Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Giáo án lớp 3 - tuần 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (173.21 KB, 21 trang )

NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

Ngày 2 tháng 10 năm 2006
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
TUẦN 5
NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
A - Tập đọc
1. Đọc thành tiếng
• Đọc đúng các từ, tiếng khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ : thủ lónh, ngập
ngừng, tướng só, hoảng sợ, buồn bã, dũng cảm,...
• Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
• Đọc trôi chảy được toàn bài, bước đầu biết đọc phù hợp với giọng các nhân vật trong
truyện.
2. Đọc hiểu
• Hiểu nghóa của các từ ngữ trong bài : nứa tép, ô quả trám, thủ lónh, hoa mười giờ,
nghiêm trọng, quả quyết, dứt khoát,...
• Nắm được trình tự diễn biến của câu chuyện.
• Hiểu được nội dung và ý nghóa của câu chuyện : Trong trò chơi đánh trận giả, chú lính
nhỏ bò coi là "hèn" vì không leo lên mà lại chui qua hàng rào. Câu chuyện khuyên các
em khi có lỗi cần dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi.
B - Kể chuyện
• Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạkể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
• Tranh minh hoạ bài tập đọc (phóng to, nếu có thể).
• Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.
• Một thanh nứa tép, một số bông hoa mười giờ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
TẬP ĐỌC
1 . Ổn đònh tổ chức (1)
2 . Kiểm tra bài cũ (5

)
• Hai, ba HS đọc bài Ông ngoại và trả lời các câu hỏi1 và 2 trong SGK.
• GV nhận xét, cho điểm.
3 . Bài mới
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giới thiệu bài (1

)
- Hỏi : Theo em, người như thế nào là người
dũng cảm?
- 2 đến 3 HS trả lời câu hỏi.
- GV : Bài học Chú lính dũng cảm của giờ tập
đọc sẽ cho các em biết điều đó.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

- Ghi tên bài lên bảng.
Hoạt động 1 : Luyện đọc (31

)
 Mục tiêu :
- Đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai đã nêu ở
phần mục tiêu. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu
câu và giữa các cụm từ.
- Hiểu nghóa các từ ngữ trong bài.
 Cách tiến hành :
a) Đọc mẫu

- GV đọc mẫu toàn bài một lượt với giọng hơi
nhanh. Chú ý lời các nhân vật :
- Theo dõi GV đọc mẫu.
+ Giọng viên tướng : dứt khoát, rõ ràng, tự tin.
+ Giọng chú lính : Lúc đầu rụt rè, đến cuối
chuyện dứt khoát, kiên đònh.
+ Giọng thầy giáo : nghiêm khắc, buồn bã.
b) Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ
- Hướng dẫn đọc từng câu và luyện phát âm từ
khó, dễ lẫn.
- Mỗi HS đọc 1 câu, tiếp nối nhau đọc
từ đầu đến hết bài. Đọc 2 vòng.
- Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghóa từ khó. - Đọc từng đoạn trước lớp. Chú ý ngắt
giọng đúng ở các dấu chấm, phẩy và
khi đọc lời của các nhân vật :
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp.
- Vượt rào,/ bắt sống lấy nó !//
- Chỉ những thằng hèn mới chui.//
- Về thôi./ /(giọng tướng ra lệnh dứt
khoát, rõ ràng.)
- Chui vào à ?// - Ra vườn đi !// (giọng
ngập ngừng, rụt rè.)
- Nhưng như vậy là hèn. - (giọng quả
quyết, khẳng đònh.)
- Thầy mong em nào phạm lỗi sẽ sửa lại
hàng rào và luống hoa.// (giọng khẩn
thiết, bao dung)
- Giải nghóa các từ khó :
+ Cho học sinh xem một đoạn nứa tép.
+ Quan sát thanh nứa tép.

+ Vẽ lên bảng hàng rào hình ô quả trám và giới
thiệu từ ô quả trám.
+ Quan sát hình minh hoạ để hiểu nghóa
của từ.
+ Hoa mười giờ là loài hoa nhỏ, thường nở vào + Quan sát bông hoa và nghe giáo viên
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

10 giờ trưa. Hoa có nhiều màu như đỏ, hồng,
vàng. (Cho HS xem bông hoà 10 giờ)
giới thiệu.
+ Em hiểu từ nghiêm trọng trong câu "thầy giáo
nghiêm trọng hỏi." như thế nào ?
+ Nghóa là thầy giáo hỏi bằng giọng
nghiêm khắc.
+ Thế nào là quả quyết ? Em hãy đặt câu với từ
này
+ Quả quyết nghóa là dứt khoát, không
do dự.
Đặt câu : Cậu bé quả quyết rằng cậu đã
gặp tôi ở đâu đó.
- Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc bài trước lớp,
mỗi HS đọc 1 đoạn.
- 4 HS tiếp nối nhau đọc bài, cả lớp
theo dõi bài trong SGK
- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm. - Mỗi nhóm 4 HS, từng em đọc 1 đoạn
trong nhóm.
- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm. - 2 nhóm thi đọc tếp nối.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài (7

)

