Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Bài soạn Bồi dưỡng CBQL, giáo viên về biên soạn đề kiểm tra

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (136.02 KB, 5 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 8500/BGDĐT-VP
V/v: Bồi dưỡng CBQL, giáo viên về
biên soạn đề kiểm tra
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các trường thực hành sư phạm thuộc trường
ĐHSP
- Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc
- Trường Hữu nghị 80.
Nhằm bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về tăng cường năng
lực và hiệu quả của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, thúc đẩy
đổi mới phương pháp dạy học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai bồi
dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cấp THCS, THPT về biên soạn đề kiểm
tra và xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập.
1. Bồi dưỡng giáo viên cốt cán các tỉnh, thành phố
Bộ GDĐT tổ chức đợt bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (gọi
chung là giáo viên cốt cán) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:
a) Môn bồi dưỡng: Gồm 8 môn học (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ
văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh) của cả 2 cấp THCS và THPT;
b) Đối tượng tham gia bồi dưỡng:
Học viên được cử dự bồi dưỡng có chuyên môn đào tạo thuộc một trong các môn
được tổ chức bồi dưỡng và am hiểu về đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Đối với cấp THCS: Mỗi sở GDĐT cử 18 người gồm: 01 lãnh đạo đơn vị
phụ trách Giáo dục Thường xuyên, 01 lãnh đạo thuộc Thanh tra Sở và 02 người
(giáo viên hoặc chuyên viên phòng GDTrH) đối với mỗi môn bồi dưỡng;
- Đối với cấp THPT:


+ Mỗi sở GDĐT cử 18 người gồm: 01 lãnh đạo phòng Giáo dục Trung học,
01 lãnh đạo phòng Khảo thí và 02 người (giáo viên hoặc chuyên viên phòng
GDTrH) đối với mỗi môn bồi dưỡng;
+ Các trường Thực hành sư phạm thuộc trường ĐHSP, Trường phổ thông
Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị 80: Mỗi trường cử 09 người gồm: 01 lãnh
đạo trường và 01 giáo viên đối với mỗi môn bồi dưỡng.
c) Địa điểm, thời gian bồi dưỡng:
- Địa điểm 1: Tại TP. Đà Nẵng
Dành cho học viên của 20 tỉnh, thành phố: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai,
Đăk Lăk, Đăk Nông;
+ Cấp THCS học từ ngày 03 – 05/01/2011 (khai mạc 8h00 ngày 03/01/2011 tại
Khách sạn Đà Nẵng, số 01-03 Đường Đống Đa, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Đón học viên tại Khách sạn Mộc Lan , số 6 Đường Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP
Đà Nẵng, từ 14h00 ngày 02/01/2011 gồm học viên các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị .
Đón học viên tại Khách sạn Đà Nẵng, số 01-03 Đường Đống Đa, Quận Hải
Châu, TP Đà Nẵng từ 14h00 ngày 02/01/2011 gồm học viên các tỉnh: Thừa Thiên-Huế,
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Kon
Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông nghỉ (Ban tổ chức và Báo cáo viên nghỉ tại khách sạn
Đà Nẵng).
Học viên cấp THCS trả phòng nghỉ trước 14giờ 00 ngày 05/01/2011.
+ Cấp THPT học từ ngày 06 – 08/01/2011 (khai mạc 8h00 ngày 06/01/2011 tại
Khách sạn Đà Nẵng, số 01-03 Đường Đống Đa, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng )
Đón học viên tại Khách sạn Mộc Lan , số 6 Đường Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP
Đà Nẵng từ 14h00 ngày 05/01/2011 gồm học viên các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị .
Đón học viên tại Khách sạn Đà Nẵng, số 01-03 Đường Đống Đa, Quận Hải
Châu, TP Đà Nẵng từ 14h00 ngày 05/01/2011 gồm học viên các tỉnh: Thừa Thiên-Huế,

