Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

Báo cáo thực tập Khách sạn du lịch Công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (157.05 KB, 17 trang )

i
MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................................i
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ...........................................................................................i

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên bảng biểu
Bảng 2.1a: Sản phẩm kinh doanh của Công ty Du lịch Quốc tế Lào Cai
Bảng 2.1b : Thông tin một số tour nội địa và quốc tế đang được khai thác của
Công ty Du lịch Quốc tế Lào Cai
Bảng 2.2: Cơ cấu lượt khách của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
2016 - 2017
Bảng 2.3: Cơ cấu nhân lực tại Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai 2016 2017
Bảng 2.4: Tình hình tiền lương của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
2016 - 2017
Bảng 2.5: Bảng cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai 2016 2017
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế
Lào Cai qua hai năm 2016 - 2017
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Caiii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ĐVT: Đơn vị tính
Trđ: Triệu đồng
ĐH: Đại học
CĐ: Cao đẳng
TC: Trung cấp
NSLĐ: Năng suất lao động
NSLĐBQ: Năng suất lao động bình quân
Thuế GTGT: Thuế giá trị gia tăng
Tỷ suất LNTT: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp
LNTT: Lợi nhuận trước thuế
LNST: Lợi nhuận sau thuế
LHNĐ: Lữ hành nội địa
LHQT: Lữ hành quốc tế
DV: Dịch vụ
Tỷ suất LNST: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế


1
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ LÀO CAI
1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Du
lịch quốc tế Lào Cai
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lich quốc tế Lào Cai
Tên giao dịch : LAOCAI INTERNATIONAL JOINT STOCK TOURISM
COMPANY
Mã số thuế : 5300242344
Địa chỉ: Số nhà 037, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai,

tỉnh Lào Cai
Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyên
Ngày cấp giấy phép: 27/03/2008
Ngày hoạt động: 27/03/2008
Email: laocaitourism@vnn.vn
Website: www.laocaitourism.com
Tel: +84 20 3833833
Fax: +84 20 3846663
Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Lào Cai được thành lập và cấp giấy phép kinh
doanh vào ngày 27/03/2008. Khi mới thành lập quy mô hoạt động còn chưa lớn, công
ty đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.
Từ năm 2008 đến năm 2011, công ty chủ yếu hoạt động các dịch vụ du lịch từng
phần: bán vé tàu hỏa, đặt vé máy bay, làm visa, đặt phòng khách sạn... chưa phát triển
du lịch trọn gói hay tập trung khai thác khách du lịch. Từ năm 2011 cho đến nay, trước
xu thế phát triển của các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch thì công ty đã tuyển
dụng nhân viên có chuyên môn cao, đầu tư vào việc tổ chức các tour du lịch trọn gói,
hạch toán kinh tế độc lập, khai thác mạnh vào kinh doanh du lịch lữ hành, công ty đã
mở rộng được thêm hai chi nhánh tại Lào Cai và Đà Nẵng để phục vụ công tác kinh
doanh cũng như mở rộng thêm thị trường của công ty.
Qua 10 năm hình thành, với sự nỗ lực nắm lấy cơ hội phát triển, cũng như phải
đối mặt với cơ chế cạnh tranh gay gắt trên thị trường, những biến động kinh tế trong
nước và cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực, công ty đã có những bước tiến nhất
định trong ngành du lịch tại Việt Nam, tạo được vị thế và uy tín của một doanh nghiệp
đa ngành trên những lĩnh vực đầu tư của mình.Về lữ hành, công ty Cổ phần du lịch
quốc tế Lào Cai là đơn vị chuyên hoạt động và cung cấp các dịch vụ lữ hành nội địa và
quốc tế, với đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt tình và có tính chuyên nghiệp cao.
Ngoài ra công ty còn cung cấp các dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, dịch vụ


2

làm visa, đặt vé máy bay, dịch vụ đặt phòng khách sạn, cung cấp hướng dẫn viên du
lịch, cho thuê xe du lịch...
1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai
1.2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ
TOÁN - TÀI
CHÍNH

NỘI ĐỊA

PHÒNG
PHÒNG NHÂN
SỰ

INBOUND

PHÒNG KINH
DOANH

OUTBOUND

PHÒNG
MARKETING

DỊCH VỤ
KHÁC

(Nguồn: Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai)

