Tải bản đầy đủ (.docx) (32 trang)

TUAN 10 LOP 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (222.8 KB, 32 trang )

(1)TUẦN 10 Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009 TIẾT 1+2. TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN. GIOÏNG QUEÂ HÖÔNG. I. MUÏC TIEÂU : A. Tạâp đọc : * Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : -Chú ý các từ ngữ : ánh lên ,dứt lời ,nén nỗi xúc động ,lặng lẽ cúi đầu ,. . . -Bộc lộ được tình cảm , thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại trong câu chuyện . * Rèn kĩ năng đọc – hiểu : -Hiểu nghĩa các từ khó được chú giải trong bài ( lẳng lặng , thành thực ,bùi nguøi -Nắm được cốt chuyện và ý nghĩa của câu chuyện : Tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê hương ,với người thân qua giọng nói quê hương thân quen B. Keå chuyeän. -Rèn kĩ năng nói : Dựa và trí nhớ và tranh ,kể lại được từng đoạn của câu chuyện .Biết thay đổi giọng kể ( lời dẫn chuyện , lời nhân vật ) cho phù hợp với nội dung . -Reøn kó naêng nghe. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh họa bài tập đọc, bảng phụ viết nội dung luyện đọc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A.Kieåm tra baøi cuõ : GV nhận xét bài kiểm tra giữa kì 1 B.Bài mới : 1.Giới thiệu bài: Giới thiệu chủ điểm mới: chủ điểm quê hương . GV treo tranh , giới thiệu bài, ghi đề 2. Luyện đọc *Đọc mẫu: -GV đọc mẫu . -Tóm tắt nội dung bài : Qua bài ta thấy được tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê hương , với người thân qua giọng nói thân quen . *Đọc từng câu -HS đọc nối tiếp từng câu đến hết bài. -Hướng dẫn đọc từ khó, câu dài +Treo baûng ghi saün caâu daøi : Xin lỗi .// Tôi quả thật chưa nhớ ra /anh là ( hơi kéo dài từ là) Dạ , không ! Bây giờ tôi mới được biết hai anh . Tôi muốn làm quen ,( nhấn giọng tự nhiên ở các từ in đậm ). Mẹ tôi là người miền trung …// Bà qua đời / đã hơn tám năm rồi .// (giọng trầm xúc động) *Đọc từng đoạn trước lớp.

(2) -HS luyện đọc nối tiếp đoạn, cả lớp theo dõi đọc thầm. -HS dựa vào SGK nêu nghĩa các từ. *Đọc từng đoạn trong nhóm -HS luyện đọc theo nhóm bàn. -3HS đọc tiếp nối. *1 HS đọc cả bài 3.Hướng dẫn tìm hiểu bài *HS đọc và tìm hiểu đoạn 1 - Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với ai ? …. Cùng ăn trong quán với 3 người thanh niên *HS đọc đoạn 2 -Chuyện gì sảy ra làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên ? …. lúc Thuyên đang lúng túng vì quên tiền thì một trong ba thanh niên đến gần xin được trả giúp tiền ăn . -Vì sao anh thanh niên cảm ơn Thuyên và Đồng? … Vì thuyên và Đồng có giọng nói gợïi cho anh thanh niên nhớ đến người mẹ thân thương quê ở miền Trung . * HS đọc đoạn 3. - Những chi tiết nào nói lên tình cảm tha thiết của các nhân vật đối với quê hương ? … người trẻ tuổi : lẳng lặng cúi đầu , đôi môi mím chặt lộ vẻ đau thương ; Thuyên và Đồng : yên lặng nhìn nhau , mắt rớm lệ . * Hs đọc 3 đoạn, cả lớp đọc thầm. - Qua caâu chuyeän em nghó gì veà gioïng queâ höông ? HS trao đổi nhóm đôi,trả lời: VD: + Gioïng queâ höông raát thaân thieát gaàn guõi . + Giọng quê hương gợi nhớ những kỉ niệm sâu sắc với quê hương , với người thân . + Giọng quê hương gắn bó với người cùng quê hương . *GV nhaän xeùt , toång keát baøi. 4.Luyện đọc lại - GV đọc diễn cảm đoạn 2 và 3 . - GV theo dõi nhận xét và sửa chữa những HS đọc đúng lời nhân vật , phân biệt lờiø daãn chuyeän với nhaân vaät . -Tổ chức cho HS thi đọc. - Cả lớp nhận xét bình chọn cá nhân hoặc nhóm đọc hay . B. KEÅ CHUYEÄN : 1.GV nêu nhiệm vụ : -Dựa vào 3 tranh minh hoạ ứng với 3 đoạn của câu chuyện . 2.Hướng dẫn hs kể chuyện theo tranh . -GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK -Gọi HS khá giỏi nêu nhanh sự việc được kể trong từng tranh ứng vói từng đoạn . HS nêu nội dung từng tranh: +Tranh 1: Thuyên – Đồng bước vào quán ăn đã có 3 anh thanh niên đang ăn +Tranh 2: Một trong 3 anh thanh niên (anh áo xanh ) xin được trả tiền cho Thuyên và Đồng và muốn làm quen ..

(3) +Tranh 3: Ba người trò chuyện anh thanh niên xúc động giải thích lí do vì sao anh muốn làm quen với Thuyên và Đồng -HS dựa vào câu hỏi gợi ý để kể theo nhóm đôi. -HS kể trước lớp. -Lớp lắng nghe nhận xét .GV nhận xét CUÛNG COÁ - DAËN DOØ: -Goïi HS neâu caûm nghó cuûa mình veà caâu chuyeän -Veà nhaø oân baøi chuaån bò baøi sau :Thư gửi bà -GV nhaän xeùt tieát hoïc . ......................................................... TIẾT 3. TOÁN. THỰC HAØNH ĐO ĐỘ DAØI. I .MUÏC TIEÂU -HS biết dùng thước và bút để vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước . -Biết cách đo một độ dài ,biết đọc kết quả đo được -Biết dùng mắt ước lượng độ dài một cách tương đối chính xác II .CHUAÅN BÒ -Thước kẻ có vạch cm III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A.Baøi cuõ - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS - GV nhaän xeùt B. Bài mới -GV giới thieäu baøi, ghi đề Bài 1 :Lớp đọc yêu cầu -GV ghi lên bảng gọi 1 số HS đọc : Đoạn thẳng Độ dài AB. 7cm CD 12 cm EG 1dm 2 cm -HS tập vẽ vào vở nháp. - GV gọi từng hs lên bảng vẽ từng đoạn thẳng theo yêu cầu . -GV nhaän xeùt Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu :. Thực hành đo độ dài rồi cho biết kết quả .. a, Chieàu daøi buùt cuûa em b, Chieàu daøi meùp baøn hoïc cuûa em c, Chieàu cao chaân baøn hoïc cuûa em -HS thực hành đo và báo kết quả. -GV kiểm tra HS đã biết cách đo chưa . -GV nhận xét từng HS .. Baøi 3. -GV hướng dẫn HS ước lượng ..

(4) VD:Các em dựng chiếc thước mét mép thẳng đứng áp sát bức tường hoặc nằm dọc theo chân tường để biết độ cao (chiều dài ) -HS thực hành theo nhóm,sau đó dại diện nhóm nêu kết quả. -GV nhaän xeùt C.CUÛNG COÁ - DAËN DOØ -Về nhà mỗi nhóm chuẩn bị một thước mét, một E-ke cho tiết thực hành sau . -GV nhaän xeùt tieát hoïc ......................................................... TIẾT 4. THỂ DỤC. ĐỘNG TÁC CHÂN, LƯỜN CỦA BAØI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. (GV BỘ MÔN DẠY). &óóóóó. óóóóó. Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 TIẾT 1. TOÁN. THỰC HAØNH ĐO ĐỘ DAØI. ( T2 ). I. MUÏC TIEÂU -Củng cố cách đọc kết quả đo độ dài. -Củng cố cách so sánh, cách đo độï dài, đo chiều cao của người. II.CHUAÅN BÒ -Thước mét và eke cỡ to. III.LÊN LỚP A.Baøi cuõ : -Gv kiểm tra sự chuẩn bị của HS. B.Bài mới: -Giới thiệu bài ghi đề. Bài 1: a,Gọi 1 số HS đọc các số đo ở bảng. -Lớp lắng nghe nhận xét. b,Trong soá ño treân baïn naøo cao nhaát baïn naøo thaáp nhaát ? -HS nhìn số đo trả lời. Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu. -Gv cho HS về theo đơn vị tổ để thực hành ghi tên các bạn trong tổ mình và thực hành đo ghi kết quả của từng bạn ra bảng để báo cáo. -GV theo dõi HS thực hành. -Goïi caùc toå baùo caùo keát quaû. -Trong toå em baïn naøo cao nhaát baïn naøo thaáp nhaát ? +HS dựa vào số đo đã ghi ở phiếu để trả lời. C.CUÛNG COÁ - DAËN DOØ: -Gv nhận xét kết quả hoạt động của HS -Veà nhaø oân baøi chuaån bò baøi sau:.