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Kon
Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông nghỉ (Ban tổ chức và Báo cáo viên nghỉ tại khách sạn
Đà Nẵng)
- Địa điểm 2. Tại TP. Hồ Chí Minh
Dành cho học viên của 21 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình
Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long
An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần
Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
+ Cấp THCS học từ ngày 10 – 12/01/2011 (khai mạc 8h00 ngày 10/01/2011 tại
Khách sạn Caesar, số 34-36 An Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh)
Đón học viên từ 14h00 ngày 09/01/2011 tại Khách sạn Caesar, số 34-36 An
Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.
Học viên cấp THCS trả phòng nghỉ trước 14 giờ 00 ngày 12/01/2011.
2
+ Cấp THPT học từ ngày 13 – 15/01/2011 (khai mạc 8h00 ngày 13/01/2011 tại
Khách sạn Caesar, số 34-36 An Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh)
Đón học viên từ 14h00 ngày 12/01/2011 tại tại Khách sạn Caesar, số 34-36 An
Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.
- Địa điểm 3: Tại TP. Hải Phòng
Dành cho học viên thuộc 22 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc,
Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc
Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang,
Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình;
+ Cấp THCS học từ ngày 17 – 19/01/2011 (khai mạc 8h00 ngày 17/01/2011 tại
Hội trường Viện điều dưỡng Bưu điện, số 83 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng )
Đón học viên tại Khách sạn Bank Star, số 79 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải
Phòng từ 14h00 ngày 16/01/2011 gồm học viên các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hưng
Yên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa
Bình ( Báo cáo viên và Ban tổ chức nghỉ tại Khách sạn Bank Star ).
Đón học viên tại Nhà khách Viện điều dưỡng Bưu điện, số 83 Lý Thánh

Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng từ 14h00 ngày 16/01/2011 gồm học viên các tỉnh: Hải Phòng,
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng
Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ.
Học viên cấp THCS trả phòng nghỉ trước 14giờ 00 ngày 19/01/2011.
+ Cấp THPT học từ ngày 20 – 22/01/2011 (khai mạc 8h00 ngày 20/01/2011 tại
Hội trường Viện điều dưỡng Bưu điện, số 83 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng ).
Đón học viên tại Khách sạn Bank Star, số 79 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải
Phòng từ 14h00 ngày 19/01/2011 gồm học viên các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hưng
Yên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa
Bình ( Báo cáo viên và Ban tổ chức nghỉ tại Khách sạn Bank Star ).
Đón học viên tại Nhà khách Viện điều dưỡng Bưu điện, số 83 Lý Thánh
Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng từ 14h00 ngày 19/01/2011 gồm học viên các tỉnh: Hải Phòng,
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng
Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ.
d) Chuẩn bị của các đoàn, học viên:
- Trưởng đoàn mang theo Quyết định cử người của cấp có thẩm quyền (có
dấu đỏ);
- Từng học viên mang theo: Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ
năng trong Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa của môn tham
gia bồi dưỡng (cả cấp học) và Máy tính xách tay.
3
- Gửi danh sách Đoàn lập theo mẫu (phụ lục kèm theo) và gửi về Bộ GDĐT
theo địa chỉ email: (Bùi Thanh Tùng, ĐT 0989996185) trước
ngày 28/12/2010 để tổng hợp.
2. Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên tại địa phương
Ngay sau khi học lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán do Bộ GDĐT tổ chức, các sở
GDĐT, các trường thực hành sư phạm thuộc trường ĐHSP, trường phổ thông Vùng cao
Việt Bắc, trường Hữu nghị 80 tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên của địa
phương, của trường theo các nội dung đã được bồi dưỡng tại lớp bồi dưỡng giáo viên cốt
cán. Việc bồi dưỡng cần đảm bảo chất lượng cao, hiệu quả, có tác động tích cực đến việc

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường THCS, THPT và báo cáo kết
quả bồi dưỡng về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Trung học) trước tháng
4/2011.
3. Kinh phí thực hiện
- Đối với học viên tham gia tập huấn giáo viên cốt cán: Ban tổ chức hỗ trợ
kinh phí ăn, nghỉ trong các ngày học theo quy định; đơn vị cử người thanh toán tiền
phương tiện đi, lại và lưu trú theo quy định.
- Đối với việc bồi dưỡng tại các địa phương: Các sở GDĐT, các trường thực
hành sư phạm thuộc trường ĐHSP, trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Hữu
nghị 80 bố trí kinh phí cho việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo
dục tại địa phương .
Trên đây là những hướng dẫn về bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý
giáo dục cấp THCS, THPT về biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi, bài
tập. Đề nghị các sở GDĐT, các trường thực hành sư phạm thuộc trường ĐHSP,
Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị 80 khẩn trương thực
hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ô. Vũ Anh
Cường, Vụ Giáo dục Trung học, ĐT 0913023589 để cùng giải quyết.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Chương trình PTGDTrH (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã kí)
Phạm Mạnh Hùng
4
PHỤ LỤC

Mẫu đăng kí danh sách học viên
Đơn vi:……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH
HỌC VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CỐT CÁN VỀ BIÊN SOẠN
ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
TT Họ và tên Giới tính Môn tham gia
bồi dưỡng
Đơn vị công tác Nhiệm vụ
1 Trưởng đoàn
(Điện thoại)
2 Phó trưởng đoàn
(Điện thoại)
… Học viên
5

×