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức công ty cổ
phần du lịch quốc tế Lào Cai
- Ban giám đốc: Là nơi quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty và là nơi
đưa ra quyết định mang tầm vĩ mô cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phòng kế toán - tài chính: Quản lý về tài chính, tiền lương, thưởng… Chịu
trách nhiệm về tình hình thu - chi, hạch toán kinh doanh hàng tháng, xử lý về mặt
tài chính.
- Phòng nhân sự: Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, nghiên cứu và hoạch
định tài nguyên nhân sự. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân sự, đồng
thời quản trị tiền lương, quan hệ lao động, dịch vụ phúc lợi, y tế và an toàn cho
thành viên trong công ty.
- Phòng kinh doanh: Sản xuất, cung cấp và tư vấn các dịch vụ du lịch nội địa,
du lịch quốc tế, làm visa, hộ chiếu, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, vé tàu và cho
thuê xe du lịch. Liên kết với các đối tác để xây dựng và bán các sản phẩm du lịch.
Thực hiện nhiệm vụ lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai, thực hiện. Thiết lập,
giao dịch trực tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối. Thực hiện hoạt
động bán hàng tới các khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho doanh nghiệp, đồng


3
thời phối hợp với các phòng, ban liên quan như kế toán, du lịch,… nhằm mang đến các
dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng.
- Phòng marketing: Thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo các chương trình
du lịch, dịch vụ, hình ảnh của công ty; chăm sóc khách hàng và một số công việc khác
như nghiên cứu thị trường, tham gia hội chợ du lịch, đặt quan hệ với công ty gửi
khách...
1.2.3. Nhận xét về cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai
Từ mô hình trên ta thấy bộ máy tổ chức quản lý của công ty Cổ phần du lịch
quốc tế Lào Cai được thiết kế gọn nhẹ, theo kiểu trực tuyến - chức năng. Điều này
hoàn toàn phù hợp với đặc điểm chung về cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp nhỏ và

vừa. Mô hình này có đặc điểm là luồng thông tin quản trị đi theo một hướng nhất định
từ trên xuống dưới đảm bảo thông suốt và ít tầng nấc trung gian.
*Ưu điểm
Cơ cấu đơn giản nên tối giản được chi phí kinh doanh.
Đảm bảo được hiệu lực điều hành của giám đốc và phó giám đốc công ty xuống
các bộ phận phòng ban như: phòng điều hành, phòng hướng dẫn, …
Thông tin mệnh lệnh được truyền theo chiều dọc của cơ cấu tổ chức: Đảm bảo
nguồn thông tin được truyền đi một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
Việc phân công cán bộ quản lý hợp lý và sát với công nghệ hơn.
Phát huy sự chuyên môn hóa chất lượng và năng suất lao động cao. Chú trọng
đến tiêu chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp, nhân cách của nhân viên đảm nhận.
*Hạn chế
Do mang tính chất của mô hình trực tuyến – chức năng nên giám đốc và phó
giám đốc của công ty cần phải có kiến thức toàn diện, kinh nghiệm dày dặn và tính
quyết đoán cao để có thể chỉ đạo tất cả các bộ phận chuyên môn. Điều đó gây khó
khăn cho việc ủy quyền và san sẻ công việc cho các trưởng bộ phận.
Không có sự phối hợp hàng ngang, liên kết giữa các bộ phận trong công ty với
nhau nên nhiều khi phát sinh ra những tình huống như: Tạo ra sản phẩm không đáp
ứng được nhu cầu của khách hàng hay cung cấp thiếu thông tin về tour du lịch cho
khách, …
Thông tin phản hồi từ phía nhân viên lên lãnh đạo còn gặp nhiều hạn chế gây đứt
đoạn thông tin. Do đó chưa giải quyết được thật sự hiệu quả những vướng mắc trong
nhân viên cũng như trong khách hàng để ngày càng hoàn thiện sản phẩm.
1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần du
lịch quốc tế Lào Cai
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành: Công ty cung cấp các chương trình du lịch dành
cho khách trong nước và quốc tế cụ thể là hàng năm công ty đã tổ chức đưa đón và


4

hướng dẫn hàng ngàn lượt khách nước ngoài vào Việt Nam và khách Việt Nam ra
nước ngoài thăm quan du lịch,xúc tiến thương mại, hội nghị, đầu tư. Đây là hướng
kinh doanh chính quan trọng và mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty trong những
năm qua.Hiện nay công ty đã có kinh nghiệm vững chắc trong việc tổ chức và điều
hành các dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế, tạo được sự tin cậy từ phía khách hàng
cũng như các đối tác kinh doanh.
- Kinh doanh các dịch vụ bổ sung khác như thủ tục qua Trung Quốc nhanh chóng
tiện lợi, dịch vụ làm visa – hộ chiếu, dịch vụ đặt phòng khách sạn, tư vấn du lịch, dịch
vụ tổ chức hội nghị hội thảo, đặt vé máy bay, cho thuê xe du lịch, hướng dẫn viên du
lịch, phiên dịch tiếng Trung.... Tuy là các dịch vụ bổ sung nhưng cũng là lĩnh vực kinh
doanh hiệu quả, đem lại nguồn doanh thu không nhỏ cho công ty.


