Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Tài liệu giáo an tuần 21 cả ngày T+TV

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (284.68 KB, 32 trang )

Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011

Thứ hai ngày 24 tháng 01 năm 2011

Hoạt động tập thể: NHẬN XÉT ĐẦU TUẦN
------------------- ------------------
Toán: LUYỆN TẬP
I/Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân 5.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường
hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân(trong bảng nhân 5).
- Nhận biết được đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó.
II/Đồ dùng dạy học: - Viết sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng.
III/Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập.
-Gọi hai học sinh đọc bảng nhân 5. Hỏi
HS về kết quả một phép nhân bất kì nào
đó trong bảng.
-Nhận xét đánh giá bài học sinh .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay chúng ta cùng nhau củng cố
các phép tính về bảng nhân 5 qua bài
“Luyện tập”
b) Thực hành:
-Bài 1a: -Gọi HS nêu bài tập trong sách
giáo khoa .
- Bài tập yêu cầu ta làm gì ?
- Yêu cầu lớp tự làm bài sau đó mời một


em nêu miệng kết quả của mình .
- Yêu cầu HS so sánh kết quả 2 x 5 và
5 x 2
- Vậy khi ta thay đổi chỗ các thừa số thì
tích có thay đổi không ?
- Hãy giải thích tại sao : 2 x 5 và 5 x 2 ;
5 x 3 và 3 x 5 có kết quả bằng nhau ?
- Nhận xét cho điểm học sinh .
Bài 2 :-Yêu cầu HS nêu đề bài.
-GV ghi bảng : 5 x 4 - 9 =
- Trong phép tính trên có chứa mấy phép
-Hai học sinh đọc thuộc lòng bảng nhân
5.
- Nêu kết quả 5 nhân 4 bằng 20 ; 5
nhân 7 bằng 35.
-Hai học sinh khác nhận xét.
*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài.
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
- Một em đọc đề bài .
- Tính nhẩm .
-Cả lớp thực hiện làm vào vở các phép
tính .
-Nêu miệng kết quả và nêu.
-2 x 5 và 5 x 2 đều có kết quả bằng 10.
- Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích
thì tích không thay đổi .
-Vì khi thay đổi vị trí các thừa số thì
tích không thay đổi .
-Học sinh khác nhận xét bài bạn.
- Một học sinh nêu yêu cầu bài .

- Phép tính trên có 2 dấu phép tính là
GV thực hiện: 159
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
tính ? Đó là những dấu tính nào ?
- Khi thực hiện em thực hiện phép tính
nào trước ?
- Yêu cầu suy nghĩ để tìm kết quả của
biểu thức
-Trong biểu thức có chứa các phép tính
cộng - trừ - nhân - chia thì ta phải thực
hiện nhân chia trước cộng trừ sau .
-Gọi 3 học sinh lên bảng làm bài .
+Nhận xét chung về bài làm của học
sinh
Bài 3: -Gọi học sinh đọc đề bài .
-Yêu cầu nêu dự kiện và yêu cầu đề bài .
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở .
-Gọi một học sinh lên bảng giải .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn.
-Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 4 :-Gọi học sinh đọc đề.
-Tại sao lại viết tiếp số 25 ,30 vào dãy số
ở phần a?
- Tại sao lại viết số 17 , 20 vào dãy số ở
phần b ?
- Hướng dẫn HS làm và sửa bài .
3. Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu HS ôn lại bảng nhân 4 và bảng
nhân 5.
*Nhận xét đánh giá tiết học.

–Dặn về nhà học và làm bài tập .
nhân và trừ .
- Ta thực hiện phép nhân trước phép
tính trừ sau .
- Lắng nghe GV hướng dẫn
5 x 4 - 9 = 20 - 9
= 11
-Cả lớp cùng thực hiện làm vào vở
- 3 em lên bảng làm bài .
-Đổi cheo vở để kiểm tra bài nhau .
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa.
-Cả lớp làm vào vào vở.
-Một học sinh lên bảng làm bài :
* Giải :- Số giờ Liên học trong 5 ngày
là : 5 x 5= 25 ( giờ )
Đ/S: 25 giờ
-Học sinh khác nhận xét bài bạn .
- Một em nêu đề bài.
- Vì các số đứng liền nhau trong dãy số
này hơn kém nhau 5 đơn vị .
- Các số đứng liền nhau trong dãy số
này hơn kém nhau 3 đơn vị . Một em
lên bảng giải bài .
-Học sinh khác nhận xét bài bạn.
-Hai học sinh nhắc lại bảng nhân 4 và
bảng nhân 5 .
-Về nhà học bài và làm bài tập .
------------------- ------------------
Tập đọc: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I/ Mục dích yêu cầu:

