Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

Gián án Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 12 Fon time New Roman

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (189.21 KB, 25 trang )

Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12

TUN 12
------------Ngày soạn: Ngày 31 tháng 10 năm 2010
Ngày giảng: Thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2010

Mơn : Tốn
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG.
I. Mục tiêu :
Kiến thức : - Thực hiện được phép cộng ,phép trừ các số đã học ; phép cộng với số 0 ,
phép trừ một số cho 0 .Biết viết phép tính thich hợp với tình huống trong hình vẽ .
Kĩ năng : -Rèn kĩ năng thực hành thành thạo các phép tính đó
Thái độ : -Giáo dục học sinh tính cẩn thận , chính xác khi làm bài
Ghi chú :bài tập cần làm bài 1, bài 2 (cột 1 ) , bài 3 ( cột 1,2 ) , Bài 4
II.Chuẩn bị : -Bộ đồ dùng toán 1
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC:
Tính 5 + 0 =
0+5 = 2+1=
3em lên bảng làm , cả lớp làm bảng con
2.Bài mới :GT trực tiếp, ghi tựa.
3.Hướng dẫn học sinh luyện tập:
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu:
Tính
4+1 =
5-2 =
2+3 = 5- 3 =
Cả lớp làm bảng con


Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Tính
Học sinh nêu cách tính .
Thực hiện từ trái sang phải
3 +1+ 1
3- 2 -1
5–2–2
Học sinh làm bảng con.
Bài 3: Học sinh nêu cầu của bài:
Điền số thích hợp vào ơ trống
HS nêu lại cách thực hiện bài này.
HS làm vở. Nêu kết quả bài làm của mình
Bài 4: Học sinh nêu cầu của bài:
Có 4 con hươu, 1 con hươu chạy đi. Hỏi
Treo tranh tranh, gọi nêu bài tốn.
cịn lại mấy con hươu? 4 – 1 = 3 Có 3 con
Yêu cầu các em làm bài vào vở
hươu, thêm 1 con hươu nữa. Hỏi có tất cả
Cùng các em chữa bài
mấy con hươu? 3 + 1 = 4
4.Củng cố: Hỏi tên bài.
Học sinh nêu tên bài.
Khi cộng hoặc trừ một số với 0 thì kết qủa
thu được như thế nào?
Bằng chính số đó.
Cho 2 số, biết tổng hai số đó là 3 và hiệu Học sinh nêu phép tính:
cũng bằng 3. Tìm hai số đó?
3 + 0 = 3 hay 3 – 0 = 3.
5.Nhận xét – dặn dò :Về nh xem li cỏc Thc hnh nh


Lê Thị Thu Hµ.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
bi tập đã làm , tiết sau luyện tập chung

Môn: Học vần.
BÀI 46: ÔN - ƠN
I.Mục tiêu :
Kiến thức : Đọc được :ôn , ơn , con chồn , sơn ca ; từ và câu ứng dụng; Viết được : ôn ,
ơn , con chờn , sơn ca ; Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Mai sau khôn lớn .
Kĩ năng : Rèn cho học sinh kĩ năng đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu
Thái độ : Giáo dục các em chăm chỉ học tập để mai sau khôn lớn trở thành những con
người có ích cho xã hội
II.Chuẩn bị Tranh minh hoạ từ khóa.Câu ứng dụng.Tranh minh hoạ luyện nói.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC :Viết : bạn thân , khăn rằn, dặn dò
Đọc câu ứng dụng
Viết bảng con
2.Bài mới: Ghi bảng vần ôn , đoc mẫu
Một em đọc .Đồng thanh
Gọi HS phân tích vần ơn. Lớp cài vần ơn. HS phân tích, cá nhân 1 em. Cài bảng cài.
HD đánh vần vần ôn.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
- Có vần ơn, muốn có tiếng chồn ta làm thế Thêm âm ch đứng trước vần ôn và thanh
nào?
huyền trên đầu vần ôn.

Cài tiếng chồn. Gọi phân tích tiếng chồn.
Tồn lớp cài tiếng chồn .CN 1 em
GV hướng dẫn đánh vần tiếng chồn.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Dùng tranh giới thiệu từ “con chồn”.
Đọc trơn từ con chồn. Đọc mơ hình 1
3 em . Đánh vần ,đọc trơn cá nhân, tổ, lớp
Luyện viết Viết mẫu . hướng dẫn cách viết Quan sát viết trên không , bảng con
Vần ơn (dạy tương tự)
So sánh 2 vần.
Giống nhau: kết thúc bằng n.
Đọc từ ứng dụng:
Khác nhau: ô và ơ đầu vần.
Ơn bài, khơn lớn, cơn mưa, mơn mởn.
Hỏi tiếng mang vần mới học trong từ.
Khôn , cơn , mơn , mởn
Gọi đọc toàn bảng.
2 em.
3.Củng cố tiết 1: Hỏi vần mới học.
Vần ơn, ơn.
Đọc bài. Tìm tiếng mang vần mới học.
Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Đọc cá nhân nhiều em
Luyện đọc câu : GT tranh rút câu ghi bảng:
Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi i bi li bn
rn.
c mu

Lng nghe

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
Yờu cầu các em đọc câu trên
Luyện viết
Quan sát: ôn , ơn, con chồn , sơn ca ,nhận
xét độ cao, khoảng cách, vị trí dấu thanh ?
Yêu cầu các em viết vào vở
Luyện nói: Chủ đề: Mai sau khơn lớn.
Bức tranh vẽ gì?
Mai sau lớn lên con mơ ước điều gì?
Tại sao con thích nghề đó?
Bố mẹ con làm nghề gì?
Muốn thực hiện được ước mơ của mình bây
giờ con phải làm gì?
4.Củng cố: Hỏi tên bài.
5.Nhận xét, dặn dị:
Học bài, xem bài ở nhà en , ên

Đọc cá nhân , đồng thanh
chữ cao 5l : h , chữ cao 2 li : c.a,o
Cả lớp viết vào vở
Bé ước mơ trở thành chiến sĩ biên phịng
Học sinh nói dựa theo gợi ý của GV.
Học sinh khác nhận xét.
Tự liên hệ trả lời

Nhắc lại tên bài ôn , ơn
Thực hành ở nhà .

