Tải bản đầy đủ (.docx) (19 trang)

Báo cáo thực tập khoa Marketing Công ty cổ phần gắn kết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (157.32 KB, 19 trang )

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ
STT
1
2
3

1

Danh mục
Hình 2.1
Sơ đồ 1.1
Bảng 1.1

4

Bảng 2.1

5

Bảng 2.2

Nội dung
Mô hình các kênh phân phối của công ty
Sơ đồ cấu trúc tổ chức của công ty
Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh giai đoạn 2014-2016
Tỷ lệ ngân sách dành cho các hoạt động xúc
tiến của công ty năm 2016
Danh mục một số mặt hàng và giá của công


ty

Trang
11
2
2
12
10


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
CTCP
Gắn Kết
VNĐ
USD

2

Tiếng Anh

United States Dollar

Tiếng Việt
Công ty cổ phần
Công ty cổ phần Gắn Kết
Việt Nam đồng
Đô la MỹPHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẮN KẾT
Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
Tên công ty: Công ty cổ phần Gắn Kết
Địa chỉ: Tầng 6, Sky City Tower A, 88 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Giám đốc: Nguyễn Danh Tuân
Mã số thuế: 0107789108 tại chi cục thuế Đống Đa
Số điên thoại: +84 977.685.912
Email: ganket.com@gmail.com
Web: https://ganket.com
Slogan: Thăng hoa cùng đồng đội
Công ty cổ phần Gắn Kết được thành lập ngày 3/4/2014. Các mặt hàng kinh
doanh chủ yếu của công ty bao gồm: Dịch vụ tổ chức các hoạt dộng teambuilding, các
hoạt động du lịch trải nghiệm, picnic ngoài trời, tổ chức sự kiện sinh nhật, hội họp…
Trong những ngày đầu đi vào hoạt động công ty gặp không ít khó khăn khi mở
rộng và phát triển. Tuy nhiên với nỗ lực của toàn thể thành viên và kế hoạch đúng đắn
của Ban quản trị trong công ty, cho đến nay công ty đã có được những thành công nhất
định và sự tin tưởng, đánh giá cao,nhận được sự tin tưởng, xây dựng được thương hiệu
trong lòng công chúng.
1.2.
Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty:
Năm 2014, khi mới thành lập, công ty chỉ gồm có 10 người. Tuy nhiên, cho đến
hiện nay, công ty ngày càng mở rộng mô hình kinh doanh, cùng với đó là số lượng
nhân sự ngày một tăng lên. Số lượng cán bộ công nhân viên tính đến ngày 25.1.2018
của công ty cổ phần Gắn Kết là 30 người. Trong đó:
- Phòng kinh doanh (Phòng KD):
Quản lý trực tiếp các hoạt động kinh doanh, có trách nhiệm lập kế hoạch kinh
doanh, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của toàn công ty, tìm hiểu, nghiên cứu
thị trường. Phòng kinh doanh hiện tại có tất cả 10 người được tuyển chọn kỹ lưỡng
qua quá trình tuyển dụng, đào tạo của công ty. Trong đó được chia ra làm các nhóm

phụ trách từng khu vực thị trường các tỉnh cụ thể.
- Nhận xét:
Cơ cấu tổ chức của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến - chức năng.
Giữa ban giám đốc và các phòng ban có quan hệ chức năng, hỗ trợ lẫn nhau. Sơ đồ
được bố trí theo từng cấp đảm bảo sự thống nhất trong và xuyên suốt toàn công ty.
1.1.

3


Tuy nhiên sự thống nhất giữa các bộ phận không cao, vẫn có sự trùng lặp,
chồng chéo nhiệm vụ giữa các bộ phận.Các bộ phân ở các khu vực thị trường chưa có
sự hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện công việc.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG MARKETING

PHÒNG KD

PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG NHÂN SỰ

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cấu trúc tổ chức của công ty
Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chính của công ty:
Hiện nay, công ty kinh doanh chủ yếu về dịch vụ du lịch teambuilding, với các

dịch vụ hấp dẫn và ngày càng được yêu thích.
1.4.
Một số kết quả kinh doanh 3 năm gần đây của công ty:
Trích báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016 của công ty
(Đơn vị: Triệu VNĐ):
1.3.

ST
T

Danh
mục

1

Năm
2014

Tỷ lệ

Năm
2015

Năm
2016

Doanh thu 9 206

13 266


15 097

4 060

44,10%

1 831

13,80%

2

Chi phí

11 276

12 543

3 728

49,39%

1 267

11,24%

3

Lợi nhuận
1 658

trước thuế

1990

2 554

332

20,02%

564

28,34%

7 548

Năm 2015 so với Năm 2016 so với
2014
2015

Bảng 1.1: Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016
Dựa vào bảng thống kê trên, ta nhận thấy:
4