5
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ LÀO CAI
2.1 Sản phẩm và thị trường khách của công ty cổ phần du
lịch quốc tế Lào Cai
2.1.1 Sản phẩm của công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai
Bảng 2.1a: Sản phẩm kinh doanh dịch vụ của công ty cổ phần du lịch quốc tế
Lào Cai
ST
T

Lĩnh vực kinh doanh

1

Dịch vụ lữ hành


2

Dịch vụ visa – hộ chiếu

3

Khách sạn- Nhà Hàng

4

5
6
7

Tư vấn du lịch

Sản phẩm
Du lịch Inbound
Du lịch quốc tế Du lịch Out
bound
Du lịch các vùng miền
Du lịch cuối tuần – tự chọn
Du lịch lễ hội
Du lịch nội địa
Du lịch tuần trăng mật
Du lịch học sinh – sinh viên
Du lịch cơ quan, tổ chức
Visa Trung Quốc
Visa Nhật Bản
Visa Hàn Quốc

Visa Thái Lan
Visa Singapore
Visa HongKong
Đặt phòng khách sạn
Dịch vụ ăn uống tại nhà hàng
Tư vấn du lịch trực tiếp
Tư vấn du lịch qua điện thoại
Tư vấn du lịch qua email
Tư vấn du lịch qua website

Tổ chức hội nghị hội
Tổ chức hội nghị, hội thảo
thảo
Dịch vụ đặt vé máy bay,
Dịch vụ vé máy bay, vé tàu hoả
vé tàu hoả
Thuê xe du lịch
Thuê xe cưới
Thuê xe phục vụ du lịch
Thuê xe phục vụ hội nghị
Thuê xe phục vụ ngoại giao
Thuê xe theo thời hạn
Thuê xe theo số lượng chỗ

Ghi
chú


6


8

Một số dịch vụ khác

Thuê xe theo nhãn hiệu
Làm thủ tục qua Trung Quốc nhanh gọn,
thuận lợi , dịch vụ hướng dẫn viên du lịch,
dịch vụ phiên dịch tiếng Trung…

(Nguồn: Phòng kinh doanh công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai)
Trong số các sản phẩm trên thì dịch vụ lữ hành là dịch vụ chính cũng là mảng
dịch vụ mạnh nhất của công ty, đem lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho
công ty. Là một trong những công ty dày dạn kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh
lữ hành tại Việt Nam, công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai. hiện đang cung cấp các
dịch vụ du lịch nội địa, du lịch inbound và du lịch outbound. Với dịch vụ chuyên
nghiệp, tận tình, công ty cũng đã gây dựng được cho mình uy tín chắc chắn trong lòng
khách hàng.
Ngoài ra, công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai còn cung cấp các dịch vụ bổ
sung khác như làm visa – hộ chiếu; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ đặt vé máy
bay, vé tàu hoả; dịch vụ cho thuê xe du lịch và dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. Tuy
nhiên, các dịch vụ trên vẫn chưa được khai thác triệt để, chưa thực sự được đầu tư, và
khai thác tối đa nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là một trong những sản phẩm chính
của công ty, đã được đưa vào kinh doanh và đạt kết quả tích cực:
Bảng 2.1b: Thông tin một số tour nội địa và quốc tế đang được khai thác của công
ty du lịch quốc tế Lào Cai
STT

Chương trình tour du lịch
Lào Cai- Hà Khẩu- Lô Tây- Côn MinhThạch Lâm
Hà Nội- Sapa- Fansipan


