Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: BỀ MẶT LỤC ĐỊA(tt) pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.94 KB, 4 trang )

Đề bài: BỀ MẶT LỤC ĐỊA
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng:
-Nhận biết được núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên
-Nhận ra sự khác nhau giữa núi và đồi, giữa cao nguyên và đồng bằng
II. Đồ dùng dạy học:
-Các hình trong SGK trang 130, 131
-Tranh ảnh núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên do gv và hs sưu tầm được
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A.Bài cũ
(4 phút)

B.Bài mới
HĐ 1:
Làm việc
-Bề mặt lục địa
-Gv nêu câu hỏi:
+Em hãy mô tả bề mặt lục địa
+Con suối thường bắt nguồn từ đâu?
+Nước suối, nước sông thường chảy đi
đâu?
-Nhận xét
-Mục tiêu: Nhận biết được núi, đồi và sự
khác nhau giữa núi đồi
-Tiến hành:
-2 hs trả lờitheo cặp
(12 phút)


HĐ 2
Quan sát
tranh theo
nhóm

-Bước1: Dựa vào vốn hiểu biết và quan
sát hình 1,2 trong SGK trang 130 hoặc
tranh, ảnh (nếu có) , hs trong nhóm thảo
luận và hoàn thành bảng sau:
Núi Đồi
độ cao cao thấp
đỉnh nhọn tương đối
tròn
sườn dốc thoai thoải
Bước2: Đại diện các nhóm trình bày kết
quả
-Gv bổ sung và hoàn thiện phần trình
bày của các nhóm
-Kết luận: Núi thường cao hơn đồi và có
đỉnh nhọn, sườn dốc còn đồi có đỉnh
tròn, sườn thoai thoải
-Mục tiêu:
-Nhận biết được đồng bằng và cao
nguyên
-Nhận ra sự giống nhau và nhác nhau
-quan sát và thảo
luận theo cặp


-hoàn thành bảng
-đại diện các nhóm

trình bày


-hs lắng nghe


(10 phút)
HĐ 3:
Vẽ hình mô
tả đồi núi,
đồng bằng,
cao nguyên
(7 phút)


giữa đồng bằng và cao nguyên
-Tiến hành:
-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát các
hình 3,4,5 và trả lời theo gợi ý:
+So sánh độ cao giữa đồng bằng và cao
nguyên?
+Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống
nhau ở điểm nào?
-Bước2:
-Gọi một số hs trả lời các câu hỏi
-Gv bổ sung và hoàn thiện câu hỏi
-Kết luận: Đồng bằng và cao nguyên đều
tương đối bằng phẳng nhưng cao nguyên
cao hơn đồng bằng và có sườn dốc
-Mục tiêu: Giúp hs khắc sâu các biểu
tượng về : núi, đồi, đồng bằng và cao
nguyên
-Tiến hành:
-Bước1: Mỗi hs vẽ hình mô tả đồi, núi,
đồng bằng vào vở nháp của mình( vẽ

-quan sát và thảo
luận theo nhóm

-một số hs trình
bày

-hs lắng nghe


-hs tự vẽ hìnhNhận xét-
dặn dò
(2 phút)
đơn giản sao cho thể hiện được các dạng
địa hình đó hoặc vẽ vào giấy A4)
-Bước2: 2 hs ngồi cạnh nhau, đổi vở và
nhận xét hình vẽ của bạn

-Bước3: một số hs trưng bày hình vẽ của
mình trước lớp-Gv nhận xét, tuyên dương hs vẽ đẹp
-1 hs đọc mục: “ Bóng đèn toả sàng”
-Nhận xét tiết học
-Dặn hs học bài
-Chuẩn bị bài sau: Ôn tập và kiểm tra
học kì 2

-đổi vở và nhận xét
hình vẽ của bạn
-một số hs trưng
bày các hình vẽ
trước lớp
-các bạn nhận xét

-1 hs đọc


×