Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Tuần 26 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275.51 KB, 38 trang )

Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017- 2018

Thứ hai ngày 05 tháng 3 năm 2018
Tiếng Việt
TIẾT 1 + 2 : VẦN /OAO/, /OEO/.
(Thiết kế trang 254 )
----------------------------------------------------------------------THỂ DỤC:

BÀI 26: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Ôn bài thể dục. Yêu cầu thuộc bài.
- Ôn trò chơi " Tâng cầu". Yêu cầu tham gia vào trò chơi một cách chủ động.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung va
năng trò chơi " Tâng cầu" thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Địa điểm sân trường , 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh
sân tập, tranh thể dục.
- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học.
- Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: còi, vợt và bảng con...
Nội dung


ĐL
Phương pháp tổ chức dạy học
I/ Hoạt động khởi động:
8’
1/ Nhận lớp
2’
Đội hình
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
x x x x x x
giờ học.
x x x x x x
∆ GV
- Lớp trưởng tập hợp lớp cho GV
- GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu
cầu
2/ Khởi động
6’
Đội hình
- Khởi động xoay các khớp.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
∆ GV

- GV hướng dẫn HS khởi động
Tên giáo viên ...

1

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
II/ Phần thực hành:
1/ Ôn bài thể dục phát triển chung
- Một số sai lầm thường mắc và cách sửa;
Sai:
+ Động tác vươn thở: Quên không hít thở
sâu.
+ Động tác tay: Nhịp 2 và 6 hai tay khgi
đưa sang ngang bị lệch lên hoặc xuống:
+ Động tác chân: Nhịp 2 và 6 khi hạ thấp
trọng tâm hay cong lưng.
+ Động tác vặn mình: Nhịp 2 và 6 khi vặn
mình bị xoay bàn chân hoặc co gối.
+ Động tác bụng nhịp2 và 6 khi vặn mình
bị xoay bàn chân.
+ Động tác phối hợp: Nhịp 1 và 5 không
dồn trọng tâm vào chân trứơc.
+ Động tác điều hoà: Yêu cầu động tác
này cần thả lỏng, thư giãn nhưng khi tập
động tác này bị cứng
-Cách sửa:
+ GV làm mẫu cho HS tập theo.

+ Cho một HS lên tực hiện động tác, GV
và HS cùng nhận xét, đánh giá rồi tiếp tục
tập.
+ Riêng động tác vươn thở và điều hoà
GV cho các em tập hít thở sâu trước kết
hợp với động tác.
2) Chia tổ tập theo khu vực sân.
Tập 7 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn
mình, bụng, toàn thân và điều hòa.

Năm học 2017- 2018
- HS khởi động kỹ các khớp
22’
6’

Đội hình
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
∆ GV
- GV hô nhịp kết hợp làm mẫu HS tập
lần thứ nhất sau cán sự lớp điều khiển
lớp tập.

- GV quan sát sửa chữa động tác đối với
những HS thực hiện còn chưa tốt.

8’

3) Trò chơi vận động: Trò chơi “Tâng cầu” 8’
- Chuẩn bị: Tập hợp lớp thành một vòng
2
Tên giáo viên ...

x

x

Đội hình
x x (t1)

x(t2)
x
∆ GV
x
x
x x x x x(t3)
x
- GV chia tổ hướng dẫn HS tập luyện
- HS tập luyện theo tổ và theo hướng
dẫn của GV
- GV đi quan sát nhắc nhở HS tập
luyện, sửa sai cho HS các tổ, nhận xét
đánh giá kết quả tập luyện của các tổ.

Đội hình
Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
tròn
- Cách chơi:
+Từng em (đứng tại chỗ hoặc di chuyển )
dùng tay hoặc bảng gỗ nhỏ, vợt bóng
bàn..v..v.. để tâng cầu.
+ Cách 2: Đứng theo từng đôi chuyên cầu
cho nhau.
+ cách 3: Thi tâng cầu tối đa hoặc tâng cầu
nhanh trong 1 phút xem ai được số lần
nhiều nhất.

Năm học 2017- 2018

- GV nhắc lại cách chơi và luật chơi,
tiếp theo cho HS giãn cách cự li 1-2m
để HS tập luyện.
- Tập tự do trên khu vực quy định.
- Thi theo tổ xem ai là người có số lần
tâng cầu nhiều nhất.
- Mỗi tổ chọn ra hai người có số lần
tâng nhiêu nhất ra thi với các tổ bạn.
- GV cho HS thi xem ai là người tâng
cầu được nhiều lần nhất theo lệnh thống
nhất của GV.


III/ Hoạt đông tiếp nối:
1/ Thả lỏng
- Lớp tập một số động tác thả lỏng.

5’
2’

2/ GV cùng HS hệ thống lại bài.

1’

Đội hình
x
x x x x x
x
x x x x x
∆ GV
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
- HS thả lỏng tích cực
Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- GV tập hợp lớp và GV nhận xét giờ
học và giao bài tập về nhà theo quy
định.

