Tải bản đầy đủ (.doc) (82 trang)

the duc 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (380.15 KB, 82 trang )

(1)

Ngày soạn : 26/10/2008


Ngày dạy : 28/10/2008
Tieát : 19 CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG


I. Nhiệm vụ :


1. Chạy ngắn : Tập hồn thiện kỹ thuật chạy cự li ngắn và chuẩn bị kiểm tra .
2. Bài thể dục phát triển chung : Ôn từ nhịp 1 - 25 học mới từ nhịp 26 -35.
II. Yêu cầu :


3. Tập trung chú ý học tập tích cực .
4. Đảm bảo tính kỹ luật cao .
II. Thời gian : 45 phút.


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.
IV. Dụng cụ : Bàn đạp, còi, đồng hồ bấm giờ.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nhận dung buổi học.


2. Kiểm tra bài cũ


Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,


gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút


2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động





II. PHẦN CƠ BẢN .1. Chaỵ ngắn : Tập luyện hồn thiện cự li
ngắn.


- Ơn lại cách xuất phát thấp.
- Ơn lại cách đóng bàn đạp.


- Thực hiện chạy cự li ngắn với toàn bộ kỹ
thuật và cự li.


2. Bài thể dục phát triển chung .
- Ôn từ nhịp 1 - 25


- Học từ nhịp 26 - 35


 Nhịp 26 : Bước chân trái sang ngan rộng
hơn vai, sau đó khụy gối, dồn trọng tâm
vào chân phải, chân trái thẳng, hai tay


30 phút
15phút


15 phút


Đội hình chạy ngắn.








Đội hình tập luyện bài thể
dục :









(2)

vê trước song song .


 Nhịp 27 : Thu chân trái vềvới chân phải
thành đứng thẳng, hai tay dang ngang,
măt nhìn trước.


 Nhịp 28 : Như nhịp 26 nhưng ngược
chiều .


 Nhịp 29 : Như nhịp 27 nhưng thu chân
phải về .


 Nhịp 30 : Hai tay đưa xuống dưới - ra
trước - lên cao song song lịng bàn tay
hướng vào nhau, chuyển gót.


 Nhịp 31 : Hai tay đưa xuống dưới ra sau
thành chếch sau, khuỵu gối.


 Nhịp 32 : Bật người lên cao, tay chếch
chữ V, lòng bàn tay hứng vào nhau.
 Nhịp 33 : Tiếp đất bằng nữa bàn chântrước, khuỵu gối, hai tay đưa ra trước
song song, bàn tay sấp.


 Nhịp 34 : Đứng thẳng hai tay dang
ngang, bàn tay sấp.


 Nhịp 35 : Về tư thế cơ bản.
III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(3)

Ngày soạn : 30/10/2008


Ngày dạy : 01/11/2008
Tieát : 20 KIỂM TRA CHẠY NGẮN


I. Nhiệm vụ :


1. Chạy ngắn :Kiểm tra chạy cự ly ngắn.
II. Yêu cầu :


a. Tập trung chú ý học tập tích cực .
b. Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.
V. Dụng cụ : Bàn đạp, còi, đồng hồ bấm giơ.ø


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi kiểm tra.


2. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút


2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp





Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN .
a. Ch ngắn : li ngắn.


- Từng nhóm thực hiện vào làm quen với
bàn đạp và xuất phát.


- Tiến hành kiểm tra theo danh sách lớp 1
lược chạy 4 học sinh.


- Thực hiện theo đúng luật thi đấu theo hiệu
lệnh của trọng tài.


30 phút
10 phút
20 phút


Đội hình chạy ngắn.








III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(4)

Ngày soạn : 2/11/2008
Ngày dạy : 4/11/2008
Tieát : 21 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - NHẢY CAO - CHẠY BỀN
I. Nhiệm vụ:


a. Nhảy cao : Ơn một số trị chơi, động tác phát triển thể lực .
b. Bài thể dục phát triển chung : Ơn và hồn thiện bài thể dục .
c. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .


II. Yêu cầu :a. Tập trung chú ý học tập tích cực .
b. Đảm bảo tính kỹ luật cao .
III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài cũ.


Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút


2 phút
6 phútĐội hình nhận lớp








Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN .


a. nhảy cao : Ơn mơt số trị chơi, và động
tác phát riển thể lực.


- Trò chơi nhảy lò cò tiếp sức.


 Học sinh đựơc chia thành 2 đội thi đấu
với nhau.


 Hai đội tập trung thành hai hàng dọc sau
vạch xuất phát.


 Mổi đội tiến hành điểm số “ từ trên


xuống dưới”


 Sau khi có hiệu lệnh của trọng tài, số 1
của mỗi đội û xuất phát lị cị qua vật


30 phút
10phút


Đội hình trị chơi


(5)

chuẩn sau đó trở về chạm tay người số 2
xuất phát, cứ thế thực hiện cho đến
người cuối cùng.


 Đội nào có người cuối cùng về trước
chiên thắng.


b. Bài thể dục phát triển chung .
- Ôn từ nhịp 1 - 35


 Chú ý thực hiện đúng nhịp điệu và biên
độ.


 Sửa sai các sai lầm thường mắt của học
sinh.


3.Chạy bền :


- Thực hiện chạy 350m đối với nam.


- Thực hiện chay 300m đối với nữ.


Đội hình tập luyện bài thể
dục :











III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(6)

Ngày soạn : 02/11/2008


Ngày dạy : 05/11/2008
Tieát : 22 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - NHẢY CAO

I. Nhiệm vụ:


a. Nhảy cao : Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
Học cách sát định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà.


b. Bài thể dục phát triển chung : Hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra.
II. Yêu cầu :


c. Tập trung chú ý học tập tích cực .
d. Đảm bảo tính kỹ luật cao .
III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kieåm tra bài cũ.


Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy


nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phuùt
2 phuùt


2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động





II. PHẦN CƠ BẢN .


a. nhảy cao : Một số trò chơi ,và động tác
phát triển thể lực.- Trò chơi nhảy lò cò tiếp sức.


 Học sinh đựoc chia thành 2 đội thi đấu
với nhau.


 Hai đội tập trung thành hai hàng dọc sau
vạch xuất phát.


 Mổi đội tiến hành điểm số “ từ trên
xuống dưới”


 Sau khi có hiệu lệnh của trọng tài, số 1
của mỗi độiû xuất phát lò cò qua vật


30 phút
10phút


Đội hình trị chơi


(7)

chuẩn sau đó trở về chạm tay người số 2
xuất phát,cứ thế thực hiện cho đến ngưới
cuối cùng.


 Đội nào co người cuối cùng về trước
chiến thắng.


- Xát định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà
* Điểm giậm nhảy cách xà khoản 1 cánh tayvà bằng 1/3 xà. Hướng chạy đà ngược
vớihướng chân giậm nhảy, góc độ chạy đà
là 30 độ đến 45 độ, tuỳ váo trình độ học
sinh.


b. Bài thể dục phát triển chung .


Hồn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra.
 Chú ý thực hiện đúng nhịp điệu và biên


độ.


 Sửa sai các sai lầm thường mắt của học
sinh, như biên độ góc độ...


3.Chạy bền : Chạy trên điều kiện tự nhiên.
- Thực hiện chạy 350m đối với nam.
- Thực hiện chay 300m đối với nữ.


10 phút


10 phút


Đội hình tập luyện bài thể
dục :









III. PHAÀN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(8)

Ngày soạn : 9/11/2008


Ngaøy dạy : 11/11/2008
Tiết : 23 KIỂM TRA BÀI THỂ DUÏC
I. Nhiệm vụ :


1. Bài thể dục :kiểm tra bài thể dục
II. Yêu cầu :


c. Tập trung chú ý, tích cực .
d. Đảm bảo tính kỹ luật cao .
III. Thời gian : 45 phút.IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi kiểm tra


2. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút


2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động









II. PHẦN CƠ BẢN .


a. Bài thể dục phát triển chung .


- Lớp trưởng điều khiển cho lớp ôn lại bài
thể dục


- Tiến hành kiểm tra theo danh sách lớp
gồm nhiều lược mổi lược 4 - 6 học sinh.
- Những học sinh được gọi đến lược vào chổ
theo quy dịnh, GV hô học sinh thực hiện
động tác.


- Những học sinh bị điểm 5 trở xuống có thể
cho kiểm tra lần 2 lần 3, điểm kiểm tra lần 2
tối đa ko quá 8 và lần 3 ko quá 7.


30 phuùt
10 phuùt
20 phuùtĐội hình kiểm tra bài thể dục

III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng,
 Nhận xét, dặn dò.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(9)

Ngày soạn :11/11/2008


Ngày dạy : 12/11/2008
Tieát : 24 NHẢY CAO - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Ôân cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà.
2. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút


2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp












Đội hình khởi động








II. PHẦN CƠ BẢN .


1. Nhảy cao : Ôn cách xác định điểm giậm nhảy,
hướng chạy đà, học đo đà và điều chỉnh đà.
- Xát định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà
* Điểm giậm nhảy cách xà khoản 1 cánh tay và
bằng 1/3 xà. Hướng chạy đà ngược với hướng chân
giậm nhảy, góc độ chạy đà 30 đến 45 độ, tuỳ vào
trình độ học sinh.


- Học đo đà và điều chỉnh đà.


* Có thể tiến hành đo đà bằng cách đo từ điểm
giậm nhảy ngược lại với hướng chạy đà. Mỗi bước
đà bằng 2 bước đi thường. Thông thường chạy đà
theo các bước lẻ 3, 5, 7, 9, 11 do đó trước khi chạy


30 phút
20phút


Đội hình luyện tập nhảy cao

(10)

đà phải đặt chân giậm nhảy sau.


Sau khi chạy đà bàn chân giậm nhảy đặt đúng
điểm giậm nhảy là được. Nếu bàn chân giậm nhảy
ở vị trí xa quá hoặc gần quá so với điểm giậm
nhảy, thì điều chỉnh đường chạy đà ngắn lại hoặc
dài ra một khoản tương dương.


2. Chạy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ- Chạy 600m đối với nam


10 phuùt


III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.(11)

Ngày soạn :16/11/2008


Ngày dạy : 18/11/2008
Tieát : 25 NHẢY CAO - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Ôân động tác bổ trợ chạy đà,học đặt chân vào điểm giậm nhảy.đà 1 - 3 bước
giậm nhảy đá lăng, giai đoạn qua xà.


2. Chạy bền : Luyện tập chạy beàn .
II. Yêu cầu :1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN


1. Nhảy cao:


- Học đặt chân giậm nhảy vào điểm giậm nhảy.
+ Đứng chân lăng phía trước chạm đất cả bàn chân,
chân giậm nhảy phía sau co gối, mũi chân chạm
đất, hai tay vế trước hơi co, trong tâm đồn vào chân
trước


+ Thực hiện : Đưa nhanh chân giậm nhảy dài về
phía trước, chạm đất bằng gót chân đồng thời hai
tay đưa ra sau.


- Học mô phỏng giai đoạn qua xà.


30 phút20phút Đội hình luyện tập nhảy cao
(12)

+ Chuẩn bị : Đứng tư thế bước đà cuối cùng


+ Động tác : Đá chân lăng từ sau ra trước, lên cao,
đồngø thời hơi ngã thân về trước đồng thời đánh
mạnh hai tay từ sau ra trước, lên cao, khi chân lăng
gần đến đỉnh thì vịng qua xà, và chuyển mơng
cung bên sang phía bên kia xà, rồi chạm đất ê bằng
cả bàn chân , tiếp theo dồn trọng tâm vào chân
lăng , đá mạnh chân giậm nhảy lên cao hất qua xà,
đồng thời chuyển cơ thể qua xà.


- Đà 1 -3 bước đặt chân giậm nhảy đá lăng : Đứng
chân giậm nhảy sau chân đá lăng, đi chậm 1 -3
bước đặt chân giậm nhảy đá lăng.2. Chạy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ


- Chạy 600m đối với nam


10 phuùt


III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(13)

Ngày soạn :18/11/2008


Ngày dạy : 19/11/2008


Tieát : 26 NHẢY CAO - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Ôân động tác bổ trợ chạy đà,đà 1 - 3 bước
giậm nhảy đá lăng, học giai đoạn qua xà và tiếp đất.
2. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




III. PHẦN CƠ BẢN


1. Nhảy cao:


- Chạy đà chậm 1- 3 bước đặt chân giậm nhảy đá
lăng.+ Đứng theo hướng chạy đà và cách xà 0,8 - 1m,
chân lăng phía trước chạm đất bằng cả bàn chân,
chân giậm nhảy phía sau co gối, mũi chân chạm
đất.


+ Thực hiện : Bước chân giậm nhảy về trước và
thực hiện như bước đà cuối cùng, đăt chân giậm


30 phút


20phút Đội hình học đặt chân giậm
nhảy.









(14)

nhảy đá lăng.


- Học giai đoạn qua xà và tiếp đất nhảy cao kiểu
“bước qua”.


Giai đoạn trên không : Giai đoạn trên không bắt
đầu khi chân giậm nhảy rời khỏi mặt đất, người
đang bay lên cao, chân đá lăng duỗi phía trước,
chân giậm nhảy duỗi chếch xuống dưới phía sau.
Khi bay gần đến điểm cao nhất, thì gập thân, tay
cùng bên với chân lăng duỗi về trước phối hợp với
hất chân lăng theo một vòng cung qua xà. Cùng với
chân lăng qua xà, nhanh chóng co chân giậm nhảy,


sau đó đá mạnh lên cao - ra trước, tiếp theo hơi
xoay người lại phía xà hất mạnh chân giậm nhảy
và mơng cùng bên đi theo một vịng cung qua xà.
Giao đoạn tiếp đất : Sau khi qua xà, chân đá lăng
chủ động tiếp đất trước bằng nữa trước bàn chân
hay cả bàn, sau đó đến chân giậm nhảy tiếp đất, cả
hai chân cùng chùng gối để giảm chấn động. Khi
nhảy ở các mức xà cao, có thể tiếp đất bằng hai
chân cùng một lúc.


2. Chạy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ


- Chạy 600m đối với nam


10 phút


Đội hình luyện tập nhảy cao
III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(15)

Ngày soạn :23/11/2008


Ngày dạy : 25/11/2008
Tieát : 27 NHẢY CAO - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Đà 3 - 5 bước giậm nhảy đá lăng, qua xà thấp và tiếp đất.
2. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phuùt
2 phuùt
2 phút
6 phútĐội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




IV. PHẦN CƠ BẢN


1. Nhảy cao:


- Chạy đà chậm 3 -5 bước giậm nhảy đá lăng qua
xà va tiếp đất.


+ Thực hiện chạy đà chậm 3 - 5 bước,đặt chân
giậm nhảy:


Giai đoạn trên không : Giai đoạn trên không bắt
đầu khi chân giậm nhảy rời khỏi mặt đất, người
đang bay lên cao, chân đá lăng duỗi phía trước,
chân giậm nhảy duỗi chếch xuống dưới phía sau.


Khi bay gần đến điểm cao nhất, thì gập thân, tay
cùng bên với chân lăng duỗi về trước phối hợp với


30 phút


20phút Đội hình luyện tập nhảy cao
(16)

hất chân lăng theo một vòng cung qua xà. Cùng với
chân lăng qua xà, nhanh chóng co chân giậm nhảy,
sau đó đá mạnh lên cao - ra trước, tiếp theo hơi
xoay người lại phía xà hất mạnh chân giậm nhảy
và mơng cùng bên đi theo một vịng cung qua xà.
Giao đoạn tiếp đất : Sau khi qua xà, chân đá lăng
chủ động tiếp đất trước bằng nữa trước bàn chân
hay cả bàn, sau đó đến chân giậm nhảy tiếp đất, cả
hai chân cùng chùng gối để giảm chấn động. Khi
nhảy ở các mức xà cao, có thể tiếp đất bằng hai


chân cùng một lúc.


2. Chaïy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ


- Chạy 600m đối với nam
Chạy vịng theo sân bóng đá


III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(17)

Ngày soạn :25/11/2008


Ngày dạy : 26/11/2008
Tieát : 28 NHẢY CAO - CHẠY BỀNI. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích.
2. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung nhảy cao kiểu bước
qua


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động







II. PHẦN CƠ BẢN


1. Nhảy cao:


- Hồn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và
nâng cao thành tích.


Giai đoạn Chạy đà:Trước khi chạy đà có nhiều tư


Thế khac nhau như: Đứng chân trước chân sau
+ Chạy đà tốc độ tăng dần sau đó chuyển sang duy
trì tốc độ cho đến khi giậm nhảy.


+ Ba bước đà cuối.


* Bước 1 : Đưa chân giậm nhảy ra trước dài hơn
các bước khác và đặt góc chạm đất.


30 phút


20phút Đội hình luyện tập nhảy cao


(18)

* Bước 2 : Đưa nhanh chân lăng ra trước đây là
bước dài nhất trong ba bước cuối, cần giữ cho thân
thẳng không ngã vai ra sau trước khi kết thúc thời kỳ
chống.


* Bước 3 : Chủ động đưa chân giậm nhảy và hông


cùng bên vươn nhanh về trước đặt gót chân vào
điểm giậm nhảy lúc này châm giậm nhảy gần như
thẳng, tồn bộ thân, hơng và cẳng chân ngã chếch ra
sau hai tay hơi co khuyủ tay hướng ra sau.


Giai đoạn giậm nhảy :


Bàn chân giậm nhảy tiếp đất bằng gót, sau đó
Nhanh chóng chuyển sang cả bàn, chùng gối. Khi
giậm nhảy cần dùng hết sức của chân đạp mạnh
xuống đất để bật người lên cao, phối hợp với chân
đá lăng từ sau - ra trước - lên cao, hai tay đánh từ
sau - ra trước - lên cao, dừng đột ngột ở độ cao
ngang vai.


Giai đoạn trên không : Giai đoạn trên không bắt
đầu khi chân giậm nhảy rời khỏi mặt đất, người
đang bay lên cao, chân đá lăng duỗi phía trước,
chân giậm nhảy duỗi chếch xuống dưới phía sau.
Khi bay gần đến điểm cao nhất, thì gập thân, tay
cùng bên với chân lăng duỗi về trước phối hợp với
hất chân lăng theo một vòng cung qua xà. Cùng với
chân lăng qua xà, nhanh chóng co chân giậm nhảy,
sau đó đá mạnh lên cao - ra trước, tiếp theo hơi
xoay người lại phía xà hất mạnh chân giậm nhảy
và mơng cùng bên đi theo một vịng cung qua xà.
Giao đoạn tiếp đất : Sau khi qua xà, chân đá lăng
chủ động tiếp đất trước bằng nữa trước bàn chân
hay cả bàn, sau đó đến chân giậm nhảy tiếp đất, cả
hai chân cùng chùng gối để giảm chấn động. Khi


nhảy ở các mức xà cao, có thể tiếp đất bằng hai
chân cùng một lúc.


2. Chạy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ


- Chạy 600m đối với nam

đội hình tập luyện nhảy caoChạy vịng theo sân bóng đá


III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


Nhận xét, dặn dò.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(19)

 Xuống lớp.

Ngày soạn :01/12/2008


Ngày dạy :03/12/2008
Tieát : 29 NHẢY CAO - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích.
2. Chạy bền : Luyện tập chạy bền


II. Yeâu caàu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung nhảy cao kiểu bước
qua


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phuùt
2 phuùt
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động chung


II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:


- Hồn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và
nâng cao thành tích.


Giai đoạn Chạy đà:Trước khi chạy đà có nhiều tư
Thế khac nhau như: Đứng chân trước chân sau
+ Ba bước đà cuối.


* Bước 1 : Đưa chân giậm nhảy ra trước dài hơn
các bước khác và đặt góc chạm đất.


* Bước 2 : Đưa nhanh chân lăng ra trước đây là
bước dài nhất trong ba bước cuối, cần giữ cho thân


30 phút


20phút Đội hình luyện tập nhảy cao(20)

thẳng không ngã vai ra sau trước khi kết thúc thời kỳ
chống.


* Bước 3 : Chủ động đưa chân giậm nhảy và hông
cùng bên vươn nhanh về trước đặt gót chân vào
điểm giậm nhảy lúc này châm giậm nhảy gần như
thẳng, toàn bộ thân, hông và cẳng chân ngã chếch ra
sau hai tay hơi co khuyủ tay hướng ra sau.


Giai đoạn giậm nhảy :


Bàn chân giậm nhảy tiếp đất bằng gót, sau đó
Nhanh chóng chuyển sang cả bàn, chùng gối. Khi
giậm nhảy cần dùng hết sức của chân đạp mạnh
xuống đất để bật người lên cao, phối hợp với chân
đá lăng từ sau - ra trước - lên cao, hai tay đánh từ
sau - ra trước - lên cao, dừng đột ngột ở độ cao
ngang vai.


Giai đoạn trên không : Giai đoạn trên không bắt
đầu khi chân giậm nhảy rời khỏi mặt đất, người
đang bay lên cao, chân đá lăng duỗi phía trước,
chân giậm nhảy duỗi chếch xuống dưới phía sau.


Khi bay gần đến điểm cao nhất, thì gập thân, tay
cùng bên với chân lăng duỗi về trước phối hợp với
hất chân lăng theo một vòng cung qua xà. Cùng với
chân lăng qua xà, nhanh chóng co chân giậm nhảy,
sau đó đá mạnh lên cao - ra trước, tiếp theo hơi
xoay người lại phía xà hất mạnh chân giậm nhảy
và mơng cùng bên đi theo một vòng cung qua xà.
Giao đoạn tiếp đất : Sau khi qua xà, chân đá lăng
chủ động tiếp đất trước bằng nữa trước bàn chân
hay cả bàn, sau đó đến chân giậm nhảy tiếp đất, cả
hai chân cùng chùng gối để giảm chấn động.
2. Chạy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ


- Chạy 600m đối với nam


10 phuùtđội hình tập luyện nhảy cao
III. PHAÀN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(21)

Ngày soạn :2/12/2008


Ngày dạy : 4/12/2008
Tieát : 30 NHẢY CAO - CHẠY BEÀN


I. Nhiệm vụ:1. Nhảy cao : Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích, chuẩn bị
kiểm tra.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung nhảy cao kiểu bước
qua


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:


- Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và
nâng cao thành tích.


Giai đoạn Chạy đà:Trước khi chạy đà có nhiều tư
Thế khac nhau như: Đứng chân trước chân sau
+ Ba bước đà cuối.* Bước 1 : Đưa chân giậm nhảy ra trước dài hơn
các bước khác và đặt góc chạm đất.


* Bước 2 : Đưa nhanh chân lăng ra trước đây là


30 phút


20phút Đội hình luyện tập nhảy cao


(22)

bước dài nhất trong ba bước cuối, cần giữ cho thân
thẳng không ngã vai ra sau trước khi kết thúc thời kỳ
chống.


* Bước 3 : Chủ động đưa chân giậm nhảy và hông
cùng bên vươn nhanh về trước đặt gót chân vào
điểm giậm nhảy lúc này châm giậm nhảy gần như
thẳng, tồn bộ thân, hơng và cẳng chân ngã chếch ra
sau hai tay hơi co khuyủ tay hướng ra sau.


Giai đoạn giậm nhảy :


Bàn chân giậm nhảy tiếp đất bằng gót, sau đó


Nhanh chóng chuyển sang cả bàn, chùng gối. Khi
giậm nhảy cần dùng hết sức của chân đạp mạnh
xuống đất để bật người lên cao, phối hợp với chân
đá lăng từ sau - ra trước - lên cao, hai tay đánh từ
sau - ra trước - lên cao, dừng đột ngột ở độ cao
ngang vai.


Giai đoạn trên không : Giai đoạn trên không bắt
đầu khi chân giậm nhảy rời khỏi mặt đất, người
đang bay lên cao, chân đá lăng duỗi phía trước,
chân giậm nhảy duỗi chếch xuống dưới phía sau.
Khi bay gần đến điểm cao nhất, thì gập thân, tay
cùng bên với chân lăng duỗi về trước phối hợp với
hất chân lăng theo một vòng cung qua xà. Cùng với
chân lăng qua xà, nhanh chóng co chân giậm nhảy,
sau đó đá mạnh lên cao - ra trước, tiếp theo hơi
xoay người lại phía xà hất mạnh chân giậm nhảy
và mông cùng bên đi theo một vòng cung qua xà.
Giao đoạn tiếp đất : Sau khi qua xà, chân đá lăng
chủ động tiếp đất trước bằng nữa trước bàn chân
hay cả bàn, sau đó đến chân giậm nhảy tiếp đất, cả
hai chân cùng chùng gối để giảm chấn động.


2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 10 phút
đội hình tập luyện nhảy cao


III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dò.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(23)

Ngày soạn :07 /12/2008Ngày dạy : 09/12/2008
Tiết : 31 KIỂM TRA NHẢY CAO KIỂU “BƯỚC QUA”


I. Nhiệm vụ :


1. Nhảy cao : Kiểm tra nhảy cao kiểu “bước qua”
II . Yêu cầu :


a. Tập trung chú ý học tập tích cực .
b. Đảm bảo tính kỹ luật cao .
III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.
V. Dụng cụ : nệm, trụ và xà nhảy cao,thước


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi kiểm tra.


2. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .10 phuùt
2 phuùt


2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động




II . PHẦN CƠ BẢN .
a. Nhảy cao: Kiểm tra


- thực hiện đo đà va nhảy thử.


- Tiến hành kiểm tra theo danh sách lớp ,
- Thực hiện theo đúng luật thi đấu theo hiệu
lệnh của trọng tài.30 phút
10 phút
20 phút


Đội hình kiểm tra













(24)

 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.














Ngày soạn : 09/12/2008


Ngày dạy : 10/12/2008Tiết : 32 ÔN TẬP
I. Nhiệm vụ:


a. Bài thể dục phát triển chung : Ôn bài thể dục phát triển chung.
b. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .


II. Yêu cầu :


a. Tập trung chú ý học tập tích cực .
b. Đảm bảo tính kỹ luật cao .
III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài cuõ.


Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phuùt
2 phuùt


2 phuùt
6 phuùt


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN


* Bài thể dục phát triển chung.
Ôn tập bài thể dục phát triển chung.- Chú ý thực hiện đúng nhịp điệu và biên độ.
- Sửa sai các sai lầm thường mắt của học sinh.
* Chạy bền :


- Thực hiện chạy 500m đối với nam.
- Thực hiện chay 400m đối với nữ.


30 phút
20 phút


10phút


Đội hình tập luyện bài thể
dục :












(25)

 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.







Ngày soạn : 14/12/2008


Ngày dạy : 16/12/2008


Tieát : 33 ÔN TẬP
I. Nhiệm vụ:


a. Bài thể dục phát triển chung : Ôn bài thể dục phát triển chung.
b. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .


II. Yêu cầu :


a. Tập trung chú ý học tập tích cực .
b. Đảm bảo tính kỹ luật cao .
III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài cũ.


Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút


2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động





II. PHẦN CƠ BẢN


* Bài thể dục phát triển chung.
Ôn tập bài thể dục phát trieån chung.


- Chú ý thực hiện đúng nhịp điệu và biên độ.
- Sửa sai các sai lầm thường mắt của học sinh.
* Chạy bền :


- Thực hiện chạy 500m đối với nam.
- Thực hiện chay 400m đối với nữ.


30 phút
20 phút


10phút


Đội hình tập luyện bài thể
dục :(26)

III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phútĐội hình thả lỏng, hồi tỉnh.










Ngày soạn : 15/12/2008


Ngày dạy : 17/12/2008


Tieát : 34 KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. Nhiệm vụ:


a. Bài thể dục phát triển chung : Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.
II. Yêu cầu :


a. Tập trung chú ý .


b. Đảm bảo tính kỹ luật cao .
III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội quy kiểm tra.2. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút


2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động





II. PHẦN CƠ BẢN


* Bài thể dục phát triển chung.
Ôn tập bài thể dục phát triển chung.


Lớp trưởng điều khiển cả lớp ôn lại 35 động tác
Của bài thể dục phát triển chung.


* Kieåm tra:


- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4 -6 học sinh.
Những học sinh được gọi đến lược vào vị trí theo
Quy định.,GV hô nhịp để học sinh thực hiện động


30 phút
10 phút


20 phút


Đội hình ơn bài thể dục :







Đội hình kiểm tra:(27)

Taùc .- Mỗi học sinh tham gia kiểm tra một lần (cả bài ).
Những học sinh bị điểm 5 trơ xuống, GV có thể cho
Kiểm tra lần 2 hoặc 3, khi kiểm tra lần 2 không được
Điểm tối đa quá 8, lần 3 không quá 7.


- Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ
thực hiện động tác của từng học sinh.


* Điểm 9 - 10: Thuộc bài, thực hiện động tác đúng .
* Điểm 7 - 8 : Thuộc bài,còn 2 - 3 nhịp sai sót nhỏ.
* Điểm 5 - 6 : Có 2 - 3 nhịp thực hiện sai.


* Điểm 3 - 4 : Có 4 - 6 nhịp thực hiện sai.
* Điểm 1 - 2 : có 7 nhịp trở lên thực hiện sai.
III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.



(28)

Ngày soạn : 04/01/2010


Ngày dạy : 05/1/2010
Tieát : 37 NHAÛY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa :Ôn một số động tác bổ trợ.
2.thể thao tự chọn (đá cầu )


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung ,động tác bổ trợ


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động





(29)

II. PHẦN CƠ BAÛN


1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ
- Bât xa :


- Đà ba bươc giậm nhảy .
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )- Ôn động tác tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân.
học sinh tự thực hiện ôn lại các kỉ thuật tâng cầu đã
học, chú ý thực hiện đúng kỉ thuật.


- Thi tâng cầu tổng hợp bằng các kỉ thuật đả học.
thực hiện tâng cầu tổng hợp với các kỉ thuật đã học,
với số lần nhiều nhất có thể thực hiện đuợc.


30 phút


15 phút


15 phút


đội hình học nhảy xa








III. PHAÀN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.











Ngày soạn : 05/01/2010


Ngày dạy : 06/01/2010


Tiết : 38 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa:Ơn một số động tác bổ trợ,trị chơi lị cò tiêp sức.
2.thể thao tự chọn (đá cầu )


- Học đỡ cầu bằng ngực


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.


GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Noäi dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phuùt
2 phuùt
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động






(30)

II. PHẦN CƠ BẢN


* Chia lớp thành hai nhóm .


1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ
- Trò chơi lò cò tiếp sức:


* Chuẩn bị: kẻ vạch xuât phát,cách vach xuất phát
cắm hai cờ làm chuẩn.


* Cách chơi: khi có lệnh những em số 1 lò cò nhanh
về trước qua cờ chuẩn về chạm tay ngươi số 2, sau
đó đi về tâp hơp ở cuối hàng,trị chơi tiếp tục lẩn
lược như vậy cho đến hết.hàng nào xong trước ít
phạm quy sẻ thắng.


2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )
- học đỡ cầu bằng ngực:


* Chuẩn bị: đứng 2 chân rộng bằng vai, hoặc chân
Sau chân trước.hai tay hơi co tự nhiên.


*Động tác: Khi cầu bay đến cao ngang tầm ngực
VĐV hơi ngả thân trên ra sau kết hợp với chùng gối
Chân sau nhiều hơn,hai tay đưa về trước hơi co


hướng ngực về phia sau.tiêp theo nhún chân, hât
ngực phối hợp với hai tay đánh khuỷ tay ra sau,
banh ngưc tiếp súc cầu,sau đó có thể chuyền cầu hoặc
tấn cơng.30 phút


15 phút


15 phút


đội hình trị chơi








III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(31)

Ngày soạn : 10/01/2010


Ngày dạy : 11/01/2010


Tiết : 39 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌNI. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ,trò chơi lò cò tiêp sức.
- Giới thiệu kỉ thuật giậm nhảy


2.thể thao tự chọn (đá cầu )


- Ôn các kỉ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN


* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.
1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ
- Trò chơi lò cò tiếp sức:* Chuẩn bị: kẻ vạch xuât phát,cách vach xuất phát


30 phuùt


15 phút


đội hình trị chơi(32)

cắm hai cờ làm chuẩn.


* Cách chơi: khi có lệnh những em số 1 lò cò nhanh
về trước qua cờ chuẩn về chạm tay ngươi số 2, sau
đó đi về tâp hơp ở cuối hàng,trị chơi tiếp tục lẩn
lược như vậy cho đến hết.hàng nào xong trước ít
phạm quy sẻ thắng.


- Giới thiệu kỉ thuật giậm nhảy:


Sau khi đăt chân vào ván ,người nhảy bắt đầu vào
Giai đoạn giậm nhảy. lúc này chân giâm nhảy hơi
khuỵu gối sau đó nhanh chóng dùng sức mạnh của
đùi,cẳng chân, cổ chân.và bàn chân giậm mạnh,nhanh
lên ván.phối hợp với đánh tay và đưa chân lăng ra trước
lên cao đồng thời giữ cho cơ thể thăng bằng.


2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )
- Ôn kỉ thuât đỡ cầu bằng ngực:


* Chuẩn bị: đứng 2 chân rộng bằng vai, hoặc chân
Sau chân trước.hai tay hơi co tự nhiên.*Động tác: Khi cầu bay đến cao ngang tầm ngực
VĐV hơi ngả thân trên ra sau kết hợp với chùng gối
Chân sau nhiều hơn,hai tay đưa về trước hơi co
hướng ngực về phia sau.tiêp theo nhún chân, hât
ngực phối hợp với hai tay đánh khuỷ tay ra sau,
banh ngưc tiếp súc cầu,sau đó có thể chuyền cầu hoặc
tấn cơng


- Ơn các kỉ thuật tâng cầu,bằng đùi, bằng má trong bàn
Chân,bằng mu bàn chân.


15 phút


đội hình tập luyện đá cầu





III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(33)

Ngày soạn : 12/01/2010Ngày dạy : 13/01/2010


Tiết : 40 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ,trò chơi lò cò tiêp sức.
- Chạy đà 5 – 7 bước giâm nhảy bước bộ trên không.


2.thể thao tự chọn (đá cầu )


- Ôn các kỉ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực.
- học kỉ thuật tâng búng cầu.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.
1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ
- Trị chơi lị cị tiếp sức:


30 phút


15 phút


đội hình trò chơi(34)

* Chuẩn bị: kẻ vạch xuât phát,cách vach xuất phát
cắm hai cờ làm chuẩn.


* Cách chơi: khi có lệnh những em số 1 lò cò nhanh
về trước qua cờ chuẩn về chạm tay ngươi số 2, sau
đó đi về tâp hơp ở cuối hàng,trò chơi tiếp tục lẩn
lược như vậy cho đến hết.hàng nào xong trước ít
phạm quy sẻ thắng.


- Chạy đà 5 – 7 bươc giậm nhảy bước bộ trên không
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )


- Ôn kỉ thuât đỡ cầu bằng ngực:


* Chuẩn bị: đứng 2 chân rộng bằng vai, hoặc chân
Sau chân trước.hai tay hơi co tự nhiên.


*Động tác: Khi cầu bay đến cao ngang tầm ngực
VĐV hơi ngả thân trên ra sau kết hợp với chùng gối


Chân sau nhiều hơn,hai tay đưa về trước hơi co
hướng ngực về phia sau.tiêp theo nhún chân, hât
ngực phối hợp với hai tay đánh khuỷ tay ra sau,
banh ngưc tiếp súc cầu,sau đó có thể chuyền cầu hoặc
tấn cơng


- Ơn các kỉ thuật tâng cầu,bằng đùi, bằng má trong bàn
Chân,bằng mu bàn chân.


* Học kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản.


* Chạy bền: Chạy trên điều kiện tự nhiên.
- Nam thực hiên 600m


- Nữ thuưc hiện 400m


15 phút


đội hình tập luyện đá cầu


III. PHẦN KẾT THUÙC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(35)

Ngày soạn : 17/01/2010


Ngày dạy : 18/01/2010


Tiết : 41 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ,trò chơi lò cò tiêp sức.
- Chạy đà 5 – 7 bước giâm nhảy bước bộ trên không


-Học kỉ thuật trên không và tiếp đất..
2.thể thao tự chọn (đá cầu )


- Ôn các kỉ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực.
- Ôn kỉ thuật tâng búng cầu.II. Yeâu caàu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN


* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.
1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ


30 phút


15 phút


đội hình trò chơi(36)

- Trò chơi lò cò tiếp sức:


* Chuẩn bị: kẻ vạch xuât phát,cách vach xuất phát
cắm hai cờ làm chuẩn.* Cách chơi: khi có lệnh những em số 1 lị cị nhanh
về trước qua cờ chuẩn về chạm tay ngươi số 2, sau
đó đi về tâp hơp ở cuối hàng,trò chơi tiếp tục lẩn
lược như vậy cho đến hết.hàng nào xong trước ít
phạm quy sẻ thắng.


- Chạy đà 5 – 7 bươc giậm nhảy bước bộ trên không
* Học kỉ thuật trên không và tiếp đất.


- Giai Đoạn trên không: Khi chân giậm nhảy rời khỏi
Ván lúc này chân giậm nhảy duổi thẳng chếch về sau,
Chân đá lăng co ở phía trước . sau khi tực hiện bước
bộ. chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước – lên
cao cùng với tay bên chân giậm nhảy. tiêp theo , đánh
tay ra trước vòn xuốn dưới ,ra sau kết hợp với thân
ngả về trước, vương hai chân chuẩn bị tiếp đất.


- Giai đoạn tiếp đất: Khi hai chân tiêp đất cần chư động
Co chân để giam chân động . hướng người về trước
Không để bộ phận nào chạm đât phía sau hai chân.
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )


- Ôn kỉ thuât đỡ cầu bằng ngực:


* Chuẩn bị: đứng 2 chân rộng bằng vai, hoặc chân
Sau chân trước.hai tay hơi co tự nhiên.


*Động tác: Khi cầu bay đến cao ngang tầm ngực
VĐV hơi ngả thân trên ra sau kết hợp với chùng gối
Chân sau nhiều hơn,hai tay đưa về trước hơi co


hướng ngực về phia sau.tiêp theo nhún chân, hât
ngực phối hợp với hai tay đánh khuỷ tay ra sau,
banh ngưc tiếp súc cầu,sau đó có thể chuyền cầu hoặc
tấn công


- Ôn các kỉ thuật tâng cầu,bằng đùi, bằng má trong bàn
Chân,bằng mu bàn chân.


* Ôn kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản.


15 phút


đội hình tập luyện đá cầu





III. PHẦN KẾT THÚC. Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dò.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(37)

Ngày soạn : 19/01/2010


Ngày dạy : 20/01/2010


Tiết : 42 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ơn một số động tác bổ trợ,trị chơi lị cị tiêp sức.
-Hồn thiện kỉ thuật nhảy cao kiểu ngồi.


2.thể thao tự chọn (đá cầu )


- Ôn các kỉ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực.
- Ôn kỉ thuật tâng búng cầu.


- Học tâng giật cầu .


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.


2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kieåm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp




Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN


* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.
1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ


30 phút


15 phút


đội hình trị chơi(38)

- Trò chơi lò cò tiếp sức:


* Chuẩn bị: kẻ vạch xuât phát,cách vach xuất phát
cắm hai cờ làm chuẩn.


* Cách chơi: khi có lệnh những em số 1 lò cò nhanh
về trước qua cờ chuẩn về chạm tay ngươi số 2, sau
đó đi về tâp hơp ở cuối hàng,trị chơi tiếp tục lẩn


lược như vậy cho đến hết.hàng nào xong trước ít
phạm quy sẻ thắng.


* Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy đà: chạy đà cần chú ý nhiệp nhàng .
_ Giậm nhảy tích cực nhanh , mạnh .


- Giai Đoạn trên không: Khi chân giậm nhảy rời khỏi
Ván lúc này chân giậm nhảy duổi thẳng chếch về sau,
Chân đá lăng co ở phía trước . sau khi tực hiện bước
bộ. chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước – lên
cao cùng với tay bên chân giậm nhảy. tiêp theo , đánh
tay ra trước vòn xuốn dưới ,ra sau kết hợp với thân
ngả về trước, vương hai chân chuẩn bị tiếp đất.


- Giai đoạn tiếp đất: Khi hai chân tiêp đất cần chư động
Co chân để giam chân động . hướng người về trước
Không để bộ phận nào chạm đât phía sau hai chân.
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )


- Ôn kỉ thuât đỡ cầu bằng ngực:


* Chuẩn bị: đứng 2 chân rộng bằng vai, hoặc chân
Sau chân trước.hai tay hơi co tự nhiên.


*Động tác: Khi cầu bay đến cao ngang tầm ngực
VĐV hơi ngả thân trên ra sau kết hợp với chùng gối
Chân sau nhiều hơn,hai tay đưa về trước hơi co
hướng ngực về phia sau.tiêp theo nhún chân, hât
ngực phối hợp với hai tay đánh khuỷ tay ra sau,


banh ngưc tiếp súc cầu,sau đó có thể chuyền cầu hoặc
tấn công


- Ôn các kỉ thuật tâng cầu,bằng đùi, bằng má trong bàn
Chân,bằng mu bàn chân.


* Ôn kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản.


* Học kỉ thuật tâng giật cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,
trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song


15 phút



đội hình tập luyện đá cầu(39)

Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,


III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dò.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.







Ngày soạn : 24/01/2010


Ngày dạy : 25/01/2010


Tiết : 43 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ,trò chơi lò cò tiêp sức.
-Hoàn thiện kỉ thuật nhảy cao kiểu ngồi.2.thể thao tự chọn (đá cầu )


- Ôn các kỉ thuật tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực.
- Ôn kỉ thuật tâng búng cầu. tâng giật cầu


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN


* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.
1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ


30 phút


15 phút


đội hình trị chơi
(40)

- Trò chơi lò cò tiếp sức:


* Chuẩn bị: kẻ vạch xuât phát,cách vach xuất phát
cắm hai cờ làm chuẩn.


* Cách chơi: khi có lệnh những em số 1 lò cò nhanh
về trước qua cờ chuẩn về chạm tay ngươi số 2, sau
đó đi về tâp hơp ở cuối hàng,trị chơi tiếp tục lẩn
lược như vậy cho đến hết.hàng nào xong trước ít
phạm quy sẻ thắng.


* Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy đà: chạy đà cần chú ý nhiệp nhàng .
_ Giậm nhảy tích cực nhanh , mạnh .


- Giai Đoạn trên không: Khi chân giậm nhảy rời khỏi
Ván lúc này chân giậm nhảy duổi thẳng chếch về sau,
Chân đá lăng co ở phía trước . sau khi tực hiện bước
bộ. chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước – lên
cao cùng với tay bên chân giậm nhảy. tiêp theo , đánh
tay ra trước vòn xuốn dưới ,ra sau kết hợp với thân
ngả về trước, vương hai chân chuẩn bị tiếp đất.


- Giai đoạn tiếp đất: Khi hai chân tiêp đất cần chư động
Co chân để giam chân động . hướng người về trước
Khơng để bộ phận nào chạm đât phía sau hai chân.
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )


- Ôn kỉ thuât đỡ cầu bằng ngực:* Chuẩn bị: đứng 2 chân rộng bằng vai, hoặc chân
Sau chân trước.hai tay hơi co tự nhiên.


*Động tác: Khi cầu bay đến cao ngang tầm ngực
VĐV hơi ngả thân trên ra sau kết hợp với chùng gối
Chân sau nhiều hơn,hai tay đưa về trước hơi co
hướng ngực về phia sau.tiêp theo nhún chân, hât
ngực phối hợp với hai tay đánh khuỷ tay ra sau,
banh ngưc tiếp súc cầu,sau đó có thể chuyền cầu hoặc
tấn cơng


- Ơn các kỉ thuật tâng cầu,bằng đùi, bằng má trong bàn
Chân,bằng mu bàn chân.


* Ôn kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản.


* Ôn kỉ thuật tâng giật cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,


trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song


15 phút


đội hình tập luyện đá cầu(41)

Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,


III. PHAÀN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.







Ngày soạn : 26/01/2010Ngày dạy : 27/01/2010


Tiết : 44 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ.
-Hoàn thiện kỉ thuật nhảy cao kiểu ngồi.


2.thể thao tự chọn (đá cầu )


- Ôn kỉ thuật tâng búng cầu. tâng giật cầu


- Học kỉ thuật phát cầu cao chân bằng mu chính diện,
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.2. Kieåm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động






(42)

* Chia lớp thành hai nhóm soay vòng.
1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ
* Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.


- Chạy đà: chạy đà cần chú ý nhiệp nhàng như chạy
60m riêng bước đà cuối cân ngắn hơn các bươc khác 1
bàn chân để chuẩn bị cho giậm nhảy.


_ Giậm nhảy : sau khi đặt chân vào váng giậm người
nhảy băt đầu vào giai đoạn giậm nhảy,lúc này chân
giậm hơi khuy gối. sau đó rât nhanh dùng súc mạnh
của đùi, căng chân cổ chân và bàn chân giậm


mạnh,phối hợp với đánh tay đưa chân lăng ra trước,lên
cao.đồng thời giử cho cơ thể thăng bằng


- Giai Đoạn trên không: Khi chân giậm nhảy rời khỏi
Ván lúc này chân giậm nhảy duổi thẳng chếch về sau,
Chân đá lăng co ở phía trước . sau khi tực hiện bước
bộ. chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước – lên
cao cùng với tay bên chân giậm nhảy. tiêp theo , đánh
tay ra trước vòn xuốn dưới ,ra sau kết hợp với thân
ngả về trước, vương hai chân chuẩn bị tiếp đất.


- Giai đoạn tiếp đất: Khi hai chân tiêp đất cần chư động
Co chân để giam chân động . hướng người về trước
Không để bộ phận nào chạm đât phía sau hai chân.
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )* Ôn kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản


* Ôn kỉ thuật tâng giật cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,
trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song
Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,


* Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Chuẩn bị:chân đá cầu ở sau, chân kia trước .trọng


tâm đồn nhiều vào chân trước,tay ngược với chân đá
cầm cầu,đưa về trưoc ngang thắt lưng,


Đông tác: Tay cầm cầu tung cấu lên cao ngang mặt


về trước,tiếp theo chọn đúng điểm rơi cua cầu duổi
mủi chân và tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân đẩy cầu về
trước.nhanh chóng về tư thế cơ bản.


15 phút


15 phút


đội hình nhảy xa


đội hình tập luyện đá cầu(43)

3. Chạy bền: Chay trên địa hình tự nhiên.
- Nam thực hiện 600m


- Nữ thực hiện 400m.


III. PHAÀN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.




Ngày soạn : 28/01/2010


Ngày dạy : 01/02/2010


Tiết : 45 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi )Luyện tập chạy đà – giậm nhảy đầu chạm vật chuẩn trên cao.
- Chạy đà giậm - nhảy vượt chướng ngại vật..


2.thể thao tự chọn (đá cầu )
- Ôn kỉ thuật tâng cầu.


- Ôn kỉ thuật phát cầu cao chân bằng mu chính diện.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Noäi dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phuùt
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động





II. PHẦN CƠ BẢN(44)

* Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vật
chuẩn trên cao.


Chuẩn bị: như tư thế chuẩn bị cơ bản của kỉ thuật
nhảy xa.


Động tác: Chạy đà nhịp nhàng giậm nhảy bằng chân
thuận,khi chân giậm chạm ván , chân giậm hơi khuỵ
gối sau đó đạp mạnh đưa cơ thể lên cao về trước kết
hợp đánh tay,đầu chạm vật chuẩn trên cao.sau đó rơi
xuống hố cát bằng hai chân.


* Chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.


Chuẩn bị:như tư thế chuẩn bị của kỉ thuật nhảy xa.
Động tác: Chạy đà nhịp nhàng ,khi chân chạm
vào ván giậm chân khuỵ gối sau đó đạp mạnh đưa cơ
thể lên cao vượt qua chướng ngại vật, kết hợp đánh
tay.sau đó rơi xuốn hố cát bằng hai chân,


2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )
* Ôn kỉ thuật tâng cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản


* Ôn kỉ thuật tâng giật cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,
trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song
Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,


* Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Chuẩn bị:chân đá cầu ở sau, chân kia trước .trọng


tâm đồn nhiều vào chân trước,tay ngược với chân đá
cầm cầu,đưa về trưoc ngang thắt lưng,


Đông tác: Tay cầm cầu tung cấu lên cao ngang mặt
về trước,tiếp theo chọn đúng điểm rơi cua cầu duổi
mủi chân và tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân đẩy cầu về
trước.nhanh chóng về tư thế cơ bản.15 phút


15 phút


đội hình nhảy xa


đội hình tập luyện đá cầu





III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(45)

Ngày soạn : 02/02/2010


Ngày dạy : 03/02/2010


Tiết : 46 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:1. Nhảy xa ( kiểu ngổi )Luyện tập chạy đà – giậm nhảy đầu chạm vật chuẩn trên cao.
- Chạy đà giậm - nhảy vượt chướng ngại vật..


2.thể thao tự chọn (đá cầu )
- Ôn kỉ thuật tâng cầu.


- Ôn kỉ thuật phát cầu cao chân bằng mu chính diện.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phuùt
2 phuùt
2 phuùt
6 phuùt


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động





(46)

1. Nhảy xa.


* Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vật
chuẩn trên cao.


Chuẩn bị: như tư thế chuẩn bị cơ bản của kỉ thuật


nhảy xa.


Động tác: Chạy đà nhịp nhàng giậm nhảy bằng chân
thuận,khi chân giậm chạm ván , chân giậm hơi khuỵ
gối sau đó đạp mạnh đưa cơ thể lên cao về trước kết
hợp đánh tay,đầu chạm vật chuẩn trên cao.sau đó rơi
xuống hố cát bằng hai chân.


* Chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.


Chuẩn bị:như tư thế chuẩn bị của kỉ thuật nhảy xa.
Động tác: Chạy đà nhịp nhàng ,khi chân chạm
vào ván giậm chân khuỵ gối sau đó đạp mạnh đưa cơ
thể lên cao vượt qua chướng ngại vật, kết hợp đánh
tay.sau đó rơi xuốn hố cát bằng hai chân,


2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )
* Ôn kỉ thuật tâng cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản


* Ôn kỉ thuật tâng giật cầu.- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,
trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song
Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,


* Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Chuẩn bị:chân đá cầu ở sau, chân kia trước .trọng


tâm đồn nhiều vào chân trước,tay ngược với chân đá
cầm cầu,đưa về trưoc ngang thắt lưng,


Đông tác: Tay cầm cầu tung cấu lên cao ngang mặt
về trước,tiếp theo chọn đúng điểm rơi cua cầu duổi
mủi chân và tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân đẩy cầu về
trước.nhanh chóng về tư thế cơ bản.


3.Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiên
* Nam thực hiện 800m


* Nữ thực hiện 600m


15 phút


15 phútđội hình nhảy xa


đội hình tập luyện đá cầu





III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dò.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(47)

 Xuống lớp.




Ngày soạn : 21/02/2010


Ngày dạy : 22/02/2010


Tiết : 47 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ.
-Hoàn thiện kỉ thuật nhảy cao kiểu ngồi.2.thể thao tự chọn (đá cầu )
- Ôn cát kỉ thuật tâng cầu.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kieåm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút
2 phút


2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN


* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.
1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ


30 phuùt(48)

* Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.


- Chạy đà: chạy đà cần chú ý nhiệp nhàng như chạy
60m riêng bước đà cuối cân ngắn hơn các bươc khác 1
bàn chân để chuẩn bị cho giậm nhảy._ Giậm nhảy : sau khi đặt chân vào váng giậm người
nhảy băt đầu vào giai đoạn giậm nhảy,lúc này chân
giậm hơi khuy gối. sau đó rât nhanh dùng súc mạnh
của đùi, căng chân cổ chân và bàn chân giậm


mạnh,phối hợp với đánh tay đưa chân lăng ra trước,lên
cao.đồng thời giử cho cơ thể thăng bằng


- Giai Đoạn trên không: Khi chân giậm nhảy rời khỏi
Ván lúc này chân giậm nhảy duổi thẳng chếch về sau,
Chân đá lăng co ở phía trước . sau khi tực hiện bước
bộ. chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước – lên
cao cùng với tay bên chân giậm nhảy. tiêp theo , đánh
tay ra trước vòn xuốn dưới ,ra sau kết hợp với thân
ngả về trước, vương hai chân chuẩn bị tiếp đất.


- Giai đoạn tiếp đất: Khi hai chân tiêp đất cần chư động
Co chân để giam chân động . hướng người về trước
Không để bộ phận nào chạm đât phía sau hai chân.
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )


* Ôn kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về


Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản


* Ôn kỉ thuật tâng giật cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,
trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song
Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,


* Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Chuẩn bị:chân đá cầu ở sau, chân kia trước .trọng


tâm đồn nhiều vào chân trước,tay ngược với chân đá
cầm cầu,đưa về trưoc ngang thắt lưng,


Đông tác: Tay cầm cầu tung cấu lên cao ngang mặt
về trước,tiếp theo chọn đúng điểm rơi cua cầu duổi
mủi chân và tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân đẩy cầu về
trước.nhanh chóng về tư thế cơ bản.


15 phút



đội hình tập luyện đá cầu





III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...(49)

 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.








Ngày soạn : 23/02/2010


Ngày dạy : 24/02/2010


Tiết : 48 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ.
-Hoàn thiện kỉ thuật nhảy cao kiểu ngồi.


2.thể thao tự chọn (đá cầu )
- Ôn cát kỉ thuật tâng cầu.3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kieåm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút
2 phút
2 phút
6 phútĐội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN


* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.(50)

1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ
* Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.


- Chạy đà: chạy đà cần chú ý nhiệp nhàng như chạy
60m riêng bước đà cuối cân ngắn hơn các bươc khác 1
bàn chân để chuẩn bị cho giậm nhảy.


_ Giậm nhảy : sau khi đặt chân vào váng giậm người
nhảy băt đầu vào giai đoạn giậm nhảy,lúc này chân
giậm hơi khuy gối. sau đó rât nhanh dùng súc mạnh


của đùi, căng chân cổ chân và bàn chân giậm


mạnh,phối hợp với đánh tay đưa chân lăng ra trước,lên
cao.đồng thời giử cho cơ thể thăng bằng


- Giai Đoạn trên không: Khi chân giậm nhảy rời khỏi
Ván lúc này chân giậm nhảy duổi thẳng chếch về sau,
Chân đá lăng co ở phía trước . sau khi tực hiện bước
bộ. chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước – lên
cao cùng với tay bên chân giậm nhảy. tiêp theo , đánh
tay ra trước vòn xuốn dưới ,ra sau kết hợp với thân
ngả về trước, vương hai chân chuẩn bị tiếp đất.


- Giai đoạn tiếp đất: Khi hai chân tiêp đất cần chư động
Co chân để giam chân động . hướng người về trước
Khơng để bộ phận nào chạm đât phía sau hai chân.
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )


* Ôn kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản* Ôn kỉ thuật tâng giật cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,
trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song
Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,


* Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Chuẩn bị:chân đá cầu ở sau, chân kia trước .trọng


tâm đồn nhiều vào chân trước,tay ngược với chân đá
cầm cầu,đưa về trưoc ngang thắt lưng,


Đông tác: Tay cầm cầu tung cấu lên cao ngang mặt
về trước,tiếp theo chọn đúng điểm rơi cua cầu duổi
mủi chân và tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân đẩy cầu về
trước.nhanh chóng về tư thế cơ bản.


3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.


15 phút


15 phút


đội hình nhảy xađội hình tập luyện đá cầu(51)

* Nam thực hiện 800m
* Nữ thực hiện 600m


III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dò.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.







Ngày soạn : 02/03/2010


Ngày dạy : 03/03/2010


Tiết : 49 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ.


-Hoàn thiện kỉ thuật nhảy cao kiểu ngồi.


2.thể thao tự chọn (đá cầu )
- Ôn cát kỉ thuật tâng cầu.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút


2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động







II. PHẦN CƠ BẢN


* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.


30 phút(52)

1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ
* Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.


- Chạy đà: chạy đà cần chú ý nhiệp nhàng như chạy
60m riêng bước đà cuối cân ngắn hơn các bươc khác 1
bàn chân để chuẩn bị cho giậm nhảy._ Giậm nhảy : sau khi đặt chân vào váng giậm người
nhảy băt đầu vào giai đoạn giậm nhảy,lúc này chân
giậm hơi khuy gối. sau đó rât nhanh dùng súc mạnh
của đùi, căng chân cổ chân và bàn chân giậm


mạnh,phối hợp với đánh tay đưa chân lăng ra trước,lên
cao.đồng thời giử cho cơ thể thăng bằng


- Giai Đoạn trên không: Khi chân giậm nhảy rời khỏi
Ván lúc này chân giậm nhảy duổi thẳng chếch về sau,
Chân đá lăng co ở phía trước . sau khi tực hiện bước
bộ. chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước – lên
cao cùng với tay bên chân giậm nhảy. tiêp theo , đánh
tay ra trước vòn xuốn dưới ,ra sau kết hợp với thân
ngả về trước, vương hai chân chuẩn bị tiếp đất.


- Giai đoạn tiếp đất: Khi hai chân tiêp đất cần chư động
Co chân để giam chân động . hướng người về trước
Không để bộ phận nào chạm đât phía sau hai chân.
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )


* Ôn kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về


Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản


* Ôn kỉ thuật tâng giật cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,
trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song
Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,


* Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Chuẩn bị:chân đá cầu ở sau, chân kia trước .trọng


tâm đồn nhiều vào chân trước,tay ngược với chân đá
cầm cầu,đưa về trưoc ngang thắt lưng,


Đông tác: Tay cầm cầu tung cấu lên cao ngang mặt
về trước,tiếp theo chọn đúng điểm rơi cua cầu duổi
mủi chân và tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân đẩy cầu về
trước.nhanh chóng về tư thế cơ bản.


15 phút


15 phútđội hình tập luyện đá cầu






(53)

 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dò.


 Xuống lớp.











Ngày soạn : 04/03/2010


Ngày dạy : 05/03/2010


Tiết : 50 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ.
-Hoàn thiện kỉ thuật nhảy cao kiểu ngồi.


2.thể thao tự chọn (đá cầu )
- Ôn cát kỉ thuật tâng cầu.3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên


II. Yeâu caàu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ : Nội dung ,kỉ thuật tâng cầu


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút
2 phút
2 phút


6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động





(54)

* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.
1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ
* Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.


- Chạy đà: chạy đà cần chú ý nhiệp nhàng như chạy
60m riêng bước đà cuối cân ngắn hơn các bươc khác 1
bàn chân để chuẩn bị cho giậm nhảy.


_ Giậm nhảy : sau khi đặt chân vào váng giậm người
nhảy băt đầu vào giai đoạn giậm nhảy,lúc này chân
giậm hơi khuy gối. sau đó rât nhanh dùng súc mạnh
của đùi, căng chân cổ chân và bàn chân giậmmạnh,phối hợp với đánh tay đưa chân lăng ra trước,lên
cao.đồng thời giử cho cơ thể thăng bằng


- Giai Đoạn trên không: Khi chân giậm nhảy rời khỏi
Ván lúc này chân giậm nhảy duổi thẳng chếch về sau,
Chân đá lăng co ở phía trước . sau khi tực hiện bước
bộ. chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước – lên
cao cùng với tay bên chân giậm nhảy. tiêp theo , đánh
tay ra trước vòn xuốn dưới ,ra sau kết hợp với thân
ngả về trước, vương hai chân chuẩn bị tiếp đất.


- Giai đoạn tiếp đất: Khi hai chân tiêp đất cần chư động
Co chân để giam chân động . hướng người về trước
Không để bộ phận nào chạm đât phía sau hai chân.
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )


* Ôn kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản


* Ôn kỉ thuật tâng giật cầu.- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,
trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song
Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,


* Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Chuẩn bị:chân đá cầu ở sau, chân kia trước .trọng


tâm đồn nhiều vào chân trước,tay ngược với chân đá
cầm cầu,đưa về trưoc ngang thắt lưng,


Đông tác: Tay cầm cầu tung cấu lên cao ngang mặt
về trước,tiếp theo chọn đúng điểm rơi cua cầu duổi
mủi chân và tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân đẩy cầu về
trước.nhanh chóng về tư thế cơ bản.


15 phút


15 phút


đội hình nhảy xa


đội hình tập luyện đá cầu
(55)

3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
* Nam thực hiện 800m


* Nữ thực hiện 600m


III. PHẦN KẾT THUÙC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.







Ngày soạn : 09/03/2010


Ngày dạy : 10/03/2010


Tiết : 51 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy xa ( kiểu ngổi ):Ôn một số động tác bổ trợ.
-Hoàn thiện kỉ thuật nhảy cao kiểu ngồi.2.thể thao tự chọn (đá cầu )
- Ôn cát kỉ thuật tâng cầu.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chày đạp sau.


10 phút


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động


II. PHẦN CƠ BẢN 30 phút(56)

* Chia lớp thành hai nhóm soay vịng.
1. Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ
* Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.


- Chạy đà: chạy đà cần chú ý nhiệp nhàng như chạy
60m riêng bước đà cuối cân ngắn hơn các bươc khác 1
bàn chân để chuẩn bị cho giậm nhảy.


_ Giậm nhảy : sau khi đặt chân vào váng giậm người
nhảy băt đầu vào giai đoạn giậm nhảy,lúc này chân
giậm hơi khuy gối. sau đó rât nhanh dùng súc mạnh
của đùi, cẳng chân,cổ chân và bàn chân giậm


mạnh,phối hợp với đánh tay đưa chân lăng ra trước,lên
cao.đồng thời giử cho cơ thể thăng bằng


- Giai Đoạn trên không: Khi chân giậm nhảy rời khỏi
Ván lúc này chân giậm nhảy duổi thẳng chếch về sau,
Chân đá lăng co ở phía trước . sau khi tực hiện bước
bộ. chân giậm nhảy co dần lại và đưa ra trước – lên
cao cùng với tay bên chân giậm nhảy. tiêp theo , đánh
tay ra trước vòn xuốn dưới ,ra sau kết hợp với thân


ngả về trước, vương hai chân chuẩn bị tiếp đất.


- Giai đoạn tiếp đất: Khi hai chân tiêp đất cần chư động
Co chân để giam chân động . hướng người về trước
Khơng để bộ phận nào chạm đât phía sau hai chân.
2. Thể thao tự chọn ( Đá cầu )


* Ôn kỉ thuật tâng búng cầu:


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau, hai chân chùng gối
trọng tâm thấp,hai tay buôn tự nhiên.


- Động tác : Khi sát định được điểm rơi của cầu ở
Cách xa người .nhanh chóng chuyển trọng tâm sang
Chân trước,chân sau lước nhanh về trước hương về
Phía cầu rơi ,lúc này người hơi ngã về sau , chân đá
gần như duổi thẳng ,mu bàn chân duổi để tiếp xúc
cầu,rồi nhanh chóng về tư thế cơ bản


* Ôn kỉ thuật tâng giật cầu.


- Chuẩn bị: Đứng chân thuận sau,hai chân chùng gối ,
trọng tâm hạ thấp.hai tay co tự nhiên,


- Động tác : Nhanh chóng chuyển trong tâm cơ thể về
Chân trước,đưa chân sau ra trước , bàn chân song
Song với mặt đất nâng nhanh đùi và bàn chân như
giật bàn chân lên đẻ mu bàn chân tiếp xúc cầu,sau
đó nhanh chóng về tư thế cơ bản,15 phút


15 phút


đội hình nhảy xa


đội hình tập luyện đá cầu





III. PHAÀN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay...
 Nhận xét, dặn dị.


 Xuống lớp.


5 phút Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(57)

Ngày soạn : 11/03/2010
Ngày dạy : 12/03/2010


Tiết : 52 KIỂM TRA NHẢY XA


I. Nhiệm vụ:- Kiểm tra kỉ thuật và thành tích nhảy xa kiểu ngồi


II. Yêu cầu :


a. Tập trung chú ý .


b. Đảm bảo tính kỹ luật cao .
III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội quy kiểm tra.


2. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phuùt
2 phuùt


2 phuùt


6 phuùt


Đội hình nhận lớp








Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BAÛN


* Học sinh tự ôn lại kỉ thuật, đo đà và nhảy thử 1
đến 2 lần.


* Kiểm tra:


30 phút


10 phút đội hình kiểm tra.(58)

- Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 4 -6học sinh.


Những học sinh được gọi đến lược vào vị trí theo
Quy định.


- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kỉ
thuật và thành tích của HS ở lần nhảy tốt nhất.


* Điểm 9 - 10: Đúng kỉ thuật, thành tích đạt được 2,8m
(nữ ) 3,2m ( nam )


* Điểm 7 - 8 : Đúng kỉ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên
không, tiếp đất cịn sai sót. Thành tích đạt được 2,5 đến
dưới 2,8m ( nữ ) và 2,9 đến dưới 3,2m ( nam)


* Điểm 5 - 6 : Kỉ thuật trên khơng cơ bản đúng, cịn sai
sót nhiều trong các giai đoạn cịn lại. thành tích đạt 2,2
đến dưới 2,5 ( nữ ) và 2,6 đến dưới 2,9m ( nam )


* Điểm 3 - 4 : khơng hình thành kỉ thuật giai đoạn trên
khơng. Thành tích dưới 2,2m ( nữ ) và 2,6m ( nam )
* Điểm 1 - 2 : Khơng đúng kỉ thuật.
20 phút







III. PHẦN KẾT THUÙC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(59)

Ngày soạn :16/03/2010


Ngày dạy : 17/03/2010


Tiêt: 53 NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN


I. Nhieäm vuï:


1. Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ, đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
2. Thể thao tự chọn: Ôn tập các kỉ thuật tâng cầu.


3. Chaïy bền : Luyện tập chạy bền .
II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp




Đội hình khởi động





(60)

1. Nhaûy cao:


- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.


Chuẩn bị: Đứng chân lăng trước, chân giậm sau,hai
tay buông tự nhiên.


Động tác: Chân giậm bước ra trước gót bàn chân
chạm đất . giậm nhảy thật manh bật người lên cao ,
đồng thời đá chân lăng từ sau ra trước lên cao . Hai
tay đánh mạnh từ sau ra trước lên cao . Thân trên
thẳng hoặc hơi ngã về trước .Rơi xuống bằng chân
giậm nhảy.


- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng


Chuẩn bị: Đứng chân lăng trước ,cả bàn chân chạm
đất trọng tâm dồn nhiều vào chân trước , hai tay
buông tự nhiên .Động tác: Đi hoặc chạy chậm trong 3 bước sau đó
giậm nhảy mạnh bằng chân giậm đưa người lên cao ,
ra trước . Tiếp theo đá chân lăng từ sau ra trước,kết
hơp dánh tay. Sau đó rơi xuốn bằng chân giậm.
2.Thể thao tự chọn: ( đá cầu )


- Ôn tập kỉ thuật tâng búng cầu: Yêu cầu khống chế
được cầu ở xa người.


2. Chạy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ


- Chạy 600m đối với nam


10phuùt


10 phuùt


10 phút


đội hình học bổ trợ 1 bước
giậm nhảy đá lăng









3 bước giậm nhảy đá lăng.













III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(61)

Ngày soạn :18/03/2010


Ngày daïy : 29/03/2010


Tiêt: 54 NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌNI. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Ơn chạy đà chính diện giậm nhảy, chân lăng duổi thẳng qua xà.
2. Thể thao tự chọn: Ôn tập kỉ thuật tâng giật cầu.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động





(62)

1. Nhảy cao:


- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng


Chuẩn bị: Đứng chân lăng trước ,cả bàn chân chạm
đất trọng tâm dồn nhiều vào chân trước , hai tay
buông tự nhiên .


Động tác: Đi hoặc chạy chậm trong 3 bước sau đó


giậm nhảy mạnh bằng chân giậm đưa người lên cao ,
ra trước . Tiếp theo đá chân lăng từ sau ra trước,kết
hơp dánh tay. Sau đó rơi xuốn bằng chân giậm.
- Chạy đà chính diện giậm nhảy ,chân lăng duổi
thẳng qua xa.


Chuẩn bị: Đứng chân trước chân sau,hai tai buôn tự
nhiên,mắt nhìn thẳng.


Động tác: chạy đà nhịp nhàng, đặt chân giậm nhảy
lên cao kết hợp đá chân lăng từ sau ra trước lên cao
duổi thẳng ,đồng thời hai tai đánh từ sau ra trước lên
cao.chân giậm co chân qua xà,rơi xuốn bằng chân
giậm.


2.Thể thao tự chọn: ( đá cầu )


- Ôn tập kỉ thuật tâng giật cầu: Yêu cầu tâng hết khả
năng


15phút


15phút


3 bước giậm nhảy đá lăng.












chạy đà chính diện





III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(63)

Ngày soạn :23/03/2010


Ngày dạy : 24/03/2010


Tiết : 55 NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhieäm vuï:


1. Nhảy cao : Ôn môt số động tác bổ trợ


- Học cách sát định điểm giậm nhảy ,hướng chạy đà, cách đo đà.2. Th thao tể ự ch ọ n
II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hôn,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phuùt
2 phuùt


2 phút


6 phút


Đội hình nhận lớp











Đội hình khởi động








VI. PHẦN CƠ BẢN .


1. Nhảy cao : Ơn cách xác định điểm giậm nhảy,
hướng chạy đà, học đo đà và điều chỉnh đà.
- Xát định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà
* Điểm giậm nhảy cách xà khoản 1 cánh tay và
bằng 1/3 xà. Hướng chạy đà ngược với hướng chân


30 phút
20phút


Đội hình luyện tập nhảy cao
(64)

giậm nhảy, góc độ chạy đà 30 đến 45 độ, tuỳ vào
trình độ học sinh.


- Học đo đà và điều chỉnh đà.


* Có thể tiến hành đo đà bằng cách đo từ điểm
giậm nhảy ngược lại với hướng chạy đà. Mỗi bước
đà bằng 2 bước đi thường. Thông thường chạy đà
theo các bước lẻ 3, 5, 7, 9, 11 do đó trước khi chạy
đà phải đặt chân giậm nhảy sau.


Sau khi chạy đà bàn chân giậm nhảy đặt đúng
điểm giậm nhảy là được. Nếu bàn chân giậm nhảy
ở vị trí xa quá hoặc gần quá so với điểm giậm
nhảy, thì điều chỉnh đường chạy đà ngắn lại hoặc
dài ra một khoản tương dương.


2. Chạy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ- Chạy 600m đối với nam


10 phuùt
III. PHAÀN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.(65)

Ngày soạn :28/03/2010


Ngày dạy : 29/03/2010Tiêt: 56 NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ, đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Học đo đà,sát định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà.


2. Thể thao tự chọn: Ôn tập các kỉ thuật tâng cầu.


3. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .
II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông,


gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:


- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.Chuẩn bị: Đứng chân lăng trước, chân giậm sau,hai
tay buông tự nhiên.


Động tác: Chân giậm bước ra trước gót bàn chân


30 phút


10phút đội hình học bổ trợ 1 bước
giậm nhảy đá lăng(66)

chạm đất . giậm nhảy thật manh bật người lên cao ,
đồng thời đá chân lăng từ sau ra trước lên cao . Hai
tay đánh mạnh từ sau ra trước lên cao . Thân trên
thẳng hoặc hơi ngã về trước .Rơi xuống bằng chân
giậm nhảy.


- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng


Chuẩn bị: Đứng chân lăng trước ,cả bàn chân chạm
đất trọng tâm dồn nhiều vào chân trước , hai tay
buông tự nhiên .


Động tác: Đi hoặc chạy chậm trong 3 bước sau đó
giậm nhảy mạnh bằng chân giậm đưa người lên cao ,
ra trước . Tiếp theo đá chân lăng từ sau ra trước,kết
hơp dánh tay. Sau đó rơi xuốn bằng chân giậm.
- Cách đo đà: thông thường 2 bước đi thường bằng 1
bước chạy đà.


- Hướng chạy đà ngược lai so với chân giậm nhảy


- Điểm giậm nhảy bằng 1/3 xà và cách xà khoản 1
cánh tay.


2.Thể thao tự chọn: ( đá cầu )


- Ôn tập kỉ thuật tâng búng cầu: Yêu cầu khống chế
được cầu ở xa người.


2. Chạy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ


- Chạy 600m đối với nam


10 phuùt


10 phút





3 bước giậm nhảy đá lăng.











III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(67)

Ngày soạn :30/03/2010


Ngày dạy : 31/03/2010


Tiêt: 57 NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ, đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Học kỉ thuật giậm nhảy


2. Thể thao tự chọn: Ôn tập các kỉ thuật tâng cầu.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phuùt
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp




Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:


- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.


Chuẩn bị: Đứng chân lăng trước, chân giậm sau,hai
tay buông tự nhiên.


Động tác: Chân giậm bước ra trước gót bàn chân
chạm đất . giậm nhảy thật manh bật người lên cao ,


30 phuùt


15phuùt đội hình học bổ trợ 1 bước
giậm nhảy đá lăng(68)

đồng thời đá chân lăng từ sau ra trước lên cao . Hai
tay đánh mạnh từ sau ra trước lên cao . Thân trên
thẳng hoặc hơi ngã về trước .Rơi xuống bằng chân


giậm nhảy.


- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng


Chuẩn bị: Đứng chân lăng trước ,cả bàn chân chạm
đất trọng tâm dồn nhiều vào chân trước , hai tay
buông tự nhiên .


Động tác: Đi hoặc chạy chậm trong 3 bước sau đó
giậm nhảy mạnh bằng chân giậm đưa người lên cao ,
ra trước . Tiếp theo đá chân lăng từ sau ra trước,kết
hơp dánh tay. Sau đó rơi xuốn bằng chân giậm.
- Kĩ thuật giậm nhảy.


Bàn chân giậm nhảy ở bước đà cuối cùng tiếp đất
bằng gót sau đó nhanh chong chuyển sang cả bàn,tiếp
theo chùng gối dể tạo thế co cơ khi giậm nhảy.khi
giậm nhay dùng hêt sức cua cơ đạp mạnh, thật nhanh
xuốn đất đẻ bật người lên cao.đồng thời phối hợp
chân đá lăng mạnh từ sau- ra trước -lên cao, hai tay
đánh từ sau - ra trước - lên cao, hướng khủyu tay
sang hai bên và dừng đột ngột ở ngang vai để tao lực
nâng.kết thúc giậm nhảy khi chán giậm rời khỏi mặt
đất.


2.Thể thao tự chọn: ( đá cầu )


- Ôn tập kỉ thuật tâng búng,giật cầu: Yêu cầu khống
chế được cầu ở xa người.Tâng càng nhiều càng tôt.15 phút


3 bước giậm nhảy đá lăng.










III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(69)

Ngày soạn :01/04/2010


Ngày dạy : 02/04/2010


Tiêt: 58 NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀNI. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ, đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Học kĩ thuật qua xà cà tiếp đất.


2. Thể thao tự chọn: Ôn tập các kỉ thuật tâng cầu.


3. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .
II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông,
gối...Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phuùt
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:


Ôn tập đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăngChuẩn bị: Đứng chân lăng trước ,cả bàn chân chạm
đất trọng tâm dồn nhiều vào chân trước , hai tay


30 phuùt


10phuùt đội hình học bổ trợ 1 bước
giậm nhảy đá lăng(70)

buông tự nhiên .


Động tác: Đi hoặc chạy chậm trong 3 bước sau đó
giậm nhảy mạnh bằng chân giậm đưa người lên cao ,
ra trước . Tiếp theo đá chân lăng từ sau ra trước,kết
hơp dánh tay. Sau đó rơi xuốn bằng chân giậm.
- Cách đo đà: thông thường 2 bước đi thường bằng 1
bước chạy đà.


Học kĩ thuật qua xà và tiếp đất.


- Giai đoạn trên không: Giai đoạn trên không bắt đầu
khi cơ thể rời khỏi mặt đất, người đang bay lên cao,
chân đá lăng duổi về trước, chân giâm duổi chếch về
sau. Khi bay gần đến diểm cao nhất gập thân,tay
cung bên chân lăng duổi về phìa trước phối hợp với
chân lăng đá vóng qua xà,nhanh chóng co chân
giậm nhảy sau dố đá mạnh lên cao,sau đó hơi soay
người vao xà,hất chân giậm nhảy và mông qua
xà,hai tay phồi hợp tự nhiên.


- Giai đoạn tiếp đất:Sau khi qua xà chân đá lăng chủ đọng tiếp đat trươc
băng nửa bàn chân ,sau đó đến chân giậm nhảy tiếp
đất, cả 2 chân cùng chùng gối giảm chấn động.
2.Thể thao tự chọn: ( đá cầu )


- Ôn tập kỉ thuật tâng búng cầu: Yêu cầu khống chế
được cầu ở xa người.


2. Chaïy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .
- Chạy 500m đối với nư.õ


- Chạy 600m đối với nam


10 phuùt


10 phút





3 bước giậm nhảy đá lăng.








Đội hình luyện tập nhảy cao

III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.



(71)

Ngày soạn :06/04/2010


Ngày dạy : 07/04/2010


Tiêt: 59 NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN


I. Nhiệm vụ:


1. Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng qua xà thấp.
2. Thể thao tự chọn: Ôn tập các kỉ thuật tâng cầu.


II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .


III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phuùt
2 phuùt
2 phuùt
6 phuùt


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:Ơn tập đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng


Chuẩn bị: Đứng chân lăng trước ,cả bàn chân chạm
đất trọng tâm dồn nhiều vào chân trước , hai tay
buông tự nhiên .


Động tác: Đi hoặc chạy chậm trong 3 bước sau đó


30 phút
15phút


3 bước giậm nhảy đá lăng.(72)

giậm nhảy mạnh bằng chân giậm đưa người lên cao ,
ra trước . Tiếp theo đá chân lăng từ sau ra trước,kết
hơp dánh tay qua xà thấp. Sau đó rơi xuốn bằng chân
giậm.


2.Thể thao tự chọn: ( đá cầu )


- Ôn tập các kỉ thuật tâng cầu: Yêu cầu khống chế
được cầu ở xa người.


- Ôn tập kĩ thuật phát cầu.


15 phút

III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(73)

Ngày soạn :08/04/2010


Ngày dạy : 09/04/2010


Tiêt: 60 NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN


I. Nhieäm vuï:


1. Nhảy cao : Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
2. Thể thao tự chọn: Ôn tập câc kỉ thuật phát cấu, tâng cấu
- Nhắt nhở chuẩn bị kiểm tra.


3. Chạy bền : Luyện tập chạy bền .
II. Yêu cầu :


1. Tập trung chú ý học tập tích cực.
2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chứcI. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. Kiểm tra bài củ :
3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp




Đội hình khởi động




II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:


Tiếp tục hoàn thiên các giai đoạn cua kỉ thuật nhảy
cao kiểu bước qua.và nâng cao thành tích


30 phút


10phút Đội hình luyện tập nhảy cao
(74)

2.Thể thao tự chọn: ( đá cầu )


- Ôn tập kỉ thuật tâng cầu và phát cầu.chuẩn bị kiểm
tra


2. Chaïy bền :


Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .


- Chạy 500m đối với nư.õ


- Chạy 600m đối với nam


10 phút


10phút

III. PHẦN KẾT THÚC.


 Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,


chân...


 Nhận xét, dặn dò.
 Xuống lớp.


5 phút


Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh.


(75)

Ngày soạn :13/04/2010


Ngày dạy : 14/04/2010


Tiêt: 61 KIỂM TRA ĐÁ CẦU


I. Nhiệm vụ:


1. Kiểm tra đánh giá kỉ thuật và thành tich của từng học sinh


II. Yêu cầu :


1. Tâp trung chú ý.


2 .Đảm bảo tính kỹ luật cao .
III. Thời gian : 45 phút.


IV. Địa điểm : Sân trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.


Nội dung và chỉ dẫn kỹ thuật

Đinh lượng

Biện pháp tổ chức
I. PHẦN MỞÕ ĐẦU.


1. Nhận lớp : GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung buổi học.


2. GV phổ biến nội quy kiểm tra


3. Khởi động.


Khởi động chung : Xoay các khớp cổ, vai, hông,
gối...


Khởi động chuyên môn : Chạy bứơc nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau .


10 phút
2 phút
2 phút
6 phút


Đội hình nhận lớp







Đội hình khởi động





II. PHẦN CƠ BẢN


- Tơ chức kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân.


Lần lược kiểm tra từng học sinh theo danh sách lớp


-Cách cho điểm:


+ Điểm 9 – 10 : Thực hiện đúng kỉ thuật động
tác,đạt thanh tích 30 chạm.


+ Điểm 8- 9 : Thực hiện đúng kỉ thuật động tác, đạt
thành tích 25 chạm.


Điểm 5- 6 : thực hiện đúng kỉ thuật động tác và đạt


30 phuùt(76)

thành tích 15 chạm.


+ Điểm 3- 4 : Thực hiện chưa đúng kỉ thuật động
tác.


III. PHẦN KẾT THÚC. Thả lỏng : Các động tác thả lỏng, tay,
chân...


 Nhận xét, dặn dị.
 Xuống lớp.


5 phút







Ngày Soạn: 15/04/2010
Ngày Dạy : 16/04/2010


Tiết 62 - 65


NHẢY CAO - CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU :


NHẢY CAO : Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích
CHẠY BỀN : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên


II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường - nệm xà nhảy cao


III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VAØ HỌC SINH :NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC


1/ Mở đầu:


- Nhận lớp năm sĩ số


- Phoå biến nội dung yêu cầu bài


- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, xoay các


khớp ,chạy bước nhỏ , gót chạm mơng ,
nâng cao đùi


II. Phần cơ bản :


1/ NHẢY CAO : Tiếp tục hoàn thiện các giai
đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và
nâng cao thành tích


3/ CHẠY BỀN : Luyện tập chạy bền trên địa
hình tự nhiên


 Củng cố : gọi 2-3HS thực hiện động tác
III. Kết thúc :


Thả lỏng cơ bắp , khớp chân


5 phuùt


35 phuùt5 phuùt


GV thị phạm nhắc lại động tác
Học sinh thực hiện


Chạy quanh sân trường Nam , nữ
riêng(77)

Nhận xét đánh giá tiết học
Dặn dò


Đội hình thả lỏng


Ngày Soạn: 03/05/2009
Ngày Dạy : 05/05/2009


TIẾT 66


KIỂM TRA NHẢY CAO
I/ MỤC TIÊU :


- Kiểm tra mức tiếp thu bài học, kiểm tra kỹ thuật nhảy cao.
- Chấm điểm kiểm tra 1 cột điểm.


- Rèn luyện tư thế đúng, đẹp, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần cố gắng.


II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIEÄN :


- Sân trường - Nệm - xà nhảy cao.- Còi lệnh.


III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VAØ HỌC SINH :(78)

I. Phần mở đầu :


- Tập họp lớp, điểm số báo cáo


- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết
kiểm tra


- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Khởi động các khớp.


II. Phần cơ bản :
Kiểm tra nhảy cao


Mỗi HS nhảy kiểm tra 3 lần tính kỹ thuật lần
tốt nhất


* Giỏi 9 -10 điểm : Đúng kỹ thuật


* Khá 7-8 điểm : Kỹ thuật tương đối đúng
* Trung bình 5-6 điểm : Kỹ thuật có sai sót
nhỏ


* Yếu điểm dưới 5 :Kỹ thuật sai sót nhiều
III. Kết thúc :- Thả lỏng hồi phục .
- Nhận xét, đánh giá.
- Dặn dị.


5 – 7phút


33phút


5phút


Mổi đợt 4HS thực hiện 3 lần


Tính điểm lần cao nhất


Ngày Soạn: 06/05/2009 TIEÁT 67


Ngày Dạy : 07/05/2009 ÔN TẬP CHUẨN BỊ KIỂM TRA HỌC KỲ II


I/ MỤC TIÊU :


n nhảy cao – nhảy xa – chạy bền
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường - nệm - xà nhảy


III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VAØ HỌC SINH :(79)

1/ Mở đầu:


- Nhận lớp năm sĩ số- Phổ biến nội dung yêu cầu bài


- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng, xoay các


khớp ,chạy bước nhỏ , gót chạm mơng ,
nâng cao đùi


II. Phần cơ bản :
1/ NHẢY CAO :


Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ
thuật nhảy cao kiểu bước qua chuẩn bị kiểm
tra HK II


2/ NHAÛY XA :


n tập kó thuật nhảy xa kiểu ngồi chuẩn bị
kiểm tra TCRLTT


3/ CHẠY BỀN :


Luyện tập chạy bền chuẩn bị kiểm tra


III. Kết thúc :


Thả lỏng cơ bắp , khớp chân
Nhận xét đánh giá tiết học
Dặn dị5 phút


35 phút


5 phút


Chia nhóm tập luyện
Nhóm nữ


GV thị phạm nhắc lại động tác
Học sinh thực hiện


Nhóm nam
Đổi nhóm tập


Đội hình thả lỏng


Ngày Soạn: 08/05/2009


Ngày Dạy : 09/05/2009 TIẾT 68


KIỂM TRA HKII MÔN NHẢY CAO
I/ MỤC TIÊU :


- Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao.(80)

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường - Nệm - xà nhảy cao.- Còi lệnh.


III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :


NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC


I. Phần mở đầu :


- Tập họp lớp, điểm số báo cáo


- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết
kiểm tra


- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Khởi động các khớp.


II. Phần cơ bản :


Kiểm tra HK II : Nhảy cao kiểu bước qua
Mỗi HS nhảy kiểm tra 3 lần tính kỹ thuật lần
tốt nhất


* Giỏi 9 -10 điểm : Đúng kỹ thuật


* Khá 7-8 điểm : Kỹ thuật tương đối đúng
* Trung bình 5-6 điểm : Kỹ thuật có sai sót
nhỏ


* Yếu điểm dưới 5 :Kỹ thuật sai sót nhiều
III. Kết thúc :- Thả lỏng hồi phục .
- Nhận xét, đánh giá.
- Dặn dị.


5 – 7phút


33phút


5phút


Mổi đợt 4HS thực hiện 3 lần


Tính điểm lần cao nhất


Ngày Soạn: 13/05/2009 TIẾT 69


Ngày Dạy : 14/05/2009 KIỂM TRA TCRLTT


I/ MỤC TIÊU :


- Kiểm tra TCRLTT môn nhảy xa.


- Rèn luyện tư thế đúng, đẹp, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần cố gắng.(81)

- Sân trường - Nệm nhảy xa.


- Còi lệnh.


III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VAØ HỌC SINH :NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC


I. Phần mở đầu :


- Tập họp lớp, điểm số báo cáo


- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết
kiểm tra


- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Khởi động các khớp.


II. Phần cơ bản :


Kiểm tra HK II : Môn nhảy xa


Mỗi HS nhảy kiểm tra 3 lần tính kỹ thuật lần
tốt nhất và thành tích lần xa nhất


* Giỏi 9 -10 điểm : Đúng kỹ thuật , thành
tích 3m40 , Nam 2m90 nữ .


* Khá 7-8 điểm : Kỹ thuật tương đối đúng ,
thành tích 3m10 Nam , 2m70 nữ .


* Trung bình 5-6 điểm : Kỹ thuật có sai sót
nhỏ , thành tích 2m70 Nam , 2m30 Nữ .
* Yếu điểm dưới 5 :Kỹ thuật sai sót nhiều ,
thành tích dưới 2m70 nam , dưới 2m30 nữ .


III. Kết thúc :


- Thả lỏng hồi phục .
- Nhận xét, đánh giá.
- Dặn dị.


5 – 7phút


33phút


5phút


Mổi đợt 4HS thực hiện 3 lần


Tính điểm lần cao nhất


Ngày Soạn: 15/05/2009


Ngày Dạy : 16/05/2009 TIẾT 70


KIỂM TRA CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU :(82)

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :


- Sân trường - Đồng hồ bấm giây


- Còi lệnh.


III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC


I. Phần mở đầu :


- Tập họp lớp, điểm số báo cáo


- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết
kiểm tra


- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Khởi động các khớp.


II. Phần cơ bản :


Kiểm tra chạy bền 500m


Mỗi HS kiểm tra 1 lần tính thời gian


* Giỏi 9 -10 điểm : TG 100s/ nam , 112s/nữ
* Khá 7-8 điểm : TG 110s/ nam , 119s/ nữ
* Trung bình 5-6 điểm : 120s/ nam , 132s/ nữ
* Yếu điểm dưới 5 :Số còn lại


III. Kết thúc :
- Thả lỏng hồi phục .
- Nhận xét, đánh giá.
- Dặn dò.


5 – 7phuùt33phuùt


5phuùt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×