Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: BỀ MẶT LỤC ĐỊA pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.32 KB, 4 trang )

Đề bài: BỀ MẶT LỤC ĐỊA
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết:
-Mô tả bề mặt lục địa
-Nhận biết được: suối, sông, hồ
III. Đồ dùng dạy học:
-Các hình trong SGK trang 128, 129
-Tranh ảnh suối, sông, hồ do Gv và hs sưu tầm
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A.Bài cũ
(4 phút)


B.Bài mới:
HĐ 1:
-Bề mặt Trái Đất
+Những khối đất liền lớn trên bề mặt
Trái Đất gọi là gì? Phần lục địa được
chia thành mấy châu lục?
+Những khoảng nước rộng mênh mông
bao bọc phần lục địa gọi là gì? Trên bề
mặt Trái Đất có mấy đại dương?
-Nhận xét
-Gt bài
-Mục tiêu: Biết mô tả bề mặt lục địa-2 hs trả lời
Làm việc
theo cặp
(10 phút)

HĐ 2
Làm việc
theo nhóm
(11 phút)

-Tiến hành:
-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát hình
1 trong SGK trang 128 và trả lời theo gợi
ý:
+Chỉ trên hình 1 chỗ nào mặt đất nhô lên
cao, chỗ nào bằng phẳng, chỗ nào có
nước?
+Mô tả bề mặt lục địa
-Bước2: gọi một số hs trả lời
-Gv hoặc hs bổ sung và hoàn thiện câu
trả lời
-Kết luận: Bề mặt lục địa có chỗ nhô cao
(đồi núi), có chỗ bằng phẳng (đồng bằng,
cao nguyên), có những dòng nước chảy (
sông,suối) và những nơi chứa nước ( ao,
hồ)
-Mục tiêu: Nhận biết được : suối, sông,
hồ
-Tiến hành:
-Bước1:

-quan sat và thảo
luận theo cặp

-một số hs trình
bày


-hs lắng nghe

Hoạt động
3:
Làm việc cả

-Hs làm việc theo nhóm, quan sát hình 1
trong SGK và trả lời theo các gợi ý:
+Chỉ con suối, con sông trên sơ đồ?
+Con suối thường bắt nguồn từ đâu?
+Chỉ trên sơ đồ dòng chảy của các con
suối, con sông ( dựa vào mũi tên trên sơ
đồ)
+Nước suối, nước sông thường chảy đi
đâu?
-Bước2: Dựa vào vốn hiểu biết, hs trả lời
câu hỏi:
+Trong 3 hình 2,3,4, hình nào thể hiện
suối, hình nào thể hiện sông , hồ
-Kết luận:Nước theo những khe chảy ra
thành suối, thành sông rồi lại chảy ra
biển hoặc đọng lại các chỗ trũng tạo
thành hồ
-Mục tiêu:
-Tiến hành:
-Bước1: Yêu cầu hs liên hệ với thực tế


-hs thực hành

-hs trả lời

-hs lắng nghe

-suối đá, sông
lớp
(8 phút)Nhận xét-
dặn dò:
(2 phút)
địa phương để nêu tên một số suối, sông
,hồ?
-Bước2: Một vài hs trả lời kêt hợp với
tranh ảnh (nếu có)
-Bước3: Gv có thể giới thiệu thêm (bằng
lời hoặc tranh ảnh), cho hs biết một vài
con sông, suối, hồ …nổi tiếng ở nước ta
-1 hs đọc mục: “ Bóng đèn toả sáng”

-Nhận xét tiết học
-Dặn hs học bài
-Chuẩn bị bài sau: Bề mặt lục địa

Hàn, sông Thu
Bồn
-một vài hs trả lời

-hs lắng nghe


-1 hs đọc

×