Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Ke hoach bai hoc tuan 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (221.55 KB, 49 trang )

NS: 22/08/2008 TUẦN 2
ND:25/08/2008
TI Ế T 6 :CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS : n lại quan hệ giữa đơn vò các hàng liền kề . Biết viết và
đọc các số có tới sáu chữ số .
- Đọc , viết các số thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phóng to bảng SGK , bảng từ hoặc bảng cài , các thẻ số có ghi 100 000
; 10 000 ; 1000 ; 100 ; 10 ; 1 ; các tấm ghi các chữ số 1 ; 2 ; 3 ; … ; 9 có trong bộ
ĐDDH Toán 3 .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. ổ n định
2. Bài cũ.
3. Bài mới : (30’) Các số có sáu chữ số .
a) Giới thiệu bài : (1’) Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
10’ Hoạt động 1 : Số có sáu chữ số .
MT : Giúp HS nắm quan hệ hàng
của các số có 6 chữ số .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực
hành .
- Giới thiệu :
+ 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn .
+ 1 trăm nghìn viết là 100 000 .
- Cho HS quan sát bảng có viết
các hàng từ đơn vò đến trăm nghìn


( đã chuẩn bò sẵn ) .
- Gắn các thẻ số 100 000 ; 10
000 ; … 10 ; 1 lên các cột tương
Hoạt động lớp .
- Nêu quan hệ giữa đơn vò các
hàng liền kề :
10 đơn vò = 1 chục
10 chục = 1 trăm
10 trăm = 1 nghìn
10 nghìn = 1 chục nghìn
-HS theo dõi
ứng trên bảng . Yêu cầu HS đếm
xem có bao nhiêu trăm nghìn ,
chục nghìn , … , đơn vò ?
- Gắn kết quả đếm xuống các cột
ở cuối bảng .
- Cho HS xác đònh lại số này gồm
bao nhiêu trăm nghìn , chục nghìn
, … , đơn vò ; hướng dẫn viết và
đọc số .
- Tương tự như vậy , lập thêm vài
số có sáu chữ số nữa trên bảng ,
cho HS lên bảng viết và đọc số .
- Viết số , sau đó yêu cầu HS lấy
các thẻ số 100 000 ; 10 000 ; 1000
; 100 ; 10 ; 1 và các tấm ghi các
chữ số 1 ; 2 ; 3 ; … ; 9 gắn vào các
cột tương ứng trên bảng .
HS phát biểu.
16’ Hoạt động 2 : Thực hành .

MT : Giúp HS làm đúng các bài
tập .
PP : Động não , đàm thoại , thực
hành .
- Bài 1 :
- Bài 2 :
- Bài 3 :
- Bài 4 :
Hoạt động cá nhân.
a) Phân tích mẫu .
b) GV đưa hình vẽ , HS nêu kết
quả cần viết vào ô trống 523 453 .
Cả lớp đọc số này .
- Tự làm bài , sau đó thống nhất
kết quả .
- Đọc các số .
- Viết các số tương ứng vào vở .
4. Củng cố : (3’)
- Nêu lại cách đọc , viết số vừa học .
5. Dặn dò : (1’)
- Làm các bài tập tiết 6 sách BT .
 Rút kinh nghiệm:

NS:22/08/2008 TUẦN 2
ND:25/08/2008
BÀI 3: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (tt)
I. MỤC TIÊU :
- Đọc lưu loát toàn bài , biết ngắt nghỉ đúng , biết thể hiện ngữ điệu phù
hợp với cảnh tượng , tình huống biến chuyển của truyện phù hợp với lời nói
và suy nghó của nhân vật .
- Hiểu được nội dung bài : Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghóa hiệp ,
ghét áp bức , bất công , bênh vực chò Nhà Trò yếu đuối , bất hạnh .
- Biết bênh vực em nhỏ , lên án sự bất công .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bảng phụ viết ND đoạn:” Từ trong hốc đá……….có phá hết các vòng vây
đi không. “
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1Ổ n định :
2. Bài cũ : (3’) Mẹ ốm .
- 1 em đọc thuộc lòng bài thơ “ Mẹ ốm ” .
- 1 em đọc truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( phần 1 ) và nêu ý nghóa
truyện .
3. Bài mới : (27’) Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt) .
a) Giới thiệu bài : (1’)
Trong bài đọc lần trước , các em đã biết cuộc gặp gỡ giữa Dế Mèn và
Nhà Trò . Nhà Trò đã kể cho Dế Mèn nghe về sự ức hiếp của bọn nhện và
tình cảnh khốn khó của mình . Dế Mèn hứa sẽ bảo vệ Nhà Trò . Bài đọc các
em học tiếp hôm nay sẽ cho chúng ta thấy cách Dế Mèn hành động để trấn áp
bọn nhện , giúp Nhà Trò .
b) Các hoạt động :
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