Về doanh thu bán hàng từ năm 2014 đến năm 2015 có sự tăng lên nhanh chóng.
Doanh thu bán hàng tăng từ 9,206 tỷ đồng lên 13,266 tỷ đồng tăng 44,10% so với năm
2014, tương ứng tăng 4,060 tỷ đồng. Năm 2015 là một năm thành công của công ty cổ
phần Gắn Kết, doanh thu của công ty tăng lên nhiều so với năm 2014.
Đến năm 2016, doanh thu bán hàng của công ty tăng từ 13,266 tỷ đồng lên

15,097 tỷ đồng, tăng lên 1,831 tỷ đồng so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ tăng
doanh thu là 11,24%
Về lợi nhuận trước thuế, từ năm 2014 đến năm 2015 lợi nhuận trước thuế tăng từ
1,658 tỷ đồng lên đến 1,990 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 20,02% so với năm
2014.
Đến năm 2016, lợi nhuận trước thuế của công ty tăng từ 1,990 tỷ đồng lên 2,554
tỷ đồng, tương ứng với 28,34% so với năm 2014.
Như vậy, ta nhận thấy rằng, tình hình kinh doanh của công ty trong những năm
vừa qua ngày càng hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận của công ty ngày một tăng lên qua
các năm. Điều này thể hiện cho sự vững vàng, ổn định và ngày một phát triển của công
ty.

PHẦN 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5


CỦA CÔNG TY
2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.1. Môi trường vĩ mô:
2.1.1.1. Môi trường kinh tế:
Việt nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao và ổn định, đặc
biệt trong một vài năm trở lại đây. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng lên nhanh
chóng, GDP bình quân đầu người của Việt nam được ước tính năm 2014 là 1.911
USD/người. Cùng với sự phát triền của kinh tế, nhu cầu về đời sống tinh thần của
người dân tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty.
Tuy nhiên, tăng trưởng của Việt Nam đang đứng trước ảnh hưởng to lớn từ lạm
phát. Tình hình này làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của cả nước.
Hệ thống chính sách thuế của Việt Nam hiện đang quá phức tạp với nhiều mức
thuế khác nhau, làm tốn nhiều thời gian của các doanh nghiệp. Thuế suất của Việt Nam
không phải ở mức cao nhất nhưng hệ thống thuế lại quá phức tạp. Điều này gây khó

khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như Công ty cổ phần Gắn Kết.
2.1.1.2. Môi trường chính trị-pháp luật:
Việt Nam được đánh giá là một nước có nền chính trị ổn định. Tạo điều kiện thuận
lợi cho CTCP Gắn Kết và các doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh lâu dài, ổn
định, đảm bảo các quyền lợi về đầu tư hợp pháp, quyền sở hữu tài sản...
Luật thương mại 2005 ra đời và hoàn thiện nhằm bảo vệ các doanh nghiệp kinh
doanh hợp pháp và đảm bảo tính cạnh tranh công bằng trong kinh doanh. Do đó doanh
nghiệp có quyền tự do thực hiện các kế hoạch markeing nhằm quảng bá hình ảnh công
ty, sản phẩm, tạo thương hiệu và uy tín trên thị trường. Bộ luật còn đảm bảo tính công
bằng trong cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh để cải
tiến chất lượng sản phẩm, tạo đà thi đua mang lại lợi ích thiết thực nhất cho đất nước,
doanh nghiệp và khách hàng.
2.1.1.3. Môi trường tự nhiên-công nghệ:
Yếu tố công nghệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi
quốc gia, doanh nghiệp. Công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và chi phí của
sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp cho thị trường, đặc biệt là những công ty dịch vụ
như Gắn Kết.
Những năm gần đây, sự đột phá về công nghệ thông tin mà đặc biệt là internet đã
giúp ích cho Gắn Kết trong việc marketing quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình
ra thị trường mà không cần tốn quá nhiều chi phí. Thương mại điện tử phát triển giúp
công ty dễ dàng quảng bá hình ảnh của mình, hình ảnh sản phẩm trên một webside hay
6


-

-

các mạng truyền thông với mức chi phí quảng cáo thấp, làm giảm chi phí kinh doanh
dẫn tới giảm giá và tăng thêm lợi nhuận.

