Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

Một số kinh nghiệm hỗ trợ CBGV trường Tiểu học Trần Bình Trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.63 MB, 28 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
MỤC LỤC
Trang
A. Phần mở đầu 2
B. Phần nội dung 4
1. Mục đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và
quản lí ở trường tiểu học 4
2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí ở
trường Tiểu học Trần Bình Trọng trong những năm qua 5
3. Một số kinh nghiệm hỗ trợ CBGV ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy học và quản lí 9
4. Kết quả đạt được 16
C. Phần kết luận 19
D. Kiến nghị 20
E. Phụ lục 21
PHẦN MỞ ĐẦU
Công nghệ thông tin ngày càng khẳng định được tính hữu dụng và sức mạnh
trong mọi phương diện, mọi ngành nghề của cuộc sống, nhất là trong thời đại ngày
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 1

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
nay. Với ngành giáo dục, công nghệ thông tin đã, đang và sẽ tạo nên những cuộc
“cách mạng” trong công tác dạy - học. Công nghệ thông tin là công cụ đắc lực hỗ
trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục,
góp phần nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục.
Thời gian gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và
quản lí đã được nhiều cán bộ, giáo viên hưởng ứng tích cực. Đây được coi là con
đường ngắn nhất để đi đến đích của chất lượng dạy học và quản lí tại các nhà
trường. Trong những năm học qua, tập đoàn Intel cũng đã phối hợp với Bộ Giáo
dục và đào tạo để tổ chức các đợt bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng công nghệ
thông tin trong giáo dục cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí các trường. Tuy


nhiên, trên thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí ở
một số trường tiểu học vẫn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong dạy học vẫn còn mang nặng tính hình thức, nhẹ về hiệu
quả và chưa được đội ngũ lãnh đạo các trường khai thác triệt để. Nguyên nhân dẫn
đến điều này có thể do đội ngũ cán bộ, giáo viên không được đào tạo hoặc bồi
dưỡng chuyên sâu về công nghệ thông tin, hoặc do việc tự học, tự rèn nâng cao
trình độ về Tin học của cán bộ, giáo viên vẫn còn hạn chế nên hiệu quả việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong giáo dục vẫn là một vấn đề cần giải quyết.
Để góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào
tạo nói chung và góp phần nâng cao chất lượng dạy học và quản lí ở trường Tiểu
học Trần Bình Trọng nói riêng, nhiều năm qua bản thân tôi đã không ngừng tìm
tòi, học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về công nghệ thông tin để ứng dụng
trong công tác giảng dạy và giáo dục.
Với tư cách một Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
Thi đua-khen thưởng trường, ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình với tập thể, cộng
với niềm đam mê công nghệ thông tin và với tình cảm của một giáo viên nhiều
năm gắn bó nhà trường, trong những năm học qua tôi đã luôn hỗ trợ và vận động
các cán bộ, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí, góp
phần thực hiện nhiệm vụ “Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 2

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
học và quản lí” của ngành. Đây cũng chính là lí do tôi chọn đề tài “Một số kinh
nghiệm hỗ trợ CBGV trường Tiểu học Trần Bình Trọng ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy học và quản lí ” để giới thiệu với quý thầy cô và các anh chị
đồng nghiệp. Rất hy vọng được quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp chia sẻ và
góp ý.

B. PHẦN NỘI DUNG
1. Mục đích, ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và

quản lí ở trường tiểu học:
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 3

