Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

TUẦN 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181.65 KB, 24 trang )

Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

TUẦN 3
Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng
BÀI 8: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

TOÁN:
I.Mục tiêu:
-Giúp HS cộng, trừ ,nhân ,chia hai phân số. Tìm thành phần chưa biết của
phép tính. Chuyển số đo 2 tên đơn vị về hỗn số với tên 1 đơn vị đo.
- Rèn kĩ năng thực hành nhanh, thành thạo.
- GD thái độ tích cực thực hành.
- Phát triển cho HS năng lực giải quyết vấn đề, suy luận toán học.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: hình vẽ trên bìa như bài 5.
HS: vở ô li làm BT
III. Điều chỉnh hoạt động học: theo tài liệu
IV. Điiều chỉnh hoạt động học: Điều chỉnh HĐ5 cá nhân chuyển thành nhóm
lớn.
+/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức hỗn số,
cách chuyển đổi hỗn số.
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết quả.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét bằng lời
+/ HĐ 1,2: Củng cố, khắc sâu về cách chuyển phân số thành phân số thập
phân, chuyển hỗn số thành phân số.
*Đánh giá:


- Tiêu chí: HS chuyễn được hỗn số về phân số rồi tính,tìm đúng thành phần
chưa biết ở các trường hợp.
- Phương pháp: vấn đáp, viết
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời,viết nhận nhận xét(GV)
+/ HĐ 3,4: Củng cố kiến thức về cách chuyển đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo
có hai tên đơn vị thành số đo là hỗn số với một tên đơ vị đo.
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS chuyển các đơn vị đo về hỗn số,vận dụng vào giải bài giải.
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

+ HĐ 5:Chọn câu trả lời đúng
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS biết thảo luận tìm đáp án đúng cho bài tập: 1400m 2, giải thích
được.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh;nhận xét bằng lời
V. Dự kiến hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: ( Tuấn, Cường….).Giúp các em nắm
chắc cách thực hiện chuyển đổi phân số, hỗn số.
Câu hỏi gợi mở: 1.Để chuyển phân một phân số thành phân số thập phân ta chu ý
điều gì?
2. Nêu cách chuyển đổi hỗn số thành phân số.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở

HDH .
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình:
Giải bài toán cùng bố mẹ, người thân của mình.
---------------------------------TIẾNG VIỆT:
BÀI 3A: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T1)
I.Mục tiêu:
- Đọc, hiểu bài: Lòng dân (phần 1)
- Rèn HS đọc đúng văn bản kịch, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách
của từng nhân vật trong tình huống kịch.
- GD các em luôn hiểu và trân trọng tấm lòng của người dân Nam bộ đối với
cách mạng, đối với đất nước.
- Giúp học sinh phát triển năng lực đọc, hiểu.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Máy chiếu, phiếu HT
HS: SHDH
III. Điếu chỉnh NDDH: không
IV. Điều chỉnh hoạt động học:
phù hợp với vùng miền: Không.
+/ HĐ khởi động: Củng cố cho học sinh cách đọc thơ.
• Đánh giá:
- Tiêu chí: Đọc thuộc 2-3 khổ mà HS thích, đọc thể hiện giọng nhẹ nhàng.
- PP: Quan sát

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019


- Kĩ thuật: Thang đo
+/HĐ 1,2,3,4
• Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đọc đúng tốc độ và trôi chảy, biết được giọng đọc và thể hiện tốt
giọng đọc của từng nhân vật trong bài.: Lòng dân (phần 1)
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh, nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập
+ HĐ 5:Thảo luận trả lời câu hỏi
Câu 1: Chú cán bộ gặp chuyện nguy hiểm là: Chú bị bọn giặc đuổi bắt, chú chạy
vào nhà dì Năm.
Câu 2: Dì Năm đã nghĩ ra cách để cứu chú là: Đưa cho chú một chiếc áo khoác để
thay cho bọn giặc không nhận ra rồi bảo chú giả vờ ngồi ăn cơm làm như chú là
chồng của dì.
Câu 3: HS chọn nối được: a-3; b-1; c-2
Câu 4: HS tự chọn chi tiết để trả lời.VD: Chồng chị à?. Dạ chồng tui.
• Đánh giá:
- Tiêu chí: HS thảo luận và trả lời được yêu cầu của từng câu hỏi.
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
+HĐ 6: Phân vai đọc đoạn kịch
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: (Đạt, Cường ….).Tiếp cận, hướng dẫn
giúp các em đọc đúng và hiểu bài: Lòng dân (phần 1)
Câu hỏi gợi mở: 1.Để đọc đúng vai nhân vật em cần đọc như thế nào?
- Hướng dẫn các em cách đọc theo vai.Giọng đọc của mỗi vai trong bài.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và hướng dẫn, hỗ trợ các bạn đọc chậm trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng cùng bố mẹ, anh chị của mình: Đọc

