Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

Giao an lop 2.tuan 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (215 KB, 40 trang )

TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
Thứ
ngày
Môn Nội dung
2 Hát
Tập đọc
Tập đọc
Toán
n tập
Chiếc bút mực
T2
38 + 25
3 Thể dục
Toán
Chính tả
Kể chuyện
Đạo đức
Chuyển đội hình
Luyện tập
TC: Chiếc bút mực
Chiếc bút mực
Gọn gàng ngăn nắp(T1)
4 Tập đọc
Toán
Thủ công
Tập viết
Mục lục sách
Hình chữ nhật – Hình tứ giác
Gấp máy bay đuôi rời(t1)
Chữ hoa D
5 Toán


Thể dục
TNXH
LTVC
Bài toán về nhiều hơn
Động tác bụng
Cơ quan tiêu hoá
Cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai? Là gì?
6 Chính tả
Toán
Mó thuật
TLV
SHL
NV: Cái trống trường em
Luyện tập
Tập nào hoặc xé dán
TLCH theo tranh. Luyện tập………
Truyền thống nhà trường
Thứ ngày tháng năm 200
TOÁN
Tiết 19: 38 + 25
I. Mục tiêu
1. Giúp HS
-Biết cách thực hiện phép cộng 38 + 25 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết)
-Cũng cố phép tính trên số đo độ dài và giải toán.
-Rèn kó năng cộng có nhớ trong phạm vi 100
-Tính cẩn thận.
Giáo án lớp 2 trang 1
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
II. Chuẩn bò
- GV: 5 bó que tính và 13 que tính

- HS: SGK, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của Thầy Tg Hoạt động của Trò
1. Khởi động
2. Bài cu õ : 28 + 5
-HS đọc bảng cộng công thức 8 cộng
với 1 số.
-HS sửa bài.
18 79 19 40 29 88
+ 3 + 2 + 4 + 6 + 7 + 8
21 81 23 46 36 96
Gv nhận xét.
3. Bài mới
a.Giới thiệu:
-Học dạng toán 38 + 25
b. Giới thiệu phép 38 + 25 .
 Phương pháp: Trực quan, giảng
giải, đàm thoại.
-Gv nêu đề toán có 28 que tính thêm
25 que tính nữa. Hỏi có bao nhiêu
que tính?
-Gv nhận xét hướng dẫn.
-Gộp 8 que tính với 2 que tính rời
thành 1 bó que tính, 3 bó với 2 bó lại
là 5 bó, 5 bó thêm 1 bó là 6 bó, 6 bó
với 3 que tính rời là 63 que tính.
-Vậy 38 + 25 = 63
-Gv yêu cầu HS đặt tính và tính.
-Gv nhận xét.
1’

3’
1’
8’
- Hát
- Hoạt động lớp
-HS thao tác trên que tính và nêu
kết quả 63.
- 1 HS trình bày.
HS lên trình bày, lớp làm vở nháp
38 8 + 5 = 13 viết 3 nhớ 1.
+25 3 + 2 = 5 thêm 1 = 6, viết 6
63
- Lớp nhận xét.
Giáo án lớp 2 trang 2
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
c. Thực hành
 Phương pháp: Luyện tập
Bài 1:
-Nêu yêu cầu đề bài?
-Gv đọc cho HS tính dọc.
-Gv hướng dẫn uốn nắn sửa chữa.
Phân biệt phép cộng có nhớ và
không nhớ.
Bài 2:
-Nêu yêu cầu
-Lưu ý HS cộng nhẩm ngay trên
bảng.
Bài 3:
-Đọc đề bài?
-Để tìm đoạn đường con kiến đi ta