Môn: Đạo đức
BÀI 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (TIẾT 1)
I Mục tiêu:
Kiến thức: HS hiểu trẻ em có quyền có quốc tịch. Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ ở giữa có
sao vàng 5 cánh. Quốc kỳ tượng trưng cho đất nước, cần phải tơn trọng giữ gìn.
Kĩ năng: HS có kỹ năng nhận biết được lá cờ, phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng
với tư thế sai, biết nghiêm trang trong các giờ chào cờ đầu tuần.
Thái độ: HS tự hào mình là người Việt Nam, biết tơn kính quốc kỳ, u q tổ quốc Việt
Nam.
II. Tài liệu và phương tiện.
1- Giáo viên: - Giáo án, vở bài tập đạo đức, lá cờ Việt Nam...
2- Học sinh: - SGK, vở bài tập.
III. Các hoạt động Dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1- ổn định tổ chức:
2- Kiểm tra bài cũ
Học sinh hát.
- Chúng ta cần biết kính trọng anh chị và
nhường nhịn em nhỏ như thế nào.
Trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, ghi điểm.
3- Bài mới
a- Giới thiệu bài. Cho cả lớp hát bài "Lá
cờ Việt Nam", GV nhấn mạnh tên bài học.
* HĐ 1: Quan sỏt tranh v tho lun


Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
- Yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận
? Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì.
? Các bạn đó là người nước nào.
- KL: Các bạn nhỏ trong trang đang giới
thiệu, làm quen với nhau, mỗi bạn mang 1
quốc tịch riêng: Việt Nam, Lào, Trung
Quốc, Nhật Bản... Trẻ em có quyền có
quốc tịch, chúng ta là quốc tịch Việt Nam
* HĐ2: Quan sát bài 2 và đàm thoại
- Quan sát và thảo luận nhóm.
? Mọi người trong tranh đang làm gì.
? Tư thế họ đứng như thế nào
? Vì sao phải đứng nghiêm trang khi chào
cờ.
? Vì sao họ lại suông sướng cùng nhau
nâng lá cờ tổ quốc.
-KL: Quốc kỳ tượng trưng cho một nước,
Lá cờ Việt Nam có mầu đỏ, sao vàng ở
giữa.
- Quốc ca là bài hát chính thức của một
nước dùng khi chào cờ.
- Khi chào cờ cần phải: Sửa sang quần áo,
đầu tóc, đứng nghiêm, mắt hướng về lá
quốc kỳ.
* HĐ3: Học sinh làm bài tập 3:

- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập.
- Gọi học sinh bày tỏ ý kiến của mình
- KL: Khi chào cờ phải đứng nghiêm
trang, không quay ngang, không làm việc
riêng.
4- Củng cố, dặn dò.
- Nhấn mạnh nội dung bài học.
- GV nhận xét giờ học.

Học sinh thảo luận tranh nội dung bài 1
- Các bạn đang giới thiệu mình là người
nước nào và làm quen với nhau
- Bạn là người Việt Nam vì bạn đang chào
cờ Việt Nam

- Quan sát bài tập 2, thảo luận nhóm và dại
diện nhóm trả lời.
- Mọi người trong tranh đang chào cờ với tư
thế đứng nghiêm.
- Khi chào cờ phải đứng nghiêm, phải tơn
nghiêm lá quốc kỳ Việt Nam.
- Vì quốc kì tượng trưng cho 1 nước.
- Vì minh được nâng lá quốc kì của tổ quốc
mình.

- Nêu yêu cầu bài tập 3
- Học sinh làm bài tập
- Học sinh bày tỏ ý kiến.
Về học bài. đọc trước bài sau.


Ngày soạn: Ngày 31 tháng 10 năm 2010
Ngày giảng: Thứ ba ngày 02tháng 11 năm 2010

Môn : Học vần
BÀI 47: EN- ÊN
I.Mục tiêu :
Kiến thức : Đọc được :en, ên , lá sen, con nhện; từ và câu ứng dụng. Viết được :en, ên , lá
sen, con nhện. Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trờn, bờn di

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
K năng : Rèn cho học sinh kĩ năng đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu
Thái độ : Giáo dục các em tính chăm chỉ , chịu khó trong học tập

II.Chuẩn bị Tranh minh hoạ từ khóa., câu ứng dụng ,phần luyện nói.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC :
Viết các từ con chồn , sơn ca, mơn mởn
3em lên bảng viết , cả lớp viết bảng con
Đoc câu ứng dụng
2.Bài mới:
2em đọc
Ghi bảng vần en, đọc mẫu
Gọi 1 HS phân tích vần en.
Đồng thanh

HS phân tích âm e đứng trước , âm n đứng
Cài vần en.
Sau
So sánh vần en với on.
Cả lớp cài vần en
Giống nhau: kết thúc bằng n.
HD đánh vần en.
Khác nhau: en bắt đầu bằng e.
Có vần en, muốn có tiếng sen ta làm thế CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
nào?
Thêm âm s đứng trước vần en.
Cài tiếng sen.
Tồn lớp cài tiếng sen .
GV nhận xét và ghi bảng tiếng sen.
Gọi phân tích tiếng sen.
CN 1 em
Hướng dẫn đánh vần tiếng sen.
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Dùng tranh giới thiệu từ “lá sen”.
Đọc trơn từ lá sen.
Hai em đọc
Đọc toàn bài trên bảng
Đánh vần, đọc trơn, cá nhân , tổ , lớp
Luyện viết
CN 2 em
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết
Quan sát, viết trên không , bảng con
Vần ên (dạy tương tự)
So sánh 2 vần.en , ên
Giống nhau: kết thúc bằng n.

Khác nhau: e và ê đầu vần.
Luyện viết:
.
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết
Toàn lớp viết trên không , viết bảng con .
Đọc từ ứng dụng:
HS đánh vần, đọc trơn cá nhân nhiều em
áo len, khen ngợi, mũi tên, nền nhà.
Hỏi tiếng mang vần mới học trong các từ
len, khen,tên , nền.
trên ?yêu cầu các em phân tích các tiếng đó 2em phân tích
Đọc mẫu
Lắng nghe
Gọi c ton bng.
2em c li

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
3.Cng cố tiết 1:
Tìm tiếng mang vần mới học.
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện đọc câu : GT tranh rút câu ghi bảng:
Nhà Dế Mèn ở gần bải cỏ non. Cịn nhà Sên
thì ở ngay trên tàu lá chuối.
Đọc mẫu

Luyện viết
Quan sát: en , ên, lá sen, con nhện ,nhận
xét độ cao, khoảng cách, vị trí dấu thanh
Yêu cầu các em viết vào vở
Hướng dẫn thêm một số em viết cịn chậm
Luyện nói: Chủ đề: Bên phải, bên trái, bên
trên, bên dưới.
Bức tranh vẽ gì?
Bên trên con chó là những gì?
Bên phải con chó?
Bên trái con chó?
Bên dưới con mèo?4
Bên phải con là bạn nào?
4.Củng cố:
Hỏi tên bài.Gọi đọc bài.
GV nhận xét trò chơi.
5.Nhận xét, dặn dò:
Học bài, xem bài ở nhà
Tiết sau : in , un

Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học
Đọc cá nhân nhiều em

Lắng nghe. 4em đọc
chữ cao 5l : h
chữ cao 2 li : c,o , n ....
Cả lớp viết vào vở

Học sinh nói dựa theo gợi ý của GV.
Học sinh khác nhận xét.

