Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

Giao an lop 3 - tuan 5(tk)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (121.75 KB, 27 trang )

Lòch báo giảng tuần 5
Ngày Môn Bài dạy
Thứ hai
24/9
Tập đọc Người lính dũng cảm
Kể chuyện Người lính dũng cảm
Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Thứ ba
25/9
Đạo đức Tự làm lấy việc của mình
Toán Luyện tập
Chính tả Người lính dũng cảm
TNXH Phòng bệnh tim mạch
Thứ tư
26/9
Tập đọc Cuộc họp của chữ viết
Toán Bảng chia 6
LT-C So sánh
Thứ năm
27/9
TNXH Hoạt động bài tiết nước tiểu
Toán Luyện tập
Chính tả Tập chép : Mùa thu của em
SHL
Thứ sáu
28/9
TLV Tập tổ chức một cuộc họp
Toán Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Tập viết Ôân chữ hoa C (tt)
Thủ công Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng


Tập đọc – kể chuyện
NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM
I. Mục tiêu :
-Đọc đúng: hoảng sợ, buồn bã. . . . . ., ; ngắt nghỉ đúng, đọc trôi chảy toàn bài.
-Hiểu: nửa tép, ô quả trám, . . . . . Trong trò chơi đánh trận giả, chú lính nhỏ bò xem là “hèn” vì
chui qua hàng rào, nhưng lại là người dũng cảm nhất.
-HS biết khi có lỗi cần nhận và sửa lỗi.
II. Chuẩn bò :
-Tranh minh hoạ tập đọc và kể chuyện
-Đọc và tìm hiểu bài ở nhà
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A .Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên gọi 3 học sinh đọc lại bài “ng ngoại” và trả
lời câu hỏi về nội dung bài.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài và luyện đọc
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và đọc dúng
các từ khó theo phương ngữ.
-Giáo viên giới thiệu bài
-Luyện đọc
Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( giọng tình cảm nhẹ
nhàng ) Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh
họa trên đọc trong sách giáo khoa.
Giáo viên cho học sinh đọc từng câu
Giáo viên kết hợp giải thích từ khó : thủ lónh, ngập
ngừng, lỗ hổng, buồn bã.
Luyện đọc đoạn : Giáo viên lưu ý học sinh cần đọc
nhấn giọng các từ gợi tả cho phù hợp với nội dung bài.
Giáo viên giúp học sinh hiểu nghóa từ mới : thủ lónh,

quả quyết
-Thi đọc nhóm :
Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài học
Giáo viên cho 1 học sinh đọc thành tiếng đoạn 1 cả lớp
đọc thầm theo và trả lời câu hỏi
Học sinh đọc và trả lời câu
hỏi.
Mỗi học sinh đọc 1 câu lần
lượt cho đến hết bài.
Học sinh đọc từng đoạn
theo hình thức nhóm 2 luân
phiên nhau.Các nhóm đọc
luân phiên từng đoạn đến
hết bài.
4 nhóm thi đọc, mỗi nhóm
đọc một đoạn.
Học sinh đọc thầm từng
đoạn và lần lượt trả lời các
câu hỏi.
Giáo viên có thể hỏi thêm : Ai là người lính dũng
cảm trong truyện này ? Vì sao ? Các em có khi nào
dám dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi như bạn nhỏ trong
truyện không ?
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại :
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc diễn cảm.
- Gọi học sinh đọc đoạn 4
Giáo viên nhắc học sinh đọc phân biệt lời kể với lời
của nhân vật.
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét cách đọc của

