Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

giao an lop 5 CKT ( tuan 1 - tuan 3)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (517.57 KB, 71 trang )

Tn 1
Ngµy so¹n : 16/8/2009
Ngµy d¹y : Thø 2 ngµy 17/8/2009
Tập đọc: THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I/ Mục tiêu:
- Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
-

Hiểu nội dung bức thư :Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, biết nghe lời thầy,
yêu bạn. Học thuộc đoạn : “Sau 80 năm … công học tập của các em.”
. (
Trả lời được
các CH 1,2,3).
HS khá, giỏi đọc thể hiện được tình cảm thân ái, trìu mến, tin tưởng.
- GD HS yêu quý BH.
II/ Chuẩn bò: GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu .
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ Kiểm tra bài cũ .
Kiểm tra sách vở ,đồ dùng học tập của học sinh ,
nêu một số yêu cầu của môn tập đọc .
2/ Bài mới .
a)Giới thiệu bài mới
- Giới thiệu chủ điểm Việt Nam –Tổ quốc em .
Yêu cầu học sinh xem và nói những điều em
thấy trong bức tranh .
b) Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài .
b 1) Luyện đọc .
-Yêu cầu 1-2 HS khá –giỏi đọc toàn bài .
GV chia bài thành hai đoạn :
Đoạn 1 : từ đầu đến “vậy các em nghó sao ?”


Đoạn 2 : phần còn lại .
GV khen những em đọc đúng , sửa lỗi cho
những em đọc sai từ ,ngắt nghỉ hơi chưa đúng ,
chưa diễn cảm .
Hỏi “những cuộc chuyển biến khác thường ” mà
Bác nói đến trong bức thư là những chuyển biến
gì ?
GV đọc diễn cảm toàn bài .
b.2) Tìm hiểu bài .
-Học sinh đọc thầm đoạn 1 trả lời câu 1.
Học sinh nghe phổ biến yêu cầu .
-Hai học sinh đọc nối tiếp
học sinh đọc nối tiếp 2-3 lượt
Học sinh đọc thầm chú giải giải nghóa các từ đó
.
Giải nghóa các từ mới và khó .
Là cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 của
nhân dân tadưới sự lảnh đạo của Bác và Đảng
đã giành lại độc lập tự do cho Đất nước .
Học sinh đọc bài theo cặp
-Một học sinh đọc cả bài
Học sinh nghe .
-Đó là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hoà .
GV rút ý đoạn 1: Ngày khai trường đầu tiên của
nước Việt Nam độc lập . Học sinh bắt đầu
hưởng một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam .
Câu 2. SGK
Câu 3: SGK
GV rút ý đoạn 2 :“Trách nhiệm của học sinh.”

b.3 )Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm
GV hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm một đoạn
,cho một học sinh giỏi đọc (hoặc GV đọc )
Học sinh đọc diễn cảm theo cặp sau đó thi đọc
diễn cảm trước lớp GV theo dõi uốn nắn
Rút ý nghóa của bài : Phần nội dung
.4)hướng dẫn học sinh học thuộc lòng
GV tuyên dương ghi điểm học sinh đọc tốt
3) Củng cố
Liên hệ ,giáo dục tư tưởng .
Nhận xét giờ học .
4.Dặn dò .
Dặn học sinh về nhà học thuộc đoạn đã đònh
-Từ ngày khai trường này các em học sinh bắt
đầu hưởng nmột nền giáo dục hoàn toàn Việt
Nam .
Học sinh nhắc lại ý 1 .
Học sinh đọc đoạn 2 trả lời câu 2 ,3
Xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại ,làm cho
nước ta theo kòp các nước khác trên hoàn cầu .
Học sinh phải cố gắng siêng năng học tập
,ngoan ngoãn ,nghe thầy ,yêu bạn để lớn lên
xây dựng đất nước ,làm cho dân tộc Việt Nam
bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường
quốc năm châu
Học sinh nhắc lại ý 2 .
Một học sinh giỏi đọc một đoạn do GV chọn
Học sinh đọc diễn cảm .
Học sinh nêu đại ý
Nhẩm đoạn “sau 80 năm giời nô lệ đến nhờ

một phần lớn ở công học tập của các em”
Nêu nhiệm vụ của học sinh

******************************************
to¸n : ÔN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ
I .MỤC TIÊU: - HS biếtđọc, viết phân số ; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho
một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số.
- Làm được các BT 1,2,3,4 trong SGK.
- HS ham thích học toán.
II.CHUẨN BỊ: - Các tấm bìa cắt và vẽ như các hình trong sgk.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò.
1.Ổn đònh
2.Bài cũ :
- Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập.
3.Bài mới :
a. Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số
-Gắn bảng tấm bìa như hình dưới đây:
-Quan sát và nêu:

Làm tương tự với các tấm bìa còn lại.
Yêu cầu:
b. Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên,
cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số
-Giới thiệu 1:3 =
3
1
; (1:3 có thương là 1
phần 3)
c. Thực hành:

Bài 1:làm miệng.
Bài 2; 3:
Bài 4: Nếu HS lúng túng giáo viên yêu cầu
xem lại chú ý 3;4
4. Củng cố:
5.Nhận xét- Dặn dò
-Dặn ghi nhớ các kiến thức trong phần chú
ý.
Băng giấy được chia làm 3 phàân bằng
nhau,tô màu 2 phần tức là tô màu
3
2
băng
giấy. Ta có phân số
3
2
. Vài hs nhắc lại.
-Hs chỉ vào các phân số
100
40
;
4
3
;
10
5
;
3
2


lần lượt đọc từng phân số.
- Nêu
100
40
;
4
3
;
10
5
;
3
2
là các phân số.
-HS làm các bài còn lại vàovë :
4 :10 ; 9 : 2 ; …
-HS nhận xét nêu như chú ý sgk.
- HS xung phong đọc phân số
-Tự làm vào vở và nêu kết quả
- Làm vào bảng vë.
Nhắc lại các chú ý trong sgk.
HS nhận xét tiết học.
**************************************
Đạo đức : EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 (Tiết 1)
I/ MỤC TIÊU : Sau khi học bài này HS :
- Biết : HS lớp 5 là HS của lớp lớn nhất trường, cần phải gơng mẫu cho các em lớp dưới
học tập.
- Có ý thức học tập,rèn luyện.
-Vui và tự hào là HS lớp 5.
- HS KG : Biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.