1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rành mạch được
toàn bài. Luyện đọc đúng : sà xuống, xanh thẳm, xoè cánh, trong lồng, ẩm ướt.
2. Rèn kĩ năng đọc hiểu: Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự
do ca hát, bay lượn; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời. (trả lời được câu hỏi 1,
2, 4, 5) HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 3.
* Giáo dục kĩ năng sống:
- Xác định giá trị: Nhận biết được ý nghĩa của câu chuyện, từ đó xác định được giá
trị của việc bảo vệ môi trường.
- Thể hiện sự cảm thông.
- Tư duy phê phán: biết phê phán những hành vi không đúng.
II/Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài Tập đọc.
GV thực hiện: 160
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra 2 học sinh đọc và trả lời câu
hỏi trong bài tập đọc“Mùa xuân đến”đã
học ở tiết trước.
2.Bài mới:
a) Phần giới thiệu:
-Hôm nay chúng ta tìm hiểu qua bài:
“Chim sơn ca và bông cúc trắng”.
b) Đọc mẫu:
-Đọc mẫu diễn cảm bài văn.
- Gọi một HS đọc lại bài .
* Hướng dẫn phát âm : -Tìm các từ khó
đọc hay nhầm lẫn trong bài.
-Nghe HS trả lời và ghi các âm này lên
bảng.

- Yêu cầu đọc từng câu , nghe và chỉnh
sửa lỗi cho học sinh về các lỗi ngắt
giọng .
* Đọc từng đoạn:
- Bài này có mấy đoạn các đoạn được
phân chia như thế nào ?
-Yêu cầu HS đọc đoạn 1.
- Trong đoạn văn có lời nói của ai ?
- GV đọc mẫu câu nói của chim sơn ca
và yêu cầu HS luyện đọc câu này.
- Yêu cầu lớp luyện đọc đoạn 1.
-Yêu cầu HS đọc đoạn 2.
-Hãy tìm cách ngắt giọng câu văn cuối
của đoạn này?
- GV đọc mẫu yêu cầu (HS đọc lại câu
văn này )
- Yêu cầu HS luyện đọc đoạn 2 .
- Gọi HS đọc đoạn 3.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
- GV đọc mẫu đoạn 4 .
- Hướng dẫn HS đọc với giọng chậm rãi
nhẹ nhàng và thương cảm
- Yêu cầu HS tìm cách ngắt giọng câu
văn cuối bài
- Gọi HS đọc lại đoạn 4 .
* Đọc cả bài :
- Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi
của giáo viên.
-Vài em nhắc lại tựa bài.
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .

- Một em đọc lại.
-Rèn đọc các từ như:sà xuống, xanh
thẳm, xoè cánh, trong lồng, ẩm ướt.

