Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen môi trường xung quanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (120.03 KB, 23 trang )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI LÀM QUEN
VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH.

Quảng Bình, tháng 09 năm 2018


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI LÀM QUEN
VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH.

Họ và tên: Phạm Thị Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường mầm non Hồng Thuỷ

Quảng Bình, tháng 09 năm 2018


1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng
đầu tiên của hệ thống giáo dục. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt
có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo. Giáo dục có tầm
quan trọng rất lớn đối với con người, mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát
triển về thể chất, tình cảm, ngôn ngữ, tư duy, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên


của nhân cách con người.
Trong thời đại ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ như vũ bảo của khoa học, công
nghệ...loài người đã tiến tới nền tri thức tiên tiến và văn minh hiện đại, đã trang bị cho
mình một kho tàng trí thức để lao động làm giàu cho đất nước . Xu hướng phát triển của
thời đại phụ thuộc hoàn toàn vào con người, với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động
lực của sự phát triển. Chính vì thế Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp giáo
dục đặc biệt là sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Sự quan tâm đã từng
bước thể chế hoá bằng các văn bản pháp luật, các chỉ thị, quy định và quy ước. Luật
giáo dục năm 2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: “ Bậc
học mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ hình
thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, cần giáo dục trẻ trở thành những người công nhân có cả đức lẫn tài xứng đáng là
người kế tục xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là những chủ nhân tương lai của đất nước Việt
Nam. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức,và sự hiểu biết
sâu sắc, vận dụng linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn vào trong hoạt động dạy học theo
xu hướng chung đổi mới phương pháp dạy học.
Như chúng ta đã biết, làm quen môi trường xung quanh là một hoạt động giúp trẻ
mầm non khám phá thế giới xung quanh mình thông qua việc tiếp xúc với môi trường
xung quanh, để từ đó trẻ khám phá sự vật hiện tượng ở môi trường xung quanh và có
thái độ tích cực với môi trường. Làm quen với MTXQ bao gồm các kỹ năng tư duy,


quan sát, suy luận, dự đoán, phân loại, đo lường, trải nghiệm…bởi vì môi trường cho trẻ
hoạt động là nơi có nguồn tin phong phú, khuyến khích trẻ hoạt động và có ý nghĩa giúp
trẻ tìm tòi, khám phá những điều mới lạ của trẻ để từ đó kiến thức kỹ năng của trẻ được
củng cố và bổ sung. Môi trường xung quanh mang đến cho trẻ nguồn biểu tượng phong
phú đa dạng, sinh động đầy hấp dẫn với trẻ thơ. Thế giới xung quanh thích thú, sinh
động biết bao, vậy nên trẻ luôn có niềm khao khát khám phá, tìm hiểu chúng. Cho trẻ
làm quen với Môi trường xung quanh sẽ cung cấp cho trẻ vốn hiểu biết những gì quanh
mình, từ môi trường tự nhiên( cỏ, cây, hoa lá, chim muông… ) đến môi trường xã

hội( công việc của mỗi người trong xã hội, mối quan hệ của con người với nhau) và trẻ
hiểu biết về chính bản thân mình
Nhưng để trẻ thực sự yêu thích môn học đầy hấp dẫn nhiều mới lạ như môn
học Làm quen với môi trường xung quanh thì không phải là vấn đề đơn giản mà mỗi
nhà giáo chúng ta đều có thể làm được. Thực tế việc cho trẻ làm quen môi trường xung
quanh trong trường mầm non đang gặp rất nhiều khó khăn, nếu giáo viên không quan
tâm tạo điều kiện cho trẻ học tập, không sáng tạo trong việc tổ chức cho trẻ học như thế
nào, giáo viên chúng ta phải làm như thế nào để các hoạt động giáo dục luôn mới mẻ và
giúp trẻ thực sự muốn khám phá, muốn được trải nghiệm thì chất lượng sẽ không được
nâng cao, sự sáng tạo của trẻ sẽ bị nhiều yếu tố chi phối. Vì thế tổ chức hoạt động Làm
quen Môi trường xung quanh là một vấn đề quan trọng mà mỗi nhà giáo dục hiện nay
đều quan tâm và thực hiện, bởi chúng ta không nên áp dụng các phương pháp dạy trẻ
theo lối sáo mòn, cô làm gì trẻ làm nấy, trẻ sẽ được khám phá môn học Môi trường xung
quanh một cách dễ dàng hơn, hứng thú hơn. Xu hướng chung của đổi mới phương pháp
dạy học là đổi mới theo quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm. Thầy giữ vai
trò chủ đạo , tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức của trò . Trò thì hoạt động tích cực
chiếm lĩnh tri thức và biến nó thành vốn hiểu biết của mình để tiếp tục hoạt động nhận
thức và hành động thực tiễn.
Thực tế hiện nay các tiết học Làm quen với môi trường xung quanh cho trẻ 5-6
tuổi còn tẻ nhạt, giáo viên dạy trẻ chưa có hứng thú học tập, nhận thức về quan điểm "


lấy người học làm trung tâm" vẫn còn hạn chế, việc tổ chức các hoạt động làm quen
MTXQ hiệu quả chưa cao. Bản thân giáo viên dạy học theo kiểu truyền thống, chỉ
nhằm cung cấp kiến thức một chiều cho trẻ ,chưa quan tâm thoả đáng đến quá trình hoạt
động của trẻ, mà chỉ chú trọng đến kết quả cuối cùng của trẻ là lĩnh hội được các kiến
thức, kỷ năng trong một hoạt động cụ thể. Đối với môn học Làm quen môi trường xung
quanh giáo viên thường nói nhiều, làm thay trẻ, đưa ra hệ thống câu hỏi đóng chưa phát
huy tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ, chưa tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào quá
trình hoạt động một cách tích cực. Giáo viên chưa tạo được môi trường trong và ngoài

lớp học phù hợp, gần gũi và thực sự cuốn hút trẻ.
Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất
lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen Môi trường xung quanh ”.
1.2 Điểm mới của đề tài:
Giúp cho giáo viên nhận thức sâu sắc hơn về môn học Làm quen Môi trường
xung quanh. Thông qua đề tài '' Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi
làm quen Môi trường xung quanh'' giáo viên biết vận dụng giữa lý luận và thực tiễn, tạo
sự chuyển biến mạnh mẻ trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ “làm quen môi trường
xung quanh” nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng yêu
cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
1.3 Phạm vi áp dụng đề tài: Đề tài được áp dụng rộng rãi cho giáo viên dạy lớp mẫu
giáo 5-6 tuổi tại trường mầm non
2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. Thực trạng trước khi nghiên cứu “Một số biện pháp nâng cao chất lượng
cho trẻ 5-6 tuổi làm quen Môi trường xung quanh”
Trường Mầm non tôi đang công tác là một trường có bề dày về thành tích nhiều
năm. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đa số trẻ, khoẻ, nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ,
tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm,
chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả cao.