2.2.1.4 Môi trường văn hóa - xã hội:
Thực tế cho thấy văn hóa tiêu dùng cũng như lối sống của người dân Việt Nam
đang có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing của công
ty.
Nước ta với dân số đông, cơ cấu dân số trẻ, đời sống người dân không ngừng được
nâng cao, là điều kiện thích hợp để phát triển chủng loại sản phẩm, nâng cao doanh số
cho công ty.
Với đặc điểm cung cấp các dịch vụ mới lạ, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhiều
loại khách hàng, mức giá cả phù hợp nên các dịch vụ của công ty luôn được người tiêu
dùng tín nhiệm, lựa chọn.
2.1.2. Môi trường ngành:
* Nhà cung ứng: Nhà cung ứng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kết
quả kinh doanh của công ty. Công ty có các nhà cung ứng về địa điểm tổ chức chương
trình là các trung tâm tổ chức sự kiện, các địa điểm du lịch xung quanh Hà Nội như:
Vạn Hoa centre, nhà hàng Lộc Việt, bãi đá sông Hồng…. Ngoài ra, công ty còn có các
nhà cung ứng cơ sở vật chất cho văn phòng và các hoạt động, chương trình của công
ty. Đó cũng là những đối tác quan trọng của công ty.
* Các trung gian: Công ty có hợp tác với một số công ty du lịch như Hà Nội
Tourist để thuê một số hướng dẫn viên, hoạt náo bổ trợ cho các chương trình của mình.
* Khách hàng: Có 2 đối tượng khách hàng lớn là giới trẻ và phụ huynh có con từ
9-15 tuổi tại Hà Nội và khu vực xung quanh.
* Đối thủ cạnh tranh: Các đối thủ cạnh tranh lớn của công ty là Vietwind
Teambuilding, VIETSEA EVENTS & TEAM BUILDING... các đối thủ này đều rất
mạnh về tiềm lực và quan trọng là những công ty có quá trình kinh doanh dịch vụ lâu
năm.
* Công chúng:
Giới truyền thông:
Công ty tham gia các chương trình hỗ trợ đồng bào bị bão lụt, người nghèo...
Quyên góp ủng hộ tu sữa hệ thống phát thanh của phường…Các hoạt động này đã
được các ban ngành cũng như lãnh đạo phường, quận tuyên dương song công ty vẫn

chưa thực sự chú trọng và quan tâm nhiều.
Giới công quyền:
Các hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của nhà nước về việc nộp thuế
DN, thuế thu nhập cá nhân, trách nhiệm với người lao động….
7


-

-

Giới địa phương:
Tuân thủ quy định của phường , tham gia các cuộc họp cũng như thực hiên mọi
phong trào của địa phương.
Công chúng nội bộ:
Công ty luôn có các chính sách quan tâm tới đời sống của toàn bộ cán bộ công
nhân viên, thực hiện nghiêm túc các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương,
thưởng…..Tạo không khí làm việc thoãi mái nhất cho mọi người khi làm việc.
2.2. Thực trạng hoạt động marketing của công ty:
2.2.1. Đặc điểm thị trường, khách hàng, các yếu tố nội bộ của công ty:
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch teambuilding với các dịch vụ hấp dẫn.
Là một doanh nghiệp nhỏ được khởi đầu từ Hà Nội, nên Gắn Kết tập trung
phát triển trước mắt và chủ yếu ở khu vực Hà Nội.Tuy nhiên, hiện tại công ty đã
bắt đầu
mở rộng thị trường sang các khu vực lân cận miền Bắc như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,
Hòa
Bình… với đối tượng khách hàng hướng đến là giới trẻ, những bạn trẻ ưa thích
nhiệt huyết và ưa thích trải nghiệm. Ngoài ra, công ty còn hướng vào đối tượng khách
hàng là phụ huynh có con trong độ tuổi 9-15 tuổi trong khu vực Hà Nội. Với cách dạy
con hiện đại hơn, phụ huynh có xu hướng tham gia các hoạt động thực tế để con được

học hỏi nhiều hơn thay vì các bài học lý thuyết.
Với sự chuyên nghiệp, nhiệt tình, cun cấp các dịch vụ tốt, phù hợp với nhu cầu của
người tiêu dùng với giá cả phải chăng, Gắn Kết đang ngày càng trở thành sự lựa chọn
tốt cho mọi người.
Thị trường mà công ty đang hướng đến là thị trường miền bắc, chủ yếu là tại Hà
Nội và một số khu vực lân cận với đối tượng khách hàng hướng đến là giới trẻ, những
bạn trẻ ưa thích nhiệt huyết và ưa thích trải nghiệm. Ngoài ra, côs
Năm 2014,khi mới thành lập,công ty chỉ bao gồm 10 thành viên. Nhưng đến nay,
tổng số cán bộ cong nhân viên của công ty đã lên đến hơn 100 người. Điều này thể
hiện cho sự phát triển ngày một lớn của công ty và thể hiện rõ tiềm năng phát triển của
công ty khi đã lựa chọn sản phẩm theo đúng thế mạnh của mình và phù hợp với xu
hướng phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty.

2.2.2. Thực trạng nghiên cứu và phân tích marketing , chiến lược marketing của
công ty:

8


Khách hàng chủ yếu của công ty là các bạn trẻ ưa thích trải nghiệm và phụ huynh
có con từ 9-15 tuổi. Thị trường mục tiêu hướng tới là tại Hà Nội và khu vực lân cận.
Trong thời gian tới,công ty đang nghiên cứu và mở rộng thị trường ra các khu vực lớn
hơn, miền trung,miền nam...
Một số đối thủ lớn của công ty như: Vietwind Teambuilding, Vietsea event &
teambuilding... các đối thủ này đều rất mạnh về tiềm lực và quan trọng là những công
ty có quá trình kinh doanh dịch vụ lâu năm.
Áp lực cạnh tranh trên thị trường lớn và số lượng đối thủ cạnh tranh ngày càng gia
tăng đòi hỏi công ty phải phải không ngừng đổi mới về công nghệ và dịch vụ để tạo ra
sản phẩm có chất lượng và giá cả hợp lý nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của
mình.