bài vừa học cho người thân mình nghe.
---------------------------------Buổi chiều
TIẾNG VIỆT:
BÀI 3A : TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T2)
I.Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ Nhân dân
- Rèn kĩ năng thực hành làm các bài tập nhanh
- GD thái độ giữ gìn phẩm chất của con người Việt Nam.
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- Giúp HS phát triển năng lực hợp tác.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học :
GV : Thẻ chữ.
III. Điều chỉn nội dung dạy học: theo tài liệu
IV.Điều chỉnh hoạt động học: theo logo
* Khởi động:
- HĐTQ tổ chức cho lớp chơi TC khởi động tiết học
1. Thi xếp nhanh các từ trong nhóm thích hợp
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS xếp được các từ vào mỗi nhóm, nhanh, giải thích được.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét bằng lời
2. Đọc truyện sau và trả lời câu hỏi.
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đọc và trả lời được câu hỏi 1. Viết được các từ bắt đầu bằng tiến

đồng( có nghĩa là “cùng”), đặt được 1 câu có từ vừa tìm được.
- Phương pháp: Quan sát; viết
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; Viết nhận xét(GV)
V. Dự kiến hỗ trợ cho HS:
- Tiếp cận những em tiếp thu chậm để gợi ý cho các em đặt được câu.
B. Hoạt động ứng dụng:
- Em đặt thêm các câu khác với những từ em tìm được.
---------------------------------KHOA HỌC:
NAM VÀ NỮ (TIẾT 2)
I.
Mục tiêu:
- Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực hành làm bài tập.
- Rèn kĩ năng thực hành xử lí một số tình huống thực tế và qua tình huống rút
được bài học gì.
- GD các em có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới,không phân biệt
nam nữ.
- Rèn luyện kĩ năng hợp tác, tự giải quyết vấn đề trong học tập.
II.
Chuẩn bị:
GV:Một số tình huống để các nhóm đóng vai
HS: Tài liệu HDH
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

III.Điều chỉnh nội dung dạy học: Không
IV.Điều chỉnh hoạt động học: theo logo

HĐ thực hành:
+HĐ 1: Trò chơi: Đồng ý hay không đồng ý
. *. Đánh giá:
- Tiêu chí: HS xác định được câu nào mình nên đồng ý và giải thích được câu nào
mình không đồng ý.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh;nhận xét bằng lời
+HĐ 2:Đóng vai:
. *. Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nắm nội dung tình huống và đưa ra cách giải quyết tình huống, thể
hiện được nét mặt cử chỉ thái độvà thính cách phù hợp tình huống đưa ra.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh;nhận xét bằng lời
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh còn rụt rè ( Linh, Oanh, ….) hướng dẫn động viên các em
mạnh dạn khi trình bày.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng cùng bố mẹ, anh chị của mình: Viết
lại bài: Thư gửi các học sinh cùng người thân.
---------------------------------Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Buổi chiều
TOÁN:
BÀI 9: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
I.Mục tiêu:
- Giúp HS biết tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.Tìm hai số khi biết
hiệu và tỉ số của hai số đó .
- HS có kĩ năng vẽ sơ đồ, tính toán nhanh.
- GD các em tính cẩn thận khi vẽ sơ đồ, làm bài
- Giúp các em phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
II. Chuẩn bị ĐD DH:

GV: Phiếu BT.
HS: SHDH, vở ghi toán
III.Điếu chỉnh NDDH
IV. Điều chỉnh hoạt động học : theo lôgô

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

+/ HĐ 1 : Trò chơi : ‘‘Đố nhau tìm hai số’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu
kiến thức về tổng (hiệu) và tỉ số của hai số.
. *. Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đưa ra được tổng hai số và hiệu 2 số, trả lời nhanh được kết quả
của nhóm bạn đưa ra.
- Phương pháp: quan sát
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh
+/ HĐ 2- HĐTH: Hỗ trợ các em củng cố lại cách giải dạng toán tổng ( hiệu) và tỉ
số của hai số. .
*. Đánh giá:
- Tiêu chí: HSdựa trên bài toán và sơ đồ để lập đúng phép tính của bài giải
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
+/ HĐ 3,4 – HĐTH : Giúp cho các em khắc sâu cách giải dạng toán tổng (hiệu) và
tỉ số của hai số. .
*. Đánh giá:
- Tiêu chí:HS đọc và nắm yêu cầu bài toán và giải đúng bài toán dạng tổng hiệu
(chú ý kĩ năng HS vẽ sơ đồ)

- Phương pháp: viết
- Kĩ thuật: viết nhận xét (bằng kí hiệu)
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: ( Tuấn, Thắng….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp
các em nắm chắc dạng toán tổng (hiệu) và tỉ số của hai số.
Câu hỏi gợi mở: Yc học sinh nhắc lại các bước giải của dạng toán tổng (hiệu)
và tỉ số của hai số.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và hướng dẫn các bạn chậm trong nhóm mình.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình:
Em thực hiện HĐ ứng dụng cùng bố mẹ, anh chị của mình.
---------------------------------TIẾNG VIỆT:
BÀI 3A: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T3)
I.Mục tiêu:

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- Nghe, viết được đoạn văn trong bài: Thư gửi các học sinh. Viết đúng phần vần
của tiếng, đánh dấu thanh đúng vị trí.
- Rèn kĩ năng viết đúng quy trình, đẹp chữ viết mềm mại
- GD thái độ tự giác luyện chữ, viết cẩn thận
- Phát triển năng lực viết
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Đoạn viết.