TTCC: 1,2,3 của NX 1.
II/ CHUẨN BỊ:
-Các bài hát về chủ đề trường em .
-Các chuyện nói về tấm gương hs lớp 5 gương mẫu .
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU .
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ Ôån đònh .
2/ Kiểm tra bài cũ .
KT sự chuẩn bò và đồ dùng học tập của hs .
3/ Bài mới .
Khởi động :
a)Hoạt động 1:Quan sát tranh và thảo luận .
-Gv yêu cầu hs quan sát tranh .
Câu hỏi :-Tranh vẽ gì ?
-Em nghó gì khi xem các tranh ảnh trên?
-HS lớp 5 có gì khác so với HS các khối khác ?
-Theo em chúng ta cần làm gì để xứng đáng là hs
lớp 5 ?
-GV kết luận :
b)Hoạt động 2:Làm bt 1 SGK.
- GV nêu BT
- GV kết luận .
c)Hoạt động 3 :Tự liên hệ
- GV yêu cầu hs tự liên hệ .
- GV mời hs tự liên hệ trước lớp .
-GV kết luận .
4. Củng cố:Chơi trò phóng viên
- GV hướng dẫn hs
-GV nhận xét và kết luận .
5. Dặn dò:

*Lập kế hoạch phấn đấu của bản thân trong năm
học này .
*Sưu tầm các bài thơ, bài hát , bài báo nói về hs lớp
5 gương mẫu và chủ đề trường em.
-HS hát bài “Em yêu trường em”.
-Quan sát tranh SGK trang 3-4 thảo luận cả
lớp .
-HS phát biểu ý kiến .
-HS thảo luận nhóm đôi.
-Một vài nhóm trình bày trước lớp.
-HS suy nghó đối chiếu những việc làm của
mình từ trước đến nay với những nhiệm vụ
của hs lớp 5 .
-HS thảo luận nhóm đôi.
- Đóng vai phóng viên.Phỏng vấn bạn về
một số nội dung bài học .
- HS đọc ghi nhớ SGK
-Hs nhận xét giờ học.
***********************************************************
Ngµy so¹n : 17/8/2009
Ngµy d¹y :Thứ ba, ngày 18 / 8 / 2009
Toán : ÔN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
I .MỤC TIÊU :
- HS biết tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số
các phân số (trường hợp đơn giản)
- HS cả lớp làm được BT 1,2.
- HS ham thích học toán.
II.CHUẨN BỊ:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò.

1.Ổn đònh
2.Bài cũ
3.Bài mới
A.Ôn tập tính chất cơ bản của phân số :
-Hướng dẫn thực hiện theo ví dụ 1- sgk.
-Tương tự với vd 2
- Hướng dẫn hs nêu tính chất cơ bản của phân số
như sgk.
B.Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số
* Rút gọn phân số :
+Rút gọn phân số để được phân số mới có ts và
ms bé đi mà vẫn bằng phân số đã cho.
+Phải rút gọn phân số cho đến khi ko thể rút gọn
được nữa( Tức là phân số đã tối giản.)
* Quy đồng MS các phân số
C. BT 2
- Chữa bài.
4. Củng cố kiến thức:
5.Nhận xét- Dặn dò
-Ghi nhớ tính chất của phân số – Làm BT3.
-HS nêu lại các kiến thức trong phần chú ý tiết
trước.
18
15
36
35
6
5
==
x

x
hoặc
24
20
46
45
6
5
==
x
x
-Nêu nx như sgk :Nếu nhân cả TS và MS của 1
phân số với cùng 1 số tự nhiên khác 0 thì được
1 phân số bàêng phân số đã cho.
- Nêu nhận xét 2
- Nêu tính chất của phân số như sgk.
- HS tự rút gọn phân số
120
90
HS làm BT1 vào vë.
Nhận xét cách rút gọn phân số nhanh
nhất là chia cả ts và ms cho số lớn nhất có thể
chia được.
-HS tự quy đồng ms các phân số trong vd 1 và 2
-Nêu cách quy đồøng ms ứng với từng vd.
-HS làm vào vở.
-Nêu lại tính chất cơ bản của phân số và các
ứng dụng.
****************************************
Kể chuyện: LÝ TỰ TRỌNG

I. MỤC TIÊU:
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể được toàn bộ câu truyện và hiểu
được ý nghóa câu chuyện.
- Hiểu được ý nghóa của câu truyện: Ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước,
dũng cảm bảo vệ đồng đội, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù.
HS KG kể được câu chuyện một cách sinh động, nêu đúng ý nghóa câu chuyện.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ: Kiểm tra SGK
2. Bài mới:
a. Tìm hiểu chuyện
- GV kể chuyện 2 lần
+ Lần 1: treo tranh giảng từ.
+ Lần 2: chỉ tranh.
Chú ý nghe, quan sát tranh.
b. Hướng dẫn học sinh kể
- Yêu cầu 1: - 1 học sinh đọc yêu cầu .
- Học sinh tìm cho mỗi tranh 1, 2 câu thuyết minh.
- Học sinh nêu lời thuyết minh cho 6 tranh.
- GV nhận xét treo bảng phụ: lời thuyết minh
cho 6 tranh
- Yêu cầu 2 - Học sinh thi kể toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh
và lời thuyết minh của tranh.
- Cả lớp nhận xét .
- Học sinh khá giỏi kể câu chuyện một cách sinh
động.
- GV nhận xét.
c. Trao đổi về ý nghóa câu chuyện
- Tổ chức nhóm.

- Em hãy nêu ý nghóa câu chuyện. - Đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét chốt lại: - Các nhóm khác nhận xét.
- Ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước,
dũng cảm bảo vệ đồng đội, hiên ngang, bất
khuất trước kẻ thù.
3.Củng cố:
- Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất. - Mỗi dãy chọn ra 1 bạn kể chuyện -> lớp nhận xét
chọn bạn kể hay nhất.
4. Dặn dò:
- Về nhà tập kể lại chuyện.
- Chuẩn bò: Kể chuyện đã nghe, đã đọc: “Về
các anh hùng, danh nhân của đất nước”.
- Nhận xét tiết học.
*******************************************
Luyện t õ øvà câu : TỪ ĐỒNG NGHĨA
I/ MỤC TIÊU
- Bước đầu hiểu từ đồng nghóalà những từ có nghóa giống nhau hoặc gần giống nhau ;
hiẻu thế nào là từ đồng nghóa hoàn toàn, từ đồng nghóa không hoàn toàn (ND Ghi
nhớ)
- Tìm được từ đồng nghóa theo YC TB1, BT2 (2 trong số 3 từ) ; đặt câu được với một
cặp từ đồng nghóa, theo mẫu (BT3).
- HS KG đặt câu được với 2,3 cặp từ đồng nghóa tìm được (BT3)
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ Kiểm tra bài cũ :
KT sự chuẩn bò của HS .
2/ Bài mới .
a/ Giới thiệu bài .
GV nêu MĐ YC của giờ học :
b/ Phần nhận xét .