3/ GV nhận xét giờ học giao bài tập về 2’
nhà.
---------------------------------------------------------------------------Toán

CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
A.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Nhận biết về số lượng; biết đọc, viết, đếm các số từ 20 đến 50; nhận
biết được thứ tự các số từ 20 đến 50.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, đếm các số từ 20 đến 50; nhận biết được thứ
tự các số từ 20 đến 50.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 3, 4 (dòng 1) .
II. CHUẨN BỊ:
Tên giáo viên ...

3

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3 (dòng 1) .
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút)
* Mục tiêu: - Nhận biết về số lượng; biết đọc, viết, đếm các số từ 20 đến 50; nhận biết
được thứ tự các số từ 20 đến 50.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
- Giới thiệu các số từ 20 đến 30:
- Cho HS thao tác trên các thẻ
- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi theo yêu
que tính và các que tính để nhận
cầu của giáo viên. Chia sẻ trước lớp.
ra có: - HS lấy vật thật, GV đính 2
bó que tính lên bảng cài và cho HS + 2 chục que tính là 20 que tính
thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi:
+ 2 chục que tính là bao nhiêu que + 2 chục que tính và 3 que tính là 23 que tính.
tính?
- Thêm 3 que tính hỏi:
- 2 chục que tính và 3 que tính là
bao nhiêu que tính?
- GV ghi bảng thành cột như
SGK: 2 bó, mỗi bó có 1 chục
que tính, nên viết vào chỗ chấm
ở cột “chục” là 2; có 3 que tính
nữa nên viết 3 vào chỗ chấm ở

- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm bốn theo yêu
cột “đơn vị”.
cầu của giáo viên. Chia sẻ trước lớp.
- Có 2 chục và 3 đơn vị tức là có
Tên giáo viên ...

4

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
hai mươi ba, hai mươi ba viết như
sau:
GV viết: 23
Đọc: hai mươi
ba
* GV hướng dẫn tương tự như trên
để HS nhận ra số lượng, đọc, viết
các số từ 51 đến 60.
* Lưu ý:
21: Đọc là Năm mươi mốt
44: Bốn mươi tư
45: Bốn mươi lăm
c) Giới thiệu các số từ 61 đến 69:
_GV hướng dẫn tương tự như giới
thiệu các số từ 30 đến 50.
- Cho HS đọc các số để nhận ra
thứ tự của chúng


Năm học 2017- 2018

2. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 3, 4 (dòng 1) .
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, đếm các số từ 20 đến 50; nhận biết được thứ
tự các số từ 20 đến 50.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bài 1: - Cho HS nêu yêu
- Viết số:
cầu, làm cá nhân, chia sẻ
a) 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29.
trước lớp.
b) Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số: HS viết từ 19
- Hs đếm xuôi, ngược từ 20
đến 32.
đến 29.
* Bài 3: - Cho HS nêu yêu
- Viết số:
cầu, làm cá nhân, chia sẻ
- 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49,50.
trước lớp.
* Bài 4 : Cho HS nêu yêu cầu, - Viết số thích hợp vào ô trống.
làm bài trong nhóm 4, chia sẻ.
- Cho HS làm vào bảng nhóm. 24 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 36
- HS chơi trò chơi: “ Ai nhanh
5
5
hơn” .
- Cho HS đếm xuôi, ngược lại
các số.

Bài tập phát triển năng
lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 5
- Viết số thích hợp vào ô trống.
- Cho HS làm vở, GV quan
Tên giáo viên ...

5

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
sát, nhận xét nhanh.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Cho hs đọc các số từ 10 đến
50 và ngược lại.
- Nhận xét, dặn dò.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn
bị bài sau.

3
5

Năm học 2017- 2018
36 37 38 39 40 41 42 43 44 4 46 47
5

39 40 41 42 43 44 4
5


46 47 48 48 49 50

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2018
Hát nhạc
HỌC HÁT BÀI : HOÀ BÌNH CHO BÉ
---------------------------------------------------------------------Tiếng Việt
TIẾT 3+ 4 :VẦN /UAU/, /UÊU/, /UYU/.
(Thiết kế trang 256)
-------------------------------------------------------------------Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ ( tiếp )
A.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nhận biết về số lượng; biết đọc, viết, đếm các số từ 50 đến 69; nhận biết
được thứ tự các số từ 50 đến 69.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, đếm các số từ 50 đến 69; nhận biết được thứ
tự các số từ 50 đến 69.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3.
Tên giáo viên ...