làm thế nào?
4. Củng cố
-Gv cho HS thi đua điền dấu >, <, =
8 + 4 < 8 + 5 18 + 8 < 19 + 9
9 + 8 = 8 + 9 19 + 9 > 19 + 8
9 + 7 > 9 + 6 19 + 10 > 10 + 18
-Gv nhận xét, tuyên dương.
5.Dặn dò
-Làm bài 4.
-Chuẩn bò: Luyện tập.
15’
5’
2’
- Hoạt động cá nhân.
- HS làm bảng con
- Tính
38 58 78 68
+45 +36 +13 +11
83 94 91 79
- HS làm vở cột 2
- Viết số thích hợp vào ô trống
- HS làm bài, sửa bài.
- HS đọc.
- Lấy độ dài đoạn AB cộng độ dài
đoạn BC: 28 + 34 = 62 (dm)
TẬP ĐỌC
Tiết 17: CHIẾC BÚT MỰC
I. Mục tiêu
-Nắm được nghóa của những từ ngữ mới.
-Nắm được diễn biến và ý nghóa của câu chuyện.

-Đọc đúng các từ có vần khó.
-Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các cụm từ, đọc phân biệt lời kể và lời
nhân vật.
-Giáo dục ý thức giúp đỡ bạn bè.
Giáo án lớp 2 trang 3
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
II. Chuẩn bò
- GV: Tranh, bảng phụ: từ, câu, bút dạ.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của Thầy Tg Hoạt động của Trò
1. Khởi động
2. Bài cu õ : Mít làm thơ.
-HS đọc bài, trả lời câu hỏi.
-Hãy đọc câu thơ Mít tặng bạn Biết
Tuốt?
-Em có thích Mít không? Vì sao?
-Nhận xét- ghi điểm
3. Bài mới
a.Giới thiệu:
-Gv treo tranh.
Đây là giờ viết bài của lớp 1A. Bạn
Lan và Mai vẫn viết bút chì. Khi cô
cho bạn Lan bút mực. Khi lấy xong
Lan gục mặt khóc và chuyện gì đã
xảy ra với Lan, chúng ta tìm hiểu
qua bài tập đọc hôm nay
b.Luyện đọc
 Phương pháp: Phân tích, luyện tập.
* ĐDDH:Bảng phụ: từ khó.

-Gv đọc mẫu toàn bài, tóm nội dung.
Khi Lan quên bút Mai đã cho bạn
mượn bút của mình nhưng khi nghe
cô nói sẽ cho Mai bút mực Mai rất
tiếc nhưng vẫn đưa cho bạn dùng.
+Đọc câu:
-GV đọc mẫu từ kho
1’
3’
1’
28’
- Hát
- HS nêu.
- Luyện đọc lớp
-1 HS đọc.
- Lớp đọc thầm.
-HS đọc nối tiếp từng câu rút ra từ khó
-HS luyện đọc các từ: oà khóc, loay
hoay, ngạc nhiên, mới tinh……….
Giáo án lớp 2 trang 4
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
+Đọc đoạn
-Gv chia đoạn: 4 đoạn.
Giải nghóa từ khó hiểu
-GV HD Ngắt câu dài
-Thế là trong lớp/ chỉ còn mình em/
viết bút chì.
-Nhưng hôm nay/ cô đònh cho em
viết bút mực/ vì em viết khá rồi.
+Đọc trong nhóm

+Thi đọc giữa các nhóm
Nhận xét tuyên dương
+Đọc đồng thanh
4. Củng cố – Dặn do ø
-Gv tổ chức cho từng nhóm HS thi
đua.
-Chuẩn bò: Tiết 2.
3’
HS luyện đọc đoạn
HS đọc chú giải SGK
HS luyện đọc câu dài cá nhân + ĐT
-HS luyện đọc theo nhóm 4
-Đại diện các nhóm thi đọc
- Lớp đọc đồng thanh.
Rút kinh nghiệm:....................................................................................................................
.................................................................................................................................................