(5) -Gv nhaän xeùt tieát hoïc. ......................................................... TIẾT 2 THỂ DỤC. ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BAØI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” . (GV BỘ MÔN DẠY) TIẾT 3. ......................................................... TỰ NHIÊN- XÃ HỘI. CAÙC THEÁ HEÄ TRONG GIA ÑÌNH. I. MUÏC TIEÂU : -Sau baøi hoïc HS nêu được caùc theá heä trong gia ñình. -Phân biệt được gia đình 2 thế hệ ,3 thế hệ. -Giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong gia đình của mình. II. CHUẨN BỊ - Caùc hình trong saùch giaùo khoa. III. LÊN LỚP : A.Baøi cuõ: B.Bài mới: Giới thiệu bài - Ghi đề *Hoạt động 1: Quan sát tranh. Caùch tieán haønh: *HS mở SGK trang 38 theo dõi tranh, trao đổi nhóm đôi theo các gợi ý: +Gia đình bạn Minh có những ai? … Gia ñình baïn Minh goàm coù oâng baø , boá me ï, anh em Minh. +Em thaáy gia ñình baïn Minh coù maáy theá heä ? …Gia đình bạn Minh có 3 thế hệ : Thế hệ thứ nhất ông bà, thế hệ thứ 2 là bố mẹ, thế hệ thứ 3 là con cái +Gia ñình baïn Lan coù maáy theá heä ? …Gia ñình baïn Lan coù 2 theá heä. +Nhö theá naøo goïi laø gia ñình 2 theá heä? …Gia đinh 2 thế hệ là gia đình có bố mẹ , con cái đang chung sống với nhau GV nhaän xeùt , choát yù. *Hoạt động 2: Trò chơi” Giới thiệu về gia đình mình”. Caùch tieán haønh -Yeâu caàu HS keå veà gia ñình mình cho baïn nghe -HS laøm vieäc nhoùm ñoâi. -HS lên trước lớp và giới thiệu gia đình mình có những ai, mấy thê hệ? -Lớp theo dõi lắng nghe, nhận xét.GV nhận xét. *Liên hệ:Mọi người trong gia đình là một phần của xã hội, mọi người phải yêu thương và đoàn kết với nhau.Ngoài ra, mỗi người phải có ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp. C.CUÛNG COÁ - DAËN DOØ: -Goïi HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc. -Như thế nào gọi là gia đình 3 thế hệ ?Gia đình 3 thế hệ gồm có những ai ?.

(6) -Dặn dò về nhà ôn bài và chuẩn bị bài Họ nội, họ ngoại. -GV nhaän xeùt tieát hoïc. TIẾT 4 CHÍNH TAÛ (N-V). QUEÂ HÖÔNG RUOÄT THÒT. I.MUÏC TIEÂU : Reøn kó naêng vieát chính taû. -Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài “Quê hương ruột thịt”. Biết viết hoa chữ đầu caâu vaø teân rieâng trong baøi. -Luyện viết từ khó cĩ vần oai / oay , tiếng có thanh hỏi , thanh ngã . -HS yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức BVMT. II.CHUAÅN BÒ: -Baûng lớp vieát saün baøi taäp3a . III. LÊN LỚP : A.Kieåm tra baøi cuõ : -HS viết bảng con từ có vần uôn, vần uông. B.Bài mới : 1.Giới thiệu bài:GV giới thiệu trực tiếp bài. Ghi đề 2.Hướng dẫn viết chính tả *Hướng dẫn chuẩn bị -GV treo bảng phụ lên, đọc bài viết lần 1, tóm tắt nội dung. -Gọi 1 HS đọc bài. -Hướng dẫn HS nắm nội dung bài. +Vì sao chị Sứ rất yêu quê hương mình ? … Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn lên, là nơi có lời hát ru con của mẹ. Liên hệ:? Các em có thấy quê hương đất nước mình thật đẹp không? Các em có yêu quý đất nước mình không? Để cho đất nước mình mãi mãi sạch đẹp thì chúng ta phải làm gì? +Em cho biết những chữ nào trong bài phải viết hoa ? …các chữ đầu câu, đầu tên bài, và tên riêng Sứ. - GV yêu cầu HS viết 1 số từ khó vào bảng con. +HS tìm từ dễ lẫn theo nhóm, viết bảng con : Da dẻ, ngày xưa , ruột thịt, quả ngọt -GV theo dõi nhận xét , sửa chữa những sai sót . *GV đọc cho HS viết -GV đọc bài lần 2. -GV đọc từng câu .HS chép bài vào vở. -GV đọc bài .HS dò bài viết của mình *Chấm, chữa bài -GV thu một số vở chấm. -GV nhận xét nội dung viết, chữ viết, cách trình bày. 3. Hướng dẫn làm bài tập Baøi taäp 2 : HS neâu yeâu caàu.

(7) -GV chốt ý : tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ chứa tiếng có vần oay. -GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän. -GV gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả vừa thảo luận. -Gv choât yù : Töø coùtieẫng chöùa vaăn oai : Cụ khoai, khoan khoaùi, quạ xoaøi . . . Từ có tiếng chứa vần oay : ngoáy, loay hoay, hí hoáy. . . Baøi taäp 3 -Baøi taäp yeâu caàu gì ? - GV choïn baøi taäp 3a cho HS laøm theo caùch sau : -Thi đọc theo SGK trong từng nhóm. Sau đó cử người đọc đúng và nhanh nhất thi đọc với nhóm khác. -GV chấm điểm cho từng nhóm . *Thi viết trên bảng lớp từng cặp 2 em nhớ và viết lại, những HS khác làm bài trong VBT. -Gv lắng nghe, nhận xét tuyên dương HS thuộc câu văn, viết đúng và đẹp. 4. CUÛNG COÁ - DAËN DOØ: -Gv trả vở, nhận xét từng HS . -Gv nêu 1 số từ khó HS viết sai trong bài chính tả. Về nhà viết lại các từ đĩ cho đúng -Gv nhaän xeùt tieát hoïc.. &óóóóó. óóóóó. Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009 TIẾT 1. TẬP ĐỌC. THƯ GỬI BAØ. I . MUÏC TIEÂU 1 . Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : Đọc đúng các từ ngữ dễ viết sai : ngày nghỉ , vẫn nhớ , thả diều , kể chuyện cổ tích , Bộc lộ được tình cảm thân mật qua giọng đọc , thích hợp với từng kiểu câu (câu kể , caâu hoûi , caâu caûm . ) 2 . Rèn kĩ năng đọc -hiểu : Đọc thầm tương đối nhanh và nắm được những thông tin chính thức của bức thư thăm hỏi . Hiểu được ý nghĩa : tình cảm gắn bó với quê hương , quý mến bà của người cháu . Bước đầu có hiểu biết về thư và cách viết thư . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Một phong bì thư và bức thư của HS trong trường gửi người thân . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A . Kieåm tra baøi cuõ Gọi HS đọc bài Giọng quê hương Trả lời câu hỏi ở cuối bài GV nhaän xeùt – Ghi ñieåm B . Bài mới : 1.Giới thiệu bài:HS quan sát phong bì thư và bức thư của 1 bạn Hs 2.Luyện đọc.

(8) *Đọc mẫu:-GV đọc diễn cảm toàn bài với giọng , nhẹ nhàng , tình cảm ; chú ý phân biệt giọng đọc câu kể với câu hỏi , câu cảm trong bài ; ngắt nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu . * Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc từng câu : -HS đọc nối tiếp từng câu đến hết bài. -Hướng dẫn đọc từ khó, ngắt nghỉ hơi. - Đọc từng đoạn trước lớp kết hợp giải nghĩa từ : GV chốt, kết luận bài văn có thể chia thành 3 đoạn . + Phần mở đầu (3 câu đầu ) – nội dung chính (từ Dạo này… đến dưới ánh trăng ) – keát thuùc ( phaàn coøn laïi ) GV hướng dẫn cách đọc các câu : Hải Phòng ,/ ngày 6 / tháng 11/ năm 2003 .// (Đọc rành rẽ , chính xác các chữ số ) Daïo naøy baø coù khoeû khoâng aï ? (gioïng aân caàn) Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê ,/ thả diều cùng anh Tuấn trên đê / và đêm đêm / ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng .// (Giọng ân cần) -Đọc từng đoạn trong nhóm . -HS luyện đọc theo nhóm GV theo dõi ,HD HS đọc cho đúng . -1 HS đọc cả bài 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài *1 HS đọc phần 1, cả lớp thầm + Đức viết thư cho ai ? -… cho bà Đức ở quê + Dòng đầu bức thư , bạn ghi thế nào ? … Haûi Phoøng , ngaøy 6 thaùng 11 naêm 2003 . *Yêu cầu HS đọc đoạn 2 bức thư + Đức hỏi thăm bà điều gì ? … Đức hỏi thăm sức khoẻ của bà : bà có khoẻ không ạ ? + Đức kể với bà những gì ? … tình hình gia đình và bản thân : Được lên lớp 3 , được tám điểm 10 , được đi chơi với bố mẹ những ngày nghỉ ; kỉ niệm năm ngoái về quê ... GV nhaän xeùt , toùm yù *HS đọc phần cuối bức thư + Đoạn cuối thư cho thấy tình cảm của Đức với bà thế nào ? … raát kính troïng vaø yeâu quyù baø GV nhaän xeùt toång keát baøi 4.Luyện đọc lại : - 1 HS đọc lại toàn bộ bức thư -HS đọc , thi đọc diễn cảm. Lớp theo dõi nhận xét IV.Cuûng coá - Daën doø : GV giúp các em nhận xét về cách viết một bức thư : Đầu thư ghi thế nào ? Phần chính cần thăm hỏi và kể những gì ? Cuối thư ghi thế nào ?.