 Mục tiêu :
HS hiểu nội dung của câu chuyện.
 Cách tiến hành :
- GV gọi 1 HS đọc lại cả bài trước lớp. - 1 HS đọc, cả lớp cùng theo dõi SGK.
- Hỏi: các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì ?
đâu ?
- Các bạn nhỏ chơi trò đánh trận giả
trong vườn trường.
- Đánh trận giả là trò chơi quen thuộc với trẻ
em. Trong trò chơi các bạn cũng có phân cấp
tướng, chỉ huy, lính... như trong quân đội và cấp
dưới phải phục tùng cấp trên.
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1. - Đọc thầm.
- Viên tướng hạ lệnh gì khi không tiêu diệt được
máy bay đòch ?
- Viên tướng hạ lệnh trèo qua hàng rào
vào vườn để bắt sống nó.
- Khi đó, chú lính nhỏ đã làm gì ? - Chú lính nhỏ quyết đònh không leo lên
hàng rào như lệnh của viên tướng mà
chui qua lỗ hổng dưới chân hàng rào.
- Vì sao chú lính nhỏ lại quyết đònh chui qua lỗ
hổng dưới chân hàng rào ?
- Vì chú sợ rằng làm hỏng hàng rào của
vườn trường.
- Như vậy chú lính đã làm trái lệnh của viên
tướng, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn 2 xem
chuyện gì xảy ra sau đó.
- 1 HS đọc đoạn 2 trước lớp, cả lớp đọc
thầm theo.
- Việc leo hàng rào của các bạn khác đã gây ra

hậu quả gì ?
- Hàng rào đã bò đổ, tướng só ngã đè lên
luống hoa mười giờ, hàng rào đè lên
chú lính.
- Hãy đọc đoạn 3 và cho biết : "Thầy giáo mong
chờ điều gì ở HS trong lớp" ?
- Thầy giáo mong HS của mình dũng
cảm nhận lỗi.
- Khi bò thầy giáo nhắc nhở, chú lính nhỏ cảm - Chú lính nhỏ run lên vì sợ.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

thấy thế nào ?
- Theo em, vì sao chú lính lại run lên khi nghe
thầy giáo hỏi ?
- HS phát biểu ý kiến :Vì chú lính quá
hối hận./ Vì chú đang rất sợ./ Vì chú
chưa quyết đònh được là nhận hay
không nhận lỗi của mình./....
- Vậy là đến cuối giờ học cả tướng và lính đều
chưa ai dám nhận lỗi với thầy giáo. Liệu sau đó
các bạn nhỏ có dũng cảm và thực hiện được điều
thầy giáo mong muốn không, chúng ta cùng tìm
hiểu đoạn cuối bài.
- 1 HS đọc thành tiếng đoạn 4, cả lớp
theo dõi bài trong SGK.
- Chú lính nhỏ đã nói với viên tướng điều gì khi
ra khỏi lớp học ?
- Chú lính nói khẽ : "Ra vườn đi !"
- Chú đã làm gì khi viên tướng khoát tay và ra
lệnh : "Về thôi!" ?

- Chú nói : "Nhưng như vậy là hèn !"
rồi quả quyết bước về phía vườn
trường.
- Lúc đó, thái độ của viên tướng và những người
lính như thế nào ?
- Mọi người sững lại nhìn chú rồi cả đội
bước nhanh theo chú như một người chỉ
huy dũng cảm.
- Ai là người lính dũng cảm trong truyện này ?
Vì sao ?
- Chú lính chui qua hàng rào là người lính
dũng cảm vì đã biết nhận lỗi và sửa lỗi.
- Em học được bài học gì từ chú lính nhỏ trong
bài ?
- Khi có lỗi cần dũng cảm nhận lỗi và
sửa lỗi.
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại (6

)
 Mục tiêu :
Đọc trôi chảy được toàn bài, bước đầu biết đọc
phù hợp với giọng các nhân vật trong truyện
 Cách tiến hành :
- Chia nhóm, mỗi nhóm 4 HS và yêu cầu luyện
đọc lại bài theo các vai : người dẫn chuyện, chú
lính, viên tướng, thầy giáo.
- Nhận xét và tuyên dương nhóm đọc bài tốt.
KỂ CHUYỆN
Hoạt động dạy Hoạt động học
Hoạt động 4 : Xác đinh yêu cầu (1


)
- Gọi 1 đến 2 HS đọc yêu cầu của bài. - Dựa vào các tranh sau kể lại câu
chuyện Người lính dũng cảm.
Hoạt động 5 : Hướng dẫn HS kể chuyện (19

)
 Mục tiêu :
Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạkể lại được
từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.
 Cách tiến hành :
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

- Gọi 4 HS kể nối tiếp trước lớp, mỗi HS kể 1
đoạn.
- 4 HS kể.
- Chú ý: nếu HS lúng túng, GV đặt câu hỏi gợi ý
cho HS.
+ Tranh 1 : Viên tướng ra lệnh như thế nào ?
Chú lính dònh làm gì ?
+ Tranh 2 : Cả nhóm đã vượt rào bằng cách
nào ? Chú lính vượt rào bằng cách nào ? Chuyện
gì đã xảy ra sau đó ?
+ Tranh 3 : Thầy giáo đã nói gì với các bạn ?
Khi nghe thầy giáo nói chú lính cảm thấy thế
nào ? Thầy mong muốn điều gì ở các bạn HS ?
+ Tranh 4 : Viên tướng ra lệnh thế nào ? Chú
lính nhỏ đã nói và làm gì khi đó ? Mọi người có
thái độ như thế nào trước lời nói và việc làm của
chú lính nhỏ ?