TẬP ĐỌC
Tiết 18: CHIẾC BÚT MỰC (tt)
I. Mục tiêu
- Nắm được nghóa của những từ ngữ mới.
- Nắm được diễn biến và ý nghóa của câu chuyện.
- Đọc đúng các từ có vần khó.
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các cụm từ, đọc phân biệt lời kể và
lời nhân vật.
- Giáo dục ý thức giúp đỡ bạn bè.
II. Chuẩn bò
- GV: Phiếu giao việc. Bảng phụ: câu, đoạn.
- HS: SGK.
Giáo án lớp 2 trang 5

TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của Thầy Tg Hoạt động của Trò
1. Khởi động
2. Bài cu õ :Tiết 1
-Cho HS đọc câu, đoạn.
3. Bài mới
a.Giới thiệu:
- Tiết 2.
b.Tìm hiểu bài
 Phương pháp: Đàm thoại, trực
quan.
* ĐDDH: Phiếu giao việc.
-Gv giao việc cho từng nhóm.
Đoạn 1:
-Những từ ngữ chi tiết nào cho thấy
Mai rất mong được viết bút mực?
Đoạn 2:
-Chuyện gì đã xảy ra với Lan?
-Mai loay hoay với hộp bút ntn? Vì
sao?
-Cuối cùng Mai quyết đònh ra sao?
Đoạn 3:
-Khi biết mình cũng được cô giáo
cho viết bút mực, Mai nghó và nói
thế nào?
-Tại sao cô giáo bằng lòng với ý
kiến của Mai?
c.Luyện đọc diễn cảm
 Phương pháp: Thực hành

* ĐDDH: Bảng phụ: câu, đoạn.
-Gv hướng dẫn đọc diễn cảm
-Gv đọc mẫu.
1’
3’
1’
- Hát
- HS đọc.
- Hoạt động nhóm
-HS thảo luận, đại diện trình bày.
- HS đọc đoạn 1
-Thấy Lan được cô cho viết bút
mực, Mai buồn lắm vì chỉ còn mình
em viết bút chì thôi
- HS đọc đoạn 2
- Lan được viết bút mực nhưng
quên bút.
- Mai mở ra đóng lại mãi. Vì em
nửa muốn cho bạn mượn, nửa lại
tiếc.
- Lấy bút cho Lan mượn.
- HS đọc đoạn 3
- Mai thấy tiếc nhưng rồi vẫn cho
Lan mượn.
- Vì thấy Mai biết nhường nhòn giúp
đỡ bạn.
- HS đọc.
Giáo án lớp 2 trang 6
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
-Lưu ý về giọng điệu.

-Gv uốn nắn, hướng dẫn
4. Củng cố – Dặn do ø
=Gv cho HS đọc theo phân vai.
-Trong câu chuyện này em thấy
Mai là người ntn?
-Nêu những trường hợp em đã giúp
bạn?
-Nhận xét tiết học.
-Đọc lại bài thật diễn cảm.
-Chuẩn bò: Mục lục sách.
- 2 đội thi đua đọc trước lớp.
- Lớp nhận xét
- Bạn tốt, biết nhường nhòn, giúp đỡ
bạn.
- HS nêu.
Rút kinh nghiệm:.......................................................................................................
......................................................................................................................................................

Thứ ba ngày tháng năm 200
TOÁN
Tiết 20: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
Giúp HS.
-Củng cố và rèn kó năng thực hiện phép cộng dạng: 8 + 5, 28 + 5, 38 + 25 (cộng qua
10 có nhớ dạng tính viết)
-Củng cố giải toán có lời văn.
-Tính toán nhanh nhẹn, đặt tính đúng.
-Hứng thú trong học tập và thực hành toán.
II. Chuẩn bò
- GV: Các dạng bài

