Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

giáo án lớp 3- CKTKN tuần 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.35 KB, 19 trang )

Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn------------------------- Giáo án Lớp 3
ĐẠO ĐỨC:
KÍNH YÊU BÁC HỒ
I.Mục tiêu: -Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước, dân tộc.
-Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với
BácHồ.-Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
Ghi chú: Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện năm điều Bác Hồ dạy.
II.Đồ dùng dạy học: - T : Tranh ảnh về Bác Hồ và nội dung câu chuyện " Các cháu
vào đây với Bác "- HS : Vở bài tập đạo đức
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của học
sinh. Theo dõi và nhận xét
2. Bài mới: Giới thiệu bài :
Cho cả lớp hát bài"Ai yêu Bác Hồ Chí
Minh hơn thiếu niên nhi đồng "
Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm
Chia nhóm và yêu cầu thảo luận đặt tên
tranh cho từng nội dung tranh. Yêu cầu đại
diện nhóm lên trình bày.Nhận xét Hoạt
động 2 : Tìm hiểu truyện "Các cháu vào
đây với Bác". Kể mẫu toàn chuyện, yêu
cầu một em kể lại và tìm hiểu nội dung:
+ Qua câu chuyện em thấy tình cảm của
các cháu thiếu nhi đối với Bác Hồ ntn?
+ Tình cảm của Bác đối với các cháu
thiếu nhi như thế nào ?
+ Thiếu nhi phải làm gì để tỏ lòng biết ơn
kính yêu Bác Hồ ?
Hoạt động 3 : Thảo luận theo cặp
- Yêu cầu tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy


+ Năm điều Bác Hồ dạy dành cho ai ?
+ Các em đã thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
như thế nào ?
Lưu ý HS khá giỏi Biết nhắc nhở bạn bè
cùng thực hiện năm điều Bác Hồ dạy.
- Đặt đồ dùng lên bàn để kiểm tra
- Cả lớp hát và tự chia nhóm thảo luận.
Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm
khác bổ sung.
Ảnh1: Nội dung bác Hồ đón các cháu
thiếu nhi thăm phủ Chủ tịch . Đặt tên:
Các cháu thiếu nhi thăm Bác ở phủ Chủ
tịch
Ảnh 2 : Nội dung Bác đang cùng các
cháu thiếu nhi múa hát. Đặt tên : Bác
Hồ đang cùng múa hát với các cháu
thiếu nhi .
Ảnh 3 : Bác Hồ bế và hôn cháu thiếu
nhi .
Đặt tên Bác Hồ và các cháu thiếu nhi .
Ảnh 4 : Bác đang chia kẹo cho các cháu
thiếu nhi. Đặt tên : Bác Hồ chia kẹo cho
các cháu thiếu nhi .
...Các cháu rất kính yêu Bác Hồ thể
hiện bằng cách khi thấy bác các cháu
vui sướng và reo lên
....bác đón các cháu vui vẻ, dắt các cháu
ra vườn chơi - Đại diện một số cặp lên
trình bày
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung

VD: như chăm chỉ học hành, yêu lao
động, thật thà, dũng cảm
3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học. Tuyên dương những em học tốt; về nhà chuẩn bị
bài.
Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn------------------------- Giáo án Lớp 3

TOÁN:
ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I.Mục tiêu: - Biết cách đọc , viết so sánh các số có 3 chữ số.
-Ghi chú: Bài tập cần làmBài 1,2,3,4.
II.Đồ dùng dạy học :- T : Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1.
- HS : sgk, vở
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ : Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
Theo dõi và nhận xét
2. Bài mới: Giới thiệu bài :
a, Ôn tập về đọc số
- Đọc lần lượt các số sau : 456, 227,134, 506,
780 . Yêu cầu HS đọc nhẩm.
Bài 1: Củng cố cách đọc viết số có 3 chữ số
- Treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS suy nghĩ làm bài.
- Theo dõi và nhận xét
Bài 2: ôn tập về thứ tự số
- Treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc đề bài. Yêu
cầu HS tự suy nghĩ làm bài vào vở nháp. Nhận xét
và chữa bài
KL: Vậy dãy số cấn điền là số 310 đến 319

