Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

2020)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.33 KB, 1 trang )

(1)

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ÔN LUYỆN


TẠI NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNGDỊCH CORONAMÔN: LỊCH SỬ- KHỐI 7


1. Học sinh xem lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học của bài 19,20
trong vở ghi và SGK.


2. Làm bài tập của phần I,II và III bài 20 trong SBT Lịch Sử 7. Tìm
hiểu về nhân vật Lương Thế Vinh và Nguyễn Trãi.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×