HS: vở Tiếng Việt 2
III. Điều chỉnh ND dạy học: Không
IV. Điều chỉnh Hoạt động học: Theo logo
+/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mải .
+/ HĐ 3: Học sinh viết đúng. Trình bài đẹp và khoa học bài: Thư gửi các học sinh.
*. Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nghe và viết đúng chính tả,hoàn thành bài đúng tốc độ theo yêu cầu.
- Phương pháp: viết
- Kĩ thuật;viết nhận xét (GV)
+/HĐ 4- HĐTH: Giúp hs viết đúng phần vần của tiếng và đặt đúng vị trí dấu thanh
. *. Đánh giá:
- Tiêu chí: HS xác được phần vần của tiếng, viết đúng vào mô hình, nêu được cách
viết dấu thanh.
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh chữ viết còn hạn chế, hay sai chính tả: ( Oanh,Tuấn,Đạt….):
Tiếp cận, hướng dẫn các em viết đúng các từ khó. Trình bày bài viết khoa học. Chữ
viết đều nét.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng cùng bố mẹ, anh chị của mình: Viết
lại bài: Thư gửi các học sinh cùng người thân.
---------------------------------TIẾNG VIỆT:
BÀI 3B: GÓP PHẦN BẢN VỆ QUÊ HƯƠNG (T1)
I.Mục tiêu:
- Đọc, hiểu bài: Lòng dân (phần 2)
- Rèn HS thay đổi linh hoạt giọng đọc, phù hợp với tình huống căng thẳng đầy
kịch tính của vở kịch
- GD các em học tập được tính nhanh trí lanh lợi trong các hoạt động.
- Giúp học sinh phát triển năng lực đọc, hiểu.

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Phiếu BT.
HS: SHDH, vở ghi toán
III.Điếu chỉnh NDDH
IV. Điều chỉnh hoạt động học : theo lôgô
+/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mái hơn trước khi vào tiết học
+/ HĐ 1,2,3,4 - HĐCB: Hỗ trợ giúp các em đọc và hiểu bài : Lòng dân (phần 2).
*. Đánh giá:
- Tiêu chí:HS đọc đúng vai, thể hiện được giọng đọc của các nhân vật, nhấn giọng
được vào các từ thể hiện thái độ nhân vật.
- Phương pháp:Quan sát
- Kĩ thuật : ghi chép nhanh.
+/ HĐ 5 : Thảo luận,trả lời câu hỏi
Câu 1:An làm cho bọn giặc mừng hụt:Khi giặc hỏi An trả lời làm bọn chúng hí
hửng tưởng An sợ nên khai thật, không ngờ An thong minh làm chúng hụt hửng.
Câu 2:Chi tiết cho thấy rõ sự ưng xử thông minh của dì Năm: Đọc to tên tuổi của
chồng và bố chồng để chú cán bộ nói theo cho đúng.
Câu 3: Vở kịch được đặt tên long dân là vì: Vở kịch thể hiện tấm lòng của người
dân đối với cách mạng. Người dân tin yêu cách mạng. Sẵn sang xã than để bảo vệ
cán bộ cách mạng. Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của cách mạng.
• Đánh giá:
- Tiêu chí: HS thảo luận và trả lời được yêu cầu của từng câu hỏi.
- Phương pháp: vấn đáp

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
+/ HĐ 6 : Phân vai đọc đoạn kịch
• Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nắm vai của mình để thể hiện đúng giọng của nhân vật
- Phương pháp: Quan sát
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh đọc và hiểu nội dung còn hạn chế: ( Tuấn, Cường...): Tiếp
cận, hướng dẫn các đọc đúng các từ khó. Hiểu được nội dung bài : Lòng dân (phần
2).
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và hướng dẫn các bạn chậm trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng cùng bố mẹ, anh chị của mình: Đọc
bài cho người thân mình nghe.
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

TOÁN :

Năm học 2018- 2019

---------------------------------Sáng thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng
BÀI 10 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG GIẢI BÀI TOÁN
TỈ LỆ THUẬN (T1)

I.Mục tiêu:

- Giúp HS nhận dạng được hai đại lượng tỉ lệ thuận .
- Giải được bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ bằng hai cách : Rút về đơn vị
hoặc Tìm tỉ số
- GD các em tính tích cực tự giác khi tìm hiểu kiến thức.
- Phát triển năng lực tư duy cho các em.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Giấy trong, Phiếu HT.
HS: Bút dạ viết bảng.
III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không
IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo
+/ HĐ 1 : Trò chơi : ‘‘Cùng gấp lên một số lần’’ khởi động tiết học
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS mỗi đội nêu được kết quả gấp lên số lần mà đội bạn đưa ra số lần
gấp, yêu cầu HS nêu nhanh.
- Phương pháp: Quan sát
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh
+/ HĐ 2,3 – HĐCB : Giúp học sinh làm quen với dạng toán tỉ lệ. Nắm được hai đại
lượng tỉ lệ thuận.
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS nhận biết được hai đại lượng, khi nào thì gọi là hai đại lượng tỉ lệ
thuận với nhau( khi đại lượng này tăng đại lượng kia tăng)
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
+ HĐ 4: HD cách giải bài toán dạng tỉ lệ thuận
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS biết cách giải bài toán hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau bằng 2
cách(nêu được)
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
+ HĐ 5: Vận dụng

