Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

tin lop 4 tuan 9 den tuan 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (176.16 KB, 8 trang )

(1)

TUẦN 9


CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ
BÀI 1: SAO CHÉP HÌNH (TIẾT 2)
I. Mục đích u cầu:


- HS biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng khi làm việc với máy
tính.


- Biết cách sao chép một phần hình vẽ.


Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
- Sử dụng thành thạo cách chọn, di chuyển hình vẽ.
- Biết sao chép 1 hình thành nhiều hình.


- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong q trình vận
dụng các cơng cụ vẽ.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.
- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.


III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của GV Hoạt động của HS


1. ổn định lớp:
Báo cáo sĩ số:Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ


- ổn định lớp.


- Cách chọn màu vẽ và màu nền.


- Nhắc lại các thao tác khi sao chép hình.
- Nhận xét và cho điểm.


3. Bài mới


Để củng cố lại thao tác sao chép hình, hơm nay
chúng ta sẽ làm một số bài thực hành về thao tác
sao chép hình ảnh.


c. Hoạt động 3:


Sử dụng biểu tượng trong suốt:


- Trả lời.
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.(2)

- Sau khi sao chép hình sau sẽ đè lên hình trước
(hình trước sẽ bị mất đi, nếu ta để các hình cạnh
nhau) để các hình trước đó khơng mất đi ta nhấn
chuột vào biểu tượng trong suốt (trước khi sao


chép.


- Làm mẫu: Vẽ hình tròn rồi sao chép.
d. Hoạt động 4:


Thực hành:


- TH1: Vẽ hình quả cam và sao chép thành 2 quả
cam khác.


- Cách vẽ:


+ Dùng công cụ vẽ đường cong, hình trịn và đổ
màu.


+ Sử dụng cơng cụ sao chép.


- TH2: Có một hình mẫu của quả nho và lá nho.
Em hãy di chuyển chúng thành một chùm nho
hoàn chỉnh.


- Thực hành vẽ qủa cam rồi
sao chép thành nhiều quả cam
khác.(3)

IV. Củng cố - dặn dò.
- Nhận xét tiết học.


- Nhắc lại cách sao chép 1 hình thành nhiều hình.
- Ôn lại kiến thức đã học.TUẦN 10BÀI 4: VẼ HÌNH ELIP, HÌNH TRỊN (TIẾT 1)
I. Mục đích u cầu:


- Sau khi học xong bài này các em có khả năng:


- Kết hợp các hình e – lip, hình trịn với các nét vẽ khác để tạo được những hình
ảnh vẽ thực hơn


- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng
các công cụ vẽ.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.
III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của GV Hoạt động của HS


1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ


- Cách chọn màu vẽ và màu nền.


- Nhắc lại các thao tác khi sao chép hình.
- Nhận xét và cho điểm.3. Bài mới


a. Hoạt động 1: Vẽ hình e - lip, hình trịn:
* Cách vẽ hình e-lip:


+ Nhắp chọn cơng cụ trong hộp công cụ.
+ Nhắp chuột để chọn một trong ba kiểu vẽ hình
e -lip ở phía dưới hộp công cụ.


+ Kéo thả chuột theo hướng chéo tới khi được
hình em muốn rồi thả chuột.


- Trả lời.
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Ghi bài vào vở.(4)

* Cách vẽ hình trịn:


- Để vẽ hình trịn em nhấn giữ phím Shift trong
khi kéo thả chuột. Chú ý thả nút chuột trước khi
thả phím Shift.


- Có 3 kiểu vẽ hình e-lip, hình trịn giống như khi
vẽ hình chữ nhật.


b. Hoạt động 2:


TH1: Sử dụng công cụ hình e-lip vẽ hình minh


họa hệ mặt trời.


- Cách vẽ:


Dùng cơng cụ e-lip vẽ 3 hình e-lip và 4 hình trịn,
thêm một vài nét thẳng để tạo hình mặt trời.
- Làm mẫu.


TH2: Dùng cơng cụ hình e-lip và cơng cụ đã học
để vẽ hình sau:


- Cách vẽ:


+ Dùng cơng cụ e-lip vẽ hình 1.


+ Dùng công cụ sao chép để sao chép hình 1


- Quan sát hình mẫu.


- Quan sát thao tác của giáo
viên + thực hành.


- Xem hình mẫu.(5)

thành hình 2, hình 2 thành hình 3, hình 3 thành
hình 4.