Bài 3: Giúp HS có kĩ năng về so sánh số có 3 chữ
số. Yêu cầu HS đọc đề, tự suy nghĩ làm bài .
303 < 330 30 + 100 < 131
515 > 516 410 -10 < 400 + 1
Bài 4: Củng cố về số lớn nhất, số bé nhất
- Cho HS đọc đề và đọc dãy số.
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ viết vào bảng con số lớn
nhất, bé nhất.
- Theo dõi và nhận xét.
Bài 5: Củng cố và rèn luyện kĩ năng viết số theo
thứ tự. Yêu cầu HS đọc đề.
- Thu vở và chấm bài (10 -15 bài).
- Thực hiện theo yêu cầu
- Viết bảng con.
- 5 HS lên bảng viết. Đọc nối
tiếp.
- 1 HS đọc đề bài .
- 2 HS lên bảng làm và lớp làm
vở nháp.
- 2 HS đọc đề bài .
- Trả lời yêu cầu và viết số thích
hợp vào ô trống.
- 2 HS lên bảng làm .
- Giải thích cách thực hiện.
- Đọc dãy số đã điền : 310, 311,
312, 313,314, 315, 316, 317,
318, 319
- 1 HS đọc đề bài .
- 3 HS lên bảng làm.
- 2 HS đọc đề.

dãy: 537, 162, 830, 241, 735.
- Thực hiện nhanh trên bảng con
.
- 2 HS lên bảng làm.
- Các HS khác nhận xét bài làm
bạn.- 2 HS đọc đề.
- Tự suy nghĩ làm bài .
- Cả lớp làm bài vào vở .
3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học. Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn------------------------- Giáo án Lớp 3
TUẦN 1 : Ngày soạn: 20/8/2009
Ngày giảng: Thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2009
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
CÂU BÉ THÔNG MINH
I.Mục tiêu: -Đọc đúng rành mạch, biêt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm,dấu phẩy và
giữa các cụm từ.
Bước đầu biêt đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
Hiểu nội dung bài:Ca ngợi sự thông minhvà tài trí của cậu bé.(trả lời được các CH
trong SGK.)
-Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ
II.Đồ dùng dạy học
- T : Tranh minh hoạ bài tập đọc, bảng phụ ghi đoạn cần hướng dẫn đọc
- HS : SGK, vở
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ: Giới thiệu khái quát chung của
chương trình môn tập đọc lớp 3
2. Bài mới: a. Giới thiệu bài
b.Luyện đọc:
Đọc mẫu toàn bài

- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
- Đọc từng câu . Yêu cầu đọc nối tiếp từng câu
lần lượt đến hết bài
Đọc từng đoạn
- Yêu cầu đọc nối tiếp từng đoạn trong bài
- Kết hợp giải nghĩa từ mới : om sòm, kinh đô
trọng thưởng ...
- Đọc từng đoạn trong nhóm. Yêu cầu đọc theo
nhóm 3. Gọi 2 HS đọc lại đoạn 1,2
- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3
Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1
- Nêu câu hỏi 1, 2 (sgk)
Yêu cầu nhận xét cách trả lời của bạn
Chốt ý đoạn 1
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2
Nêu câu hỏi 2 (T 5 - sgk). Chốt ý đoạn 2
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2
Nêu câu hỏi 4 ( sgk) + Vì sao em bé tâu Đức
- Lắng nghe
- Theo dõi SGK
- Đọc nối tiếp từng câu đến hết bài
- Đọc nối tiếp 3 đoạn ( 1 lượt ).
- HS khác theo dõi
- Đọc thầm sgk
- Suy nghĩ trả lời . Nhận xét
- Chú ý lắng nghe
- Đọc thầm
- Trả lời : ...bố đẻ em bé
- Đọc thầm sgk

