Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

cu cai trang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (758.73 KB, 12 trang )

(1)

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MN THÂN YÊU


ĐỀ TÀI: TRUYỆN “CỦ CẢI TRẮNG”(2)

I

.

Mục đích yêu cầu.-Trẻ nhớ nội dung truyện, tên tên các nhân vật
trong truyện,


-Trẻ thể hiện được vai các nhân vật truyện qua
trò chơi.


-Giáo dục trẻ yêu thương, chia sẻ chơi hịa
đồng cùng nhau .


II. Chuẩn bị.


- Cơ: máy chiếu,truyên kể(3)

•Hoạt động 1: Gây hứng thú


- Cho trẻ hát và vận động bài hát “ Trời nắng, trời
mưa”.


- Đàm thoại cùng trẻ;


- Các chú thỏ trong bài hát đang làm gì?
- Khi trời đổ mưa thì các chú thỏ đi đâu?
- Khi mưa thời tiết như thế nào?(4)

•* Hoạt động 2: K truy n “ C c i tr ng”ể ệ ủ ả ắ
•- Cơ k lần 1 k diễn cảmể ể + k t h p c ch ế ợ ử ỉđiệu b .ộ


•- Cơ cho tr ẻ đón tên câu truy nệ


•- Cô k l n 2 + ể ầ máy chi u ế có n i dungộ câu(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

→ Giáo dục trẻ yêu thương, chia sẻ chơi
hòa đồng cùng nhau


Cô kể lần 3 + Trẻ cùng đóng vai nhân vật
truyện .


* Hoạt động 3: K t ế thúc


- Hỏi lại tên câu truyện(12)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×