Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

Gián án TUAN 21

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (208.36 KB, 20 trang )

Tuần 21
Thứ 2 ngày 17 tháng 1 năm 2011

Tiếngviệt
ôp , ơp
I- Mục đích yêu cầu :
+ Kiến thức : Đọc đợc ôp , ơp hộp sữa , lớp học , từ và câu ứng dụng
+ Kĩ năng : Viết đợc ôp , ơp hộp sữa , lớp học từ và câu ứng dụng
Luyện nói theo chủ đề Các bạn lớp em
+ Thái độ : GD học sinh yêu thích môn học
II- Đồ dùng dạy học :
GV hộp sữa , bánh xốp
HS bộ đồ dùng
III. Kế hoạch hoạt động:
I . Kiểm tra bài cũ:
GV đọc cho HS viết bập bênh , cặp sách ,
GV nhận xét.
II . Dạy bài mới :,
Nội dung
+ vần ôp
Nhận diện vần ôp - GV đọc mẫu.
So sánh vần ôp và op

- Phân tích vần ôp ?
- GV kiểm tra thanh cài.
- Đánh vần mẫu
+ Dạy tiếng : hộp
- Thêm âm h và dấu nặng ta đợc tiếng gì ?
- Phân tích tiếng hộp
Cho HS đánh vần , đọc trơn
Dạy từ Cuốn sách


- GV giơ cuốn sách trên tay và hỏi đây là cái
gì ? Đọc từ dới tranh?
- Từ cuốn sách có tiếng nào chứa vần
mới vừa học?

HS viết bảng con.
HS đọc SGK
HS đồng thanh ôp
So sánh Vần ôp và op
- Giống nhau : Đều kết thúc bằng p
- Khác nhau :ôp bắt đầu bằng ô , op
bắt đầu bằng o
Phân tích vần ôp . Vần ôp có âm ô
đứng trớc , âm p đứng sau
HS ghép vần
Đánh vần ô- p - ôp theo cá nhân ,
tổ , lớp
Tiếng hộp
Phân tích: tiếng sách có âm s đứng
trớc, vần ach đứng sau,.
HS cài tiếng trên bảng cài
HS đánh vần , đọc trơn s ach sách
HS đọc theo cá nhân , tổ , lớp
HS nêu: cuốn sách .
HS đọc cá nhân
HS nêu: tiếng sách chứa vần ach
Đọc cá nhân , tổ , nhóm , lớp
-Đọc lại bài ach - sách cuốn sách
1
Vần âc : Dạy tơng tự

- Từ ứng dụng :
- GV ghi bảng.
- Viên gạch kênh rạch
- Sạch sẽ cây bạch đàn
Hớng dẫn đọc - đọc mẫu. Giải thích từ qua
hình ảnh ( viên gạch )
- GV chỉ bất kì cho học sinh đọc
Lu ý : HSY đánh vần
- Yêu cầu học sinh tìm tiếng , từ, câu ngoài
bài có chứa vần ach
HS đọc theo cá nhân , tổ , lớp
HS đọc cả toàn vần
HS đánh vần, đọc trơn theo cá nhân ,
bàn , lớp
HS gạch vần mới
Đọc lại toàn bài trên bảng
ngựa bạch , cây bách niên , mách bảo ..
- Viết bảng con :
GV kết hợp vừa viết , vừa nêu qui trìnhviết
GV chỉnh sửa cho học sinh khi viết
Chú ý t thế ngồi
nêu yêu cầu .
HS viết bảng con.
ach cuốn sách
Nhận xét , sửa sai
Tiết 2
a . Luyện đọc :
- GV chỉ trên bảng.
Yêu cầu HS quan sát tranh
- GV giới thiệu câu ứng dụng

- Hớng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Giải thích nội dung :
Các chữ cái đầu dòng đợc viết nh thế nào ?
Đọc mẫu SGK. HD đọc
B . Viết vở :
GV hớng dẫn cách viết , khoảng cách trình
bày chữ cách chữ, tiếng cách tiếng , từ cách từ
Cho HS quan sát vở
- Chấm bài , nhận xét.
C . Luyện nói :
Yêu cầu học sinh nêu tên chủ đề luyện nói
- Cho HS quan sát tranh , gợi ý nội dung
+ Trong tranh vẽ những gì?
+ Em đã làm việc nh bạn nhỏ bao giờ cha?
+ Làm thế nào để giữ gìn sách vở sạch đẹp ?
+ Muốn sách vở sạch đẹp phải có đức tính gì
- GV nhận xét , sửa câu cho HS.
Cho HS đọc lại bài trên bảng
D. Củng cố Hôm nay học vần gì ?
HS đọc bài trên bảng lớp ở tiết 1
Đọc cá nhân , tổ , cả lớp
HS quan sát tranh .
Mẹ,mẹ ơi cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà dây bẩn
Sách, áo cũng bẩn ngay .
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có chứa
vần vừa học ach
Đọc SGK.CN,N,L
HS quan sát.

