Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

Dai so 8 phuong trinh bac nhat mot an FULL ly thuyet bai tap va DE kiem tra

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.53 MB, 8 trang )

Phương trình bậc nhất một ẩn
Chủ đề 2: Phương trình quy về
phương trình bậc nhất ax+b=0.
Xem trên CH Play:
https://play.google.com/store/books/details?id=5PTVDwAAQBAJ

Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1UdF4hYyLt0F
MFi3i5AjhIej1Lb5E1Zrs/view?usp=sharing
Số trang: 55 trang- Giá: 6000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/

*********

Chủ đề 3: Phương trình chứa ẩn
ở mẫu
Xem trên CH Play:
https://play.google.com/store/books/details?id=vRbWDwAAQBAJ

Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1609NsMkvgmmt3M
oJWWK_ndTfZbMiLbax/view?usp=sharing
Số trang: 91 trang- Giá: 8000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/
*********

Chủ đề 4: Phương trình tíchXem trên CH Play:
https://play.google.com/store/books/details?id=gD7VDwAAQBAJ

Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1WiUkbKHitBnPpxLH9gRgk8faEz0jvGY/view?usp=sharing
Số trang: 84 trang- Giá: 8000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/

*********

Chủ đề 5: Giải toán bằng cách
lập phương trình
Xem trên CH Play:
https://play.google.com/store/books/details?id=hIPWDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1oMYJShky
ndlYmqJHT3bX__ubM-Asl7_0/view?
usp=sharing
Số trang: 99 trang- Giá: 9000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/
*********

Chủ đề 6: Ôn tập chương 3
Xem trên CH Play:https://play.google.com/store/books/details?
id=xaLWDwAAQBAJ

Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1D7BqQci85PJ
1z6bhC0Kb1yqTS23rnNEQ/view?usp=sharing
Số trang: 42 trang- Giá: 3000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/

*********

Xem tất cả tại : https://xuctu.com/toan-8/

Hổ trợ thanh toán qua: ATM, MoMo,

Hướng dẫn sử dụng:
0918972605(Zalo)
Xem thêm Hình Học 8- Chương 3:
Chương 3:

ĐỊNH LÝ THALES TRONG TAM GIÁC
TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG


Chủ đề 1: Định lý thales trong tam
giác định lý đảo, hệ quả của định lý
thales
Xem trên CH Play:
https://play.google.com/store/books/details?

id=YvBoDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1FINHAFFSPHl3Mu4l
hnugQbdFRP6R0Ks3/view?usp=sharing
Số trang: 139 trang- Giá: 9.900 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/
*********

Chủ đề 2: Tính chất của
đường phân giác trong tam
giác
Xem trên CH Play:
https://play.google.com/store/books/details?
id=kO5oDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1MTMSoCR5BOsUUo
ep1UlQL6YrbGAwkcdp/view?usp=sharing
Số trang: 89 trang- Giá: 8.000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/

*********

Chủ đề 3: Tam giác đồng dạng
các trường hợp đồng dạng của
hai tam giác
Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=jO5oDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1zx92hgVyXpkN2r27oc
UoyGOnosvC3wVN/view?usp=sharing
Số trang: 156 trang- Giá: 11.000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/

*********

Chủ đề 4: Các trường hợp đồng
dạng của tam giác vuông
Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?
id=0HLcDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1zx92hgVyXpkN2r27oc
UoyGOnosvC3wVN/view?usp=sharing
Số trang: 114 trang- Giá: 9.900 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/

*********

Chủ đề 5: Một số định lý nâng
cao
Xem trên CH Play:


https://play.google.com/store/books/details?


id=lpPcDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1zx92hgVyXpkN2r27oc
UoyGOnosvC3wVN/view?usp=sharing
Số trang: 79 trang- Giá: 6.000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/

*********

Chủ đề 6: Ôn tập chương III(FREE)

Xem tất cả Sách điện tử Toán 8 và đăng
ký mua tại:

https://forms.gle/TXsKcmaiEDaX
viky8


Bạn đọc đang đọc sách dạng phiên
bản sách điện tử, là dạng sách được
chế lại cho phù hợp với đọc sách trên
các thiết bị điện tử. Nó bao gồm phần
nhỏ của những quyển sách cùng tác
giả. Bạn đọc vui lòng tìm đọc tất cả
những chuyên đề khác để lĩnh hội kiến

thức đầy đủ hơn. Thông qua các kênh liên
hệ bên dưới.

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
Website: Xuctu.com
FB: facebook.com/quoctuansp (thầy
Tuấn)
ĐT-Zalo: 0918.972.605 (Nhà Sách)090.567.1232(thầy Tuấn)
Email: quoctuansp@gmail.com
HD mua : https://xuctu.com/hd-muasach/


YT:
https://youtube.com/XuctuNhaSachtoa
n×