* Đánh giá :

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- Tiêu chí: HS vận dụng cách giải và giải đúng bài toán hai đại lượng tỉ lệ thuận
với nhau bằn 2 cách
- Phương pháp: Quan sát;vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;nhận xét bằng lời
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Long,Tuấn,Oanh….). Hỗ trợ, tiếp cận
giúp các em nắm chắc dạng toán tỉ lệ thuận. Đặc biệt là nhận biết được hai đại
lượng tỉ lệ thuận ..
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và hướng dẫn các bạn chậm trong nhóm mình.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình.
---------------------------------TIẾNG VIỆT:
BÀI 3B: GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG (T2)
I.Mục tiêu:
-Lập được dàn y bài văn tả cơn mưa.
- Rèn kĩ năng chọn các từ ngữ miêu tả sự vật của cảnh phù hợp.
- GD các em yêu thích cảnh vật xung quanh mới có cảm xúc để tả văn tốt.
- Phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng tạo lập văn bản.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV+ HS : SHDH ; HS : vở BTTV

III.Điều chỉnh nội dung học : không
IV. Điều chỉnh hoạt động học: Theo logo sách HD
+/ HĐ khởi động: Khắc sâu bố cục của các bài văn tả cảnh đã học.
+/HĐ 1 - HĐTH: Học sinh nắm chắc bố cục của bài văn tả cảnh cơn mưa.
• Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đọc bài mưa rào thảo luận và trả lời được yêu cầu của từng câu hỏi,
nêu được cấu tạo bài văn tả cơn mưa.
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
+/HĐ 2 : Lập dàn bài
• Đánh giá:
- Tiêu chí: HS lập được dàn ý cho bài văn tả cơn mưa mình quan sát được.Chọn
được từ ngữ hay, phù hợp.
- Phương pháp: Viết(GV)
- Kĩ thuật:viết nhận xét
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em nắm
chắc bố cục của bài văn tả cảnh và vận dụng để lập được dàn y cho bài văn tả cơn
mưa.
Câu hỏi gợi mở: 1. Nêu bố cục của bài văn tả cảnh? (Yc nêu chi tiết từng phần
một).
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và làm thêm BT sau: Viết một bài văn tả cảnh cơn mưa mà em đã từng quan

sát được.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng cùng bố mẹ, anh chị của mình: Chia
sẻ cùng người thân phần lập dàn y tả con mưa em viết được.
---------------------------------Tiếng việt:
BÀI 3B : GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG (T3)
I.Mục tiêu:
- HS kể được một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
- Rèn kĩ năng kể ngắn gọn, có sử dụng cử chỉ điệu bộ.
- GD các em học tập những tấm gương trong mỗi câu chuyện
- Phát triển cho các en năng lực nói.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV:Một số câu chuyện về những việc làm góp phần xd quê hương, đất nước.
HS: Sưu tầm những câu chuyện về những việc làm tốt cho việc xây dựng quê
hương, đất nước.
III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không
IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo
+/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mái.
+ HĐ 3 : Nắm lại những điều lưu ý khi kể một việc làm tốt.
+/ HĐ 4 - HĐTH: Kể được câu chuyện về những việc làm tốt góp phần xây dựng
quê hương, đất nước.
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS kể đúng chủ đề, câu chuyện có ý nghĩa,nêu lên được cảm nghĩ của
mình qua câu chuyện
- Phương pháp: Quan sát; viết
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh, viết nhận xét(viết kí hiệu)
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn các em nắm được
nội dung câu chuyện, bước đầu kể được câu chuyện mà mình biết và nắm được y
nghĩa của câu chuyện.


Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

Câu hỏi gợi mở: 1. Em đã làm được những việc làm nào ? Em đã góp phần
như thế nào để xây dựng quê hương của mình.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và giúp đỡ các bạn trong nhóm mình kể được câu chuyện một cách tốt nhất,
biểu cảm nhất.
Vi. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình:
Kể lại câu chuyện mình vừa học được cho người thân mình nghe.
---------------------------------ĐẠO ĐỨC
CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH ( T1)
I.Mục tiêu:
-Giúp HS biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.Khi làm việc gì sai
biết nhận lỗi và sữa chữa.
- Bước đầu có kĩ năng biết ra quyết định và kiên định bảo vệ y kiến đúng của mình.
- GD thái độ không nên trốn tránh trách nhiệm, đỗ lỗi cho người khác, biết tự nhận
lỗi và sửa lỗi.
- Phát triển năng lực vận dụng kiến thức thực hiện hành vi.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV : Phiếu HT BT1,2
HS : Sách Đạo đức 5
III. Hoạt động học
* Khởi động:

- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học.
- HS viết tên bài vào vở.
- HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Tìm hiểu truyện: Chuyện của bạn Đức.
Việc 1: Em đọc và tìm hiểu câu chuyện
Việc 2: Em cùng bạn thảo luận nội dung câu chuyện bằng những câu hỏi gợi y.
Đức đã gây ra chuyện gì? Sau khi gây ra chuyện Đức có cảm nhận gì? Theo em
Đức nên giải quyết như thế nào?
Việc 3: NT yêu cầu các bạn nêu y kiến của mình. Bạn khác lắng nghe, nhận xét và
bổ sung.
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ.

