Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

giáo án bài 46 thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy an- đet - địa lý 8 - gv. ng văn tình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99.86 KB, 2 trang )

Giáo án Địa lý 7
Bài 46: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN HÓA CỦA THẢM THỰC VẬT Ở
SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN TÂY CỦA DÃY AN-ĐET
***
A. Mục đích yêu cầu:
Giúp cho HS hiểu biết căn bản về:
- Nắm vững sự phân hoá của môi trường theo độ cao của An-đét.
- Hiểu rõ sự khác nhau giữa sườn đông và sườn tây của dãy An-đét. Sự khác
nhau trong vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở sườn đông và
sườn tây dãy An-đét.
B. Đồ dùng dạy học:
- Lát cắt sườn đông và sườn tây của dãy Anđét .Lược đồ miền Bắc của dãy
Anđét.
C. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn định lớp. (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Dựa vào hình 45.1 trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp
chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ?
3. Giảng bài mới: (33’)
Giới thiệu : (1’)
Do ảnh hưởng của địa hình và khí hậu, thảm thực vật cũng có sự phân hoá.
Bài mới: (32’)
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
Độ cao
Sự phân bố của thảm thực vật
Sườn tây Sườn đông
0 – 1000m Thực vật nữa hoang mạc Rừng nhiệt đới
1000 – 2000m Cây bụi xương rồng Rừng lá rọng và rừng lá kim
2000 – 3000m Đồng cỏ cây bụi Rừng lá kim
3000 – 4000m Đồng cỏ núi cao Đồng cỏ


4000 – 5000m Đồng cỏ núi cao Đồng cỏ núi cao
Giáo án Địa lý 7
Trên 5000m Băng tuyết Băng tuyết
Kết luận Thực vật nghèo nàn, phân tầng thấp Thực vật phong phú, phân tầng
cao
? Tại sao từ 0 - 1000m ở
sườn tây thực vật nữa hoang
mạc?
? Tại sao từ 0 - 1000m ở
sườn đông thực vật là rừng
nhiệt đới?
- Do ảnh hưởng của dòng
biển lạnh Pê-ru làm cho
khối khí từ biển vào mất hơi
nước. Nên từ 0 - 1000m
hình thành thực vật nữa
hoang mạc.
- Do ảnh hưởng của gió tín
phong từ biển thổi vào nên
từ 0 - 1000m là rừng nhiệt
đới.
- Do ảnh hưởng của
dòng biển lạnh Pê-ru
ở phía Tây và do
ảnh hưởng của gió
tín phong từ biển
thổi vào ở phía
Đông.
4. Củng cố – luyện tập: (5’)
5. Dặn dò: (1’)

Học bài cũ, chuẩn bị Làm bài tập địa lí.

×