Tải bản đầy đủ (.docx) (62 trang)

Ke hoach giang day

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (361.42 KB, 62 trang )

(1)Thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2016 TUẦN 1 (tiết 1) ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 4. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. - Biết hát kết hợp vận động theo bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: Đàn Organ -Nhạc cụ gõ, đệm: Thanh phách. -Tranh ảnh minh họa -Tổ chức cho các tổ thi đua trình bày ba bài hát Em yêu hoà bình, Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan để tạo không khí vui tươi, sôi nổi. III. Hoạt động dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Ôn tập ba bài hát -Giáo viên đặt câu hỏi: Ở lớp 4 các em đã được học những bài hát nào? Kể tên bài hát? -GV đánh giá và nêu tên 12 bài hát đã học và giới thiệu, trong tiết học này chúng ta sẽ ôn 3 bài hát trong 12 bài hát đã nêu tên. -Ôn bài hát Quốc ca Việt Nam: +Giáo viên đàn giai điệu một đoạn nhạc, học sinh nói đoạn nhạc đó nằm trong bài bài hát nào? +Giáo viên đệm đàn, bắt nhịp cho học sinh hát. +Sửa những chỗ các em hát còn chưa đạt +Học sinh trình bày bài hát. - Ôn bài hát: Chúc mừng +Giáo viên gõ một đoạn tiết tấu trong bài hát, yêu cầu học sinh lắng nghe và nói tên bài hát. +Yêu cầu học sinh nhắc lại bài Chúc mừng là nhạc của nước nào? +Giáo viên đệm đàn, bắt nhịp cho học sinh hát đồng thanh. +GV hướng dẫn những chỗ hát còn sai.

(2) +Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. + Mời từng tổ thực hiện. - Ôn bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan +Giáo viên đàn giai điệu bài hát, học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả. +Giáo viên đệm đàn, học sinh hát lại bài hát +Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách +Học sinh hát kết hợp vận động theo nhạc +Mời một nhóm 3-5 em lên biểu diễn 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2016 TUẦN 2 (tiết 2) HỌC HÁT: BÀI REO VANG BÌNH MINH Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I. Mục tiêu: - Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết tác giả bài hát là Lưu Hữu Phước. - Học sinh biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp và theo phách. - Góp phần giáo dục học sinh niềm lạc quan, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ III. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. 3.Bài mới:.

(3) Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Học hát bài Reo vang bình minh - Treo tranh minh hoạ, giới thiệu bài hát - Hát mẫu - Yêu cầu học sinh nêu cảm nhận về bài hát - Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu: đoạn 1, gồm 4 câu. Tiết tấu câu 1 và 3 giống nhau, tiết tấu câu 2 và 4 giống nhau. - Khởi động giọng: Dịch giọng (-4) + Đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Pha trưởng. Học sinh nghe và đọc bằng nguyên âm La. - Tập hát từng câu theo lối móc xích: +Đoạn 1 chia làm 4 câu: Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2 – 3 lần. Bắt nhịp (2 -1) và đàn giai điệu để học sinh hát hòa theo đàn. +Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát. +Mời một học sinh khá hát lại +Cả lớp hát, giáo viên lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn học sinh sửa lại. +Tập các câu tiếp theo tương tự, xong hai câu cho học sinh hát nối câu hát. +Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 - Bắt nhịp cho học sinh hát cả bài. - Tiếp tục sửa những chỗ học sinh hát còn chưa đạt, thực hiện đúng những tiếng hát luyến và tiếng hát ngân dài 3 phách. -Nhắc học sinh lấy hơi đầu câu hát, thể hiện sắc thái vui, tha thiết, hồn nhiên của bài hát. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm - Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp - Học sinh trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo phách - Học sinh trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách -Yêu cầu học sinh trình bày lại bài hát, đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách -Mời một nhóm đứng lên trình bày lại bài hát -Nhận xét -Giáo dục học sinh niềm lạc quan, tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. .Củng cố - dặn dò: -Học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả.

(4) -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2016 TUẦN 3 (tiết 3) ÔN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 I. Mục tiêu: - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca bài Reo vang bình minh. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Biết đọc bài TĐN số 1. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ -Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Bảng phụ chép bài Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi. III. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Giáo viên cho cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách -Giáo viên sửa những chỗ học sinh hát sai. -Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm. -Giáo viên hướng dẫn học sinh vận động phụ hoạ theo nhạc. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ hoạ -Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. -Nhận xét.

(5) *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi. -Giới thiệu bài tập đọc nhạc: +Giáo viên treo bài tập đọc nhạc lên bảng. +Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì? Gồm có mấy ô nhịp? +Bài tập đọc nhạc được chia làm hai câu, mỗi câu có bốn ô nhịp. -Tập đọc tên nốt nhạc: +Gọi học sinh đọc tên nốt nhạc ở khuông thứ nhất. +Giáo viên chỉ nốt nhạc ở khuông thứ hai, học sinh đồng thanh đọc tên nốt nhạc. -Luyện tập cao độ: +Học sinh nói tên nốt trong bài từ thấp đến cao. +Khuông nhạc có 4 nốt: Đồ, rê, mi, son. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hoà theo. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-son cho học sinh đọc hoà theo. +Giáo viên đàn các nốt son-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hoà theo -Luyện tập tiết tấu: +Giáo viên gõ tiết tấu, học sinh xung phong gõ lại. +Giáo viên làm mẫu cách vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. +Giáo viên bắt nhịp 2-3, học sinh vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. -Tập đọc từng câu: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, sau đó đàn từng câu một. +Đàn 1 câu ba lần: Lần một học sinh lắng nghe, Lần hai và ba học sinh đọc nhẩm theo đàn. +Học sinh xung phong đọc, cả lớp đoc. +Giáo viên sửa chỗ sai cho học sinh. -Tập đọc cả bài: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. +Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa chỗ sai. Không đàn. -Ghép lời ca: +Giáo viên đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời ca. +Cả lớp hát lời và gõ phách. +Một học sinh hát lời, một học sinh đọc nhạc. +Nhận xét 4.Củng cố - dặn dò: -Học sinh hát và vận động phụ họa theo bài hát. -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa..

(6) -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016 TUẦN 4 (tiết 4) HỌC HÁT: BÀI HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Nhạc và lời: Huy Trân I. Mục tiêu: - HS hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, tiết tấu lời ca. - Góp phần giáo dục học sinh yêu cuộc sống hoà bình, lên án chiến tranh, bạo lực. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Nhạc cụ gõ, đệm: Thanh phách III. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Bắt nhịp cho học sinh hát lại bài hát 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Học hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh -Giáo viên treo tranh minh họa giới thiệu bài hát: Các em đã học được nhiều bài hát về chủ đề hòa bình như: Hòa bình cho bé, Bầu trời xanh, Tiếng hát bạn bè mình, Em yêu hòa bình…ở các lớp dưới. Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu một bài hát mới của nhạc sĩ Huy Trân cũng viết về chủ đề đó. Bài hát nói lên ước mơ của tuổi thiếu nhi được sống trong thế giới yên vui, hạnh phúc, không có bạo lực chiến tranh. -Giáo viên hát bài hát kết hợp đệm đàn cho học sinh nghe. -Đọc lời ca: Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu, đọc lời 1 nối tiếp sang lời 2. -Khởi động giọng: Từ 1-2 phút.

(7) +Giáo viên đàn chuỗi âm ngắn ở giọng son trưởng. Học sinh nghe và đọc bằng nguyên âm la. -Tập hát từng câu: theo lối móc xích +Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu khoảng 2-3 lần. Học sinh nghe và nhẩm theo đàn. +Giáo viên bắt nhịp 2 - 1 để học sinh hát hoà theo đàn. Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát, hát đúng tiết tấu móc giật. +Giáo viên lắng nghe học sinh hát, sửa những chỗ sai. Hát những chỗ khó làm mẫu cho học sinh. +Học sinh nối từ từ các câu hát cho đến khi hoàn chỉnh bài hát. -Học sinh hát cả bài, sửa những chỗ còn sai, thể hiện đúng những nốt ngân dài, trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu lời ca. -Giáo viên hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Gợi ý cho học sinh hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca -Mời cá nhân học sinh thực hiện -Cho nửa lớp gõ đệm theo nhịp, nửa lớp gõ đệm theo tiết tấu -Học sinh tập hát đúng nhịp độ, thể hiện sắc thái mạnh mẽ, sôi nổi của bài hát. -Yêu cầu học sinh hát theo cách hát đối đáp, kết hợp gõ đệm theo nhịp. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo dục các em lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, yêu hòa bình, ghét chiến tranh -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(8) Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2016 TUẦN 5 (tiết 5) ÔN TẬP BÀI HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 2 I.Mục tiêu: -Học sinh hát đúng lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Học sinh biết trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. -Học sinh đọc đúng giai điệu, đúng cao độ, trường độ, ghép lời kết hợp gõ phách bài tập đọc nhạc số 2. II.Chuẩn bị của giáo viên : -Nhạc cụ: đàn organ (trường chính), nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ cho bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Đọc nhạc và đàn giai điệu bài tập đọc nhạc số 2. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Giáo viên cho cả lớp chia thành bốn nhóm hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm (Đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách): +Nhóm 1: câu 1 (hãy xua tan…đen tối) +Nhóm 2: câu 2 (Để bầu trời…màu xanh) +Nhóm 3: câu 3 (Hãy bay lên…câu trắng) +Nhóm 4: câu 4 (cho bầy em…trời xanh) +Đoạn điệp khúc cả bốn nhóm đồng thanh hát (La la …la la la) -Giáo viên sửa những chỗ học sinh hát sai. -Lấy tinh thần xung phong, học sinh lên hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. Nếu động tác đẹp sẽ hướng dẫn cho cả lớp. -Giáo viên hướng dẫn học sinh vận động phụ họa theo nhạc. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa -Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ..

(9) *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 2: Mặt trời lên. -Giới thiệu bài tập đọc nhạc: +Giáo viên treo bài tập đọc nhạc lên bảng. +Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì? Gồm có mấy ô nhịp? +Bài tập đọc nhạc được chia làm hai câu, mỗi câu có bốn ô nhịp. -Tập đọc tên nốt nhạc: +Gọi học sinh đọc tên nốt nhạc ở khuông thứ nhất. +Giáo viên chỉ nốt nhạc ở khuông thứ hai, học sinh đồng thanh đọc tên nốt nhạc. -Luyện tập cao độ: +Học sinh nói tên nốt trong bài từ thấp đến cao. +Khuông nhạc có 5 nốt: Đồ, rê, mi, son, la. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hoà theo. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-son-la cho học sinh đọc hoà theo. +Giáo viên đàn các nốt la-son-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hoà theo -Luyện tập tiết tấu: +Giáo viên gõ tiết tấu, học sinh xung phong gõ lại. +Giáo viên làm mẫu cách vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. +Giáo viên bắt nhịp 2-3, học sinh vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. -Tập đọc từng câu: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, sau đó đàn từng câu một. +Đàn 1 câu ba lần: Lần một học sinh lắng nghe, Lần hai và ba học sinh đọc nhẩm theo đàn. +Học sinh xung phong đọc, cả lớp đoc. +Giáo viên sửa chỗ sai cho học sinh. -Tập đọc cả bài: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. +Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa chỗ sai. Không đàn. -Ghép lời ca: +Giáo viên đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời ca. +Cả lớp hát lời và gõ phách. +Một học sinh hát lời, một học sinh đọc nhạc. -Học sinh hát đối đáp và đồng ca theo sự hướng dẫn của giáo viên. -Học sinh sửa sai -Một vài em lên hát và vận động phụ hoạ cho bài hát. -Học sinh tập vận động theo nhạc -Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát -Học sinh trình bày bài hát theo nhóm.