Giá
Thời gian
7.820.000 VNĐ
1
5 ngày 4 đêm
1 khách
3.540.000 VNĐ
2
3 ngày 2 đêm
1 khách
Tour Trung Quốc – Nam Ninh – Quế Lâm 4.390.000 VNĐ
3
4 ngày 3 đêm
1 khách
Tour Hà Nội- Sapa – Núi Hàm Rồng- Bản 2.890.000 VNĐ
4
3 ngày 2 đêm
Cát Cát- Thác Bạc Cổng Trời
1 khách
(nguồn: công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Đây là các tour du lịch nội địa điển hình của công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào
Cai khai thác trong thời gian vừa qua. Hiện nay công ty khai thác các tour trên theo
dạng tour đoàn. Các dịch vụ cung cấp trong tour như lưu trú khách sạn 3 sao , ăn tại
các nhà hàng có uy tín tại điểm đến và các dịch vụ bổ sung khác đều rất uy tín và
mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Ngoài các tour nội địa theo đoàn , công ty cũng
đã và đang triển khai kinh doanh dưới dạng tour khách lẻ ghép đoàn. Ngoài ra các
chương trình tour có thể được thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế của khách
hàng và thời tiết tại điểm đến nhưng vấn đảm bảo các điểm tham quan đầy đủ như7
trong chương trình du lịch mà công ty đã công bố. Giá các tour được công ty niêm yết
trên trang web của công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai thể hiện sự minh bạch với
khách hàng về giá tour trong một vài trường hợp giá tour cũng có sự thay đổi theo các
chương trình khuyến mại hay tri ân khách hàng của công ty.
2.1.2 Thị trường khách của công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai
Bảng 2.2: Cơ cấu lượt khách của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
2016 – 2017
Năm
So sánh
2016
2017
+/%
1.
Tổng lượt khách
Người
10.320 11.665 (+1.345)
113,03
2.
Lữ
1. Nội địa
Người
5.366
6.415 (+1049)
119,55
Tỷ trọng
%
52
55

(+3)
hành
2. Inbound
Người
2.167
2.566
(+399)
118,41
Tỷ trọng
%
21
22
(+1)
3. Outbound
Người
1.756
1.633
(-123)
93
Tỷ trọng
%
17
14
(-3)
3.
Dịch vụ khác
Người
1.033
1.051
(+18)

101,74
Tỷ trọng
%
10
9
(-1)
(Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Cơ cấu nguồn khách của công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai đã có những
bước tăng trưởng đáng kể từ năm 2016 đến năm 2017. Năm 2016 tổng số lượt khách ở
tất cả các lĩnh vực dịch vụ là 10.320 lượt, đến năm 2017 tăng lên tới 11.665 lượt
khách, tương ứng với tỷ lệ tăng là 13,03%. Trong các lĩnh vực thì dịch vụ lữ hành có
bước tăng trưởng lớn nhất, cụ thể đối lượt khách nội địa tăng 1.049 lượt khách, tương
ứng với tỷ lệ tăng là 19.55%; khách inbound tăng 399 lượt khách, tương ứng với tỷ lệ
tăng là 18,41%; khách outbound giảm 123 lượt khách , tương ứng với tỷ lệ giảm 7%
so với năm trước. Đây là dịch vụ có tốc độ phát triển tốt, nổi bật là lượng lượt khách
nội địa tăng lớn nhất.
Bên cạnh đó, các dịch vụ bổ sung khác có mức tăng trưởng trung bình và khá ổn
định, năm 2016 so với năm 2017 tăng 18 lượt khách, tương ứng với tỷ lệ tăng là
1,74%. Đây là một kết quả đáng mừng sau những nỗ lực của công ty do sự cạnh tranh
trên thị trường ngày càng cao và các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều
nhưng công ty vẫn có những bước tăng trưởng ổn định, khả quan, triển vọng cho một
tương lai phát triển mạnh mẽ.
2.2 Tình hình nhân lực và tiền lương của công ty cổ phần du
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

lịch quốc tế Lào Cai

2.2.1 Tình hình nhân lực của công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai
Bảng 2.3: Cơ cấu lao động tại Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai 2016-2017
(Đơn vị tính: người)


8

S
T
T

Bộ
phận

Giám
đốc
1

2

3

4

5

6

Phó
Giám

đốc
Phòng kế
toán tài
chính
Phòng
nhân sự
Phòng
marketin
g
Phòng
kinh
doanh
Tổng

Số lượng

Trình độ học
vấn
(Năm 2017)

Giới tính

Nam
2016 2017

2016

2017

1


1

1

1

3

3

1

3

3

3

1

Trình độ
ngoại ngư
(Năm 2017)

Nữ
2016

2017


1

ĐHTC

A

B

C

Độ
tuổi
trun
g
bình
2017

1

1

51

1

43


1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

31

1

1

2

2


2

1

1

2

31

3

2

2

1

1

3

1

2

28

14


16

10

11

4

5

8

4

4

8

5

25

27

15

16

10


11

16

7

4

13 11 3

3

28

(Nguồn :Phòng nhân sự công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai)


