Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

Giao an L3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (214.06 KB, 22 trang )

(1)

TU

N 3Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010


TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
CHIẾC ÁO LEN
I. Mục tiêu:


- Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân
biệt lời nhân vật với lời người dẫn chuyện.


- Hiểu ý nghĩa: Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu lẫn nhau. ( Trả lời được
các câu hỏi 1,2,3,4.


* Kể chuyện: Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo các gợi ý.


* Ghi chú: Học sinh khá, giỏi kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của Lan.


II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài SGK,


III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1.Bài cũ : Các bạn nhỏ trong bài thơ chơi


trò chơi gì ?


2. Bài mới: Giới thiệu bài:
Luyện đọc:
*. Đọc mẫuHướng dẫn HS luyện đọc .
- Đọc từng câu


yêu cầu đọc nối tiếp từng câu


+ Theo dõi HS đọc, nhận xét hướng dẫn
các em đọc đúng các từ ngữ HS dễ phát
âm sai


*. Đọc từng đoạn trước lớp


Theo dõi nhắc nhở các em nghỉ hơi đúng
và đọc đoạn văn giọng thích hợp .


- Kết hợp giải nghĩa từ : Thái độ như thế
nào gọi là bối rối?


Nói như thế nào gọi là nói thì thào?
*. Đọc từng đoạn trong nhóm


- Theo dõi hướng dẫn các nhóm đọc đúng
- Thi đọc giữa 2 nhóm


3. Hướng dẫn tìm hiểu nội dung :


+ Chiếc áo len của bạn Hoà đẹp và tiện
lợi như thế nào?


+ Vì sao Lan dỗi mẹ ?2 HS đọc bài " Cơ giáo tí hon" và trả
lời câu hỏi .


- Theo dõi nhận xét


- Đọc nối tiếp nhau mỗi em một câu


lần lượt đến hết bài


- 4 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn
(4đoạn)


… lúng túng , khơng biết làm thế nào .


- Đọc từng đoạn trong nhóm 2 nhóm thi
đọc, HS nhận xét


Một HS đọc đoạn 1,theo dõi trả lời.
... áo màu vàng , có giây kéo ở giữa , có
mũ đội , ấm ơi là ấm .


- 1 HS đọc đoạn 2 .(2)

+ Anh Tuấn nói với mẹ những gì ?
+ Vì sao Lan ân hận ?


- Yêu cầu HS tìm tên khác cho truyện.
Trao đổi thêm với HS : Các em có khi nào
địi cha mẹ mua cho những thứ đắt tiền


làm bố mẹ phải lo khơng ? Có khi nào em
dỗi một cách vơ lí khơng ? Sau đó em có
nhận ra mình sai và xin lỗi không ?


4. Luyện đọc lại


- Nhắc các em đọc phân biệt lời kể chuyện
với lời đối thoại của nhân vật , chọn giọng
phù hợp với lời thoại .


- Tổ chức cho HS thi đọc theo vai.


B.KEÅ CHUYỆN


1. Nêu nhiệm vụ :


2. Hướng dẫn kể từng đoạn của câu
chuyện theo gợi ý. Giải thích từng yêu
cầu.


- Kể mẫu đoạn 1


- Cùng cả lớp nhân xét về nội dung, về
diễn đạt về cách thể hiện , bình chọn bạn
kể tốt nhất .


đắt tiền như vậy .


- Cả lớp đọc thầm đoạn 3… Mẹ giành hết tiền mua áo cho em
Lan . Con khơng cần thêm áo vì con
khoẻ lắm , nếu lạnh con sẽ mặc thêm
nhiều áo cũ ở bên trong .


1 HS đọc đoạn 4 , cả lớp đọc thầm trao
đổi nhóm đơi trả lời câu hỏi :


...Vì Lan đã làm cho mẹ buồn .


...Vì Lan cảm động trước tấm lịng yêu
thương của mẹ và sự nhường nhịn
Cả lớp đọc thầm tồn bài , suy nghĩ ,
tìm một tên khác cho truyện .


HS tự suy nghĩ phát biểu suy nghĩ của
mình


VD như : Mẹ và hai con ; Tấm lịng
người anh , Cơ bé ngoan , Cô bé biết ân
hận …


- 2 HS nối tiếp nhau đọc tồn bài .
HS tự hình thành các nhóm , mỗi nhóm
- 4 em tự phân vai (người dẫn chuyện ,
Lan , Tuấn , mẹ )


Ba nhóm thi đọc truyện theo vai .
Cả lớp nhận xét.- 1 HS đọc đề bài và gợi ý . Cả lớp đọc
thầm theo. Từng cặp tập kể trước lớp
1HS kể mẫu đoạn 1


Tập kể theo nhóm đơi vaø trước lớp
Cả lớp nhận xét.3HS nêu.


3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học.
Tuyên dương những em tích cực học tập tốt---TỐN


ƠN TẬP VỀ HÌNH HỌC
I. Mục tiêu:


- Học sinh tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, tứ giác
Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3.(3)

II. Đồ dùng dạy học :


Bảng phụ vẽ sẵn bài 4 , sgk.


- HS : Bảng con, sgk, vở.


III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ Yêu cầu HS đọc bảng chia 3, 4, 52. Bài mới: a. Giới thiệu bài :


b. Hướng dẫn làm bài tập


Bài 1: - Yêu cầu HS quan sát hình SGK để
độ dài của các đoạn thẳng. Muốn tính độ
dài dường gấp khúc ta làm như thế nào?
b/Muốn tính cv của hình tam giác ta làm
thế nào?


Bài 2: Yêu cầu HS mở SGK đo nêu độ dài
mỗi cạnh. Yêu cầu HS giải bài tập vào vở.
- Nhận xét và ghi điểm


Bài 3: Hướng dẫn HS cách đếm hình bằng
cách đánh số thứ tự vào từng phần hình Tổ
chức cho HS thi đua .


- Yêu cầu HS tự suy nghĩ để tóm tắt và tìm
cách giải. Thu vở chấm và chữa bài.


Bài 4:


- Yêu cầu HS vẽ hình trên bảng phụ


- Cho HS đọc đề và tự tóm tắt để tìm ra
cách giải đúng. Theo dõi và nhận xét.