Mèo, chó, quả bóng, bàn ghế.
Bàn, con mèo.
Ghế.
Quả bóng.
Bàn, con chó.
Nhắc lại nội dung vừa học
2em đọc bài
Thực hành ở nhà

Mơn: Luyện giải tốn
BÀI: LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 - 5
I. Mục tiêu
- Củng cố cho HS các phép cộng , trừ trong phạm vi 5
- Học sinh luyện làm tốn đúng, nhanh
- Luyện thói quen thận trọng, u thích mơn tốn
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
-HS làm bài tập 1 vào bảng con
-HS thực hiện trên bng con

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
-GV viết bài tập lên bảng.
2. Luyện tập :
Bài 1: Tính:

0 + 5 =. 2 + 2 = 4 + 1 =
1+4=
3+2= 2+0=
Bài 2: Tính
5 + 0= ...
1 + 4=...
2 + 3=....
3 + 2.=..
Bài 3 : Tính
3+ 1 + 1 =
5- 2- 2=
2+2+0=
5- 3 – 2 =
Bài 4 : Điền dấu <, > , =
- Giáo viên HD HS làm bài
- Giáo viên chấm, nhận xét
Bài 5: Viết kết quả phép cộng
GV chấm chữa bài
3.Củng cố dặn dò :Gv nhận xét giờ học
-Về nhà xem lại các bài tập

- Học sinh làm lần lượt từng bài
-HS tìm số thích hợp để điền

-HS làm và chữa bài
-HS làm và 3 em lên chữa bài
-HS làm bài 1 em lên chữa bài
-HS lên chữa bài

Giáo án chiều.

------ ------

Mơn: Tốn nâng cao
CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 5
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS các phép cộng , trừ trong phạm vi 5
- Học sinh luyện làm tốn đúng, nhanh
- Luyện thói quen thận trọng, u thích mơn tốn
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Luyện bảng con
HS làm bài vào bảng con
HS thực hiện trên bảng con
GV viết bài tập lên bảng.
2. Luyện tập :
Bài 1: Tính:
- Học sinh làm lần lượt từng bài
4 + 1 – 1 =. 2 + 2 + 1 = 3 + 1 + 1 =
HS tìm số thích hợp để điền
0+4-4=
3+2–2= 2+0+3=
Bài 2 : Tính
GV hướng dẫn HS làm bài
HS làm và chữa bi
Bi 3 : Tớnh

Lê Thị Thu Hà.Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
3+1+0=
5 – 2 - 1=
2+3+0=
5- 3–0=
Bài 4 : Điền dấu <, > , =
2 + 3….5- 0
4 – 1….4 + 1
5 – 2….3 + 1
5 – 1… 2 + 2
3.Củng cố dặn dò :Gv nhận xét giờ học
Về nhà xem lại các bài tập

HS làm và 3 em lên chữa bài
HS làm bài 1 em lên chữa bài
HS lên chữa bài

Môn: Thủ cơng
Bài : ƠN TẬP CHƯƠNG I- KĨ THUẬT XÉ DÁN GIẤY
I. Mục tiêu :
Kiến thức : Củng cố được kiến thức , kĩ năng xé , dán giấy . Xé ,dán được ít nhất một hình
trong các hình đã học . Đường xé ít răng cưa . Hình dán tương đối phẳng .
Kĩ năng :Rèn kĩ năng xé , dán thành thạo
Thái độ :Giáo dục các em tính chăm chỉ , cẩn thận khi làm bài
Ghi chú : Với học sinh khéo tay
-Xé , dán được ít nhất hai hình trong các hình đã học .Hinh dán cân đối , phẳng . Trình bày
đẹp .Khuyến khích xé , dán thêm những sản phẩm mới có tính sáng tạo .
II.Chuẩn bị :Các hình mẫu các bài 4,5,6,7,8,9
III.Các hoạt động dạy học :

Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ :Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh Để lên bàn giấy màu , hồ dán
2.Bài mới :
A, Giới thiệu bài
Nhiều em nhắc lại
B, Ôn lại các bài đã học
Nhắc lại các bài đã học
Xé dán hình chữ nhật , hình tam giác ,
hình vng , hình trịn ,quả cam,cây , con

Đưa ra các hình mẫu cho các em xem
Nhiều em nhắc lại
Yêu cầu các em nhắc lại cách xé dán từng
hình
Cùng các em nhận xét ,bổ sung
Thực hành xé dán một trong những bài đã
C. Thực hành :
học
Các em hãy chọn màu giấy và xé , dán một
trong những bài đã học
Chú ý : Xé xong các em hãy sắp xếp , dán
lên tờ giấy nền và trình bày sao cho cân
đối ,đẹp
Khuyến khích thêm những em khéo tay xé ,
dán 2 hinh a hoc biờt trang tri cac hinh o

Lê Thị Thu Hµ.Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
theo ý tưởng sáng tạo .
Yêu cầu các em trưng bày , giới thiệu sản
phẩm Cùng các em nhận xét , đánh giá
Tuyên dương những em làm nhanh , đúng
D, Củng cố - dặn dò :Xem lại các bài .
Tập xé dán thêm cho thành thạo như bài xé
dán quả cam , con gà ....
Tiết sau : xé dán hình lọ hoa

Trưng bày giới thiệu sản phẩm

Thực hành ở nhà

Môn: Tiếng Việt tự học
BÀI 46: ƠN - ƠN
I .Mục đích u cầu :
- HS đọc viết thành thạo vần ôn , ơn và các từ ứng dụng
- Luyện tập làm đúng các bài tập
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Luyện đọc
HS đọc theo cá nhân, nhóm, lớp
-GV hướng dẫn HS đọc đúng vần ôn , ơn và
các từ ứng dụng
-GV hướng dẫn cách đọc cho HS
Hoạt động 2 : Luyện viết VBT
- Viết đúng theo mẫu

-GV hướng dẫn cách viết vần :ô n, ơn, đơn -HS viết bài theo mẫu: Viết đúng mẫu cỡ
ca, ôn bài.
chữ
Hoạt động 3: Làm bài tập trong vở bài tập
-HS quan sát bài viết đẹp của bạn
Bài 1: Nối theo mẫu
-GV hướng dẫn HS quan sát các hình vẽ để
chọn từ phù hợp với tranh
-GV gọi HS đọc các từ
Bài 2: Nối từ với từ để tạo thành câu
- HS làm bài nối theo mẫu
*Nối : HS đọc từ cần nối rồi mới nối.
- HS đọc, lớp nhận xét
Hai với hai
đã sờn vai.
- Gọi HS đọc lại câu đã nối.

là bốn.
-HS đọc đúng các câu
Aó mẹ
đơn ca.
Bài 3: Điền : ôn hay ơn?
- HS quan sát tranh, điền vần thích hợp.
Thợ s …, mái t … , lay …
-GV thu bài chấm
-Nhận xét bài viết của HS
Dặn dũV nh hc bi , xem trc bi sau

Lê Thị Thu Hµ.