9
Qua kết quả điều tra tại bảng 2.3 ta thấy nguồn nhân lực của công ty thay đổi ở một số
điểm sau:
Ở các phòng ban khác công ty đều không thay đổi nhân sự, riêng ở phòng kinh doanh,
công ty đã tăng số lượng nhân viên từ 14 lên 16, chính xác thì công ty đã tuyển thêm 2 bạn trẻ
với kinh nghiệm cũng khá ổn. Xét theo tiêu chí giới tính, công ty có tỷ lệ nam nữ cũng khá
chênh lệch nhau nhưng vẫn ở mức ổn định. Trình độ học vấn và trình độ ngoại ngữ ở nguồn
nhân lực theo nhận định cũng nằm ở mức an toàn khi mà số lượng nhân viên trình độ đại học
và ngoại ngữ bằng A dàn đều ở các phòng ban. Chúng ta có một nhận xét chung về độ tuổi
trung bình của công ty theo phòng ban là khá trẻ trung, nhất là ở phòng marketing và kinh
doanh.
Nhìn chung, nguồn nhân lực của công ty được phân chia khá đồng đều. Nhân lực khá trẻ,

đầy sáng tạo ở các phòng ban kinh doanh và marketing; nhân lực gội cạo, kinh nghiệm nhiều ở
các phòng ban kế tóan nhân sự và giám đốc. Công ty có đội ngũ lao động đông đảo, lực
lượng trẻ trung, năng động, nhiệt tình, đầy sáng tạo chiếm không ít, là nguồn lực rất
lớn giúp công ty phát triển. Tuy nhiên nếu xét về kinh nghiệm thì vẫn còn những hạn
chế nhất định do độ tuổi lao động của nhân viên tương đối thấp, điều này sẽ ảnh hưởng
đến quá trình kinh doanh của công ty. Trong thời gian tới, công ty cần chú trọng đến
việc khắc phục hạn chế bằng cách đào tạo, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ
nhân lực một cách hợp lý để hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao.
2.2.2. Tình hình tiền lương của công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai
Bảng 2.4: Tình hình tiền lương của công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai
2016 – 2017
STT
1
2
3
4

Chỉ tiêu

ĐVT

2016

2017

So sánh
%
108,71
108
111,64

103,33

Tổng doanh thu
Trđ
11225
12203
(+978)
Tổng lao động
Người
25
27
(+2)
Tổng qũy lương
trđ
1650
1842
(+192)
Tiền lương BQ
Trđ
66
68,2
(+2,2)
( năm)
5 Tiền lương BQ
Trđ
5,5
5,68
(+0,18)
103,27
( tháng)

6 NSLĐBQ
Trđ/ng
449
451,96
(+2,96)
100,66
7 Tỷ suất lương
%
14,7
15,1
(+0,4)
(Nguồn: Phòng kế toán – tài chính công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Tổng quỹ lương năm 2017 so với năm 2016 tăng 192 triệu đồng, tương ứng tăng
11,64%. Trong đó, bình quân một năm 2017 nhân viên nhận được trung bình 68,2 triệu
đồng tăng 2,2 triệu đồng, tương ứng tăng 3,33% so với năm 2016, bình quân mỗi


10
tháng năm 2017 nhân viên nhận được trung bình 5,68 triệu đồng tăng 0,18 triệu đồng
tương đương tăng 3,27% so với năm 2016.
Năng suất lao động bình quân của một nhân viên năm 2017 là 451,96 triệu đồng/
người và tăng so với năm 2016 là 2,96 triệu đồng/ người, tương ứng tăng 0,66%.
So sánh tiền lương với năng suất lao động ta thấy năng suất lao động của nhân
viên là khá cao, trong khi đó thu nhập trung bình một năm của nhân viên năm 2016 chỉ
là 66 triệu đồng là thấp. Tuy sang năm 2017 công ty đã điều chỉnh cho mức thu nhập
của nhân viên cao hơn so với năm 2016 song điều này vẫn không cải thiện được phần
nào khó khăn trong hoạt động của công ty. Nếu để tình trạng này tiếp tục diễn ra vào
thời gian tới thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên, khiến họ không có sự cố gắng
phấn đấu vì công sức bỏ ra không được báo đáp. Hậu quả công ty sẽ nhận được là sự
hoạt động trì trệ và làm giảm hiệu quả kinh doanh của công ty.

Vì vậy, việc quan tâm và nâng cao mức sống của nhân viên trong bối cảnh lạm
phát, giá tăng là một việc rất quan trọng giúp nhân viên an tâm công tác, khuyến khích
phát triển và giúp nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.
2.3 Tình hình vốn kinh doanh của công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai
Bảng 2.5: Bảng cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai 2016-2017
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2017

