Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (172.69 KB, 16 trang )

Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4

A.TÊN ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 4
B. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Tập đọc là một môn học có ví trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các môn
học ở bậc Tiểu học.Biết đọc là có thêm công cụ mới để học tập,để giao tiếp.Trong
môn Tiếng Việt thì phân môn tập đọc có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ của
môn Tiếng Việt đề ra là: Trau dồi kiến thức ngôn ngữ,kiến thức văn học,kiến thức
đời sống ,rèn luyện kỹ năng đọc ,nói,viết và đặc biệt nó góp phần không nhỏ vào
việc giáo dục tình cảm ,mĩ cảm và năng lực phát triển tư duy của học sinh.
Tóm lại,Tập đọc là một phân môn rất quan trọng trong chương trình Tiếng
Việt của bậc Tiểu học.Dạy tốt phân môn này không những rèn luyện cho học sinh
kỹ năng đọc mà phát triển tư duy ở các em vốn từ phong phú,tạo điều kiện cho
các em học tốt các phân môn khác như :Luyện từ và câu,Chính tả,Tập làm văn,Kể
chuyện.Hơn thế nữa dạy tốt phân môn Tập đọc sẽ giúp các em có được một
phương tiện để học các môn học khác như Toán,Đạo đức ,Khoa học,Lịch sử và
Địa lý …Do vậy việc suy nghĩ,tìm chọn những biện pháp hữu hiệu nhat để góp
phần nâng cao chất lượng giờ dạy của phân môn Tập đọc là vô cùng cần
thiết.Nhưng đối với học sinh người dân tộc thiểu số lại là một vấn đề cần thiết
hơn.Vì tiếng nói của học sinh dân tộc thiểu số có nhiều khác biệt so với Tiếng Việt
của chúng ta,cụ thể ở lớp tôi 100% là học sinh dân tộc Vân Kiều.Do vậy trong quá
trình giảng dạy phân môn Tập đọc đối với học sinh dân tộc thiểu số còn gặp rất
nhiều khó khăn và bất cập.Chính vì vậy mà kết quả đọc của các em chưa đáp ứng
được yêu cầu của việc hình thành kĩ năng đọc. Các giờ Tập đọc thì hầu như học
sinh khá giỏi chỉ mới biết đọc đúng, đọc trơn. Giáo viên Tiểu học còn lúng túng
khi dạy Tập đọc, đồng thời những phương pháp cụ thể hướng dẫn đọc cho học
sinh Tiểu học cũng rất ít được quan tâm.
Để giúp học sinh đọc đúng, cảm thụ được bài văn đòi hỏi người giáo viên
phải đổi mới phương pháp dạy học, mọi học sinh đều phải tích cực tham gia vào


hoạt động học tập.Với tâm huyết của một giáo viên dạy vùng cao tôi luôn trăn
trở ,suy nghĩ để tìm ra những phương pháp dạy học tích cực ,phù hợp với đối
tượng học sinh của mình .Với mong muốn làm thế nào để chất lượng đọc đúng
của học sinh lớp 4, đặc biệt là học sinh người Vân Kiều ngày càng nâng cao nên
tôi đã chọn đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:
" Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4".
II. Mục đích nghiên cứu
- Nâng cao chất lượng đọc của học sinh trong phân môn Tập đọc.
- Học sinh đọc tốt giúp các em chiếm lĩnh được ngôn ngữ dùng trong giao
tiếp và học tập , lĩnh hội được kiến thức dễ dàng và chắc chắn hơn.
- Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh bằng văn học.
III. Đối tượng nghiên cứu
Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng 1


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
- Hiện trạng đọc của học sinh
- Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh
IV. Đối tượng khảo sát thực nghiệm
- Lớp 4B - trường Tiểu học Hướng Phùng - huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng
Trị.
V. Phương pháp nghiên cứu
Việc hướng dẫn HS Tiểu học nói chung và HS lớp 4 nói riêng biết đọc tốt
một đoạn văn, đoạn thơ là một việc làm rất cần thiết giúp HS củng cố, nâng cao
kỹ năng đọc, cảm nhận được cái hay, cái đẹp của tác phẩm. Do vậy cùng với
những kinh nghiệm đã tích luỹ được, tôi tiến hành nghiên cứu chương trình, SGK,
các tài liệu tham khảo về Tiếng Việt 4, điều tra GV và HS.
Trong quá trình nghiên cứu và áp dụng kinh nghiệm, tôi đã sử dụng một số
phương pháp sau:
- Phương pháp điều tra nghiên cứu tổng thể chương trình và nội dung phân

môn Tập đọc lớp 4.
- Phương pháp phân tích kết quả điều tra trước và sau khi nghiên cứu để so
sánh.
- Phương pháp luyện tập thực hành.
- Phương pháp đàm thoại.
- Phương pháp hoạt động theo nhóm nhỏ.
- Phương pháp đọc mẫu.
VI. Phạm vi, kế hoạch nghiên cứu
1. Phạm vi nghiên cứu
Để các biện pháp trên được thực hiện một cách hiệu quả, tôi đã chú trọng đến
các vấn đề:
- Tâm lí lứa tuổi của học sinh
- Năng lực đọc của học sinh.
- Các biện pháp phù hợp theo từng thời gian.
2. Kế hoạch nghiên cứu
- Kế hoạch này được tiến hành từ tháng 9/2015 đến hết tháng 3/2016.

Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

2


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
C. PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận của việc luyện đọc
1. Vị trí của dạy Tập đọc ở trường Tiểu học
a. Đọc là gì?
Môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt
động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh được thể
hiện trong 4 dạng hoạt động tương ứng với 4 kĩ năng ( nghe, đọc, nói, viết), đọc là

một dạng ngôn ngữ được chuyển từ chữ viết sang lời nói có âm thanh và hiểu nó
ứng với hình thức đọc thành tiếng. Còn quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức
chữ viết thành các đơn vị nghĩa không có âm thanh ứng với đọc thầm. Đọc không
chỉ là giải một bộ mã gồm hai phần chữ viết và âm thanh (nghĩa là nó không chỉ
đánh vần nên thành tiếng) theo đúng như các kí hiệu chữ viết mà còn là một quá
trình nhận thức để có khả năng thông hiểu những gì được đọc trên thực tế nhiều
khi người ta chỉ nói đến đọc như nói đến sử dụng bộ mã chữ nối còn việc chuyển
từ âm sang nghĩa đã không được chú ý đúng mức.
b. Ý nghĩa của việc rèn đọc cho học sinh:
Những kinh nghiệm của đời sống, những thành tựu văn hoá, khoa học, tư
tưởng tình cảm của các thế hệ trước và của những người đương thời, phần lớn đã
ghi lại bằng chữ viết. Nếu không biết đọc thì con người không thể tiếp thu được
nền văn minh loài người. Biết đọc con người có khả năng tiếp nhận lên nhiều lần,
từ đây ta mới tìm hiểu và đánh giá được cuộc sống, nhận thức được các mối quan
hệ tự nhiên, xã hội, tư duy, biết đọc con người có khả năng chế ngự một phương
tiện văn hoá cơ bản giúp họ giáo tiếp được từ thế giới bên trong của người khác,
thông hiểu tư tưởng tình cảm của người khác, đặc biệt khi đọc các tác phẩm văn
chương như được bồi dưỡng tâm hồn, không biết đọc con người không có điều
kiện hưởng thụ sự giáo dục mã xã hội dành cho, họ không thể hình thành một
nhân cách toàn diện. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin thì biết đọc ngày
càng quan trọng, đọc chính là học, học nữa, học mãi, đọc để tự học học cả đời.
Vì những lẽ trên dạy Tập đọc có một ý nghĩa to lớn ở Tiểu học. Đầu tiên
phải học đọc sau đó trẻ đọc để học, nó tạo điều kiện để cho học sinh có khả năng
tự học và tinh thần tự học cả đời. Việc dạy đọc giúp cho các em hiểu biết hơn lòng
yêu cái thiện, cái đẹp cũng như biết tư duy hình ảnh. Như vậy đọc có ý nghĩa to
lớn vì nó bao gồm các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển.
2. Những nhiệm vụ của dạy Tập đọc ở Tiểu học
Những điều cần nêu trên khẳng định sự cần thiết của sự hình thành và phát
triển một cách có hệ thống và có kế hoạch năng lực đọc cho học sinh. Tập đọc với
tư cách là một phân môn TiếngViệt ở Tiểu học có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu.

Tập đọc là một phân môn thực hành năng lực đọc được tạo nên 4 kĩ năng là 4
yêu cầu của chất lượng; đọc đúng, đọc có ý thức và đọc diễn cảm được rèn luyện
đồng thời hỗ trợ cho nhau. Sự hoàn thiện một trong 4 kĩ năng này sẽ có tác động
tích cực đến kĩ năng khác.
Dạy đọc là giáo dục lòng ham muốn đọc sách làm việc với sách văn bản cho
học sinh. Nói cách khác thông qua dạy Tập đọc làm cho học sinh thích đọc, đó là
con đường đặc biệt tạo nên một trí tuệ đầy đủ và phát triển.
Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

3


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
3. Cơ sở tâm sinh lí, đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học.
Học sinh Tiểu học - con người với cấu tạo đầy đủ các bộ phận của một con
người đang phát triển. Trong đó, cơ quan phát âm, ngôn ngữ phát triển mạnh, phù
hợp với sự tiếp nhận và thực hiện dễ dàng các hoạt động mới, theo chức năng của
chúng, chức năng phát âm - Tập đọc.
Khả năng nhận thức, tư duy, tưởng tượng, tình cảm trí nhớ và nhân cách học
sinh đang được hình thành, tiềm tàng khả năng phát triển và đang phát triển.
Học sinh Tiểu học hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, hiếu động, tò mò, thích
hoạt động hồn nhiên, khám phá, tự lực làm việc theo hứng thú của mình.
Thầy cô là hình tượng mẫu mực nhất được trẻ tôn sùng nhất, mọi điều trẻ
đều nhất nhất nghe theo, sự phát triển nhân cách của học sinh Tiểu học phụ thuộc
phần lớn vào quá trình dạy học và giáo dục của thầy cô trong nhà trường Tiểu
học.
Dạy Tập đọc cho học sinh Tiểu học bước đầu đem đến sự vận động khoa học
cho não bộ và cơ quan phát âm, ngôn ngữ, đem đến những tinh hoa văn hoá, văn
học nghệ thuật trong tâm hồn trẻ, rèn kĩ năng đọc, hiểu, cảm thụ văn học, rèn
luyện tình cảm đạo đức, ý chí, ý thức, hành động đúng cho trẻ, phát triển khả năng