Năm học 2018 – 2019 bản thân tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp
mẫu giáo lớn 5-6 tuổi gồm 36 cháu. Được sự phân công của nhà trường, bản thân tôi đã
tiếp nhận lớp và nghiên cứu hồ sơ của trẻ, nắm bắt tình hình tâm sinh lý của từng trẻ để
có kế hoạch giáo dục. Vào đầu năm học, tôi đã tổ chức nhiều tiết Làm quen Môi trường
xung quanh nhằm khảo sát tình hình của trẻ. Qua đó tôi nhận thấy một số nhược điểm
lớn là đa số trẻ chưa có hứng thú với môn học này, trẻ chưa tự tin mạnh dạn để khám
phá khoa học củng như khám phá xã hội và các sự vật xung quanh, cho nên dẫn đến
trong quá trình tổ chức lớp tôi đã đạt được kết quả khá thấp
Kết quả đó được thể hiện qua khảo sát như sau:

Tổng số: 36 cháu
STT

Kỹ năng quan sát, tìm ra đặc điểm, khả
năng so sánh, phân loại

1
2
3
4

Loại tốt
Loại khá
Loại TB
Loại yếu

Kết quả
Số lượng

Tỷ lệ %

8
10
15
3

22,2%
22,8 %
41,7 %
8,3 %


* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT, sự chỉ đạo kịp thời của nhà trường, thường
xuyên quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
- Nhà trường luôn nâng cao chất lượng cơ sở vật chất lên hàng đầu vì đây là một trong
những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường đạt hiệu quả cao.
- Trường có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tivi, máy tính… phục
vụ giảngdạy.
- Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên được tập huấn chuyên môn
- Ban giám hiệu luôn sát sao chỉ đạo giáo viên về chuyên môn, thường xuyên dự giờ
thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Các chương trình truyền thông, internet vô cùng phong phú tạo diều kiện cho giáo viên
tìm tòi sưu tầm


- Lớp có 2 giáo viên, các giáo viên của lớp nhiệt tình, có đủ trình độ chuyên môn nghiệp
vụ để giáo dục trẻ.
- Đa số phụ huynh của lớp nhiệt tình, quan tâm chu đáo tới con em và thường xuyên
trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con em mình.
* Khó khăn :
- Giáo viên còn lúng túng trong việc thiết kế các hoạt động học, các trò chơi và sử
dụng trò chơi chưa linh hoạt, việc trang trí môi trường trong và ngoài lớp chưa thực sự
thu hút sự chú ý của trẻ và điểu kiện thực tiễn của trường lớp, địa phương. Bên cạnh đó
phụ huynh là nông dân, ngày qua ngày lo kinh tế, ít có thời gian quan tâm đến trẻ, mọi
hoạt động đều nhờ đến trường, ít có thời gian trò chuyện quan tâm đến con trẻ. Từ đó
dẫn đến các kiến thức của trẻ nắm bắt chưa được chắc chắn, hay quên , hay nhầm lẫn
với sự vật hiện tượng, kỹ năng của trẻ chưa được rèn luyện tới hiệu quả giáo dục chưa
cao. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta chưa hình thành thói quen chủ động, thích tự trải
nghiệm khám phá về thế giới xung quanh
- Giáo viên trong lớp còn dạy theo lối cũ, chưa phát huy hết được tính tích cực cho

trẻ.
2.2 Một số giải pháp cơ bản
2.2.1. Nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân về bộ môn Làm
quen Môi trường xung quanh.
Trường học, tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nơi tập trung những người thực hiện
nhiệm vụ chung dạy và học, giáo dục và đào tạo những nhân cách theo mục tiêu đề ra,
mà giáo viên là lực lượng nồng cốt tham gia và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục
học sinh phát toàn diện về mọi mặt. Chính vì vậy, chất lượng giáo dục phụ thuộc vào
đội ngũ cán bộ, giáo viên.
Để có bản thân mạnh về chuyên môn vững về nhận thức thì phải làm tốt công tác bồi
dưỡng và tự bồi dưỡng nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ.


Luôn tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của các cấp tổ
chức, bản thân giáo viên phải siêng năng đọc sách báo, tham khảo tài liệu về chuyên
môn, chính trị ,văn hoá,pháp luật..
Tham gia các hội thi do nhà trường và cấp huyện tổ chức như:" Giáo viên dạy giỏi"
'Giáo viên làm đồ dùng đồ chơi", tổ chức tập huấn, hội thảo ,về các chuyên đề, đặc biệt
là chuyên đề "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" triễn khai bộ tiêu chí thực hành áp dụng
quan điểm "giáo dục lấy trẻ làm trung tâm", đổi mới phương pháp day học, nhằm tích
cực hoá các hoạt động dạy học, luôn chủ động sáng tạo, dạy học tập trung vào trẻ, lấy
trẻ làm trung tâm để phát triễn mọi khả năng của trẻ, tổ chức hướng dẫn trẻ học tập bằng
cách tự phát hiện khả năng của mình và có niềm tin trong lao động, học tập
Tham gia ghi chép các tiết dạy mẫu, các buổi thao giảng, nhằm giúp bản thân đúc rút
kinh nghiệm, vận dụng phương pháp giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo.
Bản thân cần tìm hiểu kĩ càng về môn học Làm quen môi trường xung quanh để có
được những kiến thức vững vàng để lên kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp. Giáo viên phải
nắm được một số nguyên tắc khi dạy trẻ, biết khai thác nội dung phù hợp với trẻ lớp
mình phụ trách, đặc biệt muốn làm được những điều đó giáo viên phải nắm vững
phương pháp giáo dục của bộ môn Môi trường xung quanh, luôn nêu gương học sinh về