2.Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
Việc 1: Đọc thông tin à tự mình trả lời các câu hỏi.
Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ cùng nhau
Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ .
CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp, nhận xét
*. Đánh giá:
- Tiêu chí: HS biết được diễn biến câu chuyện và tâm trạng của Đức; biết phân
tích , đưa ra quyết định đúng.Rút ra được ghi nhớ.
- Phương pháp: vấn đáp

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
3. Bài tập 1,2
CTHĐTQ tổ chức cho các bạn trong xử ly tình huống theo cách hiểu của mình sau
đó thống nhất ghi vào phiếu.
- GV cho chia sẽ trước lớp.
*. Đánh giá:
- Tiêu chí: HS xác định những việc làm nào là biểu hiện người sống có trách
nhiệm hoặc không có trách nhiệm.
- Phương pháp:Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh;nhận xét bằng lời
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh đọc châm ( Tuấn, Long,Thắng,Oanh….): Tiếp cận, hướng dẫn
các em cố gắng lắng nghe bạn đọc chuyện để hiểu nội dung.
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nói cảm nhận của mình khi được học bài này cho người thân của mình.
----------------------------------

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

HĐNGLL : LỄ HỘI QUÊ EM. TÌM HIỂU VỀ HÒ KHOAN LỆ THỦY
I. Mục tiêu:
- Giúp HS nắm được các lễ hội trên quê hương Lệ Thủy,Quảng Bình.Hiểu ý
nghĩa của các lễ hội. Biết được những làn điệu hò khoan Lệ Thủy.
- Rèn kĩ năng nhớ tên các làn điệu hò khoan Lệ Thủy.
- Có ý thức gìn giữ nét đẹp truyền thống của quê hương

- Giúpcho các em phát triển năng lực tìm hiểu xã hội.
II. II.Chuẩn bị: Tranh ảnh các lễ hội ở địa phương
III. Hoạt động học:
1.HĐ1: Tổ chức trò chơi

Việc 1 : Cả lớp lắng nghe cô giáo phổ biến luật chơi
Việc 2 : Các nhóm viết tên các lễ hội ở quê hương mà nhóm mình biết
Việc 3 : CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ sau trò chơi.
GV chia sẽ thêm để HS nắm được một số lễ hội( đua thuyền trên song Kiến Giang;
Lễ hội cầu mùa ở Bảo Ninh; Lễ hội đập trống của tộc người Ma công(xã Thượng
Trạch, huyện Bố Trạch)
2. HĐ2: Tìm hiểu về hò khoan Lệ Thủy

Việc 1 : Các nhóm trao đổi kể tên các làn điệu hò khoan Lệ Thủy mà mình biết.
Việc 2 : Viết tên các làn điệu và phiếu
Việc 3 : Nhóm trưởng cử các bạn chia sẻ trước lớp.
CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn nhau.
3. HĐ3 : Cho HS nghe hát một số làn điệu hò khoan Lệ Thủy

Việc 1 : HS nghe
Việc 2 : Cho HS xác định tên của từng làn điệu
Việc 3 : GV chia sẽ
Hoạt động kết thúc tiết học
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em về nhà cùng bố mẹ, anh chị của mình tập hát hò khoan.
---------------------------------Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2018
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy


Năm học 2018- 2019

Buổi sáng
Toán: BÀI 10 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI BÀI TOÁN
TỈ LỆ THUẬN (T2)
I.Mục tiêu:
- Em biết: Giải bài toán tỉ lệ thuận theo hai cách.
- Rèn kĩ năng xác định dạng toán viết tóm tắt nhanh, giải thành thạo bằng 2
cách.
- GD các em tính tự giác, ham thích tìm hiểu môn học.
- Giúp phát triển năng lực suy luận toán học.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHDH ;
HS: Vở ô li
III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không
IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo
+/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ chọn hoa” : Củng cố,khắc sâu kiến thức về cách giải
toán tỉ lệ thuận
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS chọn được bông hoa và thực hiện đúng các yêu cầu trên bông hoa.
- Phương pháp: Quan sát
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn
+/ HĐ 1,2,3 - HĐTH: Hỗ trợ, hướng dẫn các em vận dụng giải toán tỉ lệ thuận.
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS tóm tắt và dựa vào tóm tắt để giải được baì bài toán1 theo2 cáh,
bài 2,3 theo 1 cách phù hợp và nhanh hơn cách kia
- Phương pháp: vấn đáp; viết
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời; viết nhận xét(GV viết kí hiệu)
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:

