số chưa biết, bạn làm như thế nào?
? Muốn tìm số bị chia, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt các quy tắc về tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia với phân số.
* Đánh giá thường xuyên:
+ Nội dung:
- Vận dụng làm đúng BT2.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo.
- Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; diễn đạt trôi chảy.
+ Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
+ Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn.
*Bài 3: Viết các số đo độ dài:


- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm và làm vào vở.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn.
* Đánh giá thường xuyên:
+ Tiêu chí: - HS nắm chắc cách chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn.
- Vận dụng làm đúng BT3.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo.
- Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; diễn đạt trôi chảy.
+ Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

+ Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Chia sẻ với người thân về nhân, chia hai phân số; Chuyển các số đo có hai tên đơn vị
thành số đo dạng hỗn số.
***************************************
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Biết sử dụng từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1); hiểu được ý nghĩa chung của
một số tục ngữ (BT2).
- Dựa theo ý một khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả sự vật có sử
dụng 1, 2 từ đồng nghĩa (BT3).

- GD HS yêu quý quê hương của mình.
- Rèn kĩ năng hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ.
*HS có năng lực: Biết dùng nhiều từ đồng nghĩa trong đoạn văn theo BT3.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Tìm từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống
- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận và làm vào VBT.
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.
- Nhận xét và chốt lại cách sử dụng các từ đồng nghĩa
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí: Chọn từ thích hợp có trong ngoặc đơn để điền đúng hoàn chỉnh đoạn văn.
Tiêu chí

HTT

HT

CHT

1.Điền đúng từ vào ô trống
2. Hợp tác tốt
3. Phản xạ nhanh
3. Trình bày đẹp
- Phương pháp: Quan sát.
- Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí.

*Việc 2: Chọn ý thích hợp trong ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa chung của các câu
tục ngữ
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- GV giải nghĩa từ cội (gốc) trong câu tục ngữ Lá rụng về cội. Ba câu này có ý nghĩa
chung, yêu cầu HS phải chọn một ý trong ba câu để giải thích cho đúng cả ba câu tục
ngữ.
- Cặp đôi trao đổi, thảo luận để chọn ý thích hợp giải thích ý nghĩa chung của ba câu tục
ngữ.
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét và chốt: Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên.
*Đánh giáthường xuyên:
- Tiêu chí: Biết thêm một số thành ngữ, tục ngữ có chung ý nghĩa: Nói về tình cảm của
người Việt với đất nước, quê hương.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng.
*Việc 3: Viết đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp của những sự vật mà em yêu thích ...
- Cá nhân lựa chọn một màu sắc trong bài “Sắc màu em yêu”, có thể viết thêm màu sắc
sự vật khác không có trong đoạn thơ để viết thành một đoạn văn có sử dụng các từ đồng
nghĩa.
- Tiếp nối nhau đọc đoạn văn trước lớp.
- GV nhận xét từng bài sửa sai, đánh giá và tuyên dương bài làm tốt.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí: + Trình bày đúng hình thức một đoạn văn: Một đoạn văn phải có câu mở
đoạn, câu kết đoạn.

+ Tả được cảnh theo từng thời điểm, trong đoạn văn phải sử dụng được một số từ đồng
nghĩa.
- Phương pháp: Vấn đáp viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Tập viết lại những câu văn chưa hài lòng.
**********************************************
Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018
TOÁN:
:
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Làm được các bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
- Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học.
- Năng lực: hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
*Các bài tập cần làm: Bài 1.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản
1. Khởi động:
- Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.

