Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

De KTDK cuoi ki 2 mon Lich su va Dia li lop 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.33 KB, 5 trang )

Phòng GD nam sách Đề kiểm tra định kỳ CUốI Kỳ ii
Trờng Tiểu học Nam hồng Năm học 2005 - 2006
Môn : Lịch sử - Lớp 4
Họ và tên:
Lớp:
Hãy đánh dấu x vào em cho là đúng trong những câu sau:
Câu 1: Vị vua nào thời Lý rời kinh đô từ Hoa L về Thăng long ?
Lý Thái Tổ.
Lý Thái Tông.
Lý Thánh Tông.
Câu 2: Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Do Trần Thủ Độ cớp ngôi nhà Lý.
Lý Huệ Tông không có con trai, truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu
Hoàng. Lý Chiêu Hoàng nhờng ngôi cho chồng là Trần Cảnh.
Do Trần Cảnh cớp ngôi của nhà Lý.
Câu 3: Triều đại nào của nớc ta lập ra Văn Miếu, Quốc Tử Giám để đào tạo nhân
tài?
Nhà Lý.
Nhà Trần.
Nhà Hậu Lê.
Câu 4: Khi nhắc tới vua Quang Trung, em nghĩ tới chiến công nào của ông?
Chiến thắng Chi Lăng.
Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bặch Đằng.
Đại phá quân Thanh năm 1789.
Câu 5: Nhà Nguyễn thành lập vào năm nào?
Năm 1010.
Điểm
Năm 1802.
Năm 1858.
Câu 6: Nhà Nguyễn định đô ở đâu?
Huế.


Thăng Long.
Hoa L.
Câu 7: Em hãy thuật lại trận Ngọc Hồi Đống Đa của vua Quang Trung.

Câu 8: Hãy mô tả lại kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.Giáo viên coi chấm:
.

Phòng GD Nam Sách Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ II
Trờng Tiểu học Nam Hồng Môn: Địa lý - Lớp 4
Năm học 2006 - 2007
Họ và tên:
Lớp:
Phần I: Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
1. ở nớc ta, đồng bằng còn nhiều đất chua, đất mặn là:
A, Đồng bằng Bắc Bộ
B, Đồng bằng duyên hải Miền Trung
C, Đồng bằng Nam Bộ
2. ở duyên hải miền Trung:
A, Dân c tập trung đông đúc, chủ yếu là ngời Kinh.
B, Dân c tập trung khá đông đúc, chủ yếu là ngời Kinh, ngời Chăm.
C, Dân c tha thớt, chủ yếu là dân tộc ít ngời.
3. ý nào dới đây không phải là điều kiện để phát triển hoạt động du lịch ở duyên hải
miền Trung
A, Bãi biển đẹp.
B, Khí hậu mát mẻ quanh năm.
C, Khách sạn, điểm vui chơi ngày càng nhiều.
4. ý nào dới đây không phải là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa,
vựa trái cây lớn nhất cả nớc?
A, Đất đai màu mỡ.
B, Khí hậu nắng nóng quanh năm.
C, Có nhiều đất chua, đất mặn.
D, Ngời dân tích cực sản xuất.
Phần II: Tự luận
5. Quan sát bảng số liệu dới đây: ( Điều tra năm 2003)
Thành phố Diện tích(km
2

) Số dân (ngời)
Hà Nội 921 2.800.000
Hải Phòng 1503 1.700.000
Đà Nẵng 1247 700.000
Cần Thơ 1389 1.112.000
Điểm
Thành phố Hồ Chí Minh 2090 5.400.000
A. Năm 2003, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích và số dân là bao nhiêu?
Diện tích:
Dân Số:
B. Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích và số dân đứng thứ mấy so với các thành phố
có trong bảng?
Diện tích:
Dân Số:
6. Em hãy nêu vai trò của biển Đông đối với nớc ta.
Trả lời:

Giáo viên coi, chấm thi:


Đáp án và biểu điểm môn lịch sử
Biểu điểm:
- Câu 1 đến câu 6, khoanh tròn đúng mỗi câu đợc 0,5 điểm.
- Câu 7: 2 điểm
- Câu 8: 2 điểm
Đáp án:
Câu 1: Đánh đấu vào ô trống thứ 1
Câu 2: Đánh đấu vào ô trống thứ 2
Câu 3: Đánh đấu vào ô trống thứ 1
Câu 4: Đánh đấu vào ô trống thứ 2
Câu 5: Đánh đấu vào ô trống thứ 2
Câu 6: Đánh đấu vào ô trống thứ 1
Đáp án và biểu điểm môn Địa lý
Biểu điểm
- Câu 1 đến câu 4, khoanh tròn đúng mỗi câu đợc 1 điểm.
- Câu 5: 3 điểm mỗi ý đúng đợc 1,5 điểm
- Câu 6: 3 điểm
Đáp án:
Câu 1: Khoanh tròn vào ý C
Câu 2: Khoanh tròn vào ý B
Câu 3: Khoanh tròn vào ý B
Câu 4: Khoanh tròn vào ý C

×