6

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Năm học 2017- 2018

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận
xét trò chơi, chữa bài...
- HS chơi
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút)
* Mục tiêu: Nhận biết về số lượng; biết đọc, viết, đếm các số từ 50 đến 69; nhận biết
được thứ tự các số từ 50 đến 69.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
- Giới thiệu các số từ 50 đến 60:
_Cho HS thao tác trên các thẻ que tính và - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm

các que tính để nhận ra có: 5 bó, mỗi bó có 1
bốn theo yêu cầu của giáo viên.
chục que tính, nên viết vào chỗ chấm ở cột
Chia sẻ trước lớp.
“chục” là 5; có 4 que tính nữa nên viết 4 vào
chỗ chấm ở cột “đơn vị”.
- Có 5 chục và 4 đơn vị tức là có năm mươi
tư, năm mươi tư viết như sau:
GV viết: 54
Đọc: Năm mươi tư
* GV hướng dẫn tương tự như trên để HS
nhận ra số lượng, đọc, viết các số từ 51 đến
60.
* Lưu ý:
51: Đọc là Năm mươi mốt
54: Năm mươi tư hoặc năm mươi bốn
55: Năm mươi lăm hoặc năm mươi nhăm
c) Giới thiệu các số từ 61 đến 69:
- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm
_GV hướng dẫn tương tự như giới thiệu các
đôi theo yêu cầu của giáo viên. Chia
số từ 50 đến 60.
sẻ trước lớp.
Cho HS đọc các số để nhận ra thứ tự của
chúng
2. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, đếm các số từ 50 đến 69; nhận biết được
thứ tự các số từ 50 đến 69.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Tên giáo viên ...

7

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
* Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu, làm cá
nhân, chia sẻ trước lớp.
* Bài 2: - Cho HS nêu yêu cầu, làm cá
nhân, chia sẻ trước lớp.
* Bài 3 : Cho HS nêu yêu cầu, làm bài
trong nhóm 4, chia sẻ .
- Cho HS làm vào bảng nhóm.
- HS chơi trò chơi: “ Ai nhanh hơn” .
- Cho HS đếm xuôi, ngược lại các số.
Bài tập phát triển năng lực: ( Dành
cho HS M3, M4):
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận
xét nhanh.

Năm học 2017- 2018
- Viết số:
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59.
- Viết số:
- 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70.
- Viết số thích hợp vào ô trống.
30 31 32 33 34 3
5

40 41 42 43 44 4
5
5 5 5 5 5 5
0 1 2 3 4 5
60 61 62 63 64 6
5

36 37 38 39
46 47 48 49
5 5 5 59
6 7 8
66 67 68 69

* Bài 4
- Viết số thích hợp vào ô trống.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Cho hs đọc các số từ 10 đến 69 và
ngược lại.
- Nhận xét, dặn dò.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

20 21 22 23 24 2
5
30 31 32 33 34 3
5
40 41 42 43 44 4
5

26 27 28 29
36 37 38 39

46 47 48 49

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2018
Tiếng Việt
LUYỆN TẬP
--------------------------------------------------------------Đạo đức
CẢM ƠN VÀ XIN LỖI ( TIẾT 1)
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nêu được khi nào cần nói cảm ơn, xin lỗi.
- Biết cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện nói cảm ơn, xin lỗi và nhắc nhở bạn bè
cùng thực hiện.
Tên giáo viên ...

8

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. Phân được những hành vi đi
đúng khi nào cần nói cảm ơn, xin lỗi.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh vẽ bài tập 1, 2. Vở BTĐĐ1.
- Học sinh: Vở BTĐĐ 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
1. HĐ khởi động: (3 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

- Cho HS nghe hát bài: “ Mẹ yêu ơi”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (20 phút)
* Mục tiêu: Nêu được khi nào cần nói cảm ơn, xin lỗi.
. Phân được những hành vi đi đúng khi nào cần nói cảm ơn, xin lỗi.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp.
1. Phân tích tranh bài tập 1:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh bài tập - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm
10’ 1 và trả lời câu hỏi.
bốn, chia sẻ trước lớp.

- GV treo tranh
+ Tranh 1: Khi bạn cho quả táo nói cảm
+ Các bạn trong tranh đang làm gì ?
ơn.
+ Vì sao các bạn ấy làm như vậy ?
+ Tranh 2: Đi học muộn phải xin lỗi cô
* Kết luận: Khi được người khác quan giáo.
tâm giúp đỡ cần nói cảm ơn. Khi làm
phiền người khác phải nói xin lỗi.
2: Thảo luận theo cặp bài tập 2:
- Trong từng tranh vẽ có những ai? Họ - HS thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi
đang làm gì?
gợi ý của giáo viên...
- Những bạn trong tranh cần nói gì? Vì - HS kể trước lớp. HS quan sát tranh,
sao?
thảo luận nhóm đôi, chia sẻ trước lớp.
- Nếu thấy các bạn đi như thế em sẽ nói - Đại diện nhóm lên trước lớp chỉ vào
gì với các bạn?
từng tranh trình bày .
- GV kết luận ý chính
Tên giáo viên ...

9

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017- 2018

- Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến .

10’
3. Hoạt động thực hành: (10 phút)
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng biết cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao
tiếp.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp.
* Liên hệ thực tế:
10’

- Trò chơi: “ Nhà hùng biện ”
- GV cho HS thi kể về việc mình đã nói - HS thi kể trước lớp.
cảm ơn và xin lỗi ai? Trong trường hợp
nào?