(10) -Học sinh theo dõi -Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp 3/4, gồm có 8 ô nhịp. -Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. -Học sinh đọc tên nốt nhạc. 4.Củng cố - Dặn dò: -Nhân xét tiết học. -Nhắc nhở học sinh về tập lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Đọc bài tập đọc nhạc và ghép lời ca. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2016. TUẦN 6. (tiết 6). HỌC HÁT: BÀI: CON CHIM HAY HÓT Nhạc: Phan Huỳnh Điểu Lời: Đồng dao I.Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết đây là bài hát do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác nhạc theo lời của đồng dao -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp. -Giáo dục các em tình cảm yêu thiên nhiên, gắn bó hơn với thiên nhiên. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Hát chuẩn xác và truyền cảm bài hát Con chim hay hót. -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: Gọi một học sinh nhắc lại bài học tiết trước 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Học hát bài Con chim hay hót. -Học sinh lắng nghe, ghi nhớ -Giới thiệu bài hát: Đồng dao là những câu văn vần được truyền miệng trong sinh hoạt của trẻ em từ xa xưa. Khi hát đồng dao tre em thường kết hợp với nhiều trò chơi thú vị. Dựa.

(11) trên một bài đồng dao, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sáng tác bài Con chim hay hót. Bài hát có giai điệu vui tươi, ngộ nghĩnh, giản dị, hóm hỉnh, sinh động rất phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết rất nhiều ca khúc dành cho trẻ em như: Đội kèn tí hon, nhớ ơn Bác, những em bé ngoan…ông sinh năm 1924 tại Đà Nẵng. Một số câu đồng dao nổi tiếng: Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cửa nhà trời, lạy cậu lạy mợ…Hay: Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương… -Giáo viên hát bài hát kết hợp đệm đàn cho học sinh nghe. -Đọc lời ca: +Cho học sinh đọc bài đồng dao (trang 13) +Học sinh đọc lời bài hát theo tiết tấu lời ca (trang 12) -Bài hát được chia thành bảy câu hát. -Luyện thanh: Từ 1-2 phút +Giáo viên đàn chuỗi âm ngắn ở giọng pha trưởng. Học sinh nghe và đọc bằng nguyên âm la. -Tập hát từng câu: theo lối móc xích +Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu khoang2-3 lần. Học sinh nghe và nhẩm theo đàn. +Giáo viên bắt nhịp 1-2 để học sinh hát hoà theo đàn. Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát. +Giáo viên lắng nghe học sinh hát, sửa những chỗ sai. Hát những chỗ khó làm mẫu cho học sinh. +Học sinh nối từ từ các câu hát cho đến khi hoàn chỉnh bài hát. -Học sinh hát cả bài, sửa những chỗ còn sai. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Giáo viên hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp, theo phách. -Cho nửa lớp gõ đệm theo phách, nửa lớp gõ đệm theo nhịp. -Học sinh tập hát đúng nhịp độ, thể hiện sắc thái nhí nhảnh, vui tươi, hồn nhiên của bài. -Học sinh lắng nghe giáo viên hát mẫu. -Học sinh tập đọc lời ca: +Đọc bài đồng dao +Đọc lời bài hát theo tiết tấu. -Học sinh ghi nhớ -Luyện thanh. -Học sinh tập hát từng câu +Lắng nghe giai điệu và hát nhẩm theo đàn +Học sinh hát theo đàn +Học sinh hát, sửa những chỗ còn hát sai. +Học sinh hát nối các câu -Học sinh hát cả bài -Lắng nghe hướng dẫn và gõ đệm. -Cả lớp hát, nửa lớp gõ đệm theo phách, nửa lớp gõ đệm theo nhịp -Học sinh thể hiện sắc thái bài hát -Học sinh trả lời: bài Gà gáy.

(12) hát. -Giáo viên hỏi câu hỏi củng cố: trong bài hát có từ le te. Chúng ta đã học bài hát nào có từ -Hát lĩnh xướng le te? -Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng: một em hát lĩnh xướng câu 1, 3, 5. Các em còn lại hát -Hát kết hợp gõ đệm theo phách hoà giọng câu 2, 4, 6,7. -Học sinh trình bày bài hát kết hợp gõ đệm -Ghi nhớ theo phách. -Giáo dục học sinh phải biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2016. TUẦN 7 (Tiết 7) ÔN TẬP BÀI HÁT: CON CHIM HAY HÓT ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1, 2 I.Mục tiêu: -Học sinh hát theo lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài hát Con chim hay hót -Học sinh biết trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Học sinh biết đọc nhạc và ghép lời ca bài tập đọc nhạc số 1 và số 2. II.Chuẩn bị của giáo viên : -Nhạc cụ: đàn organ, nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ cho bài hát -Đọc nhạc. đàn giai điệu, đánh nhịp bài tập đọc nhạc số 1 và số 2. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập..

(13) -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? -Bài Con chim hay hót là của ai sáng tác? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Con chim hay hót -Học sinh hát bài Con chim hay hót kết hợp gõ đệm với hai âm sắc. Giáo viên sửa lại những chỗ học sinh hát sai. -Học sinh trình bày bài hát bằng cách hát lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm (cách hát đã được hướng dẫn ở tiết trước) -Hát kết hợp vận động theo nhạc: +Học sinh xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. +Học sinh nào có động tác đẹp nhất, phù hợp nhất sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo. -Cả lớp hát kêt hợp vận động phụ hoạ -Trình bày bài hát theo nhóm, tổ. Lên biểu diễn trước lớp. -Giáo viên nhận xét *Hoạt động 2: Ôn tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 1. -Luyện tập cao độ: +Giáo viên đàn các nốt đồ, rê, mi, son rồi cho cả lớp đọc hoà theo +Giáo viên quy định đàn các nốt son, mi, rê, đồ rồi cho cả lớp đọc hoà theo. -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách. -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo nhịp: Giáo viên làm mẫu sau đó học sinh thực hiện. *Hoạt động 3: Ôn tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 2. -Luyện tập cao độ: +Giáo viên đàn các nốt đồ, rê, mi, rê, đồ rồi cho cả lớp đọc hoà theo +Giáo viên quy định đàn các nốt mi, son, la, son, mi rồi cho cả lớp đọc hoà theo. -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết. Hoạt động của học sinh -Học sinh hát kết hợp gõ đệm với hai âm sắc -Học sinh trình bày bài hát -Hát kết hợp vận động theo nhạc: +Học sinh xung phong hát và vận động phụ hoạ. +Cả lớp tập động tác phụ hoạ -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ hoạ -Trình bày theo nhóm, tổ -Học sinh lắng nghe -Luyện tập cao độ -Học sinh đọc hoà theo đàn -Học sinh đọc hoà theo đàn -Học sinh đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách -Học sinh đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo nhịp. -Luyện tập cao độ -Học sinh đọc hoà theo đàn -Học sinh đọc hoà theo đàn -Học sinh đọc nhạc kết hợp gõ đệm.

(14) hợp gõ đệm theo phách. theo phách -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết -Học sinh đọc nhạc kết hợp gõ đệm hợp gõ đệm theo nhịp: Giáo viên làm mẫu theo nhịp sau đó học sinh thực hiện. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. -Ôn lại hai bài tập đọc nhạc số 1 và số 2.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2016. TUẦN 8 (tiết 8) ÔN TẬP HAI BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH, HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH. NGHE NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca -Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc không lời. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: đàn organ, nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Đàn giai điệu, đệm đàn và hát bài Cho con. III.Các bước dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh.. Hoạt động của học sinh.

(15) -Học sinh hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: Đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách. Chú ý nhắc học sinh thể hiện tình cảm hồn nhiên, trong sáng của bài hát. -Đề nghị học sinh nói cảm nhận về bài hát Reo vang bình minh. -Kể tên môt vài bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. -Hát kết hợp gõ đệm. -Nêu cảm nhận. -Học sinh kể tên bài hát: Múa vui, thiếu nhi thế giới liên hoan, lên đàng… -Học sinh hát bằng cách hát lĩnh -Học sinh trình bày bài hát bằng cách hát lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm. xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm: Lĩnh xướng: Reo vang…ngập hồn ta. Đồng ca: Líu líu… muôn năm. -Học sinh trình bày bài hát bằng cách -Học sinh trình bày bài hát bằng cách hát đối hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm. đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm: Chia lớp thành hai nhóm: +Nhóm 1: Reo vang…vang đồng. +Nhóm 2: La bao la…..hoa lá. +Nhóm 1: Cây rung cây…..hương nồng. +Nhóm 2: Gió đón gió…..hồn ta. +Đồng ca: Líu líu…..muôn năm. -Trình bày bài hát theo nhóm. -Trình bày bài hát theo nhóm, kết hợp gõ đệm theo phách và vận động phụ hoạ. *Hoạt động 2: Ôn bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Học sinh hát bằng cách hát đối đáp, -Học sinh hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca đồng ca kết hợp gõ đệm. kết hợp gõ đệm: Đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách. -Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp -Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp vận vận động phụ hoạ. động phụ hoạ. -Chim bồ câu -Trong bài hát hình ảnh nào tượng trưng cho chim hoà bình? -Hoà bình cho bé, bầu trời xanh, tiếng -Kể tên một vài bài hát về chủ đề hoà bình? hát bạn bè mình, em yêu hoà bình…. *Hoạt động 3: Nghe nhạc: Cho con -Học sinh lắng nghe -Giáo viên đàn giai điệu bài hát -Học sinh trả lời -Hỏi học sinh về tên bài hát, tên tác giả và nội dung bài hát? (Học sinh không biết thì giáo viên giới thiệu) -Học sinh theo dõi -Giáo viên trình bày bài hát, nói qua về giai điệu và tiết tấu của bài hát..

(16) 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay, vận động đẹp. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. -Dặn học sinh về lắng nghe âm nhạc và tìm hiểu về âm nhạc nhiều hơn nữa.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2016. TUẦN 9 (tiết 9) HỌC HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA Nhạc và lời: Hoàng Long I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết hát kết hợp vỗ tay theo giai điệu bài hát. -Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hoàng Long. -Thông qua bài hát, giáo dục các em thêm kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Hát chuẩn xác và truyền cảm bài hát Những bông hoa những bài ca. -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: Gọi một học sinh nhắc lại bài học tiết trước 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Dạy bài hát Những bông hoa những bài ca. -Giới thiệu bài hát: Các em đã học một số bài hát về chủ đề mái trường, thầy cô. Em nào nhớ và có thể kể tên một số bài hát đó? -Giáo viên treo tranh minh hoạ: Hôm nay các em học bài hát Những bông hoa, những bài ca, bài hát nói về ngày nhà giáo Việt Nam 20-. Hoạt động của học sinh -Đi tới trường, bài ca đi học, trên con đường đến trường, em yêu trường em… -Quan sát, theo dõi..