-HS học và làm bài


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
Ngy soạn: Ngày 02 tháng 11 năm 2010
Ngày giảng: Thứ tư ngày 03 tháng 11 năm 2010

Môn: Thể dục
Bài 12: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRỊ CHƠI.
I. Mục tiêu:
Ơn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác chính xác
hơn giờ học trước. Học động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng
hướng.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. Ơn trị chơi “ Chuyền bóng tiếp
sức”.u cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động.
II. Địa điểm – phương tiện : Trên sân trường.
III. Nội dung
NỘI DUNG
TỔ CHỨC LUYỆN TẬP
1. Phần mở đầu:
-Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc.
-Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát.
- Ôn và học một số động tác thể dục
-Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
RLTTCB.
+Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên
địa hình tự nhiên ở sân trường
Đội hình hàng dọc  vịng trịn

-Ơn phối hợp: 2 x 4 nhịp.
Đưa hai tay ra trước.
Đội hình hàng ngang
Đưa hai tay dang ngang.
- 2 x 4 nhịp
-Ôn phối hợp: 2 x 4 nhịp.
Đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Đưa hai tay lên cao thẳng hướng.
2. Phần cơ bản:
a) Đứng kiểng gót, hai tay chống hơng:
Xem ở bài 10- tuần 10
b) Đứng đưa một chân ra trước, hai tay
chống hông:
Xem ở bài 11- tuần 11
c) Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ
cao thẳng hướng:
GV nêu tên động tác vừa làm mẫu, vừa
giải thích.
_ Động tác: Đưa chân trái ra sau, mũi chân
chạm đất, đồng thời đưa hai tay ra trc,
lờn cao thng, lũng bn tay hng vo

Lê Thị Thu Hµ.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
nhau. Trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước,
ngực hơi ưỡn, mặt ngửa, mắt nhìn theo tay.
Lần tập tiếp theo đổi chân.

Cho HS tập theo 4 nhịp sau:
Sau mỗi lần tập, GV nhận xét, sửa chữa
động tác sai cho HS.
d) Ôn trị chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”
Xem ở bài 11
3. Phần kết thúc: Thả lỏng.
Trò chơi hồi tĩnh. Củng cố.
Nhận xét.Giao việc về nhà.

- HS đi thường theo nhịp 2-4
- Diệt các con vật có hại
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Tập lại các động tác đã học.

Môn: Học vần.
Bài 48 : IN - UN
I.Mục tiêu :
Kiến thức : Đọc được :in , un , đèn pin , con giun ; từ và câu ứng dụng. Viết được :in ,
un , đèn pin , con giun. Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Nói lời xin lỗi
Kĩ năng : Rèn cho học sinh kĩ năng đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu
Thái độ : Giáo dục các em tính chăm chỉ , chịu khó trong học tập
II.Chuẩn bị : Tranh minh hoạ từ khố
-Tranh minh hoạ câu ứng dụng , phần luyện nói
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : Viết : lá sen ,con nhện , nền nhà Cả lớp viết bảng con
Ðọc câu ứng dụng
Hai em đọc
2.Bài mới:

Ghi bảng vần in,đọc mẫu .
cả lớp đồng thanh
Gọi 1 HS phân tích vần in.
HS phân tích cá nhân nhiều em
Lớp cài vần in.
Cả lớp cài vần in .
Gọi học sinh đọc vần in.
6 em đọc .
So sánh vần in với an.
Giống nhau: kết thúc bằng n.
Khác nhau: in bắt đầu bằng i.
HD đánh vần in.
Đánh vần cá nhân , tổ , lớp .
Cóvần in, muốn có tiếng pin ta làm thế nào? Thêm âm p đứng trước vần in.
Cài tiếng pin.
GV nhận xét và ghi bảng tiếng pin.
Toàn lớp cài tiếng pin.
Gọi phân tích tiếng pin.
CN 1 em
GV hướng dẫn đánh vần tiếng pin.
Đánh vần cá nhân , tổ , lớp
Dùng tranh giới thiệu từ “đèn pin”
Đọc trơn từ đèn pin 4 em
c ton bi trờn bng
2em c

Lê Thị Thu Hµ.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh

Giáo án tuần 12
Vn un (dạy tương tự)
So sánh 2 vần

Giống nhau: kết thúc bằng n.
Khác nhau: i và u đầu vần.

Luyện viết :
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết
Đọc từ ứng dụng:
Nhà in, xin lỗi, mưa phùn, vun xới.
Hỏi tiếng mang vần mới học trong từ.
Yêu cầu các em phân tích tiếng xin, vun
Gọi đọc toàn bảng.
Đọc mẫu
3.Củng cố tiết 1: Hỏi vần mới học.
Đọc bài.Tìm tiếng mang vần mới học.
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện đọc câu : GT tranh rút câu ghi bảng:

Luyện viết
Quan sát: in , un , đèn pin , con giun nhận
xét độ cao, khoảng cách, vị trí dấu thanh
Yêu cầu các em viết vào vở
Hướng dẫn thêm một số em viết còn chậm
Luyện nói: Chủ đề: Nói lời xin lỗi.
Bức tranh vẽ gì?


Quan sát, viết trên khơng , viết bảng con
HS đánh vần, đọc trơn từ
in, xin, phùn, vun.
2 em phân tích .
CN 2 em, đồng thanh.
Lắng nghe, đọc lại
Vần in, un.
2 em đọc. Cả lớp tìm tiếng có vần mới học
Đọc cá nhân nhiều em .
HS tìm tiếng mang vần mới học (có gạch
chân) trong câu, 4 em đánh vần các tiếng
có gạch chân, đọc trơn tồn câu , đồng
thanh.
Lắng nghe , 4em đọc lại
chữ cao 5l : g
chữ cao 2 li : c,o , n ....
Cả lớp viết vào vở
Học sinh nói dựa theo gợi ý của GV.
Lớp học có cơ giáo và các bạn.

Hãy đốn xem tại sao bạn nhỏ trong tranh mặt Bạn đi học bị trể.
lại buồn như vậy?

Khi đi học muộn em có xin lỗi khơng?
Khi khơng thuộc bài em phải làm gì.
4.Củng cố: Đọc bài trên bảng
5.Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Dặn học bài, xem bài iên , yên


Có xin lỗi.
Em phải xin li.
Hai em c
Thc hnh nh

Mụn : Toỏn

Lê Thị Thu Hµ.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12

BI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6.
I.Mục tiêu :
Kiến thức : Thuộc bảng cộng , biết làm tính cộng trong phạm vi 6 ; biết viết phép tính
thích hợp với tình huống trong hình vẽ .
Kĩ năng : Rèn kĩ năng thực hành thành thạo các phép tính trong phạm vi 6
Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , chính xác khi làm bài
Ghi chú :bài tập cần làm bài 1, bài 2 (cột 1,2,3 ) , bài 3 ( cột 1,2 ) , Bài 4
II.Chuẩn bị : Các mơ hình phù hợp để minh hoạ phép cộng trong phạm vi 6.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC :
3em lên bảng làm
Tính : 3+1+1
3-2-1
5-2-2
Cả lớp làm bảng con

2.Bài mới :Hướng dẫn học sinh thành lập
và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6.
Hướng dẫn học sinh thành lập công thức 5
+ 1 = 6 và 1 + 5 = 6.
Bước 1: Hướng dẫn học sinh quan sát hình
vẽ trong SGK rồi nêu bài tốn:
Bước 2: Hướng dẫn học sinh đếm số tam
giác ở hai nhóm và nêu phép tính.
gợi ý HS nêu: 5 và 1 là 6, sau đó HS tự viết
6 vào chỗ chấm trong phép cộng 5+1 = 6
GV viết công thức : 5 + 1 = 6 trên bảng .
Bước 3: Giúp học sinh quan sát hình để rút
ra nhận xét: 5 hình tam giác và 1 hình tam
giác cũng như 1 hình tam giác và 5 hình
tam giác. Do đó 5 + 1 = 1 + 5
Hướng dẫn học sinh thành lập các cơng
thức cịn lại: 4 + 2 = 2 + 4 = 6 và 3 + 3
tương tự như trên.
HD HS bước đầu ghi nhớ bảng cộng trong
phạm vi 6 và cho HS đọc lại bảng cộng.
Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: Học sinh nêu YC bài tập.
Cần lưu ý học sinh viết các số phải thật
thẳng cột.
Bài 2: Học sinh nêu YC bài tập.
Cho học sinh tìm kết qa ca phộp tớnh

Lê Thị Thu Hà.