- Tiếp nối đọc . Mỗi em chỉ đọc một câu
trong bài , đọc từ đầu đến hết bài .
- Bài này có 4 đoạn .
- Một em đọc đoạn 1.
- Có lời nói của chim sơn ca với bông
cúc.
- Lắng nghe GV đọc mẫu .
- Nối tiếp luyện đọc đoạn 1.
- Đọc đoạn 2 .
- Nêu cách ngắt giọng câu : Bông cúc
muốn cứu chim / nhưng chẳng làm gì
được .//
- Lắng nghe GV đọc mẫu .
- Luyện đọc lại câu trên và cả đoạn 2.
- Một em đọc đoạn 3 .
- Một em khá đọc đoạn 4.
- HS tìm cách ngắt sau đó luyện ngắt
giọng câu
-Tội nghiệp con chim ! // Khi nó còn
sống và ca hát ,/ các cậu bỏ mặc nó chết
vì đói khát .//Còn bông hoa ,/ giá các cậu
đừng ngắt nó thì hôm nay / chắc nó vẫn
đang tắm nắng mặt trời.//
GV thực hiện: 161
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Chia nhóm , mỗi nhóm có 4 em và yêu
cầu đọc bài trong nhóm .
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
*/ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc.
-Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh
và cá nhân.
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm.
* Đọc đồng thanh
-Yêu cầu đọc đồng thanh 1 đoạn trong
bài.
Tiết 2 :
c)Tìm hiểu bài :
- Gọi HS đọc bài .
-Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi :
-Chim sơn ca nói về bông cúc như thế
nào ?
- Khi được sơn ca khen ngợi, cúc đã
cảm thấy như thế nào ?
- Sung sướng khôn tả có nghĩa là gì ?
- Tác giả đã dùng từ gì để miêu tả tiếng
hót của sơn ca ?
- Véo von có nghĩa là gì ?
- Yêu cầu HS đọc đoạn 2 , 3, 4.
- Vì sao tiếng hót của sơn ca trở nên
buồn thảm?
- Ai là người đã nhốt sơn ca vào lồng ?
- Chi tiết nào cho thấy 2 cậu bé rất vô
tâm với chim sơn ca ?
- Không chỉ vô tâm với chim sơn ca mà
hai cậu bé còn rất vô tâm với cúc trắng .

Hãy tìm những chi tiết nói lên điều đó?
- Cuối cùng điều gì đã xảy ra với sơn ca
và bông cúc trắng ?
- Mặc dù bị nhốt trong lồng nhưng sơn
ca và bông cúc vẫn rất thương yêu nhau
Hãy tìm những chi tiết nói lên điều đó ?
- Hai cậu bé đã làm gì khi chim sơn ca
chết ?
- Bốn HS nối tiếp nhau đọc bài mỗi em
đọc một đoạn.
- Lần lượt từng em đọc đoạn theo yêu
cầu trong nhóm .
- Các nhóm thi đua đọc bài , đọc đồng
thanh và cá nhân đọc .
- Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu
cầu.
- Một em đọc đoạn 1 của bài .
-Lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi .
-Chim sơn ca nói: Cúc ơi , cúc mới xinh
làm sao!
- Cúc cảm thấy sung sướng khôn tả.
- Là không thể tả hết niềm sung sướng
đó.
- Chim sơn ca hót véo von .
- Có nghĩa âm thanh rất cao và trong
trẻo.
- Hai em đọc lại đoạn 2, 3 , 4 trước lớp.
- Vì sơn ca bị nhốt vào lồng.
- Có hai cậu bé đã nhốt sơn ca vào lồng .
- Hai cậu bé không cho chim sơn ca

uống một giọt nước nào .
- Hai cậu bé đã cắt đám cỏ trong đó có
cả bông cúc trắng bỏ vào lồng chim .
- Chim sơn ca đã chết vì khát nước còn
bông cúc trắng thì héo lả đi vì thương
xót .
- Chim sơn ca vì khát mà vặt hết nắm cỏ
mà vẫn không đụng đến bông hoa. Bông
hoa cúc toả hương ngào ngạt để an ủi
sơn ca . Khi sơn ca chết cúc cũng héo lả
đi và thương xót.
- Hai cậu đặt sơn ca vào một chiếc hộp
rất đẹp và chôn cất thật long trọng .
GV thực hiện: 162
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
- Long trọng có nghĩa là gì ?
- Theo em việc làm của hai cậu bé đúng
hay sai ?
- Hãy nói lời khuyên của em đối với hai
cậu bé ?
- Câu chuyện khuyên ta điều gì ?
*Luyện đọc lại truyện:
-Yêu cầu lớp nối tiếp nhau đọc lại bài .
- Gọi HS nhận xét bạn .
- GV nhận xét tuyên dương và ghi điểm
HS.
3. Củng cố dặn dò :
- Gọi hai em đọc lại bài .
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài

mới.
-Đầy đủ nghi lễ và rất trang nghiêm .
- Các cậu làm như vậy là sai .
- 3 đến 5 em nói theo suy nghĩ của bản
thân .
- Chúng ta cần đối xử tốt với các con vật
và các loài cây , loài hoa.
- Bốn em lần lượt đọc nối tiếp nhau ,mỗi
em đọc 1 đoạn.
- Hai em đọc lại cả bài chú ý tập cách
đọc thể hiện tình cảm .
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
------------------- ------------------
BUỔI CHIỀU:
Toán: ÔN LUYỆN
I/Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 5. Làm được 1 bài toán
nâng cao trong dạng này.
II/Đồ dùng dạy học: - Viết sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng.
III/Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn ôn luyện:
-Bài 1: -Gọi HS nêu bài tập trong VBT.
- Bài tập yêu cầu ta làm gì ?
- Yêu cầu lớp tự làm bài sau đó mời một
em nêu miệng kết quả của mình .
- Nhận xét cho điểm học sinh .

Bài 2 :-Yêu cầu HS nêu đề bài.
-GV ghi bảng : 5 x 4 - 9 =
- Trong phép tính trên có chứa mấy phép
tính ? Đó là những dấu tính nào ?
- Khi thực hiện em thực hiện phép tính
nào trước ?
- Yêu cầu suy nghĩ để tìm kết quả của
biểu thức
-Trong biểu thức có chứa các phép tính
*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài.
- Một em đọc đề bài .
- Tính nhẩm.
-Cả lớp thực hiện làm vào vở BT các
phép tính .
-Nêu miệng kết quả và nêu.
-Học sinh khác nhận xét bài bạn.
- Một học sinh nêu yêu cầu bài .
- Phép tính trên có 2 dấu phép tính là
nhân và trừ .
- Ta thực hiện phép nhân trước phép
tính trừ sau .
- Lắng nghe GV hướng dẫn
5 x 4 - 9 = 20 - 9
= 11
GV thực hiện: 163
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
cộng - trừ - nhân - chia thì ta phải thực
hiện nhân chia trước cộng trừ sau .
-Gọi 4 học sinh lên bảng làm bài .
+Nhận xét chung về bài làm của học

sinh
Bài 3 -Gọi học sinh đọc đề bài .
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở BT.
-Gọi một học sinh lên bảng giải .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn.
-Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 4 :-Gọi học sinh đọc đề.
- Hướng dẫn HS làm và sửa bài.
Bài 5 :- Nâng cao
5 con chó và 3 con gà. Hỏi có tất cả bao
nhiêu cái chân?
- GV hướng dẫn HS làm bài vào vở sau
đó chữa bài.

3. Củng cố - Dặn dò:
*Nhận xét đánh giá tiết học.
–Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Cả lớp cùng thực hiện làm vào vở
- 4 em lên bảng làm bài .
-Đổi cheo vở để kiểm tra bài nhau .
-Một em đọc đề bài VBT.
-Cả lớp làm vào vở BT.
-Một học sinh lên bảng làm bài :
* Giải :- 4 bao như thế có tất cả là:
5 x 4 = 20(kg )
Đ/S: 20 kg
-Học sinh khác nhận xét bài bạn.
- Một em nêu đề bài.
-Học sinh làm bài vào vở BT- 1 HS lên
bảng.

- 1 HS xung phong lên bảng chữa bài.
* Giải :- Số chân của 5 con chó là:
4 X 5 = 20( chân)
Số chân của 3 con gà là:
2 X 3 = 6 ( chân )
Số chân chó và gà có tất cả là:
20 + 6 = 26 ( chân )
Đ/ S: 26 chân.
-Về nhà học bài và làm bài tập.
------------------- ------------------
Tiếng Việt: LUYỆN: TẬP ĐỌC
I/ Mục dích yêu cầu:
1.Cho HS luyện đọc thêm bài tập đọc: “Chim sơn ca và bông cúc trắng”
2.Giúp HS ghi nhớ nội dung bài.
3. Giáo dục các kĩ năng sống cho HS.
II/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
a) Phần giới thiệu:
-Hôm nay chúng ta luyện đọc lại bài:
“Chim sơn ca và bông cúc trắng”.
b) Luyện đọc:
-
* Đọc từng đoạn:
- Bài này có mấy đoạn các đoạn được
phân chia như thế nào ?
-Yêu cầu HS nối tiếp đọc mỗi em 1
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- Bài này có 4 đoạn .