- Trả lời : Yêu cầu sứ giả ... xẻ thịt
chim
Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn------------------------- Giáo án Lớp 3
vua làm 1 việc không làm được ?
+ Sau 2 lần thử tài Đức vua quyết định ntn ?
+ Cậu bé trong truyện có gì đáng khâm phục ?
Luyện đọc lại
- Đọc mẫu đoạn 2, luyện đọc theo nhóm
- Tổ chức thi đọc theo nhóm
Kể chuyện (30' ) Giới thiệu
- Nêu nhiệm vụ của nd kể chuyện ở tiết học
- Treo tranh minh hoạ của từng đoạn truyện
HD kể từng đoạn câu chuyện theo tranh
- Yêu cầu HS kể đoạn 1 và nêu gợi ý giúp HS
nhớ đoạn 1 :Tranh 1: + Quân lính đang làm
gì ?+ Lệnh của Đức Vua là gì ?
+ Dân làng có thái độ như thế nào khi nhận
được lệnh của Đức Vua ?
- Yêu cầu HS kể lại 1 đoạn của câu chuyện
Dựa vào gợi ý sau:+ Khi gặp được vua, cậu bé
đã làm gì, nói gì ?
+ Thái độ của Đức Vua như thế nào khi nghe
điều cậu bé nói ?
Tranh 2 ( Kể lại đoạn 2):
- Yêu cầu HS kể lại đoạn 1 và 2
Hướng dẩn kể đoạn 3
Yêu cầu HS kể lại toàn câu chuyện
- Yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét về nội
dung, cách diễn đạt, cách thể hện cử chỉ...
Trả lời câu hỏi:+ Lần thử tài thứ 2, Đức Vua

yêu cầu cậu bé làm gì ?
+ Cậu bé yêu cầu sứ giả điều gì ?
+ Đức Vua quyết định thế nào sau lần thử tài
thứ hai ?
- Tự suy nghĩ trả lời
... quyết định trọng thưởng giữ cậu
vào trường học để thành tài
...là người rất thông minh, tài trí
- Chú ý lắng nghe, theo dõi sgk
- Tự phân vai luyện đọc. 3 - 5 nhóm
thi đọc
- Quan sát tranh
- Quan sát tranh
…đang thông báo lệnh của Đức
Vua.…mỗi làng trong vùng phải nộp
một con gà trống biết đẻ trứng .
…dân làng vô cùng lo sợ.
- Vài HS kể
…Cậu bé kêu khóc om sòm và nói
rằng : Bố con mới sinh em bé, bắt
con đi xin sữa. Con không xin được,
liền bị đuổi đi.
…Đức Vua giận dữ, quát cậu bé là
láo và nói : Bố ngươi là đàn ông thì
đẻ sao được.
- HS dựa vào tranh để kể.
- 2 HS xung phong kể
- Thực hành kể chuyện
- HS khác nhận xét
..Quyết định trọng thưởng cho cậu

bé thông minh và gửi cậu vào trường
học để luyện thành tài.
…yêu cầu cậu bé làm 3 mâm cỗ từ
một con chim sẻ nhỏ
…Về tâu với Đức Vua rèn chiếc kim
khâu thành một con dao thật sắc để
xẻ thịt chim.
3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học.
Tuyên dương những HS học tập tích cực.
- Về nhà tập kể chuyện cho nhớ và chuẩn bị bị sau :" Hai bàn tay em"


Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn------------------------- Giáo án Lớp 3


TOÁN
CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I.Mục tiêu: -Biết cách tính cộng ,trừ số có ba chữ số( Không nhớ)Và giải toán có lời
văn về nhiều hơn ít hơn .-Ghi nhớ bài tập cần làm :Bài 1 cột a,c, bài 2,3,4
II.Đồ dùng dạy học :- T : Bảng phụ - HS : Bảng con, vở
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Bài cũ : Yêu cầu HS làm bài tập 3 (trang 3).
Theo dõi và nhận xét
2. Bài mới: Giới thiệu bài :
Hướng dẩn HS ôn về phép tính cộng trừ các số
có 3 chữ số ( không nhớ)
Bài 1: Củng cố cách tính nhẩm
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đề bài để GV ghi
nhanh lên bảng.