11’ Hoạt động 1 : Luyện đọc .
MT : Giúp HS đọc đúng bài văn .
PP : Làm mẫu , giảng giải , thực
hành .
- Hướng dẫn phân đoạn : 3 đoạn .
Hoạt động lớp .
- 1 HS khá giỏi đọc cả bài.
+ Đoạn 1 : Bốn dòng đầu ( Trận
đòa mai phục của bọn nhện ) .
+ Đoạn 2 : Sáu dòng tiếp theo
( Dế Mèn ra oai với bọn nhện ) .
+ Đoạn 3 : Phần còn lại ( Kết cục
câu chuyện ) .
- GV kết hợp sửa phát âm, giảng
từ khó: nặc nô, chóp bu,
-Đọc diễn cảm cả bài .
- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn .
Đọc 2 – 3 lượt .
- Luyện đọc theo cặp .
- 1, 2 HS đọc cả bài .
- HS lắng nghe.
9’ Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài .
MT : Giúp HS cảm thụ bài văn .
PP : Đàm thoại , giảng giải , thực
hành .
- Yêu cầu đọc thành tiếng và đọc
thầm để trả lời các câu hỏi :
+ Đoạn 1 : Trận đòa mai phục của
bọn nhện đáng sợ như thế nào ?
+ Đoạn 2 : Dế Mèn đã làm cách

nào để bọn nhện phải sợ ?
+ Đoạn 3 : Dế Mèn đã nói thế nào
để bọn nhện nhận ra lẽ phải ?
+ Bọn nhện sau đó đã hành động
như thế nào ?
- Giúp HS đi tới kết luận : Các
Hoạt động cả lớp .
+ Bọn nhện chăng tơ kín ngang
đường , bố trí nhện gộc canh gác ,
tất cả nhà nhện núp kín trong các
hang đá với dáng vẻ hung dữ .
+ Đầu tiên , Dế Mèn chủ động hỏi
, lời lẽ rất oai , giọng thách thức
của một kẻ mạnh . Thấy nhện
xuất hiện , vẻ đanh đá , nặc nô ;
Dế Mèn ra oai bằng hành động tỏ
rõ sức mạnh .
+ Dế Mèn phân tích theo cách so
sánh để bọn nhện nhận thấy
chúng hành động hèn hạ , không
quân tử , rất đáng xấu hổ , đồng
thời đe dọa chúng .
+ Chúng sợ hãi , cùng dạ ran ,
cuống cuồng chạy dọc , ngang ,
phá hết các dây tơ chăng lối .
- Đọc câu hỏi 4 , trao đổi , thảo
danh hiệu đều ghi nhận những
phẩm chất đáng ca ngợi nhưng
mỗi danh hiệu vẫn có nét nghóa
riêng . Thích hợp nhất là danh

hiệu “hiệp só ” .
- Câu chuyện ca ngợi điều gì?
- GV nhận xét chốt ý, ghi ND bài
học.
luận , chọn danh hiệu thích hợp
cho Dế Mèn .
- HS phát biểu.
- 1, 2 HS lặp lại.
5’ Hoạt động 3 : Hướng dẫn đọc
diễn cảm .
MT : Giúp HS đọc diễn cảm bài
văn .
PP : Làm mẫu , giảng giải , thực
hành .
- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc
diễn cảm 1 đoạn tiêu biểu trong
bài : Từ trong hốc đá … vòng vây
đi không ?
+ Đọc mẫu đoạn văn .
+ Sửa chữa , uốn nắn .
Hoạt động lớp , nhóm đôi .
- 3 em đọc tiếp nối nhau 3 đoạn
của bài . Lớp nêu giọng đọc.
+ Luyện đọc diễn cảm theo cặp .
+ Vài em thi đọc diễn cảm trước
lớp .
4. Củng cố : (3’)
- Giáo dục HS biết bênh vực em nhỏ , lên án sự bất công trong cuộc
sống .
5. Dặn dò : (1’)