4.Hoạt động tiếp nối : 5’
- Em vừa học bài gì ? Khi đi bộ trên đường phố nên đi ở phần đường nào là đúng quy
định ?
- Em cần nói lời xin lỗi khi nào và nói lời cảm ơn khi nào?....
- Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực.
- Dặn Học sinh về nhà ôn lại bài. Xem trước bài để học tiết sau.
-----------------------------------------------------------------------Tự nhiên xã hội
CON GÀ
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Nêu ích lợi của con gà.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ hay vật thật.
- HS M3, M4 kể về một số loài gà về: ích lợi, nêu được các bộ phận bên ngoài của con
gà, ăn thịt gà giúp cơ thể khoẻ mạnh và phát triển tư duy.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng có ý thức chăm sóc gà.

- Hs cẩn thận khi ăn thịt gà để không bị hóc xương.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học, yêu thích các loài động vật.
- HS có ý thức phòng chống dịch cúm A H5N...
- Áp dụng phương pháp : “ Bàn tay nặn bột”.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
Tên giáo viên ...

10

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: - Các hình ảnh trong bài 26 – SGK
- HS: sách giáo khoa tự nhiên – xã hội.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Ai thông minh”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện: - GV đọc câu đố:
- HS thi giải câu đố.

“ Con gì mào đỏ
- HS lắng nghe và trả lời .
Lông mượt như tơ
Sáng sớm tinh mơ
Gọi người thức dậy?”
- Là con gì ?
- GV: Đúng rồi đó các em, vậy con gà có
những bộ phận nào, có đặc điểm và lợi
ích ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài
“ Con gà”.
- Ghi tên bài: Con gà
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25 phút)
* Mục tiêu: Nêu ích lợi của con gà.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ hay vật thật.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
1 : Tìm hiểu các bộ phận của con gà ( Áp
dụng phương pháp : Bàn tay nặn bột )
- GV chia lớp thành 3 nhóm và nêu yêu cầu: - HS nghe vµ tr¶ lêi
Vẽ 1 con gà và nêu các bộ phận của con gà. - HS làm việc theo nhóm.
- Nhận xét về sự hiểu biết ban đầu
- Đại diện các nhóm lên báo cáo
kết quả thảo luận :
. Gà có đầu , chân , đuôi
. Gà có đầu , mình , chân
. Gà có đầu , mình chân, đuôi
- Các em có ý kiến thắc mắc của mình.
- Giống nhau : Gà có đầu , chân
? Có phải gà có đầu, mình

Tên giáo viên ...

11

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

- Đưa ra ý kiến đề xuất của mình .
- Vậy phương án nào tối ưu nhất ?
- GV cho HS thảo luận nhóm.
- Cho Hs mở SGK, tr.54
- Đối chiếu với những hiểu biết ban đầu em
có nhận xét gì ?

- Kết luận: Gà có đầu, mình, chân và đuôi.
2: Thảo luận nhóm đôi:
- Các em quan sát và thảo luận nhóm đôi
trong thời gian 2 phút, quan sát tranh 3 ,4, 5
xem tranh vẽ gì ? Người ta nuôi gà để làm
gì?
- GV hướng dẫn dán tranh 3, 4 ;
- Tranh vẽ gì ?
* Chốt : Gà nuôi nhiều, nhốt chuồng trại lớn
như thế này gọi là nuôi gà công nghiệp.
- Thường người ta cho gà ăn gì ?
- Theo em người ta nuôi gà để làm gì ?
* Chốt : Người ta nuôi gà để bán, ăn thịt, lấy
trứng …

-Ăn thịt gà và trứng gà cung cấp cho ta gì ?
- Nếu nhà mình nuôi gà mình phải làm gì ?
- GV : Ăn thịt gà và trứng gà phải là gà khoẻ
mạnh, không ăn gà bệnh, gà chết . Các em
biết tại sao không ?
* Kết luận: - Nuôi gà : Phải tiêm phòng
ngừa đầy đủ. Không nên ăn thịt gà chếtvì có
thể gà bị mắc các bệnh dịch như: dịch cúm
A H5N.
- Nếu gà bệnh phải báo ngay cho cơ quan
thú y xử lí, có ý thức phòng chống dịch
cúm A H5N....
- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại.
Tên giáo viên ...

12

Năm học 2017- 2018
? Con gà nào cũng có đầu, mình,
chân
? Con gà nào cũng có mình, có
đuôi không
- Em xem trong tranh
- Em quan sát SGK
- Em xem trên ti vi ,...
- Quan sát SGK
- Thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm lên trình bày kết
quả :
Con gà có đầu , mình , chân và

đuôi
- Em thấy nhóm 1, 2 có những
hiểu biết chưa đầy đủ.
- Thảo luận nhóm đôi.
- Để bán ,…
- Trả lời cá nhân

- Cá nhân tự trả lời

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
2. Hoạt động thực hành: (3 phút)

Năm học 2017- 2018

* Mục tiêu: HS nắm được để vẽ các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Trò chơi : Thi vẽ con gà và mô tả con
gà mình vẽ :
- Hs mang giấy vẽ và bút màu.
Bước 1 :
- Hs thi vẽ con gà vào bảng nhóm.
- Gv cho hs mang giấy vẽ , chì bút
- HS chỉ và giới thiệu con gà của
Bước 2 :
nhóm mình, nói được tên các bộ
- Gv gọi 1 vài hs lên giới thiệu con gà
phận của con gà.

