Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

Bài soạn tuan 20 lop 5_New

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (684.68 KB, 25 trang )

Thứ 2 ngày 17 tháng 2 năm 2011
TẬP ĐỌC
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ
I/ MỤC TIÊU :
- Biết đọc nhấn giọng ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, nhấn giọng những từ ngữ cần thiết
- Biết đọc diễn cảm bài văn,đọc phân biệt lời các nhân vật.
- Hiểu : Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh,công bằng không vì tình riêng mà làm
sai phép nước .(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
- HSY đánh vần, luyện đọc 5 câu đầu.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
+ GV : Tranh minh hoạ .
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ: Người công dân số một (5')
- GV nhận xét bài kiểm tra
HS đọc phân vai.
* Lớp nhận xét
2. Giới thiệu bài mới: (1')
- Giáo viên giới thiệu:
Thái sư Trần Thủ Độ - Học sinh lắng nghe
3..Dạy - học bài mới :
* Hoạt động 1: Luyện đọc (15') - Hoạt động cả lớp
* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS thực hiện
GV chú ý nhận xét cách đọc của HS.
- Bài này chia làm mấy đoạn ?
- GV ghi bảng những từ khó phát âm:
- GV hướng dẫn HS đọc từ khó : GV đọc mẫu, HS
đọc .(Có thể là HS yếu)
- Giao nhiệm vụ cho HS yếu luyện đọc 5 câu đầu.


- GV theo dõi sửa sai cho HS.
* GV đọc mẫu toàn bài .
* 1 HS đọc mẫu toàn bài .
* Lớp theo dõi và tìm hiểu cách đọc đoạn .
- HS 1: Trần Thủ Độ …. Oâng mới tha cho
- HS 2 : Một lần khác …. Lụa thưởng cho.
- HS 3 : Phần còn lại
- Lần lượt học sinh đọc nối tiếp theo đoạn.
(Lần 1)
- HS nhận xét phần đọc của bạn.
- Học sinh nêu những từ phát âm sai của bạn.
- Học sinh gạch dưới từ khó đọc
thái sư, câu đương, kiệu, quân hiệu
* HS luyện đọc từ khó.
-Lần lượt học sinh đọc nối tiếp theo đoạn.
(Lần 2)
- HS nhận xét phần đọc của bạn
- Học sinh đọc phần chú giải.
* HS luyện đọc theo cặp .
* Lớp theo dõi .
* Hoạt động 2: Tìm hiểu bài (10')
- GV nêu câu hỏi : - HS đọc đoạn 1
+ Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ
đã làm gì?
-… đồng ý nhưng yêu cầu chặt 1 ngón chân để
phân biệt với câu đương khác .
+ Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử
lí ra sao?
- HS đọc đoạn 2
…. Không những không trách móc mà còn

thưởng cho vàng, lụa
- HS đọc đoạn 3
+ Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên
quyền, Trần Thủ Độ nói như thế nào ?
* HS thảo luận nhóm đôi tìm ý trả lời.
+ Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy
ông là người như thế nào?
… nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm
khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương , phép
nước .
* Hoạt động 3: Đọc diễn cảm .(7')
* Cách tiến hành:
GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 1 – 2 đoạn kịch
theo phân vai .
GV đọc mẫu đoạn kịch .
- Kiểm tra việc luyện đọc của HS yếu.
- Thi đọc diễn cảm
Nhận xét
- Hoạt động lớp, cá nhân
3 HS đọc đoạn kịch theo phân vai : HS đọc thể
hiện tâm trạng từng nhân vật .
Từng tốp HS phân vai luyện đọc .
- HS yếu đọc bài.
- Một vài cặp HS thi đọc diễn cảm.
* Lớp nhận xét.
- Lắng nghe.
4/ Củng cố - dặn dò: (3')
 Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Lắng nghe
-Chuẩn bị: “Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng”
..............................................................................................

TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
- Biết tính chu vi hình tròn,tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó.
- Bài tập cần làm :1b,c ;2 ;3a.
- HSY làm được bài 1b,c.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
Phấn màu, bảng phụ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.KT Bài cũ: Chu vi hình tròn .(4')
- 2 học sinh lần lượt nêu quy tắc , công thức tính chu vi
hình tròn. Tính chu vi hình tròn biết: d = 6cm ; r = 2,5
cm
- Giáo viên nhận xét và cho điểm.
2. Giới thiệu bài mới: (2')
3.Dạy - học bài mới : (30')
Bài 1 : vận dụng trực tiếp công thức tính chu vi hình
tròn và củng cố kĩ năng nhân các STP.
Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não.
* Cách tiến hành:
GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính chu vi hình
tròn .
GV chú ý trường hợp r = 2
1
2
cm thì có thể đổi hỗn số ra
STP
- Hướng dẫn HS yếu làm bài.
- Giáo viên nhận xét.

Bài 2:
- Luyện tập tính đường kính hoặc bán kính của hình
tròn khi biết chu vi của nó
- Củng cố kĩ năng tìm thừa số chưa biết của một tích.
- Củng cố kĩ năng làm tính chia các STP.
- Thực hiện.
- Lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân, lớp.
- 1 HS đọc yêu cầu của BT .
- HS làm vào vở .
- 3 HS lên bảng làm bài
Học sinh sửa bài.
* Lớp nhận xét.
- Học sinh đọc đề
* Cách tiến hành:
- Gv yêu cầu HS nêu các bước tính
- Chấm ,chữa.
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 3a:
Vận dụng công thức tính chu vi hình tròn khi biết đường
kính của nó .
* Cách tiến hành:
GV hướng dẫn HS thực hiện .
GV h dẫn HS thấy : Bánh xe lăn 1 vòng thì xe đạp đi
được 1 quãng đường đúng bằng chu vi của bánh xe .
Bánh xe lăn bao nhiêu vòng thì xe đạp đi được quãng
đường dài bằng bấy nhiêu lần chu vi của bánh xe.
-GV nhận xét, kết luận.
4/ Củng cố - dặn dò: (3')
- Cho HS nhắc lại kiến thức vừa học.

- HD Chuẩn bị: “ Diện tích hình tròn “
- Nhận xét tiết học.
- HS nêu.
- 2 HS lên bảng tính.
- Lớp làm vào vở
- Lần lượt lên bảng sửa bài (Chú ý cách trình
bày cho từng bài) :
a) d = 15,7 : 3,14
= 5 (m).
b) r = 18,84 : 3,14 : 2
= 3 (dm)
- Cả lớp nhận xét.
- Học sinh đọc đề.
1 HS lên bảng giải
Lớp làm vào vở
- Lần lượt lên bảng sửa bài
* Lớp nhận xét.
-Thực hiện.Lắng nghe.
CHÍNH TẢ
NGHE VIẾT : CÁNH CAM LẠC MẸ
I/ MỤC TIÊU:
- Viết đúng bài CT,trình bày đúng hình thức bài thơ.
- Làm được BT2a/b.
- GD BVMT: GD tình cảm yêu quý loài vật trong môi trường thiên nhiên,nâng cao ý thức BVMT.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
Bảng phụ viết sẵn bài tập 2
+ HS: Vở chính tả.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ: (5')

- GV cho HS ghi lại các từ :ngọt ngào, tháng
giêng,chiến công,lim dim.
* GV nhận xét, kết luận.
2. Giới thiệu bài mới: (2')
Chính tả nghe – viết bài :
Cánh cam lạc mẹ.
3.Dạy - học bài mới :
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe –
viết(15') .- Giáo viên đọc lần 1 bài chính tả .
- Cho HS đọc thầm và nêu nội dung.
- Nhận xét .
- HS viết nháp.
- 2 HS viết ở bảng lớp.
- Nhắc lại tên bài.
- Học sinh chú ý lắng nghe.
HS đọc thầm nêu nội dung : Cánh cam lạc mẹ
vẫn được sự che chở ,yêu thương của bạn bè.
- GD BVMT: GD tình cảm yêu quý loài vật trong môi
trường thiên nhiên,nâng cao ý thức BVMT.
- Yêu câù học sinh nêu một số từ khó viết .
 Trong đoạn văn em cần viết hoa những chữ nào ?
- GV yêu cầu HS luyện viết các từ khó.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết.
- Đọc cho Hs soát lỗi.
- Hướng dẫn học sinh chấm chữa lỗi.
- Giáo viên chấm chữa bài.
- Nhận xét.
 Hoạt động 2 : (15') Thực hành làm BT
Bài 2:HS tìm từ phân biệt r /d / gi
- Yêu cầu Hs làm bài.

