Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Tài liệu GA 2 - Tuan 21-LGGDMT+GDKNS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (630.71 KB, 26 trang )

Trường TH AT Giáo án tuần 21
Thứ
ngày
Môn Tiết
Bài dạy
ĐDDH
HAI
17/01
2011
CC 21 Sinh hoạt đầu tuần
TĐ 61 Chim sơn ca và bông cúc trắng (T1) Tranh m.họa
TĐ 62 Chim sơn ca và bông cúc trắng (T2) nt
T 101 Luyện tập B.phụ, phiếu, …
Đ Đ 21 Biết nói lời yêu, cầu đề nghò(T1) Phiếu học tập.
BA
18/01
2011
TD 41
Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra
trước. TC Nhảy ơ.
Còi, cờ, …
MT 21 TNTD : Nặn hoặc vẽ dáng người. Tranh dân gian, …
CT 41 (TC) Chim sơn ca và bông cúc trắng Bảng phụ,…
T 102 Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc Que tính, bảng, …
TC 21 Gấp, cắt dán phong bì (T1) Giấy màu, tranh quy
trình, mẫu, …

TĐ 63 Vè chim Bảng phụ, tranh,…
T 103 Luyện tập Bảng phụ,…
LTVC 21 Từ ngữ về chim chóc đặt và TLCH Ở đâu? nt, …
TNXH 21 Cuộc sống xung quanh. Hình ở SGK, …


NĂM
20/01
2011
TD 42 Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống
hông và dang ngang. TC : Nhảy ơ
Còi, khăn, …
T 104 Luyện tập chung B. phụ, phiếu HT,
CT 42 Sân chim (NV) Bảng phụ,…
TV 21 Chữ hoa R Chữ mẫu,…
SÁU
21/01
2011
T 105 Luyện tập chung Cân đ.hồ, tờ lòch…
ÂN 21 Học hát : Bài Hoa lá mùa xuân Nhạc cụ, …
TLV 21 Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim Bảng phụ, tranh,…
KC 21 Chim sơn ca và bông cúc trắng Tranh m.hoạ,…
SH 21 Sinh hoạt cuối tuần.
Lớp 2
1
Trường TH AT Giáo án tuần 21
Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011
CHÀO CỜ
PPCT 21 SINH HOẠT ĐẦU TUẦN
...................................................
TẬP ĐỌC
PPCT 61- 62 CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG (2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU -Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; đọc rành mạch được tồn bài.
-Hiểu lời khun từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát bay lượn ; để cho hoa được tự
do tắm nắng mặt trời (trả lời được CH 1,2,4,5 )
- Ham thích môn học.

* GDKNS: KN Xác định giá trị ; KN Thể hiện sự cảm thơng.
II. CHU ẨN BỊ: Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc
III. CÁC PP/KTDH: Thảo luận nhóm; Trình bày ý kiến cá nhân.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. Ổn đònh:
2. Bài cu õ : Mùa xuân đến. Gọi 3 HS lên bảng
kiểm tra bài và trả lời câu hỏi
- Theo dõi HS đọc bài, trả lời và cho điểm.
3. Bài mới Giới thiệu: gtb, ghi tựa
* Hoạt động 1: Luyện đọc
a) Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài
b) Đọc từng câu
- Yêu cầu HS đọc từng câu,
c) Luyện đọc theo đoạn
* Đọc đoạn trước lớp:
- Gọi HS đọc chú giải.
hướng dẫn HS đọc bài.- - Gọi HS đọc
- Hướng dẫn HS ngắt giọng.
* Đọc đoạn trong nhóm
- Chia nhóm HS, mỗi nhóm có 4 HS và yêu
cầu đọc bài trong nhóm. Theo dõi HS đọc
bài theo nhóm.
d) Thi đọc
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc cá nhân và
đọc đồng thanh.
- Tuyên dương các nhóm đọc bài tốt.
e) Đọc đồng thanh
- Y/c HS đọc đồng thanh đoạn 3, 4