bạn mình.
- Giáo viên tổ chức cho 4 nhóm học sinh tự phân các
vai và đọc phân vai. Cả lớp và giáo viên nhận xét bình
chọn cá nhân và nhóm đọc hay nhất.
Tiết kể chuyện :
Hoạt động 1 : Xác đònh yêu cầu bài tập.
Mục tiêu : dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, học sinh
tập kể lại chuyện
Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh kể lại câu chuyện
theo gợi ý.
Học sinh quan sát lần lượt 4 tranh minh hoạ và tập kể
lại chuyện theo gợi ý của giáo viên
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét nhanh và
bình chọn nhóm kể tốt nhất theo các yêu cầu :
Về nội dung, về diễn đạt, về cách thể hiện.
Giáo viên chốt :
Câu chuyện này giúp em hiểu ra điều gì ?
Giáo viên chốt : khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi và sửa
chữa khuyết điểm của mình.
Dặn học sinh về nhà kể lại câu chuyện cho người thân
trong gia đình nghe.
Các nhóm thảo luận và
trình bày ý kiến của mình
Học sinh phân thành 4
nhóm tự phân vai và đọc
thể hiện nội dung bài.
Học sinh quan sát tranh và
tập kể.
Học sinh trả lời tự do
Tập đọc

MÙA THU CỦA EM
I. Mục tiêu :
-bỏ
II. Đồ dùng dạy học :
Tranh minh hoạ tập đọc.
Giáo viên viết sẵn bài thơ lên bảng để hướng dẫn học sinh luyện đọc.
Một bông cúc vàng tươi và một gói cốm bọc lá sen ( nếu có )
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên gọi 4 học sinh kể lại câu chuyện “ người
lính dũng cảm” theo vai. Học sinh trả lới câu hỏi
về nội dung các đoạn.
B. Bài mới :
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài và luyện đọc
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và đọc dúng
các từ khó theo phương ngữ.
1. Giáo viên giới thiệu bài
Giáo viên đọc mẫu ( giọng vui tươi, nhẹ nhàng ).
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp
giải nghóa từ.
Giáo viên kết hợp luyện đọc từ khó : lá sen, rước
đèn, hội rằm, lật trang vở.
Luyện đọc từng khổ thơ :
Giáo viên giúp học sinh ngắt nhgỉ hơi đúng và tự
nhiên sau các dấu câu, nghỉ hơi giữ các dòng thơ.
Giáo viên giúp học sinh hiểu nghóa các từ : cốm,
chò Hằng.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài học

1. Giáo viên gọi học sinh đọc thành tiếng hai khổ
thơ đầu và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
2. Giáo viên có thể cho học sinh xem,bông hoa cúc
vàng và gói cốm được bọc trong lớp lá sen để
học sinh cảm nhận rõ hơn.
Hoạt động 3 : Luyện học thuộc lòng bài thơ
6 học sinh kể lại chuyện
theo vai
Mỗi học sinh đọc 1 câu lần
lượt cho đến hết bài.
Học sinh đọc từng khổ thơ
theo hình thức nhóm 2 luân
phiên nhau.
4 nhóm đọc luân phiên
từng khổ thơ đến hết bài.
Cả lớp đọc đồng thanh bài
thơ ( giọng nhẹ nhàng ).
Học sinh đọc thầm từng
đoạn và lần lượt trả lời các
câu hỏi
Mục tiêu : học sinh thể hiện đọc đúng bài và thuộc bài
thơ tại lớp.
Giáo viên xoá dần các cụm từ trong các khổ thơ chỉ
chừa lại chữ đầu tiên.
Củng cố - dặn dò : Giáo viên nhận xét tiết học. Yêu
cầu học sinh về nhà học thuộc lòng bài thơ.
Học sinh đọc thộc lòng
theo các hình thức :
a ) 4 tổ thi đọc tiếp sức
từng khổ thơ.