- 3 em đọc nối tiếp


- Lớp theo dõi nhận xét


- 1 HS đọc đề câu a


- 1HS lên bảng giải. Lớp làm nháp
Bài giải


Độ dài đường gấp khúc ABCD là :
34 + 12 + 40 = 86(cm )
Đáp số: 86 cm
- 1 HS lên bảng giải. Lớp làm nháp


Chu vi hình tam giác MNP:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)


Đáp số : 86 cm
- 2 HS đọc đề. Nhắc cách đo độ dài
cạnh.


Bài giải


Chu vi hình chữ nhật ABCD là :
( 3 + 2 ) x 2 = 10(cm)


Đáp số: 10 cm
- 4 nhóm thi đua, nêu đáp án đúng là:
+ 5 HV ( 4 hình nhỏ, 1 hình vu«ng to )
+ 6 hình tam giác ( 4 hình tam giác nhỏ
và 2 hình tam giác to). Nêu cách làm
1 em vẽ trên bảng, lớp vẽ vào vở nháp3. Củng cố dặn dò :
Nhận xét giờ học.


Tun dương những HS học tập tích cực.


ThĨ dơc(4)

-Ôn tập hợp hàng dọc,học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái.


Biết cách tập hợp hàng dọc hàng ngang,dóng hàng,điểm số, quay phải quay trái.


- Trị chơi “ Tìm người chỉ huy”. Biết cách chơi và tham gia được trị chơi.
- LÊy chøng cø nx


II./ Địa điểm phương tiện :


-Địa điểm : Sân trường vệ sinh an tồn tập luyện .


-Phương tiện : Chuẩn bị cịi. Kẻ sân cho trị chơi “Tìm người chỉ huy”.


III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :


NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC


1) Phần mở đầu :


-Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV nhận
lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .-Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp.
Hát.


-Chạy quanh sân tập khởi động.


2) Phần cơ bản :


-Ơn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
quay phải, quay trái : GV hơ khẩu lệnh
cho lớp tập . Cho cán sự lớp điều khiển
giáo viên sửa động tác sai cho học sinh .


+Chia tổ tập luyện . GV theo dõi sửa
động tác sai cho học sinh .


+Cho các tổ trình diễn . Lớp nhận xét –
GV nhận xét tuyên dương.


-Học tập hợp hàng nagng, dóng hàng
điểm số . Giáo viên giới thiệu, làm mẫu
một lần . Cho học sinh tập theo động tác
mẫu của giáo viên.


+Chia tổ tập luyện . GV theo dõi sửa
động tác sai cho học sinh .


+ Cho các tổ trình diễn . Lớp nhận xét –
GV nhận xét tun dương.


- Trị chơi “ Tìm người chỉ huy”. GV nêu


tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.
Nhận xét tuyên dương


1 - 3ph
1
1ph

2ph
2
4ph


3
7ph
7p


4ph


x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x


x


x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x


Lớp tập theo sự
điều khiển của GV.


x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x


Chia tổ tập luyện.(5)

3) Phần kết thúc:


-Cho học sinh thả lỏng .


-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà :Ôn động tác ĐHĐN đã học.
---Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2010
CHÍNH TẢ ( Nghe - viết)


CHIẾC ÁO LEN
I. Mục tiêu:


- Nghe viết chính xác bài CT. ;trình bày đúng hình thức văn xi


- Làm đúng bài tập 2a. Điền đúng chính tả tên 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng
( bt3) .


II. Đồ dùng dạy học: -


- T : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 3.
- HS : Bảng con, vở chính tả.III Các ho t đ ng d y h cạ ộ ạ ọ


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ:


- Yêu cầu HS viết các từ : gắn bó, nhọc nhằn,
khăng khít. Theo dõi và nhận xét


2. Bài mới : Giới thiệu bài
Hướng dẫn nghe viết:


- Đọc mẫu đoạn 4 của bài chiếc áo len.
- Lớp đọc thầm sgk. Yêu cầu 2 HS đọc lại.
* Tìm hiểu nội dung đoạn viết


+ Vì sao Lan ân hận Lan ? Mong trời sáng để
làm gì ?


* Hướng dẫn cách trình bày:


+ Đoạn văn gồm có mấy câu? Những chữ
nào được viết hoa?


* Hướng dẫn viết từ khó: Đọc các từ khó để
HS viết : ấm áp, xin lỗi, xấu hổ, ngủ...


- Yêu cầu HS đọc từ khó vừa viết.
* Viết chính tả:- Đọc từng câu, HS viết bài vào vở
- Đọc lại bài cho HS soát lỗi.


* Thu - chấm bài: Thu bài (7-10 bài ).
- Nhận xét bài viết của HS.


- 3 HS lên viết bảng. 3 tổ viết 3 từ
bảng vào con. Lớp theo dõi và
nhận xét.


Lắng nghe


...Em-muốn nói với mẹ rằng mẹ
hãy mua áo ấm cho cả hai anh em
- Gồm có 5 câu


...viết hoa các từ đầu câu, tên
riêng


- Chú ý theo dõi. 2 HS đọc


- 4 HS viết bảng . Lớp viết bảng
con.


- Vài HS đọc.
Viết bài.(6)

Hướng dẫn làm bài tập:Bài 2 a :


Theo dõi bài 2 bảng phụ ghi sẵn nội dung.
Yêu cầu HS đọc đề BT 2.


- Cho HS lên bảng điền, chốt lời giải đúng.


Bài 3 :


- Giúp HS học thuộc bảng chữ cái
- Yêu cầu làm bài vào phiếu
- Đọc các chữ cái đó.


- 1 HS đọc lại đề
- 3 HS lên bảng làm


- Lớp theo dõi và làm vào vở BT
TV


1em lên bảng làm -lớp theo dõi
nhận xét


- Đọc g, gh, gi, h, i ,k, kh , l, m


3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học.
- Tuyên dương những HS học tập tích cực.---TỐNƠN TẬP VỀ Gi¶i TỐN


I. Mục tiêu:


- Biết giải tốn về nhiều hơn, ít hơn.


- Biết giải toán về hơn , kém nhau một số đơn vị .


* Bài tập cần làm: 1,2,3.Học sinh Khá, giỏi làm thêm bài 4.


II. Đồ dùng dạy học:


- T : Bảng phu ghi nội dung bài tập 12 quả cam bằng bìa , sgk.
- HS : Bảng con, sgk, vở.


III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ : Yêu cầu HS làmbài tập 2. Theo dõi
nhận xét và ghi điểm .


2. Bài mới: Giới thiệu bài.


b Hướng dẫn làm bài tập


Bài 1


- Yêu cầu HS đọc đề
- Theo dõi và nhận xétBài 2:


- Yêu cầu HS đọc đề bài. Gợi ý để HS tìm
cách giải.


- 1 HS lên bảng làm.
- Cả làm vë nháp


1 HS đọc đề bài


- 2 HS lên bảng làm Lớp làm vở
nháp


Bài giải:


Số cây đội Hai trồng được là :
230 + 90 = 320 ( cây )


Đáp số : 320 cây
- 2 HS đọc đề bài. Lớp làm bài vào
vở


Bài giải:
Số lít xăng của hàng bán buổi
chiều là :


635 – 128 = 507 (lít)(7)

Bài 3:- yêu cầu HS đọc đề bài.


- Yêu cầu HS tự suy nghĩ để tóm tắt và tìm cách
giải.


- Tương tự phần a HS tự giải phần b.
- Theo dõi và nhận xét


Bài 4:


- Cho HS đọc đề và tự tóm tắt để tìm ra cách
giải đúng


- u cầu trả lời miệng
- Theo dõi và nhận xét.


- Nhận xét bài làm của học sinh.


Bài giải:


a . Số cam ở hàng trên nhiều hơn
số cam hàng dưới là :


7 – 5= 2(quả)


Đáp số: 2quả cam
b. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn
nam là:19 - 16 = 3 (bạn )


Đáp số : 3 bạn
- Vài em nêu miệng.


- Theo dõi nhận xét


3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau---ĐẠO ĐỨC


GIỮ LỜI HỨA (Tiết 1)
I. Mục tiêu:


- Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa.


Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi ngưòi . Quý trọng những người biết giữ lời hứa.


-Giáo dục HS biết giữ lời hứa và khơng đồng tình với những người hay thất hứa .


Ghi chú: - Nêu được thế nào là giữ lời hứa. - Hiểu được ý nghĩa của việc biết giữ lời
hứa.


- LÊy chøng cø nx


II. Đồ dùng dạy học: - T: Tranh minh hoạ Chiếc vòng bạc, phiếu học tập. HS :Vở đạo
đứcIII. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ: Trả lời câu hỏi: - Yêu cầu đọc năm
điều Bác Hồ dạy.


2. Bài mới : Giới thiệu bài:


Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Chiếc vịng bạc
GV đọc truyện


- Yêu cầu HS trao đổi với bạn ngồi bên cạnh .
+ Em bé và mọi người trong truyện cảm thấy
thế nào trước việc làm của Bác ?


+ Việc làm của Bác thể hiện điều gì ?
+ Thế nào là giữ lời hứa ?


+ Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người
đánh giá ntn ?


- 3 HS đứng tại chỗ đọc Năm điều
Bác Hồ daïy


- 2 HS đọc truyện


- Em bé và mọi người cảm động
rơi nước mắt .
(8)

KL: Giữ lời hứa là thực hiện đúng điều mình đã
nói, đã hứa hẹn với người khác. Người biết giữ
lời hứa sẽ được mọi người quý trọng, tin cậy .


Hoạt động 2 : Xử lí tình huống


- Chia lớp thành các nhóm xử lí tình huống sau :


Tình huống 1: Đọc bài tập ở vở


+ Theo em , bạn Tân có thể ứng xử thế nào
trong tình huống đó ?


+ Nếu em là Tân, em sẽ ứng xử nào ? Vì sao ?


Tình huống 2 : Đọc tình huống ở vở..


+ Theo em, Thanh có thể làm gì? Nếu là Thanh
em sẽ chọn cách nào ? Vì sao ? + Khi viết một lí
do gì đó , em không thực hiện được lời hứa với
người khác , em cần phải xin lỗi họ và giải thích
rõ lí do


.Hoạt động 3 : Tự liên hệ - Thời gian qua em
có hứa với ai điều gì khơng ? Có thực hiện được
điều đã hứa khơng ? Vì sao


+ Qua câu chuyện trên em học tập được gì ?


2 HS đọc lại 2 tình huống.


- Làm việc theo nhóm.


TH 1 : Tân cần phải sang nhà bạn
học như đã hứa hoặc tìm cách báo
cho bạn : Xem phim xong sẽ sang
học cùng bạn , để bạn khỏi chờ
TH2 : Thanh cần dán trả lại truyện
cho Hằng và xin lỗi bạn .


+ Tiến và Hằng sẽ cảm thấy không
vui , khơng hài lịng , khơng thích ;
có thể mất lịng tin khi bạn khơng
giữ đúng lời hứa với mình .


HS tự liên hệ


3. Củng cố dặn dò :
Nhận xét chung giờ học


.- Về nhà chuẩn bị bài sau học tiếp tiết 2


TỰ NHIÊN vµ XÃ HỘI


BỆNH LAO PHỔI
I.Mục tiêu:- Cần biết tiêm phịng lao, thở khơng khí trong lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi.


- Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hít thở khơng khí trong lành.
* Ghi chú: Biết được nguyên nhân gây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi.


- LÊy chøng cø nx
II . Đồ dùng dạy học:


- T : Các hình trong SGK trang 12–13
- HS : Vở BT TNXH, sgk


III .Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ :


- Trả lời:Các bệnh hô hấp thường gặp?


- Nêu nguyên nhân dẫn đến viêm đường hô hấp?


2. Bài mới: Giới thiệu bài :


Hoạt động 1 : Làm việc với SGK(9)

Bước 1 : Thảo luận nhom


- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn trong
nhãm mình quan sát các hình 1,2,3,4,5 trang 12SGK và làm việc theo trình tự :


Bước 2 : Làm việc cả lớp.


+ Nguyên nhân là do vi khuẩn lao gây ra ).


+ Biểu hiện : người bệnh thường ăn không thấy
ngon, người gầy đi và hay sốt vào buổi chiều .
+ Đường truyền : Bệnh này có thể lây từ người
bệnh sang người lành qua đường h« hấp .


+ Tác hại : Người mắc bệnh lao phổi sức khoẻ
giảm sút , tốn kém tiền của để chữa bệnh


Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm


- u cầu HS quan sát hình ở trang 13 SGK và
cho biết tranh minh hoạ điều gì .Đo là việc nên
làm hay kh«ng nên làm để phßng bệnh lao phổi ?


-u cầu đại diện lên trình bày
-Nhận xét bổ sung


Hoạt động 3: Liên hệ thực tế


- Nếu bị các bệnh trong các bệnh đường h« hấp


(như viêm họng , viêm phế quản ,… ) em sẽ nói
gì với bố mẹ để bố mẹ đưa đi khám bệnh ?+ Khi đưa đi khám bệnh em nói gì với bác sĩ ?
+ Theo em làm gì phịng chống bệnh lao phổi ?


Quan sát hình 1, 2 ,3 trang 8
SGK thảo luận và trả lời :


- Cả nhóm cùng lần lượt thảo
luận các câu hỏi trong SGK .
- Đại diện các nhóm trả lời câu
hỏi . Nhom khác nhận xét


Đại diện nhóm trình bày
Tranh 6 Tiêm phịng lao
Tranh 7 Hút thuốc lá


Tranh 8 Để nhà cửa bẩn thỉu,bừa
bãi


Tranh 9 Dọn dẹp thường xuyên
nhà cửa thống mát


Tranh 10 khạc nhổ bừa bãi
Tranh 11Ăn uống đủ chất


...nĩi rõ xem mình bị đau ở đâu
để bác sĩ chuẩn đốn đúng bệnh ;
nếu co bệnh phải uống thuốc đủ
liều theo đơn của bác sĩ .


3. Củng cố - dặn dò :Nhận xét tiết học. Chuẩn bị tiêt sau: "Máu và cơ quan tuần hoàn".
---Thứ tư ngày 15 tháng 9 năm 2010


TẬP ĐỌC:
QUẠT CHO BÀ NGỦ
I. Mục tiêu:


- Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ, nghỉ hơi đúng sau mỗi dịng thơ và giữa các
khổ thơ.


- Hiểu tình cảm yêu thương hiếu thảo của bạn nhỏ trong bài thơ đối với bà. ( Trả lời các
câu hỏi trong SGK, thuộc cả bài thơ)


II. Đồ dùng dạy học:(10)

. Bảng phụ ghi đoạn văn hướng dẫn luyện đọc.
- HS : SGK, vở


III. Các hoạt động dạy học: :


Hoạt động dạy Hoạt động học


1.Bài cũ: Cho đọc lại chuyện "Hai bàn tay em ".
Nhận xét và ghi điểm .


2. Bài mới : a Giới thiệu bài:


b Luyện đọc:


* Đọc mẫu toàn bài. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ. Yêu cầu quan sát tranh minh hoạ và giảng về
nội dung tranh.


*Luyện đọc từng câu:


Yêu cầu HS đọc 2dòng thơ Giúp HS hiểu nghĩa từ
*- Đọc từng khổ thơ


- Yêu cầu HS ngắt giọng cho phù hợp ,đúng nhịp
* Luyện đọc theo nhóm :


- Chia theo nhóm luyện đọc.


- Yêu cầu HS đọc. Gọi 2 - 3 nhóm đọc.


3.Hướng dẫn tìm hiểu bài


- Yêu cầu HS đọc thầm bài thơ suy nghĩ trả lời :
+ Bạn nhỏ trong bài thơ làm gì ?


+ Tìm câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất quan tâm đến
Bà?


- Cảnh vật trong nhà và ngoài vườn như thế nào ?
Bà mơ thấy gì ?


Y/C học sinh liên hệ xem hằng ngày em đã quan


tâm chăm sóc bà chưa? Kể một số việc em đã làm
thể hiện lòng hiếu thảocủa em đối với bà.


* Đọc thuộc lòng bài thơ :


Đọc đồng thanh Treo bảng phụ HS xoá dần bảng
- Tổ chức thi đọc ( 3 - 4 HS thi đọc)


- Tuyên dương những HS đọc thuộc, hay.


- 2 HS đọc và trả lời nội dung
câu hỏi.


- Lớp theo dõi .
- Theo dõi SGK.


- Đọcnối tiếp ( Mỗi em đọc 2
dòng thơ) .- Đọc chú giải SGK.
Đọc nối tiếp từng khổ thơ
Ơi /chích ch ơi //
Chim đừng hót nữa
Bà em ốm rồi /
Lặng cho bà ngủ //
- Nhóm 3 HS.


- Tự luyện đọc theo nhóm.
...quạt cho bà ngủ


- Chim đừng hót nữa, bà em ốm
rồi, lặng cho bà ngủ.......bà mơ thấy cháu


- Thi đọc cá nhân.


4. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học.


- Về nhà đọc lài bài, tuyên duơng những HS học tập tích cực và chuẩn bị bài sau .---TẬP VIẾT


ƠN CHỮ HOA B
I. Mục tiêu:(11)

* Ghi chú: Học sinh k, g viết hết các phần ở vở.


II. Đồ dùng dạy học:


- T : Mẫu chữ viết hoa B, tên riêng,bảng phụ ghi câu tục ngữ. - HS : Bảng con, vở
tập viết.


III .Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ: Yêu cầu viết từ ứng dụng Âu Lạc, ăn
qủa. Nhận xét - Ghi điểm


2. Bài mới : Giới thiệu bài :


Hướng dẫn HS luyện viết
Luyện viết chữ hoa:


- Yêu cầu nêu các chữ viết hoacó trong tên riêng,
câu ứng dụng . Viết mẫu lên bảng:


- Yêu cầu HS viết bảng con
Luyện viết chữ từ ứng dụng :


- Giới thiệu địa danh Bố Hạ : Một xã ở huyện
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nơi có giống cam
ngon nổi tiếng ? Viết bảng mẫu:


Luyện viết câu ứng dụng


- Giới thiệu câu ứng dụng. Cho HS đọc
+ Câu tục ngữ khuyên ta điều gì ?


+ Các chữ có chiều cao ntn ? Những chữ nào
viết 1 ô li, viết 2,5 ô li? Viết mẫu :


Viết vào vở tập viết: Cho HS mở vở và viết
vào


- Thực hiện theo yêu cầu của
GV


- Kể tên các chữ hoa: B, H ,T


- Quan saùt.- 2 HS lên bảng viết.
- Lớp viết bảng con
- Quan sát đọc nhẩm.
Lắng nghe


-Theo doõi


2 HS đọc câu ứng dụng
Bầu ơi thương lấy bí cùng


Tuy rằng khác giống nhưng
chung một giàn


...khun người trong một nước
u thương đùm bọc lẫn nhau
- Viết bảng con : Bầu ,Tuy .
- Viết chữ B :1 dòng .


- Viết chữ H T :1 dòng.


- Viết tên riêng Bố Hạ :1 dòng .
- Viết câu ứng dụng1 lần.


3. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học. Về nhà ơn bài tiếp tiết sau .TỐN


XEM ĐỒNG HåI. Mục tiêu:


- HS biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ các số từ số 1 đến số 12.
* Bài tập cần làm: Bài 1,2,3,4.(12)

- T : Mặt đồng hồ (có kim ngắn, kim dài, có ghi các số, vạch chia giờ, phút . Đồng hồ
để bàn( loại chỉ có 1 kim ngắn và một kim dài ). Đồng hồ điện tử


- HS : SGK, vở


III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ:


- Yêu cầu HS làm BT 4/ sgk -T 12
- Theo dõi nhận xét


-Ghi điểm


2. Bài mới : a . Giới thiệu bài:
b. Ôn về thời gian


+ Một ngày có mấy giờ? Bắt đầu từ bao giờ và
kết thúc vào lúc nào ?


+Một giờ có bao nhiêu phút ?c. Hướng dẫn xem giờ


- Yêu cầu HS nhìn vào tranh vẽ đồng hồ ở trong
khung phần bài học để nêu các thời điểm.


-Em hãy xác định vị trí kim giờ ,kim phút
Yêu cầu HS quan sát và nêu lần lượt thời gian
trên mặt đồng hồ


- Cho nhìn tranh đầu tiên để xác định vị trí của
kim ngắn trước ( kim ngắn chỉ quá vị trí số 8
một ít ) rồi kim dài ( kim dài chỉ vào gạch có ghi
số 1 ) tính từ vạch chỉ số 12 đến vạch chỉ số 1 có
5 vạch nhỏ chỉ 5 phút . Vậy đồng hồ chỉ 8 giờ 5
phút .


* Lưu ý cho các em : 8 giờ 30' còn gọi là 8 rưỡi


c. Thực hành
Bài 1 :


Quan sát SGK thảo luận nhóm đơi
+ Nêu vị trí kim giờ ,kim phút


- Theo dõi giúp HS cịn lúng túng.Sau đó chữa
bài


- Vì sao em biết được đồng hồ A chỉ 4giờ 5 phút
- Yêu cầu những bài còn lại làm tương tựTheo dõi nhận xét


Bài 2 :


Tổ chức thi quay đồng hồ
Nêu cách chơi và luật chơi :


- Chia làm 3 đội mỗi đội phát 3 chiếc đồng hồ


- 1 HS giải


- Lớp theo dõi nhận xét


...nêu một ngày có 24 giờ , bắt đầu
từ 12 giờ đêm ngày hôm trước đến
12 giờ đêm ngày hơm sau .


...có 60 phút


Quan sát nêu lần lượt thời gian trên
mặt đồng hồ :8 giờ kém 15


8 giờ 5 phút
8 giờ 30 phút


- 2 HS đọc yêu cầu đề


Đại diện một số cặp trình bày
Đồng hồ A chỉ 4giờ 5 phútVì kim giờ chỉ số4 kim phút chỉ số
5


Nêu nối tiếp(13)

Hơ một thời điểm nào đó mỗi đội cử 1 em lên
quay nhanh thời gian đó


Cho HS tiến hành chơi


- Thu và chấm chữa bài cho HS


Bài 3 :


Đồng hồ minh hoạ trong bài tập là đồng hồ gì ?
Quan sát tranh vẽ đồng hồ suy nghĩ nêu cách
đọc giờ Yêu cầu đọc nối tiếp


Giới thiệu cho HS đây là hình vẽ các mặt hiện
số của đồng hồ điện tử , dấu hai chấm ngăn cách
số chỉ giờ và số chỉ phút .


Bài 4 :


- Đọc yêu cầu của đề


- Đồng hồ A chỉ mấy giờ chiều ?
16 giờ còn gọi mấy giờ ?- Đồng hồ nào chỉ 4 giờ


- Vậy hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?
- Yêu cầu HS làm tuơng tự các phần cịn lại


Theo dõi nhận xét


- Cả lớp làm cổ động viên


..đồng hồ điện tử
Đọc nối tiếp
2 em đọc
... 16 giờ
.. 4 giờ chiều


Đồng hồ B chỉ 4 giờ
Đồng hồ A và B


Nêu đồng hồ ( D-E ),(C -G )


3. Củng cố dặn dò :


- Nhận xét giờ học.


- Tuyên dương những HS học tập tích cực.
- Về nhà : Vận dung xem đồng hồ hằng ngày.
- Chuẩn bị bài tiết sau : Xem đồng hồ.---TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘIMÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HỒN
I. Mục tiêu:


- Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên tranh vẽ hoặc mơ hình.


* Ghi chú: Nêu được chức năng của cơ quan tuần hồn: Vận chuyển máu đi ni các cơ
quan trong cơ thể.


- LÊy chøng cø nx
II. Đồ dùng dạy học:


- T : Các hình vẽ trong sgk T 14, 15,.
- HS : sgk, vở .


III .Các ho t đ ng d y h c: ạ ộ ạ ọ


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ : Nêu nguyên nhân gây bệnh lao phổi ?


2. Bài mới: Giới thiệu bài :


Hoạt động 1: Tìm hiểu về bệnh lao phổi


- Làm việc theo nhóm(14)

- Quan sát tranh 1, 2, 3 và liên hệ thực tế dựa theo
câu hỏi sau để trả lời :+ Khi bị đứt tay hoặc trầy da chúng ta có thể nhìn
thấy những gì ở vết thương?


+ Khi mới chảy ra cơ thể, máu có dạng lỏng(như
nước) hay đơng đặc ?


+ Máu chia làm mấy phần ,đó là nh÷ng phần nào


Theo em máu có ở những đâu trên cơ thể người ?


Hoạt động 2 : Làm việc sgk.
- Thảo luận nhóm đơi


Quan sát hình 4( Tr15 )và cho biết


+ Cơ quan tuần hồn gồm những bộ phận nào ?
+ Tìm nằm ở vị trí nào trong lồng ngực ?


+ Cơ quan tuần hồn gồm những bộ phận nào ?
+ Tìm nằm ở vị trí nào trong lồng ngực ?


- Yêu cầu đại diện HS trả lời


Kl : Cơ quan tuần hồn gồm có tim và các mạch
máu . Các mạch máu có thể đi đến các nơi trong
cơ thể vì thế nó có nhiệm vụ mang ơ xi và chất
dinh dưỡng đi nuôi cơ thể ...


... thấy máu hoặc một ít nước
màu vàng chảy ra từ viết thương


- Khi mới chảy ra cơ thể ,máu có
dạng lỏngđể lâu máu đặc, khơ
đong cứng lại


Máu chia làm thành hai phần là
huyết tương và huyết cầu


..máu có ở trên cơ thể người trừ
sợi tóc móng tay vì khi bị thương
ở đâu củng thấy máu chảy ra
Cơ quan tuần hồn gồm tim và
các mạch máu


...Tìm nằm ở trong lồng ngực
phía bên trái Mạch máu đi đến
kháp nơi trong cơ thể ...


… Mỗi em trả lời một 1 câu các
bạn khác nhận xét bổ sung
3. Củng cố- dặn dò:


- Gọi 2 em lên bảng chỉ vào mơ hình cơ quan tuần hồn.
- Nhận xét giờ học.


- Tuyên dương những em học có nhiều cố gắng.

---Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
SO SÁNH. DÊu CHẤM


I. Mục tiêu:


- Tìm được những hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn ( BT1 ) .
Nhận biết các từ chỉ sự so sánh trong những câu đó ( BT2) .


- Đặt đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa đúng chữ đầu câu
( BT3)


II. Đồ dùng dạy học:(15)

III .Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ:


- Yêu cầu HS làm bài tập 2 của tuần 2
- Theo dõi và nhận xét


2. Bài mới : Giới thiệu bài :
Hướng dẫn làm bài tập


Bài 1: Giúp HS tìm các hình ảnh so sánh trong
câu thơ, câu văn. Cho HS làm bài vào giấy nháp.


- Dán lên bảng lớp 4 băng giấy , 4 HS thi làm
bài đúng nhanh , mỗi em cầm bút gạch nhanh
những hình ảnh so sánh trong từng câu thơ , câu
văn. Chốt lời giải đúng :


+ Mắt Hiền sáng tựa vì sao ,


+ Hoa xao xuyến nở như mây từng chùm .


+ Trời là cái tủ ướp lạnh / Trời là cái bếp lß nung


+ Dịng sơng là 1 đường trăng lung linh dát vàng


Bài 2: Xác định đúng từ so sánh trong bài
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề


- Tổ chức thi làm bài nhanh


Nêu 1 sơ VD như: trăng trịn như..., cánh diều
lượn như...


Bài 3: Rèn cho HS kĩ năng nói viết đúng câu, sử
dụng dấu chấm


- Treo bảng phụ ghi sẵn. Yêu cầu HS đọc đề
+ Dấu chấm thường đặt ở vị trí nào ?


+ Khi nào thì dùng dấu chấm ?
- Chốt lời giải đúng.- 2 HS lên bảng làm. Lớp theo dõi
- 2 HS đọc đề


Cảlớp theo dõi trong SGK .


- Đọc lần lượt từng câu thơ làm
bài rồi trao đổi theo cặp


- Cả lớp nhận xét .
1 HS đọc yêu cầu đề
- 4 HS lên bảng làm
- Lớp ghi vào vở


+ a: tựa + b: như +
c,d: là


- 2 HS đọc đề


- Suy nghĩ và đặt dấu chấm cho
đúng.


...đặt ở cuối câu
...khi viết trọn một ý
- Làm vào vở


3. Củng cố -dặn dò : Nhận xét tiết học.


- Về nhà ôn bài tiết sau: "Mở rộng vốn từ : Gia đình"
---TỐN:


XEM ĐỒNG HỒ(TT)
I.Mục tiêu:


- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo hai cách.
Chẳng hạn: 8 giờ 35 phút; hoặc 9 giờ kém 25 .


* Bài cần làm: 1,2,4 .Học sinh Khá ,giỏi làm thêm bài còn lại trong SGK.


II . Đồ dùng dạy học: :


- T : Đồng hồ bằng bìa đồng hồ để bàn, điện tử
- HS : SGK, vở 4 đồng hồ bằng bìa(16)

Hoạt động dạy Hoạt động học


1.Bài cũ:


- Dùng mơ hình đ.hồ quay theo thời điểm sau:
8h15',17h30',7h20'


- Nhận xét ghi điểm


2. Bài mới: Giới thiệu bài : Ghi đề
Hướng dẫn xem đồng hồ


- Dùng mơ hình quay theo thời gian ở SGK


- Hướng dẫn cách đọc. Yêu cầu HS đọc đồng chỉ


mấy giờ ? Nêu vị trí kim giờ, kim phút ? Hỏi cịn
thiếu bao nhiêu phút đến 9 giờ? Vậy ngồi ra ta có
thể đọc cách khác được không? Đọc như th.n?


Luyện tập


Bài 1:Củng cố cách đọc giờ nhanh chính xác theo
hai cách. u cầu thảo luạn nhóm đơi


- Một em nêu câu hỏi 1 em trả lời
- Ví dụ 1 nêu đồng hồ A chỉ mấy giờ
+ Em 2 nêu 6h55' còn gọi mấy giờ ?
- Tương tự yêu cầu HS làm các bài còn


Bài 2 : Rèn kĩ năng thực hành tốt trên đồng hồ
- Tổ chức trò chơi " Ai nhanh ,ai đúng "


- Phổ biến luật chơi, cách chơi


Bài 3: Rèn cho HS có kĩ năng đọc đúng thời gian
theo hai cách.


Yêu cầu HS đọc đề


Suy nghĩ nêu lần lượt các đồng hồ A ,B, C,D,E G


Bài 4 :


Củng cố cách đọc giờ nhanh. Tổ chức thảo luận
nhóm 3 em thứ nhất đọc câu hỏi .Em thứ hai đọc


câu trả lời, em thứ 3 quay đồng hồ.


- Tổ chức trị chơi theo nhóm.
GV theo dõi nhận xét


- 3 HS lên bảng thực hiện .
- Cả lớp theo dõi nhận xét


...8 giờ 35 phút ,Kim giờ chỉ qua
số 8 gần số 9 kim phút chỉ số 7
...cịn thiếu 25 phút nữa thì đến 9
giờ


hoặc 9 giờ kém 25 phút


+ 8 giờ 45 phút hoặc 9 giờ kém
15 phút


+ 8 giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5
phút


- Trả lời đồng hồ A chỉ 6 giờ 55
phút


- Trả lời 7 giờ kém 5 phút
- Thực hành trò chơi quay kim
đồng hồ


a, 3h15'b, 9 giờ kém 10 phút
c, 4 h kém 5phút
- 2 em đọc đề


- Thực hiện chơi theo nhóm. Lời
giải đúng


a, 6h15' c, 6h30' d, 6h45'
e, 7 h25' - 11h g,11h20'
3.Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học.


- Về nhà ôn bài tiếp tiết sau"Luyện tập".---CHÍNH TẢ ( Tập chép )(17)

I.Mục tiêu :


- Chép và trình bày đúng bài chính tả.


– Làm đúng bài tập về các từ chứa tiếng có vần ắc/oăc. Bài tập 3 a


II. Đồ dùng dạy học:


- T : Bảng phụ
- HS : Vở chính tả, sgk


.III . Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học1. Bài cũ:


Yêu cầu HS viết 3 từ : ân hận, cuộn tròn, vờ ngủ.
- Nhận xét ghi điểm


2. Bài mới : Giới thiệu bài :
*Hướng dẫn nghe viết:


- Hướng dẩn HS chuẩn bị. Đọc mẩu bài thơ
- Yêu cầu HS đọc lại


*Tìm hiểu nội dung bài thơ:


+ Người chị trong bài thơ làm những cơng việcgì?
- Hướng dẫn HS trình bày bài thơ


+ Bài thơ đựoc viết theo thể thơ nào ?
+ Cách trình bày câu 6 thì viết như thế nào
+Câu 8 thì viết như thế nào?


+ Những chữ nào trong bài thơ được viết hoa?
- Luyện viết bảng con các từ : trải chiếu, lim dim,
luống rau...


- Hướng đẫn chép bài vào vở. Nhìn bảng mẫu
- Chấm và chữa bài cho HS


*Hướng dẫn làm bài tậpBài 2 :


- Tổ chức thi làm bài


- Yêu cầu HS làm Chữa bài nhận xét
Bài 3:


- Yêu cầu HS đọc bài viết lên bảng.


Yêu cầu tự suy nghĩ làm bài để tìm ra câu trả lời
đúng. Chốt lời giải đúng


a. Chung - treo - chậu
b. Mỡ - lể - mũi


- 3 HS lên bảng viết
- Luyện viết bảng con.
- Mở sgk đọc thầm
- 2 HS đọc


...trải chiếu, buông màn, ru em,
ngủ, quét thềm, đuổi gà


...thể thơ lục bát.
...viết cách lề 2 ô,
... viết lùi cách lề 1ô
- Viết bảng con
- Chép bài


- Đọc yêu cầu đề


- 2 em lên bảng làm


- Viết các từ:đọc ngắc ngứ
,ngoắc tay nhau ,dấu ngoặc đơn


3. Củng cố - dặn dò :


- Nhận xét tiết học.


- Tuyên ương những HS học tập tích cực

(18)

I HèNH I NG .trò chơi:tìm ngời chØ huy


I./ Mục tiêu :


-Ơn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng. Biết cách tập hợp hàng ngang,dãng


hàng.


-Ôn đi thường theo nhịp 1 – 4 hàng dọc,đi theo vạch kẻ thẳng . Biết cách đi thường
1 - 4 hàng dọc ,thực hiệnddi dúng theo vạch kẻ thẳng.


- Trị chơi “ Tìm người chỉ huy”. Biết cách chơi và tham gia được trị chơi.
- LÊy chøng cø nx


II./ Địa điểm phương tiện :


-Địa điểm : Sân trường vệ sinh an tồn tập luyện .-Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trị chơi “Tìm người chỉ huy”.


III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :


NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC


1) Phần mở đầu :


-Lớp trưởng tập hợp báo cáo. GV nhận
lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .


-Giậm chân tại choã voã tay theo nhịp.
Hát.


-Chạy quanh sân tập khởi động.
* Chơi trị chơi “Chui qua hầm”.


2) Phần cơ bản :


-Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số : GV hô khẩu lệnh cho lớp tập .
Cho cán sự lớp điều khiển giáo viên sửa
động tác sai cho học sinh .


-Chia tổ tập luyện . GV theo dõi sửa
động tác sai cho học sinh .


+Cho các tổ trình diễn . Lớp nhận xét –
GV nhận xét tuyên dương.-Ôn đi đều 1 – 4 hàng dọc theo vạch kẻ
thẳng:


-GV hô khẩu lệnh cho lớp tập . Cho cán
sự lớp điều khiển giáo viên sửa động tác
sai cho học sinh . Chia tổ tập luyện . GV
theo dõi sửa động tác sai cho học sinh .


+Cho các tổ trình diễn . Lớp nhận xét –


1 3ph
1
1ph
1
2ph
2
4ph


3
7ph


6ph


x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x


xx x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x


Lớp tập theo sự
điều khiển của GV.


x x x x x x x x
x x


x x
x x
x x x x x x x x(19)

GV nhận xét tuyên dương.


- Trị chơi “ Tìm người chỉ huy”. GV nêu
tên trị chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.


-Nhận xét tuyên dương


3) Phần kết thúc:


-Cho học sinh thả lỏng .


-GV hệ thống bài .Nhận xét tiết học .
-Về nhà :Ôn động tác ĐHĐN đã học.
1
1
1


x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
---Thủ công


Gấp con ếch


I / Mục tiêu:


- Biết c¸ch gÊp con Õch .


- Gấp đợc con ếch bằng giấy. Nếp gấp tơng đối phẳng, thẳng.
Với học sinh khéo tay:


- Gấp đợc con ếch bằng giấy. Nếp gấp phẳng, thẳng.Con ếch cân đối.
- Làm cho ếch nhảy đợc.


- LÊy chøng cø nx
II. ChuÈn bÞ:


- Mẫu con ếch đợc gấp bằng giấy có kích thớc đủ lớn để HS cả lớp quan sát đợc.
- Tranh quy trình gấp con ếch .- Giấy nháp, giấy thủ cơng.
- Bút màu, kéo thủ công.
III.Hoạt động dạy học :


Hoạt động dạy Hoạt động học


Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn học sinh quan
sát và nhận xét


- GVgiới thiệu mẫu con ếch đợc gấp bằng giấy và
đặt câu hỏi định hớng để học sinh quan sát để rút
ra nhận xét về đặc điểm, hình dáng của con ếch
gồm 3 phần


Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu


Bớc1:Gấp, cắt tờ giấy hình vuông


Bớc2: Gấp tạo hai chân trớc con ếch


Bớc3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch


Chỳ ý:Trong bc 1 cn gấp và cắt sao cho bốn
cạnh hình vng thẳng và bằng nhau thì hình gấp
mới đẹp. Sau mỗi lần gấp cần miết kĩ các đờng
gấp cho phẳng.


IV. Củng cố dặn dò:Con ếch dợc gấp gồm ba


phần:Phần đầu, phần thân, phần
chân. Phần đầu có hai mắt ,nhọn
dần về phía trớc. Phầnthan phình
rộng về phía sau. Hai chân trớc
và hai thân sau ở phía dới thân
HS nhắc lại các bớc gấp(20)

Nhận xét giờ học
Dặn chuẩn bị giờ sau.
---Th sỏu ngy 17 tháng 9 năm 2010


TẬP LÀM VĂN


KỂ VỀ GIA ĐÌNH - ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I. Mục tiêu:


- Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen theo gợi ý bài
tập 1.


- Biết viết đơn xin phép nghỉ học đúng mẫu ( BT2) .


II. Đồ dùng dạy học:


- GV: Mẫu lá đơn
- Phiếu học tập- HS: Vở BTTV ,SGK


III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc lại bài " Đơn xin vào
đội " và trình tự 1 lá đơn. Nhận xét ghi điểm


2. Bài mới: Giớí thiệu bài
Hướng dẫn làm bài tập


Bài 1:


- Rèn kĩ năng kể chuyện về gia đình em
Yêu cầu HS đọc thầm bài tập


+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?


Khi kể về gia đình em thì nên giới thiệu một cách
khái quát nhất về gia đình mình


Vì kể với bạn nên xưng hơ như thế nào ?


Treo bảng phụ ghi sẵn câu hỏi gợi ý để hs tự giới
thiệu về gia đình mình


Tổ chức kể chuyện theo nhómBài 2:


- Tập cho HS bước đầu viết được một lá đơn.xin
nghĩ học .


- Yêu cầu HS đọc đề


Cho HS biết cấu trúc lá đơn:


Phần đầu đơn từ : Tên nước ta(Quốc hiệu,...). Địa
điểm ngày tháng năm. Tên đơn. Địa chỉ nhận đơn
Nội dung: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ của người viết


- 2 HS đọc


- Cả lớp theo dõi và nhận xét
- Đọc yêu cầu của bài tập


Kể về gia đình em cho một người
bạn mới quen


... xưng hô với bạn là tôi
Kể nối tiếp nhau(21)

đơn. Nguyện vọng


Phần cuối đơn: Người làm đơn, kí tên.
Yêu cầu hs làm vào phiếu học tập
- Thu chấm và chữa bài3. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học.
- Về nhà tập viết mẫu đơn .
---TOÁN
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:


- Giúp học sinh biết xem giờ ( Chính xác đến 5 phút ) .
- Biết xác định 1/ 2, 1/3 của một nhóm đồ vật.


* Bài tập cần làm: 1,2,3. Học sinh khá, giỏi làm hết các bài trong sách.


II. Đồ dùng dạy học:


- T : Bảng phụ ghi nội dung BT 2,mô hình chiếc đồng hồ bàn
- HS : Bảng con, vở, sgk


III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


1. Bài cũ : Yêu cầu HS nêu thời gian biểu của
em


Nhận xét -Ghi điểm


2. Bài mới: a Giới thiệu bài :
b Luyện tậpBài 1:


Yêu cầu HS đọc đề


- Hoạt động theo nhóm đơi
Quan sát rồi nêu giờ tương ứng


Bài 2:


- Hướng dẫn phân tích đề tốn để tìm cách giải.
Nhận xét và chấm bài


Bài 3:


- Yêu cầu HS tự quan sát hình ở sgk (tr17
- Hình nào đã khoanh vào 1/3số quả cam
Vì sao em lại biết hình đó khoanh vào 1/3
Hình b đã khoanh vào một phần mấy ?Vì sao


- 3 HS nêu


-Lớp theo dõi nhân xét


2 HS đọc đề


- Đại diện một số nhóm trình bày
6 giờ 15, 2 giờ rưỡi ,
9 giờ kém5phút , 8 giờ
2 HS đọc đề bài- Cả lớp tự suy nghĩ và giải bài
vào vở


Bài giải


Bốn thuyền chở đuợc số người là :
5 x 4 = 20 ( người )


Đáp số : 20 người
Đã khoanh vào 1/3số quả cam
củahình 1(22)

Bài 4:


Ghi nhanh đề lên bảng.
- Cho HS đọc đề.


- Yêu cầu HS tự suy nghĩ làm bài để điền dấu
thích hợp


- Theo dõi và nhận xét .


Nêu cách thực hiện


1 em lên bảng làm lớp làm nháp
4 x 7 > 4 x 6 4 x 5 = 5 x 4
16 : 4 < 16 :2


3. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học.


- Về nhà ôn bài tiếp tiết sau .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×