học tập các môn khác, là điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh Tiểu học.
Nhân cách học sinh Tiểu học phát triển đúng đắn hay lệch lạc phụ thuộc vào quá
trình giáo dục của người thầy mà trong đó phương tiện là nghe nói.
Đọc, viết có được nhờ học Tập đọc. Dạy Tập đọc đặc biệt là dạy cho học
sinh đọc đúng, chính xác và hiểu được văn bản đòi hỏi người thầy phải có phương
pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học, phù hợp
với sự phát triển tiến bộ của khoa học, xã hội, đáp ứng nhu cầu ham hiểu biết của
học sinh Tiểu học và tăng cường giáo dục đạo đức nhân cách cho trẻ.
4. Cơ sở ngôn ngữ và văn học của việc dạy học Tập đọc
Ngôn ngữ học đã chỉ rõ những nội dung cụ thể về các vấn đề của ngôn ngữ
chữ viết, chính âm, chính tả, nghĩa của từ, câu, đoạn, văn bản, ngữ điệu, nhịp điệu,
tình cảm ngôn ngữ. Đó là những vấn đề gắn bó với việc dạy và học Tập đọc của
thầy và trò bậc Tiểu học.
Văn học nghệ thuật là tinh hoa của ngôn ngữ, là tình cảm đạo đức, lí tưởng
tình yêu. Nó có được nhờ cảm xúc của tâm hồn, nó làm cho tâm hồn con người
thêm phong phú và sâu sắc.
Dạy Tập đọc cho học sinh Tiểu học là dạy cho học sinh biết đọc đúng tiếng,
từ, câu, chữ, hiểu nội dung rồi đọc đúng ngữ điệu, nhịp điệu, diễn cảm, cảm nhận
được ý nghĩa tình cảm, có cảm xúc, biết tư duy, tưởng tượng, hình thành ý thức
tốt đẹp trong tâm hồn và có hành động đẹp. Nghĩa là học sinh biết chuẩn ngôn
ngữ và hiểu biết cảm thụ văn học. Đây là một nghệ thuật, nghệ thuật trong lao
động dạy học sáng tạo của người thầy Tiểu học. Dạy học Tập đọc sẽ càng tinh tế,
càng sáng tạo, càng hiệu quả khi ta nghiên cứu vận dụng tốt những thành tựu của
ngôn ngữ văn học.
5. Cơ sở giáo dục và phát triển
Tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng của nó là hình
thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đó có thể hiện ở 4 yêu cầu: Đọc đúng,
Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

4Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
đọc nhanh, đọc có ý thức (đọc hiểu) và đọc hay (đọc diễn cảm). Cần phải hiểu kĩ
năng đọc có nhiều mức độ, nhiều tầng bậc khác nhau.
Đầu tiên là giải mã chữ - âm một cách sơ bộ, tiếp theo đọc là phải hiểu được
nghĩa của từ, tìm được các từ, câu "chìa khoá"(chốt, trọng yếu) trong bài, biết tóm
tắt nội dung của đoạn. Với những bài văn biết phát hiện ra yếu tố "văn" và đánh
giá được giá trị của chúng trong việc biểu đạt nội dung. Như vậy, biết đọc đồng
nghĩa với kĩ năng làm việc với văn bản, chiếm lĩnh được văn bản ở các tầng bậc
khác nhau.
II. Cơ sở thực tiễn của việc luyện đọc cho học sinh lớp 4
1. Đặc điểm chung của địa phương
Hướng Phùng là một trong những xã khó khăn của vùng Bắc Hướng Hóa, đa
số học sinh là con em đồng bào Vân Kiều, điều kiện kinh tế và đi lại còn gặp
nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, phụ huynh chưa có đủ điều kiện và chưa có sự quan
tâm đến việc học của con em. Nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền địa
phương, sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của Ban Giám Hiệu, Chuyên môn nhà
trường, tổ khối, đã vận động, huy động để các em đến lớp đều đặn hơn, đặc biệt là
những em học sinh còn đọc yếu, giúp các em có cơ hội rèn luyện việc đọc của
mình nhiều hơn.
2. Đặc điểm chung của lớp 4B
- Tổng số lớp là 16 em, trong đó có 9 nữ.
- Tất cả các em là người Vân Kiều, môi trường tiếp xúc và sử dụng tiếng
Việt còn ít nên khả năng đọc, tiếp thu và hiểu văn bản còn nhiều hạn chế.
- Tuy số lượng học sinh của lớp ít nhưng theo khảo sát đầu năm thì số học
sinh đọc yếu chiếm tỉ lệ khá cao. Số học sinh đã biết đọc thì còn rụt rè, chưa mạnh
dạn trong học tập nên việc nêu gương, giúp đỡ các bạn học yếu cũng còn gặp
nhiều khó khăn.
- Các em đọc yếu thường hay tự ti, mặc cảm và nghỉ học dài ngày nên việc

