Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (446.08 KB, 32 trang )

Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5

TUẦN 3

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

`

Từ ngày 10/ 9 đến ngày 14/ 9/ 2018
Giáo viên: Nguyễn Thế Khương
Thứ ngày

Buổi

Sáng
Thứ 2
Chiều

Sáng
Thứ 3
Chiều

Sáng
Thứ 4
Chiều

Sáng
Thứ 5
Chiều


Sáng
Thứ 6
Chiều

Tiết

Môn

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1

2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2

Toán
Tập đọc

Luyện tập
Lòng dân ( P1)

C tả

N v: Thư gửi các học sinh

LTVC
Toán
Kchuyện
Tập đọc
Khoa
Toán


MRVT: Nhân dân
Luyện tập chung
KC được chứng kiến hoặc tham gia
Lòng dân ( Tiếp )
Cần làm gì để cả mẹ và bé đều khỏe?
Luyện tập chung

Khoa

Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì.

Địa lí
Toán

Khí hậu
Luyện tập chung

TLV
Toán
LTVC
ÔL TV
TLV
ÔL T

Luyện tập tả cảnh
Ôn tập về giải toán
LT về từ đồng nghĩa
Tuần 3
Luyện tập tả cảnh
Tuần 3


GV: Nguyễn Thế Khương
2019

Nội dung

-1-

Ghi
chú

Năm học : 2018-


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
3

SHTT

Sinh hoạt lớp

TUẦN 3
Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018
TOÁN:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học.
- Rèn kĩ năng chuyển hỗn số thành phân số và thực hiện thành thạo các phép tính cộng,

trừ, nhân, chia hỗn số.
- Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
*Các bài tập cần làm: Bài 1(2 ý đầu), bài 2(a, d), bài 3.
II.Chuẩn bị:
- Bảng phụ.
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
B. Hoạt động thực hành
*Việc 1: Bài 1: Chuyển hỗn số thành phân số

- Cá nhân tự làm bài vào vở: 2

3
5

vµ 5

4
9

- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển hỗn số thành phân số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS chuyển đúng các hỗn số 2

3

5

vµ 5

4
thành phân số.
9

+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 2: Bài 2: So sánh các hỗn số

- Cặp đôi trao đổi với nhau cách làm và cùng làm bài vào vở: 3

9
9
4
vµ 2 ; 3 vµ 3
10
10
10

2
5

- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
GV: Nguyễn Thế Khương
2019


-2-

Năm học : 2018-


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
? Muốn so sánh hai hỗn, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách so sánh hai hỗn số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS nắm được hai cách so sánh hỗn số: so sánh phần nguyên của
hỗn số (3

9
9
vµ 2 ); chuyển hốn số về phân số rồi thực hiện so sánh hai phân số.
10
10

+ Thực hành so sánh đúng các hỗn số trong BT2
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; hợp tác.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 3: Bài 3: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính.

- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm và làm vào vở
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm thế nào?

? Để thực hiện tính cộng (trừ, nhân, chia) hai hỗn số ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai hỗn số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Nắm chắc cách chuyển hỗn số thành phân số.
+ Thực hành tính đúng các hỗn số số trong BT3
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực hợp tác.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Hỏi đáp với bố mẹ về cách chuyển hỗn số thành phân số và thực hành tính một số hỗn
số.
TẬP ĐỌC:
LÒNG DÂN
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Biết đọc một văn bản kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của
từng nhân vật trong tình huống kịch.
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ
cách mạng. (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).
- Giáo dục HS hiểu tấm lòng của người dân Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung.
- Rèn luyện năng lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu của mình.
*HS có năng lực: Biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân vật.
II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK, bảng phụ
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:

GV: Nguyễn Thế Khương
2019


-3-

Năm học : 2018-


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài mới.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc bài
- Cả lớp theo dõi, đọc thầm.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Nắm được các đoạn và giọng đọc của từng đoạn.
- Phương pháp: Quan sát quá trình.
- Kĩ thuật: Ghi chép các sự kiện thường nhật.
*Việc 2: Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa
- Nhóm trưởng cho các bạn luyện đọc từ chú giải: cá nhân đưa ra từ ngữ chưa hiểu, các
bạn khác nghe và giải thích cho bạn hoặc nhờ cô giáo giúp đỡ.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng tiếng, từ ngữ. Giải thích được nghĩa của từ trong bài.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
*Việc 3: Cùng luyện đọc
- Đọc từ, câu, đoạn, bài. HĐ nhóm đôi: Một bạn đọc 1 đoạn - một bạn nghe rồi chia sẻ
cách đọc với bạn và ngược lại. ( Mỗi bạn phải được đọc cả bài)
- HĐ cả nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn nối tiếp trong nhóm, thi đọc trong
nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí.