(17) 11. Bài hát có giai điệu tươi vui, náo nức, thể hiện tình cảm biết ơn của các em học sinh trong ngày hội tưng bừng của các thầy, cô giáo. Tác giả của bài hát là nhạc sĩ Hoàng Long, ông cũng là chủ biên cuốn sách giáo khoa Âm nhạc 5 mà chúng ta đang học. -Đệm đàn và hát mẫu cho học sinh nghe. -Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu. Bài hát có hai lời, mỗi lời chia thành 6 câu. Học sinh đọc xong lời một cho học sinh đọc tiếp sang lời hai. -Luyện thanh: Đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Đô trưởng cho học sinh khởi động giọng. -Tập hát từng câu: Tập hát lời 1 +Đàn giai điệu mỗi câu khoảng 2-3 lần, học sinh hát nhẩm theo đàn, giáo viên bắt nhịp 2-1 để học sinh hát hoà theo đàn. +Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu mỗi câu hát, giáo viên hát mẫu những chỗ cần thiết. Lắng nghe để phát hiện học sinh hát sai ở chỗ nào, sửa sai cho học sinh. +Hát nối các câu hát. +Hoc sinh hát lời 1 khoảng 2 lần, sau đó tập lời hai tương tự lời 1. -Cho học sinh hát cả bài, tiếp tục sửa những chỗ học sinh hát chưa đạt, nhắc học sinh thể hiện đúng những chỗ cao độ chuyển quãng 6, quãng 7 và tiếng hát ngân dài 3 phách trong bài hát. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. -Giáo viên làm mẫu hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Học sinh tập hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát, nhóm còn lại vỗ tay theo phách. Sau đó đổi lại. -Hướng dẫn học sinh hát đối đáp, nửa lớp hát câu 1, 3, 5 nửa còn lại hát câu 2, 4, 6. -Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Bài hát giáo dục chúng ta điều gì? 4.Củng cố - dặn dò:. -Lắng nghe -Đọc lời ca theo tiết tấu. -Khởi động giọng -Tập hát từng câu +Lắng nghe đàn, hát nhẩm theo đàn, nghe giáo viên bắt nhịp hát hoà theo đàn. +Học sinh ghi nhớ, chú ý hát chính xác các câu hát. +Hát nối các câu hát. +Tập hát lời 2 -Hát cả bài, lắng nghe và ghi nhớ.. -Học sinh quan sát. -Hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Nửa lớp hát, nửa lớp gõ đệm. -Học sinh hát đối đáp. -Hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo..

(18) -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa) -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Gợi ý cho học sinh về nhà tìm động tác phụ hoạ cho bài hát.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016. TUẦN 10 (tiết 10) ÔN TẬP BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI. I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ -Nhận biết một số nhạc cụ nước ngoài: Săc-xô-phôn, Tờ-rôm-pét, Phơ-luýt, Cờ-lari-nét. II.Chuẩn bị của giáo viên : -Nhạc cụ: đàn organ, nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ cho bài hát -Tranh ảnh phụ III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? -Bài Những bông hoa những bài ca là sáng tác của ai? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca. -Cho học sinh ôn lại bài hát bằng cách hát đối đáp. Nhóm 1 hát câu 1, 3. Nhóm 2 hát câu 2, 4. Còn câu 5, 6 hát đồng ca. -Bắt nhịp cho học sinh hát và vỗ tay theo. Hoạt động của học sinh -Học sinh thực hiện -Hát và vỗ tay theo phách.

(19) phách -Hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. -Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp -Hướng dẫn học sinh một vài động tác phụ hoạ đơn giản. -Cả lớp hát và vận động theo nhạc -Chỉ định một nhóm 5-6 em lên biểu diễn bài hát. *Hoạt động 2: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. -Kèn Sacxaphone: Giáo viên treo tranh, giới thiệu nhạc cụ. Có nhiều loại kèn sacxaphone, trong dàn nhạc giao hưởng kèn này ít được sử dụng nhưng trong dàn nhạc jazz nó lại đóng vai trò quan trọng. Âm thanh của nhạc cụ này hơi kích động, phát âm ngân rung, âm lượng vang, trữ tình, trong sáng. +Giáo viên dùng âm thanh kèn sacxaphone đánh cho học sinh nghe. -Kèn trompette: Giáo viên treo tranh, giới thiệu nhạc cụ. Kèn trompette có nhiều loại, lạo kè giọng si giáng được dùng nhiều trong dàn nhạc giao hưởng. Trompette có âm vực cao, âm thanh sáng chói, rực rỡ, đồng thời cũng có thể diễn tả được những nét nhạc trữ tình, say đắm. +Cho học sinh nghe âm thanh của kèn trompette -Flute: Là một loại sáo thuộc bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng. Có nhiều dạng khác nhau, flute giọng Đô là phổ biến trong dàn nhạc giao hưởng. Âm thanh dịu nhẹ, mềm mại, nhiều chất thơ, có khi hơi xa xăm, huyền bí, gợi cảm giác khoáng đạt, bình yên của cảnh đồng quê. +Cho học sinh nghe âm thanh của flute. -Kèn Clarinette: thuộc bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng, là nhạc cụ có tính năng linh hoạt, âm thanh mềm mại, thuần khiết tạo nên hiệu quả phong phú trong dàn nhạc. +Cho học sinh nghe âm thanh của Kèn Clarinette. -Học sinh quan sat -Hát và vỗ tay theo nhịp -Tập động tác phụ hoạ đơn giản -Hát và vận động theo nhạc -Học sinh thực hiện -Học sinh chú ý quan sát, lắng nghe và ghi nhớ.. -Học sinh phân biệt.

(20) -Giáo viên đánh lại âm thanh của 4 loại nhạc cụ cho học sinh phân biệt.. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay, vận động đẹp. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. -Dặn học sinh về lắng nghe âm nhạc và tìm hiểu về âm nhạc nhiều hơn nữa -Tìm hiểu thêm về các loại nhạc cụ. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016. TUẦN 11 (tiết 11) TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 NGHE NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài đã học -Biết đọc nhạc và ghép lời bài tập đọc nhạc số 3 -Nghe một bài dân ca hoặc một trích đoạn nhạc không lời. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Đọc nhạc và đàn giai điệu bài tập đọc nhạc số 3 -Chuẩn bị một bài dân ca hoặc trích đoạn nhạc không lời. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? -Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài Những bông hoa những bài ca 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh.

(21) *Hoạt động 1: Tập đọc nhạc: Bài tập đọc nhạc số 3 -Giáo viên treo bảng phụ đã kẻ sẵn bài tập đọc nhạc số 3 lên bảng. -Hỏi học sinh: Nốt thấp nhất trong bài, nốt cao nhất trong bài là nốt nào? -Một học sinh nêu tên các nốt nhạc có trong bài? -Giáo viên chỉ từng nốt, học sinh đọc tên nốt nhạc. -Trường độ của bài gồm các hình nốt gì? -Học sinh luyện tập hình tiết tấu thứ nhất có trong sách, vừa gõ tiết tấu vừa đọc tên hình nốt. Luyện tập hình tiết tấu thứ hai tương tự. +Học sinh nhìn vào bài tập đọc nhạc, vừa đọc tên nốt, vừa gõ tiết tấu. -Học sinh luyện tập cao độ theo thang âm các nốt có trong bài. -Bài tập đọc nhạc chia làm 2 câu ngắn, câu 1 có 4 ô nhịp, câu 2 mở rộng có 6 ô nhịp. Giáo viên chỉ từng nốt trong bài, học sinh đọc đúng cao độ và trường độ của các nôt. -Khi học sinh đọc trôi chảy, giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc nhạc. -Chỉ định 1-2 em học khá đọc nhạc cả bài cho cả lớp cùng nghe. -Giáo viên đàn giai điệu cả bài 2 lần, lần thứ nhất học sinh đọc nhạc, lần thứ hai học sinh ghép lời ca, vừa đọc vừa gõ đệm theo phách. -Chia lớp thành hai nửa, một nửa đọc nhạc, một nửa hát lời ca sau đó đổi ngược lại.. -Học sinh quan sát -Nốt thấp nhất là nốt Đô, nốt cao nhất là nốt La. -Đồ-rê-mi-son-la -Học sinh đọc tên nốt nhạc -Trắng, đen, đơn -Luyện tập tiết tấu +Đọc tên nốt kết hợp gõ tiết tấu -Luyện tập cao độ theo thang âm trong bài. -Lắng nghe, đọc bài tập đọc nhạc. -Đọc hòa theo đàn -1-2 học sinh khá đọc bài -Đọc nhạc kết hợp ghép lời ca.. -Một nửa lớp đọc nhạc, một nủa lớp hát lời ca. Sau đó đổi ngược lại. -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo theo phách. phách. -Cá nhân đọc. -Chỉ định cá nhân đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách. *Hoạt động 2: Nghe nhạc -Lắng nghe -Mở bài Trống cơm, dân ca đồng bằng Bắc Bộ. -Theo dõi, lắng nghe -Giáo viên giới thiệu xuất sứ, nội dung bài hát: -Lắng nghe Trống cơm là một loại nhạc cụ gõ đã có ở nước ta thời nhà Lý, thế kỷ thứ X. Trước khi đánh trống, các nhạc công thời xưa thường lấy cơm nóng nghiền nát, miết một dúm vào giữa mặt trống để định âm cho tiếng trống, vì vậy mà có tên gọi là trống cơm. Nhạc cụ này thường được dùng trong.

(22) các dàn nhạc chèo, tuồng và tang lễ. -Bài hát nói lên tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống của người nông dân. -Học sinh nêu cảm nhận. -Nêu cảm nhận -Nghe nhạc lần thứ hai. -Nghe nhạc 4.Củng cố-Dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học. -Ôn tập lại bài tập đọc nhạc số 3, đọc đúng giai điệu, hát đúng lời ca. -Nhớ bài Trống cơm là dân ca đồng bằng Bắc Bộ. -Tìm hiểu thêm về các làn điệu dân ca. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016. TUẦN 12 (tiết 12) HỌC HÁT: BÀI: ƯỚC MƠ Nhạc Trung Quốc I.Mục tiêu: -Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca -Biết bài Uớc mơ là nhạc của Trung Quốc. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Cảm nhận những hình tượng đẹp trong bài hát. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Bản đồ thế giới hay quả địa cầu. -Đàn và hát chuẩn xác bài Uớc mơ. -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Hôm nay bài mới, dài và khó nên cô không kiểm tra bài cũ 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Dạy hát bài ước mơ. Hoạt động của học sinh -Học sinh quan sát, theo dõi trên.

(23) -Giáo viên treo tranh, bảng phụ lên bảng, giới thiệu sơ về đất nước Trung Quốc: Trung Quốc là một nước lớn, đông dân nhất thế giới với hơn 1,3 tỉ dân. Trung Quốc có một nền văn hóa lâu đời, có Vạn Lý Trường Thành dài vạn dặm, được xây dựng cách đây hàng ngàn năm, là một kì quan của thế giới. +Chúng ta đã học một số bài hát nước ngoài như: Đàn gà con (nhạc Nga, lớp 1), Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc Pháp, lớp 2), Chúc mừng sinh nhật (nhạc Anh), Con chim non (dân ca Pháp), Chúc mừng (nhạc Nga, lớp 4). Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài hát ước mơ, nhạc Trung Quốc. -Hát mẫu bài hát (dịch giọng -5), học sinh nhận xét giai điệu bài hát. -Cho học sinh đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát. -Luyện thanh: Từ 1-2 phút. -Tập hát từng câu: theo lối móc xích. +Giáo viên đàn giai điệu của từng câu hát, một câu đàn khoảng 2-3 lần, cho học sinh lắng nghe, hát nhẩm theo đàn. gọi học sinh khá đứng dậy hát cho cả lớp nghe. +Bắt nhịp cho học sinh hát hòa theo đàn. +Tập xong hai câu, cho học sinh nối hai câu hát lại với nhau. +Nhắc học sinh lấy hơi đúng cách, chú ý những chỗ có luyến và ngân dài (nốt tròn) cho đủ trường độ. +Giáo vên sửa sai cho học sinh. Các câu sau tập tương tự. -Cho học sinh hát cả bài (hát hòa theo đàn), hát nhiều lần để nhớ giai điệu và thuộc lời ca. -Giáo viên không đàn, lắng nghe học sinh hát để sử sai cho học sinh. -Mời nhóm, tổ, cá nhân hát. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Hướng dẫn học sinh gõ đệm theo phách -Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách -Mời một học sinh đứng dậy hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Học sinh hát kết hợp vận động tại chỗ. -Cho học sinh phát biểu cảm nhận. bảng, lắng nghe giáo viên thuyết trình. +Nhớ lạicác bài hát nước ngoài. -Lắng nghe, nhận xét giai điệu -Đọc lời ca -Luyện thanh -Tập hát từng câu: +Lắng nghe giai điệu, hát nhẩm theo đàn +Hát hòa theo đàn +Nối các câu hát. +Chú ý lấy hơi, hát đúng chỗ luyến, ngân đủ trường độ -Hát cả bài -Sửa sai -Nhóm, tổ, cá nhân hát -Tập gõ đệm theo phách -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Học sinh thực hiện -Hát kết hợp vận động tại chỗ -Bài hát thể hiện tình cảm thiết tha, trìu mến, giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại. -Ghi nhớ.