luyện đọc diễn ra không liên tục.
- Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.
III. Thực trạng của việc rèn đọc cho học sinh lớp 4.
1. Thực trạng của việc dạy học phân môn Tập đọc nói chung.
Phân môn Tập đọc có một nhiệm vụ rất quan trọng đối với học sinh Tiểu
học. Do đó, vấn đề dạy học phân môn Tập đọc hiện nay rất được chú trọng.
Có nhiều chuyên đề, phương pháp đặt ra nhằm đưa chất lượng đọc của các
em nâng lên. Nhưng nhìn chung chủ yếu chỉ tập trung đến các lớp đầu cấp để làm
sao các em đọc đúng, đọc trôi chảy. Còn ở các lớp cuối cấp, giáo viên chỉ tập
trung nhận xét cách đọc đúng, đọc trơn chứ chưa có biện pháp cụ thể để dành cho
việc luyện đọc đúng, đặc biệt cho đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số.
2. Thực trạng dạy học phân môn Tập đọc lớp 4 ở trường Tiểu học
Hướng Phùng – Hướng Hoá- Quảng Trị:
Qua thực tế giảng dạy và khảo sát chất lượng phân môn Tập đọc của học
sinh lớp 4, bản thân tôi nhận thấy: Một số học sinh mới chỉ ở mức độ biết đọc, đọc
được, đọc đúng, đọc trơn. Có em chẳng cần quan tâm mình có đọc đúng bài thơ,
bài văn đó không mà chỉ đọc nhanh, đọc cho hết bài là được.
Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

5


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
Đối với đối tượng học sinh lớp 4B, học sinh đọc chậm còn rất nhiều. Một số
em còn đánh vần từng tiếng mới có thể đọc trơn nên tốc độ đọc chưa đạt yêu cầu.
Qua tìm hiểu tôi rút ra được một số nguyên nhân sau:
- Học sinh không nhớ mặt chữ.
- Khả năng ghép vần, tiếng còn chậm.
- Khả năng phát âm hạn chế.
- Không đọc được chữ cái, các phụ âm ghi bằng 2-3 chữ cái: tr, ch, ngh…

- Ít quan tâm đến truyện, sách có chữ.
- Do cách phát âm theo phương ngữ, thường phát âm lệch chuẩn viết, cụ thể
các em thường mắc lỗi sau:
+ Các lỗi phụ âm đầu: s/x.
Ví dụ: xuất hiện/ suất hiện; súc vật/ xúc vật ( Tiếng Việt 4, tập 2, trang 4)
+ Các lỗi về thanh: Các em đọc còn nhầm lẫn giữa thanh ngã và thanh hỏi.
Ví dụ: trẻ con/ trẽ con; hiểu biết / hiễu biết;chữ/ chử (Tiếng Việt 4, tập 2, trang 9)
+Đối với học sinh là người Vân Kiều không chỉ đọc sai thanh hỏi, ngã mà sai
tất cả các thanh.
Ví dụ: đi đâu/ đì đầu, tim ta/ tìm ta,…
- Do các em chưa nắm vững cách ngắt hơi, nghỉ hơi, ngữ điệu, biết nhấn
giọng, lên giọng, hạ giọng những từ cần thiết.
- Do các em lười đọc sách, không chịu khó rèn đọc.
Nên ngay từ đầu năm học, trong phạm vi nghiên cứu, tôi đã thống kê chất
lượng đọc của học sinh lớp 4B như sau:
Bảng 1: Chất lượng khảo sát đầu năm phân môn Tập đọc lớp 4B.
Lớp

Tổng Số em đọc chưa Số em đọc Số em đọc Số em đọc
đạt yêu cầu
đạt trung bình đúng, rõ ràng diễn cảm tốt
số
HS
SL
%
SL
%
SL
%
SL

%

4B

16

5

31,3%

9

56,2%

2

12,5%

0

0

Qua việc điều tra trên cho thấy tỉ lệ học sinh đọc chưa đạt yêu cầu và học
sinh đọc trung bình chiếm tỉ lệ cao. Tỉ lệ học sinh đọc đúng, rõ ràng còn rất thấp.
Đây là một việc làm thiết thực mà trong mỗi giáo viên đứng lớp như chúng
ta băn khoăn, suy nghĩ nên dạy như thế nào để nâng cao hiệu quả các giờ dạy trên
lớp nói chung và dạy đọc cho học sinh cuối bậc, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu
số nói riêng. Để đưa chất lượng đọc đúng có sự thay đổi, tôi xin mạnh dạn đưa ra
một số biện pháp sau:
IV. Các giải pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4.

1. Hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng một cách linh hoạt, khéo léo
Như chúng ta đã biết đọc đúng chỉ thực hiện được trên cơ sở học sinh đã
biết chữ cái, ghép vần. Đọc đúng không thừa, không sót tiếng. Đọc đúng phải thể
hiện được hệ thống ngôn ngữ âm chuẩn, tức là đọc đúng chính âm. Bởi vậy việc
rèn cho học sinh luyện đọc đúng là khâu đầu tiên của việc rèn đọc diễn cảm và đã
thực hiện ở các lớp 1, 2, 3. Đối với học sinh lớp 4 thì việc rèn luyện đọc đúng
được rèn luyện như sau:
6
Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
a. Luyện đọc đúng:
- Trước khi tiến hành luyện đọc, chia văn bản thành các đoạn đọc ( đơn vị
chia tạm thời, không phải bao giờ cũng đồng nhất với cách chia đoạn theo bố cục
của văn bản) mà giáo viên căn cứ vào trình độ đọc của học sinh trong lớp để chia
văn bản thành các đoạn, sao cho các đoạn không quá dài hoặc quá chênh lệch
nhau về chữ số, cách ngắt đoạn không quá chi li, gây khó khăn cho học sinh theo
dõi và đọc nối tiếp.
- Dựa vào số đoạn, giáo viên chỉ định trước số học sinh tham gia đọc nối
tiếp ở mỗi vòng đọc. Học sinh có thể đứng hoặc ngồi tại chỗ với tâm thế sẵn sàng
đọc nối tiếp.
- Để củng cố kĩ năng đọc trơn đã được rèn ở các lớp dưới, giáo viên nên
hướng dẫn học sinh đọc nối tiếp qua 3 lần:
+ Lần 1: Qua những học sinh đọc nối tiếp, giáo viên nghe và phát hiện những
hạn chế về cách ngắt âm, ngắt nghỉ, ngữ điệu câu, từ đó có biện pháp hướng dẫn
đối với cá nhân hoặc nhắc nhở chung đối với cả lớp để học sinh đạt yêu cầu đọc
đúng và đõ rành mạch.
+ Lần 2: Học sinh đọc nối tiếp kết hợp nắm nghĩa của từ được chú giải trong
SGK, nó có tác dụng góp phần nâng cao kĩ năng đọc hiểu (việc tìm hiểu nghĩa từ

có thể xen kẽ trong quá trình đọc nối tiếp hoặc sau khi đọc hết bài). Nếu học sinh
đọc sai giáo viên vẫn tiếp tục hướng dẫn, sửa chữa.
+ Lần 3: Học sinh đọc nối tiếp để giáo viên đánh giá sự tiến bộ, tiếp tục
hướng dẫn hoặc nhắc nhở.Việc luyện đọc từng đoạn nối tiếp tạo điều kiện cho
nhiều học sinh được thực hành đọc. Qua thực hành mà học sinh được giáo viên
hướng dẫn, uốn nắn hay động viên, khích lệ để đạt được vững chắc kĩ năng đọc,
chuẩn bị luyện tập kĩ năng mới: Đọc diễn cảm.
b. Các hình thức luyện đọc:
Để hướng dẫn học sinh luyện đọc thành tiếng, giáo viên có thể tổ chức cho
học sinh hoạt động theo các hình thức sau:
- Đọc các nhân (đọc riêng lẻ hoặc nối tiếp từng đoạn, đọc trước lớp hoặc đọc
theo cặp, theo nhóm).
- Đọc đồng thanh (theo nhóm hoặc tổ, lớp) khi cần: Ví dụ: Đọc đồng thanh
để khắc sâu ấn tượng về nhịp điệu của đoạn văn, bài thơ; giúp học sinh dễ dàng
ghi nhớ đoạn, bài cần thuộc lòng, thay đổi hoạt động, tạo không khí hào hứng cho
lớp học.
- Đọc theo phân vai (nhiều học sinh hợp tác đọc theo lời nhân vật mình đóng
vai, tham gia các trò chơi luyện đọc).
2. Khai thác giọng đọc của học sinh thông qua việc tìm hiểu nội dung
bài:
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài nhằm trao đổi kĩ năng đọc - hiểu, góp
phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học và tạo cơ sở cho luyện đọc diễn
cảm.Nắm được nội dung chính của bài sẽ giúp các em xác định giọng đọc chung
của đoạn, của bài.
Ví dụ: Bài đọc với giọng nhẹ nhàng, tha thiết, vui tươi, mạnh mẽ...
- Giáo viên nêu câu hỏi để định hướng cho học sinh đọc thầm (đoạn, bài) và
Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

7Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
trả lời đúng nội dung. Có thể kết hợp cho học sinh đọc thành tiếng, những học
sinh khác đọc thầm thảo luận vấn đề do giáo viên đưa ra.
Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm khổ thơ 3 trong bài thơ "Mẹ
ốm"(lớp 4) để trả lời câu hỏi: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ
bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào?
- Tuỳ theo trình độ học sinh trong lớp, giáo viên có thể đưa ra nguyên văn
câu hỏi, bài tập trong SGK chia tách câu hỏi thành các ý nhỏ để học sinh dễ thực
hiện hoặc bổ sung câu hỏi phụ có tác dụng dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi.
Ví dụ: Câu hỏi 2 trong bài "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ"(lớp
4) nên tách thành2 ý nhỏ để học sinh dễ trả lời.
+ Người mẹ làm những công việc gì ?
+ Những công việc đó có ý nghĩa như thế nào ?
- Bằng nhiều hình thức khác nhau (làm việc cá nhân, theo cặp hoặc theo
nhóm..), giáo viên tạo điều kiện cho học sinh luyện tập một cách tích cực. Trong
quá trình tìm hiểu bài, giáo viên cần rèn luyện cho học sinh cách trả lời câu hỏi,
trao đổi ý kiến.Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thật tốt một đoạn văn nhằm "thăm
dò" khả năng thể hiện sự cảm nhận nội dung bằng giọng đọc của học sinh. Qua
kết quả đọc của học sinh, giáo viên dẫn dắt, gợi ý để học sinh phát huy những ưu
điểm, khắc phục những hạn chế và tìm ra cách đọc hợp lí.
Ví dụ: Đoạn vừa rồi đọc với giọng như thế nào? Để nêu đặc điểm của nhân
vật, em cần chú ý nhấn giọng ở những từ ngữ nào?
Hoặc: Qua nội dung bài, em hãy xác định giọng đọc chung của toàn bài?
Học sinh thảo luận và trả lời - sau đó giáo viên rút ra kết luận chung.
3. Giáo viên đọc mẫu.
- Đọc mẫu là sử dụng ngữ điệu để phô diễn cảm xúc của bài đọc. Phải hoà
nhập tâm hồn với nội dung bài đọc, với văn cảnh thì mới có cảm xúc, mới tìm
thấy ngữ điệu phù hợp.
- Đọc mẫu đòi hỏi giáo viên phải đọc đúng, rõ ràng, ngữ điệu đọc phù hợp.