+ Đọc trôi chảy, lưu loát.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
*Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi.
- Cá nhân từng bạn đọc thầm và trả lời câu hỏi trong SGK.
- Từng nhóm 2 bạn chia sẻ câu trả lời cho nhau nghe.
- Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý lắng nghe, đánh giá và
bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài.
- Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ với nhau các câu hỏi trong bài.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Hiểu được nội dung của bài
+ Câu 1: Chú bị bọn giặc rượt đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm.
GV: Nguyễn Thế Khương
2019

-4-

Năm học : 2018-


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
+ Câu 2: Dì vội đưa cho chú một chiếc áo khác để thay, cho bọn giặc không nhận ra, rồi
bảo chú ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm như chú là chồng dì.
+ Câu 3: HS có thể thích những chi tiết khác nhau. VD: Dì năm bình tỉnh nhận chú cán bộ
là chồng, khi tên cai xẳng giọng, hỏi lại: Chồng chị à?, dì vẫn khẳng định: Dạ, chồng tui.
+ Chốt ND bài: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
*Việc 5: Luyện đọc lại

- GV hướng dẫn luyện đọc phân vai (Dì Năm, An, cán bộ, lính, cai ), HS thứ 6 làm người
dẫn chuyện sẽ đọc phần mở đầu.
Chú ý: Giọng cai và lính: hống hách, xấc xược. Giọng dì Năm: Đoạn đầu tự nhiên, đoạn
sau: than vãn, giả vờ, nghẹn ngào, trăng trối. Giọng An: Giọng một đứa trẻ đang khóc.
- Cặp đôi cùng luyện đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai.
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm thi đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai trước lớp.
- GV cùng lớp nhận xét và đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, thể hiện đúng giọng đọc của từng nhân vật.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh HS.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Các nhóm phân vai tập dựng lại đoạn kịch.
- Nói cho người thân biết tấm lòng của người dân Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung
trong thời kì đất nước bị bọn thực dân chiếm đóng.
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
CHÍNH TẢ: (Nhớ - viết)
THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần (BT2); biết
được cách đặt dấu thanh ở âm chính.
- Giáo dục HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
- Rèn luyện kĩ năng tự học, hợp tác nhóm.
*HS có năng lực: Nêu được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần.
III.Các hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.

- Nghe GV giới thiệu bài mới.
2. Hình thành kiến thức:
*Việc 1: Tìm hiểu về bài viết
GV: Nguyễn Thế Khương
2019

-5-

Năm học : 2018-


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Cá nhân tự đọc bài viết, 1 em đọc to trước lớp.
- Chia sẻ trong nhóm về nội dung chính của bài viết và cách trình bày bài viết.
- Chia sẻ với GV về cách trình bày.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung bài viết.
+ Nắm cách trình bày đoạn thư.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi.
*Việc 2: Viết từ khó
- Tìm từ khó viết và trao đổi cùng bạn bên cạnh.
- Luyện viết vào nháp, chia sẻ cùng GV.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn.
- Phương pháp: Vấn đáp viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.
B. Hoạt động thực hành
*Việc 1: Viết chính tả

- GV đọc bài viết, lưu ý cách trình bày bài viết, tư thế ngồi viết và ý thức luyện chữ viết.
- Gọi 1HS đọc lại đoạn thư cần viết, lớp nhẩm thầm.
- HS nhớ lại đoạn thư và viết bài vào vở. GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa
đẹp.
- GV đọc chậm - HS dò bài.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Kĩ năng viết chính tả của HS
+ Viết chính xác từ khó: 80 năm giời, trông mong, cường quốc.
+ Viết đảm bảo tốc độ, đúng chỉnh tả, chữ đều trình bày đẹp.
- Phương pháp: Vấn đáp viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS.
*Việc 2: Làm bài tập
Bài 2: Ghi lại phần vần từng tiếng trong hai dòng thơ
- Nhóm trưởng điều hành các bạn thảo luận, hoàn thiện bài tập nhanh.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
Bài 3: Chép phần vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo
- Nhóm trưởng điều hành các bạn thảo luận, hoàn thiện bài tập nhanh.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
*Đánh giá thường xuyên:
GV: Nguyễn Thế Khương
2019

-6-

Năm học : 2018-


Trng TH s 2 An Thy
Giáo án lớp 5
- Tiờu chớ ỏnh giỏ: + Mụ hỡnh cu to vn: Phn vn ca tt c cỏc ting u cú õm chớnh

v thanh. Cú ting ch cú õm chớnh v thanh.
+ Chộp ỳng ting, vn vo mụ hỡnh:
Vn
Ting
m m
m chớnh
m cui
Em
e
m
yờu
yờ
u
mu
a
u
tớm
i
m
Hoa
o
a
c
a
hoa
o
a
sim
i
m