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
Mục đích của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nhà trường nói chung
và trường tiểu học nói riêng là sử dụng công nghệ thông tin như một công cụ lao
động trí tuệ, giúp lãnh đạo các nhà trường nâng cao chất lượng quản lí nhà trường;
giúp các thầy giáo, cô giáo nâng cao chất lượng dạy học; trang bị cho học sinh kiến
thức về công nghệ thông tin, học sinh sử dụng máy tính như một công cụ học tập
nhằm nâng cao chất lượng học tập; góp phần rèn luyện học sinh một số phẩm chất
cần thiết của người lao động trong thời kì hiện đại hoá.
Cụ thể, lãnh đạo các trường tiểu học có thể sử dụng công nghệ thông tin để
quản lí hồ sơ nhà trường, hồ sơ đội ngũ, hồ sơ học sinh; quản lí thời khoá biểu,
điểm kiểm tra của giáo viên và học sinh, soạn thảo và quản lí các văn bản chỉ đạo,
các báo cáo của nhà trường... Lãnh đạo các trường cũng có thể sử dụng công nghệ
thông tin để minh họa các bài báo cáo, các tham luận, các hội thảo, hội nghị. Đặc
biệt, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão thì việc liên lạc và
trao đổi thông tin qua website, qua email hay qua các “văn phòng không giấy” (văn
phòng ảo) là một công việc không thể thiếu đối với các nhà quản lí.
Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, trao
đổi tư liệu và kinh nghiệm giảng dạy, soạn thảo các kế hoạch dạy học, các biểu
mẫu chuyên môn hay thiết kế những bài trình diễn đa phương tiện để minh họa bài
giảng... Giáo viên cũng có thể sử dụng công nghệ thông tin để quản lí học sinh,
liên lạc với cha mẹ học sinh và trao đổi thông tin với lãnh đạo nhà trường, với
đồng nghiệp. Thông qua giáo án điện tử, giáo viên sẽ có nhiều thời gian đặt các
câu hỏi gợi mở tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhiều hơn trong giờ học. Học
sinh sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm tài liệu học tập, tham gia các cuộc
thi trên internet, liên lạc và chia sẻ thông tin với bạn bè, thầy cô giáo hoặc thư giãn
sau những giờ học căng thẳng với các trò chơi hấp dẫn trên internet.
Như vậy, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông mà mọi

người đều có trong tay nhiều công cụ hỗ trợ cho quá trình dạy học nói chung và
phần mềm dạy học nói riêng. Nhờ có sử dụng các phần mềm dạy học này mà học
sinh trung bình, thậm chí học sinh trung bình yếu cũng có thể hoạt động tốt trong
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 4

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
môi trường học tập. Phần mềm dạy học được sử dụng ở nhà cũng sẽ nối dài cánh
tay của giáo viên tới từng gia đình học sinh thông qua hệ thống mạng. Nhờ có máy
tính điện tử mà việc thiết kế giáo án và giảng dạy trên máy tính trở nên sinh động
hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với cách dạy theo phương pháp truyền
thống, vì chỉ cần “bấm chuột”, trên màn hình hiện ra ngay nội dung của bài giảng
với những hình ảnh, âm thanh sống động thu hút được sự chú ý và tạo hứng thú
cho học sinh.
Thông qua giáo án điện tử, giáo viên cũng có nhiều thời gian đặt các câu hỏi
gợi mở tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhiều hơn trong giờ học. Những khả
năng mới mẻ và ưu việt này của công nghệ thông tin và truyền thông đã nhanh
chóng làm thay đổi cách sống, cách làm việc, cách học tập, cách tư duy và quan
trọng hơn cả là cách ra quyết định của con người.
Do đó, mục tiêu cuối cùng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học và quản lí là đổi mới công tác quản lí nhà trường, nâng cao một bước cơ bản
chất lượng học tập cho học sinh, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương
tác cao chứ không đơn thuần chỉ là “thầy đọc, trò chép” theo kiểu truyền thống,
học sinh được khuyến khích phát triển năng lực sáng tạo và tạo điều kiện để chủ
động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự học tập, tự rèn luyện của bản
thân mình.
2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí ở
trường Tiểu học Trần Bình Trọng trong những năm qua:
2.1 Tình hình cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin:
Theo các báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm của nhà
trường, thực trạng cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của nhà

trường trong những năm học qua như sau:
CSVC phục vụ
ứng dụng CNTT
Năm học
2008-2009
Năm học
2009-2010
Năm học
2010-2011
Năm học
2011-2012
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 5

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
Số máy tính ở phòng
Tin học phục vụ giảng
dạy Tin học/ tập huấn
cho CB.GV-HS
14 máy
2-3 hs
/1 máy
14 máy
2-3 hs
/1 máy
18 máy
2-3 hs
/1 máy
18 máy
2-3 hs
/1 máy

Số máy tính ở phòng
Thư viện phục vụ việc
truy cập thông tin của
giáo viên và học sinh
3 máy 3 máy 3 máy 3 máy
Số máy tính ở các
phòng chức năng,
phòng làm việc
4 máy 4 máy 4 máy 5 máy
Số projector và laptop
phục vụ công tác giáo
dục và quản lí
1 projector
và 1 laptop
1 projector
và 1 laptop
1 projector
và 1 laptop
1 projector
và 3 laptop
Số tivi 42’’ ở các
phòng học phục vụ
ứng dụng CNTT trong
bài giảng
/ / 1 tivi 6 tivi
Số máy tính kết nối
internet
4 máy 4 máy
100%
máy tính