của mình vẽ.
- Gv tuyên dương 1 số em.
4. Hoạt động tiếp nối: (2')
- Trò chơi bắt chước tiếng kêu của gà
trống, gà mái , gà con => Nhận xét
- Khen hs học tốt.
- Gọi HS nêu lợi ích của con gà.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị trước cho bài con mèo.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2018
Mĩ thuật
VƯỜN RAU CỦA BÁC NÔNG DÂN
(GV chuyên)
-----------------------------------------------------------Tiếng Việt
TIẾT 7 + 8 : ÔN TẬP
A: MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Giúp học sinh củng cố bài Vần, Nguyên âm đôi.
- Rèn kĩ năng luyện tập ngữ âm.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết các vần, các nguyên âm đôi đã học, các tiếng, từ,
câu ứng dụng đã học nhanh, phát âm chuẩn, viết đúng chính tả...
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học, giữ gìn sự trong sáng của
Tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
Tên giáo viên ...

13

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: SGK Tiếng Việt CNG lớp I, tập II, phiếu học tập ghi tên các Tiếng Việt CNG lớp
I, tập II.
- HS: SGK Tiếng Việt CNG lớp I, tập II, bảng con, vở...
C : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Ai đọc giỏi”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- GV cho HS đọc 1 bài trong SGK.
- 3 HS đại diện 3 tổ lên thi đọc.
- GV nhận xét.... giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu bài.
bài.
2. Hoạt động thực hành : (30 phút)

* Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố bài Vần, Nguyên âm đôi.
- Rèn kĩ năng luyện tập ngữ âm.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Bài 1 : Ôn tập các mẫu vần đã học
- Cho HSthảo luận và nhắc lại 5 mẫu vần
đã học. GV viết lên bảng:
Mẫu 1 : Vần chỉ có âm chính; Mẫu2 : Vần
chỉ có âm đệm và âm chính.
Mẫu 3 : Vần chỉ có âm chính và âm cuối;
Mẫu 4 : Vần có đủ âm đệm ,âm chính và âm
cuối; Mẫu 5 : Vần có nguyên âm đôi
- Yêu cầu HS vẽ mô hình 5 mẫu vần đó. Đọc
phân tich mô hình, ....
Bài 2 : Kiểm tra năng lực phân tích ngữ âm
của học sinh.
Em hãy đọc các tiếng sau: là , khúc ,
quà, ngoại , khuya.
Câu 1 :Tìm và đưa vào mô hình một tiếng
kiểu vần chỉ có âm chính
Câu 2 :Tìm và đưa vào mô hình một tiếng
kiểu vần có âm đệm và âm chính
Câu 3 :Tìm và đưa vào mô hình một tiếng
Tên giáo viên ...

14

- HS nghe .
- HS làm việc theo nhóm 4.
- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết
quả thảo luận.


- HS vẽ ra bảng con...

- HS làm việc cá nhân.

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018
kiểu vần có âm chính và âm cuối
Câu 4 :Tìm và đưa vào mô hình một tiếng
kiểu vần có âm đệm , âm chính và âm cuối
Câu 5 :Tìm và đưa vào mô hình một tiếng
kiểu vần có nguyên âm đôi
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi đọc - HS hoạt động nhóm đôi, chia sẻ
yêu cầu của bài sau đó GV gọi HS nêu từng
trước lớp...
yêu cầu và gọi từng HS lên đưa tiếng vào
mô hình.
- HS cả lớp vẽ vào bảng con
- Gọi HS nhận xét, phân tích mô hình.
- GV chốt đáp án
Đáp án: Câu 1: là ; Câu 2 : quà; Câu 3 :
khúc; Câu 4 : ngoại; Câu 5: khuya
Bài 3: Cho HS lên chơi trò chơi: “ Hái
hoa dân chủ”.
- HS thi đọc...
- HS lên bốc thăm phiếu và đọc bài
- Gv nhận xét, tuyên dương 1 số em.

theo phiếu.
4. Hoạt động tiếp nối: (2')
- Khen hs học tốt.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Dặn HS về ôn tập 5 mẫu vần đã học.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ ( TIẾP )
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Nhận biết về số lượng, biết đọc, viết, đếm các số từ 70 đến 99
- Nhận biết được thứ tự các số từ 70 đến 99.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, đếm các số từ 70 đến 99.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
Tên giáo viên ...

15

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 2, 3, 4.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận
xét trò chơi, chữa bài...
- HS chơi
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút)
* Mục tiêu: - Nhận biết về số lượng; biết đọc, viết, đếm các số từ 20 đến 50; nhận biết
được thứ tự các số từ 20 đến 50.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
1. Giới thiệu các số từ 70 đến 80:
- Cho HS thao tác trên các thẻ que tính và các
que tính để nhận ra có:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh lấy 7 bó, mỗi bó - HS quan sát tranh, thảo luận
có 1 chục que tính và nói “ Có 7 chục que tính”;
nhóm đôi theo yêu cầu của giáo
Lấy thêm 1 que tính nữa và nói “ Có 1 que tính”
viên. Chia sẻ trước lớp.