- HS: SGK, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học
Giáo án lớp 2 trang 7
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
Hoạt động của Thầy Tg Hoạt động của Trò
1. Khởi động
2. Bài cu õ : 38 + 25
HS sửa bài 4
8 + 4 < 8 + 5 18 + 8 < 19 + 9
9 + 8 = 8 + 9 18 + 9 = 19 + 8
- Lớp nhận xét sửa bài.
3. Bài mới
a.Giới thiệu:
-Củng cố kiến thức qua tiết luyện
tập.
b.Làm bài tập
 Phương pháp: luyện tập, thực
hành
Bài 1:
-Nêu yêu cầu đề bài.
-Gv cho HS sử dụng bảng “8 cộng
với 1 số” để làm tính nhẩm.
Bài 2:Nêu yêu cầu đề bài?
-Gv hướng dẫn, uốn nắn.
Bài 3:
-Để tìm số kẹo cả 2 gói ta làm sao?
-Gv hướng dẫn tóm tắt
Kẹo chanh : 28 cái
Kẹo dừa : 26 cái
Cả 2 gói ? cái

4. Củng cố – Dặn do ø
-Gv cho HS thi đua điền vào ô trống
với kết quả đúng.
-Làm bài 4.
1’
3’
1’
25’
4’
- Hát
- Tính nhẩm
8 + 2 = 10 8 + 3 = 11
8 + 6 = 14 8 + 7 = 15
18 + 2 = 20 18 + 3 = 21
8 + 4 = 12
8 + 8 = 16
38 48 68
+15 +24 +13
53 72 81
- HS sửa bài.
- HS đọc đề.
- Làm tính cộng.
Bài giải
- Cả 2 gói kẹo có.
28 + 26 = 54 (cái)
Đáp số: 54 cái
Giáo án lớp 2 trang 8
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
28 + 9 = 37 37 + 11 = 48
48 + 25 = 73

5.Dặn dò
-Chuẩn bò: Hình tứ giác, hình chữ
nhật.
1’
Rút kinh nghiệm:....................................................................................................................
.................................................................................................................................................

CHÍNH TẢ
Tiết 7: CHIẾC BÚT MỰC
I. Mục tiêu
- Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài.
- Luyện qui tắc viết chính tả về nguyên âm đôi ia/ ya. Viết đúng và nhớ
cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn.
- Luyện qui tắc sử dụng dấu phẩy.
- Rèn viết đúng chính tả, trình bày sạch.
- Tính cẩn thận, thẩm mó
II. Chuẩn bò
- GV: Bảng phụ: đoạn chép chính tả.Bảng cài, bút dạ.
- HS: Bảng con, vở
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của Thầy Tg Hoạt động của Trò
1. Khởi động
2. Bài cu õ :Trên chiếc bè
-2 HS viết bảng lớp
-Dạy dỗ – ăn giỗ, dòng sông – ròng
rã, dân làng – dâng lên.
3. Bài mới
a.Giới thiệu:
Viết bài “Chiếc bút mực”
b. Hướng dẫn tập chép

1’
3’
1’
20’
- Hát
- HS viết bảng con
Giáo án lớp 2 trang 9
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
 Phương pháp: Trực quan, đàm
thoại.
* ĐDDH: Bảng phụ: đoạn chép.
-Gv đọc đoạn chép trên bảng
-Trong lớp ai còn phải viết bút chì?
-Cô giáo cho Lan viết bút mực rồi,
tại sao Lan lại oà khóc?
-Ai đã cho Lan mượn bút?
-Hướng dẫn nhận xét chính tả.
-Những chữ nào phải viết hoa?
-Đoạn văn có những dấu câu nào?
- Đọc cho HS viết 1 số từ khó vào
bảng con.
Gv theo dõi uốn nắn.
-Gv chấm sơ bộ
c.Làm bài tập
. Phương pháp: Luyện tập
* ĐDDH: Bảng cài, bút dạ.
-Nêu yêu cầu bài 2
Nêu yêu cầu bài 3
-Nêu yêu cầu bài 4
4. Củng cố – Dặn do ø