Với các sản phẩm của mình, công ty đã có những phân đoạn thị trường khác nhau
như:
- Phân chia theo khu vực địa lý: Nội thành Hà Nội, ngoại thành Hà Nội, các tỉnh lân
cận...
- Phân chia theo hành vi tiêu dùng: Các doanh nghiệp,các bạn trẻ,phụ huynh học sinh...
Công ty đã lựa chọ khách hàng mục tiêu là các phụ huynh có con từ 9-15 tuổi và ở
khu vực nội thành Hà Nội. Với đối tượng khách hàng này, đây là đối tượng khách hàng
có trình độ văn hóa và đa số có điều kiện về kinh tế cao hơn cũng như mật độ dân số
lớn hơn rất nhiều so với các khu vực khác. Hơn nữa, độ tuổi 9-15 của con trẻ là độ tuổi
nhạy cảm nhất trong quá trình phát triển tính cách của con trẻ. Với mong muốn con trẻ
được phát triển một cách toàn diện nhất, các bậc cha mẹ ở phân đoạn thị trường này có
nhu cầu cho con có những trải nghiệm thực tế.
Hơn một nửa số sản phẩm và doanh thu của công ty là dành cho đối tượng khách
hàng này. Số còn lại chủ yếu cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng là giới trẻ.
2.3. Thực trạng hoạt động marketing thương mại của công ty:
2.3.1. Thực trạng về mặt hàng công ty:
Khi mới thành lập, công ty chủ yếu chỉ kinh doanh dịch vụ teambuilding dành cho
đối tượng là giới trẻ, chủ yếu là các bạn sinh viên, người mới ra trường. Sau 3 năm,
công ty ngày càng mở rộng tập khách hàng, cung cấp nhiều loại dịch vụ cho nhiều đối
tượng khách hàng hơn.
Hiện nay, có 2 đối tượng khách hàng mục tiêu mà công ty hướng đến là giới trẻ có
độ tuổi từ 18-30 yêu thích trải nghiệm và phụ huynh có con từ 9-15 tuổi. Ngoài ra,
công ty còn có một số sản phẩm phục vụ cho khách hàng là các công ty, tổ chức. Tuy
nhiên, số lượng khách hàng này không lớn.
• Dành cho giới trẻ:
- Teambuilding Động lực 868: là một chương trình dành riêng cho giới trẻ, nơi các bạn
trẻ có thể giao lưu, học hỏi và khám phá bản thân.
9Chương trình động lực 868 giúp người tham gia, gia tăng động lực, khí thế học tập
và làm việc.
- Teambuilding Mong ước kỷ niệm xưa: Khách hàng có thể cùng bạn bè tham gia những
trải nghiệm thú vị, được sống lại những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò, có được những
giây phút không thể nào quên bên nhau. Qua đó thắt chặt hơn và vun đắp thêm sự gắn
kết giữa các thành viên trong lớp mãi bền lâu.
- Teambuilding Hawaii: Chương trình Teambuilding chủ đề Hawaii giúp bạn và đồng
đội trải nghiệm các cung bậc cảm xúc trong bầu không khí Hawaii
- Teambuilding chiến binh thép: Trong chương trình này, bạn chính là 1 trong 300 chiến
binh xuất sắc, đội quân trong cuộc chiến lịch sử mang tên Thermopylae.
Ngày hôm nay, tại Việt Nam, tinh thần 300 chiến binh ấy được tái hiện trong
chương trình “Chiến binh bán hàng xuất sắc”. Nhiệm vụ của mỗi chiến binh đóng vai
trò quan trọng trong doanh nghiệp, đó là lan truyền giá trị tốt đẹp của sản phẩm, của
doanh nghiệp và văn hóa đến tất cả các thành viên của doanh nghiệp ấy.

Các chương trình cho giới trẻ thường tập trung vào các thử thách, sự trải nghiệm
đòi hỏi sự khó khăn hơn so với các chương trình teambuilding dành cho trẻ nhỏ.
• Dành cho trẻ em từ 9-15 tuổi:
- Teambuilding Sắc màu tuổi thơ: là môi trường, một sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp
các em có thể thỏa sức vui chơi, giao lưu và học hỏi từ bạn bè. Tham gia chương trình,
các em được sống trong những giây phút hứng khởi, những trò chơi vui nhộn và những
hoạt động mang lại tiếng cười sảng khoái.
- Teambuilding Bước tới ngày xanh: Là sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp các em có
thể thỏa sức giao lưu và học hỏi từ bạn bè. Tham gia chương trình, các em được sống
trong những giây phút hứng khởi, những trò chơi vui nhộn và những hoạt động mang
lại tiếng cười sảng khoái bên thầy cô, bạn bè và bố mẹ.
Trên hết, chương trình mang đến cơ hội để các em nhỏ được trải nghiệm cũng như
khám phá thế giới xung quanh, được rèn luyện bản lĩnh cũng như tình thần đoàn kết.
Qua đó, giúp các em gia tăng kiến thức, có được kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp không thể
nào quên. Đó cũng chính là hành trang để các em nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển và