- Chỉ vào 7 bó que và 1 que học sinh nói “ 7 chục
và 1 là bảy mươi mốt”.
+ 7 chục que tính là 70 que tính.
- GV ghi bảng thành cột như SGK: 7 bó, mỗi bó
có 1 chục que tính, nên viết vào chỗ chấm ở
+ 7 chục que tính và 1 que tính là 71
cột “chục” là 7; có 1 que tính nữa nên viết 1
que tính.
vào chỗ chấm ở cột “đơn vị”.
- Có 7 chục và 1 đơn vị tức là có bảy mươi mốt,
bảy mươi mốt ta viết như sau:
GV viết: 71
Đọc: bảy mươi mốt
- Làm tương tự như vậy để học sinh nhận biết số
lượng, đọc, viết các số từ 70 š 80
2 : Giới thiệu các số từ 80 š 99:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt nhận ra
các số 81, 82, 83, 84 … 98, 99 tương tự như giới - HS quan sát tranh, thảo luận
nhóm bốn theo yêu cầu của giáo
thiệu các số từ 70 š 80
Tên giáo viên ...

16

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018
- Gọi học sinh đọc lại các số từ 80 š 99

viên. Chia sẻ trước lớp.
* HS đọc, viết các số từ 70 đến 99.
- Cho HS đọc các số để nhận ra thứ tự của chúng.
* Lưu ý:
71: Đọc là bảy mươi mốt
74: Bảy mươi tư
95: chín mươi lăm
2. Hoạt động thực hành: (20 phút).
- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.
* Mục tiêu:
- Rèn HS kĩ năng biết đọc, viết, đếm các số từ 70 đến 99.
- Cugr cố HS nắm được thứ tự các số từ 70 đến 99.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu, làm - Viết số:
cá nhân, chia sẻ trước lớp.
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 80.
- Hs đếm xuôi, ngược từ 70 đến 80.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm
bài tập 1 và lưu ý học sinh đọc các
số, đặc biệt là 71, 74, 75 .
* Bài 2: Cho học sinh tự nêu yêu cầu
bài tập 2 rồi làm bài cá nhân, chia sẻ
trước lớp.
- Viết số thích hợp vào ô trống.
a)
80 81 82 83 84 84 86 87 88 89 90
* Bài 3: Học sinh tự làm bài
- Chơi trò chơi: “Xì điện”.
* Bài 4:
- Trong hình vẽ bên có bao nhiêu

cái bát?

b)
89 90 91 92 92 94 9
5

96 97 98 99

- Học sinh nhận ra “cấu tạo” của các số có 2 chữ
số. Chẳng hạn : a) Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn
vị ...

- Gv: Cũng là chữ số 3, nhưng chữ
số 3 ở bên trái chỉ 3 chục hay 30; - HS nêu yêu cầu bài, làm, chia sẻ trước lớp.
chữ số 3 ở bên phải chỉ 3 đơn vị.
- Cho học sinh quan sát hình vẽ rồi trả lời “ Có
Bài tập phát triển năng lực:
33 cái bát”. Số 33 gồm 3 chục và 3 đơn vị.
( Dành cho HS M3, M4):
* Bài 5 :
- Viết số thích hợp vào ô trống.
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận
xét nhanh.
70 71 72 73 74 7 76 77 78 79 80
17
Tên giáo viên ...
Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A


Năm học 2017- 2018
5

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Cho hs đọc các số từ 70 đến 99 và
ngược lại.
- Nhận xét, dặn dò.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài
sau.

89 90 91 92 93 94 9
5

96 97 98 99

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2018
Tiếng Việt
ÔN TẬP
A : MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập các mẫu vần đã học.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc nhanh, phát âm chuẩn và kĩ năng viết đúng chính tả cho
HS.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học, giữ gìn sự trong sáng của
Tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: SGK Tiếng Việt CNG lớp I, tập II, phiếu học tập ghi nội dung bài tập đọc, phiếu
ghi tên các Tiếng Việt CNG lớp I, tập II.
- HS: SGK Tiếng Việt CNG lớp I, tập II, bảng con, vở...
C : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Ai đọc giỏi”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- GV cho HS đọc 1 bài trong SGK.
- 3 HS đại diện 3 tổ lên thi đọc.
- GV nhận xét.... giới thiệu bài, ghi đầu
Tên giáo viên ...

18

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

bài.

Năm học 2017- 2018
- HS nhắc lại đầu bài.