Chỉnh sửa t thế ngồi ,cầm bút.
HS Luyện viết VTV ach , cuốn sách
HS nêu: giữ gìn sách vở
Thảo luận nhóm
Học sinh kiểm tra sách vở lẫn nhau
1 HS đọc toàn bài.
***************************************************
Đạo đức
2
Lễ phép vâng lời thầy, cô giáo(T2)
I Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức : Nêu đợc một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
- HS Biết vì sao lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
- Kĩ năng Thực hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
Giáo dục học sinh biết lễ phép với mọi ngời
II- Chuẩn bị :
- Vở BT đạo đức.Tranh
III- Kế hoạch hoạt động :
A.Kiểm tra bài cũ :
- Cần phải làm gì khi gặp thầy cô giáo?
- Để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo em phải làm
gì?
1.Hoạt động1: Làm bài tập: Liên hệ tại trờng ,
tại lớp
- GV nêu yêu cầu.
- GV kể 1vài tấm gơng trong trờng lớp
2. Hoạt động 2 :
- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm.
- Em cần làm gì khi các bạn cha lễ phép, vâng
lời thầy cô giáo?

Kết luận: Khi bạn cha lễ phép, em cần
nhắc nhở, khuyên bạn.góp ý cho bạn
3. Hoạt động 3: Các nhóm đóng vai theo các
tình huống : Lễ phép vâng lời thầy cô giáo
Tìm những câu ca dao tục ngữ nói về tình cảm
,lễ phép
4. Hoạt động 4
:Củng cố :
- Đọc hai câu thơ cuối bài .
- Nhận xét giờ học.
HS lên kể trớc lớp.
Cả lớp trao đổi.
Nhận xét.
Các nhóm thảo luận.
Đại diện trình bày.
- Cả lớp múa hát. mẹ của em ở trờng
Lắm kẻ yêu hơn nhiều ngời ghét
Thêm bạn bớt thù ,
Kính trên ngờng dới
Kính lạo đắc thọ
**************************************************************
Buổi chiều
Luyện tiếng việt ach

I Mục tiêu :
3
Kiến thức : Củng cố cho học sinh nắm vững cách đọc , viết đúng
- Kĩ năng : Biết vận dụng để làm bài tập -Học sinh biết nối từ phù hợp biết điền
đúng vần ach
-Luyện kỹ năng đọc trơn , viết đúng , đẹp , đúng cỡ chữ quy định

- Thái độ : GD HS yêu thích môn học
II Chuẩn BI : Bảng phụ
III Hoạt động dạy học
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
Hoạt động 1 : Bài cũ
GV đọc cho học sinh viết vào
bảng con
Hoạt động 2 : Luyện đọc
GV viết bài luyện lên bảng
+ Luyện vần
+ Luyện đọc tiếng , từ
+ Luyện đọc câu :
Luyện học sinh yếu đánh vần
Học sinh khá giỏi đọc trơn
+ GV chú ý sửa lỗi thờng mắc
+ Đọc củng cố 3 phần
+Tìm tiếng , từ có vần ach
GV tổ chức cho học sinh thi đua tìm tiếng ,
từ mới chứa vần ach
Đặt một câu có từ vừa tìm đợc
Nhận xét , tính điểm
Hoạt động 3 : Luyện bài tập
Bài tập 1 + GV đọc yêu cầu
Hớng dẫn học sinh đọc nối từ cho phù hợp.
Bài 2 : GV nêu yêu cầu
Hớng dẫn học sinh điền đúng vần ach
Hớng dẫn học sinh luyện viét
Nhắc nhở t thế ngồi
Nhận xét chấm bài
Học sinh viết bảng con, đọc lại

kênh rạch , sạch sẽ
Nhận xét sửa sai
Học sinh cá nhân đọc cá nhân , tổ , cả lớp
uc , c , ach , ăc , âc , oc , ac ot, at , ăt , ât
ôt , ơt , et , êt , ut , t , it , iêt ,om , am ăm , âm
, ôm , ơm um , im , em , êm ,
quả gấc , bậc thềm , đồng hồ quả lắc ,
lạch bạch , mách bảo , sạch sành sanh ,
vạch áo cho ngời xem lng
Con vịt đi lạch bạch
Nhà sạch thì mát , bát sạch ngon cơm
Mẹ tôi mời khách uống nớc
Những cây bạch đàn lớn rất nhanh
Cô gái lắc vòng rất đẹp .
Ngời miền núi cấy lúa trên ruộng bậc
Thực hiện trò chơi tìm đúng , tìm nhanh