- Chấm chữa .
- GV nhận xét, kết luận.
4. Củng cố – dặn dò: (3')
- HD Chuẩn bị bài sau: “Trí dũng song toàn”.
- Nhận xét tiết học.
Nêu các từ khó:
Dự kiến:
Vườn hoang, xô vào, trắng sương, khản đặc,
râm ran …
- Cả lớp nghe – viết.
- Nghe GV đọc soát lỗi.
- Đổi vở chữa lỗi.
- Chữa lỗi
1HS đọc yêu cầu của BT .
HS ngồi cùng bàn thảo luận và làm bài.
- HS trình bày kết quả
- Cả lớp sửa bài
- Lắng nghe.
KHOA HỌC
SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC ( Tiếp theo)
I.MỤC TIÊU:
- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.
* GD KNS : +Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
+ Kĩ năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong khi thực hành
thí nghiệm.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Mỗi nhóm 1 quả chanh,1 que tăm,nến , diêm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:s
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Kiểm tra bài cũ: (4')

Phát biểu định nghĩa về sự biến đổi hóa học,
Nêu 1 trường hợp biến đổi hóa học.
- Nhận xét ,cho điểm.
2.Bài mới : Giới thiệu bài……Ghi đề…. (3')
+Hoạt động 1:Trò chơi chứng minh vai trò của nhiệt
trong biến đổi hóa học. (10')
Mục tiêu:HS thực hiện trò chơi có liên quan đến vai trò
của nhiệt trong biến đổi hóa học.
+Bước 1:HD HS làm việc theo nhóm.
_Quan sát giúp đỡ các nhóm làm việc.
- 3 Hs thực hiện
+ Nhắc lại đề bài : Sự biến đổi hóa học (tt)
+ Nhóm trưởng điều khiển nhóm chơi trò chơi
được giới thiệu ở trang 80 SGK.
Bước 2 : Làm việc cả lớp
+Kết luận: Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưới tác
dụng của nhiệt.
+Hoạt động 2: Thực hành xử lí thông tin trong SGK
(15')
Mục tiêu:HS nêu được ví dụ về vai trò của ánh sáng đối
với sự biến đổi hóa học.
-Bước 1: HD HS làm việc theo nhóm.
- Quan sát giúp đỡ các nhóm làm việc.
-Bước 2 : Làm việc cả lớp.
+ Kết luận : Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưới tác
dụng của ánh sáng.
3.Củng cố , tổng kết: (3')
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS ghi nhớ kiến thức đã học và chuẩn bị bài sau :
Chuẩn bị theo nhóm:Nến ,diêm,ô tô đồ chơi chạy pin có

đèn và còi,pin ,bóng đèn 1,5v
-Từng nhóm giới thiệu bức thư của nhóm mình
với các bạn trong nhóm khác..
-Nêu kết luận.
+Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc thông
tin,quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi ở mục
thực hành trang 80,81 SGK.
+Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả làm
việc của nhóm mình. Mỗi nhóm trả lời 1 câu
hỏi của bài tập.
-Các nhóm khác bổ sung .
-Nêu kết luận.
-Nhắc lại kết luận.
- Lắng nghe.
Thứ 3 ngày 18 tháng 1 năm 2011
THỂ DỤC
TUNG VÀ BẮT BÓNG. NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
TRÒ CHƠI : BÓNG CHUYỀN SÁU"
I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai
tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi, bóng.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy, bóng tennis.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY
Thời
lượng

HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Khởi động : (4 phút)
- Chạy một vòng trên sân tập.
6 - 7 phút - 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
- Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát.
- Trò chơi “kết bạn”.
2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2
phút) .
3. Bài mới :
a) Giới thiệu bài: Tung và bắt bóng - Trò chơi
“bóng chuyền sáu”.
b) Các hoạt động:
* HĐ1: Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng
bằng 1 tay bắt bóng bằng hai tay.
* Mục tiêu: Thực hiện được động tác tương đối
chính xác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nhắc lại cách thực
hiện rồi cho lớp tập luyện. lần đầu GV điều khiển,
lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
* HĐ2: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân.
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ
thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS
điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:
* HĐ3: Trò chơi “bóng chuyền sáu”.
* Mục tiêu: Biết được cách chơi và tham gia được
vào trò chơi.

* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giới
thiệu cách chơi, luật chơi, làm mẫu. cho HS chơi
thử, rồi chơi chính thức.
4. Củng cố: (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.

6 - 8 phút
6 - 7 phút
ĐH:
 
     
     
     
     
- 1 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
- HS chơi trong khu vực giới hạn
- Thực hiện theo GV, CS.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MRVT: CÔNG DÂN
I/ MỤC TIÊU:
- Hiểu nghĩa của từ công dân (BT1); xếp được một số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo yêu
cầu của BT2; nắm được một số từ đồng nghĩa với từ công dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh (BT3, BT4).
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
Bảng phụ , bút dạ , giấy khổ to.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài: (2')
- Giới thiệu bài mới, ghi bảng

2. Dạy - học bài mới : (30')
 Bài 1: HS xác đinh nghĩa của từ công dân
* Cách tiến hành:
* GV hướng dẫn HS thực hiện
* GV nhận xét, kết luận : Dòng b.
Công dân có nghĩa là người dân của một nước, có
quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước.
 Bài 2
HS hiểu được: nghĩa của tiếng “công” trong từng câu
ghép.
GV phát giấy khổ to và bút dạ cho mỗi nhóm.
* GV hướng dẫn HS thảo luận :
Chẳng hạn:
 Tại sao em xếp từ công cộng vào cột thứ nhất ?
* Tương tự với một số từ khác
 Bài 3 :
HS củng cố từ đồng nhĩa, tìm từ đồng nghĩa với từ công
dân.
GV hướng dẫn HS thực hiện
- GV chốt kiến thức .
 Bài 4:
HS biết sử dụng từ đồng nghĩa với từ công dân trong
câu văn cụ thể .
* GV treo bảng phụ và hướng dẫn HS thực hiện:
* GV nhận xét, kết luận ý kiến đúng
(….. không thể thay thế được .)
3. Tổng kết - dặn dò: (3')
GV hỏi lại các kiến thức vừa học
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị: “Nối các câu ghép bằng
quan hệ từ”.

- Hát
- Nhắc lại tên bài.
1HS đọc yêu cầu của BT
* Cả lớp đọc thầm.
* HS thảo luận theo bàn.
* Hết thời gian thảo luận, đại diện nhóm
trình bày kết quả thảo luận.
HS sửa bài
* Lớp nhận xét.
* 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
HS chia thành 4 nhóm:
HS tra từ điển, tìm hiểu nghĩa từ.
* Hết thời gian thảo luận, đại diện nhóm trình
bày kết quả thảo luận.
* Lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm đôi.
* 1 HS đọc yêu cầu của BT
- HS làm việc theo nhóm đôi.
- 1 HS làm trên bảng lớp
* HS đặt câu với từ vừa tìm được.
* HS sửa bài .
* Lớp nhận xét.
HS nêu
TOÁN
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
I/ MỤC TIÊU:
- Biết qui tắc tính diện tích hình tròn .
- Bài tập cần làm: Bài 1a,b;Bài 2a,b ;Bài 3.
- HS yếu làm bài 1a,b.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