- Nhận xét tiết học .
- Khuyến khích HS tìm đọc tác phẩm “ Dế Mèn phiêu lưu kí ” .
 Rút kinh nghiệm:
NS:
ND:
Đạo đức
BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (tt)
I. MỤC TIÊU :
- Nhận thức được : Cần phải trung thực trong học tập . Giá trò của trung
thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng .
- Biết trung thực trong học tập .
- Biết đồng tình , ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những
hành vi thiếu trung thực trong học tập .
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN :
- SGK .
- Các mẩu chuyện , tấm gương về sự trung thực trong học tập .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’) Trung thực trong học tập .
- Kiểm tra việc chuẩn bò bài của cả lớp .
3. Bài mới : (27’) Trung thực trong học tập (tt) .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .

b) Các hoạt động :
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
8’ Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm .
MT : Giúp HS xử lí đúng các tình
huống nêu ra qua bài học .
PP : Động não , đàm thoại , thực
Hoạt động nhóm .
hành .
- Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho
các nhóm thảo luận .
- Kết luận về cách ứng xử đúng
trong mỗi tình huống :
a) Chòu nhận điểm kém rồi quyết
tâm học để gỡ lại .
b) Báo lại cho cô giáo biết để
chữa lại điểm cho đúng .
c) Nói bạn thông cảm , vì làm như
vậy là không trung thực trong học
tập .
- Các nhóm thảo luận .
- Đại diện các nhóm trình bày .
- Cả lớp trao đổi , chất vấn , nhận
xét , bổ sung .
9’ Hoạt động 2 : Trình bày tư liệu đã
sưu tầm được .
MT : Giúp HS trình bày được các
tư liệu của mình .
PP : Trực quan , giảng giải , thực

hành .
- Kết luận : Xung quanh chúng ta
có nhiều tấm gương về trung thực
trong học tập . Chúng ta cần học
tập các bạn đó .
Hoạt động lớp .
- Vài em trình bày , giới thiệu .
- Thảo luận lớp : Em nghó gì về
những mẩu chuyện , tấm gương đó
?
9’ Hoạt động 3 : Trình bày tiểu
phẩm .
MT : Giúp HS trình bày được các
tiểu phẩm theo nội dung bài học .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực
hành .
Hoạt động nhóm .
- Vài nhóm trình bày tiểu phẩm
đã chuẩn bò .
- Cả lớp thảo luận :
+ Em có suy nghó gì về tiểu phẩm
vừa xem ?
+ Nếu em ở vào tình huống đó ,
em có hành động như vậy không ?
Vì sao ?
- Nhận xét chung .
4. Củng cố : (3’)
- Giáo dục HS trung thực trong học tập .
5. Dặn dò : (1’)
- Thực hiện các nội dung ở mục thực hành SGK .

 Rút kinh nghiệm:


NS:24/08/2008 TUẦN 2
ND:26/08/2008
BÀI 3: MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT
I. MỤC TIÊU :
- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm “ Thương người
như thể thương thân ” . Học nghóa một số từ và đơn vò cấu tạo từ Hán – Việt .
Nắm được cách dùng các từ ngữ đó .
- Dùng được những từ ngữ trên vào các bài tập .
- Có lòng nhân hậu , biết đoàn kết với bạn bè .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Bảng phụ.
- Vở BT Tiếng Việt .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1’) .
2. Bài cũ : (5’) Luyện tập về cấu tạo của tiếng .
2 em viết bảng lớp , cả lớp viết vào vở những tiếng chỉ người trong gia
đình mà phần vần : có 1 âm ; có 2 âm .
3. Bài mới : (27’) Mở rộng vốn từ : Nhân hậu – Đoàn kết .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
13’ Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS làm
BT .
MT : Giúp HS làm đúng các bài
tập .

PP : Động não , đàm thoại , thực
hành .
- Bài 1 :
+ Phát bút dạ , phiếu khổ to cho
các nhóm .
-GV nhận xét hoàn chỉnh.
Hoạt động lớp , nhóm đôi .
- 1 em đọc yêu cầu BT .
- Từng cặp trao đổi , làm bài vào
VBT, 1cặp làm bảng phụ.
- Đại diện HS trình bày kết quả .
- Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải
đúng .
- 1 em đọc lại bảng kết quả có số
lượng từ tìm được đúng và nhiều
- Bài 2 :
Gv theo dõi giúp đỡ HS.
- Nhận xét , chốt lại lời giải đúng
nhất .
- Sửa bài theo lời giải đúng .
- Đọc yêu cầu BT .
- Trao đổi , thảo luận theo cặp .
- Làm bài vào vở .
-HStrình bày kết quả làm bài
trước lớp .
.
13’ Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm
BT (tt)
MT : Giúp HS làm đúng các bài
tập .