2. Hoạt động thực hành : (30 phút)
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc nhanh, phát âm chuẩn và kĩ năng viết đúng chính tả cho
HS.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bài 1 : Kiểm tra kĩ năng đọc của HS.
Đọc bài : Cốm Vòng
Cốm Vòng Nói đến Cốm, chưa cần ăn, chỉ
nghĩ thôi cũng đã thấy ngất lên mùi thơm
dịu của lúa non xanh màu lưu ly được gói
trong những tàu lá sen thơm ngát màu ngọc
thạch. Không biết tự bao giờ Cốm Vòng đã
trở thành món quà đặc biệt mang hương vị
của mùa thu Hà Nội
Gv gọi từng HS đọc ,GV theo dõi,nhận xét,
sửa sai cho HS
* Bài 2: Rèn kĩ năng viết
- GV đọc cho HS viết một bài chính tả
khoảng 30 tiếng và làm bài tập.
Nghe – viết : Trên bãi biển
Trên bãi biển
Bãi bờ mịn cát
Dãi nắng em ngồi
Được di tắm biển
Vui ơi là vui !
Em nhặt ốc , hến

Em đơm cơm nào
Cơm là cát biển
Đũa : nhành phi lao.
- GV đọc lại cho HS soát lỗi.
- GV chấm, nhận xét 1 số bài...
* Bài 3 : Điền x hoặc s
a)...inh nhật
b ) ...inh xắn
c )...à nhà
d) chim ...à xuống* Bài 4: Cho HS lên
chơi trò chơi: “ Hái hoa dân chủ”.
- Gv nhận xét, tuyên dương 1 số em.
Tên giáo viên ...

19

- HS nghe .
- HS làm đọc theo nhóm 4.
- Các nhóm đọc trước lớp...

- HS làm việc cá nhân: Viết vào vở ô
li...

- HS hoạt động nhóm đôi, chia sẻ
trước lớp...

- HS thi đọc...
Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017- 2018
- HS lên bốc thăm phiếu và đọc bài
theo phiếu.

4. Hoạt động tiếp nối: (2')
- Khen hs học tốt.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về ôn tập 5 mẫu vần đã học.
- Về xem trước và chuẩn bị quyển tập Tiếng Việt CNG lớp I, tập III.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
A.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh 2 số có hai chữ số, nhận ra số lớn
nhất, số bé nhất trong nhóm có 3 số.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết so sánh 2 số có hai chữ số, nhận ra số lớn nhất, số bé
nhất trong nhóm có 3 số.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 2(a, b), 3(a, b), 4.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập bài tập 1, 2(a, b), 3(a, b), 4.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
Tên giáo viên ...

20

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
* Cách chơi: - GV cho HS chơi,
nhận xét trò chơi, chữa bài...
- HS chơi
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút)

Năm học 2017- 2018

* Mục tiêu: Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh 2 số có hai chữ số, nhận ra số lớn nhất, số

bé nhất trong nhóm có 3 số.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
a. So sánh 62 và 65:
- Cho HS thao tác trên các thẻ que tính và - HS thao tác trên que tính, thảo luận
các que tính để nhận ra có: - HS thao tác
nhóm bốn theo yêu cầu của giáo viên.
trên vật thật: 6 bó que tính, thêm 2 que tính
Chia sẻ trước lớp.
(GV đính 6 bó que tính , thêm 2 que tính rời )
và cho HS thảo luận nhóm bốn trả lời câu hỏi:
- Có bao nhiêu que tính?
- Tương tự với 6 chục và 5 que tính rời và
- Có 62 que tính.
hỏi : Có mấy que tính ?
- 62 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- 65 que tính.
- 65 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- 6chục và 2 đơn vị.
- Số 62 và 65 có cùng giống nhau là có mấy
- 6 chục và 5 đơn vị.
chục?
- Cùng có 6 chục.
- 2 so với 5 thì thế nào?
- Chốt:
- 2 bé hơn 5
+ Số 62 và 65 có cùng số chục là 6 nhưng 2
đơn vị bé hơn 5 đơn vị, nên ta có 62< 65 hay
65 > 62.
- HS lặp lại.
GV ghi bảng.

b. So sánh 63 và 58: - HS thao tác trên vật
thật và thảo luận nhóm đôi để HS so sánh số
- HS thao tác trên que tính, thảo luận
chục với số chục, vì 6 chục lớn hơn 5 chục,
nhóm đôi theo yêu cầu của giáo viên.
nên số 63 > 58 hay 58 < 63.
Chia sẻ trước lớp.
2. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 2(a, b), 3(a, b), 4.
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng biết so sánh 2 số có hai chữ số, nhận ra số lớn nhất, số bé
nhất trong nhóm có 3 số.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu,
- Điền dấu >, <, = :
làm cá nhân, chia sẻ trước lớp.
34 < 38
55 < 57
90 = 90
* Lưu ý HS so sánh hàng đơn
36 > 30
55 = 55
97 < 92
chục, nếu hành chục bằng nhau thì 37 = 37
55 > 51
92 < 97
so sánh đến hàng đơn vị....
25 < 30
85 < 95
48 > 42
Tên giáo viên ...


21

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
* Bài 2: - Cho HS nêu yêu cầu,
làm cá nhân, chia sẻ trước lớp.

Năm học 2017- 2018
- Khoanh vào số lớn nhất: a)

8
0

; b)

* Bài 3 : Cho HS nêu yêu cầu,
làm bài cá nhân, chia sẻ trước lớp.
* Bài 4: Cho HS làm vào bảng
nhóm.
- HS chơi trò chơi: “ Ai nhanh
hơn” .
- Cho HS đọc lại các số.

