Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

De Thi mon lich su va dia li hoc ki 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.75 KB, 3 trang )

Kiểm tra định kì lần II năm học 2010-2011
MôN KHOA HọC
Trờng tiểu học A Xuân Phú
Lớp 4....
Họ và tên: ........................................................................
Giám thị: ........................................................................
Môn khoa học lớp 4
(Thời gian làm bài 40 phút không kể phát đề)
Giám khảo: .....................................................
Khoanh trũn vo ch cỏi trc cõu tr li ỳng:
Cõu 1: Nc khụng b ụ nhim l nc cú cỏc du hiu sau?
A. Nc cú mu.
B. Nc cú mựi hụi
C. Nc khụng cú mu.
D. Nc cú cha cỏc vi sinh vt gõy bnh.
Cõu 2. phũng cỏc bnh lõy qua ng tiờu hoỏ, chỳng ta cn phi gi v sinh cỏ
nhõn nh th no ?
A. Ra tay bng x phũng v nc sch trc khi n .
B. Ra tay bng x phũng v nc sch sau khi i i tiu tin .
C. Thc hin tt c nhng vic trờn .
Cõu 3. Bo v ngun nc l vic lm ca :
A. Nhng ngi lm nh mỏy nc
B. Cỏc bỏc s
C. Nhng ngi ln
D. Tt c mi ngi
Câu 4. Chất nào có vai trò cung cấp năng lợng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì
nhiệt độ cơ thể ?
A. Chất bột đờng
B. Chất đạm
C. Chất béo
Cõu 5. Vic khụng nờn lm thc hin tt v sinh an ton thc phm:


A. Chn thc n ti, sch cú giỏ tr dinh dng khụng cú mu sc v mựi v l .
B. Dựng thc phm úng hp quỏ hn, hoc hp b thng, phng, han, g.
C. Dựng nc sch ra thc phm, dng c v nu n.
D. Thc n c nu chớn; nu xong nờn n ngay.
E. Thc n cha dựng ht phi bo qun ỳng cỏch .
Số báo danh
Số phách
điểm
Số phách
Thớ sinh
Khụng c Vit vo
Khong ny
D. Khụng tham gia trc tip vo vic xõy dng c th hay cung cp nng lng
nhng rt cn thit cho hot ng sng ca c th.
Cõu 6. Khi b bnh bn cm thy trong ngi nh th no?
A. Thoi mỏi, d chu.
B. Ht hi, mt mi.
C. Thớch n nhiu mi th .
D. Thớch i chi.
Cõu 7. Cn phi lm gỡ phũng trỏnh ui nc ?
A. Khụng chi ựa gn h, ao, sụng, sui .
B. Ging nc cn phi xõy thnh cao cú np y .
C. Chum, vi, b nc phi cú np y .
D. Chp hnh tt cỏc qui nh v an ton khi tham gia cỏc phng tin giao thụng
ng thu .
E. Khụng li qua sui khi tri ma l, dụng bóo .
G. Thc hin tt c nhng vic trờn .
Câu 8. Khi thấy cơ thể có biểu hiện bị bệnh cần:
A. Báo cho cha mẹ hoặc ngời lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị.
B. Lấy thuốc uống ngay

C. Không nói cho ai biết.
Cõu 9. Nờu nguyờn nhõn lm ụ nhim ngun nc ?


....................................


HNG DN NH GI CHO IM CUI HKI
MễN KHOA HC 4
I. Mi ý ỳng cho 0.75 im
Cõu 1. C Cõu 2. C Cõu 3. D Cõu 4. C
Cõu 5. B Cõu 6. B Cõu 7. G Cõu 8. A
Cõu 9: Mi ý ỳng cho 1 im
- X rỏc phõn, nc thi ba bói; v ng nc, l l t.
- S dng phõn hoỏ hc, thuc tr sõu, nc thi ca nh mỏy khụng qua x lý x thng
vo sụng h.
- Khói bụi và khí thải từ nhà máy, xe cộ .. làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nớc ma.
- Vỡ đờng ống dẫn dầu, tràn dầu.. làm ô nhiễm nớc biển

×