Tải bản đầy đủ (.pptx) (7 trang)

MUA CHO ME XEM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (564.31 KB, 7 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH
TRƯỜNG MẦM NON VẠN PHƯỚC


Lĩnh vực: phát triển thẩm mỹHoạt động: Vận động theo bài hát


“ múa cho mẹ xem”Lớp: mẫu giáo lớn A1
(2)

Ổn định:
(3)

(4)

(5)

Hoạt động 1:
(6)

Hoạt động 2:
(7)

Giờ học kết thúc!


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×