(9) TIẾT 2. Về nhà đọc lại bài , chuẩn bị bài Đất quý, đất yêu ................................................... TOÁN. LUYEÄN TAÄP CHUNG. I.MUÏC TIEÂU - Củng cố về nhân chia trong phạm vi bảng tính đã học - Biết đổi số đo độ đà có hai đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo . - Giải toán dạng gấp 1 số lên nhiều lần và tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A..Kieåm tra baøi cuõ -Gọi vài cặp HS lên bảng thực hành đo chiều cao . -GV nhận xét kết quả đo của từng em B.Bài mới 1.Giơí thiệu bài :GV giới thiệu bài, ghi đề . 2.Hướng dẫn thực hành Baøi 1 -Baøi 1 yeâu caàu gì ?...Yeâu caàu tính nhaåm . -HS tự làm bài, sau đó 2 em ngồi cạnh nhau đổi vở tự kiểm tra Baøi 2(Bớt cột thứ 3 ) -Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính -HS làm bài vào vở - Goïi 3 HS leân baûng laøm baøi . -Chữa bài, nhận xét . Baøi 3(HS nhóm c làm nửa bài) Yeâu caàu hs neâu caùch laøm . 4m 4dm = ? dm -HS đổi 4m = 40dm 40dm +4 dm = 44 dm Vaäy: 4m4dm = 44dm . -HS laøm tieáp caùc baøi coøn laïi - Gọi HS đọc bài làm,lớp theo dõi, nhận xét và chữa bài Bài 4 : gọi 1 hs đọc đề -Bài toán thuộc dạng toán gì ?…Gấp 1 số lên nhiều lần -Muoán gaáp 1 soá leân nhieàu laàn ta laøm theá naøo ? *HS nhóm A,B tự tóm tắt và làm bài, GV hướng dẫn thêm cho HS nhóm C -Gọi 1 HS chữa bài -Toùm taét :. Giaûi Số cây tổ 2 trồng được là :.

(10) 25 x 3 = 75 ( caây ) Đáp số : 75 cây. -GV hỏi HS em nào có lời giải khác ?...vài HS tự đọc lời giải của mình . Baøi 5 : (HS nhóm A,B làm bài trọn vẹn.HS nhóm C Chỉ làm ý 1) Gv yêu cầu hs đo độ dài đoạn thẳng AB . -Gv yêu cầu hs tính độ dài đoạn thẳng CD . (12 : 3 = 4 (cm)) -Gv yêu cầu vẽ đoạn thẳng CD . C D 3. CUÛNG COÁ - DAËN DOØ -GV hệ thống lại nội dung bài. -Veà nhaø oân laïi baøi chuaån bò tiết sau kiểm tra ..................................................... TIẾT 3. LUYỆN TỪ VAØ CÂU. SO SAÙNH . DAÁU CHAÁM. I. MUÏC TIEÂU : Tiếp tục làm quen với phép so sánh mới: so sánh âm thanh với âm thanh (BT 1, BT2) Tập dùng dấu chấm để ngắt câu trong1 đoạn văn . II. CHUAÅN BÒ : Baûng phuï , phieáu hoïc taäp , tranh caây coï . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A. Kieåm tra baøi cuõ : - GV nhaän xeùt baøi kieåm tra GK 1. B. Bài mới : 1.Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp 2.Hướng dẫn làm bài * Baøi 1 : -GV treo tranh caây coï vaø giôí thieäu. -Tổ chức cho HS trao đổi cặp đôi +Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? … với tiếng gió và tiếng thác + Qua sự so sánh trên ,em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ? … tiếng mưa trong rừng cọ rất to , rất vang động . Hoặc: Tiếng mưa trong rừng rất dữ dội... GV chốt ý: Trong rừng cọ những giọt mưa đập vaò lá cọ làm âm thanh lớn hơn nhiều so với lúc bình thường . * Baøi 2 : - Hs đọc yêu cầu của bài .Cả lớp đọc thầm SGK và trao đổi theo cặp . - 3 em leân baûng laøm baøi . GV choát yù: AÂm thanh 1 Từ so sánh AÂm thanh 2 Tieáng suoái nhö Tiếng đàn cầm . Tieáng suoái nhö Tieáng haùt xa..

(11) Tieángchim. nhö. Tiếng xóc những rổ đồng tiền .. -GV goïi vaøi HS nhaän xeùt . ? Những câu thơ, câu văn nói trên tả cảnh thiên nhiên ở những vùng nào trên đất nước ta ? ...Đây là cảnh đẹp nên thơ, yên tĩnh, thơ mộng của.Đây là 1 di tích lịch sử, một danh lam thắng cảnh của tỉnh Hải Dương. Ở đây, hàng năm đón rất nhiều khách du lịch tham quan, chúng ta phải có ý thức giữ gìn và giữ vệ sinh chung nếu có dịp được đi tham quan. -GV chốt ý:Bài tập 1 và 2 đã sử dụng cách so sánh âm thanh với âm thanh. Baøi 3 : -GV yêu cầu HS đọc bài tập trong SGK. -HS làm bài vào vở,1 HS làm bài ở bảng phụ . -GV chấm 1 số vở -HS đối chiếu với bài làm của bạn, nhận xét, chữa bài -GV chốt ý :Trên nương, mỗi người một việc . Người lớn thì đánh trâu ra cày . Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ ,đốt lá . Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm. GV lưu ý cách đọc khi gặp dấu câu 3. CUÛNG COÁ - DAËN DOØ: -GV biểu dương những HS học tốt. -Veà nhaø tìm 1 ví duï so saùnh veà aâm thanh . -GV nhaän xeùt tieát hoïc . ................................................. TIẾT 4: ÂM NHẠC. HỌC HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT (GV CHUYÊN DẠY). &óóóóó. óóóóó. Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009. TIẾT 1 TOÁN. KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (KIỂM TRA THEO ĐỀ CỦA TỔ) ............................................................ TIẾT 2. TAÄP VIEÁT. ÔN CHỮ VIẾT HOA: G I. MUÏC TIEÂU : - Củng cố cách viết chữ hoa G (1 dịng gi); Ơ, T (1 dịng). - HS viết đúng tên riêng : Ơng Giĩng (1 dịng) - Viết câu ứng dụng (1 lần) Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ , canh gà Thọ Xương.

(12) II. CHUAÅN BÒ: -Bảng con, chữ mẫu , vở viết. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A. Kieåm tra baøi cuõ : -Gv chấm 1 số vở nhận xét . -Gv đọc từ : Gò Công .HS viết bảng. -Gv nhaän xeùt phaàn vieát baûng . B.Bài mới : 1.Giới thiệu bài : GV ghi đề 2.Giảng bài: Hoạt động 1:Luyện viết bảng con *Viết chữ hoa -Gv yeâu caàu HS tìm caùc chö õhoa coù trong baøi -GV chốt ý : Các chữ hoa trong bài là :G, Ơ, C, V, X -Gv giới thiệu chữ mẫu .HS quan sát từng con chữ . -Gv hướng dẫn hs viêt bảng con .GV nhận xét *Viết từ ứng dụng - GV vieát maãu leân baûng : OÂng Gioùng . -Giới thiệu:Theo một câu chuyện cổ,Oâng Gióng còn gọi là Thánh Gióng,Phù Đổng Thiên Vương quê ở làng Gióng,là người sống vào thời vua Hùng,đã cócông đánh đuổi giặcngoại xaâm. -GV hướng dẫn viết tên riêng : Ơng Gióng -GV yeâu caàu hs vieát baûng con.GV theo doõi nhaän xeùt . *Viết câu ứng dụng-GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng -Giúp HS hiểu:Tả cảnh đẹp và cuộc sống thanh bình trên đất nước ta(Trấn Vũ là một đền thờ ở gần Hồ Tây, Thọ Xương là một huyện cũ của Hà Nội trước đây.) -Hướng dẫn HS viết từ: Gió, Trấn Vũ, Thọ Xương. Hoạt động 2:Viết bài vào vở -GV yeâu caàu hs vieát baøi vaøo vô û(theo yêu cầu) . -GV theo doõi HS vieát baøi Hoạt động 3:Chấm, chữa bài -Gv thu vở chấm, nhận xét . 3. CUÛNG COÁ - DAËN DOØ -Về nhà viết bài ở nhà, học thuộc câu ứng dụng.ø -Chuaån bò baøi sau ............................................................ TIẾT 3 CHÍNH TAÛ. NGHE – VIEÁT:QUEÂ HÖÔNG. I.MUÏC TIEÂU 1.Reøn kó naêng vieát chính taû : -Viết chính xác, trình bày đúng 3 khổ thơ đầu trong bài “ Quê hương“.Biết viết hoa đúng chữ đầu tên bài , đầu dòng thơ ..