(24) -Giáo dục học sinh phải biết yêu thiên nhiên, yêu hòa bình. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học -Nhắc học sinh về ôn lại bài hát, hát đúng, thuộc giai điệu, lời ca của bài hát. -Hát kết hợp vỗ tay theo phách. -Tìm một vài động tác phụ họa cho bài hát. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016. TUẦN 13 (Tiết 13) ÔN TẬP BÀI HÁT: ƯỚC MƠ TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 4 I.Mục tiêu: -Học sinh hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và thể hiện tình cảm thiết tha, trìu mến của bài hát Ước mơ. -Tập trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. -Thể hiện đúng cao độ, trường độ bài tập đọc nhạc số 4. -Tập đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Một vài động tác phụ họa cho bài hát Ước mơ. -Nhạc cụ : Đàn Organ -Bảng phụ kẻ sẵn bài tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác III.Hoạt động dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? -Bài hát là nhạc của nước nào? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh.

(25) *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Ước mơ -Cho học sinh hát lại bài hát Ước mơ (giáo viên đệm đàn). -Học sinh hát theo tay chỉ huy của giáo viên, thể hiện tình cảm thiết tha, trìu mến của bài hát. -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Mời từng nhóm hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Hướng dẫn động tác phụ họa: +Cho học sinh tự tìm 1-2 động tác phụ họa cho bài hát, động tác nào đẹp sẽ được dạy cho cả lớp (Lớp nào không có học sinh tự làm được động tác phụ họa, giáo viên hướng dẫn động tác đã chuẩn bị). -Học sinh hát kết hợp vận động phụ họa -Vận động phụ họa theo nhóm, tổ -Mời một nhóm 4-5 em lên biểu diễn. *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác. -Giáo viên treo bảng phụ lên bảng -Cho học sinh nhận xét bài tập đọc nhạc số 4 (về nhịp, cao độ, trường độ) -Gọi học sinh nói tên nốt nhạc từ thấp lên cao -Chỉ nốt nhạc học sinh đọc tên nốt -Hướng dẫn học sinh luyện tập cao độ, đọc thang âm Đồ-rê-mi-son-la-đô theo đàn. -Luyện tập tiết tấu: Bài tập đọc nhạc gồm 2 khuông nhạc, có cùng chung một âm hình tiết tấu. Giáo viên hướng dẫn học sinh gõ tiết tấu. -Giáo viên đàn giai điệu cả bài, sau đó tập cho học sinh từng câu một. Đàn giai điệu từng câu khoảng 2-3 lần, nhắc học sinh lắng nghe đàn, đọc nhẩm theo đàn và đọc thành tiếng, giáo viên bắt nhịp. -Học sinh xung phong đọc lại câu 1, cả lớp cùng đọc. -Tập câu 2 tương tự như câu 1. -Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa sai cho học sinh. -Giáo viên đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp ghép lời, cả lớp kết hợp gõ phách. -1 học sinh đọc nhạc, 1 học sinh hát lời. -Cả lớp đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách. -Giáo viên đàn giai điệu, học sinh đọc nhạc và ghép lời.. -Học sinh thực hiện -Thể hiện tình cảm thiết tha, trìu mến của bài hát -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Nhóm thực hiện -Tập động tác phụ họa. -Hát kết hợp vận động phụ họa -Vận động theo nhóm, tổ -4-5 em lên biểu diễn -Quan sát -Nhận xét -Trả lời -Thực hiện -Luyện tập cao độ -Luyện tập tiết tấu. -Tập đọc từng câu. -Học sinh đọc -Tập câu 2 -Đọc cả bài tập đọc nhạc -Đọc nhạc và ghép lời -Học sinh thực hiện -Cả lớp đọc nhạc và ghép lời -Nghe giai điệu, đọc nhạc và ghép lời hoàn chỉnh..

(26) 4.Củng cố - Dặn dò: -Cho học sinh hát lại bài hát và vận động phụ họa theo nhạc -Giáo viên nhắc học sinh về ôn lại bài hát và vận động phụ họa cho bài hát. -Ôn lại bài tập đọc nhạc, đọc đúng giai điệu và ghép lời bài tập đọc nhạc.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2016. TUẦN 14 (tiết 14) ÔN TẬP HAI BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA, ƯỚC MƠ NGHE NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của hai bài hát -Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát -Nghe một ca khúc thiếu nhi II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: Đàn organ -Nhạc cụ gõ: Thanh phách -Chuẩn bị bài hát: Ca ngợi tổ quốc III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập hai bài hát 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca -Giáo viên đàn giai điệu bài hát Những bông hoa những bài ca. Học sinh nhận biết -Học sinh hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp vỗ tay theo phách. -Chi lớp thành 4 nhóm, hát theo cách hát nối tiếp, đồng ca. Hoạt động của học sinh -Học sinh lắng nghe, nhận biết bài hát. -Hát đối đáp, đồng ca kết hợp vỗ tay theo phách -Hát nối tiếp.

(27) -Học sinh hát và vận động theo nhạc. -Mời một nhóm học sinh lên biểu diễn trước lớp *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Ước mơ -Mời một học sinh hát lại bài hát Ước mơ -Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp chia đôi. Giáo viên lắng nghe sửa những chỗ hát sai cho học sinh. -Nhắc học sinh thể hiện tính chất thiết tha, trìu mến của bài hát -Học sinh hát bằng cách hát lĩnh xướng, đồng ca. -Hát và vận động theo nhạc -Từng nhóm, tổ thực biểu diễn *Hoạt động 3: Nghe nhạc -Giới thiệu tác phẩm: Ca ngợi tổ quốc Nhạc sĩ Hoàng Vân có rất nhiều sáng tác hay cho tuổi thiếu nhi, như là: Em yêu trường em, con chim vành khuyên, mùa hoa phượng nở…Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Ca ngợi tổ quốc, là một trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỉ 20. -Học sinh nghe giai điệu bài hát Ca ngợi tổ quốc -Học sinh nêu cảm nhận về bài hát -Nghe nhạc lần thứ hai. -Hát và vận động theo nhạc -Thực hiện -Thực hiện -Hát và vỗ tay theo nhịp chia đôi -Thể hiện bài hát -Thực hiện -hát và vận động phụ họa -Thực hiện -Lắng nghe, ghi nhớ. -Lắng nghe -Nêu cảm nhận -Nghe nhạc. 4.Củng cố-Dặn dò: -Giáo viên nhắc học sinh về ôn lại hai bài hát và vận động phụ họa cho bài hát. -Nên nghe nhạc nhiều để phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc -Ôn lại các bài tập đọc nhạc. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016. TUẦN 15 (tiết 15) ÔN TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3, SỐ 4 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I.Mục tiêu:.

(28) -Tập biểu diễn một số bài hát đã học -Biết nội dung câu chuyện và nghe bài Dạ cổ hoài lang II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: Đàn organ -Đọc nhạc, ghép lời bài tập đọc nhạc số 3, số 4. -Tranh, ảnh minh họa cho bài hát. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Một học sinh nhắc lại bài học tiết trước 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập đọc nhạc số 3 -Luyện tập cao độ: Học sinh đọc chuỗi âm Đồrê-mi-son-la -Luyện tập tiết tấu: Học sinh ôn lại tiết tấu bài tập đọc nhạc số3. -Nửa lớp đọc nhạc nửa lớp gõ tiết tấu, sau đó đổi lại phần trình bày. -Mời cá nhân học sinh đứng dậy đọc nhạc, đọc theo nhóm. -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp vỗ tay theo phách. -Mời hai học sinh, một học sinh đọc nhạc, một học sinh hát lời. *Hoạt động 2: Ôn tập đọc nhạc số 4 -Luyện tập cao độ: Học sinh đọc chuỗi âm Đồrê-mi-son-la-đố. -Luyện tập tiết tấu: Gõ lại tiết tấu bài tập đọc nhạc số 4 -Nửa lớp đọc nhạc nửa lớp gõ tiết tấu, sau đó đổi lại phần trình bày. -Mời cá nhân học sinh đứng dậy đọc nhạc, đọc theo nhóm. -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp vỗ tay theo phách. -Mời hai học sinh, một học sinh đọc nhạc, một học sinh hát lời. *Hoạt động 3: Kể chuyện âm nhạc: Nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Hoạt động của học sinh -Luyện tập cao độ -Gõ lại tiết tấu của bài tập đọc nhạc -Học sinh thực hiên -Cá nhân học ính đọc, đọc theo nhóm -Đọc nhạc, hát lời và gõ đệm theo phách -Thực hiện -Luyện tập cao độ -Luyện tập tiết tấu Học sinh thực hiên -Cá nhân học sinh đọc, đọc theo nhóm -Đọc nhạc, hát lời và gõ đệm theo phách -Thực hiện.

(29) -Cho học sinh nghe bản nhạc Dạ cổ hoài lang -Giáo viên giới thiệu câu chuyện: Hôm nay các em sẽ nghe câu chuyện về danh nhân âm nhạc Việt Nam, đó là nghệ sĩ Cao Văn Lầu với tác phẩm Dạ cổ hoài lang nổi tiếng, bản nhạc này được người dân Nam Bộ rất yêu thích và coi như một tài sản tinh thần vô giá. -Giáo viên treo tranh, kể chuyện, trong khi kể kết hợp cho các em xem các loại đàn. -Giải thích: Gia Định là tên gọi xưa, hiện nay địa danh này thuộc thành phố Hồ Chí Minh. -Củng cố nội dung: +Ông sinh ngày, tháng năm nào? Ở đâu? +Ông học các loại nhạc cụ nào? Học nhạc ở đâu?. -Lắng nghe. -Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ -Ghi nhớ. -22/12/1892 tại Gia Định. -Đàn tranh, đàn kìm, đánh trống và ca. Học ở thầy Nhạc Khị +Tác phẩm đầu tiên của ông là gì? -Bá Điểu sau đổi tên thành Thu phong. +Dạ cổ hoài lang là gì? Bài hát như thế nào? -Đêm nghe tiếng trống nhớ chồng. Bài hát hay, buồn. +Qua bài kể chuyện chúng ta thấy Cao Văn Lầu -Là công dân xuất sắc của nước là người như thế nào? Việt Nam. Ông vĩ đại, hiểu tình người, mơ mộng. -Học sinh tóm tắt lại nội dung câu chuyện. -Thực hiện -Nghe nhạc -Nghe nhạc 4.Củng cố-Dặn dò: -Về ôn lại hai bài tập đọc nhạc. -Kể lại câu chuyện về Cao Văn Lầu -Giáo dục thái độ cho học sinh: Gợi nên lòng tự hào với nền âm nhạc dân tộc, yêu mến, bảo vệ các làn điệu dân ca, động viên học sinh cố gắng học tập âm nhạc.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2016. TUẦN 16 (tiết 16) HỌC BÀI HÁT DO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN I.Mục tiêu:.