- HS nối tiếp luyện đọc.
GV thực hiện: 164
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
đoạn cho đến hết bài.
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS.
* Thi đọc: -Mời các nhóm thi đua đọc.
-Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh
và cá nhân.
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm.
* Đọc đồng thanh:
-Yêu cầu đọc đồng thanh 1 đoạn trong
bài.
c)Ôn nội dung bài:
- Gọi HS đọc bài .
-Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi
SGK.
- Hãy nói lời khuyên của em đối với hai
cậu bé ?
- Câu chuyện khuyên ta điều gì ?
*Luyện đọc lại truyện:
-Yêu cầu lớp nối tiếp nhau đọc lại bài .
- Gọi HS nhận xét bạn .
- GV nhận xét tuyên dương và ghi điểm
HS.
3. Củng cố dặn dò:
- Gọi hai em đọc lại bài .
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài
mới.
- Lần lượt từng em đọc đoạn theo yêu

cầu trong nhóm .
- Các nhóm thi đua đọc bài , đọc đồng
thanh và cá nhân đọc .
- Lớp đọc đồng thanh đoạn theo yêu
cầu.
- Một em đọc 1 đoạn cả lớp đọc thầm trả
lời các câu hỏi SGK.
- 3 đến 5 em nói theo suy nghĩ của bản
thân .
- Chúng ta cần đối xử tốt với các con vật
và các loài cây , loài hoa.
- Bốn em lần lượt đọc nối tiếp nhau ,mỗi
em đọc 1 đoạn.
- Hai em đọc lại cả bài chú ý tập cách
đọc thể hiện tình cảm .
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
------------------- ------------------
Thủ công: GẤP CẮT DÁN PHONG BÌ
I/ Mục tiêu: * Học sinh biết cách gấp, cắt, dán phong bì.
- Gấp, cắt, dán được phong bì .Nếp gấp, đường cắt,đường dán thẳng, phẳng. Phong
bì có thể chưa cân đối.
- HS thích làm phong và sử dụng .
II/ GV chuẩn bi: Xem SGV - 232.
III/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh .
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:
Hôm nay chúng ta tập“ Gấp, cắt, dán
phong bì “
b) Khai thác:
-Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị
của các tổ viên trong tổ mình .
-Lớp theo dõi giới thiệu bài.
-Hai em nhắc lại tựa bài học.
GV thực hiện: 165
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
*Hoạt động1 : Hướng dẫn quan sát và
nhận xét .
-Cho HS quan sát mẫu phong bì .
-Đặt câu hỏi : - Phong bì có hình gì ?
- Mặt trước và mặt sau của phong bì như
thế nào ?
- Em hãy so sánh kích thước phong bì với
kích thước thiếp chúc mừng.
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu .
* Bước 1 :Gấp phong bì .
- Gấp cắt tờ giấy hình chữ nhật . Gấp đôi
tờ giấy theo chiều rộng như trên sao cho
mép dưới của tờ giấy cách mép trên
khoảng 2ô .
- Gấp hai bên hình 2 , mỗi bên vào
khoảng một ô rưỡi để lấy đường dấu gấp.
Bước 2 - Cắt phong bì .
-Mở tờ giấy ra , cắt theo đường dấu gấp
để bỏ những phần gạch chéo ở hình 4
được hình 5.

Bước 3 - Dán thành phong bì .
- Gấp lại theo các nếp gấp ở hình 5 , dán
hai mép bên và gấp mép trên theo đường
dấu gấp H6 ta được chiếc phong bì .
- Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng thao tác gấp
dán phong bì cả lớp quan sát.
-GV nhận xét uốn nắn các thao tác gấp ,
dán .
-GV tổ chức cho các em tập gấp phong bì
bằng giấy nháp .
-Nhận xét đánh giá tuyên dương các sản
phẩm đẹp .
3. Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu nhắc lại các bước gấp, dán
phong bì .
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
-Dặn về nhà học bài và chuẩn bị dụng cụ
cho tiết sau thực hành gấp, dán phong bì .
- Lớp quan sát và nêu nhận xét.
- Phong bì là tờ giấy hình chữ nhật.
- Mặt trước ghi chữ “ Người gửi” ,
“ Người nhận”; mặt sau dán theo hai
cạnh để đựng thư , sau khi cho thư vào
phong bì thì dán nốt cạnh còn lại .
- So sánh và nêu nhận xét về kích
thước phong bì so với thiếp chúc mừng
- Quan sát để nắm được cách gấp gấp ,
dán phong bì.
-1 hoặc 2 em lên bảng thao tác gấp dán
phong bì cả lớp quan sát.