+Bộ đồ dùng dạy học toán
+ HS: Chuẩn bị giấy kẻ ô vuông, thước kẻ , com pa
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: (1')
2. Bài cũ: Luyện tập (3')
- KT bài thực hành tiết trước
- Giáo viên nhận xét và cho điểm.
3. Giới thiệu bài mới: (1')
Diện tích hình tròn .
4.Dạy - học bài mới : (30')
 Hoạt động 1: (10')
Giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn.
* Cách tiến hành:
GV giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn :
- Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân
với bán kính rồi nhân với số 3,14.
S = r x r 3,14
* GV nêu ví dụ :
Tính diện tích hình tròn có bán kính 2 dm
- Nhận xét, chốt ý đúng.
 Hoạt động 2: Thực hành (20')
* Bài 1, 2
HS vận dụng trực tiếp công thức để tính diện tích
hình tròn và củng cố kĩ năng làm tính nhân các số
thập phân.
* Cách tiến hành:
GV hướng dẫn HS thực hiện :
GV chú ý với trường hợp :
r =

1
2
m hoặc d =
4
5
m thì có thể chuyển
thành các số thập phân rồi tính .
- Hướng dẫn HS yếu làm bài 1a,b
* GV nhận xét, kết luận.
* Bài 3
HS vận dụng công thức tính diện tích trong việc
giải các bài toán thực tế
* Cách tiến hành:
GV hướng dẫn HS thực hiện
-Chấm, chữa.
* GV nhận xét, kết luận.
5/ Củng cố - dặn dò: (2')
- YCHS nhắc lại công thức.
- Chuẩn bị bài sau : “Luyện tập”
- Nhận xét tiết học
- Hát
- Học sinh thực hiện.
- Nhắc lại tên bài.
Hoạt động cá nhân, lớp.
HS theo dõi
HS nhắc lại quy tắc , công thức
HS thực hành tính :
Diện tích hình tròn là :
2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm
2

).
* Lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân, lớp.
- Học sinh đọc đề.
- 3 Học sinh lần lượt giải trên bảng.
- Lớp làm vào vở
- Cả lớp nhận xét.
Học sinh nhắc lại quy tắc, công thức tính diện tích
hình tròn.
- Học sinh đọc đề bài.
- Học sinh nêu tóm tắt.
- Học sinh nêu hướng giải.
- 1 học sinh giải trên bảng,cả lớp làm vở.
- Học sinh nhận xét.
- Chữa bài.
(45 x 45 x 3,14 = 6358,5(cm
2
))
- Học sinh nhắc lại quy tắc, công thức tính diện
tích hình thang.
- Lắng nghe.
LỊCH SỬ
ÔN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
- Biết sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ “giặc”: “giặc đói”,”giặc
dốt”,”giặc ngoại xâm”.
-Thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược:
+ 19-12 – 1946 toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.
+ Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.

+ Chiến dịch biên giới thu - đông 1950
+Chiến dịch Điện Biên Phủ.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
+ GV: Bản đồ hành chính Việt Nam. Các hình minh hoạ SGK,
Phiếu HT của HS.
+ HS: Chuẩn bị bài học.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: (1')
2. Bài cũ: Không kiểm tra
3. Giới thiệu bài mới: (1')
Ôn tập : Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.
4.Dạy - học bài mới : (30')
 Hoạt động 1:
Lập bảng các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1945 – 1954 .
Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận.
* Cách tiến hành:
GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử
tiêu biểu
* GV nhận xét, kết luận ý kiến đúng
( như SGV trang 30)
 Hoạt động 2
Trò chơi : Hái hoa dân chủ
+ GV tổ chức cho HS từng nhóm trình bày kết quả câu
hỏi.
+Nhận xét,tuyên dương
5/ Củng cố - dặn dò: (2')
HD Chuẩn bị bài sau : Nước nhà bị chia cắt .
- Nhận xét tiết học
- Hát .