So sánh

+/%
1.
Tổng vốn
Tr đ
3.160
4.010
(+850)
126,9
2.
Vốn cố định
Tr đ
862
1020

(+158)
118,33
Tỷ trọng
%
27,28
25,44
(-1,84)
3.
Vốn lưu động
Tr đ
2298
2990
(+692)
130,11
Tỷ trọng
%
72,72
74,56
(+1,84)
(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
- Nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng 850 triệu
đồng, tương đương tăng 26,9% . Trong đó:
+ Vốn cố định năm 2017 so với năm 2016 tăng 158 triệu đồng, tương đương tăng
18,33%. Tỷ trọng vốn cố định năm 2017 giảm 1,84% so với năm 2016.
+ Vốn lưu động năm 2017 so với năm 2016 tăng 692 triệu đồng, tương đương
tăng 30,11%. Tỷ trọng vốn lưu động năm 2017 tăng 1,84% so với năm 2016.
Năm 2017, công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai tăng cả về vốn cố định và
vốn lưu động so với năm 2016. Trong đó tốc độ tăng của vốn lưu động là lớn hơn dẫn
đến tỷ trọng vốn lưu động của công ty tăng còn tỷ trọng vốn cố định của công ty giảm.
Điều này là một tín hiệu tốt cho việc sử dụng vốn của công ty.11
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần du
lịch quốc tế Lào Cai
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc
tế Lào Cai qua hai năm 2016-2017
STT
1.

Chỉ tiêu

ĐVT

2016

2017

So sánh
%
108,71
110,32
110,31
111,42

Tổng doanh thu
Trđ
11225
12203
+(978)

-DTLHNĐ
Trđ
4972
5485
+(531)
Tỷ trọng
%
44,3
44,95
+(1,95)
-DTLHQT Inbound
Trđ
3105
3425
+(320)
Tỷ trọng
%
27,66
28,07
+(0,41)
-DTLHQT
Trđ
2215
2468
+(253)
Outbound
Tỷ trong
%
19,73
20,22

+(0,49)
-DTDV khác
Trđ
933
825
(-108)
88,42
Tỷ trong
%
8,31
6,76
(-1,55)
2.
Tổng chi phí
Trđ
7935
8885
+(950)
111,97
-CPLHNĐ
Trđ
3460
4006
+(546)
115,78
Tỷ trọng
%
43,6
45,09
+(1,49)

-CPLHQTInbound
Trđ
2260
2602
+(342)
115,13
Tỷ trọng
%
28,48
29,29
+(0,81)
-CPLHQTOutbound
Trđ
1510
1705
+(112)
107,42
Tỷ trọng
%
19,03
19,19
+(0,16)
-CPDV khác
Trđ
705
572
(-133)
81,13
Tỷ trọng
%

8,88
6,44
(-2,44)
Tỷ suất CP
%
70,69
72,81
+2,12
3
Thuế GTGT
Trđ
725
880
+155
121,38
Thuế suất BQQ
%
6,46
7,21
+(0,75)
4
LNTT
Trđ
2565
2438
(-127)
95,05
Tỷ suất LNTT
%
22,85

19,98
(-2,87)
5
Thuế TNDN
Trđ
513
487,6
(-25,4)
95,05
6
LNST
Trđ
2052
1950,4
(-101,6)
95,05
-LHNĐ
Trđ
986
965
(-21)
97,87
Tỷ trọng
%
48,05
49,48
+(1,43)
-LHQT Inbound
Trđ
590

576
(-14)
97,63
Tỷ trọng
%
28,75
29,53
+(0,78)
-LHQT Outbound
Trđ
338
309
(-29)
91,42
Tỷ trọng
%
16,47
15,84
(-0,63)
-DV khác
Trđ
138
100,4
(-37,6)
72,75
Tỷ trọng
%
6,73
5,15
(-1,58)

7
Tỷ suất LNST
%
18,28
15,98
(-2,3)
(Nguồn: Phòng Kế toán, tài chính công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Lào Cai)
Nhìn chung trong 2 năm 2016 và 2017 thì tình hình kinh doanh công ty cổ phần
du lịch quốc tế Lào Cai là tương đối tốt.


12
Qua bảng 2.6, về số liệu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua hai năm
2016 và 2017, ta thấy được:
* Doanh thu
Doanh thu của công ty năm 2017 tăng 978 triệu đồng so với năm 2016, tương
đương tăng 8,71%. Tình hình kinh doanh của công ty tương đối tốt, mức tăng trưởng
của công ty ở mức khá cao, khi hầu như tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều tăng trong
đó : doanh thu lữ hành nội địa tăng 531 triệu đồng tương đương tăng 10,32% , doanh
thu lữ hành quốc tế inbound tăng 320 triệu đồng tương đương tăng 10,31%, doanh thu
lữ hành quốc tế outbound tăng 253 triệu đồng tương đương tăng 11,42% , doanh thu
dịch vụ khác giảm 108 triệu đồng tương đương giảm 11,58%, doanh thu dịch vụ khác
giảm nhưng không làm tổng doanh thu của công ty giảm do doanh thu dịch vụ khác
chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu của công ty cụ thể năm 2016 chiếm
8,31% và năm 2017 chiếm 6,76%
* Chi phí
Tổng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp qua hai năm 2016 và 2017 tăng tới
950 triệu đồng, tương đương tăng 11,97%. Như vậy có thể thấy là tốc độ tăng chi phí
kinh doanh của công ty nhanh hơn một chút so với tốc độ tăng doanh thu. Cụ thể ở các
lĩnh vực như sau: chi phí lữ hành nội địa tăng 546 triệu đồng tương đương tăng