Bài tập 1 :Một HS đọc YC của BT1

Yêu cầu HS so sánh nghóa của các từ in đậm .
*GV chốt lại :những từ có nghóa giống nhau như
vậy là các từ đồng nghóa .
Bài tập 2:Một HS đọc yêu cầu bài tập .
Cả lớp và GV nhận xét GV chốt lại lời giải đúng
c/Phần ghi nhớ .
d)Phần luyện tập .
Bài tập 1 :
GV cho HS viết vë đáp án của mình .GV sửa
bài .
Bài tập 2: đọc yêu cầu BT.
Trao đổi theo cặp làm việc vào vở BT
HS sửa bài viết vào giấy A 4 (chữ to ) dán lên
bảng đọc kết quả cho cả lớp bổ sung ý kiến GV
chốt lại .
Bài tập 3:
Cả lớp nhận xét ,HS sửa bài .
GV thu vở chấm .
3/ Củng cố.
GV nhận xét giờ học .Tuyên dương những em
học tốt .
4.Dặn dò
-Yêu cầu HS về nhà học thuộc phần ghi nhớ
trong bài .
HS chuẩn bò SGK ,VBT
HS nêu lại bài
Một HS đọc các từ in đậm đã đươc GV viết sẵn
trên bảng lớp .

So sánh nghóa của các từ in đậm trong mỗi ví
dụ .
a/xây dựng –kiến thiết .
b/vàng xuộm -vàng hoe- vàng lòm .
HS thảo luâïn cặp đôi .
HS phát biểu ý kiến .
Nghóa của các từ này giống nhau (cùng chỉ một
hoạt động ,một màu .)
-Đọc phần ghi nhớ
-Đọc yêu cầu BT
(xây dựng và kiến thiết có thể thay thế được
cho nhau …)
(vàng xuộm -vàng hoe- vàng lòm không thay
thế được cho nhau .)
HS đọc ghi nhớ và nhẩm thuộc (nếu có thể )
-Đọc yêu cầu BT
-Làm bài cá nhân vào vở sau đó tiếp nối nhau
nói những câu văn các em đã đặt. (Làm theo
YC như đã nêu ở MT)
HS đọc lại ghi nhớ
**************************************************
Khoa học: SỰ SINH SẢN
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết mọi người đều do cha me sinh ra và có một số đặc điểm giống với cha mẹ
của mình.
- Yêu thích môn học.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ:
- Kiểm tra SGK, đồ dùng môn học.

- Nêu yêu cầu môn học các kí hiệu SGK.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Trò chơi: “Bé là con ai?”
- Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm
- GV phát những tấm phiếu bằng giấy màu
cho HS và yêu cầu mỗi cặp HS vẽ 1 em bé
hay 1 bà mẹ, 1 ông bố của em bé đó.
- HS thảo luận nhóm đôi để chọn 1 đặc điểm nào
đó để vẽ, sao cho mọi người nhìn vào hai hình có
thể nhận ra đó là hai mẹ con hoặc hai bố con  HS
thực hành vẽ.
- GV thu tất cả các phiếu đã vẽ hình lại, tráo
đều để HS chơi.
- Bước 1: GV phổ biến cách chơi. - Học sinh lắng nghe
- Bước 2: GV tổ chức cho HS chơi - HS nhận phiếu, tham gia trò chơi
- Bước 3: Kết thúc trò chơi, tuyên dương đội
thắng.
- HS lắng nghe
 GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: - Đại diện nhóm trình bày
- Tại sao chúng ta tìm được bố, mẹ cho các
em bé?
- Dựa vào những đặc điểm giống với bố, mẹ của
mình.
- Qua trò chơi, các em rút ra điều gì? - Mọi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và đều có
những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình.
 GV chốt
* Hoạt động 2: Làm việc với SGK
- Hoạt động lớp, cá nhân.
Mục tiêu: Hs nêu được ý nghóa của sự sinh
sản.

- Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3 trang 5
trong SGK và đọc lời thoại giữa các nhân vật
trong hình.
- HS quan sát hình 1, 2, 3
- Đọc các trao đổi giữa các nhân vật trong hình.
 Liên hệ đến gia đình mình - HS tự liên hệ
- Báo cáo kết quả. - Đại diện các em hs khá giỏi lên trình bày ý kiến.
 Yêu cầu HS thảo luận để tìm ra ý nghóa của
sự sinh sản.
- HS thảo luận theo 2 câu hỏi + trả lời:
 Hãy nói về ý nghóa của sự sinh sản đối với
mỗi gia đình, dòng họ ?
- HS nêu ý kiến. (hs khá,giỏi)
 Điều gì có thể xảy ra nếu con người không
có khả năng sinh sản? -HS nêu ý kiến. (hs khá,gỏi)
- GV chốt ý
3. Củng cố
- HS trưng bày tranh ảnh gia đình và giới thiệu cho
các bạn biết một vài đặc điểm giống nhau giữa
mình với bố, mẹ .
- GV đánh giá và liên hệ giáo dục.
4. Dặn dò:
- Chuẩn bò: Nam hay nữ ?
- Nhận xét tiết học.
Ngµy so¹n : 17/8/2009
Ngµy d¹y : Thø 4 Ngµy 19/8/2009
Tập đọc: QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA.
I. MỤC TIÊU: - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài, nhấn giọng ở những từ ngữ tả
màu vàng của cảnh vật.
- Hiểu nội dung: Bức tranh làng quê vào ngày mùa rất đẹp. (Trả lời được các câu hỏi

trong SGK).
HS KG đọc diễn cảm được toàn bài, nêu được tác dụng gợi tả của từ ngữ chỉ màu sắc.
II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ:
2 HS đọc bài thư gửi các hs.
2. Bài mới:
Giới thiệu bài-Ghi bảng - Hs nhắc lại
a. Hướng dẫn đọc:
- Hoạt động lớp, cá nhân
- Yêu cầu hs đọc toàn bài 1 lần.
- Chia đoạn: 4 đoạn
+ Đọc lần 1: sửa sai.
+ Đọc lần 2: giảng từ khó.
- Đọc theo cặp.
- GV đọc toàn bài 1lần.
- 1 hs đọc
- Hs đọc nối tiếp 2 lần .
- Hs đọc theo cặp.
- 1 em đọc trước lớp.
b. Tìm hiểu bài:
- Giáo viên y/c hs đọc lướt toàn bài và trả lời
câu hỏi 1
- Học sinh đọc thầm lại bài .
- Hs nêu ý kiến – nx, bổ sung.
GV nêu câu hỏi 2. - Học sinh suy nghó và nêu ý kiến.
- GV nêu câu hỏi 3 y/c hs thảo luận nhóm
đôi.
- GV khai th¸c gi¸n tiÕp gióp cho HS hiĨu biÕt
thªm vỊ m«i trêng thiªn nhiªn®Đp ®Ï ë lµng quª