(13) -Luyện đọc , viết các chữ có vần khó (et/oét) ; tập giải câu đố để xác dịnh cách viết một số chữ có âm đầu hoặc thanh dễ lẫn : cổ-cỗ, co- cò –cỏ . II.ĐỒ DÙNG DẠY -HỌC - Baûng phuï ï vieát saün 2 laàn BT 2 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC A. Kieåm tra baøi cuõ : 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con:quả xoài , nước xoáy, vẻ mặt , buồn bã… GV nhận xét – sửa sai B.Dạy bài mới : 1.Giới thiệu bài :Ghi đề 2.Hướng dẫn viết chính tả *Hướng dẫn chuẩn bị -GV đọc thong thả , rõ ràng 3 khổ thơ đầu của bài Quê hương . -Hướng dẫn HS nhận xét chính tả và nắm nội dung: +Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương ? … chùm khế ngọt,đường đi học rợp bướm vàng bay, con diều biếc thả trên đồng , con đò nhỏ khua nước ven sông , cầu tre nhỏ , nón lá nghiêng che, đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài hè + Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? …Các chữ đầu bài , đầu mỗi dòng thơ. -HS viết bảng con các từ khó : mỗi ngày , diều biếc , trăng tỏ … *Đọc cho HS viết -GV đọc chậm từng câu, cả 3 khổ thơ. -GV quan sát lớp nhắc nhở nhớ ghi tên bài ở giữa trang vở , viết hoa các chữ đầu dòng , đầu khổ thơ , đánh dấu câu , tư thế ngồi viết , cách cầm bút. *Chấm ,chữa bài -HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở . -GV chấm một số vở,nhận xét 3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả Baøi 2 -GV yêu cầu HS đọc đềà ,HD HS làm . -2 HS lên bảng viết vào bài GV đã chuẩn bị.Lớp làm vở nháp -GV chốt lại lời giải đúng : em bé toét miệng cười , mùi khét , cưa xoèn xoẹt , xem xét , Baøi 3b Tổ chức cho HS thi đua Chốt lại bài làm đúng: cổ-cỗ, co-cò-cỏ. 4..Cuûng coá daën doø: -Nhận xét tiết học ,nhắc nhở những em viết sai nhiều về nhà viết lại bài. -Chuẩn bị bài học sau. .................................................. TIẾT 4 MĨ THUẬT.

(14) THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT (GV CHUYÊN DẠY) Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 TIẾT 1. TOÁN. BAØI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH. I . MUÏC TIEÂU Giuùp HS : -Làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính . -Bước đầu biết giải và trình bày bài giải . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Các tranh vẽ tương tự như trong sách Toán 3 . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A.Baøi cuõ - GV nhận xét và chữa bài kiểm tra . B.Bài mới 1.Giới thiệu bài:Ghi đề 2.Hình thành kiến thức Bài toán 1: 2 HS đọc đề bài toán Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì ? + GV vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán lên bảng . Haøng treân: 3keøn 2keøn Hàng dưới :. ?keøn GV : Đây là bài toán về nhiều hơn . Tìm số lớn (số kèn ở hàng dưới ) Vậy muốn tính được số kèn ở hàng dưới em làm như thế nào ? … HS chọn phép tính thích hợp : 3 + 2 =5 GV ghi baûng : 3 + 2 = 5 ( caùi keøn) *Câu b muốn chúng ta tìm gì ?(… tìm số kèn ở cả hai hàng ? ) Haøng treân: 3keøn 2keøn ? kèn Hàng dưới : GV: khi ta đã biết số kèn ở hàng trên rồi và ta đã tìm được số kèn ở hàng dưới . Vậy muốn tìm soá keøn caû hai haøng ta laøm nhö theá naøo ? … ta lấy 3 là số kèn hàng trên cộng với 5 số kèn hàng dưới “3 + 5 =8 (cái kèn)” GV ghi baûng : 3 + 5 = 8 (caùi keøn).

(15) *GV nêu lại bài toán 1 nhưng chỉ một câu hỏi “Cả hai hàng có mấy cái kèn ?” Khi giải bài. toán đó có một câu hỏi vẫn phải tiến hành hai bước như khi có hai câu hỏi . Giaûi Số cái kèn ở hàng dưới có là : 3 + 2 = 5(caùi keøn) Soá caùi keøn caû hai haøng coù laø : 3 + 5 = 8(caùi keøn) Đáp số : 8 cái kèn Bài toán 2 *GV hướng dẫn tương tự bài thứ nhất - Muoán tìm soá caù hai beå ,phaûi bieát soá caù moãi beå - Đã biết số cá ở bể thứ nhất . Phải tìm số cá ở bể thứ hai . *HS laøm baøi vaøo giaáy nhaùp,1HS laøm baûng phuï . Giaûi Số cá ở bể thứ hai có là : 4 + 3 = 7(con) Số cá ở cả hai bể có là : 4 + 7 = 11 (con) Đáp số : 11 con cá GV : Đây là bài toán giải bằng hai phép tính . 3.Thực hành Bài 1 : 2 HS đọc đề toán . + Baøi cho ta bieát gì ? Anh coù 15 taám böu aønh , em coù ít hôn anh 7 taám . + Bài toán bắt ta tìm gì ? …Hoûi caû hai anh em coù bao nhieâu taám böu aûnh . -GV hướng dẫn HS toùm taét và giải vào vở.Sau đó 1 HS chữa bài ở bảng Giaûi Soá taám böu aûnh cuûa emcoù laø : 15 – 7 = 8 (taám) Soá taám böu aûnh cuûa hai anh em coù laø : 15 + 8 = 23(taám) Baøi 3(HS nhóm A,B ) -HS tự làm bài vào vở, GV chấm chữa bài 4. Cuûng coá – Daën doø - Hoûi laïi baøi - Veà laøm baøi 2 SGK ................................................. TIẾT 2 TAÄP LAØM VAÊN.. I . MUÏC TIEÂU. TAÄP VIEÁT THÖ VAØ PHONG BÌ THÖ.

(16) 1. Dựa theo mẫu bài tập đọc Thư gửi bà và gợi ý về hình thức – nội dung thư , biết viết một bức thư ngắn (khoảng 4 câu ) để hỏi thăm , báo tin cho người thân . 2 .Diễn đạt ý rõ , đặt câu đúng , trình bày đúng hình thức một bức thư ; ghi rõ nội dung trên phong bì thư để gửi theo đường bưu điện . II . ĐỒ DÙNG DAỴ HỌC - Bảng phụ chép sẵn phần gợi ý bài tập 1 (SGK) - Một bức thư và phong bì thư đã viết mẫu . - Giấy rời và phong bì thư (HS tự chuẩn bị ) để thực hành trên lớp . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC A. Kieåm tra baøi cuõ :HS Đoïc bài Thö gửi bà và cho biết: + Dòng đầu bức thư ghi những gì ? + Dòng tiếp theo ghi lời xưng hô với ai ? + Noäi dung thö ? + Cuối thư ghi những gì ? GV nhaän xeùt, ghi ñieåm B .Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài :Nêu mục đích , yêu cầu tiết học 2.Taäp vieát thö *GV treo câu hỏi gợi ý bài tập 1, yêu cầu HS đọc đề và các gợi ý : +Em vieát thö cho ai ? … em viết thư cho ông nội , quê ở miền Trung . + Dòng đầu thư , em viết như thế nào ? … Gio Quang , ngaøy .. thaùng …naêm …… + Em viết lời xưng hô với ông như thế nào để thể hiện lòng kính trọng ? ...OÂng noäi kính meán ! + Trong phaàn noäi dung , em seõ thaêm hoûi oâng ñieàu gì , baùo tin gì cho oâng ? ...hỏi thăm sức khoẻ của ông , báo cho ông biết kết quả học tập giữa kì 1 của em ; Kể cho ông tin mừng ... +Ở phần cuối bức thư , em chúc ông điều gì , hứa hẹn điều gì ? ...chúc ông luôn vui vẻ , mạnh khoẻ, thọ lâu đến trăm tuổi ,ông trồng thật nhiều cây ăn quả để cho các cháu vui vẻ .Cháu xin hứa với ông sẽ cố gắng học tập ,ngoan ngoãn để trở thành con ngoan trò giỏi. Không phụ lòng mong đợi của ơng bà , cha mẹ và thầy cô giáo . +Kết thúc lá thư em viết những gì ? ...chào ông , chữ kí và tên của em *HS thi kể.Lớp lắng nghe . * HS thực hành viết bức thư trên giấy rời . -GV nhắc nhở các em trước khi viết thư : + Trình bày thư đúng thể thức ( vị trí dòng ghi ngày tháng , lời xưng hô , lời chào …) + Dùng từ , đặt câu đúng , lời lẽ phù hợp với đối tượng nhận thư ( kính trọng người trên , thân ái với bạn bè …) - GV đi từng bàn giúp các em HS cịn lúng túng, phát hiện những HS viết thư hay . 3.Taäp vieát phong bì thö -HS quan sát phong bì viết mẫu trong SGK , trao đổi cách trình bày mặt trước phong bì ..