-Hát
-3 HS lần lượt lên bảng đọc và trả lời câu hỏi:
- HS nxét.
- HS nhắc tựa
- 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và
đọc thầm theo.
- HS nối tiếp nhau đọc. Mỗi HS chỉ đọc một câu
trong bài, đọc từ đầu cho đến hết bài
- Luyện đọc đoạn
nhấn giọng theo hướng dẫn của GV.
- Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm của
mình, các HS trong cùng một nhóm nghe và
chỉnh sửa lỗi cho nhau.
- Các nhóm cử đại diện thi đọc cá nhân hoặc
một HS bất kì đọc theo yêu cầu của GV, sau đó
thi đọc đồng thanh đoạn 2.
- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4.
Lớp 2
2
Trường TH AT Giáo án tuần 21
* Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
- Gọi 1 HS đọc đoạn 1 của bài.
+ Chim sơn ca nói về bông cúc ntn?
+ Khi được sơn ca khen ngợi, cúc đã cảm
thấy thế nào?
+ Sung sướng khôn tả có nghóa là gì?
+ Tác giả đã dùng từ gì để miêu tả tiếng hót
của sơn ca?
+ Véo von có ý nghóa là gì?
- Qua những điều đã tìm hiểu, bạn nào cho

biết trước khi bò bắt bỏ vào lồng, cuộc sống
của sơn ca và bông cúc ntn/ ?
- Gọi 1 HS đọc đoạn 2, 3, 4.
- Hỏi: Vì sao tiếng hót của sơn ca trở nên rất
buồn thảm?
- Ai là người đã nhốt sơn ca vào lồng?
- Chi tiết nào cho thấy hai chú bé đã rất vô
tâm đối với sơn ca?
- Không chỉ vô tâm đối với chim mà hai chú
bé còn đối xử rất vô tâm với bông cúc trắng,
con hãy tìm chi tiết trong bài nói lên điều
ấy.
+ Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với
chim sơn ca và bông cúc trắng?
+ Tuy đã bò nhốt vào lồng và sắp chết, nhưng
chim sơn ca và bông cúc trắng vẫn rất yêu
thương nhau. Con hãy tìm các chi tiết trong
bài nói lên điều ấy.
+ Hai cậu bé đã làm gì khi sơn ca chết
- Long trọng có nghóa là gì?
- Theo em, việc làm của các cậu bé đúng
hay sai?
+ Hãy nói lời khuyên của em với các cậu
bé.
- Câu chuyện khuyên em điều gì?
Hoạt động 3: Luyện đọc lại bài
- Yêu cầu đọc bài cá nhân.
*GDKNS: Em cần đối xử với các con vật
Thảo luận nhóm
-1 HS khá đọc bài thành tiếng. Cả lớp theo dõi

và đọc thầm theo.
- Chim sơn ca nói: Cúc ơi! Cúc mới xinh xắn
làm sao!
- Cúc cảm thấy sung sướng khôn tả.
- Nghóa là không thể tả hết niềm sung sướng
đó.
- Chim sơn ca hót véo von.
- Là tiếng hót (âm thanh) rất cao, trong trẻo.
- Chim sơn ca và cúc trắng sống rất vui vẻ và
hạnh phúc.
- 1 HS đọc bài thành tiếng, cả lớp đọc thầm
theo.
- Vì sơn ca bò nhốt vào lồng?
- Có hai chú bé đã nhốt sơn ca vào lồng.
- Hai chú bé không những đã nhốt chim sơn ca
vào lồng mà còn không cho sơn ca một giọt
nước nào.
- Hai chú bé đã cắt đám cỏ trong đó có cả bông
cúc trắng bỏ vào lồng chim.
- Chim sơn ca chết khát, còn bông cúc trắng thì
héo lả đi vì thương xót.
- Chim sơn ca dù khát phải vặt hết nắm cỏ, vẫn
không đụng đến bông hoa. Còn bông cúc thì tỏa
hương ngào ngạt để an ủi sơn ca. Khi sơn ca
chết, cúc cũng héo lả đi và thương xót.
- Hai cậu bé đã đặt sơn ca vào một chiếc hộp
thật đẹp và chôn cất thật long trọng.
- Long trọng có nghóa là đầy đủ nghi lễ và rất
trang nghiêm.
- Cậu bé làm như vậy là sai.