lời nói việc làm, phong cách ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp, và đặc biệt là phụ
huynh học sinh.
2.2.2 Xây dựng môi trường gần gũi, lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ dễ dàng hơn trong
việc tiếp cận môn học Làm quen môi trường xung quanh.
– Môi trường là yếu tố trực tiếp tác động hằng ngày đến trẻ. Môi trường trang trí lớp,
môi trường học tập, môi trường vui chơi…có vai trò quan trọng đến giáo dục trẻ làm
quen môi trường xung quanh rất lớn, đặc biệt đối với trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi, trẻ đã có
sẵn những kiến thức nhất định, nếu không mới mẻ về hình thức củng như nội dung thì
khó mà lôi kéo được sự chú ý của trẻ vào môn học.
Thiết kế môi trường giáo dục phải hướng vào việc phát triển toàn diện của trẻ nhằm đạt
được mục tiêu giáo dục mầm non và mục tiêu cuối độ tuổi, đồng thời phù hợp với mục


đích tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn tạo
cho trẻ cảm giác được yêu thương, tôn trọng và đáp ứng các nhu cầu chính đáng.
Môi trường giáo dục trong trường mầm non gồm môi trường bên trong và môi
trường bên ngoài lớp học. Cả hai môi trường này đều rất quan trọng đến việc dạy và học
của cô và trẻ. Trẻ em sẽ tham gia vào các hoạt động và các loại trò chơi khác nhau tùy
thuộc vào môi trường mà trẻ đang ở đó. Vì vậy trẻ cần có cơ hội để chơi và học ở môi
trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học.
* Môi trường bên ngoài lớp học
Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động nâng cao
chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ, mỗi hình ảnh, mỗi khu vực hoạt động
đều có ý nghĩa giáo dục đối với trẻ . Xây dựng môi trường ngoài lớp học phù hợp, an
toàn, sạch đẹp, hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ.
Khi bố trí các góc/khu vực hoạt động ngoài trời cần lưu ý: Các góc/khu vực hoạt động
ngoài trời cần được xác định rõ ràng; mỗi góc/khu vực hoạt động có nhiều loại học liệu,
đồ chơi và phương tiện, trong đó có loại đặc trưng cho từng góc/khu vực, tạo cơ hội cho
trẻ tham gia hoạt động:
Ví dụ: Khu vực chơi với đồ chơi ngoài trời, khu phát triễn vận động thể chất, khu vực

chơi cát nước, giao thông, vườn rau, vườn cổ tích, hệ thống đường đi lối lại trên
sân...Đặc biệt, với yếu tố thời tiết khí hậu nắng nóng nhiều việc chỉ đạo đội ngũ tăng
cường trồng nhiều cây xanh bóng mát để đảm bảo sức khoẻ cho trẻ khi vui chơi.
Về các đồ chơi, học liệu, trang thiết bị ở các góc/khu vực hoạt động đảm bảo an toàn, vệ
sinh: không có đồ sắc nhọn, không độc hại, được vệ sinh sạch sẽ, được bảo dưỡng định
kì, sửa chữa kịp thời, tạo hình ảnh và ấn tượng riêng của trường/lớp
Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu
chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là thực sự cần thiết và rất
quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn
cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách
của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự


bố trí khu vực chơi ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự
phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết môi
trường xung quanh của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Xây dựng tốt môi
trường giáo dục trong trường mầm non là phương tiện, điều kiện để trẻ phát triển toàn
diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội, tạo
tiền đề vững chắc cho trẻ mầm non vào học lớp 1 trường tiểu học; phù hợp với phương
châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo: "Học bằng chơi, chơi mà học".
Bản thân sưu tầm , tìm kiếm, tận dụng nguyên vật liệu phế thải sẵn có ở địa phương
để tạo ra các loại đồ dùng đồ chơi khác nhau để trẻ khám phá phục vụ cho các hoạt
động ngoài trời như làm các con vật vừa giúp trẻ hoạt động khám phá thế giới động vật,
trẻ được trải nghiệm nhìn thấy, chơi với các con vật đó giúp trẻ hứng thú hơn...
Môi trường giáo dục phải thực sự an toàn và có tính thẩm mỹ cao, đảm bảo vệ sinh
nguồn nước, không khí, vệ sinh an toàn trong ăn uống, các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
được bảo dưỡng thường xuyên, gữi gìn vệ sinh và tạo sự hấp dẫn, mới lạ. Ngoài ra môi
trường giáo dục cũng cần tạo cho trẻ cảm giác an toàn về mặt tâm lý, được yêu thương,
được tôn trọng và đáp ứng nhu cầu chính đáng. Và đặc biệt phải phù hợp với chương
trình và chủ đề mà giáo viên đang thực hiện:

Ví dụ: Khi thực hiện chủ đề: “Thế giới thực vật’
– Ở góc thiên nhiên là góc dành riêng cho trẻ để khám phá xung quanh. Ở góc này tôi
trồng rất nhiều cây xanh. Tôi bố trí sẵn bình nước tưới, chăm sóc cây để khi trẻ tham gia
ở hoạt động góc để trẻ vừa chăm sóc cây và khám phá các loại cây. Trong quá trình
chăm sóc ở góc thiên nhiên, trẻ được hình thành kỹ năng, kỹ xảo lao động, được bồi
dưỡng phẩm chất yêu lao động, yêu thiên nhiên, có ý thức trách nhiệm trong công việc
được giao. Trong hoạt động ngoài trời tôi cho trẻ quan sát những sự thay đổi của từng
ngày, từng mùa của các lá trên từng cây và cho trẻ tìm tòi sự giống nhau và khác nhau
giữa các loại cây với nhau, cây ra hoa, cây ăn quả, cây cho bóng mát.
– Từ đó trẻ cảm nhận được vẽ đẹp của thiên nhiên và hình thành thái độ đúng đắn với
môi trường, rèn luyện kỹ năng chăm sóc cho cây.


