Tải bản đầy đủ (.docx) (13 trang)

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sức Sống Mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.59 KB, 13 trang )

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ
phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sức Sống Mới
I. Định hướng phát triển, mục tiêu và kế hoạch hoạt động tiêu thụ sản phẩm của
Công ty
1.1. Định hướng phát triển hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty
Với mong muốn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao phù hợp
với thị hiếu của khách hàng. Công ty chủ trương định hướng phát triển hoạt động tiêu
thụ sản phẩm theo ba hướng:
Tuyển chọn, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên thực sự có năng lực, có
khả năng nắm bắt thị trường, lựa chọn các sản phẩm chất lượng và quan trọng nhất là
xây dựng đội ngũ cán bộ kĩ thuật có kinh nghiệm cao đáp ứng tốt dịch vụ trước và sau
bán hàng của công ty đối với khách hàng.
Lựa chọn kỹ lưỡng, tiến tới hợp tác toàn diện với các nhà sản xuất hàng đầu trên thế
giới nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng và nhiều chủng loại
hàng hóa khác nhau.
Mở rộng hệ thống các đại lý đến tận các tỉnh thành đồng thời thu hút những khách
hàng lớn như là bệnh viện, trường học...
1.2. Mục tiêu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty
Mục tiêu chung của Công ty cổ phần TM – DV tổng hợp Sức Sống Mới là
trở thành nhà cung cấp thiết bị máy lọc nước R/O chuyên nghiệp nhất, hiệu quả
nhất và có giá thành sản phẩm hợp lý nhất đến với khách hàng nhằm nâng cao
thương hiệu của mình trên thị trường.
Để thực hiện mục tiêu chung của Công ty, Công ty có đưa ra một số mục tiêu
cụ thể về hoạt động tiêu thụ sản phẩm như sau:
+ Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm
+ Kế hoạch hóa tiêu thụ sản phẩm ngắn hạn hơn nữa: kế hoạch tuần, kế hoạch
tháng...
+ Có được đội ngũ nhân viên kinh doanh có năng lực, chuyên môn, kĩ năng bán
hàng cao.
+ Tăng thị phần của công ty lên 0.5% thị trường miền Bắc hay đòi hỏi mỗi năm
số đại lý cần phải tăng lên 2 đại lý và duy trì được lượng khách hàng bán lẻ trực


tiếp qua công ty như hiện nay.
+ Giữ vững mối quan hệ tốt với các đại lý: Hiện tại các đại lý của Công ty hoạt
động tương đối có hiệu quả, chính vì vậy càng cần phải củng cố mối quan hệ
với các đại lý này thông qua việc điều chỉnh, cập nhật hàng tháng các chính
sách giá, chính sách chiết khấu, chính sách khuyến mại và hỗ trợ từ phía công ty
cho các đại lý. Trong kinh tế thị trường cạnh tranh là một việc không thể tránh
khỏi, việc tạo ra được các mối quan hệ tốt với các đại lý sẽ là một lợi thế lớn
cho công ty trong việc cạnh tranh. Khi quy mô của các đối thủ cạnh tranh được
mở rộng , tất yếu họ sẽ tìm cách mở rộng hệ thống kênh phân phối và các đại lý
của Công ty chắc chắn sẽ là một trong những mục tiêu để họ lôi kéo . Vì vậy
việc giữ vững mối quan hệ tốt với các đại lý là hết sức quan trọng
+ Có được những công cụ quảng cáo hữu hiệu trong khi chi phí cho hoạt động
quảng cáo được giảm thiểu.
+ Đảm bảo dịch vụ sau bán được vận hành tốt.
1.3. Kế hoạch hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty
Căn cứ vào tình hình hoạt động 3 năm kể từ khi thành lập và công tác
nghiên cứu thị trường của Công ty ta có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trong 3 năm
tới như sau:
Bảng 10: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 3 năm 2010, 2011, 2012
ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu chủ yếu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
1
Doanh thu 5500 6300 7500
2
Lợi nhuận 300 390 450
3 Nộp NSNN 84 109.2 126
4 Thu nhập bình quân NLĐ 3,0 4,0 5.5
(Nguồn: Công ty cổ phần TM - DV Tổng Hợp Sức Sống Mới)
Công ty thực hiện việc tăng doanh thu của mình bằng cách giữ vững thị
trường truyền thống và không ngừng nghiên cứu nhằm thu hút khách hàng tiềm

