Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: BỀ MẶT TRÁI ĐÂT pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (147.39 KB, 4 trang )

Đề bài: BỀ MẶT TRÁI ĐÂT
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng
-Phân biệt được lục địa và đại dương
-Biết trên bề mặt Trái Đất có 6 châu lục và 4 đại dương
-Nói tên và chỉ được vị trí 6 châu lục và 4 đại dương trên lược đồ: “ Các
châu lục và các đại dương”
II. Đồ dùng dạy học:
-Các hình trong SGK t 126, 127
-Tranh ảnh về lục địa và đại dương ( nếu có)
-Một số lược đồ phóng to, tương tự như lược đồ hình 3 SGK t127 (nhưng
không có phần chữ trong hình) ,10 tấm bìa, mỗi tấm bìa nhỏ ghi tên của một
châu lục hoặc đại dương
III.Các hoạt động dạy học:
Ti
ến

trình
dạy học

Ho
ạt

đ
ộng

c
ủa

th
ầy


Ho
ạt

đ
ộng

c
ủa

tr
ò

A.
Bài c
ũ

(4 phút)
B.Bài mới
HĐ 2:
Thảo luận
cả lớp
(12 phút)
-
C
á
c

đ
ới

kh
í

h
ậu

-Gv nêu câu hỏi:
+Mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu? Kể tên
các đới khí hậu?
+ Nêu đặc điểm của từng đới khí hậu?
-Nhận xét
-Gt bài
-Mục tiêu: Nhận biết được thế nào là lục
địa, đại dương
-Tiến hành:
-Bước1: gv yêu cầu hs chỉ đâu là nước,


-2 hs trả lời-hs quan sát hìnhHĐ 2:
Làm việc
theo nhóm
(10 phút)
đâ
u l
à


đ
ất

trong h
ình

1, SGK t

126

-Bước2: Gv chỉ cho hs biết: phần đất và
phần nước trên quả địa cầu ( màu xanh lơ
hoặc màu xanh lam thể hiện phần nước)
+Hỏi: Nước hay đất chiếm phần lớn hơn
trên bề mặt Trái Đất
-Bước3: Gv giải thích một cách đơn giản
+ kết hợp minh hoạ bằng tranh ảnh(nếu
có) để hs hiểu thế nào là lục địa, đại dương

-Lục địa: Là những khối đất liền lớn trên
bề mặt Trái Đất
-Đại dương: Là những khoảng nước rộng
mênh mông bao bọc phần lục địa
-Kết luận: trên bề mặt Trái Đất, có chỗ có
đát, có chỗ có nước.Nước chiếm phần lớn
hơn trên bề mặt Trái Đất. Những khối đất
liền lớn trên bề mặt Trái Đấtgọi là lục địa,
phần lục địa được chia thành 6 châu lục.
những khoảng nước rộng mênh mông bao
bọc phần lục địa gọi là đại dương. Trên bề

mặt Trái Đất có 4 đại dương
-Mục tiêu: Biêt tên của 6 châu lục và 4
đại dương trên thế giới
-Chỉ được vị trí 6 châu lục và 4 đại dương
trên lược đồ
-Tiến hành:
v

, ch


n
ư
ớc
,
đ
ất

-hs quan sát quả
địa cầu

-nước

-hs lắng nghe


-hs nhắc lạiHĐ 3:
Trò chơi:
Tìm vị trí

các châu
lục và các
đại dương
(7 phút)Nhận xét-
dặn dò
-Bước1:

Hs trong nh
óm

l
àm

vi

c theo g
ợi

ý sau:
+Có mấy châu lục? Chỉ và nói tên các
châu lục trên lược đồ H 3?
+Có mấy đại dương? Chỉ và nói tên các
đại dương trên lược đồ hình 3?
+Chỉ vị trí của VN trên lược đồ, VN ở
châu lục nào?
-Kết luận: Trên thế giới có 6 châu lục:

châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu
Đại Dương và châu Nam Cực. Có 4 đại
dương: Thái Bình Dương, Ấn Độ Đương,
Đại Tây Dươngvà Bắc Băng Dương
-Mục tiêu:Giúp hs nhớ tên và nắm vững
vị trí của các châu lục và các đại dương
-Tiến hành:
-Bước1: Chia nhóm hs và phát cho mỗi
nhóm 1 lược đồ câm, 10 tấm bìa nhỏ ghi
tên châu lục hoặc đại dương
-Bước2: khi gv hô: “ Bắt đầu”, hs trong
nhóm sẽ trao đổi với nhau và dán các tấm
bìa vào lược đồ câm trong thời gian 3 phút
-Bước3: Hs trong nhóm làm xong thì
trưng bày sản phẩm của nhóm trước lớp
-Gv hoặc hs đánh giá kết quả -1 hs đọc
mục : “ Bóng đèn toả sáng”
-
l
àm

vi
ệc

theo
nhóm
-6 châu lục, hs chỉ
vào lược đồ
-4 đại dương, hs
chỉ vào lược đồ

-hs tự tìm
-châu Á
-hs lắng nghe-hs tham gia trò
chơi theo nhóm


-lớp nhận xét,
đánh giá
(2 ph
út
)

-
Nh
ận

x
ét


-

B
ài

sau : B


m

t l

c
đ
ịa
×