Trình bày ý kiến cá nhân.
- 3 đến 5 HS nói theo suy nghó của mình.
- Chúng ta cần đối xử tốt với các con vật và các
loài cây, loài hoa.
- HS luyện đọc cả bài. Chú ý tập cách đọc thể
hiện tình cảm.
Lớp 2
3
Trường TH AT Giáo án tuần 21
thế nào ?
4. Củng cố
5 Dặn do ø về nhà luyện đọc lại bài và trả lời
các câu hỏi cuối bài.
- Chuẩn bò: Vè chim
- HS nghe.
- Nhận xét tiết học
TOÁN
PPCT 101 LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU -Thuộc bảng nhân 5
-Biết tính giá trị của biểu thưcsố có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản.
-Biết giải bài tốn có một phép nhân (trong bảng nhân 5 ).
-Nhận biết được đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó .
-Bài tập cần làm :( 1a ; 2 ; 3 )
-Ham thích học Toán.
II. CHU ẨN BỊ: Bảng phụ. Bộ thực hành Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. Ổn đònh:
2. Bài cu õ Bảng nhân 5. Gọi1 HS lên bảng làm
bài tập

Nhận xét cho điểm HS.
3. Bài mới
-Bài 1:
- Phần a) HS tự làm bài rồi chữa bài.
-Bài 2: Cho HS làm bài tập vào vở và trình
bày theo mẫu.
Chẳng hạn: 5 x 4 – 9 = 20 – 9
= 11
5 x 7 – 15 = 35 – 15 …
- GV nxét, sửa bài
Bài 3: Cho HS tự đọc thầm rồi nêu tóm tắt
bài toán (bằng lời hoặc viết) và giải bài toán.
Chẳng hạn: Bài giải
Số giờ Liên học trong mỗi tuần lễ là:
5 x 5 = 25 (giờ)
Đáp số: 25 giờ
Bài 4 ; B ài 5 : H. dẫn HS làm ở nhà
4. Củng cố
5 Dặn do ø - Chuẩn bò: Đường gấp khúc – Độ
dài đường gấp khúc.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào
vở nháp.
- HS nxét
- HS tự làm bài rồi chữa bài.
5 x 3 = 15 5 x 8 = 40
5 x 4 = 20 5 x 7 = 35....
- HS đọc phép nhân 5.
- HS quan sát mẫu và thực hành

- HS làm bài.
- HS sửa bài.
- Cả lớp đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán và
giải vào vở.
- 2 HS lên bảng làm bài.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Làm bài. Sửa bài.
- HS đọc thuộc lòng bảng nhân 5
- Nhận xét tiết học.
Lớp 2
4
Trường TH AT Giáo án tuần 21
ĐẠO ĐỨC
PPCT 20 BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (TIẾT1)
I. MỤC TIÊU: - Biết một số u cầu, lịch sự.
- Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời u cầu, đề nghị lịch sự.
- Biết sử dụng lời u cầu, đề nghị phù hợp trong các hình huống đơn giản, thường gặp hằng ngày
- Mạnh dạn khi nói lời u cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp hằng ngày.
* GDKNS: KN Nói lời u cầu, đề nghị ; KN Thể hiện sự tự trọng và tơn trọng người khác.
II. CHUẨN BỊ: Kòch bản mẫu hành vi cho HS chuẩn bò. Phiếu thảo luận nhóm.
III. CÁC PP/KTDH: Đóng vai ; Thảo luận nhóm.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. Ổn đònh:
2. Bài cũ : Kiểm tra vở bài tập.
3. Bài mớI
Hoạt động 1: Quan sát mẫu hành vi
Gọi 2 em lên bảng đóng kòch theo tình huống
sau. Yêu cầu cả lớp theo dõi.
Giờ tan học đã đến. Trời mưa to. Ngọc quên

