Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 6,8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (151.39 KB, 6 trang )

PHỊNG GIÁO DỤC AN NHƠN
TRƯỜNG THCS NHƠN TÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
--------------- NĂM HỌC : 2008-2009
MƠN : LỊCH SỬ 6
Thời gian làm bài 45’(khơng kể thời gian phát đề )
----------------------------------
Câu 1:( 4 điểm)
*Vì sao xã hội ngun thủy tan rã?
* Trình bày những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đơng và
phương Tây?
Câu 2:( 2 điểm)
Theo em vì sao cách đây 4000 năm con người có thể định cư lâu dài ở đồng
bằng ven các sơng lớn?
Câu 3 :( 4 điểm)
Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hồn cảnh nào? Sự thất bại của An Dương
Vương để lại cho đời sau bài học gì ?
----------------------------------
ĐÁP ÁN ,THANG ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I
MƠN: LỊCH SỬ 6
NĂM HỌC :2008-2009
Câu 1:( 4 điểm)
* vì sao xã h ội ngun thủy tan rã: ( 2 điểm)
- Công cụ kim loại ra đời làm cho sản xuất phát triển .
à sản phẩm không những đủ ăn mà còn dư thừa.
- Một số người đứng đầu chiếm đoạt sản phẩm thừa trở thành người giàu có.
à XH nguyên thủy tan rã nhường chỗ cho XH có giai cấp.
Trình bày những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đơng và
phương Tây:
* Những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đơng : (1 điểm )
-lịch :Hiểu biết thiên văn và làm ra lịch (âm lịch )
-Chữ viết :sáng tạo ra chữ tượng hình và chữ số (kể cả số o)


-Khoa học : nghĩ ra phép đếm đến 10, giỏi về hình học số học ,tính được số pi.
-Kiến trúc :Kim Tự Tháp (Ai Cập )
Thành Babilon (Lưỡng Hà )
* Những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Tây: (1 điểm )
-lịch : làm ra lịch (dương lịch )
-Chữ viết :sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c,
-Khoa học : đạt thành tựu cao trong lĩnh vực số học ,hình học,thiên văn ,sử học ,địa
lí , triết học ,vật lí ,…với nhiều nhà khoa học nổi danh
-Kiến trúc,điêu khắc:
+ Đền páctênơng (Hi Lạp )
+ Đấu trường Cơlidê (Rơma )
+ Tượng lực sĩ ném đĩa
+ Tượng thần vệ nữ
Câu 2:( 2 điểm)
Cách đây 4000 năm con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng ven các sơng lớn
vì:
- Ở đồng bằng ven sơng ,ven biển có đất phù sa màu mỡ ,đủ nước tưới thuận lợi
cho nghề nơng trồng lúa nước phát triển
-Việc trồng trọt ,chăn ni ,đánh cá phát triển ,con người có thể định cư lâu dài ở
đồng bằng ven sơng lớn .
Câu 3 :( 4 điểm)
* Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hồn cảnh :( 3 điểm)
- Sau khi thành lập nước Nam Việt (207 TCN) Triệu Đà nhiều lần cho quân
xâm lược Âu Lạc,nhân dân Âu Lạc với vũ khí tốt và tinh thần chiến đấu dũng cảm
đã đánh bại các đợt tấn cơng của qn Triệu.
- Khơng đánh được qn ta ,Triệu Đà giả vờ xin giảng hòa , dùng mưu kế chia rẽ
được nội bộ nước Âu Lạc .
- Năm 179 TCN ,Triệu Đà sai quân đánh Âu Lạc . ADV do không đề phòng , lại
mất hết tướng giỏi nên bò thất bại nhanh chóng , Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của
nhà Triệu .

* Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học :( 1 điểm)
- Không ngừng đề cao cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù
- Nêu cao tinh thần đoàn kết , chủ động ,không chủ quan ỷ lại …


PHÒNG GIÁO DỤC AN NHƠN
TRƯỜNG THCS NHƠN TÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
--------------- NĂM HỌC : 2008-2009
MÔN : LỊCH SỬ 8
Thời gian làm bài 45’(không kể thời gian phát đề )
----------------------------------
Câu 1:( 2 điểm)
Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra như thế nào ? kết quả ?
Câu 2:( 4 điểm)
Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ? Nêu ý nghĩa
lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?
Câu 3 :( 4 điểm)
* Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ
hai có điểm gì giống và khác nhau ?
*Lập niên biểu những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) ?