PP : Động não , đàm thoại , thực
hành .
- Bài 3 :
+ Giúp HS hiểu yêu cầu của bài .
-Bài 4 :
-GV hướng dẫn HS trao đổi.
Hoạt động lớp.nhóm đôi
- 1 em đọc yêu cầu BT .
- HS làm bài cá nhân vào VBT
- HS lần lượt đọc câu của mình.
-Lớp nhận xét.
- Đọc yêu cầu BT .
- Từng nhóm 2 em trao đổi nhanh
về 3 câu tục ngữ .
- Nối tiếp nhau nói nội dung
khuyên bảo , chê bai trong từng
câu .
- Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải
đúng .
4. Củng cố : (3’)
- Giáo dục HS có lòng nhân hậu , biết đoàn kết với bạn bè .
5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- Dặn HS học thuộc 3 câu tục ngữ .
 Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
NS:23/08/2008 Tuần 2
ND:26/08/2008

TIẾT 7: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS luyện viết và đọc số có tới sáu chữ số ( cả các trường hợp có
các chữ số 0 ) .
- Đọc , viết số thành thạo .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn đònh : (1’) .
2. Bài cũ
3. Bài mới : (30’) Luyện tập .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
8’ Hoạt động 1 : Ôn lại hàng .
MT : Giúp HS nắm chắc tên các
hàng của số có 6 chữ số .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực
hành .
- Cho HS ôn lại các hàng đã học ;
quan hệ giữa đơn vò hai hàng liền
kề .
- Viết số : 825 713 , cho HS xác
đònh các hàng và chữ số thuộc
hàng đó là chữ số nào ?
Hoạt động lớp .
- Đọc các số : 850 203 , 820 004 ,

800 007 , 832 100 , 832 010 .
20’ Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : Giúp HS làm đúng các bài
tập .
PP : Động não , đàm thoại , thực
hành .
- Bài 1 :
- Bài 2 :
Hoạt động lớp .
- Tự làm bài , sau đó chữa bài .
HS phân tích mẫu và tự làm bài.
a) Đọc các số .
b) Xác đònh hàng ứng với chữ số 5
- Bài 3 :
-Bài 4 :
GV nhận xét chung.
của từng số đã cho .
- Tự làm bài . 1 em làm bảng
phụ . Cả lớp nhận xét .
- Tự nhận xét quy luật viết tiếp
các số trong từng dãy số, 1 HS
làm bảng phụ, sau đó thống nhất
kết quả .
4. Củng cố : (3’)
- Nêu lại cách đọc , viết số vừa học .
 Rút kinh nghiệm:

NS:24/08/2008 TUẦN 2
ND:26/08/2008
BÀI 2: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU :
- Kể lại được bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt của mình câu chuyện thơ
“ Nàng tiên Ốc ” đã đọc .
- Hiểu ý nghóa câu chuyện , trao đổi được cùng với các bạn về ý nghóa
câu chuyện : Con người cần thương yêu , giúp đỡ lẫn nhau .
- Biết thương yêu , giúp đỡ mọi người .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh họa truyện SGK .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1Ổn định: (1’)
2. Bài cũ : (3’) Sự tích hồ Ba Bể .
2 em nối tiếp nhau kể lại câu chuyện “ Sự tích hồ Ba Bể ” . Sau đó nêu
ý nghóa truyện .
3. Bài mới : (27’) Kể chuyện đã nghe , đã đọc .
a) Giới thiệu bài :
Trong tiết hôm nay , các em sẽ đọc một truyện cổ tích bằng thơ có tên
gọi “ Nàng tiên Ốc” . Sau đó , các em sẽ kể lại câu chuyện đó bằng lời của
mình , không lặp lại hoàn toàn lời thơ trong bài .
b) Các hoạt động :
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
8’ Hoạt động 1 : Tìm hiểu câu