+ Nờu c quy tc ỏnh du thanh trong ting: Du thanh t õm chớnh.
+ T hc tt hon thnh bi ca mỡnh, chia s kt qu vi bn.
- Phng phỏp: Vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
C. Hoaùt ủoọng ửựng duùng:
- Tp vit li nhng ch mỡnh cha hi lũng.
- Bit trỡnh by ỳng mt vn bn p mt, khoa hc v sỏng to.
LUYN T V CU: M RNG VN T: NHN DN
I.Mc tiờu: Giỳp HS
- Xp c t ng cho trc v ch im Nhõn dõn vo nhúm t thớch hp (BT1).
- Hiu ngha t ng bo, tỡm c mt s t bt u bng ting ng, t cõu vi mt t
cú ting ng va tỡm c (BT3).
- GD HS say mờ mụn hc.
- HS hp tỏc nhúm tt, din t mch lc, trau di ngụn ng.
*HS cú nng lc: t cõu vi cỏc t tỡm c (BT3c )
*iu chnh: Khụng lm bi tp 2
II.Chun b: Bng ph, t in liờn quan n bi hc.
III.Hot ng hc:
A. Hot ng c bn:
*Khi ng:
- Ban vn ngh cho cỏc bn hỏt bi hỏt mỡnh yờu thớch.
- Nghe GV gii thiu bi.
B. Hot ng thc hnh:
*Vic 1: Xp cỏc t ng trong ngoc n vo nhúm thớch hp

- Nhúm trng iu hnh nhúm tho lun, xp cỏc t ó cho trong ngoc n vo nhúm
thớch hp v lm vo VBT.
GV: Nguyn Th Khng
2019


-7-

Nm hc : 2018-


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
+ Công nhân:
+ Quân nhân:
+ Nông dân:
+ Trí thức:
+ Doanh nhân:
+ Học sinh:
- Giải nghĩa “tiểu thương”: người buôn bán nhỏ
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.
- Nhận xét và đánh giá kết quả.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Xếp đúng các từ đã cho ở BT1 vào các nhóm thích hợp.
Tiêu chí

HTT

HT

CHT

1.Xếp đúng các từ vào nhóm
2. Hợp tác tốt
3. Phản xạ nhanh
3. Trình bày đẹp

- Phương pháp: Quan sát.
- Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí.
*Việc 2: Đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên” và trả lời câu hỏi:

- Cặp đôi tự đọc thầm truyện “Con rồng cháu tiên” và thảo luận các câu hỏi.
a) Vì sao người VN ta gọi nhau là đồng bào?
b) Tìm từ bắt đầu bằng tiếng đồng (có nghĩa là “cùng”)
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét và chốt lại: nghĩa của từ đồng bào, các từ bắt đầu bằng tiếng đồng.
- Yêu cầu HS có năng lực đặt câu với các từ vừa tìm được còn HS khác đặt câu với 1 từ
tìm được.
- GV theo dõi và hổ trợ thêm cho HS còn lúng túng.
- HS nối tiếp nhau trình bày câu mình đặt.
- GV cùng lớp nhận xét và chốt lại câu đúng.
Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Giải thích được nghĩa của từ đồng bào: Vì đều sinh ra từ bọc trăm
trứng của mẹ Âu Cơ.
+ Tìm được từ bắt đầu bằng tiếng đồng: đồng hương, đồng môn, đồng chí, đồng bọn, ...
+ Đặt câu đúng yêu cầu và hay.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
C. Hoạt động ứng dụng: - Tập giải nghĩa các từ tìm được ở BT3.
- Hỏi đáp cùng bố mẹ hoặc bạn bè nghĩa của các từ tìm được ở BT3.
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu: Giúp HS
GV: Nguyễn Thế Khương
2019

-8-


Năm học : 2018-


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Biết chuyển phân số thành phân số thập phân; chuyển hỗn số thành phân số. Biết
chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên
đơn vị đo.
- Vận dụng điều đã học vào thực tế để chuyển đổi, tính toán.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học.
- Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
*Các bài tập cần làm: Bài 1, bài 2(hai hỗn số đầu), bài 3, bài 4.
II.Chuẩn bị:
- Bảng phụ.
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
B. Hoạt động thực hành
*Việc 1: Bài 1: Chuyển các phân số thành phân số thập phân

- Cặp đôi trao đổi với nhau cách làm và cùng làm bài vào vở.
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ, phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Thế nào là phân số thập phân?
? Để chuyển phân số thành PSTP, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển phân số thành phân số thập phân.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Nắm chắc cách chuyển phân số thành phân số thập phân.

+ HS chuyển đúng các phân số ở BT1 thành phân số thập phân.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 2: Bài 2: Chuyển hỗn số thành phân số
- Cá nhân tự làm bài vào vở: 8 ; 5
- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển hỗn số thành phân số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Nắm chắc cách chuyển hỗn số thành phân số.
+ HS chuyển đúng các hỗn số 8 ; 5 thành phân số.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
GV: Nguyễn Thế Khương
2019

-9-

Năm học : 2018-


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 3: Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm.

- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm và làm vào vở

- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển số đo từ đơn vị bé về đơn vị lớn ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển số đo từ đơn vị bé về đơn vị lớn.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS nắm chắc cách chuyển đổi các đơn vị đo.
+ HS chuyển đúng các số đo ở BT3 về đơn vị lớn.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và hợp tác.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Bài 4: Viết các số đo độ dài.