Đó là việc thể hiện giọng đọc, ngắt giọng biểu cảm, thể hiện tốc độ, cường độ, cao
độ để biểu đạt đúng ý nghĩa và tình cảm mà tác giả gửi gắm trong bài đọc, đồng
thời thể hiện sự thông hiểu, cảm thụ của người đọc đối với tác phẩm.
- Giáo viên đọc mẫu nhằm minh hoạ, gợi ý hoặc "tạo tình huống" cho học
sinh nhận xét, giải thích, tự tìm ra cách đọc. Qua đó, học sinh đọc đúng hơn, tránh
trường hợp lặp từ, bỏ sót từ, sai từ…
Ví dụ: Nghe và phát hiện cách đọc của cô; ngừng nghỉ, ngắt nhịp ở chỗ nào,
nhấn giọng hay cao giọng, kéo dài giọng ở từ ngữ nào?...Mỗi cá nhân có cảm thụ
riêng, từ đó có cách đọc diễn cảm bộc lộ sự sáng tạo của mình.
- Muốn học sinh đọc hay, đọc đúng thì trước hết người giáo viên phải đọc tốt
để thâm nhập, lây truyền tới học sinh nhằm gây hứng thú cho học sinh trong tiết
học. Để đọc tốt thì người giáo viên luôn coi trọng việc đọc mẫu để từ đó thường
xuyên rèn luyện giọng đọc của mình, có ý thức tự điều chỉnh mình đọc đúng hơn
và phải có lòng ham muốn đọc hay.
4. Luyện tập thực hành đọc đúng văn bản.
- Tạo điều kiện cho từng học sinh được thực hành luyện đọc (theo nhóm,
Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

8


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
theo cặp) để rút kinh nghiệm.
- Luyện đọc các câu tiêu biểu trong bài: Cách luyện đọc này tạo điều kiện cho tất
cả các học sinh đều được đọc. Theo các bước sau:
+ Giáo viên đưa ra câu cần luyện đọc đã ghi ở bảng phụ.
+ Học sinh tìm hiểu nghĩa của câu văn đó.
+ Học sinh xác định giọng đọc của câu văn.
+ Học sinh đọc mẫu (giáo viên đọc mẫu): Học sinh thảo luận, nhận xét về
giọng đọc của cô, của bạn mà mình yêu thích.

+ Học sinh luyện đọc theo nhóm, tổ, cá nhân.
- Luyện đọc đoạn văn hoặc khổ thơ.
Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách thể hiện giọng đọc, cách ngắt giọng,
nhấn giọng ở những từ ngữ biểu cảm trong đoạn hoặc khổ thơ đó rồi cho học sinh
luyện đọc theo trình tự sau:
+ Giáo viên đọc mẫu- học sinh thảo luận, nhận xét về giọng đọc.
+ Học sinh luyện đọc theo cặp.
+ Tổ chức cho học sinh thi đọc trước lớp để các em học tập lẫn nhau và được
giáo viên động viên hay uốn nắn.
- Học sinh luyện đọc cả bài.
+ Giáo viên tiến hành các bước như trên.
+ Học sinh đọc cá nhân, giáo viên nhận xét đánh giá.
* Đối với những văn bản có từ hai nhân vật trở lên, tổ chức cho học sinh thể
hiện giọng đọc theo nhân vật của văn bản hoặc cho học sinh đọc phân vai. Rèn
cho các em biết thay đổi giọng đọc khi nhập vai các nhân vật trong bài đọc.
- Cụ thể các em phải đọc phân biệt được lời của tác giả và lời của nhân vật;
phân biệt được lời của nhân vật khác. Giáo viên hướng dẫn như sau:
+ Cho học sinh đọc bài và tìm trong bài có mấy nhân vật.
+ Giáo viên giúp học sinh chỉ ra tính cách của từng nhân vật và xác định
giọngđọc phù hợp với từng nhân vật.
+ Giáo viên thực hiện đọc mẫu lời các nhân vật bằng giọng đọc của mình
(hoặc có thể học sinh có năng lực đọc tốt thể hiện).
- Học sinh luyện tập nhiều lần theo hướng dẫn của giáo viên.
5. Xây dựng không khí hào hứng, say mê học tập cho học sinh bằng cách
tổ chức trò chơi học tập trước và trong giờ học.
Để kích thích hứng thú luyện đọc của học sinh, giáo viên có thể tổ chức các
trò chơi học tập cho học sinh. Thông qua các trò chơi kích thích hứng thú đọc; rèn
tư duy linh hoạt; luyện tác phong nhanh nhẹn, tháo vát, tự tin; giáo dục tư tưởng
tình cảm tốt đẹp.
Trò chơi học tập thường được tổ chức khi luyện đọc hoặc đọc diễn cảm (HTL).