Hc sinh QS nờu bài tốn

Học sinh nêu: 5 hình tam giác và 1 hình
tam giác là 6 hình tam giác.
5 + 1 = 6.
Vài học sinh đọc lại 5 + 1 = 6.
Học sinh quan sát và nêu:
5+1=1+5=6
Vài em đọc lại công thức.
Học sinh nêu:4 + 2 = 6
2+4=6
3+3=6
học sinh đọc lại bảng cộng vài em,
nhóm.,lớp
Học sinh thực hiện theo cột dọc ở bảngvà
nêu kết qủa.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
(tớnh nhẩm), rồi đọc kết qủa bài làm của
mình theo từng cột.
Lưu ý cho học sinh khi đổi chỗ các số trong
phép cộng thì kết quả khơng thay đổi
Bài 3: Học sinh nêu YC bài tập.
cho Học sinh nhắc lại cách tính tập như: 4
+ 1 + 1 thì phải lấy 4 + 1 trước, được bao
nhiêu cộng tiếp với 1.
Bài 4: Hướng dẫn học sinh xem tranh rồi
nêu bài toán.
Yêu cầu các em làm bài vào vở
Cùng các em chữa bài

4.Củng cố – dặn dò:Hỏi tên bài
Nêu các phép cộng trong phạm vi 6 .
5.Dặn dò : Về nhà làm bài tập ,học bài,
xem bài mới:Phép trừ trong phạm vi 6

Học sinh tính nhẩm và nêu nhanh kết qủa:
4+2=6 , 5+1=6 , 5+0=5
2+4=6 , 1+5=6 , 0+5=5
Tính
Học sinh làm vào vở
Học sinh khác nhận xét bạn làm.

a) Có 4 con chim đang đậu, thêm 2 con
chim bay tới. Hỏi trên cành có mấy con
chim?.......
Học sinh làm bài vào vở
4+2=6
3+ 3 = 6
Học sinh nêu tên bài
2em nhắc lại .
Thực hành ở nhà
Ngày soạn: Ngày 02 tháng 11năm 2010
Ngày giảng: Thứ năm ngày 04 tháng 11 năm 2010

Môn: Thể dục
Bài 12: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI.
I. Mục tiêu:
Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học.Yêu cầu thực hiện được động tác chính xác
hơn giờ học trước. Học động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng

hướng.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. Ơn trị chơi “ Chuyền bóng tiếp
sức”.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động.
II. Địa điểm – phương tiện : Trên sân trường.
III. Nội dung
NỘI DUNG
TỔ CHỨC LUYỆN TẬP
1. Phần mở đầu:
-Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc.
-Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát.
- Ôn và học một số động tác thể dục
-Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
RLTTCB.
+Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên
địa hình tự nhiên ở sân trường
Đội hình hàng dọc  vịng trịn
-Ơn phối hợp: 2 x 4 nhịp.
Đưa hai tay ra trước.
Đội hình hàng ngang
Đưa hai tay dang ngang.
- 2 x 4 nhịp
-Ôn phối hợp: 2 x 4 nhịp.
Đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
a hai tay lên cao thẳng hướng.

2. Phần cơ bản:
a) Đứng kiểng gót, hai tay chống hơng:
Xem ở bài 10- tuần 10
b) Đứng đưa một chân ra trước, hai tay
chống hông:
Xem ở bài 11- tuần 11
c) Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ
cao thẳng hướng:
GV nêu tên động tác vừa làm mẫu, vừa
giải thích.
_ Động tác: Đưa chân trái ra sau, mũi chân
chạm đất, đồng thời đưa hai tay ra trước,
lên cao thẳng, lòng bàn tay hướng vào
nhau. Trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước,
ngực hơi ưỡn, mặt ngửa, mắt nhìn theo tay.
Lần tập tiếp theo đổi chân.
Cho HS tập theo 4 nhịp sau:
Sau mỗi lần tập, GV nhận xét, sửa chữa
động tác sai cho HS.
d) Ơn trị chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”
Xem ở bài 11
3. Phần kết thúc: Thả lỏng.
Trò chơi hồi tĩnh. Củng cố.
Nhận xét.Giao việc về nhà.

- HS đi thường theo nhịp 2-4
- Diệt các con vật có hại
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Tập lại các động tác đã học.


Môn : Học vần
BÀI 49: IÊN - YÊN
I.Mục tiêu :
Kiến thức : Đọc được :iên ,yên , đèn điện , con yến ; từ và câu ứng dụng.Viết được :iên ,
yên , đèn điện , con yến. Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Biển cả
Kĩ năng : Rèn cho học sinh kĩ năng đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu
Thái độ : Giáo dục các em tính chăm chỉ , chịu khó trong học tập
II.Chuẩn bị Tranh minh hoạ từ khó, câu ứng dụng , phần luyn núi .
III.Cỏc hot ng dy hc :

Lê Thị Thu Hµ.


Hoạt động GV
1.KTBC :
Viết các từ häc phùn , nhà in , xin
Trờng Tiểu: ma Số 1 Hải Chánh li
Giáo cõu ng dng .
c án tuần 12
2.Bi mi:
Ghi bng vn iên, đọc mẫu
Gọi 1 HS phân tích vần iên.
Lớp cài vần iên.
HD đánh vần vần iên.
Có vần iên, muốn có tiếng điện ta làm
thế nào?
Cài tiếng điện.
Gọi phân tích tiếng điện.
GV hướng dẫn đánh vần tiếng điện.
Dùng tranh giới thiệu từ “đèn điện”

Đọc toàn bài trên bảng
.Vần yên (dạy tương tự)
So sánh 2 vần
- Luyện viết :
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết
Đọc từ ứng dụng:
Cá biển, viên phấn, yên ngựa, yên vui.
Hỏi tiếng mang vần mới học trong từ :
Gọi đánh vần tiếng và đọc trơn từ đó.
Gọi đọc tồn bảng.
3.Củng cố tiết 1:
Hỏi vần mới học.
Tìm tiếng mang vần mới học.
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện đọc câu :
GT tranh rút câu ghi bảng:
Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả
đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới.
Yêu cầu các em tìm tiếng có vần mới học
Đọc mẫu
Luyện viết
Quan sát: iên , yên , đèn điện , con yến
Nhận xét độ cao, khoảng cách, vị trí dấu
thanh
HD thêm một số em viết cịn chậm
Luyện nói : Chủ đề “Biển cả”.
Tranh vẽ gỡ?
Em thy trờn bin thng cú gỡ?