- Cặp đôi trao đổi với nhau cách làm và cùng làm bài vào vở.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS nắm chắc cách chuyển từ hai đơn vị đo về đơn vị đo lớn.
+ HS chuyển đúng các số đo ở BT4 về đơn vị đo lớn.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và hợp tác.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Hỏi đáp với bố mẹ về cách chuyển phân số thành phân số thập phân; chuyển hỗn số
thành phân số và chuyển đổi một số đơn vị đo.
KỂ CHUYỆN:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
Đề bài: Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
I.Mục tiêu: Giúp HS

- HS kể được một câu chuyện (đã chứng kiến, tham gia hoặc được biết qua quyền hình,
phim ảnh hay dã nghe, đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương
đất nước
- Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện đã kể .
- Biết làm những việc tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước.
- HS biết kể chuyện và biểu diễn tự tin, ngôn ngữ diễn đạt lưu loát, thể hiện được giọng
nói của nhân vật.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ.
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 10 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
III Các hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ điều hành cả lớp hát bài hát mà các bạn u thích.
- Nghe GV giới thiệu mục tiêu bài học.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Tìm hiểu đề
- HS đọc đề bài.
? Nội dung câu chuyện theo gợi ý đề bài là gì?
? Thể loại có gì khác so với thể loại kể chuyện trước?
- GV gạch chân dưới các từ ngữ: một việc làm tốt, xây dựng q hương, đất nước.
- Gọi 1 HS đọc gợi ý 1; 2 cả lớp đọc thầm và nêu việc làm mà mình chọn để kể cho lớp

và các bạn cùng nghe.
- GV nhắc thêm: Kể câu chuyện phải có: mở đầu, diễn biến, kết thúc và nêu được suy
nghĩ của em về hành động của người đó.
- u cầu HS viết ra những ý chính của câu chuyện mình định kể ra giấy nháp.
*Đánh giá thường xun:
- Tiêu chí đánh giá: + Tìm được một câu chuyện về người có việc làm tốt góp phần xây
dựng q hương, đất nước .
+ Trình tự kể một câu chuyện: Giới thiệu câu chuyện (Nêu tên câu chuyện, nêu tên nhân
vật); kể diễn của câu chuyện.
+ Biết sắp xếp các sự việc có thực thành một câu chuyện.
- Phương pháp: Quan sát.
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn.
*Việc 2: Kể chuyện
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn dựa vào ý chính đã viết kể cho nhau nghe câu chuyện
của mình.
- HS kể chuyện trong nhóm và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
- HS thi kể trước lớp. GV cung lớp nhận xét và bình chọn người kể chuyện hay nhất.
*Đánh giá thường xun:
- Tiêu chí đánh giá: + Nội dung câu chuyện có phù hợp với u cầu đề bài khơng, có hay,
mới và hấp dẫn khơng?
+ Cách kể (giọng điệu cử chỉ).
+ Khả năng hiểu câu chuyện của người kể.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, kể chuyện, tơn vinh HS.
*Việc 3: Nội dung, ý nghóa câu chuyện.

GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 11 -


Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5

- Tự suy nghĩ, nêu nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- Cá nhân chia sẻ nội dung, ý nghĩa câu chuyện trong nhóm.
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét và chốt lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Nắm được ý nghĩa câu chuyện
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
TẬP ĐỌC:
LÒNG DÂN (TIẾP THEO)
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, hỏi, cảm, khiến; biết đọc ngắt giọng, thay đổi giọng đọc
phù hợp với tính cách của nhân vật và tình huống trong đoạn kịch.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của vở kịch: Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc,
cứu cán bộ cách mạng. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)
- HS yêu quý, biết ơn những người đã hi sinh cho đất nước.
- Rèn luyện năng lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu của mình,
bày tỏ cảm nhận của mình về vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
*HS có năng lực: Biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân vật.
II.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK, bảng phụ ghi đoạn 1
III. Hoạt động học:

A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài mới.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc bài
- Cả lớp theo dõi, đọc thầm.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Nắm được các đoạn và giọng đọc của từng đoạn.
- Phương pháp: Quan sát quá trình.
- Kĩ thuật: Ghi chép các sự kiện thường nhật.
*Việc 2: Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa
- Nhóm trưởng cho các bạn luyện đọc từ chú giải: cá nhân đưa ra từ ngữ chưa hiểu, các
bạn khác nghe và giải thích cho bạn hoặc nhờ cô giáo giúp đỡ.
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 12 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng tiếng, từ ngữ. Giải thích được nghĩa của từ trong bài.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
*Việc 3: Cùng luyện đọc
- Đọc từ, câu, đoạn, bài. HĐ nhóm đôi: Một bạn đọc 1 đoạn - một bạn nghe rồi chia sẻ