ViƯt Nam .
GV chốt lại.
Hs thảo luận trong 2 phút.
Đại diện nhóm nêu ý kiến.
Nhóm khác bổ sung.
- Giáo viên nêu câu hỏi 4 . - HS nhẩm lại bài và nêu ý kiến.
- Giáo viên nói đó chính là nội dung bài :
Bức tranh làng quê vào ngày mùa rất đẹp.
- Vài hs nhắc lại
c. Đọc diễn cảm:
Cho 4 em đọc nối tiếp đoạn.
GV đọc mẫu bảng phụ.
- 4 hs đọc nối tiếp.
- Học sinh cả lớp nhận xét giọng đọc.
Cho HS khá giỏi đọc diễn cảm - Học sinh đọc cá nhân.
- Thi đọc
- Bình chọn giọng đọc hay.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố :
HS nhắc lại nội dung chính
4. Dặn dò:
- Học bài, xem bài, chuẩn bò bài sau.
************************************************
Toán: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
- Biết so sánh 2 phân số có cùng mẫu số. Biết cách sắp xếp ba phân số theo thứ tự.
- Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Bài cũ: Tính chất cơ bản PS
- Học sinh sửa BTVN mà GV giao cho. 2 hs sửa bài.
 Giáo viên nhận xét,ghi điểm. - Học sinh nhận xét.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài-Ghi bảng - Hs nhắc lại .
a. Hướng dẫn học sinh ôn tập
* So sánh hai phân số cùng mẫu
- Yêu cầu học sinh so sánh: 2 và 5
7 7
- Học sinh làm bài.
 Giáo viên chốt lại ghi bảng - Học sinh nhắc lại .
* So sánh hai phân số khác mẫu
- Yêu cầu học sinh so sánh: 3 và 5
4 7
- Học sinh làm bài .
- Học sinh nêu cách làm.
- Học sinh kết luận: so sánh phân số khác mẫu số

quy đồng mẫu số hai phân số

so sánh.
 Giáo viên chốt lại: - Học sinh nhắc lại
- 1 HS
b. Bài tập:
 Bài 1 :
- Hoạt động cá nhân - Tổ chức học sinh thi đua
giải nhanh.
- Học sinh làm bài 1.
Chú ý
28

9

21
8
- Học sinh sửa bài.
28 = (7 x 4) ; 21 = (7 x 3)
MSC: 7 x 4 x 3
- Cho học sinh trao đổi ý kiến với cách quy đồng
hai phân số trên.
 Bài 2:
- Học sinh nêu yêu cầu đề bài. - 1 hs
- Học sinh làm bài 2 vào vở.
- 1 hs làm bảng phụ.
- Học sinh sửa bài .
 Giáo viên nhận xét : - Cả lớp nhận xét .
3. Củng cố :
- Nêu cách so sánh hai phân số - 2 học sinh nhắc lại .
4. Dặn dò:
- Học sinh làm bài - Chuẩn bò bài.
- Nhận xét tiết học.
***************************************
Tập làm văn : CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH
I MỤC TIÊU:
- Nắm được cấu tạo ba phần của bài văn tả cảnh: mở bài, thân bài, kết bài ( ND ghi
nhớ ).
- Chỉ rõ được cấu tạo ba phần của bài : Nắng trưa ( mục III ).
II. CHUẨN BỊ:- Bảng phụ ghi bài Nắng trưa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ:

Nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh.
2 hs nhắc lại.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài-Ghi bảng - Hs nhắc lại ..
2.1. Nhận xét:
- Hoạt động lớp, cá nhân.
 Bài 1:
- Hs nêu y/c bài.
- Học sinh đọc nội dung văn bản “Hoàng hôn trên
sông Hương” .
- Giải nghóa từ: hoàng hôn, sông Hương, - Học sinh đọc bài văn  đọc thầm, đọc lướt.
- Yêu cầu học sinh tìm các phần mở bài, thân
bài, kết bài
- Nhóm 2
- Phân đoạn-Nêu ND từng đoạn.
- Đại diện nhóm trình bày.
Giáo viên chốt lại ® ång thêi kÕt hỵp gióp HS
c¶m nhËn ®ỵc vỴ ®Đp cđa m«i trêng thiªn nhiªn
 Bài 2:
- 1 học sinh đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm yêu cầu
và nội dung bài.
- Nhóm 4.
- Yêu cầu học sinh nhận xét thứ tự của việc
miêu tả trong bài văn.
- Học sinh lần lượt nêu thứ tự tả từng bộ phận
cảnh của cảnh.
 Giáo viên chốt lại: - Lớp nhận xét.
- Giống: giới thiệu bao quát cảnh đònh tả
- Khác:
+ Thay đổi tả cảnh theo thời gian.

+ Tả từng bộ phận của cảnh. - HS chú ý lắng nghe.
 Giáo viên nhận xét chốt lại rút ra ghi nhớ.
2.2. Luyện tập:
Y/c hs đọc bài tập
+ Chia mấy đoạn?
+ Ý của từng đoạn?
- HS đọc ghi nhớ.
- 1 hs đọc, nêu yêu cầu bài.
- Làm cá nhân.
- 6 đoạn.
- Hs nêu.
3. Củng cố
- Học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ
4. Dặn dò:
ø- Học sinh ghi nhớ, chuẩn bò bài sau.
- Nhận xét tiết học

*************************************
Chính tả: (Nghe-viết) VIỆT NAM THÂN YÊU
I-MỤC TIÊU:
- Nghe - viết đúng bài chính tả Việt Nam thân yêu ; không mace quá 5 lỗi trong bài ;
trình bày đúng hình thức thơ lục bát.
- Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu của BT2 ; thực hiện đúng BT3
- Rèn tính cẩn thận cho HS.
II- CHUẨN BỊ:
- SGK. Bút dạ phiếu có ghi sẵn nội dung bài tập 2-3.
-HS vở viết chính tả.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
Hoạt động của thầy. Hoạt động của tro.ø
1.Ổn đònh:

2- Bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bò sách
vở của HS.
3- Bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe –viết
-GV đọc toàn bài một lượt.
-GV hướng dẫn hs đọc.
-GV phân tích viết chữ khó: dập dờn,che
đỉnh, biết mấy,chòu,vất vả,vứt bỏ.
-GV nhận xét sửalỗi.
Hoạt động 2: GV đọc cho HS viết
-Gv nhắc HS tư thế ngồi viết.
GV đọc từng dòng thơ 1-2 lượt cho HS
- HS lắng nghe cách đọc
- HS đọc thầm bài chính tả chú ý cách trình
bày thơ lục bátnhững chữ dễ viết sai.
- HS viết vë.
- HS viết chính tả.
viết.
Hoạt động 3: Chấm chữa bài
-GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi.
-GV chấm 5 đến 7bài.
-GV nhận xét chung các bài chính tả đã
chấm.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 2:-GV gọi HS nêu yêu cầu bài
tập.
-GV phát phiếu đã ghi sẵn nội dung cho
HS làm
-Gvgọi 3 HS lên bảng thi trình bày đúng,
nhanh kết quả làm bài .