(30) -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. -Có thêm hiểu biết về bài hát của địa phương -Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách -Đàn giai điệu và đệm hát bài Mùa hè cao nguyên. ( Nhạc và lời: Linh Nga Niê Kđăm) III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: Bài hôm nay dài và khó nên cô không kiểm tra bài cũ 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Học hát bài: Mùa hè cao nguyên -Giới thiệu bài hát: Hôm nay chúng ta sẽ được học một bài hát sáng tác cho địa phương của chúng mình. Đó là bài Mùa hè cao nguyên. ( Nhạc và lời: Linh Nga Niê Kđăm) -Giáo viên hát mẫu -Đọc lời ca theo tiết tấu -Luyện thanh: Từ 1-2 phút -Tập hát từng câu: Giáo viên đàn giai điệu từng câu khoảng 2-3 lần, nhắc học sinh lắng nghe, hát nhẩm theo đàn. Sau đó bắt nhịp cho học sinh hát hòa theo đàn. +Tập xong hai câu, cho học sinh hát nối liền hai câu, hướng dẫn học sinh lấy hơi, hát rõ lời, tròn tiếng, nhí nhảnh. +Sửa những chỗ học sinh hát chưa đúng, tập các câu tiếp theo tương tự. -Cho học sinh hát cả bài, hát theo tổ, nhóm. Hát nhiều lần để nhớ giai điệu và thuộc lời ca. -Mời một học sinh hát lại bài hát *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Giáo viên làm mẫu. -Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát, một nhóm gõ đệm theo phách, sau đó đổi ngược lại. -Mời cá nhân học sinh hát lại bài hát.. Hoạt động của học sinh -Lắng nghe. -Nghe giai điệu bài hát -Đọc lời ca -Luyện thanh -Tập hát từng câu. -Nối các câu hát -Sửa sai -Thực hiện -Học sinh hát -Quan sát -Hát kết hợp vỗ tay theo phách -Thực hiện -Cá nhân hát.

(31) 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. Hát kết hợp vỗ tay theo phách.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2016. TUẦN 17 (tiết 17) TẬP BIỂU DIỄN HAI BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH, HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Tập biểu diễn hai bài hát -Biết hát kết hợp vận động phụ họa theo nhạc. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Reo vang bình minh -Học sinh hát bài reo vang bình minh kết hợp gõ đệm theo nhịp. Chú ý nhắc học sinh thể hiện tình cảm hồn nhiên, trong sáng của bài hát. -Trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp đồng ca kết hợp gõ đệm: +Nhóm 1: Reo vang….vang đồng. Hoạt động của học sinh -Thực hiện - Trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp đồng ca kết hợp gõ đệm.

(32) +Nhóm 2: La bao la….Hoa lá +Nhóm 1: Cây rung cây…Hương nồng +Nhóm 2: Gió đón gió…Hồn ta +Đồng ca: Líu líu lo lo…muôn năm -Hát và vận động theo nhạc -Trình bày bài hát theo nhóm, tổ *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh -Học sinh hát bài hát bằng cách hát nối tiếp, đồng ca kết hợp gõ đệm. Đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách: +Nhóm 1: Câu 1 +Nhóm 2: Câu 2 +Nhóm 3: Câu 3 +Nhóm 4: Câu 4 +Đồng ca: La la…la la la -Hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca: +Nhóm 1: Câu 1, 3 +Nhóm 2: Câu 2, 4 +Đồng ca: Đoạn 2 -Hát và vận động theo nhạc -Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp vận động theo nhạc. -Hát kết hợp vận động theo nhạc -Trình bày bài hát theo nhóm, tổ -Thực hiện. -Hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca -Hát kết hợp vận động theo nhạc -Trình bày bài hát theo nhóm, vận động theo nhạc. 4.Củng cố - Dặn dò: -Cho học sinh hát lại một trong hai bài hát vừa ôn tập -Nhắc học sinh về nhà ôn tập lại hai bài hát vừa biểu diễn, đồng thời ôn tập hai bài những bông hoa những bài ca và ước mơ để tiết sau tập biểu diễn hai bài hát.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2017. TUẦN 18 (tiết 18) TẬP BIỂU DIỄN HAI BÀI HÁT:.

(33) NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA, ƯỚC MƠ I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Tập biểu diễn hai bài hát -Biết hát kết hợp vận động phụ họa theo nhạc. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca -Học sinh hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo phách: +Nhóm 1: Câu 1,3 +Nhóm 2: Câu 2, 4 +Đồng ca: Câu 5,6 -Học sinh hát bằng cách hát nối tiếp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo nhịp: +Nhóm 1: Cùng nhau…các cô +Nhóm 2: Lời hát…đường phố +Nhóm 3: Ngàn hoa…mặt trời +Nhóm 4: Náo nức…yêu đời +Đồng ca: Những đóa hoa…các cô -Hát kết hợp vận động theo nhạc -Trình bày bài hát theo nhóm, tổ *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Ước mơ -Học sinh hát bài Ước mơ kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi -Trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm: +Lĩnh xướng 1: Gió vờn…dạo chơi +Lĩnh xướng 2: Trên cành cây…mong chờ +Đồng ca: Em khao khát…muôn nhà -Hát kết hợp vận động theo nhạc -Trình bày bài hát theo nhóm 4.Củng cố - Dặn dò:. Hoạt động của học sinh -Thực hiện. -Thực hiện. -Hát kết hợp vận động theo nhạc -Trình bày bài hát theo nhóm, tổ -Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi -Thực hiện. -Hát và vận động theo nhạc -Trình bày bài hát theo nhóm.

(34) -Cho học sinh hát lại một trong hai bài hát vừa ôn tập -Nhắc học sinh về nhà ôn tập lại hai bài hát vừa biểu diễn, đồng thời ôn tập lại tất cả các bài hát đã được học.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 9 tháng 1 năm 2017. TUẦN 19 (tiết 19) HỌC HÁT: BÀI: HÁT MỪNG Dân ca Hrê (Tây Nguyên) Đặt lời: Lê Toàn Hùng I.Mục tiêu: -Học sinh biết đây là bài dân ca Hrê (Tây Nguyên) do Lê Toàn Hùng đặt lời -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gỗ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài Hát mừng -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Hát lại một trong các bài đã học ở học kì I 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. *Hoạt động 1: Học hát bài: Hát mừng -Giới thiệu bài hát: Vùng đất Tây Nguyên có rất -Lắng nghe nhiều dân tộc: Bana, Hrê, Giai rai, Xê Đăng, Ê Đê…Đồng bào Tây Nguyên rất yêu lao động, lạc quan với cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ được học một bài hát mang phong cách Tây Nguyên. Đó là bài Hát Mừng, bài hát thể hiện tình cảm vui tươi của người dân Tây Nguyên trước cảnh đổi thay của buôn làng. -Lắng nghe -Giáo viên hát mẫu -Đọc lời ca theo tiết tấu: Bài hát được chia thành -Đọc lời ca.

(35) 4 câu. -Luyện thanh: Từ 1-2 phút. Dich giọng -4 -Tập hát từng câu: Giáo viên đàn giai điệu từng câu khoảng 2-3 lần, nhắc học sinh lắng nghe, hát nhẩm theo đàn. Sau đó bắt nhịp cho học sinh hát hòa theo đàn. +Tập xong hai câu, cho học sinh hát nối liền hai câu, hướng dẫn học sinh lấy hơi, hát rõ lời, tròn tiếng, hát đúng chất Tây Nguyên. +Sửa những chỗ học sinh hát chưa đúng, tập các câu tiếp theo tương tự. Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát. -Cho học sinh hát cả bài, hát theo tổ, nhóm. Hát nhiều lần để nhớ giai điệu và thuộc lời ca. -Mời một học sinh hát lại bài hát *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. -Giáo viên làm mẫu hát và gõ đệm theo phách -Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách. -Giáo viên làm mẫu hát và gõ đệm theo nhịp -Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát và gõ đệm theo phách, một nhóm hát và gõ đệm theo nhịp, sau đó đổi ngược lại. -Mời cá nhân học sinh hát lại bài hát. -Giáo viên nhận xét. -Luyện thanh -Tập hát từng câu. -Hát nối, chú ý hát chính xác -Sửa những chỗ chưa đúng -Hát cả bài -Thực hiện -Quan sát -Thực hiện -Quan sát -Thực hiện -Làm theo hướng dẫn của giáo viên -Cá nhân hát -Lắng nghe. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2017.

(36) TUẦN 20 (tiết 20) ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 5 I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập biểu diễn bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Chuẩn bị một vài động tác phụ họa cho bài hát -Đọc nhạc và đàn giai điệu bài tập đọc nhạc số 5 III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hát mừng -Học sinh hát bài hát: Hát mừng bằng cách hát đối đáp. Chia lớp thành hai nhóm, nhóm 1 hát câu 1,3 nhóm 2 hát câu 2,4. -Cho học sinh hát lại bài hát, sửa những chỗ học sinh hát chưa đúng. -Hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Hướng dẫn một vài động tác phụ họa đơn giản. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát -Mời một nhóm 4-5 em lên biểu diễn *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc số 5: Năm cánh sao vui -Treo bảng phụ, giới thiệu bài tập đọc nhạc. -Hỏi học sinh: Nốt thấp nhất trong bài, nốt cao nhất trong bài là nốt nào? -Một học sinh nêu tên các nốt nhạc có trong bài từ thấp đến cao? -Giáo viên chỉ từng nốt, học sinh đọc tên nốt nhạc. -Trong bài gồm các hình nốt gì?. Hoạt động của học sinh -Thực hiện -Hát theo nhóm, tổ -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Tập động tác phụ họa -Hát và vận động phụ họa -Học sinh lên biểu diễn -Quan sát, lắng nghe -Trả lời -Thực hiện -Đọc tên nốt nhạc -Trả lời -Luyện tập tiết tấu theo hướng dẫn.

(37) -Luyện tập tiết tấu: Giáo viên ghi tiết tấu lên bảng, Gõ mẫu, học sinh lắng nghe và thực hiện -Hướng dẫn học sinh nhìn vào bài tập đọc nhạc, vừa đọc tên nốt vừa gõ tiết tấu. -Học sinh luyện tập cao độ theo thang âm các nốt có trong bài. -Tập đọc nhạc từng câu ngắn, giáo viên đàn giai điệu khoảng 2-3 lần rồi bắt nhịp hoc học sinh đọc hòa theo đàn. -Chỉ định một vài học sinh đọc lại, hướng dẫn những chỗ chưa đúng. -Tập các chuỗi âm sau tương tự như chuỗi âm đầu, cho học sinh đọc nối các chuỗi âm với nhau. -Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa sai. -Mời 1-2 học sinh khá đọc lại bài cho cả lớp nghe. -Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc nhạc sau đó ghép lời ca. -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm đọc nhạc một nhóm ghép lời ca. -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách -Chỉ định 1-2 học sinh thực hiện -Nhắc học sinh thể hiên sắc thái vui tươi của bài tập đọc nhạc.. của giáo viên -Thực hiện -Luyện tập cao độ -Tập đọc từng chuỗi âm ngắn -Thực hiện -Thực hiện -Đọc cả bài -Học sinh khá đọc bài -Ghép lời ca -Thực hiện -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách -Thực hiện -Ghi nhớ. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học. -Nhắc nhở học sinh về hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát, chú ý thể hiện sắc thái của bài hát. -Nhắc học sinh đọc bài tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách, chú ý thể hiện sắc thái của bài tập đọc nhạc.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2017.

(38) TUẦN 21 (tiết 21) HỌC HÁT: BÀI TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Nhạc và lời: Hàn Ngọc bích I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích -Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài Tre ngà bên lăng Bác -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Hát lại bài Hát mừng 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Tre ngà bên lăng Bác -Giáo viên treo tranh ảnh minh họa, giới thiệu bài hát: Bài hát Tre ngà bên lăng Bác là một trong 50 bài hát được bình chọn là hay nhất thế kỷ 20. Bài hát có giai điệu du dương, tha thiết, thể hiện cảm xúc của các em thiếu nhi được đến thăm lăng Bác Hồ. -Treo bảng phụ -Hát mẫu -Mời học sinh nêu cảm nhận của mình về bài hát. -Đọc lời ca: theo tiết tấu. -Giải thích từ khó” Tre ngà là tre có thân màu vàng, lá xanh. Chim chuyền là động từ ý nói chim chuyền từ cành cây này sang cành cây khác. -Luyện thanh: 1-2 phút -Tập từng câu: Đàn giai điệu một câu khoảng 2-3 lần, học sinh hát nhẩm theo đàn. Bắt nhịp 2-3 để học sinh hát hòa theo đàn. -Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát -Mời một học sinh hát lại câu một. -Tập các câu sau tương tự như câu một. Được hai câu cho học sinh hát nối hai câu hát. Tương tự cho đến hết bài. Hoạt động của học sinh -Quan sát tranh, lắng nghe. -Theo dõi -Lắng nghe -Nêu cảm nhận -Đọc lời ca -Ghi nhớ -Khởi động giọng -Tập từng câu -Chú ý lấy hơi -Cá nhân học sinh hát -Tập các câu sau tương tự, hát nối các câu hát.

