Tải bản đầy đủ (.docx) (10 trang)

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.16 KB, 10 trang )

Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu,
chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty Du
lịch và thơng mại tổng hợp Thăng Long
I. Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty
* Về hoạt động sản xuất kinh doanh
Thơng mại, dịch vụ trở thành nhu cầu quan trọng và không thể thiếu
trong qúa trình mở cửa và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Đón đầu xu thế
với t cách là một công ty cung cấp các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, bán
hàng hoá, công ty Du lịch và thơng mại tổng hợp Thăng Long đã không
ngừng mở rộng thị trờng đầu t nâng cấp mạng lới dịch vụ, đa dạng hoá và nâng
cao chất lợng dịch vụ. Nhờ đó, sau 7 năm thành lập, doanh thu và lợi nhuận của
công ty đã không ngừng nâng cao.
Doanh thu của công ty ngày càng tăng trong những năm gần đây:
+ Năm 2000 : 25.373 tỷ đồng
+ Năm 2001: 54.991 tỷ đồng tăng 16% so với năm 2000
+ Năm 2002: 61.834 tỷ đồng tăng 13% so với năm 2001
* Về công tác tài chính kế toán:
Công tác quản lý tài chính kế toán đã từng bớc đợc cải thiện đáp ứng đợc
nhu cầu quản lý và phục vụ cho qúa trình sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực
hoạt động khác của công ty. Công ty đã không ngừng hoàn thiện phơng pháp
hạch toán, nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán thông qua các buổi tập huấn,
hội thảo, trao đổi nghiệp vụ. Tổ chức kiểm tra thờng xuyên đối với các đơn vị,
tổ chức tập huấn các nghiệp vụ kinh tế mới.
* Về bộ phận kế toán:
Trong nền kinh tế thị trờng, khi cơ chế quản lý kinh tế trong thời kỳ
chuyển đổi hoàn thiện, công ty Du lịch và thơng mại tổng hợp Thăng Long đã
xây dựng đợc mô hình và hạch toán phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trờng.
Công ty đã chủ động trong kinh doanh, có uy tín trên thị trờng. Có đợc điều đó


1
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
1
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
là nhờ sự cố gắng vợt bậc của Ban giám đốc cũng nh toàn bộ công nhân viên
của công ty, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán.
Phòng kế toán công ty đợc bố trí hợp lý, phân công công việc rõ ràng.
Với đội ngũ nhân viên kế toán trẻ rất chịu khó học hỏi để có đợc nghiệp vụ
vững vàng và am hiểu về công tác kế toán máy nên đã đảm nhiệm tốt một khối
lợng công việc lớn vì mỗi kế toán viên đợc Ban lãnh đạo giao nhiều phần hành
và chức năng khác nhau.
Kế toán chi phí và doanh thu đã biết gắn liền giữa tình hình thực tế sản
xuất kinh doanh tại công ty với những nguyên tắc quy định trong hạch toán
doanh thu, chi phí, hạch toán nhanh chóng và chính xác các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh góp phần đảm bảo thống nhất và nhịp nhàng trong công tác hạch toán
của công ty. Hơn nữa, bộ máy kế toán còn luôn đáp ứng kịp thời, chính xác, đầy
đủ số liệu báo cáo kế toán phục vụ kịp thời cho nhu cầu của Ban lãnh đạo công
ty.
* Về tổ chức hệ thống sổ kế toán:
Hình thức sổ kế toán đơn vị đang áp dụng là hình thức chứng từ ghi sổ.
Hình thức kế toán này đã bộc lộ rõ những u điểm của mình trong công tác kế
toán máy làm giảm khối lợng công việc ghi chép sổ sách hàng ngày của nhân
viên kế toán giúp nâng cao năng suất lao động kế toán, cùng với các sổ kế toán
chi tiết, việc hạch toán trên máy sẽ đảm bảo cho công tác kiểm tra kế toán thực
hiện dễ dàng hơn, đồng thời qúa trình xử lý số liệu trên máy sẽ luôn cung cấp
các thông tin kế toán cho lãnh đạo một cách nhanh chóng, kịp thời, góp phần
nâng cao hiệu quả công tác kế toán.
Hầu hết các sổ kế toán chi tiết ở đơn vị đều đợc xây dựng theo kết cấu
đơn giản, dễ ghi chép và phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu cần thiết lẫn nội dung

kinh tế chủ yếu của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
2
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
* Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế toán kinh
doanh
Trải qua một qúa trình đổi mới và phát triển công ty đã hoàn thành dần
công tác hạch toán của mình. Công ty là một đơn vị nắm bắt nhanh những thông
tin kinh tế và những thay đổi về chế độ kế toán để áp dụng cho đơn vị mình một
cách phù hợp đặc biệt là vấn đề hạch toán chi phí, doanh thu là xác định kết quả
kinh doanh tại đơn vị.
- Về công tác kế toán chi phí:
Nh chúng ta đã biết chi phí kinh doanh là một vấn đề hầu hết tất cả các
doanh nghiệp quan tâm hàng đầu và luôn luôn tìm mọi cách để quản lý chi phí
một cách chặt chẽ nhằm tránh tình trạng chi khống mà ảnh hởng đến kết quả
kinh doanh. Chính vì vậy mà mọi chi phí phát sinh tại công ty đợc theo dõi cụ
thể để có thể kiểm soát một cách chặt chẽ. Công ty cũng bắt đầu triển khai việc
tính giá thành chi tiết đến từng dịch vụ để đáp ứng kịp thời, chính xác yêu cầu
của quản lý.
Công ty mở sổ chi tiết hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh của từng
nghiệp vụ theo các yếu tố sau:
+ Chi phí nhân công: Là những khoản tiền phải trả, phải thanh toán cho
công nhân viên trực tiếp sản xuất, khai thác nghiệp vụ nh: tiền lơng, BHYT,
KPCĐ, quỹ khuyến khích tài năng trẻ, quỹ hỗ trợ nhà ở Chi phí nhân công
hạch toán chi tiết nh sau: Tiền lơng nhân công bao gồm: lơng cấp bậc, chức vụ,
lơng khuyến khích theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lơng bu tá,
BHXH, BHYT, KPCĐ.
+ Chi phí công cụ dụng cụ: phản ánh chi phí công cụ, dụng cụ dùng cho