b )1 tổ nói chữ đầu tiên, tổ
khác đọc cả khổ thơ tiếp
tục cho đến hết bài.
c) 3 học sinh đọc thuộc
lòng cả bài thơ.
Tập đọc
Cuộc họp của chữ viết
I.Mục tiêu :
-Đọc đúng: tan học, dõng dạc,… ngắt nghỉ đúng, đọc trôi chảy toàn bài
-Nắm được trình tự cuộc họp
-Hứng thú học tập, có khả năng điều khiển cuộc họp.
II. Chuẩn bò:
-Tranh minh hoạ tập đọc, bảng phụ
-Đọc và tìm hiểu bài ở nhà
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A.Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên cho 3 học sinh kể chuyện “Người lính dũng
cảm” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
B. Dạy bài mới :
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài và luyện đọc
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và đọc
đúng các từ khó theo phương ngữ.
-Giáo viên giới thiệu bài.
-Luyện đọc
Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( giọng đọc thong thả, nhẹ
nhàng )
- Giáo viên cho học sinh đọc câu
Giáo viên kết hợp luyện đọc từ khó : tan học, dõng
dạc, ….

Giáo viên cho học sinh luyện đọc đoạn :
Giáo viên nhắc nhở học sinh đọc đúng các kiểu câu :
- Câu hỏi : “thế nghóa là gì nhỉ ?” ( giọng ngạc
nhiên )
- Câu cảm : “u thế nhỉ !” (giọng chê bai, phàn
nàn )
Thi đọc nhóm
Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài học
-Giáo viên gọi học sinh đọc thành tiếng đoạn 1 và
trao đổi về nội dung bài theo các câu hỏi ở cuối
bài.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét các ý kiến
thảo luận và chốt kiến thức
Giáo viên phát phiếu học tập, học sinh tìm những
3 học sinh kể và trả lời câu
hỏi
-Mỗi học sinh đọc 1 câu
lần lượt cho đến hết bài.
Học sinh tập đặt câu
-Học sinh đọc từng đoạn
theo hình thức nhóm luân
phiên nhau.Các nhóm đọc
luân phiên từng đoạn đến
hết bài.
-Các nhóm thi đọc từng
đoạn. Sau cùng cho 3 học
sinh đọc lại cả bài.
Cả lớp đọc đồng thanh lại
toàn bài.

-Học sinh đọc thành tiếng
các đoạn còn lại và lần
lượt trả lời các câu hỏi.
câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp
theo mẫu của sách giáo viên.
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại :
Mục tiêu : Học sinh thể hiện đọc đúng bài
-Giáo viên cho học sinh đọc theo cách phân vai.
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét cách đọc của
bạn mình.
Củng cố dặn dò :
Giáo viên yêu cầu 2 hoặc 3 tổ trưởng chọn trước nội
dung họp, tưởng tượng diễn biến cuộc họp để làm mẫu
trong tiết tập làm văn sắp tới.Dặn học sinh về nhà đọc
lại bài cho tốt hơn.

Các nhóm thảo luận. Đại
diện nhóm dán bài lên
bảng. Cả lớp nhận xét, nêu
ý kiến bổ sung.
Các nhón đọc phân vai.
Chính tả
Người lính dũng cảm
I. Mục tiêu :
-Nghe-viết đoạn “ Viên tướng . . . . . . dũng cảm” trong bài “Người lính dũng cảm”
-Làm đúng các bài tập, thuộc tên 9 chữ cái tt
-Viết đúng, trình bày đẹp.
II. Chuẩn bò :
-Đọc chuẩn
-Luyện viết ở nhà