Bài tập 3: GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài
tập
-GV hướng dẫn HS làm bài
-GV thu 5vở chấm nhận xét.
-GV chốt lại và đưa ra quy tắc viết c / k,
g / gh,ng /ngh.
4.Củng cố
5.Dặn dò:
-GV nhận xét tiết học biểu dương những
HS học tốt
-Những HS viết sai lỗi nhiều về nhà viết
lại cho đúng.Học quy tắc viết chính tả;
c/ k, g/ gh, ng/ ngh.
-HS tự phát hiện lỗi và sữa lỗi.
-HS từng cặp đổi vở cho nhau nhìn sách để
sửa.
-HS lắng nghe để rút kinh nghiệm.
-Cả lớp lắng nghe bài bạn để nhận xét.
-3 HS đọc nối tiếp nhau bài văn đã hoàn chỉnh.
-HS làm bài vào vở .
-HS nhắc lại quy tắc .
- Nhận xét tiết học
************************************************************************
Ngµy so¹n : 17/8/2009
Ngµy d¹y : Thø 5 Ngµy 20/8/2009
Toán: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ ( tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: - Biết so sánh phân số với đơn vò, so sánh hai phân số có cùng tử số.
- HS ham thích học toán.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Bài cũ: Tính chất cơ bản PS
- 2 học sinh.
- GV kiểm tra lý thuyết - Học sinh sửa bài
- Học sinh sửa bài GV cho về nhà.
 Giáo viên nhận xét: - Học sinh nhận xét.
2. Bài mới:
Bài 1:
- 1 hs lên bảng làm bài.
- Lớp làm vào vở.û
- Nhận xét.
- Thế nào là phân số lớn hơn 1, phân số bằng
1, phân số bé hơn 1?
- Lần lượt HS rút ra nhận xét.
+ Tử số > mẫu số thì phân số > 1
+ Tử số < mẫu số thì phân số < 1
+ Tử số = mẫu số thì phân số = 1
 Giáo viên chốt lại
Bài 2: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài,
học sinh nêu yêu cầu đề bài.
- Hoạt động cá nhân - Tổ chức học sinh thi đua
giải nhanh.
 Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét
- Nêu cách so sánh 2 phân số có cùng tử số. -Cá nhân trả lời.
- Cả lớp nhận xét.
 Giáo viên nhận xét
.Bài 3: Y/c hs nêu yc bài.
- Cho hs làm bài vào vở.
Bài 4: Gọi 1 hs đọc bài.
- Hs nêu yc bài.
- Hs làm bài vào vở,làm cá nhân.

- Đại diện 3 hs lên bảng làm bài.
- 1 hs đọc bài và làm bài vào nháp.
- Hs khá giỏi lên bảng làm bài.
4. Củng cố:
- Hs thi đua giải bài tập ghi sẵn bảng ï.
 Giáo viên chốt lại so sánh phân số với 1. - 2 học sinh nhắc lại .
5. Dặn dò:
- Học sinh làm bài ở nhà Bài 4:.
- Hs chú ý.
- Nhận xét tiết học.
*******************************************
Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I. MỤC TIÊU:
- Tìm được cá từ đồng nghóa chỉ màu sắc ( 3 trong số 4 màu nêu ở BT1) và đặt câu với
một từ tìm được ở BT1 ( BT2).
- Hiểu nghóa của các từ ngữ trong bài học.
- Chọn được từ thích hợp để hoàn chỉnh bài văn BT3.
HS KG đặt câu được với 2,3 từ tìm được ở BT1.
II. CHUẨN BỊ:- Phiếu học tập cho bài 1, 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ:
 Thế nào là từ đồng nghóa ?
 Thế nào là từ đồng nghóa hoàn toàn - không hoàn
toàn ? Nêu vd.
 Giáo viên nhận xét - cho điểm. - Nhận xét.
2. Bài mới: - Giới thiệu bài-Ghi bảng
- Hs nhắc lại .
* Hướng dẫn hs làm bài tập:
 Bài 1:

- 1 Hs đọc yêu cầu bài 1.
- Tìm từ đồng nghóa chỉ màu xanh - đỏ –
trắng-đen.
- Học theo nhóm bàn
- Lần lượt các nhóm lên đính bài làm trên bảng
(đúng và nhiều từ).
 Giáo viên chốt lại và tuyên dương. - Học sinh nhận xét.
 Bài 2:
- Học sinh đọc yêu cầu bài 2.
- Học sinh làm bài cá nhân và các em khá giỏi làm
2, 3 câu.
- Giáo viên quan sát cách viết câu, đoạn và
hướng dẫn học sinh nhận xét, sửa sai.
_ VD : +Vườn cải nhà em mới lên xanh mướt.
 Giáo viên chốt lại - Chú ý cách viết câu
văn của học sinh:
- Học sinh nhận xét từng câu.
 Bài 3:
- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS đọc đoạn “Cá hồi vượt thác “
- Học trên phiếu luyện tập. - Học sinh làm bài trên phiếu
- Học sinh sửa bài
- Học sinh đọc lại cả bài văn đúng.
3. Củng cố:
- Nhận xét
- Các nhóm cử đại diện lên bảng viết 3 cặp từ đồng
nghóa (nhanh, đúng, chữ đẹp) và nêu cách dùng.
4. Dặn dò:
- Chuẩn bò: “Mở rộng vốn từ Tổ Quốc”.
- Nhận xét tiết học.

***********************************
Khoa học : NAM HAY NỮ ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: - Nhận ra sự cần thiết cần phải thay đổi một số quan niệm của xã hội về
vai trò của nam, nữ.
- Tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới, không phân biệt nam, nữ.
II. CHUẨN BỊ:- Phiếu ghi bài tập trang 8, bảng phụ kẻ 3 cột.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ:
- Giáo viên treo ảnh và yêu cầu học sinh nêu
đặc điểm giống nhau giữa đứa trẻ với bố mẹ.
Em rút ra được gì ?
- Học sinh nêu điểm giống nhau
- Tất cả mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra và đều
có những đặc điểm giống với bố mẹ mình
 Giáo viên cho điểm, nhận xét - Học sinh nhận xét
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Làm việc với SGK
- Hoạt động nhóm đôi.
 Bước 1: Làm việc theo cặp
- Giáo viên yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh
nhau cùng quan sát các hình ở trang 6 SGK và
trả lời các câu hỏi 1,2,3.
- Nhóm đôi quan sát các hình ở trang 6 SGK và
thảo luận trả lời các câu hỏi.
- Nêu những điểm giống nhau và khác nhau
giữa bạn trai và bạn gái ?
- Khi một em bé mới sinh dựa vào cơ quan
nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái
?