-Gv nhận xét, khen ngợi những HS
chép bài sạch, đẹp.
-HS chép chính tả chưa đạt chép lại
-Sửa lỗi chính tả.
-Chuẩn bò: “Cái trống trường em”
8’
3’
- Mai, Lan
- Lan quên bút ở nhà
- Bạn Mai
-Những chữ đầu bài, đầu dòng, đầu
câu, tên người
- Dấu chấm, dấu phẩy.
-HS viết bảng con: viết, bút mực, oà
khóc, hóa ra, mượn.
- HS viết bài vào vở.
- HS sửa bài
-Điền ia hay ya vào chỗ trống
- HS 2 đội thi đua điền trên bảng.
Tia nắng, đêm khuya, cây mía
-Tìm những tiếng có âm đầu l/n
- HS thi đua tìm
- Điền dấu phẩy cho đúng chỗ.
- HS nêu.
- HS làm bài.
- Lớp nhận xét
Rút kinh nghiệm:....................................................................................................................
Giáo án lớp 2 trang 10
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
.................................................................................................................................................


KỂ CHUYỆN
Tiết 5: CHIẾC BÚT MỰC
I. Mục tiêu
- Dựa vào câu hỏi gợi ý để kể lại câu chuyện đã học.
- Dựng lại câu chuyện với nhiều vai nhân vật.
- Kể lại câu chuyện theo diễn đạt của HS.
II. Chuẩn bò
- GV: Tranh + Nội dung câu hỏi, Vật dụng sắm vai.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của Thầy Tg Hoạt động của Trò
1. Khởi động
2. Bài cu õ : Bím tóc đuôi sam
-HS kể lại chuyện.
Gv nhận xét
3. Bài mới
a.Giới thiệu:
-Kể lại câu chuyện “Chiếc bút mực”
b.Kể đoạn
 Phương pháp: Trực quan, thảo
luận.
* ĐDDH: Tranh
Tranh 1:
-Cô giáo gọi Lan lên bàn cô lấy
mực.
-GV nhận xét.
Tranh 2:
-Lan khóc vì quên bút ở nhà.
-Gv nhận xét.

1’
3’
1’
15’
- Hát
- HS thực hiện.
- Hoạt động theo nhóm đôi.
-Kể đoạn câu chuyện bằng lời của em
- 2 HS thảo luận trình bày.
- Lớp nhận xét.
- Hoạt động nhóm.
Giáo án lớp 2 trang 11
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
Tranh 3:
-Mai đưa bút của mình cho Lan
mượn
-Gv nhận xét.
Tranh 4:
-Cô giáo cho Mai viết bút mực, cô
đưa bút của mình cho Mai.
c.Kể lại toàn bộ câu chuyện
* ĐDDH: Sắm vai nhân vật.
-Nêu yêu cầu
-Gv cho HS nhận vai
-Gv lưu ý: Sự phối hợp giữa các
nhân vật.
Gv nhận xét.
4. Củng cố – Dặn do ø
-Qua câu chuyện này em rút ra được
bài học gì?

-San sẻ cùng bạn những dụng cụ học
tập để học tốt hơn.
-Tập kể lại chuyện
-Chuẩn bò: Mẫu giấy vụn.
10’
5’
-Dựa theo câu hỏi cuối bài đọc, kể lại
từng đoạn câu chuyện.
- HS thảo luận trình bày
- Lớp nhận xét.
- Kể lại toàn bộ câu chuyện.
- HS thi đua kể chuyện
- Lớp nhận xét.
- Phân vai, dựng lại câu chuyện
- Người dẫn chuyện, cô giáo, Mai,
Lan.
- HS kể lại chuyện.
- Lớp nhận xét
-Phải giúp đỡ bạn bè lúc gặp khó
khăn.
Rút kinh nghiệm:....................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ĐẠO ĐỨC
Tiết 5: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP
I. Mục tiêu
Giúp HS biết được:
-Biểu hiện của việc gọn gàng, ngăn nắp.Hiểu ích lợi của việc sống gọn gàng,
ngăn nắp.
-Biết giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.

