Tải bản đầy đủ (.docx) (10 trang)

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THĂNG LONG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.65 KB, 10 trang )

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG
HỢP THĂNG LONG
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
* Về hoạt động sản xuất kinh doanh
Thương mại, dịch vụ trở thành nhu cầu quan trọng và không thể thiếu trong
qúa trình mở cửa và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Đón đầu xu thế với tư
cách là một công ty cung cấp các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, bán hàng hoá,
… công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long đã không ngừng mở rộng
thị trường đầu tư nâng cấp mạng lưới dịch vụ, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng
dịch vụ. Nhờ đó, sau 7 năm thành lập, doanh thu và lợi nhuận của công ty đã
không ngừng nâng cao.
Doanh thu của công ty ngày càng tăng trong những năm gần đây:
+ Năm 2000: 25.373 tỷ đồng
+ Năm 2001: 54.991 tỷ đồng – tăng 16% so với năm 2000 +
Năm 2002: 61.834 tỷ đồng – tăng 13% so với năm 2001
* Về công tác tài chính kế toán:
Công tác quản lý tài chính kế toán đã từng bước được cải thiện đáp ứng
được nhu cầu quản lý và phục vụ cho qúa trình sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực
hoạt động khác của công ty. Công ty đã không ngừng hoàn thiện phương pháp
hạch toán, nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán thông qua các buổi tập huấn, hội
thảo, trao đổi nghiệp vụ. Tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với các đơn vị, tổ
chức tập huấn các nghiệp vụ kinh tế mới.
* Về bộ phận kế toán:
Trong nền kinh tế thị trường, khi cơ chế quản lý kinh tế trong thời kỳ chuyển
đổi hoàn thiện, công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long đã xây dựng
được mô hình và hạch toán phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường. Công ty đã
chủ động trong kinh doanh, có uy tín trên thị trường. Có được điều đó là nhờ sự cố
gắng vượt bậc của Ban giám đốc cũng như toàn bộ công nhân viên của công ty,
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán.


Phòng kế toán công ty được bố trí hợp lý, phân công công việc rõ ràng. Với
đội ngũ nhân viên kế toán trẻ rất chịu khó học hỏi để có được nghiệp vụ vững vàng
và am hiểu về công tác kế toán máy nên đã đảm nhiệm tốt một khối lượng công
việc lớn vì mỗi kế toán viên được Ban lãnh đạo giao nhiều phần hành và chức năng
khác nhau.
Kế toán chi phí và doanh thu đã biết gắn liền giữa tình hình thực tế sản xuất
kinh doanh tại công ty với những nguyên tắc quy định trong hạch toán doanh thu,
chi phí, hạch toán nhanh chóng và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh góp
phần đảm bảo thống nhất và nhịp nhàng trong công tác hạch toán của công ty. Hơn
nữa, bộ máy kế toán còn luôn đáp ứng kịp thời, chính xác, đầy đủ số liệu báo cáo
kế toán phục vụ kịp thời cho nhu cầu của Ban lãnh đạo công ty.
* Về tổ chức hệ thống sổ kế toán:
Hình thức sổ kế toán đơn vị đang áp dụng là hình thức “chứng từ ghi sổ”.
Hình thức kế toán này đã bộc lộ rõ những ưu điểm của mình trong công tác kế toán
máy làm giảm khối lượng công việc ghi chép sổ sách hàng ngày của nhân viên kế
toán giúp nâng cao năng suất lao động kế toán, cùng với các sổ kế toán chi tiết,
việc hạch toán trên máy sẽ đảm bảo cho công tác kiểm tra kế toán thực hiện dễ
dàng hơn, đồng thời qúa trình xử lý số liệu trên máy sẽ luôn cung cấp các thông tin
kế toán cho lãnh đạo một cách nhanh chóng, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả
công tác kế toán.
Hầu hết các sổ kế toán chi tiết ở đơn vị đều được xây dựng theo kết cấu đơn
giản, dễ ghi chép và phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu cần thiết lẫn nội dung kinh tế chủ
yếu của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
* Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế toán kinh doanh
Trải qua một qúa trình đổi mới và phát triển công ty đã hoàn thành dần công
tác hạch toán của mình. Công ty là một đơn vị nắm bắt nhanh những thông tin kinh
tế và những thay đổi về chế độ kế toán để áp dụng cho đơn vị mình một cách phù
hợp đặc biệt là vấn đề hạch toán chi phí, doanh thu là xác định kết quả kinh doanh
tại đơn vị.
- Về công tác kế toán chi phí:

Như chúng ta đã biết chi phí kinh doanh là một vấn đề hầu hết tất cả các
doanh nghiệp quan tâm hàng đầu và luôn luôn tìm mọi cách để quản lý chi phí một
cách chặt chẽ nhằm tránh tình trạng chi khống mà ảnh hưởng đến kết quả kinh
doanh. Chính vì vậy mà mọi chi phí phát sinh tại công ty được theo dõi cụ thể để
có thể kiểm soát một cách chặt chẽ. Công ty cũng bắt đầu triển khai việc tính giá
thành chi tiết đến từng dịch vụ để đáp ứng kịp thời, chính xác yêu cầu của quản lý.
Công ty mở sổ chi tiết hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh của từng
nghiệp vụ theo các yếu tố sau:
+ Chi phí nhân công: Là những khoản tiền phải trả, phải thanh toán cho công
nhân viên trực tiếp sản xuất, khai thác nghiệp vụ như: tiền lương, BHYT, KPCĐ,
quỹ khuyến khích tài năng trẻ, quỹ hỗ trợ nhà ở… Chi phí nhân công hạch toán chi
tiết như sau: Tiền lương nhân công bao gồm: lương cấp bậc, chức vụ, lương
khuyến khích theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lương bưu tá, BHXH,
BHYT, KPCĐ.
+ Chi phí công cụ dụng cụ: phản ánh chi phí công cụ, dụng cụ dùng cho sản
xuất, kinh doanh.
+ Chi phí khấu hao TSCĐ: phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ trực tiếp phục
vụ sản xuất, kinh doanh.
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê
ngoài trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh.
+ Chi phí bằng tiền khác: phản ánh những chi phí bằng tiền khác ngoài
những chi phí kể trên phát sinh trực tiếp phụcvụ sản xuất, kinh doanh.
Việc theo dõi chi phí chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng dịch vụ đã tạo điều
kiện thuận lợi cho việc kiểm tra số liệu, tài liệu, công tác đối chiếu chứng từ, số
liệu trong công ty được dễ dàng hơn. Qua đó đáp ứng được yêu cầu quản lý trong
môi trường cạnh tranh nhằm giảm giá thành dịch vụ.
- Về công tác kế toán doanh thu:
Được sự hướng dẫn của kế toán trưởng công ty nên công tác hạch toán
doanh thu tại công ty hiện nay khá hiện đại. Với sự hỗ trợ đắc lực bởi hệ thống
máy vi tính với những chương trình được cài đặt sẵn: doanh thu thuê văn phòng,

doanh thu dịch vụ ăn uống, … phần lớn doanh thu đều được hạch toán và theo dõi
chặt chẽ theo từng loại hình dịch vụ, từng bộ phận. Việc hạch toán doanh thu như
hiện nay là cơ sở quan trọng để từng bước tiến hành hạch toán kết quả sản xuất
kinh doanh, đánh giá cụ thể hiệu quả loại hình dịch vụ để từ đó có kế hoạch đúng
đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
Tất cả các báo cáo kế toán của công ty đều được theo dõi riêng biệt theo
từng loại hình dịch vụ. Theo định kỳ, kế toán trưởng cùng các kế toán chuyên quản
công ty sẽ xuống các đơn vị cơ sở để kiểm tra số liệu báo cáo và đối chiếu với các
chứng từ gốc của những khoản thu về và chi ra. Đây là cách làm rất tốt để kiểm tra
tài chính và xử lý kịp thời các thiếu xót tại các trung tâm.
- Về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh:
Công tác kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Du lịch và thương mại tổng
hợp Thăng Long đã đáp ứng được yêu cầu của Ban giám đốc công ty trong việc
cung cấp các thông tin về tình hình kinh doanh của toàn công ty một cách kịp thời
và chính xác. Việc ghi chép, phản ánh được tiến hành dựa trên căn cứ khoa học của
chế độ kế toán hiện hành và dựa vào tình hình thực tế của công ty.
II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG
MẠI TỔNG HỢP THĂNG LONG
Trong mọi công việc, mọi lĩnh vực nói chung cũng như trong công tác hạch
toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng không thể có
được sự hoàn hảo tuyệt mỹ mà chỉ đạt đến sự hoàn hảo tương đối nào đó. Người ta
luôn tìm mọi cách để quản lý chi phí một cách chặt chẽ hơn, tránh lãng phí và hao
hụt đến mức thấp nhất. Đồng thời, cũng tìm mọi cách để tăng doanh thu hơn nữa
và vấn đề là làm sao xác định được chi phí, doanh thu một cách đầy đủ và chính
xác nhất. Với mong muốn đó, qua một thời gian tìm hiểu tại công ty và tìm hiểu
công tác hạch toán kế toán tại công ty với những kiến thức được trang bị ở trường,
em xin đưa ra một số đề xuất nhỏ nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán chi
phí, doanh thu và xác định kết quả. Với kiến thức còn hạn chế cộng với thời gian
thực tế tại công ty không nhiều nên có thể có những ý kiến đóng góp chưa được

sâu sắc.
Phương hướng hoàn thiện kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh nói riêng muốn có tính khả thi cần phải đáp ứng các
yêu cầu sau:
- Hoàn thiện trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, tôn trọng chế độ kế toán.
Kế toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế của các đơn vị mà còn là công cụ
quản lý nền kinh tế của nhà nước. Mỗi quốc gia đều phải có một cơ chế quản lý tài
chính nhất định và xây dựng một hệ thống kế toán thống nhất phù hợp với cơ chế
tài chính. Việc tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị kinh tế cụ thể được phép vận

×