* Môi trường trong lớp học
Môi trường thân thiện và thẩm mĩ sẻ gây hứng thú cho trẻ và góp phần hình thành
mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa giáo viên với trẻ và giữa trẻ với trẻ. Vì vậy môi
trường giáo dục trong lớp có vai trò quan trọng đốivới sự phát triển về thể chất, ngôn
ngữ, trí tuệ, tình cảm, kỹ năng xã hội, khả năng thẩm mĩ, sáng tạo của trẻ.
Trong lớp học không thể thiếu những góc chơi của trẻ, do đó để lớp học thêm lôi
cuốn trẻ các cô giáo cần tạo nên một môi trường trong lớp học với những màu sắc sinh
động và ngộ nghĩnh. Môi trường có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen
thuộc với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ; Khi thiết kế các góc hoạt động trong lớp
giáo viên cần cần chú ý: Bố trí các góc hoạt động hợp lí: Góc hoạt động cần yên tĩnh bố
trí xa góc hoạt động ồn ào, góc thư viện/sử dụng sách, tranh ở những nơi nhiều ánh
sáng…
Các góc hoạt động có “ranh giới” rõ ràng, có lối đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên
kết giữa các góc chơi. Sắp xếp các góc để giáo viên có thể dễ dàng quan sát/ giám sát
được toàn bộ hoạt động của trẻ. Tên hoặc ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ,
được viết theo đúng quy định mẫu chữ hiện hành. Nhiều góc sẽ ở trong phòng, nhiều
góc sẽ ở ngoài trời. Các góc phải được bày biện hấp dẫn. Có đồ chơi, học liệu và

phương tiện đặc chưng cho từng góc. Học liệu, nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi trong
góc hoạt động đóng vai trò không nhỏ trong quá trình học và chơi của trẻ. Vì vậy các đồ
dùng và học liệu mà giáo viên cung cấp cho các góc hoạt động cần được lên kế hoạch
thật cẩn thận để hỗ trợ giáo viên lên kế hoạch cho việc học của trẻ và để thu hút trẻ tham
gia, cũng như tạo ra các cơ hội học tập khác.. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, học
liệu có giá đựng ngăn nắp, gọn gàng, để ở nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng, dễ cất.
Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ
đề/hoạt động và hứng thú của trẻ.
Có nguyên vật liệu mang tính mở (lá cây, hột hạt…), sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm
chưa hoàn thiện…
Có sản phẩm mua sẵn, sản phẩm cô và trẻ tự làm, sản phẩm của địa phương đặc trưng


văn hóa vùng miền (trang phục, dụng cụ lao động…)
Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu an toàn, vệ sinh, phù hợp với thể chất và tâm lí của
trẻ mầm non.
Môi trường phản ánh màu sắc văn hoá dân tộc bởi những đồ dùng trang phục, các
phong tục tập quán...cung cấp cho trẻ những hiểu biết về nền văn hoá địa phương và của
các dân tộc văn hoá khác nhau.Tạo môi trường có không gian phù hợp với cuộc sống
thực hàng ngày của trẻ. Đảm bảo kết hợp các hoạt động tập thể, theo nhóm nhỏ và cá
nhân, các hoạt động trong lớp và ngoài trời. Tôn trọng nhu cầu, sở thích hoạt động và
tính đến khả năng của mỗi trẻ .
Việc sử dụng cơ sỡ vật chất trong lớp học và cơ sỡ vật chất ngoài lớp học một cách
có hiệu quả, đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triễn thể chất, nhận thức, tình
cảm,thẩm mỹ, là một nội dung mà giáo viên luôn phải nghiên cứu hàng ngày trong quá
trình chăm sóc giáo dục trẻ, phải linh động, sáng tạo trong việc tận dụng môi trường,
trang trí nó , làm đẹp nó, làm mới nó mổi ngày để có sự đổi mới trong nội dung cho trẻ
khám phá; Ví dụ: khi cho trẻ học đề Gia đình của bé, giáo viên trang trí nhiều mảng để
làm nổi lên chủ đề gia đình mà trẻ đang học, trang trí ngôi nhà bé ở có nhiều nội dung
như cây cối, làng xóm, các đồ dùng gia đình... hay chủ đề Những vật nuôi trong gia đình

thì giáo viên phải biết tận dụng những khoảng trống của lớp để vẽ, cắt dán, sưu tầm
những con vật để trang trí lớp cho đẹp mắt và lôi cuốn được trẻ. Như vậy, việc sữ dụng
môi trường xung quanh vào chăm sóc giáo dục trẻ gắn liền với kế hoạch giáo dục của
từng giáo viên nhóm lớp, mức độ sữ dụng sáng tạo đến đâu đòi hỏi người lập kế hoạch
phải nghiên cứu kỹ, người duyệt kế hoạch phải gợi ý mở rộng để có sự đa dạng trong
các hoạt động sữ dụng môi trường trong lớp.
* Đồ dùng đồ chơi:
– Ngoài những đồ dùng đồ chơi nhà trường cấp thì bản thân tôi tự tìm tòi những đồ
dùng đồ chơi và tranh ảnh sinh động và phù hợp với chủ đề phục vụ cho hoạt động dạy
học. Để có những đồ dùng đồ chơi tự tạo đẹp mắt và sáng tạo thân thiện và hấp dẫn tôi
tận dụng những nguyên vật liệu phế thải làm tranh ảnh, các con vật cây cảnh, hoa cỏ để