hoàn thiện bản thân vì một tương lai tươi sáng.
Các sản phẩm phục vụ cho đối tượng khách hàng này thường là những trải nghiệm
mới lạ, độ khó không cao, chủ yếu tập trung vào sự trải nghiệm.
• Dành cho doanh nghiệp:
- Teambuilding Kết nối sức mạnh: tạo ra sân chơi bổ ích, giúp cho cán bộ nhân viên
công ty bạn có cơ hội được thể hiện tài năng của bản thân, được giao lưu, học hỏi và
gia tăng sự thấu hiểu cũng như gắn kết các thành viên trong công ty. Từ đó, góp phần
tạo nên sức mạnh to lớn, thúc đẩy sự phát triển của công ty ngày càng thịnh vượng.
10


-

Team building Ngôi nhà chung: là nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gần gũi, thân
thiết, gắn kết giữa các thành trong công ty. Khi các thành viên cảm thấy mình là một
mắt xích quan trọng trong tổ chức, họ sẽ nỗ lực cống hiến và làm việc một cách chủ
động hơn.
Chương trình teambuilding này giúp các thành viên của công ty có cơ hội được
trải nghiệm các hoạt động trò chơi có tính tập thể cao. Mỗi hoạt động cũng chính là
những thử thách, đòi hỏi tất cả thành viên phải đồng hành, sát cánh bên nhau mới có
thể vượt qua được.Từ đó mang đến sự thấu hiểu và gắn kết và đó chính là động lực
tinh thần to lớn thúc đẩy sự phát triển chung của công ty lên tầm cao mới.
Ngoài ra, công ty còn cung cấp nhiều dịch vụ khách hàng như đưa đón khách hàng
tại nhà hoặc điểm đón cho khách hàng từ 50 người trở lên, hỗ trợ trang phục, miễn phí
vé vào địa điểm... cho một số dịch vụ. Đây cũng là một điểm khác biệt và là lợi thế
cạnh tranh của công ty.
Là một doanh nghiệp nhỏ được khởi đầu từ Hà Nội, nên Gắn Kết tập trung
phát triển trước mắt và chủ yếu ở khu vực Hà Nội.Tuy nhiên, hiện tại công ty đã
bắt đầu mở rộng thị trường sang các khu vực lân cận miền Bắc như Vĩnh Phúc, Bắc
Ninh, Hòa Bình…

2.3.2. Thực trạng về giá mặt hàng của công ty:
Giá các dịch vụ của công ty thường được tính theo người, rất ít dịch vụ được định
giá theo gói. Giá được định giá của công ty khá thấp so với các đối thủ cạnh tranh, chỉ
khoảng 100.000đ/người đến 300.000đ/người.
(Đơn vị: VNĐ/người)
STT
1.

Dịch vụ
Teambuilding Hawaii

Giá
250.000

2.

Teambuilding Ngôi nhà chung

150.000

3.

Teambuilding Kết nối sức mạnh

120.000

4.

Teambuilding Mong ước kỷ niệm xưa


150.000

5.

Teambuilding Động lực 868

150.000

6.

Teambuilding Bước tới ngày xanh

100.000

7.

Teambuilding Gắn kết để thành công

199.000

8.

Sắc màu tuổi thơ

100.000

Bảng 2.2: Danh mục một số mặt hàng và giá của công ty
11-

- Căn cứ định giá:
Công ty định giá sản phẩm dựa trên chi phí. Tuy nhiên trong thời gian hoạt động
công ty cũng đã có những điều chỉnh giá phù hợp để thích ứng với nhu cầu của người
tiêu dùng và đảm bảo doanh thu.
Phương pháp định giá:
Công ty cũng giống như rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đó là định giá
dựa vào chi phí. So với các phương pháp định giá khác thì đây là phương pháp đơn
giản nhất. Phương pháp định giá này hướng vào mục tiêu chi phí và lợi nhuận của
doanh nghiệp. Theo đó, sẽ cộng thêm một mức lời dự kiến vào chi phí của một sản
phẩm. công thức cụ thể như sau:
G= Z + m

Trong đó:

G: giá
Z: chi phí một đơn vị sản phẩm.
m: mức lời dự kiến
Phương pháp này tuy đơn giản nhất so với các phương pháp khác những nhìn
chung chưa hợp lý vì bỏ qua yếu tố cầu và cạnh tranh trên thị trường.
Các chi phí cụ thể cấu thành giá thành:
- Chi phí nhân công, bao gồm: Các khoản lương, thưởng, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã
hội.
- Chi phí cơ sở hạ tầng, bao gồm:
+ Chi phí thuê văn phòng
+ Máy móc thiết bị phục vụ chương trình.
+ Điện, nước
- Chi phí quảng cáo dịch vụ
- Lãi suất ngân hàng: Dựa trên nguồn vốn đã vay theo kế hoạch, phần lãi suất ước