Giáo án lớp 2 trang 12
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
-Biết yêu mến những người sống gọn gàng ngăn nắp.Thực hiện sống gọn
gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt
II. Chuẩn bò
- GV: Phiếu thảo luận
- HS: Dụng cụ, SGK.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của Thầy Tg Hoạt động của Trò
1. Khởi động
2. Bài cu õ : Thực hành
-Nhận và sửa lỗi có tác dụng gì?
-Khi nào cần nhận và sửa lỗi?
Gv nhận xét
2. Bài mới
a.Giới thiệu:
-Chỗ học, chỗ chơi đồ đạc được sắp
xếp ngăn nắp, gọn gàng thì có tác dụng
ntn? Cùng tìm hiểu qua bài học hôm
nay.
b.Nội dung
 Hoạt động 1: Đọc truyện ngăn nắp
và trật tự
 Mục tiêu: Giúp HS biết phân biệt gọn
gàng , ngăn nắp và chưa tốt.
 Phương pháp: Trực quan, thảo luận.
* ĐDDH: Tranh, phiếu thảo luận
-Treo tranh minh họa.
-Yêu cầu các nhóm hãy quan sát tranh
treo trên bảng và thảo luận theo các

câu hỏi trong phiếu thảo luận sau:
1.Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
2.Bạn làm như thế nhằm mục đích gì?
1’
3’
1’
28’
- Hát
- Giúp ta không vi phạm những lỗi
đã mắc phải
- Khi làm những việc có lỗi.
Nhận xét:…………Chứng cứ:………

- Các nhóm HS quan sát tranh và
thảo luận theo phiếu.
Chẳng hạn:
1. Bạn nhỏ trong tranh đang cất
sách vở đã học xong lên giá sách.
2. Bạn làm như thế để giữ gìn,
bảo quản sách vở, làm cho sách
vở luôn phẳng phiu. Bạn làm thế
để giữ gọn gàng nhà cửa và nơi
học tập của mình.
- Đại diện các nhóm lên trình bày
Giáo án lớp 2 trang 13
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
- GV tổng kết lại các ý kiến của các
nhóm thảo luận.
- Kết luận: Các em nên rèn luyện thói
quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh

hoạt.
 Hoạt động 2: Phân tích truyện: “
Chuyện xảy ra trước giờ ra chơi”
 Mục tiêu: Nghe kể câu chuyện
 Phương pháp: Trực quan, kể chuyện.
* ĐDDH: Tranh, phiếu thảo luận
-Yêu cầu: Các nhóm hãy chú ý nghe
câu chuyện và thảo luận để trả lời câu
hỏi:
1.Tại sao cần phải ngăn nắp, gọn
gàng?
2.Nếu không ngăn nắp, gọn gàng thì sẽ
gây ra hậu quả gì?
- GV đọc (kể ) câu chuyện.
-Tổng kết lại các ý kiến của các nhóm.
-Kết luận: Tính bừa bãi khiến nhà cửa
lộn xộn, làm mất nhiều thời gian tìm
kiếm sách vở và đồ dùng khi cần đến.
Do đó các em nên giữ thói quen gọn
gàng, ngăn nắp khi sinh hoạt.
 Hoạt động 3: Xử lí tình huống:
kết quả thảo luận.
- Trao đổi, nhận xét, bổ sung giữa
các nhóm.
- HS các nhóm chú ý nghe câu
chuyện.
-HS các nhóm thảo luận để
TLCH:
Chẳng hạn:
1. Cần phải ngăn nắp, gọn gàng