15,78%, chi phí lữ hành quốc tế inbound tăng 342 triệu đồng tương đương tăng
15,13%, chi phí lữ hành outbound tăng 112 triệu đồng tương đương tăng 7,42%. Chỉ
có chi phí dịch vụ khác là giảm 133 triệu đồng tương đương giảm 18.87% tuy nhiên
điều này không làm tổng chi phí giảm do chi phí dịch vụ khác chỉ chiếm tỷ trọng rất
nhỏ trong tổng chi phí. Nguyên nhân chi phí kinh doanh tăng lên là do ảnh hưởng của
tình hình kinh tế khó khăn.
* Tỷ suất chi phí
Tỷ suất chi phí của công ty năm 2017 là 72,81% tăng so với năm 2016 là 2,12%
tương ứng với vượt chi so với năm trước là 950 triệu đồng. Tỷ suất chi phí tăng lên
khá nhỏ, so sánh giữa chi phí bỏ ra với doanh thu công ty thu được thì ta thấy được
công ty đang kinh doanh tương đối hiệu quả.
*Thuế doanh nghiệp
Thuế doanh nghiệp phải nộp được tính dựa trên lợi nhuận của công ty, lợi nhuận
trước thuế của công ty năm 2017 giảm 127 triệu đồng so với năm 2016. Do lợi nhuận
của công ty giảm, kéo theo thuế cũng giảm theo cụ thể năm 2017 thuế thu nhập doanh
nghiệp giảm 25,4 triệu đồng so với năm 2016 , tương đương giảm 4,95%.
*Lợi nhuận sau thuế
Sau khi trừ các khoản chi phí, thuế giá trị gia tăng và thuế doanh nghiệp phải
nộp, công ty đạt mức lợi nhuận năm 2017 là 1950,4 triệu đồng, giảm 101,6 triệu đồng


13
so với năm 2016, tương đương giảm 4,95%. Đây là một kết quả chưa thực sự tốt, công
ty kinh doanh có hiệu quả nhưng lại thu được lợi nhuân thấp hơn năm trước.Từ đây có
thể nhận thấy rằng tình hình kinh doanh của công ty đang theo chiều hướng tốt lên,
nhưng chưa thực sự ấn tượng. Trong dài hạn, công ty cần tiếp tục duy trì và phát triển
sâu các mặt kinh doanh đang có, mở rộng thêm hướng đầu tư mới có hiệu quả; xây
dựng và tạo mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa với tất cả các tuyến điểm du lịch đồng thời
khai thác các giá trị văn hóa đặc sắc nơi mà công ty đã xây dựng tour du lịch tới đó.
Mặt khác, công ty cần tiết kiệm chi phí kinh doanh, đẩy mạnh công tác mở rộng thị

trường bằng các chiến dịch khuyến mại, giảm giá, tặng quà, cung cấp các sản phẩm
chất lượng tốt mang hiệu ứng lan truyền giúp thu hút khách hàng đến với công ty. Đặc
biệt phải giữ uy tín với khách hàng đồng thời giữ mối quan hệ tốt với khách hàng cũ.