tính dựa trên khoản vay sẽ được phân bổ lên từng sản phẩm.
- Các biện pháp và điều kiện phân biệt giá:
+ Chiết giá tiền mặt: là giảm giá cho những khách hàng mua thanh toán ngay tức thì.
Nếu như thanh toán ngay các hợp đồng có giá trị từ 50 triệu đến 100 triệu thì sẽ được
hưởng thêm mức chiết khấu là 2% cho mỗi đơn hàng, còn với các đơn hàng từ 100
triệu trở lên khách hàng sẽ được hưởng thêm chiết khấu 3% cho từng đơn hàng. Việc
chiết khấu được đảm bảo áp dụng cho tất cả mọi khách hàng đáp ứng được điều kiện
này. Đây là việc làm đang được áp dụng chủ yếu nhằm mục đích giúp cải thiện tài
chính cho công ty và làm bớt chi phí thu nợ cũng như nợ khó đòi.

12


+ Chiết khấu số lượng: là giảm giá cho những người mua với khối lượng lớn. Với
từng số lượng khác nhau, công ty sẽ có những chính sách chiết khấu riêng phù hợp.
2.3.3. Thực trạng về phân phối mặt hàng của công ty:
Công ty sử dụng 2 dạng kênh phân phối chủ yếu là phân phối trực tiếp và phân phối
gián tiếp.
Mô hình:
Phân phối trực tiếp: Công ty
Khách hàng
Phân phối gián tiêp: Công ty
Trung gian bán hàng
Khách
hàng
Hình 2.1: Mô hình các kênh phân phối của công ty
Tuy nhiên kênh phân phối trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn, gần như tối đa trong kênh
phân phối của công ty. Điều này làm được do công ty có đội ngũ nhân viên bán hàng
lớn, hung mạnh, được đào tạo bài bản. Trong tương lai, công ty tiếp tục kênh phân
phối trực tiếp và mở rộng kênh phân phối gián tiếp.

Để đảm bảo kênh phân phối đảm bảo chất lượng, công ty đã có những chính sách
để liên kết và quản lý các thành viên trong kênh phân phối. Các trung gian bán hàng
của công ty là những đại diện là đại lý của công ty, tìm kiếm khách hàng, để có thể trở
thành trung gian bán hàng, thì cá nhân, doanh nghiệp đó phải: Kinh doanh hợp pháp
hoặc lý lịch hợp pháp, có hiểu biết về ngành du lịch teambuilding và hiểu biết về sản
phẩm, năng nổ, nhiệt tình, chấp nhận sự giám sát của công ty…
2.3.4. Thực trạng về xúc tiến thương mại của công ty:
Các chương trình xúc tiến được Gắn Kết triển khai đúng kế hoạch đã đề ra góp
phần tạo hình ảnh của mình trên thị trường, làm cho nhiều người biết đến công ty, tìm
kiếm thêm cơ hội bán hàng hóa, tăng doanh số, lợi nhuận, từng bước phát triển, chiếm
lĩnh, mở rộng thị trường.
- Mục tiêu của hoạt động xúc tiến thương mại của công ty:
• Định lượng:
Năm 2016 công ty đặt ra mục tiêu tăng doanh số từ 10- 20% so với năm 2015, tăng
số lượng khách hàng ngoại thành lên 30%
• Định tính:
13

Thúc đẩy khách hàng mua.
Chứng minh sự hợp lý của giá bán.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.
Cung cấp dịch vụ sau khi bán cho khách hàng.
Duy trì sự trung thành nhãn hiệu.


- Tạo thế thuận lợi cho công ty so với đối thủ.
- Ngân sách đối với hoạt động xúc tiến thương mại của công ty:
Ngân sách đối với hoạt động xúc tiến là khá hợp lý. Tuy nhiên, với khách hàng
chủ yếu của công ty là các cá nhân, công ty nên điều chỉnh cho ngân sách xúc tiến bán

và quan hệ công chúng tăng lên thay vì chỉ tập trung vào quảng cáo.
Cụ thể ngân sách dành cho xúc tiến của công ty năm 2016 với tỷ lệ:
Stt
Quảng cáo
Xúc tiến bán
Quang
hệ
công
chúng
Bán hàng cá nhân

Tỷ lệ
40%
20%
20%
20%

Bảng 2.1: Tỷ lệ ngân sách dành cho các hoạt động xúc tiến của công ty năm 2016

- Các công cụ xúc tiến sử dụng:
• Quảng cáo
 Các phương tiện sử dụng
Các phương tiện được công ty sử dụng trong quảng cáo bao gồm quảng cáo trên báo
chí, trang web, mạng xã hội, trong các chương trình của mình…
 Thông điệp
Thông điệp xuyên suốt mà công ty sử dụng từ khi bắt đầu thành lập cho tới bây giờ
là “Thăng hoa cùng đồng đội ” Công ty sử dụng thông điệp này trên tất cả các phương
tiện xúc tiến được sử dụng.
 Đánh giá hiệu quả
Công ty tập trung nhiều nhất cho quảng cáo như thế là hợp lý nhưng hiệu quả chưa

cao.
• Xúc tiến bán:
Đối với các tập khách hàng khác nhau công ty có những chính sách chiết giá khác
nhau. Song bên cạnh đó công ty còn tiến hành các hoạt động khuyến mãi cho khách
hàng như: Khuyến mãi cho người đứng đầu, người liên hệ, tặng quà cho người đăt
hàng… Đối với lực lượng bán hàng của mình công ty cũng tiến hành các hoạt động
khuyến khích như: tặng 1 tháng lương cho lực lượng bán nếu vượt quá chỉ tiêu đặt ra
từ 15%- 20%...
 Đánh giá hiệu quả
14


