Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Tóm tắt Giải phẫu tụy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (642.27 KB, 3 trang )

Giải phẫu tụy
Cấu trúc tụy
Tụy được chia làm năm phần: đầu – móc – cổ – thân – đi

Nhu mơ tụy
Nhu mô tụy gồm tụy ngoại (chiếm 99%) và tụy nội (chiếm 1%)
Phần tụy ngoại gồm khoảng một triệu chùm tế bào có tên
chùm nang. Các chùm nang tiết ra các enzym tiêu hóa vào ống
tụy chính. Ống tụy chính chạy dọc theo chiều dài của tụy rồi thông
với tá tràng.


Tụy nội
Gồm các tiểu đảo Langerhans nằm giữa các chùm nang, mỗi
tiểu đảo gồm các loại tế bào: alpha, beta, delta. Chúng có chức
năng tiết ra các hormone có tác dụng điều hòa lượng đường máu.


Mạch máu
Động mạch
Động mạch lách (bắt nguồn từ động mạch thân tạng) khi đi
qua tụy cho các nhánh động mạch tụy cấp máu cho phần thân và
đuôi tụy.
Phần đầu tụy được cấp máu từ động mạch tá tụy trên và động
mạch tá tụy dưới, những động mạch này tương ứng bắt nguồn từ
động mạch vị - tá tràng và động mạch mạc treo tràng trên.

Câu hỏi:
1. Động mạch vị tá tràng bắt nguồn từ động mạch nào?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×