sản xuất, kinh doanh.
+ Chi phí khấu hao TSCĐ: phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ trực tiếp
phục vụ sản xuất, kinh doanh.
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài,
thuê ngoài trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh.
3
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
3
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
+ Chi phí bằng tiền khác: phản ánh những chi phí bằng tiền khác ngoài
những chi phí kể trên phát sinh trực tiếp phụcvụ sản xuất, kinh doanh.
Việc theo dõi chi phí chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng dịch vụ đã tạo điều
kiện thuận lợi cho việc kiểm tra số liệu, tài liệu, công tác đối chiếu chứng từ, số
liệu trong công ty đợc dễ dàng hơn. Qua đó đáp ứng đợc yêu cầu quản lý trong
môi trờng cạnh tranh nhằm giảm giá thành dịch vụ.
- Về công tác kế toán doanh thu:
Đợc sự hớng dẫn của kế toán trởng công ty nên công tác hạch toán doanh
thu tại công ty hiện nay khá hiện đại. Với sự hỗ trợ đắc lực bởi hệ thống máy vi
tính với những chơng trình đợc cài đặt sẵn: doanh thu thuê văn phòng, doanh
thu dịch vụ ăn uống, phần lớn doanh thu đều đợc hạch toán và theo dõi chặt
chẽ theo từng loại hình dịch vụ, từng bộ phận. Việc hạch toán doanh thu nh hiện
nay là cơ sở quan trọng để từng bớc tiến hành hạch toán kết quả sản xuất kinh
doanh, đánh giá cụ thể hiệu quả loại hình dịch vụ để từ đó có kế hoạch đúng
đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
Tất cả các báo cáo kế toán của công ty đều đợc theo dõi riêng biệt theo
từng loại hình dịch vụ. Theo định kỳ, kế toán trởng cùng các kế toán chuyên
quản công ty sẽ xuống các đơn vị cơ sở để kiểm tra số liệu báo cáo và đối chiếu
với các chứng từ gốc của những khoản thu về và chi ra. Đây là cách làm rất tốt
để kiểm tra tài chính và xử lý kịp thời các thiếu xót tại các trung tâm.

- Về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh:
Công tác kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Du lịch và thơng mại
tổng hợp Thăng Long đã đáp ứng đợc yêu cầu của Ban giám đốc công ty trong
việc cung cấp các thông tin về tình hình kinh doanh của toàn công ty một cách
kịp thời và chính xác. Việc ghi chép, phản ánh đợc tiến hành dựa trên căn cứ
khoa học của chế độ kế toán hiện hành và dựa vào tình hình thực tế của công ty.
II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Du
lịch và th ơng mại tổng hợp Thăng Long
4
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
4
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
Trong mọi công việc, mọi lĩnh vực nói chung cũng nh trong công tác
hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng không
thể có đợc sự hoàn hảo tuyệt mỹ mà chỉ đạt đến sự hoàn hảo tơng đối nào đó.
Ngời ta luôn tìm mọi cách để quản lý chi phí một cách chặt chẽ hơn, tránh lãng
phí và hao hụt đến mức thấp nhất. Đồng thời, cũng tìm mọi cách để tăng doanh
thu hơn nữa và vấn đề là làm sao xác định đợc chi phí, doanh thu một cách đầy
đủ và chính xác nhất. Với mong muốn đó, qua một thời gian tìm hiểu tại công
ty và tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tại công ty với những kiến thức đợc
trang bị ở trờng, em xin đa ra một số đề xuất nhỏ nhằm hoàn thiện hơn nữa
công tác hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả. Với kiến thức còn
hạn chế cộng với thời gian thực tế tại công ty không nhiều nên có thể có những
ý kiến đóng góp cha đợc sâu sắc.
Phơng hớng hoàn thiện kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh nói riêng muốn có tính khả thi cần phải đáp ứng
các yêu cầu sau:
- Hoàn thiện trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, tôn trọng chế độ kế

toán. Kế toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế của các đơn vị mà còn là
công cụ quản lý nền kinh tế của nhà nớc. Mỗi quốc gia đều phải có một cơ chế
quản lý tài chính nhất định và xây dựng một hệ thống kế toán thống nhất phù
hợp với cơ chế tài chính. Việc tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị kinh tế cụ
thể đợc phép vận dụng và cải tiến chứ không bắt buộc phải dập khuôn hoàn toàn
theo chế độ nhng trong khuôn khổ phải tôn trọng chế độ, tôn trọng cơ chế.
- Hoàn thiện phải trên cơ sở phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, phù
hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. Hệ thống kế toán ban đầu mặc
dù đợc soạn thảo công phu, nhng đó là một bản thiết kế tổng thể. Các doanh
nghiệp bắt buộc phải áp dụng hệ thống đó nhng đợc quyền sửa đổi trong một
phạm vi nhất định cho phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp nhằm
mang lại hiệu quả cao nhất.
- Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng đợc thông tin kịp thời, chính xác phù
hợp với yêu cầu quản lý.
5
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
5

×