Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

bài giảng dạy sinh hoạt chuyên môn ngày 08/12/2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.14 MB, 21 trang )


PHềNG GIO DC V O TO HUYN PH NINH
PHềNG GIO DC V O TO HUYN PH NINH


TRNG THCS CHU VN AN
TRNG THCS CHU VN AN
môn sinh học lớp 7/2
môn sinh học lớp 7/2
Giáo viên: Huỳnh Thị Phương Thảo
Giáo viên: Huỳnh Thị Phương Thảo
nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo về sinh hoạt chuyên môn tại trường thcs CHU VĂN AN NĂM HọC 2010-2011

?. Hãy nêu các đặc điểm chung
của lớp sâu bọ? Trong số các đặc
điểm đó, đặc điểm nào phân biệt
chúng với các chân khớp khác?
KIỂM TRA BÀI CŨTiết 30. Bài 29
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA
NGÀNH CHÂN KHỚP

I. Đặc điểm chung:
Bài 29.ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
▼ Quan sát và đọc chú thích ở các hình
29.1 đến 29.6/sgk,thảo luận và chọn lấy
các đặc điểm được coi là đặc điểm chung
của ngành chân khớp.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP
1. Phần phụ chân khớp phân đốt,
các đốt khớp động với nhau làm
phần phụ rất linh hoạt.
2. Cơ quan miệng gồm nhiều phần
phụ tham gia để bắt, giữ và chế
biến mồi.
4. Sự phát triển và tăng trưởng
gắn liền với sự lột xác, thay
vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp
với cơ thể.
3. Vỏ kitin có chức năng như bộ xương
ngoài che chở, nâng đỡ cơ thể
5. Có cấu tạo mắt kép gồm nhiều ô
mắt ghép lại.
6. Có tập tính chăn nuôi các
động vật khác.

Nội dung
I. Đặc điểm chung
BÀI 29
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG.
- Phần phụ chân khớp phân đốt,
các đốt khớp động với nhau làm
phần phụ rất linh hoạt.
- Vỏ kitin có chức năng như bộ
xương ngoài che chở, nâng đỡ
cơ thể.

- Sự phát triển và tăng trưởng
gắn liền với sự lột xác, thay vỏ
cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ
thể.

×