(39) -Học sinh hát cả bài -Sửa cho học sinh những tiếng hát luyến, những chỗ cao độ chuyển quãng 6. Nhắc học sinh thể hiện tính chất tha thiết, du dương của bài hát. -Mời một học sinh hát lại bài hát *Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. -Giáo viên làm mẫu -Học sinh hát và gõ đệm theo nhịp -Mời từng tổ, nhóm hát và gõ đệm theo nhịp -Cá nhân hát. -Hát cả bài -Chú ý sửa sai -Một học sinh hát lại -Quan sát -Hát và gõ đệm theo nhịp -Hát theo tổ, nhóm -Thực hiện. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện bài hát với tình cảm tha thiết, mềm mại. -Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017. TUẦN 22 (tiết 22) ÔN TẬP BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 6 I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập biểu diễn bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Chuẩn bị một vài động tác phụ họa cho bài hát -Đọc nhạc và đàn giai điệu bài tập đọc nhạc số 6 -Bảng phụ III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ:.

(40) -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Tre ngà bên lăng Bác -Đàn lại giai điệu bài hát -Học sinh hát bài hát: Tre ngà bên lăng Bác bằng cách hát lĩnh xướng, song ca. -Trình bày bài hát bằng cách hát lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm theo nhịp -Hướng dẫn một vài động tác phụ họa đơn giản: Cho học sinh thực hiện trước, sau đó nếu động tác phù hợp sẽ tập cho cả lớp. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát -Mời một nhóm 4-5 em lên biểu diễn -Nhận xét *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 6: Chú bộ đội -Treo bảng phụ, giới thiệu bài tập đọc nhạc: Hôm nay chúng ta sẽ học bài TĐN số 6 mang tên Chú bộ đội của nhạc sĩ Hoàng Hà. -Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì?có mấy ô nhịp? Bài hát chia thành hai câu, mỗi câu có 4 nhịp. -Hỏi học sinh: Nốt thấp nhất trong bài, nốt cao nhất trong bài là nốt nào? -Một học sinh nêu tên các nốt nhạc có trong bài từ thấp đến cao? -Giáo viên chỉ từng nốt, học sinh đọc tên nốt nhạc. -Trong bài gồm các hình nốt gì? -Luyện tập tiết tấu: Giáo viên ghi tiết tấu lên bảng, Gõ mẫu, học sinh lắng nghe và thực hiện -Hướng dẫn học sinh nhìn vào bài tập đọc nhạc, vừa đọc tên nốt vừa gõ tiết tấu. -Học sinh luyện tập cao độ theo thang âm các nốt có trong bài. -Tập đọc nhạc từng câu ngắn, giáo viên đàn giai điệu khoảng 2-3 lần rồi bắt nhịp hoc học sinh đọc hòa theo đàn. -Chỉ định một vài học sinh đọc lại, hướng dẫn những chỗ chưa đúng. -Tập câu sau tương tự như câu đầu, cho học sinh đọc nối các câu với nhau.. Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Hát theo cách hát lĩnh xướng, song ca -Hát theo cách hát lĩnh xướng, đồng ca -Tập động tác phụ họa -Hát kết hợp vận động theo nhạc -Một nhóm lên biểu diễn -Lắng nghe -Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ -Trả lời -Trả lời -Học sinh nêu -Đọc tên nốt nhạc -Trả lời -Luyện tập tiết tấu -Thực hiện -Luyện cao độ -Tập từng câu -Học sinh đọc -Nối các câu.

(41) -Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa sai. -Mời 1-2 học sinh khá đọc lại bài cho cả lớp nghe. -Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc nhạc sau đó ghép lời ca. -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm đọc nhạc một nhóm ghép lời ca. -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách -Chỉ định 1-2 học sinh thực hiện -Nhắc học sinh thể hiên sắc thái vui tươi của bài tập đọc nhạc.. -Đọc cả bài -1,2 em đọc bài -Đọc nhạc, ghép lời -Thực hiện -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách -Thực hiện -Ghi nhớ. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học. -Nhắc nhở học sinh về hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát, chú ý thể hiện sắc thái mềm mại, tha thiết của bài hát. -Nhắc học sinh đọc bài tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách, chú ý thể hiện sắc thái tươi vui của bài tập đọc nhạc.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 27 tháng 2 năm 2017. TUẦN 23 (tiết 23) ÔN TẬP HAI BÀI HÁT HÁT MỪNG, TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC ÔN TẬP TĐN SỐ 6 I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác hai bài hát: Hát mừng và Tre ngà bên lăng Bác -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ, nhạc cụ đệm gõ: Thanh phách -Đàn giai điệu bài TĐN số 6 III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ:.

(42) -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Hát mừng -Giáo viên đàn giai điệu bài hát Hát mừng. Học sinh nhận biết -Học sinh hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp -Hát theo nhóm, tổ -Học sinh hát và vận động theo nhạc. -Mời một nhóm học sinh lên biểu diễn trước lớp *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Tre ngà bên lăng Bác. -Mời một học sinh hát lại bài hát Tre ngà bên lăng Bác -Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. -Giáo viên lắng nghe sửa những chỗ hát sai cho học sinh. -Nhắc học sinh thể hiện tính chất thiết tha, trìu mến của bài hát -Học sinh hát bằng cách hát lĩnh xướng, đồng ca. -Hát và vận động theo nhạc -Từng nhóm, tổ biểu diễn *Hoạt động 3: Ôn tập Tập đọc nhạc số 6. -Luyện tập cao độ: Học sinh đọc chuỗi âm Đồrê-mi-son. -Luyện tập tiết tấu: Gõ lại tiết tấu bài tập đọc nhạc số 6 -Nửa lớp đọc nhạc nửa lớp gõ tiết tấu, sau đó đổi lại phần trình bày. -Mời cá nhân học sinh đứng dậy đọc nhạc, đọc theo nhóm. -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp vỗ tay theo phách. -Mời hai học sinh, một học sinh đọc nhạc, một học sinh hát lời. -Nhận xét 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học.. Hoạt động của học sinh -Lắng nghe, nhận biết -Hát đối đáp, đồng ca, gõ đệm -Hát theo nhóm, tổ -Hát và vận động theo nhạc -Biểu diễn trước lớp -Học sinh hát -Hát và vỗ tay theo nhịp -Sửa sai -Thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát -Hát lĩnh xướng, đồng ca -Hát và vận động theo nhạc -Nhóm, tổ biểu diễn -Đọc cao độ -Luyện tiết tấu -Đọc nhạc, gõ tiết tấu -Cá nhân đọc, nhóm đọc nhạc -Đọc nhạc, hát lời -Thực hiện -Lắng nghe.

(43) -Nhắc nhở học sinh về hát lại hai bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát, chú ý thể hiện sắc thái của bài hát. -Nhắc học sinh đọc bài tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2017. TUẦN 24 (tiết 24) HỌC HÁT: BÀI ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO Nhạc: Ma – Lai – Xi – A Lời Việt: Vũ Trọng Tường I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài Đất nước tươi đẹp sao -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Hát lại bài Tre ngà bên lăng Bác 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Đất nước tươi đẹp sao -Giáo viên treo tranh ảnh minh họa, giới thiệu bài hát. -Hát mẫu -Mời học sinh nêu cảm nhận của mình về bài hát. -Đọc lời ca: theo tiết tấu. -Tập từng câu: Đàn giai điệu một câu khoảng 2-3 lần, học sinh hát nhẩm theo đàn. Bắt nhịp 2-1 để. Hoạt động của học sinh -Quan sát tranh, lắng nghe -Lắng nghe -Nêu cảm nhận -Đọc lời ca -Tập từng câu.

(44) học sinh hát hòa theo đàn. -Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát -Mời một học sinh hát lại câu một. -Tập các câu sau tương tự như câu một. Được hai câu cho học sinh hát nối hai câu hát. Tương tự cho đến hết bài -Học sinh hát cả bài -Sửa cho học sinh những chỗ còn sai, tập lấy hơi để hát các câu hát với tiết tấu nhanh, tha thiết -Mời một học sinh hát lại bài hát *Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách -Giáo viên làm mẫu -Học sinh hát và gõ đệm theo phách -Mời từng tổ, nhóm hát và gõ đệm theo phách -Cá nhân hát. -Chú ý lấy hơi -Cá nhân học sinh hát -Tập các câu sau tương tự, hát nối các câu hát -Hát cả bài -Chú ý sửa sai -Một học sinh hát lại -Quan sát -Hát và gõ đệm theo nhịp -Hát theo tổ, nhóm -Thực hiện. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện bài hát với nhịp độ nhanh, sôi nổi. -Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2017. TUẦN 25 (tiết 25) ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7 I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập biểu diễn bài hát.

(45) II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Chuẩn bị một vài động tác phụ họa cho bài hát -Đọc nhạc và đàn giai điệu bài tập đọc nhạc số 7 -Bảng phụ III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Đất nước tươi đẹp sao -Học sinh nghe giai điệu bài hát, nói tên bài hát và tên tác giả. -Hát kết hợp vỗ tay theo phách -Ôn lại bài hát dưới nhiều hình thức: Hát theo tổ, nhóm, cá nhân… -Mời cá nhân học sinh hát lại -Hướng dẫn một vài động tác phụ họa cho bài hát -Hát kết hợp vận động theo nhạc -Một nhóm lên biểu diễn trước lớp -Nhận xét *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 7: Em tập lái ô tô. -Treo bảng phụ, giới thiệu bài tập đọc nhạc -Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì?có mấy ô nhịp? Bài hát chia thành hai câu, mỗi câu có 4 nhịp. -Hỏi học sinh: Nốt thấp nhất trong bài, nốt cao nhất trong bài là nốt nào? -Một học sinh nêu tên các nốt nhạc có trong bài từ thấp đến cao? -Giáo viên chỉ từng nốt, học sinh đọc tên nốt nhạc. -Trong bài gồm các hình nốt gì? -Luyện tập tiết tấu: Giáo viên ghi tiết tấu lên bảng, Gõ mẫu, học sinh lắng nghe và thực hiện -Hướng dẫn học sinh nhìn vào bài tập đọc nhạc, vừa đọc tên nốt vừa gõ tiết tấu. -Học sinh luyện tập cao độ theo thang âm các. Hoạt động của học sinh -Lắng nghe, trả lời -Hát và vỗ tay theo phách -Ôn tập bài hát -Cá nhân hát -Tập động tác phụ họa -Hát và vận động theo nhạc -Một nhóm lên biểu diễn -Lắng nghe -Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ -Trả lời -Trả lời -Học sinh nêu -Đọc tên nốt nhạc -Trả lời -Luyện tập tiết tấu -Thực hiện -Luyện cao độ.