- Nhắc lại tên bài.
Hoạt động nhóm
HS làm việc theo nhóm.
Nhóm trưởng diều khiển các bạn thực hiện,
hoàn thành phiếu học tập:
* Thư kí của nhóm ghi chép ý kiến của các
bạn trong nhóm.
* Hết thời gian thảo luận, đại diện nhóm trình
bày kết quả thảo luận.
* Cả lớp nhận xét.
Hoạt động cả lớp
* Đại diện 3 đội chơi:
Cử 1 bạn dẫn chương trình, 3 bạn làm giám
khảo
* Từng đội cử đai diện lên hái câu hỏi đọc và
thảo luận với các bạn (30giây) sau đó trả lời .
* Lớp nhận xét.
- Lắng nghe.
ĐẠO ĐỨC
EM YÊU QUÊ HƯƠNG (Tiết 2)
I/ MỤC TIÊU:
- Biết làm những việc phù hợp với khả năng đểû góp phần tham gia xây dựng quê hương.
- Yêu mến,tự hào quê hương mình,mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.
* GD Kĩ năng sống: Kĩ năng xác định giá trị. Kĩ năng tư duy phê phán.
* GDBVMT: Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu quê hương.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
- GV + HS: - Sưu tầm các tranh ảnh về quê hương; giấy A3 ép nhựa, bút dạ
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: (1')

2. Bài cũ: (3')
+Quê hương của em có điều gì khiến em luôn nhớ về ?
+ Đối với quê hương chúng ta phải như thế nào ?
* GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: (1')
Em yêu quê hương (tiết 2).
4.Dạy - học bài mới : (25')
 Hoạt động 1: Triển lãm nhỏ (BT4 SGK)
Mục tiêu:HS biết thể hiện tình cảm đối với quê hương.
+HD HS triển lãm tranh đã sưu tầm.
+Nhận xét về tranh ảnh HS đã sưu tầm.
+Bày tỏ niềm tin các em sẽ làm được những việc thiết
thực để tỏ lòng yêu quê hương.
 Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ(BT2 SGK)
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 2.
+Nêu lần lượt từng ý kiến trong bài tập 2.
+Mời 1 số HS giải thích.
→ Kết luận: Tán thành : a; d.
Không tán thành : b , c
Hoạt động 3: Xử lí tình huống bài tập 3/ SGK. Thảo
luận.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu các nhóm thảo luận để xử lí các tình huống
theo bài tập 3 SGK.
- GV nhận xét về những ý kiến của HS .Kết luận.
+ Liên hệ GSHS tích cực tham gia các hoạt động bảo
vệ môi trường là thể hiện tình yêu quê hương.
Hoạt động 4:Trình bày kết quả sưu tầm.
Củng cố bài.
+ HD HS trình bày những bài thơ, bài hát, ca dao,vè,

cảnh đẹp…đối với tình yêu quê hương.
+Nhận xét ,tuyên dương.
5/ Củng cố - dặn dò: (2')
- Giáo viên yêu cầu học sinh thể hiện tình yêu quê
hương bằng những việc làm cụ thể phù hợp với khả
năng của mình.
- Chuẩn bị: UBND xã (phường) em.
- Hát
- 1 học sinh trả lời.
- 1 học sinh trả lời.
Hoạt động theo nhóm ,lớp.
+ Các nhóm trưng bày và giới thiệu tranh,ảnh.
+Cả lớp xem và trao đổi ,bình luận.
Thảo luận theo bàn .
- Học sinh bày tỏ thái độ bằng giơ tay.
- Giải thích .
* Lớp nhận xét, bổ sung.
Hoạt động nhóm 4.
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
* Lớp nhận xét và bổ sung .
+ Một số HS trình bày .
+ Cả lớp nhận xét trao đổi ý nghĩa.
+ Lắng nghe.
Thứ ngày tháng năm 2011
TẬP ĐỌC
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG
I/ MỤC TIÊU :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×