- Đại diện hóm lên trình bày
 Bước 2: Hoạt động cả lớp.
 Giáo viên chốt
* Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai
đúng”
- Hoạt động nhóm, lớp.
 Bứơc 1:
- Giáo viên phát cho mỗi các tấm phiếu
( trang 8) và hướng dẫn cách chơi.
- Học sinh nhận phiếu.
 Liệt kê về các đặc điểm: cấu tạo cơ thể,
tính cách, nghề nghiệp của nữ và nam (mỗi
đặc điểm ghi vào một phiếu) theo cách hiểu
của bạn.
- Những đặc điểm chỉ nữ có:
- Đặc điểm hoặc nghề nghiệp có cả ở nam và
nư:õ
- Những đặc điểm chỉ nam có:
- Học sinh làm việc theo nhóm.
 Gắn các tấm phiếu đó vào bảng được kẻ
theo mẫu (theo nhóm)
- Học sinh gắn vào bảng được kẻ sẵn (theo từng
nhóm).
 Bước 2: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm báo cáo,
trình bày kết quả
- Lần lượt từng nhóm giải thích cách sắp xếp.
- Cả lớp nhận xét.
-GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc .
* Hoạt động 3: Thảo luận một số quan niệm

xã hội về nam và nữ
 Bước 1: Làm việc theo nhóm:
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận
1.Bạn có đồng ý với những câu dưới đây
không ? Hãy giải thích tại sao ?
a/ Công việc nội trợ là của phụ nữ.
b/ Đàn ông là người kiếm tiền nuôi cả gia
đình .c/ Con gái nên học nữ công gia chánh,
con trai nên học kó thuật .
-Mỗi nhóm 2 câu hỏi.
2.Trong gia đình, những yêu cầu hay cư xử
của cha mẹ với con trai và con gái có khác
nhau không và khác nhau như thế nào ? Như
vậy có hợp lí không ?
3.Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa
nam và nữ ?
 Bước 2: Làm việc cả lớp:
-Từng nhóm báo cáo kết quả.
- GV kết luận
3. Củng cố: Nêu nội dung Bạn cần biết
4. Dặn dò :
- Xem lại nội dung bài, chuẩn bò bài.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS đọc lại.
**********************************************
Lòch sử : “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH.
I. Mục tiêu: Học xong bài này,học sinh:
- Biết được thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược, Trương Đònh là thủ lónh nổi tiếng của
phong trào chống Pháp ở Nam Kì. Nêu được các sự kiện chủ yếu về Trương Đònh :
không tuân theo lệnh vua, cùng nhân dân chống Pháp.

- Biết các đường phố, trường học, … ở đòa phương mang tên Trương Đònh.
II. Chuẩn bò :
-Bản đồ hành chính VN.
III. Hoạt động dạy-học .
Hoạt động thầy Hoạt động trò
1. Ổn đònh :
2. Bài mới :
*Hoạt động 1 :
-Giới thiệu bài,kết hợp chỉ BĐ tỉnh Đà Nẵng,
3 tỉnh miền Đông và 3 tỉnh miền Tây Nam
kỳ.
-Ngày 1-9-1858 TD Pháp nổ súng mở
đầu cuộc xâm lược nước ta và từng bước xâm
chiếm ,biến nước ta thành thuộc đòa của
chúng.Trong khi triều đình nhà Nguyễn hèn
nhát đầu hàng,làm tay sai cho giặc thì ND ta
với 17ame yêu nước đã không ngừng đấâu
tranh chống TD Pháp g. phóng DT .-Yêu cầu
quan sát hình minh hoạ tr.5:
*Hoạt động 2 :làm việc theo nhóm
Chia lớp thành 3 nhóm

-Nghe, quan sát BĐ
-1-2 học sinh nêu :tranh vẽ cảnh ND ta
đang làm lễ suy tôn TĐ là: “Bình Tây
Đại nguyên soái”. Buổi lễ rất trọng thể
và cho thấy ND ta rất khâm phục,tin
tưởng TĐ.
-Thảo luận trình bày
-Câu hỏi :

+Khi nhận được lệnh vua,TĐ có điều gì
phải băn khoăn lo nghó?
+Trước những băn khoăn đó,nghóa quân và
dân chúng đã làm gì ?
+Trương Đònh đã làm gì để đáp lại 18ame
tin yêu của ND ?
*Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp
-Nhấn mạnh những KT cần 18ame
3. Củng cố
-Em có suy nghó gì trước việc TĐ ko tuân lệnh
vua quyết tâm ở lại cùng ND chống Pháp ?
-Em biết gì thêm về TĐ ?
- Em có biết những đường phố trường học
nào mang tên TĐ?
4. Nhận xét- dặên dò
-Nghe.
-Đọc tóm tắt sách GK

Thảo luận chung rồi TL
Nhận xét tiết học

***************************************************
Chđ ®iĨm th¸ng 9
Trun thèng nhµ trêng
I. Mơc tiªu gi¸o dơc:
Gióp häc sinh:
- HiĨu biÕt vỊ trun thèng tèt ®Đp cđa trêng.
- Båi dìng t×nh c¶m yªu q trêng m×nh, tù hµo lµ häc sinh cđa nhµ trêng vµ cã ý
thøc ph¸t huy trun thèng cđa trêng.
- Cã thãi quen thùc hiƯn ®óng vµ nghiªm tóc nh÷ng quy ®Þnh cđa nhµ trêng vỊ

nỊn nÕp häc tËp, kû lt, biÕt thùc hiƯn nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi ngêi häc sinh tiĨu
häc
II. Néi dung vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong nhãm:
Tn 1
Th¶o ln néi quy vµ nhiƯm vơ n¨m häc míi
I. Mơc tiªu gi¸o dơc:
- Häc sinh hiĨu ®ỵc néi quy nhµ trêng vµ nhiƯm vơ n¨m häc míi .
- Cã ý thøc t«n träng néi quy vµ nhiƯm vơ n¨m häc míi.
- TÝch cùc rÌn lun, thùc hiƯn tèt néi quy vµ nhiƯm vơ n¨m häc míi.
- Th¶o ln, hiĨu vµ chÊp hµnh ®óng néi quy líp.
II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Nội dung:
- Nội quy của nhà trờng .
- Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà học sinh cần biết .
- Nội quy của lớp.
2. Hình thức hoạt động:
- Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Trao đổi, thảo luận trong lớp.
- Văn nghệ.
III. Chuẩn bị hoạt động:
1. Về phơng tiện:
- Một bản ghi nội quy của nhà trờng.
- Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học.
- Một số bài hát, câu chuyện.
- Bản nội quy riêng của lớp.
2. Về tổ chức:
- Giáo viên: nêu yêu cầu những nội quy của nhà trờng, nhiệm vụ năm học mới, nội
quy lớp. Chuẩn bị một số câu hỏi có liên quan để hớng dẫn học sinh thảo luận.
IV. Tiến hành hoạt động:
1. Nghe giới thiệu nội quy và nhiệm vụ năm học mới:

- Giáo viên: giới thiệu nội quy nhà trờng, nhiệm vụ chủ yếu của năm học.
- Học sinh: nghe
2. Thảo luận nhóm:
- Giáo viên: chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm cử 1 nhóm trởng và 1 th ký. Mỗi
nhóm chuẩn bị 1 tờ giấy, bút để ghi ý kiến của nhóm, giáo viên đa ra câu hỏi
cho mỗi nhóm để các em thảo luận.
- Học sinh: Đại diện nhóm trình bày ý kiến, các nhóm khác nghe và bổ sung.
- Giáo viên: Trên cơ sở những ý kiến của học sinh, giáo viên chốt lại ý cơ bản
của nội quy.
- Học sinh: nhắc lại các nhiệm vụ chủ yếu của năm học.
3. Nghe nội quy lớp:
- Giáo viên: xây dựng trớc nội quy riêng cho lớp dựa trên nội quy trờng và đặc
điểm, tình hình của lớp.
- Học sinh: nghe.
4. Thảo luận nhóm:
Học sinh : nghe,thảo luận về những câu hỏi liên quan đến nội quy mà giáo viên
giao cho, đi đến nhất trí, ký cam kết thực hiện.
5. Vui văn nghệ:
Häc sinh : tr×nh bµy mét sè bµi h¸t.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Gi¸o viªn: + NhËn xÐt …
+ Nh¾c nhë ho¹t ®éng lÇn sau.
****************************************************************

Ngµy so¹n :17/8/2009
Ngµy d¹y : Thø 6 Ngµy 21/8/2009
Toán: PHÂN SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU:
- Biết đọc, viết phân số thập phân. Biết rằng có một số phân số có thể viết thành phân số
thập phân và biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân.

- Giáo dục tính cẩn thận cho HS.
II. CHUẨN BỊ:- Các phiếu to cho hs làm bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ: So sánh 2 phân số
- Giáo viên yêu cầu học sinh sửa bài tập về
nhà.
- Giáo viên nhận xét , ghi điểm.
- Học sinh sửa bài về nhà.
- HS nhận xét.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu phân số thập phân.
- Hoạt động nhóm đôi.
- Hướng dẫn học sinh hình thành phân số thập
phân:
- Học sinh thực hành chia tấm bìa 10 phần; 100
phần; 1000 phần.
- Lấy ra mấy phần (tuỳ nhóm).
- Nêu phân số vừa tạo thành .
- Nêu đặc điểm của phân số vừa tạo.
- Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, … gọi là
phân số gì ?
- ...phân số thập phân.
- Một vài học sinh lặp lại .
 Giáo viên chốt lại:
b. Luyện tập
- Hoạt động cá nhân, lớp học
 Bài 1: Đọc phân số thập phân.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề
bài

- Học sinh đọc thầm cá nhân.
- Học sinh khác sửa bài.
 Giáo viên nhận xét. - Cả lớp nhận xét.
 Bài 2: Viết phân số thập phân
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề
bài.
- Học sinh làm bài vào nháp.
- 1 hs làm bài vào phiếu.
 Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét.
 Bài 3:
- Hs đọc yc đề bài.
 Bài 4:
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- GV chấm bài , công bố điểm.
- Học sinh làm bài vào vở (a;c), hs khá giỏi làm
thêm câu b, d.
- Học sinh lần lượt sửa bài.
- Học sinh nêu đặc điểm của phân số thập phân.
 Giáo viên nhận xét
3. Củng cố:
- Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 được gọi
là phân số gì ?
- Học sinh nêu
- Thi đua 2 dãy trò chơi “Ai nhanh hơn” (dãy
A cho đề dãy B trả lời, ngược lại)
- Học sinh thi đua
 Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Lớp nhận xét
4. Dặn dò:
- Chuẩn bò: Luyện tập.


********************************************

Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được những nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong bài Buổi sớm trên cánh đồng
( BT1).
- Lập được dàn ý bài văn tả cảnh một buổi trong ngày (BT2).
II. CHUẨN BỊ:Giấy khổ to, tranh ảnh vườn cây, công viên, cánh đồng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ:
- H s đọc ghi nhơ.ù
 Giáo viên nhận xét .
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài- Ghi bảng .
HS nhắc lại.
* Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
 Bài 1:
- Hoạt động nhóm, lớp .
- Học sinh đọc - Cả lớp đọc thầm yêu cầu của bài
văn .
- HS đọc thầm đoạn văn “Buổi sớm trên cánh
đồng”.
+ Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm
mùa thu ?
- Tả cánh đồng buổi sớm :vòm trời, những giọt
mưa, những gánh rau , …
+ Tác giả quan sát cảnh vật bằng những giác
quan nào ?

- Bằng cảm giác của làn da( xúc giác), mắt ( thò
giác ).
+ Tìm 1 chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế
của tác giả ? Tại sao em thích chi tiết đó ?
- HS tìm chi tiết bất kì .
 Giáo viên chốt lại
 Bài 2:
- Hoạt động cá nhân
- Một học sinh đọc yêu cầu đề bài
- Học sinh giới thiệu những tranh vẽ về cảnh vườn
cây, công viên, nương rẫy.
- Học sinh ghi chép lại kết quả quan sát (ý) .
-GV chấm điểm những dàn ý tốt. - Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
- Lớp đánh giá và tự sửa lại dàn ý của mình.
3. Củng cố:
- Nêu cấu tạo của 1 bài văn tả cảnh.
- 2 hs
4. Dặn dò:
- Lập dàn ý tả cảnh em đã chọn.
- Chuẩn bò: Luyện tập tả cảnh.
- Nhận xét tiết học

****************************************
Đòa lý : viƯt nam - ®Êt níc chóng ta
I. Mục tiêu: Cả lớp: - Mô tả sơ lược được vò trí đòa lí và giới hạn nước VN.
- Ghi nhớ diện tích phần đất liền VN : 330 000 km
2
.
- Chỉ phần đất liền VN trên bản đôø (lược đồ)
HS KG : - Biết được một số thuận lợi và khó khăn do vò trí đòa lí VN đem lại.