(17) GV chốt ý đúng : + Góc bên trái (phía trên) viết rõ tên và địa chỉ người gửi thư . + Góc bên phải (phía dưới) viết rõ tên và địa chỉ người nhận thư ( viết không chính xác , thư sẽ không đến tay người nhận ). + Goùc beân phaûi (phía treân phong bì) daùn tem thö cuûa böu ñieän . -Tổ chức cho HS làm bài.GV quan sát giúp đỡ thêm . -Yêu cầu những em làm xong đọc bài viết của mình. -Nhận xét rút kinh nghiệm bình chọn người viết tốt 4.Cuûng coá daën doø : .NX tieát hoïc - Chốt lại nội dung kiến thức đã học. - Chuẩn bị bài học sau. .................................................... TIẾT 2 TỰ NHIÊN- XÃ HỘI. HỌ NỘI, HỌ NGOẠI .. I. MUÏC TIEÂU : Sau baøi hoïc, hoïc sinh coù khaû naêng : + Giải thích thế nào là học nội, họ ngoại. + Xưng hô đúng với các anh, chị em của bố mẹ. + Giới thiệu được về họ nội, họ ngoại của mình. + Ứng xử đúng với những người họhàng của mình, không phân biệt họ nội hay họ ngoại. II. CHUAÅN BÒ : -Phiếu hoạt động nhóm. -HS sưu tầm trước ảnh họ hàng đến lớp . III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC A.Kiểm tra bài cũ:HS lần lượt lên trả lời: + Trong gia đình em ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất ? + Gia ñình em coù maáy theá heä cuøng chung soáng ? +Theá naøo laø gia ñình 2 theá heä? +Theá naøo laø gia ñình 3 theá heä? * NX chung B.Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Ghi đề bài . 2.Giảng bài: *Hoạt động 1:Làm việc với sách giáo khoa Bước 1:Làm việc theo nhóm -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. + Hương đã cho các bạn xem ảnh của những ai? + Ơng bà ngoại của Hương sinh ra những ai trong ảnh ? + Quang đã cho các bạn xem ảnh của những ai? +Ơng bà nội của Quang sinh ra những ai trong ảnh ? -Cho HS thaûo luaän trong 3 phuùt ..

(18) Bước 2:Làm việc cả lớp Gọi 2 đến 4 em lên nêu lại trước lớp.Cho HS khác nhận xét . GV KEÁT LUAÄN : -Ơng bà sinh ra bố và các anh, chị, em ruộtcủa bố cùng với các con của ho ïlà những người thuộc họ nội. -Ơng bà sinh ra mẹ và các anh, chị, em ruột của mẹ cùng với các con của họlà những người thuộc họ ngoại. Vaøi HS nhaéc laïi . *Hoạt động 2: Kể về họ nội và họ ngoại. Bước 1:GV chia lớp thành 4 nhóm, các bạn nhóm trưởng sẽ thu các tấm ảnh các bạn trong tổ đã sưu tầm và dán lên giấy, sau đó thảo luận với nhau về cách xưng hô qua từng bức ảnh cuï theå Bước 2: -Vài HS đại diện cho nhóm mang hình vừa dán lên trước lớp và giới thiệu . -HS nhoùm khaùc theo doõi- NX. -GV NX chung và nói thêm: Mỗi người ngoài bố, mẹ và anh, chị em ruột của mình, còn có những người học hàng thân thích khác, đó là họ nội, họ ngoại. *Hoạt động 3:Đóng vai Bước 1: Tổ chức, hướng dẫn -GV ñöa ra hai tình huoáng sau : +Em và anh của mẹ đến chơi nhà khi bốmẹ đi vắng . +Em và anh của bố ở quê ra chơi nhà khi bố mẹ đi vắng . Em sẽ ứng xử như thế nào ? Cô yêu cầu nhóm 1&2 thảo luận tình huống 1. Nhóm 3&4 thảo luận tình huống 2. Sau đó phân vai để lên đóng trước lớp . Bước 2:Thực hiện -HS thaûo luaän trong 4 phuùt . -Gọi đội kịch từng nhóm lên thực hiện. NX. KEÁT LUAÄN : Ông bà nội, ông bà ngoại và các cô, dì, chú, bác cùng với các con của họ là những người họ hàng ruột thịt. Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đở những người họ haøng thaân thích cuûa mình. 3.Cuûng coá dặn dò: -Qua bài học này các em cần phải đối xử như ï thế nào với những người họ hàng . -Chơi trò chơi xếp đúng tên gọi: +Họ nội gồm những người nào ? +Họ ngoại gồm những người nào ? Chuẩn bị tiết sau : Thực hành … ............................................................ TIẾT 4 ĐẠO ĐỨC. I.MUÏC TIEÂU :. CHIA SEÛ VUI BUOÀN CUØNG BAÏN (tieát 2).

(19) 1. HS biết cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng bạn trong những tình huống cụ thể, biết đánh giá và tự đánh giá bản thân trong việc quan tâm giúp đỡ bạn . 2.Quý trọng các bạn, biết quan tâm chia sẻ vui buồn với bạn bè. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Phiếu học tập ; Các bài thơ, bài hát về chủ đề tình bạn . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động Lớp hát bài : “Lớp chúng ta đoàn kết.’” GV chuyển ý giới thiệu ghi đề Hoạt đông 1: Phân biệt hành vi đúng , hành vi sai -GV phaùt phieáu hoïc taäp vaø yeâu caàu HS laøm baøi taäp caù nhaân Noäi dung baøi taäp : Em hãy điền vào ô trống chữ Đ trước các việc làm đúng và chữ S trước các việc làm sai đối với bạn . a. Hoûi thaêm , an uûi khi baïn coù chuyeän buoàn . b. Động viên , giúp đỡ khi bạn bị điểm kém . c. Chúc mừng khi bạn được điểm 10 . d. Vui vẻ nhận khi được phân công giúp đỡ bạn học kém . đ. Tham gia cùng các bạn quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp các bạn nghèo trong lớp . e. Thờ ơ cười nói khi bạn đang có chuyện buồn . g. Kết bạn với các bạn bị khuyết tật , các bạn nhà nghèo . h. Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình GV kết luận : Các việc làm a,b,c,d,đ là việc làm đúng vì thể hiện sự quan tâm đến bạn bè khi vui buồn ; thể hiện quyền không bị phân biệt đối xử , quyền được hỗ trợ ,giúp đỡ của trẻ em ngheøo , treû em khuyeát taät . - Caùc vieäc laøm e,h laø vieäc laøm sai vì khoâng quan taâm nieàm vui noãi buoàn cuûa baïn beø . * Hoạt động 2 : Liên hệ và tự liên hệ GV giao nhiệm vụ cho HS liên hệ , tự liên hệ trong nhóm theo các nội dung : + Em đã biết chia sẻ với các bạn trong lớp , trong trường chưa ? chia sẻ như thế nào / +Em đã bao giờ được bạn bè chia sẻ niềm vui, nỗi buồn chưa ? hãy kể một trường hợp cụ thể + Khi được bạn bè chia sẻ vui buồn , em cảm thấy như thế nào ? -HS thảo luận nhóm , liên hệ , tự liên hệ -Các nhóm lên liên hệ trước lớp . GV keát luaän : baïn beø toát caàn phaûi bieát caûm thoâng , chia seû vui buoàn cuøng nhau . Hoạt động 3 : Trò chơi phóng viên Các nhóm HS trong lớp lần lượt đóng vai phóng viên và phỏng vấn các bạn trong lớp các câu hỏi có liên quan đến chủ đề bài học . + Vì sao baïn beø caàn quan taâm chia seû vui buoàn cuøng nhau . + Cần làm gì khi bạn có niềm vui hoặc khi bạn có chuyện buồn ? + Bạn hãy hát một bài hát hoặc đọc thơ , đọc ca dao , tục ngữ về chủ đề tình bạn . + Bạn sẽ làm gì nêu thấy bạn mình phân biệt đối xử với các bạn nghèo , bạn khuyết taät.

