Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Bài soạn Đề kiểm tra cuối HKI môn TV

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.61 KB, 3 trang )

Họ và tênHS:.....................................................
Lớp:..............Trường TH LÊ VĂN TÁM
Năm học: 2010 – 2011. Số BD:………….
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3
Ngày kiểm tra:.../...../ 2011
Chữ ký GT
Số phách
ĐIỂM
Điểm bằng chữ Giám khảo
Số phách
Thời gian: 70 phút (không kể thời gian phát đề)
A. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: (4 điểm) – Thời gian: 30 phút
Ba điều ước
Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được một tiên ông tặng
cho ba điều ước.
Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. Phút
chốc, chàng đã đứng trong cung cấm tấp nập người hầu. Nhưng chỉ mấy ngày,
chán cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ cung điện ra đi.
Lần kia, gặp một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể. Rít lại ước có thật
nhiều tiền. Điều ước được thực hiện. Nhưng có của, Rít luôn bị bọn cướp rình
rập. Thế là tiền bạc cũng chẳng làm chàng vui.
Chỉ còn điều ước cuối cùng. Nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời,
Rít ước bay được như mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới
biển. Nhưng mãi rồi cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê.
Lò rèn của Rít lại đỏ lửa, ngày đêm vang tiếng búa đe. Sống giữa sự quý
trọng của dân làng, Rít thấy sống có ích mới là điều đáng mơ ước.
TRUYỆN CỔ TÍCH BA – NA
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Chàng thợ rèn đã ước điều gì?
A. Ước được làm vua.


B. Ước được làm vua, ước có thật nhiều tiền và ước được bay như mây.
C. Ước có thật nhiều tiền và được bay như mây.
Câu 2: Cuối cùng, Rít hiểu điều gì mới đáng mơ ước?
A. Sống có ích.
B. Sống trong sự giàu có.
C. Sống trong sự sung sướng.
Câu 3: Viết lại câu văn có hình ảnh so sánh trong bài “Ba điều ước”:
……………………………………………………………………………..
Câu 4: Gạch chân các từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn sau đây:
Cả bọn hớn hở quay lại đầu đường Nguyễn Huệ, nơi một rừng mai
vàng thắm đang rung rinh dưới nắng.
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1.Chính tả nghe viết: (5 điểm) - Thời gian: 15 phút
Đêm trăng trên Hồ Tây
(Sách giáo khoa TV 3 tập 1 trang 105)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……
2.Tập làm văn: (5 điểm) – Thời gian: 25 phút
Hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em
trong học kỳ 1.
Bài làm:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY

×