chuyện .
MT : Giúp HS nắm nội dung
truyện .
PP : Động não , đàm thoại , giảng
giải .
- Đọc diễn cảm bài thơ .
Hoạt động lớp .
- 3 em nối tiếp nhau đọc 3 đoạn
thơ .
- 1 em đọc toàn bài .
- Cả lớp đọc thầm từng đoạn thơ ,
lần lượt trả lời những câu hỏi giúp
- Đoạn 1 :
+ Bà lão nghèo làm nghề gì để
sinh sống ?
+ Bà lão làm gì khi bắt được c ?
- Đoạn 2 :
+ Từ khi có c , bà lão thấy trong
nhà có gì lạ ?
- Đoạn 3 :
+ Khi rình xem , bà lão đã nhìn
thấy gì ?
+ Sau đó , bà lão đã làm gì ?
+ Câu chuyện kết thúc thế nào ?
ghi nhớ nội dung mỗi đoạn :
+ Bà lão kiếm sống bằng nghề mò
cua , bắt ốc .
+ Thấy c đẹp , bà thương ,
không muốn bán , thả vào chum
nước để nuôi .

+ Đi làm về , bà thấy nhà cửa đã
được quét sạch sẽ , đàn lợn đã
được cho ăn , cơm nước đã được
nấu sẵn , vườn rau được nhặt sạch
cỏ .
+ Bà thấy một nàng tiên từ trong
chum nước bước ra .
+ Bà bí mật đập vỡ vỏ ốc rồi ôm
lấy nàng tiên .
+ Bà lão và nàng tiên sống hạnh
phúc bên nhau . Họ thương yêu
nhau như hai mẹ con .
18’ Hoạt động 2 : Hướng dẫn kể
chuyện và trao đổi về ý nghóa câu
chuyện .
MT : Giúp HS kể được truyện ,
nêu được ý nghóa truyện .
PP : Động não , đàm thoại , thực
hành .
a) Hướng dẫn kể chuyện bằng lời
của mình :
- Thế nào là kể lại câu chuyện
bằng lời của em ?
b) Kể chuyện theo cặp :
Hoạt động lớp .
- Em đóng vai người kể để kể lại
câu chuyện cho người khác nghe .
Kể bằng lời của em là dựa vào
nội dung truyện thơ , không đọc
lại từng câu thơ .

- 1 em kể mẫu đoạn 1 .
- Kể theo từng khổ thơ , theo toàn
bài thơ
- Trao đổi về ý nghóa câu chuyện .
c) Nối tiếp nhau thi kể toàn bộ
câu chuyện :
- Hướng dẫn HS đi tới kết luận :
Câu chuyện nói về tình thương
yêu lẫn nhau giữa bà lão và nàng
tiên c . Bà lão thương c . c
biến thành một nàng tiên giúp đỡ
bà . Câu chuyện giúp ta hiểu rằng
“ Con người phải thương yêu nhau
. Ai sống nhân hậu , thương yêu
mọi người sẽ có cuộc sống hạnh
phúc ” .
- GV nhận xét tuyên dương HS.
- Mỗi em kể xong sẽ cùng các bạn
trao đổi về ý nghóa câu chuyện .
- Bình chọn bạn kể chuyện hay
nhất , bạn hiểu truyện nhất , bạn
có lời nhận xét chính xác nhất .
4. Củng cố : (3’)
- Giáo dục HS biết thương yêu , giúp đỡ mọi người .
5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- Dặn HS học thuộc bài thơ ; kể lại câu chuyện cho người thân nghe .
- Chuẩn bò bài tập KC tuần 3 : Tìm một câu chuyện em đã được nghe ,
được đọc về lòng nhân hậu để kể trước lớp .
 Rút kinh nghiệm:

NS:25/08/2008 TUẦN 2
ND: 27/08/2008
BÀI 4 : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
I. MỤC TIÊU :
- Đọc lưu loát toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng , phù hợp với âm điệu , vần
nhòp của từng câu thơ lục bát . Đọc bài với giọng tự hào , trầm lắng . Học
thuộc bài thơ .
- Hiểu ý nghóa của bài thơ : Ca ngợi kho tàng truyện cổ của đất nước .
Đó là những câu chuyện vừa nhân hậu , vừa thông minh , chứa đựng kinh
nghiệm sống quý báu của cha ông .
- Yêu thích những câu chuyện cổ tích VN .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh họa nội dung bài đọc SGK .
Bảng phụ viết ND cần luyện đọc.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định: (1’)
2. Bài cũ : (3’) Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt) .
- Kiểm tra 3 em nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của truyện “ Dế Mèn bênh
vực kể yếu ” (tt) . Sau đó , có thể đặt câu hỏi :
+ Sau khi học xong toàn bài , em nhớ nhất những hình ảnh nào về Dế
Mèn ? Vì sao ?
3. Bài mới : (27’) Truyện cổ nước mình .