làm đồ dùng dạy học và đồ dùng trang trí ở các góc lớp phản ảnh chủ đề đang học.
Ví dụ ở góc xây dựng: Đang thực hiện chủ đề thực vật thì tôi chuẩn bị một số loại hoa,
cây ăn quả, rau….Để trẻ xây dựng vườn rau, vườn hoa, vườn cây ăn quả theo ý thích
của trẻ.
Ví dụ góc học tập: Cô chuẩn bị một số loại hoa, quả trang trí ở góc học toán cho trẻ
được thực hành trải nghiệm.
Ví dụ góc nghệ thuât: Cô chuẩn bị những nguyên vật liệu xé dán hoa, vườn cây ăn quả.
– Với những đồ dùng đồ chơi nhà trường đầu tư và bản thân tự làm đã sử dụng khai thác
rất hiệu quả vào trong các tiết dạy và hoạt động khác trong ngày tôi cảm thấy trẻ rất
hứng thú học.
2.2.3: Tạo điều kiện cho trẻ hoạt động trải nghiệm mọi lúc mọi nơi.
– Trẻ mầm non là lứa tuổi rất hiếu động, thích khám phá, tìm tòi, thích được sờ, ngửi,
nắn…Vì vậy một trong những phương pháp giáo dục mang lại hiệu quả cao nhất đối với
trẻ khi tổ chức hoạt động khám phá là phương pháp thực hành và trải nghiệm. Thông
qua các thao tác nhìn, sờ, ném, ngửi…trẻ dễ dàng lĩnh hội nắm bắt và khắc sâu kiến
thức. Khi tổ chức hoạt động khám phá khoa học hoặc khám phá xã hội nếu thiếu những
thao tác thực hành trải nghiệm thì trẻ không tập trung, chú ý và sẽ không khắc sâu được

kiến thức hoặc mau quên.
– Vì trẻ mẫu giáo có sự tưởng tượng chưa phong phú, kinh nghiệm sống của trẻ còn ít
nên tôi thường xuyên tận dụng các vật thật để dạy trẻ. Khi cho trẻ được tiếp xúc với vật
thật thì tôi nhận thấy trẻ hứng thú và nắm bắt kiến thức một cách rõ ràng nhất.
– Tạo điều kiện cho trẻ thực hành trải nghiệm với sự vật hiện tượng chính là cho trẻ
luôn luôn làm quen với sự vật hiện tượng xung quanh một cách trực tiếp như nhìn, sờ,
nếm, ngửi. Trong qua đó trẻ được bộc lộ tính cách và được hình thành phát triển tâm lý
và phát triển thêm vốn từ cho trẻ.
* Nếm:
Ví dụ: Khi tìm hiểu về quả cam tôi dùng quả cam thật cho trẻ quan sát và trải nghiệm,
cho trẻ nếm, ngửi.


Đây là quả gì? nhìn xem quả cam có hình gì? Màu gì?
Hãy sờ xem vỏ của chúng có đặc điểm gì? muốn biết cam có mùi gì hãy đưa lên mũi
ngửi xem nào…
Tôi bổ cam và cho trẻ nếm thử vị của cam sau đó hỏi trẻ về vị của cam (có trẻ nói chua,
trẻ nói ngọt) từ đó tôi giải thích “Qủa cam chưa chín có vị chua, còn quả cam chín có vị
ngọt” khi được trải nghiệm thực tế thì trẻ đã nắm vững những kiến thức tôi muốn truyền
đạt. Qua bài về quả cam tôi không những đã cho trẻ tìm hiểu một cách tổng quát về quả
cam mà còn dạy trẻ kĩ năng bổ cam và vứt rác đúng nơi.
* Ngửi:
Ví dụ: Khi dạy về các loại hoa. Cô cho trẻ quan sát hoa hồng, hoa cúc và nhận xét được
đặc điểm của mỗi loại hoa. Sau đó cô lần lượt cho trẻ ngửi hoa và nhận xét mùi hương
của mỗi loại hoa.
Ngoài việc tạo cơ hội cho trẻ trực tiếp trải nghiệm với đồ thật vật thật, thông qua hoạt
động khám phá tôi còn thường xuyên cho trẻ tham gia trải nghiệm tìm hiểu các hiện
tượng thông qua hoạt động thực hành thí nghiệm thí nghiệm đơn giản luôn tạo cho trẻ
sự hứng thú, kích thích trẻ tích cực hoạt động, phát triển ở trẻ tính tò mò, ham hiểu biết,
thích khám phá, tìm tòi, phát triển óc quan sát, phán đoán và các năng lực hoạt động trí

tuệ.
Ví dụ: Thí nghiệm về sự nảy mầm của hạt.
* Mục tiêu:
Trẻ biết được cây cũng cần thức ăn, ánh sáng và nước mới sinh trưởng được.
* Chuẩn bị:
Một vài hạt đậu tương, đậu đen…2 khay nhỏ, một ít đất, bình nước tưới.
*Tiến hành:
Ngâm hạt vào trong nước ấm từ 1 đến 2 tiếng sau đó lấy ra đặt hạt vào khay có sẳn đất.
Đặt 1 khay nơi có ánh sáng mặt trời và cho trẻ tưới nước hàng ngày. Khay còn lại đặt
trong bóng tối và không tưới nước. Quan sát sau 3 đến 4 ngày cây trong khay được tưới
nước hàng ngày sẽ nảy mầm và lớn dần còn khay không tưới sẽ không nảy mầm. Lúc


này hãy cho trẻ giải thích hiện tượng nảy mầm và không nảy mầm trên . * Giải thích và
kết luận:
Cây nảy mầm được nhờ được gieo xuống đất, có ánh sáng và tưới nước đầy đủ sáng có
thức ăn trong hạt và nước uống trong đất và ngược lại cây mà không được chăm sóc đầy
đủ sẽ không nảy mầm được.
Ví dụ: Thí nghiệm về vật nổi vật chìm dưới nước.
* Chuẩn bị:
Đồ dùng: Các mẫu gỗ, bi sắt đường kính 3-4cm, thìa inox, cục nam châm, một miếng
xốp, giấy, chậu đựng nước sạch.
Đồ chơi: Thuyền giấy, lá mít trẻ đã gấp, bóng nhựa, đồ chơi nhựa.
Tiến hành: Cho trẻ tự lấy đồ chơi đã chuẩn bị sẳn thả vào chậu nước và yêu cầu trẻ nhận
xét vật nào chìm? vật nào nổi tại sao?
Kết quả: Qua thí nghiệm này giúp trẻ hiểu những đồ vật làm từ những nguyên liệu nặng
sắt, thép, nhôm… như bi sắt, bát, thìa inox, ….thì chìm, những đồ vật làm từ nguyên
liệu nhẹ: gỗ, xốp, giấy, nhựa,….thì nổi trên nước.
Qua việc tạo các điều kiện cho trẻ tiếp xúc các sự vật hiện tượng và môi trường xung
quanh bằng các thí nghiệm, thử nghiệm tôi thấy nhận thức của trẻ được mở rộng, khả