- Theo dõi và nhận xét để chốt ý giúp HS hiểu
mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
Cột b Khuyến khích cho HS khá giỏi làm thêm
Bài 2: Củng cố kĩ năng đặt tính đúng.
- Yêu cầu HS đọc đề bài.- Hướng dẫn HS cách
đặt tính và tính kết quả- Nhận xét và ghi điểm
Bài 3: Ôn tập về giải toán ít hơn
- Treo bảng phụ . Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn phân tích đề toán để tìm cách giải.
Nhận xét và chấm bài
Lưu ý: Cho HS khá giỏi đặt lời giải khác
Bài 4: Giúp HS có kĩ năng giải toán nhiều hơn
một cách thành thạo.
- Cho HS đọc đề toán. Yêu cầu HS tự suy nghĩ
bài vào vở nháp. Theo dõi và nhận xét
Bài 5: : Giúp HS có kĩ năng tính nhẩm nhanh để
lập phép tính.Dành cho HS khá giỏi.
Yêu cầu HS đọc đề.
- Theo dõi và nhận xét.
- 2 HS lên bảng làm
- Cả lớp làm bảng con
- Đọc nối tiếp các phép tính
- Điền nhanh kết quả
- 2 HS đọc dãy. Đặt tính rồi tính:
352 732 418
395
+ 416 - 511 + 201 -
44
768 221 629
351

- 2 HS đọc đề bài. 1 HS lên bảng
làm. Cả lớp tự suy nghĩ và giải
bài vào vở
Số học sinh khối lớp Hai là :
245 - 32 = 213 ( học sinh )
Đáp số : 213 học sinh
- 2 HS đọc đề. 2 HS lên bảng
làm
- Tự suy nghĩ làm bài.
- Cả lớp làm vào vở .
- 2 HS đọc đề.
2 HS lên bảng làm
- Cả lớp làm nháp
3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học.
- Về nhà chuẩn bị bài học tiết sau "Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)"
Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn------------------------- Giáo án Lớp 3

CHÍNH TẢ (Tập chép)
CẬU BÉ THÔNG MINH
I.Mục tiêu: -Chép chính xác và trình bày đúng quy định bài CT; Không mắc quá 5
lỗi trong bài.Làm đúng BT2a,điền đúng 10 chữ và tên của 10 chữ đó vào ô trống trong
bảng(BT3)
II.Đồ dùng dạy học:- Bảng ghi sẵn nd đoạn viết và các bt chính tả.Tranh vẽ đoạn 3
của tiết kể chuyện.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. B ài cũ: Kiểm tra DC học tập. Nhận xét chung
2. Bài mới : Giới thiệu bài :
Hướng dẩn tập chép:
a, Trao đổi về nội dung đoạn chép

Đọc đoạn chép. Gọi HS đọc lại đoạn chép. Hỏi :
+ Đoạn văn cho chúng ta biết chuyện gì ?
+ Cậu bé nói như thế nào ?
+ Cuối cùng nhà vua xử lý ra sao ?
Hướng dẫn trình bày:+ Đoạn văn có mấy câu ?
Trong đoạn văn có lời nói của ai ?
+ Trong bài có từ nào phải viết hoa ? Vì sao ?
+ Lời nói của nhân vật được viết như thế nào ?
Hướng dẫn viết từ khó: Đọc các từ khó để HS
viết : chim sẻ nhỏ, bảo, cỗ, xẻ, luyện, …Yêu cầu
HS đọc từ khó vừa viết. Theo dõi và nhận xét .
Chép bài: Yêu cầu HS nhìn bảng và chép bài.
- Theo dõi chỉnh lỗi cho HS .
Soát lỗi : Đọc lại bài cho HS soát lỗi. Nhận xét
Chấm bài: Thu bài (7-10 bài ). Nhận xét bài viết
Luyện tập
Bài 2a: Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài và nhận xét bài làm của
bạn. Nhận xét – Kết luận – Ghi điểm.
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài.- Yêu cầu HS tự
làm bài.- Yêu cầu HS thực hiện theo yêu cầu của
GV .
- Bày các dụng cụ học tập trên
bàn
- Lớp lắng nghe
- Chú ý theo dõi. 2 HS đọc
...nhà vua thử tài cậu bé bằng
cách làm 3 mâm cỗ từ một con
chim sẻ nhỏ.... xin ông về tâu với
Đức Vua rèn cho tôi một chiếc