không mang áo mưa. Ngọc đề nghò Hà:
+ Bạn làm ơn cho mình đi chung áo mưa với.
+ Mình quên không mang.
Đặt câu hỏi cho HS khai thác mẫu hành vi:
Kết luận: Để đi chung áo mưa với Hà, Ngọc
đã biết nói lời đề nghò rất nhẹ nhàng, lòch sự
thể hiện sự tôn trọng Hà và tôn trọng bản
thân.
Hoạt động 2: Đánh giá hành vi
- Y/c HS quan sát tranh nhận xét hành vi
trong tranh. Nội dung thảo luận của các nhóm
như sau:
+ Nhóm 1 – tranh 1
+ Nhóm 2 –tranh 2
+ Nhóm 3- tranh 3
- Kết luận HĐ2 – T1:“... phải nói lời tử tế.”
Đ/C: sửa lại là: Là anh, muốn mượn
đồ chơi của em cũng cần phải nói lời yêu
cầu, dề nghò
Hoạt động 3: Tập nói lời đề nghò, yêu cầu
- Yêu cầu HS suy nghó và viết lại lời đề nghò
của em với bạn .
-Hát
Đóng vai
-2 HS đóng vai theo tình huống có mẫu hành
vi. Cả lớp theo dõi.
Nghe và trả lời câu hỏi.
+ Trời mưa to, Ngọc quên không mang áo mưa.
+ Ngọc đề nghò Hà cho đi chung áo mưa.
- 3 đến 5 HS nói lại.

Giọng nhẹ nhàng, thái độ lòch sự.
Thảo luận nhóm
Cả lớp chia thành 4 nhóm, tổ chức thảo luận.
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Viết lời yêu cầu đề nghò thích hợp vào giấy.
- Thực hành đóng vai và nói lời đề nghò yêu
Lớp 2
5
Trường TH AT Giáo án tuần 21
* Kết luận: Khi muốn nhờ ai đó một việc gì
các em cần nói lời đề nghò yêu cầu một cách
chân thành, nhẹ nhàng, lòch sự.
* GDKNS: Khi muốn nhờ bạn giúp đỡ điều
gì, em sẽ nói thế nào?
4. Củng cố
5 Dặn do ø GV tổng kết bài, gdhs
- Chuẩn bò: Thực hành.
cầu.
- Một số cặp trình bày, cả lớp theo dõi và nhận
xét.
- HS nghe
-
- HS nghe.
- Nhận xét tiết học.
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
THỂ DỤC
PPCT 41 ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG
I. MỤC TIÊU: Thực hiện được đứng hai chân rộng bằng vai ( hai bàn chân thẳng hướng phía
trước ) ,hai tay đưa ra trước ( sang ngang, lên cao thẳng hướng )
-Bước đầu thực hiện đượcđi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng và dang ngang.

- Ơn một số ĐTRLTT cơ bản .
TTCC1 của NX6 :Tổ 1 ; 2
II. CHUẨN BỊ: Sân trường rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, an toàn.
Còi, 2 kẻ vạch giới hạn và các dấu chấm cho HS đứng đúng khi chuẩn bò chơi trò chơi “Chạy
đổi chỗ, vỗ tay nhau”
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Lớp 2
6
Trường TH AT Giáo án tuần 21
MĨ THUẬT
PPCT 21 : TNTD : NẶN HOẶC VẼ DÁNG NGƯỜI
GV chuyên trách dạy
……………………………………………………………………………………
Lớp 2
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV tập hợp lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu
bài học.
-Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên đòa
hình tự nhiên
-Đi thường theo vòng tròn ngược chiều kim
đồng hồ.
-Vừa đi vừa hít thở sâu.
-Xoay cổ tay, xoay vai.
-Đứng xoay đầu gối, xoay hông, xoay cổ chân
2. PHẦN CƠ BẢN:
- Đ/C: Bỏ n đứng đưa 1 chân sau, hai tay
giơ lên cao thẳng hướng
- Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, thực hiện
động tác tay
+ Nhòp 1: Đưa 2 tay ra trước, thẳng hướng,