Chính sách xúc tiến bán với các tập khách hàng khác nhau là khác nhau, điều đó phù
hợp và tạo điều kiện phù hợp cho từng khách hàng. Tuy nhiên hình thức xúc tiến chưa
thực sự phong phú, không tạo được sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.
• Bán hàng cá nhân
 Thành phần tham gia:
Trong phòng kinh doanh hiện tại của công ty có tất cả 10 người trong đó được phân
công nhiệm vụ rõ ràng trong việc xây dựng các chương trình cũng như phương
pháp,cách thức tiến hành …đặc biệt có 10 người trực tiếp tham gia vào việc bán hàng
cá nhân.
 Đánh giá hiệu quả
Trình độ của những người tham gia vào việc bán hàng cá nhân từ cao đẳng trở lên,
tốt nghiệp chuyên nghành kinh tế, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, am hiểu về
dịch vụ. Họ được phía công ty đào tạo lại, cung cấp, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết
để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những năm qua đội ngũ này luôn hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, mang về cho công ty những hợp đồng có giá trị lớn.
• Quan hệ công chúng
 Các hoạt động
Công ty tham gia các chương trình hỗ trợ đồng bào bị bão lụt, người nghèo... Quyên

góp ủng hộ tu sữa hệ thống phát thanh của phường…
 Đánh giá hiệu quả:
Các hoạt động này công ty không thực sự chú trọng và còn yếu. Các hoạt động mang
tính phong trào chứ chưa có mục đích cụ thể, rõ ràng. Trong thời gian tới công ty sẽ
vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này song mang tính chất chiến lược và chọn lọc hơn.
• Marketing trực tiếp:
 Các hoạt động
Công ty thường xuyên gửi các catalogue, bưu thiếp qua email đến khách hàng vào các
dịp lễ tết. Ngoài ra , công ty còn tổ chức các buổi mô phỏng trải nghiệm cho các khách
hàng.
 Đánh giá hiệu quả:
Các hoạt động này diễn ra chưa thực sự hiệu quả, chưa khai thác được tối đa
nguồn thông tin khách hàng cũng như lượng thông tin tới khách hàng chưa thực
sự chất lượng.
2.4. Thực trạng quản trị chất lượng:
Để đạt được chất lượng dịch vụ đủ tốt phục vụ cho khách hàng thì ngoài sự
chuyên nghiệp trong cách xây dựng các chương trình teambuilding tốt thì đội ngũ nhân
viên góp công rất lớn trong việc khằng định chất lượng của dịch vụ vì họ là những
15


người quản lý, dẫn dắt, người truyền cảm hứng cho các em giúp chương trình thành
công. Ban quản trị của công ty nhận thấy được trình độ và chát lượng của họ sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và hình ảnh công ty nên ban quản trị rất chú
trọng vào phát triển con người khi hàng quý sẽ có các chương trình huấn luyện thực tế
nâng cao trình độ với sự giảng dạy của những người đã có nhiều năm kinh nghiệm
trong nghề hoặc cử đi nước ngoài để học tập trong một hoặc vài tháng. Ngoài ra để
khuyến khích cũng như tiếp thêm động lực cho nhân viên, công ty sẽ đưa mỗi thành
viên tham gia teambuilding những tờ phiếu đánh giá về các leader và độ hài lòng về
chương trình,... để có những tiêu chí rõ ràng trong việc xem xét thi đua của từng cá