kim này thành một con dao thật
sắc để xẻ thịt chim
...Vua trọng thưởng và gửi cậu bé
vào trường để luyện thành tài.
…có 3 câu và có lời nói của cậu
bé.
…viết sau dấu hai chấm, xuống
dòng, gạch đầu dòng.
…Đức Vua, và các từ đầu câu.
4 HS viết bảng – Lớp viết bảng
con.
- Vài HS đọc.
- Chép bài.
- Soát lỗi bài của mình.
- 1 HS đọc.- 3 HS làm bài trên
bảng
- Lớp làm bài vào VBT.
- Vài HS Nhận xét .
- 1 HS đọc. Tự làm bài.
- Chơi trò chơi.
3. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học. Về nhà ôn bài tiếp tiết sau
Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn------------------------- Giáo án Lớp 3
Ngày soạn: 21/8/2009
Ngày giảng: Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2009
TẬP ĐỌC
HAI BÀN TAY EM
I.Mục tiêu: : Đọc đúng rành mạch, biết nghỉ hơi đúng sau mỗi khổ thơ , giữa các
dòng thơ. Hiểu ND:hai bàn tay rất đẹp,rất có ích, rất đáng yêu.(Trả lời được các CH
trong SGK Thuộc 2-3 khổ thơ trong bài) ghi chú: HS khá giỏi thuộc cả bài thơ.
- Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và bảo vệ đôi bàn tay

II.Đồ dùng dạy học :- T : Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng phụ ghi những khổ thơ
HD HS luyện đọc- HS : SGK, vở
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Bài cũ: Gọi HS tiếp nối kể lại 3 đoạn chuyện "Cậu
bé thông minh". Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới : Giới thiệu bài
Luyện đọc
- Đọc mẩu bài thơ. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ ... Đọc tùng khổ thơ.
- Theo dõi cách đọc ngắt nhịp 4/4.
Đọc từng khổ thơ
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp Giúp HS hiểu nghĩa từ :
siêng năng, thủ thỉ.
Đọc theo nhóm
- Chia theo nhóm 5 luyện đọc.
Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 1, trả lời câu hỏi 1
Em có nhận xét gì về 2 bàn tay của bé qua hình ảnh
sánh trên ?
- Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 2, trả lời câu hỏi 2
- Cho HS thấy được 2 bàn tay của bé rất đẹp, rất có
ích và rất đáng yêu.
Học thuộc lòng bài thơ
- Treo bảng phụ ghi sẵn bài thơ .
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh sau đó xố dần đi .
- Tổ chức thi đọc thuộc bài thơ.
Tuyên duơng những HS đọc thuộc, hay.
- 3 HS tiếp nối kể.
- Lớp theo dõi .

- Theo dõi SGK.
- Tiếp nối đọc mỗi HS 2 dòng
thơ ( 2 lượt ).
- 5 HS đọc nối tiếp 5 khổ thơ.
- HS đọc chú giải SGK.
- Tự luyện đọc theo nhóm.
- Đocï thầm và suy nghĩ trả lời :
2 bàn tay so sánh : nụ hoa, cánh
hoa
- Đocï thầm và suy nghĩ trả lời
là: cùng ngủ, kề bên má, ấp
cạnh lòng...
- Học thuộc lòng bài thơ.
- Thi đọc cá nhân.
3. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học .Về nhà học thuộc lòng bài thơ, tuyên dương
những HS học tập tích cự- Chuẩn bị bài sau " Ai có lỗi"

×