a) Giới thiệu bài :
Hướng dẫn quan sát tranh minh họa bài thơ , giới thiệu : Với bài thơ “
Truyện cổ nước mình ” , các em sẽ hiểu vì sao tác giả rất yêu những truyện cổ
được lưu truyền từ bao đời nay của đất nước , của cha ông .
b) Các hoạt động :
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
10’ Hoạt động 1 : Luyện đọc .
MT : Giúp HS đọc đúng bài thơ .
PP : Làm mẫu , giảng giải , thực
hành .
- Kết hợp sửa lỗi phát âm , cách
đọc cho HS, giải nghóa từ khó:như
SGK
- Có thể chia bài thơ thành 5 đoạn
Hoạt động lớp , nhóm đôi .
- 1 HS khá giỏi đọc toàn bài.
- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn
thơ . Đọc 2 – 3 lượt .
+ Đoạn 1 : Từ đầu … độ trì .
+ Đoạn 2 : Tiếp theo … nghiêng
soi .
+ Đoạn 3 : Tiếp theo … của mình .
+ Đoạn 4 : Tiếp theo … việc gì .
+ Đoạn 5 : Phần còn lại .
- Đọc diễn cảm cả bài .
- Luyện đọc theo cặp .
- Vài em đọc cả bài .
9’ Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài .

MT : Giúp HS cảm thụ bài thơ .
PP : Động não , đàm thoại , giảng
giải .
- Hướng dẫn đọc thầm , đọc lướt ;
suy nghó , trả lời các câu hỏi tìm
hiểu nội dung bài đọc :
+ Vì sao tác giả yêu truyện cổ
nước nhà ?
+ Bài thơ gợi cho em nhớ đến
những truyện cổ nào ?
+ Kể tóm tắt nội dung 2 truyện và
nói về ý nghóa của 2 truyện .
+ Tìm thêm những truyện cổ khác
thể hiện sự nhân hậu của người
VN ta .
+ Em hiểu ý 2 dòng thơ cuối bài
như thế nào?
Hoạt động lớp , .
+ Vì truyện cổ của nước mình rất
nhân hậu , ý nghóa rất sâu xa ;
giúp ta nhận ra những phẩm chất
quý báu của cha ông : công bằng ,
thông minh , độ lượng , đa tình ,
đa mang … ; truyền cho đời sau
nhiều lời răn dạy quý báu của cha
ông : nhân hậu , ở hiền , chăm
làm , tự tin …
+ Các truyện cổ được nhắc đến
trong bài thơ là : Tấm Cám , Đẽo
cày giữa đường.

+ Sự tích hồ Ba Bể , Nàng tiên c
, Sọ Dừa , Sự tích dưa hấu , Trầu
cau , Thạch Sanh …
+ Hai dòng thơ cuối bài ý nói :
Truyện cổ chính là những lời răn
dạy của cha ông đối với đời sau .
Qua những câu chuyện cổ , cha
ông dạy con cháu cần sống nhân
hậu , độ lượng , công bằng , chăm
chỉ …
8’ Hoạt động 3 : Hướng dẫn đọc
diễn cảm và học thuộc lòng .
MT : Giúp HS đọc diễn cảm và
thuộc bài
PP : Giảng giải , đàm thoại , thực
hành .
- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc
diễn cảm 1 , 2 khổ thơ tiêu biểu
trong bài : “ Tôi yêu … nghiêng soi
” .
+ Đọc mẫu khổ thơ .
+ Theo dõi , uốn nắn .
Hoạt động lớp , nhóm đôi .
- 3 em đọc tiếp nối nhau đọc cả
bài . Nêu giọng đọc.
+ Luyện đọc diễn cảm theo cặp .
+ Vài em thi đọc diễn cảm trước
lớp .
+ Nhẩm học thuộc bài thơ .
+ Thi đọc thuộc lòng từng đoạn ,

cả bài .
4. Củng cố : (2’)
- Giáo dục HS yêu thích những câu chuyện cổ tích VN .
5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục học thuộc lòng cả bài thơ .
 Rút kinh nghiệm:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×