(20) Kết luận chung : Khi bạn bè có chuyện vui , buồn em cần chia sẻ cùng bạn để niềm vui được nhân lên , nỗi buồn được vơi đi . Mọi trẻ em đều có quyền được đối xữ bình đẳng . Daën doø Cần quan tâm đến bạn bè trong lớp, trong xóm,… ………………………………………………………………. An toàn giao thông Bài 5: CON ĐƯỜNG AN TOÀN ĐẾN TRƯỜNG I . MỤC TIÊU - Biết các đặc điểm an toàn/ kém an toàn của đường đi. - Biết lựa chọn đường đến trường an toàn nhất - Có thói quen chỉ đi trên những con đường an toàn đến trường II . CHUẨN BỊ - Phiếu đánh giá các điều kiện của con đường - Tranh minh họa III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài: 3HS nhắc lại tựa * Hoạt động 1:Dường phố an toàn và kém an toàn -GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu nêu tên - HS cả lớp chia lớp thành 4nhóm, thảo một số đường phố mà em biết, miêu tả một luận và kể tên số đặc điểm chính đại diện nhóm trình bày trước lớp. GV nhận xét Cả lớp nhận xét +Theo em đường đó là an toàn hay nguy hiểm.? - Phát cho mỗi nhóm một phiếu đánh HS làm việc theo nhóm giá, nêu yêu cầu: đánh dấu + vào đường HS báo cáo kết quả phố an toàn * Hoạt động 2 : Luyện tập tìm con đường an toàn -Yêu cầu HS quan sát sơ đồ SGK , tìm con HS quan sát sơ đồ, lựa chọn đường an toàn nhất. HS trình bày , giải thích lí do vì sao lựa -GV nhận xét , kết luận: cần chọn con đường chọn. an toàn khi đi đến trường, con đường ngắn Cả lớp nhận xét có thẻ không là con đường an toàn. *Hoạt động 3:Lựa chọn con đường an toàn khi đi học -Yêu cầu HS giới thiệu con đường đến trường mỗi ngày HS giới thiệu con đường em đến trường GV phân tích ý đúng, ý chưa đúng của HS. mỗi ngày, cho biết đoạn nào an toàn, đoạn GV kết luận con đường an toàn ở địa nào chưa an toàn. phương. HS nhận xét, bổ sung Củng cố dặn dò –GV tóm lại những ý chính Nhắc nhở HS lựa chọn con đường an toàn khi đi học..

(21) &óóóóó. óóóóó. THỂ DỤC Bài 20:ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BAØI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” .. I.Muïc tieâu -Ôn 4 dộng tác vươn thở , tay, chânvà lườn của bài thể dục phát triển chung . Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng . -Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức” Yêu cầu biết cách chơi và chơi một cách tương đối chủ động . II . Ñòa ñieåm vaøphöông tieän - Địa điểm :sân trường vệ sinh sạch, thoáng mát ,bảo đảm an toàn . - Phöông tieän :coøi ,keû vaïch cho troø chôi . III.Nội dung và Phương pháp lên lớp . 1.Phần mở đầu : -GV nhận lớp ,phổ biến nội dung , yêu cầu bài giờ học -GV cho HS giaäm chaân taïi choã voã tay ,haùt. -Chạy chậm theo địa hình tự nhiên . Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong , khởi động các khớp và chơi trò chơi “Đứng ngồi theo leänh” -Khởi động xoay khớp cổ tay ,cổ chân ,đầu gối ,khớp hông ,khớp vai theo nhịp hô 2x8n 2.Phaàn cô baûn * Ôn 4 động tác vươn thở,tay,chân , lườn của bài thể dục phát triển chung -GV chia từng tổ do tổ trưởng điều khiển . GV đi từng tổ để uốn ắn , sửa chữa những động taùc sai cuûa HS -Tập liên hoàn hai động tác vươn thở và tay : 2=>3 lần (mỗi động tác 2x 8 nhịp ) + Ôn động tác chân 2 =>3 lần (2 x 8nhịp) + Ôn động tác lườn 2=>3 lần (2 x 8 nhịp) + Tập liên hoàn 2 động tác chân và lườn (2 x 8nhịp) - Tập 4 động tác thể dục đã học 2=> 3 lần *Chơi Trò chơi “ Chạy tiếp sức ”. -HS tham gia chơi chủ động đúng luật *Tập phối hợp các ĐT sau :tập hợp hàng ngang , dóng hàng ,điểm số,quay phải ,quay trái;đi chuyển hướng phải ,trái: 3.Phaàn keát thuùc : -Đi thường theo nhịp và hát . -GV heä thoáng baøi Daên doø :veà nhaø oân 4 doäng taùc theå duïc phaùt trieån chung . -G/V hoâ “giaûi taùn”,HS hoâ: “khoeû”..

(22) MĨ THUẬT. (GV CHUYÊN DẠY). ......................................................... TIẾT 4 THUÛ COÂNG.

(23) KIỂM TRA PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH I.MUÏC TIEÂU -Đánh giá kiến thức, kĩ năng của HS qua sản phẩm gấp hình hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong các hình đã học, dán một trong các hình đã học. II.CHUAÅN BÒ -Các mẫu đã học. III.CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Giới thieäu baøi GV giới thieäu, ghi đề 2.Neâu yeâu caàu kieåm tra -GV viết đề lên bảng:”Em hãy gấp hoặc gấp, cắt, dán một trong những hình đã học” -Cho HS quan sát mẫu các bài đã học. -GV yêu cầu HS chọn một hình đã học, thực hiện. Lưu ý các nếp gấp phải thẳng, phẳng, đều và đẹp. 3.HS laøm baøi kieåm tra. Gv theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. 4.Đánh giá -HS noäp baøi. -GV thu bài, đánh giá sản phẩm của từng HS. 5.Nhaän xeùt, daën doø -GV nhận xét sự chuẩn bị của HS. -Dặn:Chuẩn bị học bài Cắt, dán các chữ cái đơn giản. .................................................... TIẾT 3 ÂM NHẠC. HỌC HÁT BÀI: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT I.MỤC TIÊU -Nhận biết tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát. -Hát đúng giai điệu và lời ca, lưu ý những chỗ nửa cung trong bài. -Giáo dục tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè. II.GV CHUẨN BỊ -Hát chuẩn xác bài Lớp chúng ta đoàn kết -Chép sẵn lời ca lên bảng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU *Hoạt động 1:Dạy hát bàiLớp chúng ta đoàn kết -Giới thiệu bài , tác giả:Nhạc sĩ Mộng Lân. -GV hát mẫu -Cả lớp đọc lời ca. -GV dạy hát từng câu. -Luyện tập luân phiên theo dãy bàn, theo tổ nhóm. *Hoạt động 2:Hát kết hợp gõ đệm -Hát gõ đệm theo nhịp 2. 4 Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hoà tình thân..

(24) x. x. x. x. -GV gõ tiết tấu lời ca của 4 câu hát trong bài.Hỏi: Các em có nhận xét gì về tiết tấu của 4 câu hát?(Cách gõ giống nhau) Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hoà tình thân. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. *Hoạt động 3:Củng cố- dặn dò -HS hát lại cả bài, Gv nhắc nhở HS thể hiện tình cảm vui tươi, sôi nổi . -Về nhà tập hát cho thuộc bài hát . ..................................................... TẬP ĐỌC : QUÊ HƯƠNG. I/ MUÏC TIEÂU : 1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng : - Chú ý đọc đúng các từ ngữ : trèo hái, diều bay, nghiêng che, trăng tỏ, mỗi người , chỉ một , lớn tuổi . . . - Ngắt đúng nhịp 2/4, hoặc 4/2 ở từng dòng thơ , nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ dài. hơn sau từng dòng thơ .. - Bước đầu biểu lộ được tình cảm qua giọng đọc ( nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả hình ảnh thân thuộc ở quê hương : chùm khế ngọt, đường đi học, rợp bướm vàng bay. . .) . 2. Rèn kĩ năng đọc hiểu. - Đọc thầm tương đối nhanh và nắm được nội dung bài. Cảm nhận được vẻ đẹp giản dị ,. -. thaân thuoäc cuûa vaûnh vaät queâ höông . Hiểu được ý nghĩa của bài thơ : Tình yêu quê hương là tình cảm rất tự nhiên và sâu sắc. Tình yêu quê hương làm người ta lớn lên ..