+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: (Tuấn, Cường….).Giúp các em nắm chắc
và vận dụng để giải toán tỉ lệ thuận.
Câu hỏi gợi mở: 1.Để giải toán tỉ lệ thuận em thực hiện qua bao nhiêu bước?Em
áo dụng dạng toán gì mà mình đã học?.
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và hỗ trợ them cho các bạn châm trong nhóm.
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình:
Giải bài toán cùng bố mẹ, người thân của mình.
---------------------------------TIẾNG VIỆT:
BÀI 3C: CẢNH VẬT SAU CON MƯA ? (T1)

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

I.Mục tiêu:
- Tìm được nghĩa chung của các câu tục ngữ có nghĩa giống nhau.
- Biết lựa chọn để sử dụng từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn, đoạn văn.
- GD các em có ý thức tìm tòi suy nghĩ để viết được đoạn văn hay.
- Giúp các em phát triển năng lực viết và trình bày.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Bảng nhóm
HS: vở BTGK
III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không
IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo
+/ HĐ khởi động: Giúp học sinh củng cố lại từ đồng nghĩa.

+/ HĐ 1 - HĐTH: Giúp học sinh sử dụng từ đồng nghĩa phù hợp ở trong câu văn
và đoạn văn
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS chọn được từ đồng nghĩ thích hợp để điền vào chỗ chấm phù hợp,
giải thích được vì sao chọn từ đó.
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật:nhận xét bằng lời
+/ HĐ 2
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS chọn được ý( b)để giả nghĩa chung cho cả 3 câu tục ngữ.
- Phương pháp: Quan sát;vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;nhận xét bằng lời
+/ HĐ 3
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS viết đúng đoạn văn theo yêu cầu, chọn được ít nhất 4 từ đồng nghĩa.
- Phương pháp: viết
- Kĩ thuật: viết lời nhận xét.
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn các em hoàn chỉnh
các đoạn văn và viết được đoạn văn ngắn có sử dụng từ đồng nghĩa.
Câu hỏi gợi mở: 1.Khi sử dụng từ đồng nghĩa em cần chú y điều gì ?
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và làm thêm BT sau: Em hãy viết đoạn văn ngắn tả cảnh một buổi trong
ngày có sử dụng từ đồng nghĩa
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy


Năm học 2018- 2019

Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng 1 cùng bố mẹ, anh chị của mình: Chia
sẻ cùng người thân về từ đồng nghĩa.
---------------------------------Tiếng việt:
BÀI 3C : CẢNH VẬT SAU CƠN MƯA (T2)
I.Mục tiêu:
-Viết được đoạn văn tả cảnh sau cơn mưa.
- Rèn kĩ năng viết bước đầu có hình ảnh , có cảm xúc.
- GD các em thái độ tích cực khi thực hành viết bài.
- Giúp hs phát triển năng lực viết, trình bày.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không
IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo
+/ HĐ khởi động: Khắc sâu kiến thức về bố cục của bài văn tả cảnh.
+/ HĐ 4 :
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS biết chọn 1 đoạn viết thêm để hoàn chỉnh được đoạn văn, các em
biết chọn từ ngữ phù hợp cho đoạn mình chọn.
- Phương pháp: viết
- Kĩ thuật: viết lời nhận xét.
+/ HĐ 5 Vận dụng kiến thức để viết một đoạn văn tả cảnh sau cơn mưa.
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS dựa vào dàn ý của tiết trước để viết 1 đoạn văn tả cơn mưa, trình
bày cho các bạn trong nhóm nghe.Diễn đạt câu rõ ý, có hình ảnh.
- Phương pháp: Quan sát;vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép nhanh;nhận xét bằng lời.
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em vận

dụng tốt kiến thức đã học để viết được đoạn văn tả cảnh vật sau cơn mưa.
Câu hỏi gợi mở: 1.Sau cơn mưa quang cảnh bầu trời, cảnh vật xung quanh như
thế nào ? Những hoạt động nào của con người được diễn ra sau cơn mưa ?
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng 2 ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của
mình
---------------------------------Khoa học:
BÀI 3: CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC ĐỜI (T1)
I. Mục tiêu

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- Trình bày được sự thay đổi về sinh học và xã hội ở các giai đoạn phát triển khác
nhau của con người.
- Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam và nữ.
- Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới, không phân biệt bạn nam, bạn
nữ.
-Rèn luyện kĩ năng là việc cá nhân, làm nhóm đôi và nhóm lớn.
II. Hoạt động học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

- HĐTQ gọi 2-3 bạn nhắc lại kiến thức đã học về sự khác biệt giữa nam và nữ về
đặc điểm sinh học
- HS viết tên bài vào vở
- HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp

* Hình thành kiến thức:

1.Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”
Việc 1: Cá nhân đọc nội dung trong sách HDH trang 14, 15, 16, 17
Việc 2: Cùng với bạn thảo luận để điền vào ô trống dưới các thông tin cho phù hợp
Việc 3: Nhóm trưởng chỉ định từng cặp báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng
nghe và bổ sung, thống nhất đáp án.
Việc 4: Thư kí tổng hợp ý kiến của các bạn và báo cáo với cô giáo