cách đọc với bạn và ngược lại. ( Mỗi bạn phải được đọc cả bài)
- HĐ cả nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn nối tiếp trong nhóm, thi đọc trong
nhóm và nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt trong nhóm.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí.
+ Đọc trôi chảy, lưu loát.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
*Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi.
- Cá nhân từng bạn đọc thầm và trả lời câu hỏi trong SGK.
- Từng nhóm 2 bạn chia sẻ câu trả lời cho nhau nghe.
- Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý lắng nghe, đánh giá và
bổ sung cho nhau, nêu nội dung bài.
- Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ với nhau các câu hỏi trong bài.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Hiểu được nội dung của bài
+ Câu 1: Khi bọn giặc hỏi An: Ông đó phải tía mầy không?, An trả lời hổng phải tía làm
chúng hí hửng tưởng An đã sợ nên khai thật. Không ngờ, An thông minh, làm chúng tẽn
tò: Cháu ... kêu bằng ba, chứ hổng phải tía.
+ Câu 2: Dì vờ hỏi chú cán bộ để giấy tờ chỗ nào, rồi nói tên, tuổi của chồng, tên bố
chồng để chú cán bộ biết mà nói theo.
+ Câu 3: Vì vở kịch thể hiện tấm lòng của người dân với cách mạng. Người dân tin yêu
cách mạng, sẵn sàng xả thân bảo vệ cách mạng. Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của
cách mạng
+ Chốt ND bài: Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí để lừa giặc, cứu cán bộ.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
*Việc 5: Luyện đọc lại
- GV hướng dẫn luyện đọc phân vai (Dì Năm, An, cán bộ, lính, cai ), HS thứ 6 làm người
dẫn chuyện sẽ đọc phần mở đầu.

Chú ý: Giọng cai, lính: khi dọa nạt để mua chuộc, dụ dỗ, lúc hống hách để dọa dẫm.
Cán bộ, dì Năm: giọng tự nhiên, bình tĩnh. An: giọng vô tư hồn nhiên.
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 13 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Cặp đôi cùng luyện đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai.
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm thi đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai trước lớp.
- GV cùng lớp nhận xét và đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt.
- GV cùng lớp nhận xét và đánh giá, tuyên dương.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, thể hiện đúng giọng đọc của từng nhân vật.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tôn vinh HS.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Các nhóm phân vai tập dựng lại đoạn kịch.
- Nói cho người thân biết tấm lòng của người dân Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung
trong thời kì đất nước bị bọn thực dân chiếm đóng.
Khoa học:
CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ BÉ ĐỀU KHỎE
I.Mục tiêu :
- Nêu được những việc nên làm hoặc không nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai.
- Giáo dục HS giúp đỡ phụ nữ mang thai nơi công cộng khi cần thiết.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khởi động:
Việc 1: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”
Việc 2: Cả lớp tham gia chơi
Việc 3: Thư kí tổng hợp kết quả. CTHĐTQ tuyên dương nhóm trả lời đúng và mời cô
giáo nhận lớp.
- GV giới thiệu về bài học và ghi nhan đề lên bảng.
- Cá nhân ghi tên bài vào vở.
- Bạn phụ trách đồ dùng di chuyển lấy đồ dùng học tập cho cả nhóm.
Xác định mục tiêu bài
Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần)
Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm .
Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp.
? Mục tiêu bài học có mấy nội dung ? Đó là những nội dung nào ?
? Để đạt được mục tiêu, chúng ta cần thực hiện những hoạt động nào ?
* Hình thành kiến thức:
2 Đọc và trả lời:
Yêu cầu hs quan sát các hình và trả lời câu hỏi
Việc 1: Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh và lắng nghe ý kiến của bạn
Việc 2 Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất
kết quả.

GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 14 -

Năm học :Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến.
Các bạn trong nhóm lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả
nhóm và báo cáo với giáo viên.
3 Đọc và trả lời:
Yêu cầu hs quan sát các hình và trả lời câu hỏi
Việc 1: Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh và lắng nghe ý kiến của bạn
Việc 2 Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả.
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến.
Các bạn trong nhóm lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả
nhóm và báo cáo với giáo viên.
B. Hoạt động ứng dụng:
Gọi HS đọc lại mục bạn cần biết . Chia sẻ với người thân về bài học ở lớp.
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Cộng, trừ phân số, hỗn số. Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo có 1 tên đ/vị.
Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
- Vận dụng điều đã học vào thực tế để chuyển đổi, tính toán.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học.
- Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
*Các bài tập cần làm: Bài 1(a, b), bài 2(a, b), bài 4(3 số đo: 1, 3, 4), bài 5.
II.Chuẩn bị:
- Bảng phụ.
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:

*Khởi động:
- Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
B. Hoạt động thực hành
*Việc 1: Bài 1: Tính

- Cặp đôi trao đổi với nhau cách làm và cùng làm bài vào vở.
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 15 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
câu a và b.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ, phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách cộng hai phân số khác mẫu số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS nắm chắc cách cộng hai, ba phân số khác mẫu số.
+ Vận dụng tính đúng các phân số khác mẫu số ở BT1.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và hợp tác.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 2: Bài 2: Tính


- Cá nhân tự làm bài vào vở câu a và b.
- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Muốn trừ hai phân số khác mẫu số (trừ hỗn số cho phân số), bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt cách trừ hai phân số khác mẫu số, trừ hỗn số cho phân số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: *Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS nắm chắc cách trừ hai, ba phân số khác mẫu số.
+ Vận dụng tính đúng các phân số khác mẫu số ở BT2.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và hợp tác.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 3: Bài 4: Viết các số đo độ dài