Học sinh nhắc lại yêu cầu
Bài 1 Học sinh làm vbt , 1 em làm bảng
phụ . GV gắn bảng chữa bài
Học sinh đọc lại bài
Mẹ tôi lớn rất nhanh
Những cây bạch đàn mời khách uống nớc
Bài 2 Học sinh nêu yêu cầu làm bài và đọc
lại bài làm
Con vịt đi lạch bạch
Nhà sạch thì mát , bát sạch ngon cơm
4
Bài 3 HSKG
Điền vần ac , ach

Điền Sách vở , giữ gìn , học tốt vào chỗ
chấm
Hỡng dẫn viết bài
-Tổng kết , dặn dò
Về nhà đọc, viết lại bài
Bài 3 Học sinh làm vào vở ô li
Chú bác , cuốn sách , đón khách
Nga giữ gìn sách vở cẩn thận
Nam quý sách vở nh quý ngời thân
Nhờ quý sách vở bạn đã học tốt
Học sinh viết bài vào vở
sạch sẽ , bạch đàn
***************************************************
Luyện đạo đức . Lễ phép vâng lời thầy, cô giáo. (T2)
I Mục tiêu:
- Kiến thức : Thầy cô giáo là ngời đã chăm sóc, dạy dỗ em. Vì vậy các em phải biết
lễ phép vâng lời thầy, cô giáo.
- HS biết lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo.
Kĩ năng : giao tiếp ứng xử lễ phép với thầy giáo cô giáo
II- Chuẩn bị :
- Vở BT đạo đức.
- Bút chì màu.
- Điều 12 công ớc quốc tế về quyền trẻ em.
III- Các hoạt động dạy học :
A.Kiểm tra bài cũ :
Tiết trớc ta học bài gì ?
Hoạt động 1 : GV đa ra một số
tình huống khác nhau cho học sinh đóng
vai để phân biệt tình huống nào nên
Thảo luận, đóng vai.

Trình bày.
HS khác nhận xét
HS nêu ý kiến.
Kết luận: Thầy (cô) giáođã dạy dỗ các
em, các em cần phải biết lễ phép lắng
nghe và vâng lời thầy, cô giáodạy bảo
3 Hoạt động 2
Thực hành GV cho học vở
HS đa vở , sách cho cô mợn
- Thực hiện lễ phép vâng lời thầy,cô
giáo.
- Hoạt động 3
Cho học sinh đọc bài thơ
Chơi trò tiếp khách
-
B Củng cố dặn dò
Xem trớc bài em và các bạn
HS nhận xét
hát bài mẹ của em ở trờng
Quanh bộ bàn ghế
Kê giữa sân chơi
Các cháu rất vui
Chơi trò tiếp khách
các cháu rót nớc
Mời nhau hẳn hoi
Tôi mời babs xơi
Tôi cũng mời bác
Xin mời nâng cốc
Chúc sức khoẻ cô
5

Chúc sức khoẻ lớp
chúng ta hạnh phúc
Chúc trờng nở hoa
********************************************************
Thứ 3 ngày 11 tháng 1 năm 2011
Tiếng Việt
ich , êch
I- Yêu cầu :
- Kiến thức : Đọc đợc ich , êch tờ lịch , con ếch . từ và câu ứng dụng.
- Kĩ năng - Viết đợc. ich , êch tờ lịch , con ếch Từ và câu ứng dụng
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Chúng em đi du lịch
-Thái độ : Giáo giục học sinh yêu thích môn học
II- Đồ dùng dạy học :
HS : Bộ đồ dùng : GV tờ lịch
III Các hoạt động dạy học
Tiết 1
A. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc: viên gạch ,kênh rạch
GV nhận xét.
HS viết bảng con., đọc lại từ trên bảng
con
2 HS đọc SGK
II . Dạy bài mới :,
Nội dung
+ vần ich
Nhận diện vần ich
- GV đọc mẫu.
- Y/ C So sánh hai vần ach và ich ?
- Yêu cầu HS phân tích vần ach ?
- GV kiểm tra thanh cài.