- Lớp thực hành gấp , dán phong bì
theo hướng dẫn của giáo viên .
-Hai em nhắc lại cách cắt gấp, dán
phong bì .
-Chuẩn bị dụng cụ tiết sau đầy đủ để
tiết sau Gấp dán phong bì tt.
------------------- ------------------

GV thực hiện: 166
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
Thứ ba ngày 25 tháng 01 năm 2011
Chính tả:( Tập chép) CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I/ Mục đích yêu cầu: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời
nói của nhân vật.
- Làm được BT2b, HS khá, giỏi giải được câu đố ở BT3b.
II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn .
III/Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Bài cũ : - Gọi 3 em lên bảng.
- Đọc các từ khó cho HS viết.Yêu cầu
lớp viết vào giấy nháp .
- Nhận xét ghi điểm học sinh .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay các em sẽ viết đúng , viết đẹp
một đoạn trong bài “ Chim sơn ca và
bông cúc trắng”và làm các bài tập phân
biệt vần uốc / uôt .
b) Hướng dẫn tập chép:

1/ Ghi nhớ nội dung đoạn viết :
-Treo bảng phụ đoạn văn. Đọc mẫu
đoạn văn 1 lần sau đó yêu cầu HS đọc
lại.
-Đoạn văn trích trong bài tập đọc nào?
- Đoạn trích nói về nội dung gì ?
2/ Hướng dẫn trình bày:
- Đoạn văn có mấy câu ?
- Lời của sơn ca nói với cúc được viết
sau các dấu câu nào?
-Trong bài còn có các dấu câu nào nữa?
3/ Hướng dẫn viết từ khó:
-Hãy tìm trong bài các chữ có dấu hỏi /
ngã ?
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào
bảng con.
-Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS.
4/Chép bài: -Học sinh chép bài vào vở.
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh.
5/Soát lỗi : -Đọc lại để học sinh dò bài ,
tự bắt lỗi.
6/ Chấm bài:
-Thu tập học sinh chấm điểm và nhận
- Ba em lên bảng viết các từ thường
mắc lỗi ở tiết trước: chiết cành , chiếc
lá , hiểu biết , xanh biếc ,...
- Nhận xét các từ bạn viết.
- Lắng nghe giới thiệu bài .
- Nhắc lại tựa bài .
-Lớp lắng nghe giáo viên đọc.

-Ba em đọc lại bài,lớp đọc thầm tìm
hiểu bài.
- Đoạn văn trích trong bài :“ Chim sơn
ca và bông cúc trắng”.
- Về cuộc sống của chim sơn ca và bông
cúc khi chưa bị nhốt vào lồng .
- Bài viết có 5 câu .
- Viết sau hai dấu chấm và dấu gạch đầu
dòng.
- Dấu chấm , dấu phẩy , dấu chấm cảm .
-Các chữ có dấu hỏi / ngã : mãi , thẳm
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng
con .
- Hai em thực hành viết các từ khó trên
bảng .
- Nhìn bảng để chép bài vào vở.
-Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm .
GV thực hiện: 167
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
xét từ 8 – 10 bài .
c) Hướng dẫn làm bài tập:
*Bài 2b, 3b: Trò chơi thi tìm từ:
- Chia lớp thành 4 nhóm , tổ chức cho
các đội thi tìm từ theo yêu cầu .
- Trong 5 phút đội nào tìm được nhiều
từ đúng hơn là đội thắng cuộc.
- Mời 4 nhóm cử đại diện lên dán bảng
từ của nhóm mình lên bảng lớp .
-Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.

- Tuyên dương nhóm thắng cuộc .
3. Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
-Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp.
-Dặn về nhà học bài và làm bài xem
trước bài mới.
- Chia thành 4 nhóm .
- Các nhóm thảo luận sau 5 phút.
- Mỗi nhóm cử 3 bạn lên bảng dán
bảng từ .
+ Tuốt , cuốt , nuốt ...
+ Cái cuốc , luộc rau , thuộc bài , bạch
tuộc ... .
- Các nhóm khác nhận xét chéo .
- Nhắc lại nội dung bài học .
-Về nhà học bài và làm bai tập trong
sách .
------------------- ------------------
Toán: ĐƯỜNG GẤP KHÚC - ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
I/ Mục tiêu: - Nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc.
- Nhận biết độ dài đường gấp khúc.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó.
III/Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
-Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập.
- Tính : 4 x 5 + 20 2 x 7 + 32
3 x 8 - 13 5 x 8 - 25
-Nhận xét đánh giá bài học sinh .
2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay các em sẽ làm quen với
đường gấp khúc và cách tính độ dài
đường gấp khúc.
b) Khai thác:
* Giới thiệu đường gấp khúc - Cách
tính độ dài đường gấp khúc.
- Chỉ vào đường gấp khúc đã vẽ sẵn
trên bảng và nêu : - Đây là đường gấp
khúc ABCD.
- Yêu cầu HS quan sát và nêu câu hỏi :
-Đường gấp khúc ABCD gồm những
đoạn thẳng nào ?
- Đường gấp khúc ABCD gồm những
điểm nào ?
- Những đoạn thẳng nào có chung một
-Hai học sinh lên bảng tính.
4 x 5 + 20 = 20 + 20 ; …
= 40
-Hai học sinh khác nhận xét.
*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài.
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

- Hai em nhắc lại : Đường gấp khúc
ABCD.
- Gồm các đoạn thẳng AB, BC và CD
- Đường gấp khúc ABCD gồm các điểm:
A, B, C, D
- AB và BC có chung điểm B , Đoạn
GV thực hiện: 168

Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
điểm đầu?
- Hãy nêu độ dài các đoạn thẳng của
đường gấp khúc ABCD.
* Độ dài đường gấp khúc ABCD chính
là tổng độ dài của các đoạn thẳng thành
phần : AB , BC , CD
- Yêu cầu HS tính tổng độ dài các đoạn:
AB , BC , CD ?
-Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là
bao nhiêu ?
- Muốn tính độ dài của đường gấp khúc
khi biết độ dài của các đoạn thẳng
thành phần ta làm sao ?
c)Thực hành:
-Bài 1a: -Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu suy nghĩ và tự làm bài .
- Yêu cầu nhận xét bài bạn và nêu các
cách vẽ khác nhau .
- Yêu cầu HS nêu tên từng đoạn thẳng
trong mỗi cách vẽ .
-Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2:-Yêu cầu HS nêu đề bài .
-Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta
làm thế nào ?
- Vẽ đường gấp khúc MNPQ như SGK
lên bảng và yêu cầu HS tính độ dài
đường gấp khúc MNPQ.
+Nhận xét và yêu cầu HS đọc bài mẫu.
Bài 3: - Gọi học sinh đọc đề bài .

-Hình tam giác có mấy cạnh ?
- Đường gấp khúc này tính thế nào ?
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
-Gọi một học sinh lên bảng giải .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
3. Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu HS nêu cách tính độ dài
đường gấp khúc
*Nhận xét đánh giá tiết học.
–Dặn về nhà học và làm bài tập.
BC và CD có chung điểm C.
- Độ dài đoạn AB là 2 cm , BC là 4 cm ,
cd là 3cm.
- Nghe và nhắc lại : -Độ dài đường gấp
khúc ABCD chính là tổng độ dài của các
đoạn thẳng thành phần: AB , BC , CD
- Tổng độ dài các đoạn thẳng: AB, BC,
CD là: 2 cm + 4 cm + 3 cm = 9 cm
- Độ dài đường gấp khúc ABCD là :
9 cm
- Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng
thành phần.

- Một em đọc đề bài .
-Lớp thực hiện vẽ vào SGK.
-Học sinh khác nhận xét bài bạn.
- Tính độ dài đường gấp khúc .
- Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng
thành phần .

- Độ dài đường gấp khúc MNPQ là :
3 cm + 2 cm + 4 cm = 9 cm
-Cả lớp cùng thực hiện làm vào vở .
- Một em nêu đề bài .
- Hình tam giác có 3 cạnh
- Đường gấp khúc gồm 3 đoạn khép lại
với nhau .
-Cả lớp làm vào vở .
-Một học sinh lên bảng giải bài:
* Giải :- Độ dài đoạn dây đồng đó là :
4 + 4 + 4 = 12 ( cm )
Đ/S: 12 cm
-Học sinh khác nhận xét bài bạn .
-Hai học sinh nhắc lại cách tính độ dài
đường gấp khúc.
-Về nhà học bài và làm bài tập.
------------------- ------------------
GV thực hiện: 169
Trường Tiểu học Hải Vĩnh - Lớp 2 Năm học : 2010 - 2011
Kể chuyện: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I/ Mục đích yêu cầu: - Biết dựa vào gợi ý kể lại được từng đoạn câu chuyện.
- HS khá, giỏi biết kể lại được toàn bộ câu chuyện(BT2).
- Giáo dục HS biết bảo vệ môi trường.
* Giáo dục kĩ năng sống cho HS:
- Xác định giá trị .
- Thể hiện sự cảm thông.
- Tư duy phê phán.
II/ Đồ dùng dạy học:- Bảng gợi ý tóm tắt của từng đoạn câu chuyện .
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Bài cũ:
-Gọi 2 em lên bảng nối tiếp nhau kể lại
câu chuyện“Ông Mạnh thắng thần
Gió”.
- Nhận xét ghi điểm học sinh.
2.Bài mới:
a) Phần giới thiệu:
Hôm nay chúng ta sẽ kể lại câu chuyện
đã học ở tiết trước “Chim sơn ca và
bông cúc trắng”.
* Hướng dẫn kể chuyện:
- a/ Đoạn 1 : - Đoạn này nói về nội dung
gì ?
- Bông cúc trắng mọc ở đâu ?
- Bông cúc trắng đẹp như thế nào ?
-Chim sơn ca đã làm gì nói gì với bông
cúc trắng ?
- Bông cúc vui thế nào khi nghe sơn ca
khen ngợi ?
- Dựa vào gợi ý trên kể lại đoạn 1 ?
b/ Đoạn 2: Chuyện gì đã xảy ra vào
sáng hôm sau?
- Nhờ đâu cúc trắng biết được sơn ca bị
cầm tù ?
- Bông cúc muốn làm gì ?
-Hãy kể lại đoạn 2 .
c/ Đoạn 3:-Chuyện gì đã xảy ra với
bông cúc trắng?
- Khi ở trong lồng sơn ca và cúc trắng
yêu thương nhau ra sao ?

-2 em lên kể lại câu chuyện“ Ông Mạnh
thắng Thần Gió”.
-Vài em nhắc lại tựa bài.
-Chuyện kể :“ Chim sơn ca và bông cúc
trắng”.
-Về cuộc sống tự do và sung sướng của
sơn ca và cúc trắng.
- Bông cúc trắng mọc ngay bên bờ rào.
-Bông cúc trắng thật xinh xắn.
- “ Cúc ơi , cúc mới xinh xắn làm sao !”
- Bông cúc sung sướng khôn tả .
- Kể theo gợi ý đoạn 1 ( 2 - 3 em kể ).
- Chim sơn ca bị cầm tù.
-Bông cúc nghe tiếng hót buồn thảm của
sơn ca.
- Bông cúc muốn cứu sơn ca .
- Một em kể lại đoạn 2.
- Bông cúc bị hai cậu bé cắt cùng với
đám cỏ và bỏ vào lồng chim .
-Chim sơn ca dù khát nước phải vặt hết
nắm cỏ nhưng không đụng đến bông hoa
. Còn bông hoa cúc toả hương thơm
ngào ngạt để an ủi sơn ca.Khi sơn ca
chết bông cúc cũng héo lả đi và thương
xót .
- Một em kể lại đoạn 3.
GV thực hiện: 170

×