2. Đọc và trả lời:
Việc 1: Cá nhân đọc nội dung trong HDH trang 17 và nghiên cứu trả lời câu hỏi:
- Có thể chia cuộc đời con người thành mấy giai đoạn lớn? Nêu đặc điểm nổi bật
của mỗi giai đoạn.
- Em đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời?
Việc 2: Em và bạn cùng chia sẻ câu trả lời
Việc 3: Nhóm trưởng chỉ định từng cặp báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng
nghe và bổ sung, thống nhất và báo cáo với cô giáo
* CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ và báo cáo với cô giáo kết quả những
việc các em đã làm.
* CTHĐTQ chia sẻ mục tiêu bài học
Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trng Tiu hc Phỳ Thy

Nm hc 2018- 2019

- Cỏ nhõn, nhúm ỏnh giỏ theo mc tiờu
- Tr li cõu hi: Cỏc bn ó lm th no t c mc tiờu ú?
---------------------------------Bui chiu

tuần 2( V EM T ễN LUYN TON)

ễLToỏn:
I.Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh chuyn i c mt phõn s thnh phõn s thp phõn. c, vit
ỳng cỏc hn s. Thc hin c cỏc phộp tớnh vi cỏc phõn s, hn s
- Rốn k nng thc hnh nhanh, chớnh xỏc khi tớnh toỏn.
- Yờu thớch tỡm hiu kin thc mụn hc.
- Phỏt trin ccho HS nng lc suy lun.
II.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: VHD, bảng phụ
HS: vở HD Em t ụn luyn Toỏn
III.. iu chnh ni dung dy hc: (Thc hin t H 1phn ụn luyn n H
7)
IV.iu chnh hot ng hc:
+ H 1,2,3:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c cỏc phõn s thnh phõn s TP(bi 1),thc hin tớnh cỏc
phộp tớnh vi phõn s.
- Phng phỏp: vn ỏp
- K thut: nhn xột bng li
+ H 4,5:
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS da vo hỡnh,vit v c c cỏc hn s , gii bi toỏn cú vn
dng cng , tr phõn s.
- Phng phỏp: vn ỏp
- K thut: nhn xột bng li
+ H 6,7:
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tớnh c cỏc phộp thớnh vi hn s , thc hin tớnh biu thc cú s

t nhiờn v phõn s.
- Phng phỏp: vit
Giỏo viờn: Lờ Th Hoa Phng


Trng Tiu hc Phỳ Thy

Nm hc 2018- 2019

- K thut: vit nhn xột (bng kớ hiu)
V. Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS:
i vi hc sinh tip thu cũn hn ch -: Theo dõi, giúp đỡ các em thc hin
ỳng cỏc phộp tớnh cng,tr,nhõn,chia vi cỏc phõn s,hn s.( H 5,6,7 tr13).
- i vi hs tip thu nhanh: Hoàn thành các HĐ. Giúp đỡ các bạn yếu
trong nhóm.
VI.Phn ng dụng: HS v nh hon thnh Bi 8
---------------------------------Th sỏu ngy 14 thỏng 9 nm 2018
Bui chiu
Toỏn:

BI 10 ễN TP V B SUNG GII BI TON
T L NGHCH (T1)

I.Mc tiờu:
- Giỳp HS nhn dng c hai i lng t l nghch .
- Gii c bi toỏn liờn quan n quan h t l bng hai cỏch : Rỳt v n v
hoc Tỡm t s
- GD cỏc em tớnh tớch cc t giỏc khi tỡm hiu kin thc.
- Phỏt trin nng lc t duy cho cỏc em.
II. Chun b D DH:

GV: Phiu HT cho HK.
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H 1 : Trũ chi : in s thớch hp vo ch chm khi ng tit hc
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS trong mi nhúm nờu c kt qu in vo ch chm, yờu cu HS
nờu nhanh.
- Phng phỏp: Quan sỏt
- K thut: ghi chộp nhanh
+/ H 2,3 HCB : Giỳp hc sinh lm quen vi dng toỏn t l. Nm c hai i
lng t l nghch
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS nhn bit c hai i lng, khi no thỡ gi l hai i lng t l
nghch vi nhau( khi i lng ny tng i lng kia gim)
- Phng phỏp: vn ỏp
- K thut: nhn xột bng li
+ H 4: HD cỏch gii bi toỏn dng t l thun
Giỏo viờn: Lờ Th Hoa Phng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS biết cách giải bài toán hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau bằng 2
cách(nêu được)
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
+ HĐ 5: Vận dụng

* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS vận dụng cách giải và giải đúng bài toán hai đại lượng tỉ lệ nghịch
với nhau bằn 2 cách
- Phương pháp: Quan sát;vấn đáp
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;nhận xét bằng lời
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tuấn, Oanh,Cường….). Hỗ trợ, tiếp cận
giúp các em nắm chắc dạng toán tỉ lệ thuận. Đặc biệt là nhận biết được hai đại
lượng tỉ lệ thuận ..
+/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở
HDH và hướng dẫn các bạn chậm trong nhóm mình.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của mình.
---------------------------------ÔN TIẾNG VIỆT : TUẦN 3 (VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN TV)
I.Mục tiêu:
- HS đọc và hiểu truyện : Bánh chưng, bánh giầy, củng cố cách viết dấu thanh.
Hiểu nghĩa các từ đồng nghĩ.
- HS có kĩ năng đặt câu với từ đồng nghĩa. Trình bày câu trả lời ngắn gọn theo
suy nghĩ của mình.
- GD thái độ tích cực làm bài, biết chia sẽ hiểu biết về những tục lệ cổ truyền
của người Việt Nam.
- Phát triển năng lực viết và trình bày..
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV+ HS : vở em tự ôn luyện TV
III.Điều chỉnh nội dung học : theo tài liệu
IV.Điều chỉnh hoạt động học:
+ HĐ khởi động :
• Đánh giá:

Giáo viên: Lê Thị Hoa PhượngTrường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

- Tiêu chí: HS nêu được hoạt động trong tranh, kể được tên một vài tục lệ của
người Việt Nam trong ngày tết.
- Phương pháp: Vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời
+ HĐ 3 :Đọc truyện và trả lời các câu hỏi
Câu 1 : Ai làm đúng ý vua sẽ được truyền ngôi
Câu 2 : Lang Liêu đã chọn những thứ để làm bánh : gạo nếp,đậu xanh,thịt lợn.
Câu 3 : Hai thứ bánh của Lang Liêu được chọn để cúng Trời,Đất,Tiên Vương vì :
Bánh Giầy hình tròn tượng trưng cho Trời, bánh chưng hình vuông tượng trưng
cho Đất ; thịt, đậu, lá dong tượng trưng cho muôn thú, cây cỏ muôn loài ; las bọc
ngoài, các vị để trong ngụ ý đùm bọc nhau.
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS đọc bài.và trả lời được các câu hỏi theo cách hiểu của mình.
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập
+ HĐ 4,5,6 :
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS tìm đúng chữ đặt đúng vị trí dấu thanh, tìm được các từ đồng nghĩ
với từ đã cho(ít nhất 2 từ); Đặt câu với từ cho trước.(mỗi từ 1 câu)
- Phương pháp: Quan sát; viết
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh, viết nhận xét(viết kí hiệu)
V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh tiếp thu còn hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em hoàn
thành bài tập

VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng : viết đoạn văn tả cảnh vật nơi em ở
trong cơn mưa.
--------------------------------GDTT :
SINH HOẠT LỚP
1. Mục tiêu:
- Nhận xét,đánh giá HĐ của lớp trong tuần vừa qua
- Đề ra kế hoạch HĐ của tuần tới
- GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy những thành tích đó
có để tuần tới đạt KQ cao hơn.
- Phát triển năng lực giao tiếp.
2. Các HĐ chính
*Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua:

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng


Trường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

+/ YC các ban thảo luận các HĐ của ban : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh…
+/Các trưởng ban báo cáo.
+/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong thời gian qua.
+GV nhận xét chung:
- Ưu điểm:
+ Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giữa giờ, trồng và chăm sóc hoa khá tốt.
+ Nhiều HS có ý thức học tập tốt : Nhi, Hằng, Thúy,Trang, ….
+ Các em đã có nề nếp trong việc ôn bài đầu giờ, bố trí chỗ ngồi hợp lí.
- Một số tồn tại:

+ Một số HS chưa tích cực trong công tác chăm sóc hoa; đến lớp chưa tham gia
tích cực trong mọi hoạt động, hợp tác với bạn chưa tích cực ( Tuấn,
Long,Thắng….)
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS nhận xét được cụ thể các ưu điểm ,tồn tại của cá nhân trong nhóm,
trong các ban.
- Phương pháp: Quan sát
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh
*Kế hoạch công tác tuần đến:
+ Các ban thảo luận lên kế hoạch dựa trên kế hoạch của Đội.
+ GV bổ sung và thống nhất một số hoạt động như sau.
- Tìm hiếu các ngày lễ trong tháng.
- Luôn phấn đấu thi đua dạy tốt – học tốt.
- Tiếp tục củng cố nề nếp và kiểm tra tác phong đến trường.
- Thường xuyên củng cố các nề nếp tự quản, truy bài đầu giờ.
- Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc trong HT
- Nhóm thực hiện thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, việc chuẩn bị
bài của các bạn trong từng ngày.
- Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường sạch sẽ.
- Sửa chữa các khuyết điểm tuần trước
* Đánh giá :
- Tiêu chí: HS các ban biết đưa ra ý kiến trao đổi để vạch ra được một số việc làm
cho tuần tới.
- Phương pháp: Quan sát; vấn đáp
- Kĩ thuật: ghi chép nhanh, nhận xét bằng lời.
*Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể.
----------------------------------

Giáo viên: Lê Thị Hoa PhượngTrường Tiểu học Phú Thủy

Năm học 2018- 2019

Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng×