Tải bản đầy đủ (.ppt) (6 trang)

dia li

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (104.56 KB, 6 trang )

(1)

MÔN : LUYỆN TỪVÀ CÂU


MÔN : LUYỆN TỪVÀ CÂUKHỐI LỚP 4


KHỐI LỚP 4
(2)

HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN


HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN


1.


1. Câu tục ngữ sau có bao nhiêu tiếng :Câu tục ngữ sau có bao nhiêu tiếng :


Bầu ơi thương lấy bí cùngBầu ơi thương lấy bí cùng


Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn(3)

2. Đánh vần tiếng


2. Đánh vần tiếng bầubầu . Ghi lại cách đánh . Ghi lại cách đánh
vần đó


vần đó(4)

THẢO LUẬN NHĨM ĐƠI (2 phút)THẢO LUẬN NHĨM ĐƠI (2 phút)3. Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo


thành ?


- Âm đầu
- Vần(5)

(6)

GHI NHỚ :GHI NHỚ :1. Mỗi tiếng thường có 3 bộ phận sau :

ThanhÂm đầu

vần


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×