năng quan sát, tri giác của trẻ phát triển tốt đa số trẻ thể hiện được tính tích cực chủ
động khi quan sát đối tượng trong quá trình quan sát trẻ tỏ ra nhanh nhẹn linh hoạt và
phát triển nhiều vốn kinh nghiệm, vốn từ của trẻ trở nên phong phú hơn khả năng diễn
đạt tốt hơn.
Đối với các tiết học khám phá khoa hoac hay khám phá xã hội, khi cho trẻ trò
chuyện hay khám phá về 1 chủ đề, giáo viên củng nên đưa ra các hình thức hấp dẫn để
mở đầu bài học, mở đầu lôi cuốn thì trẻ chú ý hơn. Sử dụng các trò chơi là thủ thuật mà
đại đa số giáo viên mầm non đều lựa chọn. Trò chơi là yếu tố đưa tới thành công của
những kiến thức mà giáo viên muốn củng cố lại cho trẻ. Nên xây dựng trò chơi theo 1
chủ đề xuyên suốt. Ví dụ: Thông qua chủ đề: Các con vật ngộ nghĩnh cho trẻ làm quen


các con vật sống trong gia đình. Gíao viên có thể cho trẻ tìm hiểu các con vật thông qua
các trò chơi: Thử tài bé yêu, Bé khám phá các con vật ngộ nghĩnh, vui cùng đồng đội…
Việc tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh mọi lúc mọi nơi có thành
công hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà yếu tố quan trọng nhất chính là người
giáo viên, giáo viên phải biết linh hoạt đưa kế hoạch hoạt động đúng lúc đúng nơi và
đúng thời điểm diễn ra chủ đề trẻ đang học. Vì thế giáo viên cần phải sáng tạo, biết tổ
chức khoa học, đặc biệt hấp dẫn và lôi cuốn thì trẻ sẽ rất thích thú, sẽ hứng thú tìm hiểu
và yêu thích khám phá môi trường xung quanh trẻ hơn.
2.2.4 Tổ chức các giờ học Làm quen môi trường xung quanh luôn lấy trẻ làm trung
tâm.
Để tổ chức tốt các giờ học làm quen môi trường xung quanh lấy trẻ làm trung tâm
thì vai trò hướng dẫn của người giáo viên rất quan trọng, giáo viên là người hướng dẫn,
khuyến khích, gợi mở, hỗ trợ và tạo nhiều cơ hội cho trẻ được hoạt động, được chia sẻ
trình bày ý kiến của mình , đồng thời giáo viên phải là người quan sát đáp ứng nhu cầu
ham hiểu biết, tìm tòi, khám phá…
Phải biết đổi mới vận dụng các phương pháp một cách tích cực, linh hoạt và sáng
tạo trong hoạt động dạy học tập trung vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm để phát triễn mọi
khả năng của trẻ, đổi mới phương pháp là không có nghĩa loại bỏ phương pháp cũ mà

phải dựa trên cơ sở phương pháp dạy học đặc trưng, đổi mới phương pháp là cách học "
Lấy trẻ làm trung tâm" là dựa trên sự hiểu biết, hứng thú nhu cầu của trẻ mà ta đưa ra
nội dung bài dạy, kiến thức phù hợp với trẻ, hình thức tổ chức tiết dạy đa dạng, phong
phú tuỳ thuộc vào sự sáng tạo của mỗi giáo viên để tiết học đạt hiểu quả cao.
Giáo viên hiểu sâu sắc hơn về vấn đề " Lấy trẻ làm trung tâm'' biết vận dụng giữa
lý luận và thực tiễn thì tước hết phải tổ chức xây dựng, thiết kế giáo án, thực hành, dự
giờ các tiết dạy mẫu, thông qua đó để giúp bản thân giáo viên cùng nhau thảo luận, rút
kinh nghiệm xem tiết dạy đã thể hiện sự đổi mới chưa ? Đổi mới ở chổ nào ? Sáng tạo
chưa ? Sáng tạo ở chổ nào? …


Trong các hoạt động học, giáo viên sữ dụng đồ dùng, đồ chơi vật liệu, hình thức tổ
chức phù hợp, đúng lúc đúng chổ để kích thích sự tò mò, khám phá của trẻ, phải chú
trọng cho trẻ trải nghiệm giao tiếp và trình bày ý kiến.
Việc đặt câu câu hỏi là một trong 10 chiến lược dạy học giúp trẻ có trí tuệ phát triển
bình thường đạt được thành công trong học tập, Với ý tưởng học tập kiến tạo, thay vì
dạy bằng cách nói triền miên, giáo viên cần dạy bằng cách hỏi, giáo viên chú ý khi đặt
câu hỏi và khuyến khích trẻ biết hỏi, việc đặt câu hỏi cần một kỷ thuật quan trọng, câu
hỏi đặt ra phù hợp sẻ kích thích sự tư duy, hứng thú học tập của trẻ, khuyến kích trẻ
khám phá, tìm tòi đồng thời cũng mở đường cho trẻ một cách học - hỏi, tập đặt câu hỏi.`
Khi đặt câu hỏi giáo viên cần sữ dụng hai dạng câu hỏi chính: Câu hỏi đóng và câu
hỏi mở. Câu hỏi đóng : là câu trẻ lời có hoặc không chỉ có một câu trả lời đúng duy
nhất, chức năng của câu hỏi này thường dùng để đánh giá mức độ ghi nhớ thông tin, đòi
hỏi tư duy rất ít, loại câu hỏi này thường dùng trong phần kết luận hoặc giới thiệu bài để
kiểm tra xem trẻ đã hiểu nhiệm vụ chưa và hướng dẫn cần làm trong phần phát triễn
bài., Câu hỏi mở: là loại câu hỏi có nhiều đáp án cho trả lời, câu hỏi này đòi hỏi tư duy
nhiều thường dùng trong phần giới thiệu bài và phát triễn bài.
Giáo viên cần biết tạo ra một sự cân bằng giữa những câu hỏi phải trả lời ngắn với
những câu hỏi mở, để tạo ra các câu hỏi tốt giáo viên cần lưu ý khi đặt câu hỏi: phải chú
ý đến mục đích của câu hỏi: hỏi cái gì ?, hỏi làm gì? Để hướng dẫn, để gợi mở hay để

kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu. Câu hỏi phải phù hợp với trình độ, khả năng để trẻ có
thể trả lời được và cố gắng để trả lời, câu hỏi phải từ dễ đến khó, đơn giản đến phúc tạp,
câu hỏi được phân bố cho tất cả đối tượng trẻ, trẻ nhút nhát đến trẻ tích cực.
Một trong những phương pháp quan trọng và không thể thiếu đối với trong các
hoạt động học làm quen môi trường xung quanh là quan sát, so sánh và phân loại. Với
mỗi bài tuỳ thuộc vào đối tượng cho trẻ làm quen, tôi tìm những cách vào bài khác nhau
để gây sự chú ý, tò mò của trẻ, có thể dùng câu đố, bài hát… Để trẻ nhận biết đối tượng
bằng tranh ảnh và đồ vật, vật thật và mô hình.
Với mỗi đối tượng trẻ được làm quen, trẻ được quan sát thật kỹ, trẻ biết đưa ra ý kiến


nhận xét của mình, cùng với đó là câu hỏi gợi mở của cô, cứ mỗi lần làm quen như vậy
tôi lồng ghép nội dung giáo dục vào bài. Trẻ không những hiểu về vật đó mà còn có
cách ứng xử, hành động với chúng .
Qua các buổi dạo chơi, thăm quan, hoạt động ngoài trời, dã ngoại … khi trẻ quan sát tôi
hướng trẻ sử dụng mọi giác quan để trẻ có thể chỉ ra chọn vẹn đối tượng đó. Qua hoạt
động cho trẻ quan sát cô đưa ra các câu hỏi đàm thoại để cho trẻ so sánh và phân loại từ
đó sẽ phát huy khả năng sáng tạo và tư duy cho trẻ.
Ví dụ : Cô và trẻ quan sát bồn hoa của lớp có nhiều loại hoa khác nhau, hướng trẻ nhận
biết màu sắc cánh hoa. Cho trẻ sờ cánh hoa thấy mịn và nhẵn. Đưa hoa nên ngửi có mùi
thơm .
Trẻ được quan sát kỹ, có được đầy đủ các đặc điểm của đối tượng nên trẻ so sánh rất tốt
và phân loại rất nhanh .
Dạo chơi thăm quan hoạt động ngoài trời, không những để trẻ khám phá thế giới xung
quanh mình mà tôi còn giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường. Tôi
cũng luôn chú ý kiến thức xã hội với trẻ về công việc của mỗi người, về mối quan hệ
giữa con người với nhau, đặc biệt là giáo dục Bảo vệ môi trường. Với trẻ mặc dù kiến
thức rất đơn giản như tạo cho trẻ thói quen vứt rác đúng nơi quy định,chăm sóc vườn
rau bắt sâu cho rau và ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
2.2.5 .Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền cho các bậc phụ huynh và cộng

đồng.
Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục thì công tác phối kết hợp giữa nhà
trường, gia đình , xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ là nhiệm vụ hết sức quan
trọng trong trường mầm non.
Giáo viên cần phối kết hợp chặt chẻ với nhà trường, tổ chuyên môn, để xây dụng
nội dung và hình thức tuyên truyền về công tác chăm giáo, dục trẻ.
Tổ chức các buổi họp tuyên truyền cho các bậc phụ huynh thống nhất quan điểm,
nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội . Ở
góc tuyên truyền giáo viên nên đưa ra các kế hoạch cụ thể củng như các hoạt động học


để phụ huynh thường xuyên biết được những hoạt động diễn ra ở lớp, ở trường. Từ đó
có sự quan tâm củng như phối hợp ăn ý với giáo viên để giáo dục trẻ tốt hơn.
Gia đình không chỉ giữ vai trò nền tảng, tế bào của xã hội mà còn là môi trường
quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống, hình thành nhân cách trẻ. Cha mẹ trẻ có một vị
trí quan trọng trong những năm đầu của cuộc đời, vì họ là người có thể ảnh hưởng đến
sự phát triển của con em mình thông qua hành vi của chính họ. Gia đình được coi là cái
nôi văn hóa đầu tiên hình thành nhân cách trẻ em. Khi thực hiện chức năng chăm sóc,
bảo vệ, giáo dục trẻ em, gia đình không thể tách rời những yếu tố khác là nhà trường và
xã hội Trao đổi trực tiếp với phụ huynh hàng ngày vào giờ đón và trả trẻ về tình hình
của trẻ, mọi diễn .biến, những khó khăn của trẻ, của nhà trường để kịp thời phối hợp
giúp trẻ phát triển tốt, an toàn nhất. Những bài học trẻ học được ở lớp về nhà bố mẹ có
thể củng cố lại, giúp trẻ nhớ và hiểu rộng hơn. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường
giúp phụ huynh hiểu và ủng hộ giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động sự tham gia của các bậc cha
mẹ và cộng đồng thu hút nhiều nguồn lực kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường
và lớp. Sưu tầm tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động
dạy học. Ví dụ như khi giáo viên muốn làm đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu sẵn
có ở địa phương, muốn có những nguyên vật liệu như tre, lá cọ, chai nhựa, gỗ ...thì ở
góc tuyên truyền nên thông báo sự trợ giúp của các bậc phụ huynh thì sẽ có nhiều hiệu

quả và công việc của lớp sẽ thực hiện nhanh hơn.
* Qua quá trình nghiên cứu lí luận và thực tiễn, thực trạng của trường lớp và đề ra
một số biện pháp" Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi làm quen môi trường
xung quanh". Nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong trường mầm non, đã được áp
dụng với những kết quả đạt được như sau:
- Đối với giáo viên:
Bản thân giáo viên đã nhận thức đúng và hiểu sâu sắc hơn bộ môn Làm quen Môi
trường xung quanh, giáo viên được nâng cao về trình độ chuyên môn, vững vàng tay
nghề, , vận dụng các phương pháp một cách linh hoạt, sáng tạo, chú trọng trong việc lựa


chọn câu hỏi, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ, tăng cường các hoạt động cá
nhân, hoạt động theo nhóm... tạo cơ hội cho trẻ được trãi nghiệm, tìm tòi, khám phá, tư
duy.
- Đối với trẻ:
100% trẻ hoạt động tích cực và tham gia vào các hoạt động nhiều hơn, có cơ hội
được trải nghiệm, được nêu ý kiến suy nghĩ của mình và mạnh dạn, tự tin hơn, trẻ hứng
thú khi được học môn làm quen môi trường xung quanh, 98% chiếm lĩnh các kiến thức
một cách tự nhiên, trẻ yêu trường lớp, yêu cô giáo và bạn bè, ham thích đến trường.
Kết quả đó được thể hiện qua khảo sát cuối năm như sau:
Tổng số: 36 cháu
STT