----------------------------------------------
PHỊNG GIÁO DỤC AN NHƠN
TRƯỜNG THCS NHƠN TÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
--------------- NĂM HỌC : 2008-2009
MƠN : LỊCH SỬ 8
Thời gian làm bài 45’(khơng kể thời gian phát đề )
----------------------------------
Câu 1:( 2 điểm)
Cách mạng cơng nghiệp ở Anh diễn ra như thế nào ? kết quả ?

Câu 2:( 4 điểm)
Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xơ viết diễn ra như thế nào ? Nêu ý nghĩa
lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?
Câu 3 :( 4 điểm)
* Ngun nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ
hai có điểm gì giống và khác nhau ?
*Lập niên biểu những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) ?

----------------------------------------------

ĐÁP ÁN,THANG ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I
MƠN : LỊCH SỬ 8
NĂM HỌC : 2008-2009
Câu 1:
* Cách mạng cơng nghiệp ở Anh : ( 1,5 điểm)
-Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII máy móc được phát minh và sử dụng trong
nghành dệt .
-Năm 1764 Giêm Ha –gri-vơ sáng chế r máy kéo sợi Gien ni
-Năm 1769 Ác-crai tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước .
-Năm 1785 Ét-mơn Các –rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh .
-Năm 1784 Giêm t phát minh ra máy hơi nước .
-Từ nghành dệt máy móc lan sang các nghành khác ,đặc biệt là giao thơng vận tải
* Kết quả : ( o,5 điểm)
Từ SX nhỏ , thủ công , sang SX lớn bằng máy móc , Anh trở thành nước công
nghiệp phát triển nhất thế giới .
Câu 2: Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xơ viết diễn ra :
* Xây dựng chính quyền Xô viết ( 1,5 điểm)
-25-10 thành lập chính quyền Xô viết ,thông qua sắc lệnh hoà bình và sắc lệnh
ruộng đất .
-Xoá bỏ bộ máy nhà nước cũ xây dựng chính quyền mới do công nông đảm

nhiệm
-3-1918, kí Hoà ước Bơ-rét - Li-tốp , rút nước Nga ra khỏi chiến tranh
*B ảo vệ chính quyền Xơ viết (Chống thù trong giặc ngoài .) ( 1,5 điểm)
-Năm 1918 quân đội 14 nước ĐQ và bọn phản CM trong nước tấn công nước
Nga.
-1918-1920 nước Nga chống thù trong giặc ngoài trong điều kiện khó khăn.Chính
sách cộng sản thời chiến đã động viên sức người sức của để bảo vệ nhà nước Xô
viết .
-1920 Hồng qn đánh tan ngoại xâm ,nội phản .
*Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917: ( 1 điểm)
-Đối với nước Nga : làm thay đổi tồn bộ vận mệnh đất nước và số phận của hàng
triệu con người ,đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền ,xây dựng chế độ xã
hội chủ nghĩa .
-Đối với thế giới :dẫn đến những biến đổi lớn lao trên thế giới ,để lại bài học q
báu cho sự đấu tranh của giai cấp vơ sản và nhân dân lao động thế giới ,cổ vũ
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa ,phụ
thuộc .
Câu 3
*Ngun nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ
hai có điểm gì giống và khác nhau : ( 1 điểm)
+ Giống :cả hai cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế
quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa
+Khác :Chiến tranh thế giới thứ hai còn nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước
đế quốc với Liên Xơ –Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
* Lập niên biểu những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
: ( 3 điểm)
Niên đại Sự kiện
1/9/1939 Đức tấn cơng Balan ,chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
9/1940 Italia tấn cơng Ai cập
22/6/1941 Đức tấn cơng Liên Xơ

7/12/1941 Nhật tấn cơng Mĩ ở Haoai
1/1942 Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập
2/2/1943 Chiến thắng Xtalingrat
5/1943 Qn Italia hạ vũ khí
6/6/1944 Anh –Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp
9/5/1945 Phát xít Đức đầu hàng khơng điều kiện
15/8/1945 Nhật đầu hàng khơng điều kiện ,chiến tranh kết thúc

×