(25) 3.Hoïc thuoäc loøng baøi thô. II/CHUAÅN BÒ: - Tranh minh hoạ bài tập đọc, bảng phụ chép bài thơ để hướng dẫn học thuộc lòng. III/ LÊN LỚP : Hoạt động dạy 1.Baøi cuõ: -Goïi 3 HS leân baûng keå laïi caâu chuyeän gioïng queâ höông : -GV laéng nghe nhaän xeùt ghi ñieåm. 2.Bài mới : Giới thiệu bài: Tình yêu quê hương là đề tài rất nhieàu caâu chuyeän , baøi thô , baøi haùt … Hoâm trước các em đã học mẩu chuyện giọng quê hương .Đó là một cậu chuyện cảm động về những người con xa quê hương . Hôm nay , các em sẽ học bài thơ Quê hương của tác giả Đỗ Trung Quân . Được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc , bài thơ thành bài hát được rất nhiều người thích . Hoạt động 1:Luyện đọc *Đọc mẫu -GV đọc diễn cảm bài thơ : giọng thong thả , nheï nhaøng , tình caûm ; ngaét nhòp thô vaø nghæ hôi đúng ; kéo dài hơn ở các tiếng vần với nhau trong từng khổ thơ : ngày- bay , đồng –sông , nhoû-toû , che- heø Toùm taét : Qua baøi ta thaáy tình yeâu queâ höông laø tình cảm rất tự nhiên và sâu sắc . Tình yêu quê hương làm cho người ta lớn lên . *Đọc từng câu +Baøi naøy coù maáy doøng thô? -GV yêu cầu HS đọc nối tiếp bài thơ . -GV lắng nghe và hướng dẫn đọc từ khó. *Đọc từng khổ thơ trước lớp +Baøi naøy coù maáy khoå thô ? -GV treo khổ thơ lên bảng hướng dẫn HS luyện đọc ngắt, nghỉ. Queâ höông/ laø con dieàu bieác/ Tuổi thơ/ con thả trên đồng/ Quê hương/ là con đò nhỏ/ Eâm đềm khua nước/ ven sông.// Quê hương/ nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi/ thành người .// *Đọc từng khổ thơ trong nhóm. Hoạt động học. -HS leân baûng keå chuyeän noái tieáp nhau.. -HS nhăc lại tựa bài. -HS laéng nghe.. -Lớp lắng nghe để đọc đúng yêu cầu.. -HS đọc thầm. … 16 doøng thô HS đọc nối tiếp hai dòng thơ. … coù 4 khoå thô HS luyên đọc ngắt ,nghỉ hơi. HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.. HS đọc theo nhóm bàn Thi đọc giữa hai nhóm.

(26) Cả lớp đọc đồng thanh Hoạt động 2:Hướng dẫn tìm hiểu bài *Yêu cầu HS đọc 3 khổ thơ đầu. +Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương ?. GV nhaän xeùt , choát yù *Yêu cầu HS đọc khổ cuối +Vì sao quê hương đọc so sánh với mẹ ?. GV nhaän xeùt ,toùm yù + Em hieåu yù 2 doøng cuoái baøi thô nhö theá naøo ?. GV nhaän xeùt , toång keát baøi Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ. -GV hướng dẫn HS học thuộc tại lớp từng khổ thô roài caû baøi. -GV gọi vài HS lên bảng đọc thuộc bài thơ. 3. CUÛNG COÁ - DAËN DOØ: -GV gọi từng tổ lên đọc thi cả bài. -Dặn dò về nhà chuẩn bị bài sau : Thư gửi bà. -GV nhaän xeùt tieát hoïc.. -1HS đọc 3 khổ thơ ,cả lớp đọc thầm và trả lời. … Chùm khế ngọt, đường đi học rợp bướm vàng bay, con diều biếc thả trên cánh đồng, con đò nhỏ khua nước ven soâng , caàu tre nhoû, noùn laù nghieâng che , ñeâm traêng toû , hoa cau ruïng trắng ngoài hè . HS laéng nghe nhaän xeùt. - HS đọc thầm khổ thơ cuối HS thảo luaän caâu hoûi … Vì đó là nơi ta được sinh ra được nuôi dưỡng lớn khôn, giống như ngườig mẹ đã sinh thành. . . - HS đọc 2 dòng thơ cuối bài, trao đổi nhoùm ñoâi: + Nếu ai không nhớ quê hương, không yeâu queâ höông mình thì khoâng theå thành người tốt được . + Không nhớ , không yêu quê hương cũng như không nhớ , không yêu mẹ . Như vậy thì không trở thành một người toát ./... -HS luyện học thuộc lòng tại lớp. Thi đọc thuộc từng khổ thơ, cả bài thơ.. THEÅ DUÏC ĐỘNG TÁC CHÂN, LƯỜN CỦA BAØI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN XƯƠNG. I.MUÏC TIEÂU - Ôn động tác vươn thở, tay. Yêu cầu HS thực hện đúng động tác . - Học động tác chân, lườn, của bài thể dục phát triển xương. Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác cơ bản. - Troø chôi : Nhanh leân baïn ôi. Yeâu caàu HS bieát caùch chôi. II.CHUAÅN BÒ - Coøi, keû saân chôi troø chôi. III.LÊN LỚP Hoạt động dạy Hoạt động học.

(27) 1Phần mở đầu : -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . -Cho HS khởi động. 2/Phaàn cô baûn : -Oân động tác cươn thở và động tác tay của bài thể duch phaùt trieån chung. -Gv nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác, mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhòp. -Gv vừa làm mẫu vừa hô nhịp, liên tục hết động tác này đến động tác kia. -Gv chú ý sửa 1 số sai HS thường mắc và hướng dẫn cách sửa. *Học động tác chân: -GV nêu tên động tác, sau đố vừa làm mẫu vừa nêu tên động tác. -Hướng dẫn HS nhịp 1 chân chếch hình chữ vê, hai tay dang ngang. -Nhịp 2 hai tay thẳng về phía trước đầu gối hơi chuøng. -Nhòp 3 veà tö theá nhòp 1. -Nhòp 4 veà tö theá chuaån bò. -GV yeâu caàu HS taäp theo ñôn vò toå. -GV gọi từng tổ lên tập rồi nhận xét ghi điểm. -Học động tác lườn : -GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho HS. -GV hướng dẫn tập : -Nhòp 1 hai chaân dang roäng baèng vai tay dang ngang lòng bàn tay ngửa. -Nhòp 2 : Hai chaân dang roäng baèng vai tay thaúng nghiêng người về bên trái tay phải chống hông. -Nhòp 3 veà tö theá nhòp 1. -Nhòp 4 veà tö theá chuaån bò. -Chôi troø chôi nhanh leân baïn ôi. -Gv phoå bieán luaät chôi caùch chôi. 3/Phaàn keát thuùc : -GV cho HS xếp 1 vòng tròn và hát 1 bài đã học. -Về nhà ôn lại 2 động tác đã học . -GV nhaän xeùt tieát hoïc. Thứ tư. -HS khởi động trong vòng 3 – 4 phuùt,theo haøng ngang.. -HS thực hiện trong vòng 5 -6 phút.. -HS lắng nghe theo dõi từng động taùc. -HS thực hiện thneo yêu cầu của Gv.. -HS taäp theo.. -Tổ trưởng điều khiển tổ mình tập.. -HS taäp theo Gv. -HS theo dõi từng nhịp để tập đúng từng nhịp của động tác lườn. HS tập hợp hàng dọc.. -HS chôi trong voøng 6-8 phuùt. -HS lắng nghe để chơi đúng luật.. TAÄP VIEÁT. Ôn chữ hoa G.

(28) I. MUÏC TIEÂU : - Củng cố cách viết chữ hoa G. - HS viết đúng tên riêng : - Viết câu ứng dụng :. OÂng Gioùng Gió đưa cành trúc la đà Tieáng chuoâng traán vuõ canh gaø Thoï Xöông .. II. CHUAÅN BÒ: -Bảng con, chữ mẫu , vở viết. III. Hoạt động dạy học :. Hoạt động dạy 1. Kieåm tra baøi cuõ : -Gv chấm 1 số vở nhận xét . -Gv đọc từ : Gò Công . -Gv nhaän xeùt phaàn vieát baûng . 2. Bài mới : Giới thiệu bài : GV ghi tựa ôn chữ hoa G Hoạt động 1:Luyện viết bảng con *Viết chữ hoa -Gv yeâu caàu HS tìm caùc chö õhoa coù trong baøi -GV chốt ý : Các chữ hoa trong bài là : G, OÂ, C, V, X -Gv giới thiệu chữ mẫu -GV viết mẫu hướng dẫn HS quan sát từng nét Gv hướng dẫn hs viêt bảng con . -GV nhaän xeùt *Viết từ ứng dụng - GV vieát maãu leân baûng : OÂng Gioùng . -Giới thiệu:Theo một câu chuyện cổ, Oâng Gióng còn gọi là Thánh Gióng, Phù Đổng Thiên Vương quê ở làng Gióng,là người sống vào thời vua Hùng, đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm. -GV hướng dẫn viết tên riêng : Oâng Gióng -GV yeâu caàu hs vieát baûng con -GV theo doõi nhaän xeùt . *Viết câu ứng dụng -GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng . -Giúp HS hiểu:Tả cảnh đẹp và cuộc sống thanh bình trên đất nước ta(Trấn Vũ là một đền thờ ở gần Hồ Tây, Thọ Xương là một huyện cũ của Hà Nội trước đây.) -Hướng dẫn HS viết từ Gió, Trấn Vũ, Thọ Xöông. Hoạt động 2:Viết bài vào vở -GV yêu cầu hs viết bài vào vở .. Hoạt động học -hs nộp vở . -hs vieát baûng con .. - HS laéng nghe -HS đọc các chữ hoa có trong bài lớp nghe nhaän xeùt . -HS quan sát từng con chữ . -HS vieát baûng. -HS laéng nghe .. -HS quan sát mẫu chữ . -HS laáy baûng con vieát baøi 2 HS đọc. Gió đưa cành trúc la đà . Tieáng chuoâng Traán Vuõ canh gaø Thoï Xöông. HS vieát baûng con.. -HS lấy vở viết bài.