ẩn bằng các chính sách hấp dẫn như khuyến mại, giảm giá và vận chuyển tới tận
nơi đối với khách hàng trong nước.
II. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần
TM – DV tổng hợp Sức Sống Mới
2.1. Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường
Công tác nghiên cứu thị trường là một công tác hết sức khó khăn, phức tạp,
đòi hỏi nghiên cứu phải thật am hiểu sâu sắc, nhìn nhận một cách đúng dắn về
thị trường. Vì vậy việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường là mục tiêu
mà các doanh nghiệp hướng tới. Hiệu quả của công tác này được nâng cao có
nghĩa là Công ty càng mở rộng được nhiều thị trường tiêu thụ sản phẩm góp
phần thu được nhiều lợi nhuận, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Do
tầm quan trọng của việc nghiên cứu thị trường nên trong giai đoạn hiện nay
Công ty phải xây dựng cho mình một chiến lược cụ thể về nghiên cứu thị
trường.
Công ty hiện tại chưa có phòng riêng biệt đứng ra đảm trách về hoạt động
Marketing. Công tác nghiên cứu thị trường còn manh mún, chưa mang tính hệ
thống. Vì vậy, biện pháp thành lập phòng Marketing, đẩy mạnh công tác nghiên
cứu thị trường là vấn đề cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu
thụ sản phẩm mở rộng thị trường của Công ty. Đối với biện pháp này Công ty
phải thành lập phòng Marketing trước sau đó xây dựng các chiến lược nghiên
cứu thị trường.
2.1.1. Thành lập phòng Marketing
Để công tác nghiên cứu thị trường được tổ chức có hệ thống, có hiệu quả
thì Công ty phải thành lập phòng Marketing. Việc tổ chức phòng Marketing phải
đơn giản về mặt hành chính. Với mỗi mảng đều có nhân viên phụ trách song để
hoạt động có hiệu quả thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa những người
phụ trách các mảng khác nhau. Chính vì vậy nhân viên phải có trình độ hiểu
biết về nghiên cứu thị trường. Cụ thể nhân sự tại phòng này phải là những cán
bộ có kinh nghiệm trong công tác thâm niên trong nghề nghiệp và đặc biệt phải
nhiệt tình và nhanh chóng thâm nhập, nắm bắt nhu cầu của người sử dụng.

Nhiệm vụ của Phòng Marketing:
- Thu thập và điều tra các thông tin về thị trường cụ thể là về các đối thủ
cạnh tranh, khách hàng...
- Đưa ra các dự báo liên quan đến tình hình thị trường
- Nghiên cứu khai thác mọi tiềm năng của thị trường.
Cơ cấu Phòng Marketing: Gồm 3 người
Trưởng Phòng: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ mảng
Marketing tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng nói riêng cũng như thị
trường nói chung.
Nhân viên : Chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về công việc được phân
công.
2.1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trường là khâu đầu tiên trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm
mà bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào cũng phải tiến hành. Sau khi thành lập
phòng Marketing Công ty phải xây dựng một hệ thống nghiên cứu thị trường
hoàn chỉnh.
- Công ty phải thành lập quỹ cho hoạt động nghiên cứu thị trường vì đây
là công việc đầu tiên rất quan trọng, là nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên
cứu thị trường.
- Xác định nguồn thông tin mục tiêu xây dựng hệ thống thu thập thông tin
đầy đủ về thị trường trên các mặt môi trường, tâm lý, nhu cầu sử dụng sản phẩm
của từng khu vực.
- Công ty phải tăng cường công tác tìm hiểu thị trường, bám sát và nắm bắt
thông tin phản hồi từ phía khách hàng. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác
này công ty đã cử những chuyên viên nghiên cứu thị trường đi điều tra tình hình
biến động nhu cầu thị trường, giá cả các sản phẩm trên thị trường. Đảm nhận
chức năng này phần lớn là các cán bộ thuộc phòng Marketing. Ngoài ra Giám
đốc và các trưởng - phó phòng cũng đi khắp địa bàn thành phố để thu thập thông
tin. Trên cơ sở đó có kế hoạch kinh doanh phù hợp.
Công ty thảo tài liệu và phát cho khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm

trong một thời gian cần thiết để họ nghiên cứu và cho ý kiến. Kết quả thu được
là hầu hết các khách hàng đều ưa thích sử dụng sản phẩm của công ty, tuy nhiên
sản phẩm của công ty về chất lượng sản phẩm và mẫu mã chưa thực sự như ý
muốn của khách hàng do hạn chế về nguồn lực.
Sau khi nghiên cứu thị trường phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm trên thị
trường Công ty phải phân đoạn thị trường để tìm ra thị trường mục tiêu mà tại
đó doanh nghiệp phục vụ được tối đa nhất nhu cầu của khách hàng và thu được
lợi nhuận cao nhất. Việc tìm ra được thị trường mục tiêu sẽ giúp Công ty tổ
chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó công tác nghiên cứu thị trường
giúp cho Công ty tiến tới thành lập mạng lưới tiêu thụ trên các thị trường và chủ
động trong kinh doanh cũng như sẽ giảm được chi phí bán hàng, giao dịch.
Trong tương lai nếu Công ty muốn mở rộng thị trường quan hệ chặt chẽ
với đối tác và khách hàng cần thực hiện các biện pháp sau:
 Sử dụng mọi biện pháp giữ vững thị trường và khách hàng truyền thống, nghiên
cứu để hình thành nên các cam kết và sự tin tưởng của khách hàng có quan hệ
thường xuyên. Có hình thức theo dõi thống kê, thu thập thông tin: về thị trường,
khách hàng thông qua các mạng lưới tiêu thụ.

×