Lê Thịnhng bói bin thấy có gì?
Trên Thu Hµ.
Nước biển như thế nào?
Người ta dùng nước biển để làm gì?

Hoạt động HS
Cả lớp viết bảng con
2em đọc
Học sinh đồng thanh
HS phân tích
Cả lớp cài vần iên
Đánh vần 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Thêm âm đ đứng trước vần iên thanh nặng
nằm dưới con chữ ê.
Toàn lớp cài tiếng điện .
CN 1 em
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Đồng thanh
Đánh vần đọc trơn cá nhân, tổ , lớp
Giống nhau : phát âm như nhau.
Khác nhau : yên bắt đầu bằng y.
Quan sát viết trên không , viết bảng con
Biển, viên, yên.
Đánh vần, đọc trơn nhiều em
Hai em đọc
Vần iên , yên
Cả lớp tìm tiếng có vần mới học
CN 6 ->8 em, lớp đồng thanh
Đọc cá nhân nhiều em


HS tìm tiếng mang vần mới học trong câu,
Lắng nghe , 2em đọc lại
chữ cao 5l : y
chữ cao 2 li : c,o , n ....
Cả lớp viết vào vở
Cảnh biển
Những cánh buồm….
Tàu bè đậu, khách du lịch tham quan….
Màu xanh.
Làm muối…


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12

Mụn : Toán
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6.
I.Mục tiêu :
Kiến thức : Thuộc bảng trừ , biết làm tính trừ trong phạm vi 6 ; biết viết phép tính thích
hợp với tình huống trong hình vẽ .
Kĩ năng : Rèn kĩ năng thực hành thành thạo các phép tính trừ trong phạm vi 6
Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , chính xác khi làm bài
Ghi chú :bài tập cần làm bài 1, bài 2 , bài 3 ( cột 1,2 ) , Bài 4
II.Chuẩn bị : Các mơ hình phù hợp để minh hoạ phép trừ trong phạm vi 6.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC :
3em lên bảng làm
Tính 4+1+1

2 +2 + 2
3+2+1
Cả lớp làm bảng con
2.Bài mới :Hướng dẫn học sinh thành lập
và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6.
lập công thức 6 – 1 = 5 , 6 – 5 = 1
Bước 1: Hướng dẫn học sinh quan sát mơ
hình, trả lời rồi nêu bài tốn:
6 hình tam giác bớt 1 tam giác còn lại mấy
tam giác?
Gọi cả lớp cài phép tính.
Gọi nêu phép tính.
GV ghi ở nhận xét: 6 – 1 = 5.
Vậy 6 tam giác bớt 5 tam giác cịn mấy tam
giác?
Gọi nêu phép tính cơ ghi bảng.
GV ghi phép tính ở phần nhận xét.
Cho đọc lại công thức : 6 – 1 = 5 và
6–5=1
Bước 2: Hướng dẫn học sinh thành lập các
cơng thức cịn lại: 6 – 2 = 4; 6 – 4 = 2; 6 – 3
= 3 tương tự như bước 1.
Bước 3: HD HS bước đầu ghi nhớ bảng trừ
trong phạm vi 6 và cho HS đọc lại bảng trừ.
Bài 1: Học sinh nêu YC bài tập.
Lưu ý HS viết các số phải thật thẳng cột.
Bài 2: Học sinh nêu YC bi tp.

Lê Thị Thu Hà.


Hc sinh QS tr li cõu hỏi.
6 tam giác bớt 1 tam giác còn lại 5 tam giác
6–1=5
6 trừ 1 bằng 5, cá nhân 4 em.
Học sinh nêu: 6 hình tam giác bớt 5 hình
tam giác cịn 1 hình tam giác.
6 – 5 = 1.
Vài học sinh đọc công thức.

Học sinh nêu như bước 1.
Học sinh đọc cơng thức:
cá nhân 6 em, lớp đồng thanh
Tính
Cả lớp làm bảng con


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
Cho HS tính nhẩm tìm kết qủa .
GV lưu ý củng cố cho học sinh về mối
quan hệ giưa phép cộng và phép trừ thơng
qua ví dụ cụ thể, (phép trừ là phép tính
ngược lại của phép cộng)
Bài 3: Học sinh nêu YC bài tập.
cho học sinh nhắc lại cách tính
: 6 - 4 - 2 thì phải lấy 6 - 4 trước, được bao
nhiêu trừ tiếp đi 2.
Bài 4HD HS xem tranh rồi nêu bài toán.
Gọi học sinh lên bảng chữa bài.


Tính
Học sinh làm và đọc kết qủa.
Học sinh khác nhận xét.

Tính
Học sinh làm và đọc kết qủa.
Học sinh khác nhận xét.
a) Có 6 con vịt bơi dưới ao, 1 con vịt đã lên
bờ. Hỏi dưới ao còn mấy con vịt?
……….

4.Củng cố – dặn dò:
Nêu lại các phép trừ trong phạm vi 6
Học sinh nêu các phép trừ trong phạm vi 6
5.Dặn dò: Về nhà làm bài tập học bài, xem Thực hành ở nhà
bài mới luyện tập chung .

Giáo án chiều.
------ ------

Môn : Tiếng Việt rèn đọc
BÀI 48: IN – UN
I .Mục đích yêu cầu :
- HS đọc viết thành thạo vần un, invà các từ ứng dụng
- Luyện tập làm đúng các bài tập
II. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Luyện đọc
GV hướng dẫn HS đọc các bài tuần 12

-HS đọc theo cá nhân, nhóm, lớp
GV hướng dẫn cách đọc cho HS
Luyện đọc theo nhóm.
Nhóm nào yếu bài nào thì luyện đọc bài đó.
Hoạt động 2 : Luyện viết vở bài tập
-HS viết bài theo mẫu: Viết đúng mẫu cỡ
-GV hướng dẫn cách viết vần : en, ên, lá
chữ
sen, con sên, un, in.
Hoạt động 3: Làm bài tập trong vở bài tập
Bài 1: Nối theo mẫu
-GV hướng dẫn HS quan sát các hình vẽ để
chọn từ phù hợp với tranh
-GV gọi HS đọc các từ
Bài 2: Nối từ với từ để tạo thành câu
- HS làm bài nối theo mu

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
*Ni : HS đọc các từ rồi mới nối.
Run
như in
Vừa
như gỗ mun
Đen
như cầy sấy
- Gọi HS đọc lại các từ vừa nối

Bài 3: Điền : in hay un ?
Tô b … bò, đi nh … nhảy, trái ch … cây
- Thu vở chấm
-Nhận xét bài viết của HS
Dặn dò: Về nhà học bài, xem trước bài sau
-Làm các bài tập vào vở ô li

- HS đọc, lớp nhận xét

-HS đọc đúng các câu

HS học và làm bài

Môn : Tiếng Việt nâng cao
BÀI 4: IÊN – YÊN
I.Mục đích yêu cầu:
- Luyện viết chính tả các từ đã học
- Viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. GV hướng dẫn viết:
- GV đọc câu thơ HS giở SGK theo dõi :
Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận
rộn.
- Yêu cầu HS viết bảng con các từ : cơn
mưa, bận rộn
- GV nhận xét
- Yêu cầu HS đọc lại từ vừa viết.
2. HS viết vở chính tả:
- Gọi HS đọc lại câu trên

- GV đọc cho HS viết, chú ý tư thế ngồi
viết, cách cầm bút, cách đặt vở.
- Thu vở chấm – nhận xét
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học, về nhà luyện viết thêm
vở ở nhà.