- Khoanh vào số bé nhất: a)

Bài tập phát triển năng lực:
( Dành cho HS M3, M4):


* Bài 5: Viết các số 92, 37, 68
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 37, 68, 92.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 92, 68, 37.

1
8

9
1

; b)

6
0

- Viết các số 72, 38, 64
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 64, 72.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 72, 64, 38.

- Cho HS làm vở, GV quan sát,
nhận xét nhanh...
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Nhận xét, dặn dò.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị
bài sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------Thủ công
CẮT- DÁN HÌNH VUÔNG (T1)
A.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông.
- Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt được hình vuông theo cách đơn giản.
Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
- HS M1, M2có thể kẻ, cắt, dán được hình vuông theo cách đơn giản. Đường cắt tương
đối thẳng, hình dán tương đối phẳng.
- HS M3, M4: kẻ và cắt dán được hình vuông theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán
phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm được hình vuông có kích thước khác.
2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN sử dụng kẻ, cắt, dán được hình vuông thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. Rèn đôi tay khéo léo cho HS.
Tên giáo viên ...

22

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Hình chữ nhật mẫu dán trên giấy nền,tờ giấy kẻ ô lớn.
- HS : Giấy màu hình vuông , giấy vở, dụng cụ thủ công.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: HS hát
- HS hát.
- GV cho HS HS hát, nhận xét...
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)
* Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông trên giấy vở.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp
* Hướng dẫn quan sát và nhận xét:- Cho HS quan
sát hình vuông mẫu và gợi ýcho HS thảo luận cặp - HS thảo luận cặp đôi, ...
đôi:
+ Hình vuông có mấy cạnh?
- Hình vuông có 4 cạnh.
+ Độ dài của các cạnh như thế nào?
- Độ dài của các cạnh bằng nhau.
* Hướng dẫn HS vẽ hình vuông:
- GV vẽ mẫu và hướng dẫn HS vẽ hình vuông có
cạnh là 7 ô .
- Hướng dẫn HS kẻ hình vuông đơn giản chỉ cần - HS kẻ hình vuông ra giấy nháp.
cắt 2 cạnh là lấy ra được hình vuông.
2. Hoạt động thực hành: (15 phút)
* Mục tiêu: - Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt được hình vuông theo cách

đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
 1 : Hướng dẫn HS kẻ và cắt trên giấy vở
- GV nhận xét, giúp đỡ những em còn lúng
túng:
+ Giáo viên gọi HS nhắc lại cách kẻ, cắt hình + HS nhắc lại cách kẻ, cắt hình
vuông.
vuông.
- Để kẻ hình vuông ta dựa vào mấy cách?
Cách kẻ và cách cắt nào đơn giản, ít thừa giấy - Học sinh nghe và trả lời câu hỏi.
Tên giáo viên ...

23

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018
vụn?
 2 : HS thực hành kẻ, cắt hình vuông:
- HS thực hành trên giấy vở ( theo
cách các em tự chọn) .
- Học sinh thực hành kẻ,cắt dán hình vuông
theo trình tự : Kẻ hình vuông theo 2 cách sau
đó cắt rời và dán sản phẩm vào vở thủ công.
- Giáo viên nhắc học sinh phải ướm sản phẩm
vào vở thủ công trước sau đó bôi lớp hồ mỏng,
đặt dán cân đối và miết hình phẳng.
• Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho

HS M3, M4):
- HS M3, M4: kẻ và cắt dán được hình vuông
theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán phẳng.
Có thể kẻ, cắt thêm được hình vuông có kích
thước khác.
4.Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Học sinh nhắc lại cách cắt hình vuông đơn
giản.
- Giáo viên nhận xét về tinh thần học tập,
chuẩn bị đồ dùng học tập, kỹ thuật kẻ, cắt dán
và đánh giá sản phẩm của học sinh.
- Thu dọn vệ sinh.
- Học sinh chuẩn bị giấy màu, giấy vở có kẻ
ô, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài
cắt, dán hình vuông tiết 2...
----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................Ngày 5 / 3 / 2018
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Tên giáo viên ...

24

Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017- 2018
Thứ hai ngày 05 tháng 3 năm 2018
Tập đọc:
BÀN TAY MẸ
A. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng,
xương xương…
- Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự biết ơn mẹ của bạn nhỏ .
- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng trơn , đọc diễn cảm cả bài.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tập đọc. Giáo dục lòng kính yêu
và luôn biết ơn và giúp đỡ mẹ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp
thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:


1.HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát bài: “ Bàn tay mẹ”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách tiến hành: GV cho HS hát.
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài.
- GV cho HS quan sát tranh giới thiệu nội
dung chủ điểm về “ Gia đình” và nội dung
của bài tập đọc...
2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).
* Mục tiêu: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng,
xương xương…
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.
a- Hướng dẫn luyện đọc:
* Đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, - Lắng nghe.
tình cảm.
* Luyện đọc cho HS:
+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ - Hướng dẫn hs
luyện đọc:
Tên giáo viên ...

25

Trường Tiểu học ...


×