vì: khi lấy các thứ, chúng ta sẽ
không phải mất nhiều thời gian.
Ngoài ra, ngăn nắp, gọn gàng sẽ
giúp chúng ta giữ gìn được đồ đạc
bền, đẹp.
2. Nếu không ngăn nắp, gọn gàng
thì các thứ sẽ để lộn xộn, mất
nhiều thời gian để tìm, nhiều khi
cần lại không thấy đâu. Không
ngăn nắp còn làm cho nhà cửa
bừa bộn, bẩn thỉu.
- Đại diện các nhóm lên trình bày
kết quả thảo luận.
- Trao đổi, nhận xét, bổ sung giữa
các nhóm.
Giáo án lớp 2 trang 14
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
 Mục tiêu: Giúp HS biết xử lí các tình
huống.
 Phương pháp: Thảo luận.
* ĐDDH: Tranh, phiếu thảo luận các
tình huống
-GV chia lớp thành nhóm. Phát cho
mỗi nhóm 1 tờ giấy nhỏ có ghi tình
huống và phiếu thảo luận. Yêu cầu
thảo luận tìm cách xử lí tình huống đã
nêu.
-Gọi từng nhóm trình bày ý kiến. Sau
mỗi lần các nhóm trình bày, cả lớp
cùng nhận xét và kết luận về cách xử lí

đúng.
4. Củng cố – Dặn do ø
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bò: Thực hành: Gọn gàng,
ngăn nắp.
3’
- Chia nhóm, phân công nhóm
trưởng, thư ký và tiến hành thảo
luận.
- Đại diện các nhóm trình bày
cách xử lí của nhóm mình.
Rút kinh nghiệm:....................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Thứ ngày tháng năm 200
TẬP ĐỌC
Tiết 19: MỤC LỤC SÁCH
I. Mục tiêu
- Hiểu nội dung bài
- Các từ ngữ mới
- Bước đầu biết xem mục lục sách để tra cứu
- Đọc đúng các âm, vần khó.
- Biết đọc 1 văn bản có tính liệt kê, biết nghe và chuyển giọng khi đọc tên
tác giả, tên truyện trong mục lục.
- Hiểu được mục lục sách để làm gì, để dễ tra tên bài
II. Chuẩn bò
- GV: SGK, bảng phụ, phiếu thảo luận.
Giáo án lớp 2 trang 15
TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TRẦN THỊ HP
- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của Thầy Tg Hoạt động của Trò
1. Khởi động
2. Bài cu õ : Chiếc bút mực
-HS đọc bài + TLCH
-Khi được cô giáo cho viết bút mực
thái độ bạn Lan ntn?
-Vì sao Lan khóc?
-Ai đã cho Lan mượn bút?
-GV nhận xét.
3. Bài mới
a.Giới thiệu:
-Phần cuối mỗi quyển sách đều có
mục lục. Mục lục cho chúng ta biết
trong đó có những bài gì? trang
nào, bài ấy là của ai?
-Trong bài hôm nay, cô sẽ hướng
dẫn các em cách đọc mục lục sách.
b.Luyện đọc.
 Phương pháp: Phân tích, luyện tập.
* ĐDDH: Bảng phụ
+GV đọc mẫu
+Đọc câu
-Tên truyện, số thứ tự trang.
-Nêu những từ khó phát âm?
-Nêu những từ khó hiểu?
+Luyện đọc từng mục
-Gv ghi bảng mục 1 hướng dẫn HS
theo cách đọc.
-VD: Một, Quang Dũng. Mùa quả

cọ, trang 7.
Luyện đọc toàn bài.
+Đọc nhóm
+Thi đọc giữa các nhóm
-Gv nhận xét
1’
3’
1’
17’
- Hát
- HS nêu.
- HS trả lời.
- Hoạt động lớp
- HS đọc nối tiếp từng mục rút ra các
từ khó đọc.
- Cỏ nội, truyện ,Phùng Quán
vắng
- HS nêu các từ trong phần chú giải
- HS đọc – Lớp nhận xét
-HS luyện đọc trong nhóm
+HS thi đọc
- HS thảo luận trình bày.
Giáo án lớp 2 trang 16

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×