Hoạt động của HS
- HS lắng nghe
- HS viết bảng con
- Đọc lại từ vừa viết
- HS đọc
- Thực hành viết vở chính tả
- Nộp vở chấm
- Thực hiện tập viết ở nhà.

Ngày soạn: Ngày 04 tháng 11năm 2010
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 05 tháng 11 năm 2010

SINH HOT LP
I.Mc tiờu:

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
- Học sinh nắm được những ưu điểm, tồn tại của lớp, của mình trong tuần qua
- Có hướng phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm
- Nắm kế hoạch tuần tới để thực hiện

II. Tiến hành sinh hoạt
1.Ổn định tổ chức: Cả lớp hát bài: Cả nhà thương nhau
2.Nhận xét hoạt động trong tuần qua:
- GV nhận xét tình hình chung về các mặt: Trong tuần qua, tất cả các em đều rất cố gắng
trong học tập cũng như các phong trào khác
- Đi học chuyên cần, đúng giờ
- Đồ dùng học tập đầy đủ
- Làm tốt phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp
- Trang phục đúng quy định
- Ý thức xây dựng bài tốt: Cẩm Tú, Hiếu Nhi, Vũ Thùy Linh, Linh Nhi, An, Thiện
* Tồn tại:
- Một số em cịn nói chuyện riêng: Thành, Nhung
- Xếp loại tổ như sau: Tổ 2 : hạng nhất,Tổ 1, Tổ 3: hạng nhì, Tổ 4 hạng 3
3.Kế hoạch tuần tới:
- Thi đua học tốt, dành nhiều bông hoa điểm 10
- Duy trì sĩ số, xây dựng nề nếp lớp
- Đồ dùng học tập đầy đủ
- Trang phục sạch sẽ, đúng quy định
- Làm tốt phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp
- Đi học đúng giờ
- Không ăn quà vặt
4.Tổ chức trò chơi:
- Cả lớp thực hiện trò chơi “con thỏ ”
- Hát tập thể bài “Cả nhà thương nhau”
5.Dặn dò:
- Khắc phục những tồn tại trong tuần qua
- Thực hiện tốt kế hoạch đề ra
************************

Môn : Học vần

BÀI : N -ƯƠN.
I.Mục tiêu :
Kiến thức : Đọc được : n , ươn , chuồn chuồn , ươn vai ; từ và câu ứng dụng.Viết được :
uôn , ươn , chuồn ch̀n , vươn vai Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Chuồn chuồn ,
châu chấu , cào cào
Kĩ năng : Rèn cho học sinh kĩ năng đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu
Thái độ : Giáo dục các em tính chăm chỉ , chiu kho trong hoc tõp

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
II.Chuõn bị Tranh minh hoạ từ khóa.Tranh minh hoạ: Câu ứng dụng.
-Tranh minh hoạ luyện nói: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC :
Viết các từ : đèn điện , con yến , cá biển
Cả lớp viết bảng con
Đọc từ ứng dụng .
2em đọc
2.Bài mới:
Ghi bảng vần uôn, đọc mẫu .
Đồng thanh
Gọi 1 HS phân tích vần n.
HS phân tích vần n
Lớp cài vần uôn.
Cài bảngvần uôn

So sánh vần: uôn với iên
Giống nhau: Kết thúc bằng n.
Khác nhau: uôn bắt đầu uô.
HD đánh vần vần uôn.
Đánh vần 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Có vần n, muốn có tiếng chuồn ta làm
thế nào?
Cài tiếng chuồn.
GV nhận xét và ghi bảng tiếng chuồn.
Gọi phân tích tiếng chuồn.
GV hướng dẫn đánh vần tiếng chuồn.
Dùng tranh giới thiệu từ “chuồn chuồn”
Đọc toàn bài trên bảng
Luyện viết :
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết
.Vần ươn (dạy tương tự)
So sánh 2 vần

Thêm âm ch đứng trước vần uôn thanh
huyền nằm trên âm ơ
Tồn lớp cài tiếng chuồn .

Viết mẫu , hướng dẫn cách viết .
Đọc từ ứng dụng:
Cuộn dây, ý muốn, con lươn, vườn nhãn.
Hỏi tiếng mang vần mới học trong từ :
Gọi đánh vần tiếng và đọc trơn từ đó.
Gọi đọc tồn bảng.
3.Củng cố tiết 1:
Hỏi vần mới học.

Tìm tiếng mang vần mới học.
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện đọc câu : GT tranh rỳt cõu ghi bng:

.

Lê Thị Thu Hà.

2em phõn tích tiếng chuồn
Đánh vần cá nhân , tổ , lớp
Đọc trơn từ chuồn chuồn 3em
2em đọc
Quan sát , viết trên không , bảng con
Giống nhau : Kết thúc bằng n
Khác nhau : uô và ươ đầu vần.
Cả lớp viết trên không , bảng con
Cuộn, muốn, lươn, vườn.
Đọc cá nhân nhiều em
2em đọc
Vần n, ươn.
Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học
CN 6 ->8 em, lớp đồng thanh


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
Mựa thu, bầu trời như cao hơn. Trên giàn
thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn.