Kỹ năng quan sát, tìm ra đặc điểm, khả năng
so sánh, phân loại

1
2
3
4


Loại tốt
Loại khá
Loại TB
Loại yếu

Kết quả
Số lượng

Tỷ lệ %

15
15
6
0

41,7%
41,7%
16,6

- Đối với phụ huynh và cộng đồng
Nhận thức của các bậc phụ huynh và cộng đồng được thay đổi, ngày càng quan
tâm đến trẻ, quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục con cái và nhận thức sâu sắc được
tầm quan trọng về môn học làm quen môi trường xung quanh'' nhờ có sự phối kết hợp
chặt chẻ với nhà trường trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, chất lượng giáo
dục ngày một nâng cao. Môi trường học tập trong và ngoài lớp ngày càng đẹp mắt, hấp
dẫn, tạo được sự chú ý của trẻ, luôn gần gũi và an toàn cho tất cả trẻ vui chơi học tập.
3. KẾT LUẬN
3.1. Ý nghĩa của đề tài:
Trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế hiện

nay. Thì nguồn lực con người có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công


cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vị quan trọng trong
việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triễn kinh tế, xã hội,
trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì cấp học mầm non là học cấp học mầm mống, nền
tảng đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng là bước đầu hình thành cơ sở nhân cách con người
mới xã hội chủ nghĩa, phát triễn một cách toàn diện. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi
người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết về nội dung chương trình, hiểu được
về tâm sinh lý, nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời biết vận dụng một cách linh hoạt
giữa lý luận và thực tiễn, trong quá trình cho trẻ Làm quen Môi trường xung quanh. Từ
việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp cho đến những hoạt động cụ thể của
người giáo viên như : Xây dựng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch, thực hiện kế
hoạch, tổ chức các hoạt động... Mọi hoạt động đều hướng tới từng trẻ cũng như từng
nhóm trẻ để tạo cơ hội cho trẻ được học tập trong những điều kiện cụ thể, nhằm hỗ trợ
trẻ phát triển ở tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện có hiệu quả "Nâng cao chất lượng cho
trẻ 5-6 tuổi làm quen môi trường xung quanh" trước hết là giáo viên phải có hiểu biết
sâu rộng về môn học, nắm bắt được tâm sinh lý trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, luôn tích cực, chủ
động vận dụng những lý thuyết đã học, vận dụng những cái mới vào trong hoạt động
giảng dạy, chuẩn bị đầy đủ cơ sỡ vật chất, đặc biệt là phương tiện dạy học, những điều
kiện đảm bảo tốt nhất cho quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động cho trẻ làm quen
Môi trường xung quanh sẽ là một phương hướng dạy học phù hợp yêu cầu của thời đại
ngày nay.
Trẻ em là tương lai đất nước, Một đứa trẻ phát triển toàn diện bao gồm phát triển cả
thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực và phẩm chất cho thế hệ tương lai đất
nước. Vì vậy phải tập trung chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy sức mạnh của con
trẻ ngay bây giờ để mai sau các con đủ bản lĩnh, đủ kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát triển
đất nước, đủ sức khỏe xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
3.2 Kiến nghị , đề xuất
* Đối với phòng giáo dục:- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề Làm quen môi trường xung quanh cho
giáo viên…
- Trang cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho trẻ học tốt bộ môn này.
* Đối với địa phương:
- Cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng cơ sở vật chất như xây thêm phòng học
cho các cháu, có phòng chức năng cho trẻ hoạt động.
- Tăng trưởng thêm về cơ sở vật chất cho nhà trường đảm bảo cho trẻ hoạt động.
- Phối hợp với nhà trường và gia đình để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
* Đối với nhà trường:
- Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên cho trẻ
hoạt động.
- Mua sắm thêm các nguồn tài liệu, sách báo, tạp chí để giáo viên có thể tham
khảo, học tập, trau dồi thêm kiến thức và áp dụng.
- Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn hay dự giờ góp ý để giáo
viên đúc rút kinh nghiệm.
* Đối với phụ huynh:
- Cần quan tâm hơn nữa việc bồi dưỡng về môi trường xung quanh cho con em
mình.
- Cần quan tâm hơn công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc
chăm sóc giáo dục trẻ.
- Đưa đón con em đi học đúng giờ và chuyên cần để đảm bảo trẻ được tiếp thu
kiến thức một cách có hệ thống, liên tục
- Phụ huynh cần tạo điều kiện giúp đỡ cho giáo viên trong việc sưu tầm các
nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để phục vụ cho việc làm đồ dùng đồ chơi phục vụ
cho việc dạy và học của cô và trẻ.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi về “Một số biện pháp nâng
cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi làm quen Môi trường xung quanh” nhằm nâng
cao chất lượng dạy học ở trường mầm non”. Bên cạnh những kết quả thu được là tạomôi trường thân thiện, đẹp hấp dẫn thỏa mản được nhu cầu vui chơi và hoạt động của
trẻ, bên cạnh đó giúp giáo viên vận dụng các phương pháp một cách linh hoạt, sáng tạo,
chú trọng trong việc lựa chọn câu hỏi, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ, tăng
cường các hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm trong các tiết học... tạo cơ hội cho
trẻ được trãi nghiệm, tìm tòi, khám phá, tư duy. Nhưng vẫn không tránh khỏi những hạn
chế. Rất mong hội đồng chuyên môn bậc học mầm non, cùng các chị em đồng nghiệp
đóng góp ý kiến để tôi có thêm nhiều kinh nghiệm giảng dạy môn học: Làm quen môi
trường xung quanh tốt hơn nữa./.×