- Tổ chức cho 2 nhóm thi kể chuyện. Nhóm 1 kể
đoạn 1, 2
- 2 nhóm kể, HS cả lớp theo dõi và
nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.
- Nhận xét và cho điểm HS.
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò
- Em đã bao giờ dũng cảm nhận lỗi chưa ? Khi
đó em đã mắc lỗi gì ? Em nhận lỗi với ai ? Em
suy nghó gì về việc đó ?
1, 2 HS trả lời.
- Tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà kể lại câu
chuyện cho người thân nghe và chuẩn bò bài sau.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

Ngày 3 tháng 10 năm 2006
CHÍNH TẢ
NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM
I. MỤC TIÊU
• Nghe và viết lại chính xác đoạn : Viên tướng khoát tay ... như là bước theo một người
chỉ huy dũng cảm trong bài Người lính dũng cảm.
• Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt l/l ; en/eng.
• Điền đúng và học thuộc tên 9 chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

• Bài tập 2 viết 3 lần trên bảng.
• Bài tập 3 viết vào giấy to (8bản) + bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn đònh tổ chức (1

)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
• 3 HS lên bảng viết các từ sau : loay hoay, gió xoáy, nhẫn lại, nâng niu.
• 3 HS đọc 18 tên chữ trong bảng chữ cái đã học.
• Nhận xét, cho điểm HS.
3. Bài mới
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giới thiệu bài (1

)
- Trong giờ chính tả này, các em sẽ viết đoạn cuối
trong bài Người lính dũng cảm, làm các bài tập
chính tả và học thuộc 9 tên chữ cái tiếp theo trong
bảng chữ cái.
Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả (22

)
 Mục tiêu :
Nghe và viết lại chính xác đoạn : Viên tướng khoát
tay ... như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm
trong bài Người lính dũng cảm.
 Cách tiến hành :
a) Trao đổi về nội dung đoạn viết
- GV đọc đoạn văn một lượt, sau đó yêu cầu HS đọc lại. - 2 HS đọc lại đoạn văn, cả lớp theo dõi và
đọc thầm theo.

- Hỏi : Đoạn văn kể chuyện gì ? - Lớp tan học, chú lính nhỏ rủ viên tướng ra
sửa lại hàng rào, viên tướng không nghe và
chú quả quyết bước về phía vườn trường,
mọi người ngạc nhiên và bước nhanh theo
chú.
b) Hướng dẫn cách trình bày
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1

- Đoạn văn có mấy câu ?
- Trong đoạn văn những chữ nào phải viết hoa ? Vì
sao ?
- Lời của các nhân vật được viết như thế nào ?
c) Hướng dẫn viết từ khó
- GV đọc các từ khó cho HS viết vào bảng con. 3HS
viết bảng lớp.
- Yêu cầu HS đọc lại các từ trên.
- Theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho HS.
d) Viết chính tả
e) Soát lỗi
g) Chấm bài
- Nhận xét bài viết của HS.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập (7

)
 Mục tiêu :
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt l/l ;
en/eng.
- Điền đúng và học thuộc tên 9 chữ cái tiếp theo
trong bảng chữ cái.
 Cách tiến hành :

Bài 2b
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Chỉnh sửa và chốt lại lời giải đúng.
Bài 3
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Phát giấy chép sẵn đề và bút cho các nhóm.
- Yêu cầu HS tự làm, GV đi giúp đỡ các nhóm gặp
khó khăn.
- Gọi 2 nhóm dán bài lên bảng.
- Gọi các nhóm khác bổ sung.
- Xoá từng cột chữ và cột tên chữ, yêu cầu HS học
thuộc và viết lại.
- Yêu cầu HS viết lại vào vở.
Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà học thuộc bảng
chữ cái vừa học và ở các tuần trước, HS nào viết bài
xấu, sai 3 lỗi trở lên phải viết lại cho đúng và chuẩn
bò bài sau.
- Đoạn văn có 5 câu.
- Các chữ đầu câu : Khi, Ra, Viên, Về,
Nhưng, Nói, Những, Rồi phải viết hoa.
- Lời của nhân vật viết sau dấu hai chấm,
xuống dòng và dấu gạch ngang.
- Dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang,
dấu chấm than.
- Quả quyết, viên tướng, sững lại, vườn
trường, dũng cảm.
- Đọc các từ trên bảng.
- HS dùng bút chì tự soát lỗi trên vở viết.

- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- 3 HS lên bảng,HS dưới lớp làm vào vở nháp.
- 3 HS đọc lại :

- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- Nhận đồ dùng học tập.
- HS tự làm trong nhóm.
- Dán bài lên bảng.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×