-Biết phần đất liền VN hẹp ngang, chạy dài theo chiều Bắc-Nam, với đường bờ biển
cong hình chữ S.
II.Chuẩn bò: -Bản đồ đòa lí Việt Nam.
-Lược đồ trống tương tự như hình 1 sgk,2 bộ bìa nhỏ.Mỗi bộ gồm 7 tấm bìa hgi các
chữ:Phú Quốc,Côn Đảo,Trường Sa,Trung Quốc, Lào, Campuchia.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Ổn đònh lớp.
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Bài mới.
Hoạt động1:Vò trí đòa lí và giới hạn của nước
ta.
-Yêu cầu quan sát hình 1 sgk.
+Đất nước việt nam gồm những bộ phận nào?
+Treo lược đồ.
+Phần đất liền của nước ta giáp với những
nước nào?
+Biển bao bọc phía nào? Phần đất liền của
nước ta tên biển là gì?
Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta?
-Quan sát hình 1.
-Đất liền ,biển, đảo và quần đảo.
-Chỉ vào vò trí phần đát liền của nước ta trên lược
đồ.
-Trung Quốc, Lào, Campuchia.
-Đông ,Nam và Tây Nam.
Biển đông.
-Đảo Cát Bà, Bạch Long Vó, Côn Đảo Phú Quốc…
Quần Đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
+Vò trí nước ta có thuận lợi gì? (HS KG)

Kết luận:Việt Nam nằm trên bán đảo Đông
Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á,có vùng
biển thông với Đại Dương nên có nhiều thuận
lợi trong việc giao lưu với các nước bằng
đường bộ, đường biển và đường hàng không.
Hoạt động 2:Hình dạng và diện tích của nước
ta.
+Phần đất liền của nước ta có những đặc điểm
gì?
+Từ Bắc vào Nam theo đường thẳng phần đất
liền nước ta dài bao nhiêu km?
+Nơi hẹp ngang nhất là bao nhiêu km?
+Diện tích lãnh thổ nước ta khoảng bao nhiêu
km?
4. Củng cố. Trò chơi tiếp sức.
-Treo hai lược đồ trống lên bảng.
+Nhận xét tuyên dương.
5.Dặn dò. +Học bài cũ
+ Chuẩn bò bài mới.
-Nhận xét bổ sung.
-Chỉ vò trí nước ta trên quả đòa cầu.
-Có nhiều thuận lợi trong việc giao lưu với các
nước bằng đường bộ, đường biển,đường hàng
không.
-Quan sát hình 2, bảng số liệu , đọc sgk.
-Hẹp ngang, chạy dài và có đường bờ biển cong
như hình chữ S (HS KG)
-1650km.
-50 km.
-330 000 km

2
.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Bổ sung.
-Hai nhóm chơi xếp hai hàng dọc
-Mỗi nhóm nhận 7 tấm bìa (1 hs 1 tấm)
-Dán tấm bìa vào lược đồ trống.
-Nhận xét .
Nhận xét tiết học.
************************************************************************
tn 2
Ngµy so¹n:23/08/2009
Ngµy d¹y: Thø hai/ 24/08/2009
TẬP ĐỌC
NGHÌN NĂM VĂN HIẾN
I/ Mục tiêu : - Biết đọc đúng một văn bản khoa học thường thức có bảng thống kê .
- Hiểu nội dung :Việt Nam có truyền thống khoa cử, thể hiện nền văn hiến lâu đời. (trả lời
được các CH trong SGK).
- Tự hào về văn hoá dân tộc.
- Bảng phụ viết 1 đoạn của bảng thống kê để hướng dẫn học sinh lên đọc .
II/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1/ / Kiểm tra bài cũ .
Kiểm tra 2 học sinh đọc bài “Quang cảnh làng
mạc ngày mùa ”.trả lời những câu hỏi sau bài
học .
2/ Bài mới .
a)Giới thiệu bài mới
b) Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài
.

b 1) luyện đọc .
-GV đọc toàn bài .
-Cho học sinh xem ảnh Văn Miếu –Quốc Tử
Giám
-GV chia bài thành ba đoạn :
Đoạn 1 :từ đầu đến “lấy đỗ gần 3000 tiến só ,cụ
thể như sau .”
Đoạn 2:Bảng thống kê
đoạn 3 :Phần còn lại .
GV khen những em đọc đúng , sửa lỗi cho
những em đọc sai từ ,ngắt nghỉ hơi chưa đúng ,
chưa diễn cảm .
.
Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi .
Nhắc lại bài học
Học sinh nghe
Học sinh quan sát ảnh
Học sinh đọc nối tiếp 2-3 lượt
Những học sinh đọc sai đọc lại cho đúng từ khó
GV đã ghi bảng .
Học sinh đọc thầm chú giải giải nghóa các từ
đó .
-Học sinh luyện đọc theo cặp .
-Một - hai học sinh đọc cả bài
Giải nghóa các từ mới và khó .(văn hiến ,Văn
Miếu ,Quốc Tử Giám ,tiến só ,chứng tích )
Học sinh luyện đọc theo cặp
b.2) Tìm hiểu bài .
Học sinh đọc thầm đoạn 1 trả lời câu1
Câu 1 :Đến thăm Văn Miếu ,khách nước ngoài

ngạc nhiên vì điều gì ?.
Học sinh đọc đoạn 2 trả lời câu 2 phân tích bảng
số liệu theo yêu cầu đã nêu

Đọc đoạn 3 trả lời câu 3: Bài văn giúp em hiểu
điều gì vềø truyền thống văn hoá Việt Nam ?
Rút nội dung của bài :(như ở MT)
b.3 )Hướng dẫn học sinh luyện đọc lại
GV hướng dẫn học sinh đọc 1 em một đoạn .
GV hướng dẫn Học sinh đọc 1đoạn tiêu biểu .
GV tuyên dương ghi điểm học sinh đọc tốt
3) Củng cố.
Liên hệ ,giáo dục tư tưởng .
Nhận xét giờ học .
4.Dặn dò: Dặn học sinh về nhà đọc bài nhất là
bảng thống kê.
Học sinh đọc bài
-Từ năm 1075 ,nước ta đã mở khoa thi tiến só
.Ngót 10 thế kỉ ,tính từ khoa thi năm 1075 đến
khoa thi cuối cùng vào năm 1919 ,các trièu vua
Việt Nam đã tổ chức được 185 khoa thi ,lấy đỗ
gần 3000 tiến só
-Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất:triều Lê-
104 khoa thi .
Triều đại có nhiều tiến só nhất :triều Lê –1780
tiến só .
-Việt Nam là một đất nước có nền văn Hiến lâu
đời….
Học sinh nêu nội dung bài .
3 học sinh nối tiếp nhau đọc .

Một học sinh giỏi đọc một đoạn do GV chọn .
Học sinh đọc đúng bảng thống kê .
******************************************************
Toán (Tiết 6)
LUYỆN TẬP
I .MỤC TIÊU : - Biết đọc, viết các phân số thập phẩntên một đoạn của tia số. Biết
chuyển một phân số thành phân số thập phân.
- Làm được các BT 1,2,3.
- HS yêu thích môn học.
II.CHUẨN BỊ: Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò.
1.Ổn đònh
2.Bài cũ:
- Nhận xét, tuyên dương,
3.Bài mới:
-Bài 1: GV treo bảng phụ có vẽ sẵn tia số.
-Bài 2: Chữa bài , yêu cầu nêu cách
- Làm bài 4a,c của tiết trước.
- Nêu đặc điểm của phân số thập phân.
- HS viết
10
9
;...
10
4
;
10
3
vào các vạch tương

ứng trên tia số. Đọc các phân số này.
- Làm bài vào vở,1 hs chữa bài trên bảng

×