(46) nốt có trong bài. -Tập đọc nhạc từng câu ngắn, giáo viên đàn giai điệu khoảng 2-3 lần rồi bắt nhịp hoc học sinh đọc hòa theo đàn. -Chỉ định một vài học sinh đọc lại, hướng dẫn những chỗ chưa đúng. -Tập câu sau tương tự như câu đầu, cho học sinh đọc nối các câu với nhau. -Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa sai. -Mời 1-2 học sinh khá đọc lại bài cho cả lớp nghe. -Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc nhạc sau đó ghép lời ca. -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm đọc nhạc một nhóm ghép lời ca. -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách -Chỉ định 1-2 học sinh thực hiện -Nhắc học sinh thể hiên sắc thái vui tươi của bài tập đọc nhạc.. -Tập từng câu -Học sinh đọc -Nối các câu -Đọc cả bài -1,2 em đọc bài -Đọc nhạc, ghép lời -Thực hiện -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách -Thực hiện -Ghi nhớ. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học. -Nhắc nhở học sinh về hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát, chú ý thể hiện sắc thái của bài hát. -Nhắc học sinh đọc bài tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách, chú ý thể hiện sắc thái của bài tập đọc nhạc.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017. TUẦN 26 (tiết 26) HỌC HÁT: BÀI EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA Nhạc và lời: Thanh Sơn.

(47) I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài Em vẫn nhớ trường xưa -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Hát lại bài Đất nước tươi đẹp sao 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa. -Giáo viên treo tranh ảnh minh họa, giới thiệu bài hát: Mái trường là nơi thân thương, gắn bó với tất cả học sinh….Bài hát Em vẫn nhớ trường xưa thể hiện khung cảnh thanh bình và thân quen của mái trường, nơi có các thầy cô đã dạy dỗ chúng ta, nâng bước chúng ta khi còn thơ. -Treo bảng phụ -Hát mẫu -Mời học sinh nêu cảm nhận của mình về bài hát. -Đọc lời ca: theo tiết tấu. -Giải thích từ khó: Dù cuộc đời nhịp thoi đưa: Ý nói thời gian trôi nhanh. -Tập từng câu: Đàn giai điệu một câu khoảng 2-3 lần, học sinh hát nhẩm theo đàn. Bắt nhịp 2-1 để học sinh hát hòa theo đàn. -Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát -Mời một học sinh hát lại câu một. -Tập các câu sau tương tự như câu một. Được hai câu cho học sinh hát nối hai câu hát. Đoạn 2 tập tương tự như Đoạn 1. Phần đầu của đoạn 2 giống với đoạn 1, chỉ khác ở hai ô nhịp cuối nên nhắc học sinh chú ý hát đúng và chính xác. -Học sinh hát cả bài -Sửa cho học sinh những tiếng hát luyến. Nhắc học sinh thể hiện tính chất tha thiết của bài hát. -Mời một học sinh hát lại bài hát *Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. Hoạt động của học sinh -Quan sát tranh, lắng nghe. -Theo dõi -Lắng nghe -Nêu cảm nhận -Đọc lời ca -Ghi nhớ -Tập từng câu -Chú ý lấy hơi -Cá nhân học sinh hát -Tập các câu sau tương tự, hát nối các câu hát. -Hát cả bài -Chú ý sửa sai -Một học sinh hát lại.

(48) cho bài hát -Giáo viên hát mẫu, gõ đệm theo nhịp -Học sinh hát và gõ đệm theo nhịp -Giáo viên hát mẫu, gõ đệm theo phách -Học sinh hát và gõ đệm theo phách -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát và vỗ tay theo phách, nhóm còn lại vỗ tay theo nhịp. Sau đó đổi ngược lại. -Nhận xét. -Quan sát -Hát và gõ đệm theo nhịp -Quan sát - Hát và gõ đệm theo phách. -Lắng nghe. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện bài hát với tình cảm tha thiết, mềm mại. -Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách -Tìm các động tác phụ họa cho bài hát. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017. TUẦN 27 (tiết 27) ÔN TẬP BÀI HÁT: EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 8 I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập biểu diễn bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Chuẩn bị một vài động tác phụ họa cho bài hát -Đọc nhạc và đàn giai điệu bài tập đọc nhạc số 8 -Bảng phụ III.Hoạt động dạy – học chủ yếu:.

(49) 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa -Đàn lại giai điệu bài hát. Học sinh nói tên bài hát và tên tác giả -Học sinh hát bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa bằng cách hát lĩnh xướng, đồng ca -Trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo nhịp -Hướng dẫn một vài động tác phụ họa đơn giản: Cho học sinh thực hiện trước, sau đó nếu động tác phù hợp sẽ tập cho cả lớp. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát -Mời một nhóm 4-5 em lên biểu diễn -Nhận xét *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 8: Mây chiều -Treo bảng phụ, giới thiệu bài tập đọc nhạc: Hôm nay chúng ta sẽ học bài TĐN số 8 mang tên Mây chiều. -Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì?có mấy ô nhịp? Bài hát chia thành hai câu, mỗi câu có 4 nhịp. -Hỏi học sinh: Nốt thấp nhất trong bài, nốt cao nhất trong bài là nốt nào? -Một học sinh nêu tên các nốt nhạc có trong bài từ thấp đến cao? -Giáo viên chỉ từng nốt, học sinh đọc tên nốt nhạc. -Trong bài gồm các hình nốt gì? -Luyện tập tiết tấu: Giáo viên ghi tiết tấu lên bảng, Gõ mẫu, học sinh lắng nghe và thực hiện -Hướng dẫn học sinh nhìn vào bài tập đọc nhạc, vừa đọc tên nốt vừa gõ tiết tấu. -Học sinh luyện tập cao độ theo thang âm các nốt có trong bài. -Tập đọc nhạc từng câu ngắn, giáo viên đàn giai điệu khoảng 2-3 lần rồi bắt nhịp hoc học sinh đọc hòa theo đàn. -Chỉ định một vài học sinh đọc lại, hướng dẫn. Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Hát theo cách hát lĩnh xướng, đồng ca -Hát theo cách hát đối đáp, đồng ca -Tập động tác phụ họa -Hát kết hợp vận động theo nhạc -Một nhóm lên biểu diễn -Lắng nghe -Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ -Trả lời -Trả lời -Học sinh nêu -Đọc tên nốt nhạc -Trả lời -Luyện tập tiết tấu -Thực hiện -Luyện cao độ -Tập từng câu -Học sinh đọc.

(50) những chỗ chưa đúng. -Tập câu sau tương tự như câu đầu, cho học sinh đọc nối các câu với nhau. -Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa sai. -Mời 1-2 học sinh khá đọc lại bài cho cả lớp nghe. -Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc nhạc sau đó ghép lời ca. -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm đọc nhạc một nhóm ghép lời ca. -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách -Chỉ định 1-2 học sinh thực hiện -Nhắc học sinh thể hiên sắc thái vui tươi của bài tập đọc nhạc.. -Nối các câu -Đọc cả bài -1,2 em đọc bài -Đọc nhạc, ghép lời -Thực hiện -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách -Thực hiện -Ghi nhớ. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học. -Nhắc nhở học sinh về hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát, chú ý thể hiện sắc thái mềm mại, tha thiết của bài hát. -Nhắc học sinh đọc bài tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách, chú ý thể hiện sắc thái tươi vui của bài tập đọc nhạc.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ hai, ngày 3 tháng 4 năm 2017. TUẦN 28 (tiết 28) ÔN TẬP HAI BÀI HÁT ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO, EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Biết nội dung câu chuyện II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác hai bài hát: Đất nước tươi đẹp sao, em vẫn nhớ trường xưa. -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ, nhạc cụ đệm gõ: Thanh phách -Nắm nội dung câu chuyện -Tranh ảnh minh họa.

(51) III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Đất nước tươi đẹp sao -Giáo viên đàn giai điệu bài hát Đất nước tươi đẹp sao. Học sinh nhận biết -Ôn bài hát dưới nhiều hình thức: Hát theo nhóm, tổ, cá nhân -Hát và gõ đệm theo phách -Học sinh hát và vận động theo nhạc. -Mời một nhóm học sinh lên biểu diễn trước lớp *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa. -Lớp hát lại bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca -Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. -Giáo viên lắng nghe sửa những chỗ hát sai cho học sinh. -Nhắc học sinh thể hiện tính chất thiết tha, trìu mến của bài hát -Học sinh hát và vỗ tay theo phách -Hát và vận động theo nhạc -Từng nhóm, tổ biểu diễn *Hoạt động 3: Kể chuyện âm nhạc -Giới thiệu câu chuyện: Bét-Tô-Ven là nhạc si thiên tài người Đức, sinh năm 1770 mất năm 1827. Ông được đánh giá là một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời bản nhạc Sô nát Ánh trăng, một trong những tác phẩm nổi tiếng của Bét-tô-ven. -Kể chuyện theo tranh -Củng cố nội dung câu chuyện -Tập kể chuyện -Thi kể chuyện theo tổ -Nhận xét -Nghe nhạc minh họa -Giáo dục học sinh: Phải có lòng nhân ái, biết. Hoạt động của học sinh -Lắng nghe, nhận biết -Hát theo nhóm, tổ, cá nhân -Hát và vỗ tay theo phách -Hát và vận động theo nhạc -Biểu diễn trước lớp -Học sinh hát -Hát và vỗ tay theo nhịp -Sửa sai -Thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát -Hát và vỗ tay theo phách -Hát và vận động theo nhạc -Nhóm, tổ biểu diễn -Lắng nghe, ghi nhớ. -Lắng nghe, quan sát -Trả lời câu hỏi -Tập kể chuyện -Thi kể chuyện theo tổ -Lắng nghe -Lắng nghe -Ghi nhớ.

(52) đồng cảm với người nghèo, biết rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên. Có vậy chúng ta mới phát triển hoàn thiện về tư duy và tâm hồn 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học. -Nhắc nhở học sinh về hát lại hai bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát, chú ý thể hiện sắc thái của bài hát. -Nhắc học sinh đọc lại nội dung câu chuyện, tập kể lại câu chuyện.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017. TUẦN 29 (tiết 29) ÔN TẬP: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7, SỐ 8 NGHE NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát những bài hát đã học -Tập biểu diễn bài hát -Nghe một bài dân ca hoặc trích đoạn nhạc không lời. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn giai điệu hai bài TĐN số 7, 8 -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách -Máy nghe, băng nhạc III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Hát lại bài Em vẫn nhớ trường xưa 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. *Hoạt động 1: Ôn tập đọc nhạc số 7 -Luyện tập cao độ: Học sinh đọc chuỗi âm Đồ- -Luyện tập cao độ rê-mi-pha-son-la -Luyện tập tiết tấu: Học sinh ôn lại tiết tấu bài -Gõ lại tiết tấu của bài tập đọc nhạc.

(53) tập đọc nhạc số 7. -Nửa lớp đọc nhạc nửa lớp gõ tiết tấu, sau đó đổi lại phần trình bày. -Mời cá nhân học sinh đứng dậy đọc nhạc, đọc theo nhóm. -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp vỗ tay theo phách. -Mời hai học sinh, một học sinh đọc nhạc, một học sinh hát lời. *Hoạt động 2: Ôn tập đọc nhạc số 8 -Luyện tập cao độ: Học sinh đọc chuỗi âm Đồrê-mi-pha-son-la-xi-đố. -Luyện tập tiết tấu: Gõ lại tiết tấu bài tập đọc nhạc số 8 -Nửa lớp đọc nhạc nửa lớp gõ tiết tấu, sau đó đổi lại phần trình bày. -Mời cá nhân học sinh đứng dậy đọc nhạc, đọc theo nhóm. -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp vỗ tay theo phách. -Mời hai học sinh, một học sinh đọc nhạc, một học sinh hát lời. *Hoạt động 3: Nghe nhạc -Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm túc khi lắng nghe nhạc -Giới thiệu tác phẩm -Học sinh nghe nhạc -Nêu cảm nhận -Giáo viên nhận xét. -Học sinh thực hiên -Cá nhân học sinh đọc, đọc theo nhóm -Đọc nhạc, hát lời và gõ đệm theo phách -Thực hiện -Luyện tập cao độ -Luyện tập tiết tấu Học sinh thực hiên -Cá nhân học sinh đọc, đọc theo nhóm -Đọc nhạc, hát lời và gõ đệm theo phách -Thực hiện -Chỉnh đốn lại tư thế ngồi -Nghiêm túc lắng nghe -Nghe tác phẩm -Nêu cảm nhận -Lắng nghe. 4.Củng cố-Dặn dò: -Về ôn lại hai bài tập đọc nhạc. -Nghe nhạc nhiều để tăng khả năng cảm thụ âm nhạc. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017. TUẦN 30 (tiết 30).