100%
máy tính
Bảng 1. Thống kê tình hình cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin
từ năm học 2008-2009 đến năm học 2011-2012
2.2 Trình độ Tin học và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của CB.GV :
Qua các phiếu điều tra thông tin cá nhân của đội ngũ cán bộ, giáo viên đầu
năm học, có thể thống kê trình độ Tin học và khả năng ứng dụng công nghệ thông
tin của đội ngũ CB.GV như sau:
2.2.1 Trình độ Tin học:
NĂM HỌC
SL
CBGV
Trình độ Tin học
Trung cấp Chứng chỉ Chứng chỉ A Chưa có
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 6

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
B
chứng chỉ
SL TL SL TL SL TL SL TL
2008-2009 25 / / 1 4.0% 5 20.0% 19 76.0%
2009-2010 25 / / 2 8.0% 5 20.0% 18 72.0%
2010-2011 29 1 3.4% 3
10.3
%
7 24.3% 18 62.0%
Bảng 2. Thống kê Trình độ Tin học của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên
từ năm học 2008-2009 đến năm học 2011-2012
2.2.2 Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí của đội ngũ
cán bộ quản lí & giáo viên đầu năm học 2008-2009:

Khả năng ứng dụng và sử dụng các thiết bị
CNTT của đội ngũ CBQL & GV
Mức độ
Tốt Khá
Không
biết
SL TL SL TL SL TL
Sử dụng phần mềm M.Word để soạn thảo văn
bản
4
16.
0
10
40.
0
11
44.
0
Sử dụng phần mềm M.Powerpoint để thiết kế
bài giảng điện tử
2 8.0 8
32.
0
15
60.
0
Sử dụng các phần mềm khác để hỗ trợ công
tác dạy học và quản lí
2 8.0 4
16.

0
19
76.
0
Biết cách khai thác nguồn tài nguyên trên
Internet để hỗ trợ công tác dạy học và quản lí
6
24.
0
4
16.
0
15
60.
0
Biết trao đổi thông tin qua hệ thống email và
website
6
24.
0
4
16.
0
15
60.
0
Sử dụng được các thiết bị CNTT như
projector, laptop, tivi kết nối laptop...
2 8.0 4
16.

0
19
76.
0
Bảng 3. Thống kê Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí
của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên đầu năm học 2010-2011
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 7

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
Qua số liệu các bảng thống kê có thể thấy rằng khả năng ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy học và quản lí của các giáo viên và cán bộ quản lí đầu
năm học 2008-2009 như sau:
- Đa số các giáo viên và cán bộ quản lí có trình độ Tin học rất hạn chế.
- Số CBGV có thể sử dụng tốt phần mềm Word để soạn thảo văn bản chiếm
con số khá khiêm tốn. Số CBGV có thể sử dụng tốt phần mềm Powerpoint hoặc
các phần mềm khác để hỗ trợ công tác dạy học và quản lí lại càng khiêm tốn hơn.
- Số CBGV biết cách khai thác nguồn tài nguyên trên Internet để hỗ trợ công
tác dạy học và quản lí, biết trao đổi thông tin qua hệ thống email và website quá ít.
- Số CBGV có thể sử dụng thành thạo các thiết bị CNTT rất ít.
2.3 Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí những năm qua:
Thực trạng
ứng dụng
CNTT
Cán bộ quản lí Giáo viên Học sinh
Các hoạt động
có ứng dụng
CNTT
- Soạn thảo các văn
bản chỉ đạo, các báo
cáo của nhà trường;

- Thiết kế những bài
trình diễn đa
phương tiện (như
Báo cáo, Tham
luận, Nội dung Hội
thảo, Đại hội, Hội
nghị…)
- Trao đổi thông tin;
Chia sẻ các thông
tin có liên quan trên
website của nhà
trường…
- Quản lí hồ sơ…
- Tìm kiếm và chia sẻ
tư liệu, kinh nghiệm
giảng dạy;
- Soạn thảo các kế
hoạch dạy học, các
biểu mẫu chuyên
môn; Thiết kế bài
giảng các môn học &
các hoạt động
GDNGLL;
- Trao đổi thông tin;
- Tham gia các cuộc
thi sưu tầm dữ liệu
phục vụ dạy học, thi
thiết kế BGĐT…
- Học Tin học;
- Tham gia các

cuộc thi trên
Internet;
- Tìm kiếm
thông tin học tập
trên Internet;
- Theo dõi, cập
nhật các thông
tin trên website
của nhà trường;
- Thư giãn với
các trò chơi
online…
Mức độ
áp dụng
- Thường xuyên
- Thường xuyên (đối
với GV có khả năng
Tin học tốt);
- Thỉnh thoảng (đối
với các GV có khả
năng Tin học khá).
- Không thường
xuyên
Hiệu quả Tốt
Khá tốt Trung bình
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 8