Tuỳ thời gian và điều kiện cho phép, giáo viên lựa chọn trò chơi học tập thích hợp
để tổ chức cho học sinh tham gia.
Ví dụ: Thi đọc nối tiếp từng đoạn (theo nhóm, tổ), đọc "truyền điện" thi tìm
nhanh- đọc đúng; nhìn một từ đọc cả câu (hoặc nhìn một câu đọc cả đoạn), nghe
đọc đoạn - đoán tên bài; thi đọc truyện theo vai,....
Như vậy, ta thấy tổ chức trò chơi học tập luôn luôn làm cho học sinh hào
Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

9


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
hứng say mê tích cực trong học tập, làm cho học sinh ham mê học hơn.
6. Quan tâm đến học sinh trong giờ học
- Giáo viên lắng nghe học sinh đọc để sửa sai kịp thời cho học sinh, tập
trung các quy tắc chính tả để học sinh có thể nhớ lâu hơn.
- Bao quát lớp, phân bố thời gian hợp lý cho các hoạt động và đối tượng học
sinh.
- Cần nhẹ nhàng, gần gũi, quan tâm trực tiếp để học sinh mạnh dạn luyện
đọc.
- Có sự phân hóa học sinh trong giờ học.
- Giúp học sinh học thuộc lòng trật tự và trình tự các phụ âm đầu và quy tắc
chính tả để kích thích học sinh ghép vần.
- Tăng cường sự hỗ trợ của các bạn trong lớp giúp học sinh thoải mái, mạnh
dạn hơn trong luyện đọc.
- Tập thói quen đọc to cho học sinh.
V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Tuy thời gian không dài, với cách tổ chức dạy học theo các biện pháp nêu
trên, hiệu quả giờ dạy được nâng lên rõ rệt. Học sinh hứng thú học tập, hoạt động
tích cực hơn, các em mạnh dạn tự tin hơn khi đọc bài. Số em đọc chưa đạt yêu cầu

đã giảm đi. Số em đọc đúng được nâng lên rõ rệt.
Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi đúc rút từ giảng dạy thực tế.Bằng
những kinh nghiệm mà tôi áp dụng từ đó.
Kết quả thực nghiệm được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2: Kết quả thực nghiệm.
Tổng Số em đọc chưa Số em đọc đạt
Số em đọc
Số em đọc
số
đạt yêu cầu
trung bình
đúng, rõ ràng diễn cảm tốt
HS
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
4B 16
2
12,5%
6
37,5%
7
43,8%
1
6,2%

Như vậy, với một thời gian ngắn nhưng tôi nhận thấy những biện pháp mà
tôi đưa ra đã thu được kết quả thật khả quan. Thiết nghĩ nếu giáo viên áp dụng các
biện pháp này một cách thường xuyên, đặc biệt ở các lớp chủ yếu là đối tượng học
sinh người dân tộc thiểu số thì chắc chắn chất lượng đọc của các em được nâng
lên.
* Bài học kinh nghiệm:
Qua nghiên cứu lý luận và thực tế dạy đọc cho học sinh tiểu học, tôi đã rút ra
bài học có giá trị sau:
+Trước tiên người giáo viên cần phải thực sự thương yêu học sinh của mình,
gần gũi giúp đỡ học sinh, luôn quan tâm tìm hiểu xem các em vấp phải khó khăn
gì trong cách đọc, cách phát âm để từ đó khắc phục những khó khăn các em liên
quan vướng mắc.
+ Để học sinh dễ hiểu nắm bắt kiến thức dễ dàng đòi hỏi giáo viên phải có
sự chuẩn bị kĩ trước khi lên lớp ,phải xác định được mục tiêu cua từng hoạt động
giờ trong học.Kết hợp có chọn lọc và đan xen những nội dung ,những vấn đề xã
hội co liên quan dến nội dung bài học một cách phù hợp và có hiệu quả.
Lớp

Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

10


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
+ Lời truyền đạt của giáo viên phải rành mạch,trong sáng ,rõ ràng và có sức
thuyết phục,thu hút được các em ham mê, hứng thú học tập.
+ Thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh,quan tâm nhắc nhở việc
chuẩn bị bài ở nhà,việc đọc bài trước để tìm hiểu nội dung bài qua các câu hỏi
trong sách giáo khoa giúp các em khi tới lớp sẽ chủ động và tiếp thu bài đạt kết
quả cao.

+ Việc nắm nội dung bài đọc và xác định giọng đọc cả bài, đoạn, câu là yếu
tố cơ bản giúp học sinh đọc tốt.
+ Cần phát huy luyện đọc theo cặp, theo nhóm để học sinh luyện tập lẫn
nhau.
+ Tăng cường sự hoạt động của các đôi bạn cùng tiến, giúp học sinh có nhiều
thời gian luyện đọc hơn.
+ Trong quá trình giảng dạy nên tổ chức trò chơi học tập để thay đổi không
khí học tập gây hứng thú cho học sinh.
+Vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học, khuyến khích, động viên những
cố gắng dù là nhỏ bé của học sinh để các em tự tin hơn khi đọc bài.
+ Quan tâm đến từng đối tượng học sinh đặc biệt (học sinh nhút nhát và học
sinh yếu).

Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

11


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4

D. PHẦN KẾT LUẬN
I. Kết luận
Trong thời đại ngày nay - thời đại của tri thức và trí tuệ, của khoa học công
nghệ và thông tin, biết đọc càng quan trọng vì nó giúp người ta sử dụng các nguồn
thông tin, để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Dạy đọc cho học sinh Tiểu
học là cả một vấn đề hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với các em người đồng bào
dân tộc thiểu số. Nó có ý nghĩa rất to lớn để kích thích tính sáng tạo của học sinh,
mở rộng vốn hiểu biết, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm, nhân cách cho học sinh. Qua
các bài tập đọc, học sinh còn được cung cấp vốn từ, năng lực diễn đạt, những hiểu
biết về tác phẩm văn học. Từ đó nâng cáo trình độ văn hoá chung và trình độ

Tiếng Việt nói riêng.
Vậy để nâng cao hiệu quả dạy đọc cho học sinh lớp 4 đòi hỏi mỗi giáo viên
chúng ta phải nỗ lực hết mình, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đầu tư suy
nghĩ sáng tạo làm cho các em say mê, hứng thú hoạt động học tập... Tôi đã nghiên
cứu, tìm tòi và đưa ra 5 biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy đọc cho học sinh lớp
4 nói chung và học sinh trường Tiểu học Hướng Phùng nói riêng.
1. Giáo viên đọc mẫu thật hấp dẫn để lôi cuốn học sinh.Giáo viên đọc chuẩn
xác phù hợp với từng văn bản để học sinh học tập.
2. Phải rèn cho học sinh luyện phát âm đúng ,chú ý các từ ngữ,luyện đọc các
từ ngữ học sinh phát âm sai ngay lúc đó nhiều lần.
3. Cho học sinh luyện đọc:đọc rành mạch,đọc lưu loát cả văn xuôi và văn
vần.Đọc đúng nhịp thơ,thể hiện ngát nghỉ đúng chỗ,nhấn giọng các từ ngữ.
4. Xây dựng không khí hào hứng, say mê học tập cho học sinh bằng cách tổ
chức các trò chơi học tập trong giờ học Tập đọc.
5.Quan tâm đến học sinh trong giờ học.
II. Ý kiến đề xuất
Trên thực tế dạy học ở trường Tiểu học Hướng Phùng - Hướng Hóa - Quảng
Trị, tôi có một số đề xuất sau:
- Nhà trường, các tổ chức Đoàn- Đội cùng kết hợp với GVCN để vận động
học sinh đi học đảm bảo tỉ lệ chuyên cần để việc luyện đọc của các em được diễn
ra liên tục và thường xuyên.
- Cần cung ứng các tài liệu tham khảo kịp thời, tranh ảnh về môn Tiếng Việt
để giờ dạy của giáo viên được hoàn thiện hơn.
Trên đây là đề xuất sáng kiến của tôi. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý
kiến của các thầy cô giáo,các đồng nghiệp,của BGH nhà trường để sáng kiến kinh
nghiệm của tôi được áp dụng trong dạy học ngày càng có hiệu quả hơn.
Xin chân thành cảm ơn các đồng chí!

Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng


12


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hướng Phùng, ngày 28 tháng 3 năm 2016
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người khác.
Người viết

Phạm Thị Thao

Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

13


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa, môn Tiếng Việt Lớp 4 , nhà xuất bản giáo dục.
- Sách giáo viên, thiết kế bài dạy Tiếng Việt 4.
- Bộ giáo dục (2009), chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tiếng Việt trường Tiểu
học .
- Giáo dục Kỹ năng sống các môn học ở Tiểu học, nhà xuất bản giáo dục
năm 2010.
- Tăng cường năng lực về đánh giá học sinh Tiểu học (Thông tư số
30/2014/TT- BGDDT)


Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

14


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4

MỤC LỤC
A.TÊN ĐỀ TÀI……………………………………………………………1
B. PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………….........1
I.Lý do chọn đề tài............................................................................………1
II.Mục đích nghiên cứu…………………………………………………….1
III. Đối tượng nghiên cứu........................................................................ …1
IV. Đối tượng khảo sát thực nghiệm……………………………………….2
V. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................2
VI.Phạm vi,kế hoạch nghiên cứu………………………………………….2
C. PHẦN NỘI DUNG................................................................................3
I. Cơ sở lý luận của việc luyện đọc..............................................................3
II. Cơ sở thực tiễn của việc luyện đọc..........................................................5
III. Thực trạng của việc dạy đọc cho học sinh lớp 4....................................5
IV. Các giải pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4..............................................6
V. Kết quả đạt được...................................................................................10
D. PHẦN KẾT LUẬN..............................................................................12
I. Kết luận...................................................................................................12
II. Ý kiến đề xuất........................................................................................12
Danh mục tài liệu tham khảo…………………………………………..14
MỤC LỤC……………………………………………………………….15

Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng


15


Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4

Người thực hiện: Phạm Thị Thao - Trường Tiểu học Hướng Phùng

16×