+ Thêm một số nét vẽ nữa cho phù hợp.
- Làm mẫu cho học sinh quan sát.IV. Củng cố - dặn dị:


- Nhắc lại cách vẽ hình e-lip, hình trịn.

TUẦN 11BÀI 5: VẼ TỰ DO BẰNG CỌ VẼ, BÚT CHÌ
I. Mục đích u cầu:


- Học sinh biết sử dụng 2 cơng cụ cọ vẽ và bút chì để vẽ các hình tự do.
- Sau khi học xong bài này các em có khả năng:


- Kết hợp cơng cụ cọ vẽ, bút chì với các nét vẽ khác để tạo được những hình
ảnh vẽ thực hơn


- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong q trình vận
dụng các cơng cụ vẽ.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.
III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của GV Hoạt động của HS


1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ


+ Trong lúc vẽ bằng cơng cụ hình trịn nếu muốn


vẽ được hình trịn thì ta phải thực hiện thao tác
nào?


+ Cách chọn màu vẽ và màu nền.


+ Em có thể dùng con chuột phải vẽ hay khơng?
3. Bài mới


a. Hoạt động 1: Vẽ bằng cọ vẽ:
* Các bước thực hiện:


- Trả lời.


- Giữ phím Shift trong lúc vẽ.
- Nhắp chuột trái lên ơ màu bất
kì để chọn màu vẽ, nhắp chuột
phải lên ơ màu bất kì để chọn
màu nền.(6)

- Chọn công cụ cọ vẽ trong hộp công cụ.
- Chọn màu vẽ.


- Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp cơng cụ.
- Kéo thả chuột để vẽ.


b. Hoạt động 2: Thực hành:


TH1: Dùng công cụ cọ vẽ để vẽ bông hoa như
hình dưới.- Cách vẽ:


+ Chọn cơng cụ cọ vẽ.


+ Chọn màu hồng trong hộp màu.
+ Chọn nét vẽ.


+ Vẽ.
- Làm mẫu.


- Nhận xét hình vẽ của HS.


TH2: Dùng cơng cụ cọ vẽ để vẽ con mèo như
hình:


- Cho HS quan sát hình mẫu.
- Vẽ mẫu.


- Nhận xét hình vẽ của HS.


- Chú ý lắng nghe và ghi vào
vở.


- Xem hình mẫu.


- Quan sát và thực hành.


IV. Củng cố - dặn dò:


- Nhắc lại cách vẽ bằng cọ vẽ, bút chì.


- Chú ý khi vẽ phải cẩn thận.(7)

TUẦN 12BÀI 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (TIẾT 1)
I. Mục đích yêu cầu:


- Học sinh nhớ lại kiến thức chung về chương đã học.


- Sau khi học xong bài này các em có khả năng: Sử dụng các công cụ đã học, vận
dụng các kỹ năng tổng hợp để vẽ hình.


- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng
các cơng cụ vẽ.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.
III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của GV Hoạt động của HS


1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ


+ Nêu các bước thực hiện vẽ bằng công cụ cọ vẽ.
+ Nêu các bước thực hiện vẽ bằng công cụ bút
chì.+ Em có thể dùng con chuột phải vẽ hay khơng?
3. Bài mới


Hỏi: Trước khi vẽ 1 hình nào đó các em cần chú
ý những điều gi?


- Nhận xét và bổ sung.


TH1: Cho HS quan sát hình ảnh ngôi nhà ven
đường để nhận xét.


- Trả lời.


- Trả lời câu hỏi.


+ Xem hình vẽ có những nét
cơ bản nào.


+ Sử dụng cơng cụ nào để vẽ
nét đó.


+ Dùng màu nào để tô.


+ Phần nào có thể sao chép
được.


- Chú ý lắng nghe + quan sát
hình + nhận xét.
(8)

- Cho HS xem hình mẫu để thực hành.
TH2: Vẽ hình bơng hoa


- Cho HS quan sát bơng hoa.


- Nêu cách vẽ:


+ Vẽ một hình trịn và dùng đường thẳng chia
đường trịn thành những ơ bằng nhau (số cánh
hoa).


+ Dùng cõ vẽ để vẽ cánh hoa, hộp phun màu vẽ
nhị hoa.


- Làm mẫu.


+ Sử dụng công cụ hình chữ
nhật, hình vng, đường thẳng.
+ Sử dụng màu da cam, xanh,
nâu để tô màu.


- Thực hành.


- Quan sát và thực hành.


IV. Củng cố - dặn dò:


- Nhắc lại các bước cơ bản để vẽ một hình.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×