(54) HỌC HÁT: BÀI DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ Nhạc: Lê Minh Châu Lời: Phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên I.Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Hát lại bài Đất nước tươi đẹp sao 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ -Giáo viên treo tranh ảnh minh họa, giới thiệu bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ là bài hát được phổ nhạc từ một bài thơ. Bài hát có giai điệu sôi nổi, vui tươi nhưng cũng không kém phần tha thiết và trong sáng. Bài hát được bình chọn là một trong số 50 ca khúc hay nhất thế kỷ 20. -Hát mẫu -Mời học sinh nêu cảm nhận của mình về bài hát. -Đọc lời ca: theo tiết tấu. -Tập từng câu: Đàn giai điệu một câu khoảng 2-3 lần, học sinh hát nhẩm theo đàn. Bắt nhịp 2-1 để học sinh hát hòa theo đàn. -Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát -Mời một học sinh hát lại câu một. -Tập các câu sau tương tự như câu một. Được hai câu cho học sinh hát nối hai câu hát. Tương tự cho đến hết bài -Học sinh hát cả bài -Sửa cho học sinh những chỗ còn sai, tập lấy hơi để hát các câu hát với tiết tấu nhanh, tha thiết -Mời một học sinh hát lại bài hát *Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, nhịp -Giáo viên hát mẫu, gõ đệm theo nhịp. Hoạt động của học sinh -Quan sát tranh, lắng nghe. -Lắng nghe -Nêu cảm nhận -Đọc lời ca -Tập từng câu -Chú ý lấy hơi -Cá nhân học sinh hát -Tập các câu sau tương tự, hát nối các câu hát -Hát cả bài -Chú ý sửa sai -Một học sinh hát lại -Quan sát -Hát và gõ đệm theo nhịp.

(55) -Học sinh hát và gõ đệm theo nhịp -Giáo viên hát mẫu, gõ đệm theo phách -Học sinh hát và gõ đệm theo phách -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát và vỗ tay theo phách, nhóm còn lại vỗ tay theo nhịp. Sau đó đổi ngược lại. -Nhận xét. -Quan sát, lắng nghe -Hát và gõ đệm theo phách -Thực hiện -Lắng nghe. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện bài hát với nhịp độ nhanh, sôi nổi. -Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017. TUẦN 31 (tiết 31) ÔN TẬP BÀI HÁT: DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ NGHE NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm cho bài hát -Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc một trích đoạn nhạc không lời II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Nhạc cụ gõ: Thanh phách -Máy nghe, băng nhạc III.Hoạt động dạy – học chủ yếu:.

(56) 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ -Học sinh nghe giai điệu bài hát, nói tên bài hát và tên tác giả. -Ôn lại bài hát dưới nhiều hình thức: Hát theo tổ, nhóm, cá nhân… -Mời cá nhân học sinh hát lại -Hát kết hợp vỗ tay theo phách và nhịp. Hoạt động của học sinh -Lắng nghe, trả lời -Ôn tập bài hát. -Cá nhân hát -Hát kết hợp vỗ tay theo phách và nhịp -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát và vỗ -Thực hiện tay theo phách, nhóm còn lại vỗ tay theo nhịp. Sau đó đổi ngược lại -Hát theo cách hát lĩnh xướng, đồng ca. -Hát theo cách hát lĩnh xướng, đồng +Đồng ca: Chẳng nhìn……lá dày ca +Lĩnh xướng: Tiếng ve…..tha thiết +Đồng ca: Lời ve….biếc xanh +Lĩnh xướng: Dàn đồng ca….mầm cây +Đồng ca: Ve ve…ve ve -Nhận xét -Lắng nghe *Hoạt động 2: Nghe nhạc -Giới thiệu ca khúc, tên tác giả, nội dung bài hát -Lắng nghe, ghi nhớ -Nghe nhạc -Nghe nhạc -Học sinh nêu cảm nhận của mình về bài hát: -Nêu cảm nhận Bài hát có nhịp điệu nhanh hay chậm, lời ca ra sao, giai điệu như thế nào? -Nghe nhạc lần thứ hai -Nghe nhạc 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học. -Nhắc nhở học sinh về hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát, chú ý thể hiện sắc thái của bài hát. -Khuyến khích học sinh nghe nhạc nhiều để tăng khả năng cảm thụ âm nhạc. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(57) Thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2017. TUẦN 32 (tiết 32) HỌC HÁT DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN BÀI: BÔNG HỒNG TẶNG CÔ Nhạc và lời: Trần Quang Huy I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp với các hoạt động II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài Bông hồng tặng cô -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Hát lại bài Dàn đồng ca mùa hạ 3.Bài mới:. Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Bông hồng tặng cô -Giáo viên treo tranh ảnh minh họa, giới thiệu bài hát -Hát mẫu -Mời học sinh nêu cảm nhận của mình về bài hát. -Đọc lời ca: theo tiết tấu. -Tập từng câu: Đàn giai điệu một câu khoảng 2-3 lần, học sinh hát nhẩm theo đàn. Bắt nhịp 2-1 để học sinh hát hòa theo đàn. -Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát, ngắt nghỉ đúng nhịp. -Mời một học sinh hát lại -Tập các câu sau tương tự như câu một. Được hai câu cho học sinh hát nối hai câu hát. Tương tự cho đến hết bài -Học sinh hát cả bài -Sửa cho học sinh những chỗ còn sai, tập lấy hơi để hát các câu hát với tiết tấu nhanh, tha thiết -Mời một học sinh hát lại bài hát. Hoạt động của học sinh -Quan sát tranh, lắng nghe -Lắng nghe -Nêu cảm nhận -Đọc lời ca -Tập từng câu -Chú ý lấy hơi -Cá nhân học sinh hát -Tập các câu sau tương tự, hát nối các câu hát -Hát cả bài -Chú ý sửa sai -Một học sinh hát lại.

(58) *Hoạt động 2: Hát và vận động phụ họa -Hướng dẫn một vài động tác phụ họa đơn giản: Cho học sinh thực hiện trước, sau đó nếu động tác phù hợp sẽ tập cho cả lớp. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát -Mời một nhóm 4-5 em lên biểu diễn -Nhận xét. -Quan sát -Hát và vận động -Nhóm 4-5 em lên biểu diễn -Lắng nghe. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện bài hát với nhịp độ sôi nổi.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017. TUẦN 33 (tiết 33) TẬP BIỂU DIỄN HAI BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC, ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO ÔN TẬP TĐN SỐ 6 I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp với các hoạt động. -Tập biểu diễn hai bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Nhạc cụ gõ: Thanh phách III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Bài mới:.

(59) Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Tập biểu diễn bài Tre ngà bên lăng Bác -Học sinh nghe giai điệu, hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. -Hát bài hát theo cách hát lĩnh xướng, đồng ca: +Đồng ca: Từ đầu…..Thêu hoa +Lĩnh xướng: Rất trong….ngân nga +Đồng ca: một khoảng trời….tre ngà -Hát kết hợp vận động theo nhạc -Trình bày theo nhóm, tổ, biểu diễn trước lớp *Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài Đất nước tươi đẹp sao -Hát lại bài hát và vỗ tay theo nhịp -Hát theo cách hát đối đáp, đồng ca, kết hợp gõ đệm theo phách -Hát và vận động theo nhạc -Từng nhóm lên biểu diễn trước lớp -Nhận xét *Hoạt động 3: Ôn tập TĐN số 6 -Luyện cao độ: Học sinh đọc 4 nốt Đô – rê – mi – son. -Luyện tập tiết tấu bài TĐN số 6 -Nửa lớp đọc nhạc, ghép lời, nửa lớp gõ tiết tấu sau đó đổi lại -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách -Nhóm, cá nhân trình bày -Nhận xét. Hoạt động của học sinh -Hát và gõ đệm theo phách -Hát dưới nhiều hình thức -Hát theo cách hát lĩnh xướng, đồng ca. -Thực hiện -Hát và vỗ tay theo nhịp -hát theo cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm -Hát và vận động phụ họa -Biểu diễn trước lớp -Lắng nghe -Luyện tập cao độ -Luyện tập tiết tấu -Thực hiện -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách -Thực hiện -Lắng nghe. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn hai bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện bài hát với nhịp độ nhanh, sôi nổi. -Ôn lại bài tập đọc nhạc số 6.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(60) Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2017. TUẦN 34 (tiết 34) TẬP BIỂU DIỄN HAI BÀI HÁT: EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA, DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ ÔN TẬP TĐN SỐ 8 I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp với các hoạt động. -Tập biểu diễn hai bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Nhạc cụ gõ: Thanh phách III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Tập biểu diễn bài Em vẫn nhớ trường xưa -Học sinh hát bài Em vẫn nhớ trường xưa kết hợp gõ đệm theo phách, chú ý thể hiện sắc thái vui tươi, tha thiết của bài hát. -Hát theo cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo phách. -Hát và vận động theo nhạc -Mời từng nhóm, tổ lên hát và vận động theo nhạc *Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài Dàn đồng ca mùa hạ -Ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Trình bày bài hát theo nhóm, tổ, cá nhân. -Hát theo cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo nhịp. -Hát và vận động theo nhạc -Từng nhóm, tổ lên biểu diễn -Nhận xét *Hoạt động 3: Ôn tập TĐN số 8. Hoạt động của học sinh -Hát và gõ đệm theo phách -Hát đối đáp, đồng ca -Hát và vận động theo nhạc -Thực hiện -Hát và gõ đệm theo nhịp -Thực hiện -Hát đối đáp, đồng ca -Hát và vận động theo nhạc -Nhóm, tổ lên biểu diễn -Lắng nghe -Luyện cao độ.

(61) -Luyện cao độ: Học sinh đọc 4 nốt Đô – rê – mi – pha – son – la – xi – đố -Luyện tập tiết tấu bài TĐN số 8 -Nửa lớp đọc nhạc, ghép lời, nửa lớp gõ tiết tấu sau đó đổi lại -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách -Nhóm, cá nhân trình bày -Nhận xét. -Luyện tiết tấu -Thực hiện -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách -Thực hiện -Lắng nghe. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, đọc nhạc tốt, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại các bài hát đã học ở học kì 2. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2017. TUẦN 35 (tiết 35 ) TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT I.Mục tiêu: -Hát thuộc lời và giai điệu bài hát đã được học ở học kì 2 -Học sinh tự tin biểu diễn một vài bài hát đã học II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn thuần thục các bài hát đã học -Ghi nhớ một vài các động tác phụ họa III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra trong quá trình tập biểu diễn các bài hát 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Cho học sinh tập biểu diễn các bài hát đã học -Thực hiện -Học sinh biểu diễn theo nhóm, tổ, cá nhân -Biểu diễn theo nhóm, tổ, cá nhân -Nhắc học sinh biểu diễn bài hát phải tự tin, -Lắng nghe, ghi nhớ mạnh dạn, hát rõ lời, thể hiện sắc thái tình cảm.

(62) của bài hát. -Nhận xét.. -Lắng nghe. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, hát tốt, vận động đẹp, nghiêm túc trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) . -Nhắc học sinh về nhà phải ôn tập lại tên các nốt nhạc, nhớ vị trí của các nốt nhạc. -Nhận xét học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5.. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(63)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×