- Cặp đôi trao đổi với nhau cách làm và làm vào vở 3 số đo 1, 3, 4.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS nắm chắc cách chuyển từ hai đơn vị đo về đơn vị đo lớn.
+ HS chuyển đúng các số đo ở BT4 về đơn vị đo lớn.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và hợp tác.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 4: Bài 5: Giải toán

GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019


- 16 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc thầm bài toán, phân tích, xác định dạng toán và
giải vào vở.
- HĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn tìm một số khi biết giá trị một phân số của số đó, bạn làm thế nào?
- Chốt: Cách cách giải dạng toán tìm một số khi biết giá trị một phân số của số đó.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS biết giải dạng toán tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó.
+ Vận dụng giải đúng bài tập 5.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Hỏi đáp với bố mẹ về cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu số và chuyển đổi hai đơn vị
đo về đơn vị đo lớn.
Khoa học:
TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ
I.Mục tiêu :
- Nêu được các giai đoạn phát triển của con người từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì.
- Nêu được một số thay đổi về sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì.
- Giáo dục HS có ý thức vệ sinh, giữ gìn từng gia đoạn phát triển của con người.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN


1. Khởi động:
Việc 1: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”
Việc 2: Cả lớp tham gia chơi
Việc 3: Thư kí tổng hợp kết quả. CTHĐTQ tuyên dương nhóm trả lời đúng và mời cô
giáo nhận lớp.
- GV giới thiệu về bài học và ghi nhan đề lên bảng.
- Cá nhân ghi tên bài vào vở.
- Bạn phụ trách đồ dùng di chuyển lấy đồ dùng học tập cho cả nhóm.
Xác định mục tiêu bài
Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần)
Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm .
Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp.
? Mục tiêu bài học có mấy nội dung ? Đó là những nội dung nào ?
? Để đạt được mục tiêu, chúng ta cần thực hiện những hoạt động nào ?
* Hình thành kiến thức:
2 Đọc và trả lời:
Yêu cầu hs quan sát các hình và trả lời câu hỏi
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 17 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
Việc 1: Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh và lắng nghe ý kiến của bạn
Việc 2 Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất

kết quả.
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến.
Các bạn trong nhóm lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả
nhóm và báo cáo với giáo viên.
3 Đọc và trả lời:
Yêu cầu hs quan sát các hình và trả lời câu hỏi
Việc 1: Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh và lắng nghe ý kiến của bạn
Việc 2 Em tiếp tục trao đổi đánh giá những câu trả lời của bạn, cùng thống nhất kết quả.
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ ý kiến.
Các bạn trong nhóm lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả
nhóm và báo cáo với giáo viên.
B. Hoạt động ứng dụng:
Gọi HS đọc lại mục bạn cần biết . Chia sẻ với người thân về bài học ở lớp.
Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2018
ĐỊA LÝ:
KHÍ HẬU
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam.
- Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ (lược đồ).
- Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản.
- GDHS ý thức bảo vệ rừng để giảm bớt thiên tai do lũ lụt gây ra.
- Rèn luyện năng lực tự học, hợp tác.
*HS có năng lực: Giải thích được vì sao Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Biết chỉ các hướng gió: đông bắc, tây nam, đông nam.
II.Chuẩn bị: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. Tranh ảnh SGK
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:

1. Khởi động
- Ban văn nghệ cho các bạn chơi hát bài hát mình yêu thích.
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 18 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Nghe GV giới thiệu bài.
2. Bài mới:
*HĐ1: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Việc 1: Nhóm trưởng điều hành các bạn quan sát lược đồ trao đổi và TLCH:
? Chỉ vị trí Việt Nam trên quả địa cầu, cho biết nớc ta nằm ở đới khí hậu nào?
? Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta?
? Chỉ và nêu tên hướng gió T1 và T7 ở hình 1.
- Việc 2: HĐTQ cho các nhóm chia sẻ trước lớp.
- Việc 3: GV chốt: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: Nhiệt độ cao, gió và mưa thay
đổi theo mùa.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Chỉ được vị trí của VN trân quả địa cầu và cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào?
+ Nêu được đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo
mùa.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng.
*HĐ2: Sự khác biệt giữa khí hậu các miền.

- Việc 1: Đọc mục 2 ở SGK hoàn thành các gợi ý sau: Hãy tìm sự khách nhau giữa khí
hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam. Cụ thể:
+ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7.
+ Về các mùa khí hậu.
+ Chỉ trên hình 1, miền khí hậu có mùa đông lạnh và miền khí hậu đóng quanh năm.
- Việc 2: HĐTQ cho các bạn chia sẻ trước lớp.
- Việc 3: GV chốt: Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Miền
Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với hai mùa mưa và khô
rõ rệt.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Sự khác biệt giữa các miền: miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn, miền Nam nóng
quanh năm với hai mùa mưa, khô rõ rệt.
+ Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ (lược đồ).
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng.
*HĐ3: Ảnh hưởng của khí hậu.

- Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin ở SGK và thảo luận câu hỏi:
? Nêu ảnh hưởng của khí hậu lên đời sống và sản xuất của nhân dân ta? Chúng ta phải
làm gì để giảm bớt thiên tai?
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 19 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy

Gi¸o ¸n líp 5
- Việc 2: HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ với nhau trước lớp.
- Việc 3: GV nhận xét và chốt: Mặt tích cực: Cây cối xanh tốt quanh năm; mặt tiêu cực:
Độ ẩm lớn gây nhiều sâu bệnh, nấm mốc, ảnh hưởng của lũ lụt, hạn hán, bão.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Nêu được những ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và hoạt động
sản xuất.
+ Ẩnh hưởng tích cực: cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng.
+ Ẩnh hưởng tiêu cực: thiên tai, lũ lụt, hạn hán…
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng.
B. Hoạt động ứng dụng: Chúng ta phải làm gì để giảm bớt thiên tai?
- Tích cực cùng bố mẹ khắc phục những hậu quả do thiên tai đem đến. Biết cách chăm
sóc cây cối trong vườn tùy theo từng mùa.
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhân, chia hai phân số. Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo dạng hỗn
số.
- Vận dụng điều đã học vào thực tế để chuyển đổi, tính toán.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học.
- Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
*Các bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3.
II.Chuẩn bị:
- Bảng phụ.
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.

B. Hoạt động thực hành
*Việc 1: Bài 1: Tính
- Cá nhân tự làm bài vào vở câu a và b.
- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Muốn nhân, chia hai phân số, bạn làm như thế nào?
? Muốn nhân, chia hai hỗn số bạn làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách nhân, chia hai phân số, hai hỗn số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS nắm chắc cách thực hiện phép nhân hai phân số, nhân hai hỗn
số.
+ Vận dụng tính đúng các phân số và hỗn số ở BT1.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học.
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 20 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 2: Bài 2: Tìm x

- Cặp đôi trao đổi với nhau cách làm và làm vào vở.
- Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ phỏng vấn lẫn nhau trước lớp.
? Muốn tìm số hạng chưa biết, bạn làm như thế nào?

? Muốn tìm số bị trừ, bạn làm như thế nào?
? Muốn tìm thừa số chưa biết, bạn làm như thế nào?
? Muốn tìm số bị chia, bạn làm như thế nào?
- Nhận xét và chốt các quy tắc về tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia với phân số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Nắm chắc các quy tắc về tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia.
+ Vận dụng tìm được số hạng, SBT, thừa số, số bị chia với phân số
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và hợp tác; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
*Việc 3: Bài 3: Viết các số đo độ dài
- Cá nhân tự làm bài vào vở.
- HĐTQ điều hành các bạn chia sẻ trước lớp.
? Muốn chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn ta làm thế nào?
- Nhận xét và chốt cách chuyển số đo từ 2 đơn vị về đơn vị lớn.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + HS nắm chắc cách chuyển từ hai đơn vị đo về đơn vị đo lớn.
+ HS chuyển đúng các số đo ở BT3 về đơn vị đo lớn.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Hỏi đáp với bố mẹ về cách thực hiện phép nhân hai phân số, nhân hai hỗn số, tìm thành
phần chưa biết của phép tính và chuyển đổi hai đơn vị đo về đơn vị đo lớn.
Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018
TẬP LÀM VĂN:
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I.Mục tiêu: Giúp HS

- Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa,
tả cây cối, con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan sát và chọn lọc
chi tiết trong bài văn miêu tả.
- Lập được dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa.
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 21 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, diễn đạt ngôn ngữ.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Tìm hình ảnh đẹp trong bài
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.
- Hai bạn ngồi cạnh nhau trao đổi với nhau theo nội dung sau:
+ Đọc kĩ bài văn “Mưa rào”.
+ Những dấu hiệu nào báo hiệu cơn mưa sắp đến?
+ Tìm những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt ma từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cơn mưa?
+ Tìm những từ ngữ tả cây cối, con vật và bầu trời trong và sau trận mưa.

+ Tác giả quan sát cơn mưa bằng giác quan nào?
- Từng HS trình bày nối tiếp theo các câu hỏi đã gợi ý.
- Nhận xét và tuyên dương HS tìm được hình ảnh đẹp, giải thích rõ lý do.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Hiểu thêm về cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả
cảnh.
+ Dấu hiệu báo cơn mưa: Mây (nặng, đặc xịt, lổm ngổm đầy trời, ...); gió (thổi giật, ...)
+ Những từ ngữ tả tiếng mưa (Lúc đầu: lẹt đẹt, lách cách. Về sau: mưa ù xống, rào
rào, ...); tả hạt mưa (Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa rồi tuôn ào ào; ...)
+ Trong mưa (lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẩy; ...); Sau trận mưa (trời rạng dần; ...).
+ Quan sát cơn mưa bằng thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét bằng lời.
*Việc 2: Lập dàn ý
- Yêu cầu HS nêu cấu tạo bài văn tả cảnh.
- Yêu cầu lập dàn bài miêu tả một cơn mưa.
*Hổ trợ : Gợi ý các cảnh vật cần tả trong cơn mưa, các từ ngữ cần dùng...
- Theo dõi và giúp đỡ HS còn chậm.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn nối tiếp nhau trình bày dàn ý của mình.
- Nhận xét và bổ sung, hoàn chỉnh dàn ý cho bài văn tả cảnh cơn mưa.
- Tuyên dương những HS lập được dàn ý tốt.
*Đánh giá thường xuyên:
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 22 -