bàn tay sấp
+ Nhòp 2: Đưa 2 tay sang ngang, bàn tay
ngửa
+ Nhòp 3: Đưa 2 tay lên cao thẳng hướng,
hai bàn tay hướng vào nhau
+ Nhòp 4: Trở về TTCB
- Đi thường theo vạch kẻ thẳng
+ GV làm mẫu, giải thích cách đi, sau đó
cho các em lần lượt đi theo vạch kẻ
- Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
3. PHẦN KẾT THÚC:
- Đứng vỗ tay hát.
- Cúi người thả lỏng.
- Cúi lắc người thả lỏng :.
- Nhảy thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, giao bài tập về nhà.
6’
20’

4’
- Hs thực hiện
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X

X


x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x x x x
x x x x x
- HS thực hiện theo y/c
- HS nxét tiết học
7
Trường TH AT Giáo án tuần 21
CHÍNH TA Û(tập chép)
PPCT 41 CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I. MỤC TIÊU: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xi có lời nói của nhân vật.
- Làm đúng các bài tập 2a . HSKG giải được câu đố ở BT3a.
- Ham thích môn học. Rèn viết đúng, sạch đẹp.
II. CHU ẨN BỊ: Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. Ổn đònh:
2. Bài cu õ: Mưa bóng mây.
- Gọi 3 HS lên bảng, viết các từ sau: sương
mù, cây xương rồng, đất phù sa, đường xa,…
GV nhận xét.
3. Bài mới: Chim sơn ca và bông cúc trắng.
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả
a) Ghi nhớ nội dung đoạn chép
- GV treo bảng phụ, đọc đoạn văn cần chép
một lượt, sau đó yêu cầu HS đọc lại.
+ Đoạn văn trích trong bài tập đọc nào?

+ Đoạn trích nói về nội dung gì?
b) Hướng dẫn cách trình bày
-Đoạn văn có mấy câu?
-Lời của sơn ca nói với cúc được viết sau các
dấu câu nào?
-Trong bài còn có các dấu câu nào nữa?
-Khi chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết thế
nào?
c) Hướng dẫn viết từ khó
-Yêu cầu HS viết các từ này vào bảng con,
gọi 2 HS lên bảng viết.
-Nhận xét và sửa lại các từ HS viết sai.
d) Viết chính tả
-GV treo bảng phụ và yêu cầu HS nhìn bảng
chép.
e) Soát lỗi
GV đọc lại bài, dừng lại và phân tích các từ
khó cho HS soát lỗi.
g) Chấm bài
-Thu và chấm một số bài.
- Hát
- HS lên bảng viết các từ GV nêu.
- Bạn nhận xét.

- 2 HS đọc lại đoạn văn, cả lớp theo dõi bài
trên bảng.
+ Bài Chim sơn ca và bông cúc trắng.
+ Về cuộc sống của chim sơn ca và bông cúc
khi chưa bò nhốt vào lồng.
+ Đoạn văn có 5 câu.

+ Viết sau dấu hai chấm và dấu gạch đầu
dòng.
+ Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than.
+ Viết lùi vào một ô li vuông, viết hoa chữ cái
đầu tiên.
- Tìm và nêu các chữ: rào, dại trắng, sơn ca,
sà, sung sướng; mãi, trời, thẳm.
- Viết các từ khó đã tìm được ở trên.
- Nhìn bảng chép bài.
- Soát lỗi theo lời đọc của GV.
Lớp 2
8
Trường TH AT Giáo án tuần 21
Hoạt động 2:Bài tập
Bài 2 a:
- Yêu cầu các đội dán bảng từ của đội mình
lên bảng khi đã hết thời gian.
- Nhận xét và trao phần thưởng cho đội
thắng cuộc.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh các từ vừa
tìm được.
Bài 3:
4. Củng cố
5 Dặn do ø : Yêu cầu HS về nhà giải câu đố
vui trong bài tập 3 và làm các bài tập chính
tả trong Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
- Chuẩn bò: Sân chim.
- Nhân xét tiết học.
- 1 HS đọc bài.
- Các đội tìm từ và ghi vào bảng từ. Ví dụ:

+ chào mào, chão chàng, chẫu chuộc, châu
chấu, chèo bẻo, chuồn chuồn, chuột, chuột
chũi, chìa vôi,…
+ Trâu, trai, trùng trục,…
- Các đội dán bảng từ, đội trưởng của từng đội
đọc từng từ cho cả lớp đếm để kiểm tra số từ.
HS khá, giỏi làm rồi sửa bài.
- Đọc từ theo chỉ dẫn của GV.
- HS nghe.
- Nhân xét tiết học.
TOÁN
PPCT 102 ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
I. MỤC TIÊU: - HS nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc .
-Nhận biết độ dài đường gấp khúc .
-Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó.
-Ham thích học Toán.
-Bài tập cần làm ( BT 1a ; 2; 3 )
II. CHU ẨN BỊ: Mô hình đường gấp khúc gồm 3 đọan (có thể ghép kín được thành hình tam
giác)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. Ổn đònh:
2. Bài cu õ: Luyện tập. Gọi 2 HS lên bảng đọc
thuộc lòng bảng nhân 5
-Nhận xét và cho điểm HS.
3. Bài mới: Đường gấp khúc – Độ dài đường
gấp khúc
Hoạt động 1: Giới thiệu đường gấp khúc, độ
dài đường gấp khúc
GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ đường

gấp khúc ABCD (như phần bài học) GV hướng
dẫn HS nhận dạng đường gấp khúc ABCD. GV
hướng dẫn HS biết độ dài đường gấp khúc
- Hát
- 2 HS lên bảng trả lời cả lớp theo dõi và
nhận xét xem hai bạn đã học thuộc lòng
bảng nhân chưa.
- HS quan sát hình vẽ.
Lớp 2
9
Trường TH AT Giáo án tuần 21
ABCD là gì. “Độ dài đường gấp khúc ABCD
là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD”.
Gọi vài HS nhắc lại, rồi cho HS tính:
2cm + 4cm + 3cm = 9cm
Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là 9cm.
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1a
-Gv hướng dẫn hs nối để được đường gấp khúc
Bài 2: HS dựa vào mẫu ở phần a) (SGK) để
làm phần b).
Bài giải
Độ dài đường gấp
khúc MNPQ là:
3 + 2 + 4 = 9cm
Đáp số: 9cm
Bài giải
Độ dài đường gấp
khúc ABC là:
5 + 4 = 9cm

Đáp số:9cm
Bài 3: Cho HS tự đọc đề bài rồi tự làm bài.
-Độ dài mỗi đọan thẳng của đường gấp khúc
này đều bằng 4cm, nên dộ dài của đường gấp
khúc có thể tính như sau:
4cm + 4cm + 4cm = 12cm
hoặc 4cm x 3 = 12cm
• Trình bày bài làm (như giải toán), chẳng
hạn: Bài giải
Độ dài đọan dây đồng là:
4 + 4 + 4 = 12 (cm)
Đáp số: 12cm
4. Củng cố Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng
bảng nhân 5
5 Dặn dò: HS học thuộc bảng nhân 4, 5.
- Chuẩn bò: Luyện tập.
- Nhận xét tiết học
- HS đọc: Đường gấp khúc ABCD
- HS lắng nghe.
-HS quan sát.
- HS nghe và thực hiện theo y/c
- HS đọc bài, cả lớp theo dõi và phân tích đề
bài.
- Làm bài theo yêu cầu
- HS làm bài. Sửa bài.
- 2 HS làm bài trên bảng lớp. Cả lớp làm bài
vào vở
- HSnxét Sửa bài
- HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 5
- HS nghe.

- Nhận xét tiết học
THỦ CÔNG
PPCT 21 GẤP, CẮT, DÁN PHONG BÌ (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: -Học sinh biết cách gấp, cắt, dán phong bì.
-Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng. phong bì
có thể chưa cân đối.
- Với HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán thẳng, phẳng.
Phong bì cân đối.
NX 5(CC 2, 3) TTCC: TỔ 2 + 3
Lớp 2
10

×