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
và quản lí:

a. Yếu tố khách quan:
- Ngân sách hằng năm được phân bổ cho hoạt động dạy học của nhà trường
vẫn còn quá khiêm tốn nên việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ
thông tin trong nhà trường chưa đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
- Cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin hiện có quá cũ kĩ nên
khả năng hoạt động kém.
- Các văn bản chỉ đạo về ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí trong
những năm học qua chưa đồng bộ và xa rời thực tế.
- Một số giáo viên chưa có máy vi tính ở nhà hoặc có máy vi tính nhưng
chưa kết nối internet.
b. Yếu tố chủ quan:
- CBQL và giáo viên chưa nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải sử dụng
các phương tiện CNTT trong dạy học và quản lí.
- Các hình thức khuyến khích ứng dụng CNTT trong dạy học của ngành và
nhà trường chưa tạo động lực cho giáo viên.
- Việc tổ chức ứng dụng CNTT phục vụ đổi mới công tác dạy học và quản lí
chưa được nhà trường thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc và có kế
hoạch.
3. Một số kinh nghiệm của BCH Công đoàn trường đối với việc hỗ trợ CBGV
ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí:
3.1 Nâng cao nhận thức cho CBGV về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy học và quản lí:
a. Mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên
về tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT vì đây là
công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục.
b. Biện pháp:
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 9

Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
Với nhiệm vụ “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

giáo dục, xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kì công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất
nước”, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt
động như:
- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT đến toàn thể cán bộ,
giáo viên, gồm:
+ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ
thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
+ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong
ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;
+ Các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT trong từng năm học của
các cấp.
- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo
viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí thông qua các
Hội nghị cán bộ-công chức, Hội thảo Nâng cao chất lượng giáo dục, các buổi họp
hội đồng, họp chuyên môn...
3.2 Tổ chức bồi dưỡng các kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học và quản lí cho CBGV:
a. Mục đích: Nâng cao kiến thức, kĩ năng về ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy học và quản lí cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn trường.
b. Biện pháp:
Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực
hiện các công việc sau:
- Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng định kì hằng tháng các kiến thức về ứng
dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí cho toàn thể cán bộ, giáo viên.
- Phát huy đội ngũ giáo viên có kiến thức và khả năng ứng dụng CNTT tốt
tham gia bồi dưỡng các kiến thức về CNTT cho đồng nghiệp.
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 10


Sáng kiến kinh nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
- Vận động CBGV tham gia tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, đặc biệt các kiến thức về công nghệ thông tin và ngoại ngữ nhằm góp
phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục”
của trường và của ngành.
c. Nội dung kiến thức CNTT bồi dưỡng cho CB.GV là:
c.1 Cách sử dụng các phần mềm cơ bản đã được cài đặt trong Microsoft
Office như:
 Phần mềm soạn thảo văn bản M.Word:
+ Mục đích: Giúp CB.GV có thể thiết kế các bài giảng, đề thi hoặc các
văn bản, biểu mẫu chuyên môn khác trên phần mềm M.Word.
+ Nội dung cơ bản:
. Nhập và chỉnh sửa văn bản;
. Thay đổi định dạng văn bản;
. Chèn tranh ảnh vào văn bản;
. Thiết kế trang;
. Chèn bảng và làm việc với bảng.
 Phần mềm bảng tính M.Excel:
+ Mục đích: Giúp CB.GV có thể thiết kế các sổ điểm và quản lí điểm của
học sinh, tạo các danh sách và sắp xếp danh sách học sinh theo các tiêu chí hoặc
tạo các biểu đồ minh họa các báo cáo, sáng kiến kinh nghiệm....
+ Nội dung cơ bản:
. Sử dụng các trang bảng tính;
. Nhập và làm việc với thông tin;
. Định dạng thông tin và các trang bảng tính;
. Sắp xếp thông tin;
. Sử dụng các công thức đơn giản để tính toán.
 Phần mềm đa phương tiện M.Power Point:
Người thực hiện: Nguyãùn Thë Häöng Ván Trang 11


×