2. Hình thành kiến thức:
*Việc 1: Củng cố dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
- Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc bài toán, phân tích, xác định dạng toán; trao đổi
cách giải và giải vào bảng phụ.
- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn giải bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, ta thực hiện qua
mấy bước?
- Chốt: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận). + Bước 2 : Tìm tổng số phần bằng nhau.
+ Bước 3 : Tìm số bé (hoặc số lớn)
*Đánh giá thường xuyên:
- Nội dung đánh giá: + Nắm chắc các bước giải của dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng và
tỉ số của hai số đó.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 2: Củng cố dạng toán tìm 2số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc bài toán, phân tích, xác định dạng toán; trao đổi
cách giải và giải vào bảng phụ.
- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn giải bài toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, ta thực hiện qua
mấy bước?
-: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận). + Bước 2 : Tìm hiệu số phần bằng nhau.
+ Bước 3 : Tìm số bé (hoặc số lớn)
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Nắm chắc các bước giải của dạng toán Tìm 2 số khi biết hiệu và
tỉ số của hai số đó.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
B. Hoạt động thực hành:

*Việc 1: Bài 1: Giải toán
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

- Cá nhân tự đọc thầm bài toán, xác định dạng toán và giải vào vở.
- HĐTQ điều hành các bạn chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét và chốt cách giải dạng toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Nắm chắc các bước giải của hai dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng
(hiệu) và tỉ số của hai số đó.
+ Vận dụng giải đúng hai bài toán ở BT1.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Hỏi đáp với bố mẹ về cách giải của dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số
của hai số đó.

ĐỊA LÍ:

*******************************************
KHÍ HẬU

I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam.
- Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ (lược đồ).

- Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản.
- GDHS ý thức bảo vệ rừng để giảm bớt thiên tai do lũ lụt gây ra.
- Năng lực: tự học, hợp tác.
*HS có năng lực: Giải thích được vì sao Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Biết chỉ các hướng gió: đông bắc, tây nam, đông nam.
II.Chuẩn bị: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. Tranh ảnh SGK
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
1. Khởi động
- Ban văn nghệ cho các bạn chơi hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
2. Bài mới:
*HĐ1: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Việc 1: Nhóm trưởng điều hành các bạn quan sát lược đồ trao đổi và TLCH:
? Chỉ vị trí Việt Nam trên quả địa cầu, cho biết nớc ta nằm ở đới khí hậu nào?
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


Giáo án lớp 5

Năm học: 2018 - 2019

? Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta?
? Chỉ và nêu tên hướng gió T1 và T7 ở hình 1.
- Việc 2: HĐTQ cho các nhóm chia sẻ trước lớp.
- Việc 3: KL: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi
theo mùa.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá:

+ Chỉ được vị trí của VN trân quả địa cầu và cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào?
+ Nêu được đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo
mùa.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng.
*HĐ2: Sự khác biệt giữa khí hậu các miền.
- Việc 1: Đọc mục 2 ở SGK hoàn thành các gợi ý sau: Hãy tìm sự khách nhau giữa khí
hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam. Cụ thể:
+ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7.
+ Về các mùa khí hậu.
+ Chỉ trên hình 1, miền khí hậu có mùa đông lạnh và miền khí hậu đóng quanh năm.
- Việc 2: HĐTQ cho các bạn chia sẻ trước lớp.
- Việc 3: GV chốt: Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Miền
Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với hai mùa mưa và khô
rõ rệt.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Sự khác biệt giữa các miền: miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn, miền Nam nóng
quanh năm với hai mùa mưa, khô rõ rệt.
+ Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ (lược đồ).
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng.
*HĐ3: Ảnh hưởng của khí hậu.

- Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin ở SGK và thảo luận câu hỏi:
? Nêu ảnh hưởng của khí hậu lên đời sống và sản xuất của nhân dân ta? Chúng ta phải
làm gì để giảm bớt thiên tai?
- Việc 2: HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ với nhau trước lớp.
- Việc 3: GV nhận xét và chốt: Mặt tích cực: Cây cối xanh tốt quanh năm; mặt tiêu cực:
Độ ẩm lớn gây nhiều sâu bệnh, nấm mốc, ảnh hưởng của lũ lụt, hạn hán, bão.

*Đánh giá thường xuyên:
GV: Hoàng Thị Diệu Vân


×