nhân và cũng là để đánh giá thực trạng chất lượng của dịch vụ để có cách khắc phục
sớm nhất.
Công ty thường xuyên cập nhật những sự thay đổi trong cách tổ chức
teambuilding để theo kịp “ Hot trend “ tạo sự mới lạ cho khách hàng Công ty có bộ
phận kiểm soát nội bộ nhằm kiểm soát mọi hoạt động của công ty, đảm bảo mọi quy
trình được diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ để đem lại chất lượng phục vụ tốt nhất.
Bộ phận chăm sóc khác hàng của Gắn Kết được chia làm 2 phần - Chăm sóc khách
hàng online: các nhân viên CSKH sẽ là những người quản trị web, page online để cũng
cấp thông tin sản phẩm và giải quyết các vấn đề của khách hàng thông qua web,page
hoặc qua điện thoại. Đây là bộ phận được chú trọng nhất vì lượng lớn khách hàng là
khách hàng online biết thông tin qua network và sẽ có xu hướng lười đến văn phòng
đại diện - Chăm sóc khách hàng offline: các nhân viên ngày sẽ được ngầm hiểu như
những nhân viên bán hàng tại cửa hàng khi mà họ là người đối thoại trực tiếp với
khách hàng và giải quyết mọi việc ngay tại văn phòng.
2.5. Thực trạng quản trị logistics của công ty:
Sản phẩm kinh doanh của công ty có đặc điểm là các sản phẩm dịch vụ, chủ yếu
tiếp cận khách hàng qua các mạng xã hội và trang web của công ty bằng quảng cáo và
mua data khách hàng… nên không có việc đặt kho bãi dự trữ hàng,cơ sở sản xuất hay
vận chuyển hàng hóa.
Công ty có văn phòng đại diện tại địa chỉ Tầng 6, Sky City Tower A, 88 phố
Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội làm địa điểm giao dịch
cũng như trao đổi trực tiếp với những khách hàng yêu cầu độ tin tưởng cao và minh
bạch. Các thủ tục hành chính của công ty cũng được thực hiện tại văn phòng đại diện
của công ty.
Với tùy chương trình, công ty sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn hoặc một phần
việc di chuyển đối với các khách hàng khu vực Nội thành Hà Nội. Đối với khu vực
ngoại thành, khách hàng sẽ tự di chuyển trực tiếp đến địa điểm tổ chức hoặc địa điểm
16do công ty quy định. Để đảm bảo cho việ di chuyển này được thuận tiện nhất, công ty
có một số nhà cung ứng thuê ngoài phụ trách vận chuyển riêng cho các hoạt động của
công ty.

PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG
ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh và marketing của công ty:
• Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty:
Từ những phân tích trên, có thể nhận thấy rằng Công ty cổ phần Gắn Kết đã gặt hái
được những thành công nhất định trong những năm qua. Công ty dần có chỗ đứng,
thương hiệu, sự tin tưởng trong lòng khách hàng, có được nhiều kinh nghiệm bài học
và lợi nhuận ngày một tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, cũng

17


như trong nội bộ doanh nghiệp, công ty vẫn còn gặp phải một số vướng mắc, thiếu
sót, như:
- Kinh doanh trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, teambuilding và đang còn là doanh
nghiệp mới trong lĩnh vực này nên còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động và
kinh doanh.
- Cách tổ chức, quản lý còn lỏng lẻo, chưa hoàn thiện.
- Tiềm lực kinh tế còn hạn chế.
- Nguồn nhân lực còn non trẻ.
• Đánh giá tình hình hoạt động marketing:
Cùng với sự lớn mạnh và thành công trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,
tình hình hoạt động marketing của công ty cũng có những thành công nhất định:
- Không ngừng nghiên cứu và đưa ra những sản phẩm mới, nâng cao chất lượng
sản phẩm cũ và nghiên cứu những chính sách để quảng bá sản phẩm đến khách
hàng mục tiêu

- Tìm kiếm được nhiều nguồn khách hàng hơn
- Xây dựng trang web chất lượng, có nhiều thông tin bổ ích, thu hút, hấp dẫn
lượng tương tác và các đối tượng khách hàng.
Nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót, như:
- Kênh phân phối chưa đa dạng, phạm vi bao phủ còn hẹp, chủ yếu là tại Hà Nội
và một số khu vực lân cận
- Phân bổ ngân sách, nguồn lực cho quảng cáo còn chưa hợp lý
- Hoạt động nghiên cứu thị trường còn chưa hiệu quả, khách hàng chủ yếu của
công ty là do quan hệ thân quen sẵn có.
- Cách xử lý thông tin còn găp nhiều vướng mắc
• Đề xuất một số hướng giải quyết:
Để giải quyết một số vấn đề còn gặp phải của hoạt động marketing, doanh
nghiệp cần:
- Đa dạng kênh phân phối, tập trung các hoạt động nghiên cứu thị trường, mở
rộng tập khách hàng
- Phân chia nguồn lực cho marketing hợp lý hơn
- Xây dững kênh truyền thông hiệu quả hơn nữa
3.2. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp:
•Định hướng 1: Phát triển chính sách quảng cáo của Công ty cổ phần Gắn Kết
•Định hướng 2: Hoàn thiện các dịch vụ điện tử hỗ trợ khách hàng của Công ty cổ
phần Gắn Kết
•Định hướng 3: Kiểm soát quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng trong quá trình
xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty cổ phần Gắn Kết

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công ty cổ phần Gắn Kết, kết quả báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2.

3.
4.
5.
6.

19

2014, 2015, 2016
Công ty cổ phần Gắn Kết, báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016
Công ty cổ phần Gắn Kết, cơ cấu tổ chức của công ty năm 2014, 2015, 2016
Công ty cổ phần Gắn Kết, theo thống kê nguồn nhân lực của công ty năm 2014,
2015, 2016
Website chính thức của công ty: http://ganket.com/
Cô Bùi Lan Phương, Bộ môn Nguyên lý Marketing, GV trường Đại học
Thương mại×