14
PHẦN III: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ TỪ THỰC TẾ
VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU
3.1. Nhưng vấn đề từ thực tế kinh doanh của công ty cổ phần du lịch quốc tế
Lào Cai
Công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai đã đi vào hoạt động được 10 năm và đạt
được thành công và hiệu quả hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động
kinh doanh, công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách; thực tế hoạt
động kinh doanh còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập cần phải tiếp tục giải quyết trong
thời gian tới. Cụ thể như:
3.1.1. Những thành công
- Công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai tổ chức tour du lịch nội địa, tour du
lịch dành cho khách inbound và outbound có chất lượng tốt, tính chuyên nghiệp cao.
Với đội ngũ hướng dẫn viên thông thạo ngoại ngữ, am hiểu địa điểm và thân thiện.
Đây là những ưu điểm rất lớn, giúp công ty thu hút được thêm nhiều khách du lịch.
- Công ty luôn chú trọng phát triển và mở rộng các sản phẩm tour du lịch, tạo sự
mới lạ trong hành trình, gây ấn tượng, sự hứng thú đối với khách hàng. Tạo được
nhiều thiện cảm, lưu đậm dấu ấn và hình ảnh của công ty trong tâm trí khách hàng.
- Công ty có một đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn vững chắc, các nhân
viên trong công ty ngày càng có xu hướng trẻ hóa cũng như tăng lên về trình độ
chuyên môn ( nhân viên ở trình độ đại học , cao đẳng ngày càng tăng cũng như độ tuổi
trung bình của nhân viên ngày càng giảm xuống). Đây thực sự là một ưu thế rất lớn
đối với công ty. Nguồn nhân lực trẻ mang đầy sự nhiệt tình, năng động và chí tiến thủ
cao sẽ giúp công ty gặt hái được không nhỏ những thành công.
- Tại công ty cổ phần du lịch quốc tế Lào Cai , chế độ đãi ngộ phi tài chính được

thực hiện tốt. Công ty có môi trường làm việc thân thiện, dễ chịu, công việc phù hợp
và thoải mái. Mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới gần gũi. Hàng kì, công ty đều có
buổi tuyên dương, trao bằng khen cho những người có thành tích xuất sắc trong công
việc, gây được sự hăng hái của nhân viên trong quá trình làm việc.
- Hệ thống tour du lịch đa dạng, phong phú, thu hút được sự quan tâm của đông
đảo khách du lịch. Du lịch nội địa có lượng khách tăng đều, ổn định với chi phí tour
không cao, là nguồn doanh thu lớn nhất của công ty.
- Nguồn nhân lực trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình, nắm được nghiệp vụ là ưu
điểm rất lớn của công ty. Tạo được nhiều thiện cảm đối với khách hàng trong hành
trình của chuyến du lịch.


15
3.1.2.Những hạn chế
- Công ty chưa chú trọng đầu tư quảng bá thương hiệu. Thương hiệu của công ty
còn mờ nhạt đối với thị trường khách inbound và outbound, khiến không thu hút được
khách đến với du lịch quốc tế của công ty. Gây khó khăn trong vệc đầu tư mở rộng
tour quốc tế, cũng như chất lượng hành trình.
- Việc quảng cáo du lịch quốc tế của công ty chưa được đầu tư đúng mức, thiếu
nhân lực, thiếu kinh nghiệm chuyên môn. Công tác đưa thông tin sản phẩm đến được
khách hàng còn hạn chế, chưa có hiệu quả. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến
doanh thu của công ty.
- Chế độ đãi ngộ tài chính của công ty chưa thực sự phù hợp. Năng suất lao động
bình quân năm 2017 là 451,96 triệu đồng/người nhưng tiền lương bình quân lại chỉ đạt
mức trung bình (năm 2017 là 68,2 triệu đồng/người), điều này chưa thực sự hợp lý đối
với công sức lao động của người lao động. Gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm
việc lâu dài của người lao động trong công ty.
- Nguồn nhân lực đang có xu hướng trẻ hóa nhưng hiện nay nhân viên tại công ty
có độ tuổi trung bình khá lớn. Chất lượng lao động của nhân viên công ty chưa ổn
định. Trình độ ngoại ngữ của nhân viên trong những năm gần đây còn chưa cao, khả

năng giao tiếp biểu đạt của một số nhân viên còn gây khó khăn trong mỗi lần giao tiếp
với khách du lịch là người nước ngoài. Điều này khiến năng suất lao động của nhân
viên không tăng nhiều qua các năm, chất lượng công việc không ổn định, làm ảnh
hưởng không tốt đến uy tín cũng như doanh thu của công ty.
- Công ty chưa có sự đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành. Hệ thống
tour du lịch đa dạng, phong phú nhưng chất lượng tour có sự chênh lệch, không đồng
đều, gây ảnh hưởng không tốt đối với khách hàng.
- Công ty thiếu nguồn nhân lực có kinh nghiệm đối với tour quốc tế, gây chất
lượng tour quốc tế không tốt, khó làm hài lòng khách hàng và tạo được sự quay lại của
khách hàng đối với công ty.
3.2.Đề xuất vấn đề nghiên cứu
- Đề xuất thứ nhất: “Nâng cao năng suất lao động tại công ty cổ phần du lịch
quốc tế Lào Cai”
- Đề xuất thứ hai: “Hoàn thiện chính sách xúc tiến tại công ty cổ phần du lịch
quốc tế Lào Cai”
- Đề xuất thứ ba: “Nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty cổ phần
du lịch quốc tế Lào Cai”×