(29) -GV theo doõi HS vieát baøi Hoạt động 3:Chấm, chữa bài -Gv thu vở chấm, nhận xét . 3. CUÛNG COÁ - DAËN DOØ -Về nhà viết bài ở nha, học thuộc câu ứng duïng.ø -Chuaån bò baøi sau Thứ năm. -hs ngồi đúng tư thế khi viết bài -hs nộp vở tập viết. TOÁN Tieát 49 KIEÅM TRA. I . MUÏC TIEÂU: - Kiểm tra kết quả học tập môn toán giữa kì I của HS , tập trung vào : - Kĩ năng nhân ,chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân 6,7 ; bảng chia 6,7. Kĩ năng thực hiện nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số , chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở từng lượt chia) . - Nhận biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài thông dụng . - Đo độ dài đoạn thẳng ; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước . - Kĩ năng tìm một trong các phần bằng nhau của một số , giải bài toán liên quan đến gấp moät soá leân nhieàu laàn . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học A .Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - 3 HS nhaéc laïi GV nhaän xeùt B .Dạy bài mới 1 .Giới thiệu bài :“Kiểm tra” - Ghi tựa 2.GV viết đề kiểm tra lên bảng GV ghi đề kiểm tra : Baøi 1 : Tính nhaåm 6 x3 = ; 24 : 6 = ; 7 x 2 = ; 42 : 7 = 7 x 4 = ; 35 : 7 = ; 6 x 7 = ; 54 : 6 = 6 x 5 = ; 49 : 7 = ; 7 x 6 = ; 70 : 7 = Baøi 2 : Tính 12 20 86 2 99 3 x7 x6 Baøi : 3. 2m 20cm … 2m25cm ; 8m 62 cm … 6m 60cm 4m 50cm … 450cm ; 3m5cm … 300 cm 6m 60cm … 6m6cm ; 1m 10cm …110cm Bài 4 : Chị nuôi được 12 con gà , mẹ nuôi được nhiều gấp 3 aln62 số gà của chị . Hỏi mẹ nuôi được bao nhiêu con gaø Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có dộ dài 9cm . Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/3 độ dài đoạn thaúng AB . GV yêu cầu HS đọc đề kĩ làm vào giấy nháp trước khi làm. HS đọc đề kĩ làm vào giấy nháp.

(30) vào vở . Tự lực làm bài không nhìn bài cùa bạn . Xem lại bài trướcc khi nộp . Gv theo doõi HS laøm baøi. 3.Thu baøi GV thu baøi cuûa HS, daën baøi veà nhaø. GV nhận xét thái độ làm việc của HS.. trước khi làm vào vở . - HS làm bài vào vở. THUÛ COÂNG BAØI 7 : CẮT, DÁN CHỮ I,T.. I .MUÏC TIEÂU - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I,T. - Kẻ, cắt, dán được chữ I,T đúng qui trình kĩ thuật. - HS thích cắt, dán chữ. II . CHUAÅNBÒ -Mẫu chữ I,T. -Tranh qui trình -Dụng cụ, vật liệu để làm mẫu. III .CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP Thời Noäi dung cô baûn Hoạt động dạy gian 2phuùt Giới thiệu bài GV đưa mẫu, giới thiệu, ghi tựa. 7 phuùt GV giới thiệu mẫu, hướng Hoạt động 1:Hướng daãn quan saùt vaø nhaän xeùt daãn quan saùt vaø nhaän xeùt. 14 phuùt. Hoạt động 2:Hướng daãn maãu Bước 1:Kẻ chữ I, T. Bước 2:Cắt chữ T. Bước 3:Dán chữ I, T. GV vừa thực hiện mẫu, vừa hướng dẫn: Lật mặt sau tờ giấy màu, kẻ, cắt hai hình chữ nhật coù chieàu daøi 5oâ, roäng 1oâ vaø roäng 3oâ. Chấm các điểm đánh dấu hính chữ T. Sau đó kẻ chữ T theo hình đã đánh dấu Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ t theo đường dấu giữa. Cắt theo đường kẻ nửa chữ T. Kẻ một đường chuẩn, sắp xếp chữ cho cân đối trên đường chuẩn. Bôi hồ, dán chữ vào chỗ. Hoạt động học 3HS nhắc tựa HS quan saùt, nhaän xeùt: +Nét chữ rộng 1ô +Nửa bên trái và nửa beân phaûi gioáng nhau, coù theå gaáp ñoâi theo chieàu dọc cắt theo đường kẻ. +Chữ cao 5ô HS theo doõi, nhaéc laïi từng bước ..

(31) 8 phuùt. 2 phuùt. Thực hành. Daën doø. qui ñònh. Tổ chức cho HS thực haønh, theo doõi, uoán naén.. GV dặn HS nhớ cách thực hieän, chuaån bò cho tieát thực hành sau.. Theå duïc Mó thuaät XEM TRANH TÓNH VAÄT. HS nhắc lại các bước thực hiện. HS thực hành theo nhoùm.. I.MUÏC TIEÂU -HS làm quen với tranh tĩnh vật. -Hiểu biết thêm cách sắp xếp hình, cách vẽ màu ở tranh. -Cảm thụ vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. II.CHUAÅN BÒ Söu taàm moät soá tranh tónh vaät. III.LÊN LỚP Hoạt động dạy Hoạt động học 3HS nhắc tựa. Giới thiệu bài: GV dẫn dắt, giới thiệu, ghi tựa. Hoạt động 1:Xem tranh HS làm việc, trao đổi theo nhóm. -Yêu cầu HS quan sát tranh ở vở Tập vẽ, gợi ý để HS trả lời: …họa sĩ Đường Ngọc Cảnh +Tác giả bức tranh là ai? …saàu rieâng, maêng cuït,… +Tranh vẽ những loại hoa quả nào? … +Hình dáng của những loại hoa quả đó? +Màu sắc của các loại hoa, quả đó. +Hình ảnh chính của bức tranh đặt ở vị trí nào?Tỉ lệ hình ảnh chính so với hình aûnh phuï? ] +Em thích bức tranh nào nhất? -GV nhận xét , giảng thêm:Họa sĩ Đường Ngọc Cảnh đã nhiều năm tham gia giảng dạy tại trường ĐHMT CN. Oâng rất thành công về đề tài phong cảnh, tĩnh vật. Oâng có nhiều tác phẩm đoạt giải trong các cuộc triễn lãm quốc tế và trong nước. Hoạt động 2:Nhận xét, đánh giá. -GV nhận xét chung giờ học. -Khen ngợi những HS phát biểu xây dựng baøi. Daën doø Söu taàm tranh tónh vaät, vaø taäp nhaän xeùt..

(32) Chuaån bò baøi veõ caønh laù. SINH HOẠT LỚP. Noäi dung 1. Lớp trưởng :Nhận xét các hoạt động của lớp trong tuần qua về các mặt : Học tập,Lao động ,Vệ sinh ,Nề nếp ,Các hoạt động khác : 2. Giaùo vieân : Nhaän xeùt chung Tuyeân döông caùc toå , nhoùm , caù nhaân tham gia toát . Nhắc nhở các tổ ,nhóm ,cá nhân thực hiện chưa tốt . 3.Kế hoạch tuần tới : -Thực hiệnchương trình tuần 11 -Thi đua học tốt ,thực hiện tốt nội qui của lớp của trường.(Thi khảo sát chất lượng giữa kì I ) - Thi đua nói lời hay làm việc tốt . Phân công trực nhật . Chú ý : Viết chữ đúng mẫu ,trình bày bài viết sạch đẹp . - Nhắc nhở giữ gìn vệ sinh cá nhân, áo quần sạch sẽ .Giữ gìn sách vở,đồ dùng học tập tốt * Lưu ý : Trước khi đi học xem lại TKB để mang đúng ,đủ sách vở ,đồ dùng học tập các môn hoïc. -Thi vở sạch chữ đẹp trong tổ, trong lớp. -Thi boâng hoa ñieåm 10 daâng taëng thaày coâ..

(33)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×