Tìm tiếng có vần vừa học ?
Yêu cầu các em đọc
Đọc mẫu
Luyện viết
Quan sát: uôn , ươn , chuồn chuồn, vươn
vai
Nhận xét độ cao, khoảng cách, vị trí dấu
thanh
Yêu cầu các em viết vào vở
Luyện nói : Chủ đề “Chuồn chuồn, châu
chấu, cào cào”.
Trong tranh vẽ những con gì?
Em có biết những loại chuồn chuồn nào

chuồn , lượn ...
Đọc cá nhân nhiều em
Lắng nghe , vài em đọc lại

chữ cao 5l : h
chữ cao 2 li : u,v , n ....
Cả lớp viết vào vở
Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.
Trả lời theo sự hiểu biết của mình

khơng? Hãy kể tên loại chuồn chuồn đó?
2em đọc lại bài
Hãy tả lại một vài đặc điểm của chúng?
3.Củng cố : Gọi đọc bài
.4.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở Thực hành ở nhà
nhà


Mơn : Tốn
BÀI : LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
Kiến thức : Thưc hiện được phép cộng , phép trừ trong phạm vi 6 .
Kĩ năng : Rèn kĩ năng thực hành thành thạo các phép tính cộng , trừ trong phạm vi 6
Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , chính xác khi làm bài
Ghi chú :BT cần làm B1( dòng 1 ), bài 2 ( dòng 1 ), bài 3 (dòng 1 ), Bài 4 ( dòng 1) Bài 5
II.Chuẩn bị : -Bộ đồ dùng toán 1
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC:
3em lên bảng làm
Tính : 5+1 =
6-5= 6-2=
Cả lớp làm bảng con
2.Bài mới :
3.Hướng dẫn học sinh luyện tập:
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu:
Tính
Đối với phép tính thực hiện theo cột dọc ta viết các số thẳng cột với nhau.
cần chú ý điều gì?
Học sinh lần lượt làm các cột bài tập 1.
Cho học sinh lm bng con

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh

Giáo án tuần 12
Bi 2: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Học sinh nêu cách tính của dạng tốn này.
Bài 3: Học sinh nêu cầu của bài:
Học sinh nêu lại cách thực hiện bài này.
Yêu cầu các em tính nhẩm nhanh nêu cách
điền dấu
Bài 4: Học sinh nêu cầu của bài:
Hướng dẫn học sinh sử dụng bảng tính
cộng đã học để làm.
Bài 5: Học sinh nêu cầu của bài:
Treo tranh , gọi các em nêu bài toán.
Cùng các em chữa bài
4.Củng cố: Đọc bảng cộng và trừ PV 6, .
5.Nhận xét – dặn dò :Xem lại các bài tập
đã làm , tiết sau luyện tập

Tính .Học sinh làm bảng con
Thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Điền dấu < , > , =
Thực hiện ở vế trái trước sau đó so sánh kết
quả với vế phải và chọn dấu thích hợp điền
vào. Học sinh làm vào vở
Điền số thích hợp
Cả lớp làm bảng con
Nhiều em trả lời
Có 6 con vịt, 2 con vịt đang chạy đi nơi
khác. Hỏi còn lại mấy con vịt?
6–2=4
2em đọc .

.
Thực hành ở nhà

Giáo án chiều.
------------

Môn : Tiếng Việt tự học
BÀI 48: N – ƯƠN
I .Mục đích u cầu :
- HS đọc viết thành thạo vần un, invà các từ ứng dụng
- Luyện tập làm đúng các bài tập
II. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bài cũ : Luyện đọc
GV hướng dẫn HS đọc bài 50
-HS đọc theo cá nhân, nhóm, lớp
GV hướng dẫn cách đọc cho HS
Luyện đọc theo nhóm.
Nhóm nào yếu bài nào thì luyện đọc bài đó.
Bài mới :
-HS viết bài theo mẫu: Viết đúng mẫu cỡ
Luyện viết vở bài tập
chữ
-GV hướng dẫn cách viết vần
Làm bài tập trong vở bài tập
Bài 1: Nối theo mẫu
-GV hướng dẫn HS quan sát các hình vẽ để
chọn từ phù hợp với tranh
-GV gọi HS đọc các từ

Bài 2: Nối từ với từ để tạo thành câu
- HS làm bài nối theo mẫu
*Nối : HS đọc các từ rồi mới nối.
- HS đọc, lớp nhận xét
- Gi HS c li cỏc t va ni

Lê Thị Thu Hµ.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
Bi 3: Điền : uôn hay ươn?
- Thu vở chấm
-Nhận xét bài viết của HS
Dặn dò: Về nhà học bài, xem trước bài sau
-Làm các bài tập vào vở ô li

-HS đọc đúng các câu
HS học và làm bài

Môn: Luyện giải toán
BÀI: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS các phép trừ trong phạm vi 6
- Học sinh luyện làm tốn đúng, nhanh
- Luyện thói quen thận trọng, u thích mơn tốn
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:

HS làm bài tập 1 vào bảng con
HS thực hiện trên bảng con
GV viết bài tập lên bảng.
2. Luyện tập :
Bài 1: Tính:
6 -1 =
6 - 3 =
6–2 =
6–4=
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
GV hướng dẫn HS làm bài và chữa bài
Bài 3 : Tính
6–2–1=
6–3–1=
6–5–0=
6–2–2=
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp
- Giáo viên HD HS làm bài
- Giáo viên chấm, nhận xét
Bài 5: Điền dấu <, > , =
GV cho HS làm bài
GV chấm chữa bài
3.Củng cố dặn dò :
Gv nhận xét giờ học
Về nhà xem lại các bài tập

- Học sinh làm lần lượt từng bài và chữa
bài
HS làm bài đọc kết quả, lớp nhận xét
HS làm bài

- HS QS nêu bài tốn viết phép tính
HS làm và 2 em lên chữa bài
HS làm bài 1 em lên chữa bài
HS lên chữa bài

SINH HOẠT TẬP THỂ
I .Mục tiêu :
-Hát thuộc bài hỏt :Sao ca em

Lê Thị Thu Hà.


Trờng Tiểu học Số 1 Hải Chánh
Giáo án tuần 12
-Trin khai phương hướng tuần tới
II. Tiến hành sinh hoạt :
Bước :1Tập hợp điểm danh
Bước 2 : Kiểm tra vệ sinh cá nhân
Bước 3 :Kể lại việc làm tốt
Bước 4 : Đọc lời hứa sao nhi
Bước 5: Kiểm tra chuyên hiệu : Chăm học
Câu 1 : Nêu những yêu cầu về học tập
Câu 2 : Nêu chủ đề của tháng
Cho các em đọc thuộc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng
1.Yêu Tổ quốc , yêu đồng bào
2.Học tập tốt , lao động tốt
3.Đoàn kết tốt , kỉ luật tốt
4.Giữ gìn vệ sinh thật tốt
5.Khiêm tốn . thật thà , dũng cảm
Bước 6 :Triển khai tiếp chuyên hiệu : chăm học

Nhớ tên và ý nghĩa của các ngày kỉ niệm sau
Ngày 3 /2 Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Ngày 8/3 Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngày 15/5 gày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh .
Ngày 19/5 ngày sinh nhật Bác Hồ
Ngày 1/6 ngày quốc tế thiếu nhi
Ngày 2/9 ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nhày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam
Ngày 22/12 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Bước 7 :Phát động kế hoạch tuần tới
Thi đua học tốt dành nhiều điểm mười
Làm tốt phong trào giữ vở sạch , viết chữ đẹp
-Học thuộc 5 điều Bác hồ dạy thiếu niên nhi đồng
-Làm nhiều việc tốt để giúp đỡ gia đình bạn bè
-Đi học chuyên cần , đúng giờ
-Đồ dùng học tập đầy đủ
-Trang phục sạch sẽ gọn gàng , đúng quy định
* Tập cho các em bài hát : Sao của em
III.Dặn dò :
Học tốt chuyên hiệu : Chăm học
Thực hiện tt phng hng ra .

Lê Thị Thu Hà.


×