Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Chuyen de su dung may tinh Casio de giai toan cuc hay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.83 KB, 1 trang )

(1)Các bạn tải về tại đây: http://www.boxtailieu.net/2015/08/su-dungmay-tinh-casio-de-giai-toan.html Tác giả: Huỳnh Quốc Hào Nhận xét về tài liệu: Tài liệu này rất hay, phù hợp với xu hướng ra đề thi hiện nay. Các bạn học sinh nên sử dụng để tìm hiểu và sử dụng máy tính Casio trong việc giải toán! Rất cảm ơn thầy Huỳnh Quốc Hào đã chia sẻ tài liệu này!.

(2)

×