III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên đọc cho học sinh viết vào bảng con các từ
sau đây :
-Loay hoay, gió xoáy, nhẫn nại, nâng niu.
-Học sinh đọc thuộc lòng thứ tự 19 chữ cái đã học
trong các tiết trước.
B.Dạy bài mới :
Giáo viên giới thiệu bài.
Hướng dẫn học sinh nghe viết :
* Hoạt động 1 : hướng dẫn học sinh chuẩn bò
Mục tiêu : giúp cho học sinh xác đònh cách trình bày và
viết đúng đoạn văn.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét đoạn viết.
Hỏi : Đoạn này kể chuyện gì ? Đoạn văn trên có
mấy câu ? Những chữ nào trong đoạn văn được viết
hoa ? Lời các nhân vật được đánh dấu bằng những
dấu gì ?
- Giáo viên cho học sinh viết bảng con các từ khó
của bài như ( hèn, quả quyết, chỉ huy, dũng cảm,
viên tướng.)
* Hoạt động 2 : Đọc cho học sinh viết bài vào vở
Mục tiêu : Học sinh viết chính xác các từ khó và
trình bày đúng theo quy đònh.
Giáo viên đọc bài cho học sinh viết.
Đọc lại cho học sinh dò.
Chấm chữa bài
-Giáo viên đọc từng câu
-Giáo viên chấm 5 bài và nêu nhận xét về nội dung

bài viết, chữ viết cách trình bày.
*Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài tập 2 b :
Giáo viên cho học sinh làm bài tập vào vở bài tập
Học sinh viết các từ vào
bảng con.
Học sinh đọc đoạn văn cần
viết chính tả.
Học sinh viết từ khó vào
bảng con.
Học sinh nghe viết bài vào
vở.
Học sinh tự dò.
2 học sinh đọc yêu cầu bài
tập. học sinh làm bài tập.
Học sinh thực hiện vào vở
sau đó hướng dẫn học sinh sửa bài.

Bài tập 3 a : Giáo viên gọi học sinh lên viết nối
tiếp vào bảng chữ và tên chữ. Cả lớp làm bài tập
vào vở bài tập.
Cho học sinh đọc lại cả bảng.
* Củng cố – dặn dò :
Nhận xét tiết học, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai
và đọc thuộc lòng các câu đố.
bài tập.
Chính tả
Mùa thu của em
I. Mục tiêu :
-Tập chép bài thơ “ Mùa thu của em”

-Chép đúng, không mắc lỗi, làm đúng bài tập
-Trình bày sạch, đẹp.
II. Chuẩn bò:
-Bảng phụ
-Luyện viết ở nhà
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên đọc cho học sinh viết vào bảng con các từ
sau đây :
Bông sen, chen chúc, cái xẻng, đèn sáng.
Học sinh đọc thuộpc lòng đúng thứ tự 28 tên chữ đã
học.
B. Dạy bài mới :
Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích yêu cầu của
bài học.
Hướng dẫn học sinh tập chép :
* Hoạt động 1 : hướng dẫn học sinh chuẩn bò
Mục tiêu : giúp cho học sinh nắm hình thức của đoạn
văn :
-Giáo viên đọc bài thơ.
-Hỏi : Bài thơ được viết theo thể thơ nào ? Tên bài
thơ viết ở vò trí nào ? Những chữ nào trong bài thơ
được viết hoa ? Chữ đầu câu được viết thế nào ?
-Học sinh lên viết bảng lớp các từ khó : cốm, gợi lá
sen, rước đèn, hội rằm, chò Hằng…
* Hoạt động 2 : Học sinh viết bài vào vở.
Mục tiêu : Học sinh biết phân biệt và viết chính
xác các từ khó trong bài thơ
Giáo viên cho học sinh viết bài thơ.

Đọc lại cho học sinh dò.
+ Chấm chữa bài
- Giáo viên đọc từng câu
- Giáo viên chấm 5 bài và nêu nhận xét về nội
dung bài viết, chữ viết cách trình bày.
* Hoạt động 3 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Mục tiêu : học sinh biết phân biệt en và eng
Bài 2 b : Giáo viên cho học sinh làm bài vào vở.
Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài. Giáo viên và cả
lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Học sinh viết các từ vào
bảng con.
2 học sinh đọc lại. Cả lớp
đọc thầm theo.
Trả lời cá nhân
Cả lớp viết vào bảng con
Học sinh viết bài vào vở.
Học sinh tự dò.
Học sinh tự đổi vở và sửa
bài.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×