Năm học :Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
- Tiêu chí đánh giá: Lập được dàn ý sơ lược tả tả một cơn mưa.
a) Mở bài: Giới thiệu thời điểm chuẩn bị xảy ra cơn mưa.
b) Thân bài: Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.
+ Trong cơn mưa: Lúc đầu, mưa như thế nào?
Càng về sau, mưa như thế nào?
Cảnh vật, cây cối trong cơn mưa như thế nào?
+ Sau trận mưa, cảnh vật như thế nào?
c) Kết bài (câu cuối): Cảm nghĩ của mình.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét bằng lời, tôn vinh HS.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Dựa vào dàn ý tập viết lại thành bài văn tả cơn mưa.
TOÁN:
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
I.Mục tiêu: Giúp HS
- Làm được các bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
- Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, trình bày bài sạch sẽ, khoa học.
- Rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.
*Các bài tập cần làm: Bài 1.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ
III.Hoạt động học:
A. Hoạt động cơ bản
1. Khởi động:
- Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
2. Hình thành kiến thức:
*Việc 1: Củng cố dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc bài toán, phân tích, xác định dạng toán; trao đổi
cách giải và giải vào bảng phụ.
- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn giải bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, ta thực hiện qua
mấy bước?
- Chốt: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận). + Bước 2 : Tìm tổng số phần bằng nhau.
+ Bước 3 : Tìm số bé (hoặc số lớn)
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Nắm chắc các bước giải của dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ
số của hai số đó.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 23 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
*Việc 2: Củng cố dạng toán tìm 2số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc bài toán, phân tích, xác định dạng toán; trao đổi
cách giải và giải vào bảng phụ.
- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
? Muốn giải bài toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, ta thực hiện qua
mấy bước?
- Chốt: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận). + Bước 2 : Tìm hiệu số phần bằng nhau.

+ Bước 3 : Tìm số bé (hoặc số lớn)
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Nắm chắc các bước giải của dạng toán Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ
số của hai số đó.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.
- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Bài 1: Giải toán

- Cá nhân tự đọc thầm bài toán, xác định dạng toán và giải vào vở.
- HĐTQ điều hành các bạn chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét và chốt cách giải dạng toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: + Nắm chắc các bước giải của hai dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng
(hiệu) và tỉ số của hai số đó.
+ Vận dụng giải đúng hai bài toán ở BT1.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
+ Rèn luyện năng lực tự học và giải quyết vấn đề; tự tin.
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết.
C. Hoạt động ứng dụng:
- Hỏi đáp với bố mẹ về cách giải của dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số
của hai số đó.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Biết sử dụng từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1); hiểu được ý nghĩa chung của một
số tục ngữ (BT2).
- Dựa theo ý một khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả sự vật có sử
dụng 1, 2 từ đồng nghĩa (BT3).
- GD HS yêu quý quê hương của mình.

- HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ.
*HS có năng lực: Biết dùng nhiều từ đồng nghĩa trong đoạn văn theo BT3.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ
III.Hoạt động học:
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 24 -

Năm học :


Trường TH số 2 An Thủy
Gi¸o ¸n líp 5
A. Hoạt động cơ bản:
*Khởi động:
- Ban văn nghệ cho các bạn hát bài hát mình yêu thích.
- Nghe GV giới thiệu bài.
B. Hoạt động thực hành:
*Việc 1: Tìm từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống

- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận và làm vào VBT.
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.
- Nhận xét và chốt lại cách sử dụng các từ đồng nghĩa
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Chọn từ thích hợp có trong ngoặc đơn để điền đúng hoàn chỉnh đoạn
văn.
Tiêu chí

HTT


HT

CHT

1.Điền đúng từ vào ô trống
2. Hợp tác tốt
3. Phản xạ nhanh
3. Trình bày đẹp
- Phương pháp: Quan sát.
- Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí.
*Việc 2: Chọn ý thích hợp trong ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa chung của các câu
tục ngữ
- GV giải nghĩa từ cội (gốc) trong câu tục ngữ Lá rụng về cội. Ba câu này có ý nghĩa
chung, yêu cầu HS phải chọn một ý trong ba câu để giải thích cho đúng cả ba câu tục
ngữ.
- Cặp đôi trao đổi, thảo luận để chọn ý thích hợp giải thích ý nghĩa chung của ba câu tục
ngữ.
- HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét và chốt: Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên.
*Đánh giá thường xuyên:
- Tiêu chí đánh giá: Biết thêm một số thành ngữ, tục ngữ có chung ý nghĩa: Nói về tình
cảm của người Việt với đất nước, quê hương.
- Phương pháp: Vấn đáp.
- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng.
*Việc 3: Viết đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp của những sự vật mà em yêu thích ...
GV: Nguyễn Thế Khương
2018-2019

- 25 -


Năm học :


×