Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

bài giảng địa lý 6 bài 10 cấu tạo bên trong của trái đất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.99 MB, 22 trang )

BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 6
Kiểm tra bài cũ:
Bằng kiến thức
Bằng kiến thức
đ
đ
ịa lí của mình em hãy giải thích câu tục ngữ
ịa lí của mình em hãy giải thích câu tục ngữ
sau : “ Đêm tháng n
sau : “ Đêm tháng n
ă
ă
m ch
m ch
ư
ư
a nằm
a nằm
đ
đ
ã sáng
ã sáng


Ngày tháng m
Ngày tháng m
ư
ư
ời ch
ời ch
ư


ư
a c
a c
ư
ư
ời
ời
đ
đ
ã tối”
ã tối”
Mời các em quan sát đoạn videô clip sau đểbiết
các phương pháp nghiên cứu bên trong của
Trái đât?
I. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
Em hãy quan sát hình vẽ và
cho biết Trái Đất có bao nhiêu
lớp? Tên gọi của các lớp?
-
Cấu tạo bên trong của Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái
Đất, lớp Trung gian và lõi (Nhân) .
Lớp
Lớp
Độ dày
Độ dày
Trạng Thái
Trạng Thái
Nhiệt độ
Nhiệt độ
Vỏ Trái

Vỏ Trái
Đất
Đất
Lớp
Lớp
Trung
Trung
gian
gian
Lõi
Lõi
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Lớp
Độ dày
Độ dày
Trạng Thái
Trạng Thái
Nhiệt độ
Nhiệt độ
Vỏ Trái
Đất
Lớp
Trung
gian
Lõi
5 – 70km Rắn chắc
Càng xuỗng sâu nhiệt độ
càng cao, nhưng tối đa
chỉ 1000

0
C
Gần
3.000km
Từ quánh dẻo
đến lỏng
Khoảng 1.500 đến
4.700
0
C.
Trên
3.000km
Lỏng ở ngoài rắn
ở trong
Khoảng 5.000
0
C.
? Trạng thái vật chất ở lớp trung
gian từ dẻo quánh đến lỏng có ý
nghĩa như thế nào?
- Tạo nên các dòng vật chất
chuyển động là nguyên nhân
gián tiếp làm cho các địa
mảng dịch chuyển, động đất,
núi lửa…
II.CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
II.CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT


Dựa vào hình vẽ và nội dung

SGK hãy nêu đặc điểm của lớp
vỏ Trái Đất?
Là lớp đá rắn chắc, rất mỏng, chỉ chiếm
1% thể tích và 0,5% khối lượng Trái Đất
Lớp vỏ Trái Đất có vai trò như
thế nào?
Vỏ Trái Đất có vai trò rất quan trọng:
+ Nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên
+ Nơi sinh sống, hoạt động
của xã hội loài người
Vùng sông nước
Vùng sông nước
Chăn nu
Chăn nu
ơ
ơ
i bị
i bị
Phát triển giao thông
Phát triển giao thông
Giáo viên giới thiệu thêm
- Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi một số địa mảng nằm kề nhau
- Các địa mảng này di chuyển rất chậm
Dựa vào hình vẽ nêu tên các địa mảng chính ?
Dựa vào hình vẽ nêu tên các địa mảng chính ?
Các địa mảng tiếp xúc với nhau như thế nào ?
Các địa mảng tiếp xúc với nhau như thế nào ?
C
C
ác địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau

ác địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau
Hai mảng tách xa nhau :
Hai mảng tách xa nhau :
-
Các mảng dần tách xa
Các mảng dần tách xa
nhau về hai phía.
nhau về hai phía.
-
Hình thành vực sâu,
Hình thành vực sâu,
sống núi.
sống núi.
-
Gây động đất và núi
Gây động đất và núi
lửa.
lửa.
Mac ma
Kết qủa sự dịch chuyển của các địa
mảng
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA
Hai mảng xô vào nhau
Hai mảng xô vào nhau
Hình thành : núi cao.
Hình thành : núi cao.
DÃY ANDET – NAM MỸ
DÃY ANDET – NAM MỸ
ĐỈNH EVEREST

ĐỈNH EVEREST
SỰ HÌNH THÀNH NÚI
SỰ HÌNH THÀNH NÚI
DÃY HYMALAYA
DÃY HYMALAYA
Sự dịch chuyển của mảng Ấn Độ về
phía lục địa Á – Âu và kết quả của sự
chuyển dịch: Himalaya – nóc nhà thế
giới.
Quan Sát Hình vẽ xác định các lớp cấu
tạo trong của Trái Đất vào ô trống
Cấu tạo trong của Trái Đất

Trung
gian
Lõi
CHÀO TẠM BIỆT
CHÀO TẠM BIỆT

×