- Đánh vần
+ Dạy tiếng lịch
Thêm âm l và dấu nặng ta đợc tiếng gì ?
- GV đọc trơn lịch
Y / C Phân tích tiếng lịch
Y / C HS đánh vần , đọc trơn
HS đồng thanh ich
- So sánh vần ach và ich
- Giống nhau : Đều kết thúc bằng ch
- Khác nhau : ach bắt đầu bằng a , ich
bắt đầu i
Phân tích vần ghép vần
Vần ich có âm i đứng trớc , âm ch đứng
sau
Đánh vần i ch- ich theo cá nhân , tổ
, lớp
HS đọc trơn tiếng lịch
Phân tích: tiếng lịch có âm l đứng
trớc, vần ich đứng sau dấu nặng đặt dới
vần ich .
HS cài tiếng trên bảng cài
HS đánh vần , đọc trơn l ich lịch
6
Dạy từ: tờ lịch
- Quan sát tờ lịch ? Đọc từ dới tranh?
- Từ tờ lịch có tiếng nào chứa vần ich vừa
học?
Vần êch : Dạy tơng tự
So sánh ich và êch
- Từ ứng dụng :

- GV ghi bảng.
vở kịch mũi hếch
vui thích chênh chếch
- Hớng dẫn đọc - đọc mẫu. Giải thích từ
- Y/ C HS gạch vần mới
GV chỉ bất kì cho học sinh đọc
Tìm tiếng, từ ngoài bài có chứa vần ich , êch
HS đọc theo cá nhân , tổ , lớp
HS nêu tờ lịch . HS đọc cá nhân
HS nêu: tiếng lịch chứa vần ich
Đọc cá nhân , tổ , nhóm , lớp
-Đọc lại bài ich lịch tờ lịch
HS đọc theo cá nhân , tổ , lớp
HS đọc cả 2 vần
HS đánh vần, đọc trơn theo cá nhân ,
bàn , lớp
HS gạch vần mới
Đọc lại toàn bài trên bảng
Viết bảng con :
GV kết hợp vừa viết , vừa nêu qui trìnhviết
GV chỉnh sửa cho học sinh khi viết
Lu ý độ hở các nét nối
Chú ý t thế ngồi
HS viết bảng con.
ich , êch , tờ lịch , con ếch
Nhận xét , sửa sai
Tiết 2
1. Luyện đọc
- GV chỉ trên bảng.
- GV giới thiệu câu ứng dụng.

Dùng tranh để minh họa
Hớng dẫn đọc - đọc mẫu.
- Đọc mẫu SGK. HD đọc
Đọc , đánh vần , phân tích , đọc trơn.
HS quan sát tranh rút ra câu ứng dụng
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt
cho chanh quả nhiều
Ri rích , ri rích
Có ích , có ích
HS đọc câu ứng dụng , tìm tiếng có
chứa vần vừa học ich , êch .
Đọc SGK. Đọc CN,N,L
2. Viết vở tập viết
GV hớng dẫn cách viết , khoảng cách trình
bày chữ cách chữ , tiếng cách tiếng , từ cách từ
chú ý các nét nối giữa các con chữ
- GV Chấm bài , nhận xét.
HS chú ý t thế ngồi
HS viết bài vào vở
ich , êch , tờ lịch , con ếch
3. Luyện nói :
- Nêu chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ gì?
+ Em thấy trong tranh có những gì ?
+ Mọi ngời đang làm gì ?
Em đã đợc đi du lịch bao giờ cha ?
Đi du lịch có vui không ?
HS nêu Chúng em đi du lịch

7
- GV nhận xét , sửa câu cho HS.
D. Củng cố :
- Thi tìm tiếng có vần ich , êch ?
- Nhận xét giờ học . Về nhà đọc bài
HS thi tìm .
1 HS đọc toàn bài.

*********************************************************

Luyện tiếng việt ich , êch

I Mục tiêu : - Củng cố cho học sinh nắm vững cách đọc , viết đúng
vui thích , chênh chếch
-Biết vận dụng để làm bài tập -Học sinh biết nối từ phù hợp
, Biết điền đúng vần ich , hay êch
-Luyện kỹ năng đọc trơn , viết đúng , đẹp , đúng cỡ chữ quy định
II Chuẩn bị : bảng phụ
III Hoạt động dạy học
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×