Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

Giáo án chủ đề gia đình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (123.1 KB, 11 trang )

GIA ĐÌNH
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 ngày 14 tháng 09 năm 2009
CHỦ ĐỀ NHÁNH :MỜI BẠN ĐẾN THĂM NHÀ BÉ
Hoạt động: KPKH
ĐỀ TÀI: EM YÊU NHÀ EM
I/ Mục đích yêu cầu:
1/ Kiến thức: Trê biết được gia đình là nơi xum họp, simh hoạt, giải trí, nghĩ ngơi
của mọi người trong gia đình.Biết ngôi nhà có nhiều phòng, chức năng của từng
phòng.
2/ Kỹ năng : Phát triển vốn từ, khả năng miêu tả diễn đạt của trẻ.
3/ Giáo dục : Trẻ biết yêu quý ngôi nhà, biết bảo vệ,chăm sóc, sửa soạn ngôi nhà
thêm sạch đẹp.
II/ Chuẩn bị:
1Cho cô:. Tranh các kiểu nhà.
Câu hỏi đàm thoại.
2-Cho cháu: Khối gỗ để chơi xây dựng.
Tranh hành vi về bảo vệ ngôi nhà.
III/ Các bước tiến hành hoạt động có chủ đích:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ DỰ KIẾN HĐ CỦA TRẺ
1/Hoat động 1: Trẻ hát trò chuyện cùng cô.
-Cho trẻ đọc thơ “Em yêu nhà em”
-Các con vừa đọc bài thơ gì ?
-Ngôi nhà dùng để làm gì ?
-Thế các con có yêu nhà mình không ?
* Ngôi nhà là nơi chúng ta sinh hoạt, nghĩ ngơi sau một
ngày học tập, lao động vất vả, mọi người lại trở về ngôi
nhà rất đổi gần gũi và thân thương của mình. Ngôi nhà
là tổ ấm riêng của mỗi gia đình.
2/Hoạt động 2: Ngôi nhà của bé
-Cô cho trẻ xem tranh các kiểu nhà (nhà thành phố, nhà


nông thôn, nhà miền núi …)
-Cho trẻ quan sát nhận xét:
+Nhà con thuộc loại kiểu nhà nào ?
+Con nào kể cho cô nghe về ngôi nhà của mình ?
+Ngôi nhà của con có những phòng nào ? (phòng
khách, nhà ăn , nhà bếp, phòng ngủ ).
Trẻ hát và trò chuyện cùng
cô.
Trẻ quan sát
Trẻ trả lời cô.
+Phòng khách dùng để làm gì ?
+Phòng khách nhà con thường chưng bày những gì ?
+Nhà con có bao nhiêu phòng ngủ ?
+Đó là những phòng của ai ?
+Để ngôi nhà luôn sạch đẹp, mọi người trong gia đình
phải làm gì ?
+Các con phải làm gì để giúp mẹ làm cho nhà luôn sạch
đẹp ?
3/Hoạt đông 3: Bé nào ngoan nhỉ ?
*/Trò chơi 1: “Ai nhanh hơn”
-Cho 2 đội thi đua chọn những tranh vẽ hành vi đúng về
cách bảo vệ, giữ gìn vệ sinh ngôi nhà.
-Hết giờ đội nào chọn đúng và nhiều là thắng.
*/Trò chơi 2: “Chơi xây dựng”
- Cho trẻ chơi xây dựng các kiểu nhà theo ý thích cúa trẻ
.
- Hết giờ cô nhận xét đội nào xây đẹp và có sáng tạo
hơn. Cô tuyên dương động viên trẻ.
*/Kết thúc: Cho trẻ hát “Cả nhà thương nhau’
-

Trẻ tham gia chơi.
Trẻ về tổ chơi xây dựng.
Trẻ hát

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Thứ 3 ngày tháng 10 năm 2009
CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỜI BẠN ĐẾN THĂM NHÀ BÉ.
Hoạt động: THỂ DỤC.
ĐỀ TÀI: CHÂN BÉ BƯỚC KHÉO
/ Mục đích yêu cầu:
: 1/ Kiến thức: -.Trẻ biết phối hợp các bước chân, sự quan sát chú ý để bươc dồn
ngang trên ghế thể dục.
2/ Kỹ năng : Phát triển khả năng vận động,tính nhanh nhẹn , tự tin của trẻ.
3/ Kiến thức: - Thông qua hoạt động này trẻ biết được ích lợi của việc vận động
thể chất.
II/ Chuẩn bị:
1-Cho cô : Sàn nhà sạch sẽ, ghế thể dục.
2-Cho cháu: Bóng nhỏ để trẻ chơi .
III/ Các bước tiến hành hoạt động học có chủ đích:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
DỰ KIẾN HĐ CỦA
TRẺ
1/Khởi động: Chân ai khỏe.
- Cho trẻ chơi “Đi chợ”.
- Cho trẻ đi vòng với các kiểu chân, sau đó cho trẻ dàn đội
hình 4 hàng ngang để tập bài tập PTC.
2/Trọng động:
*/ Bài tập phát triển chung :
- Cho trẻ tập kết hợp với bài “Cả nhà thương nhau’
+Tay: Đưa ra trước lên cao

+Chân: Ngồi khuỵu gối .
+Bụng: Tay đưa cao cúi gập người.
+Bật: Bật tại chỗ.
-Động tác hỗ trợ: Chơi “Dậm chân”
+Dậm chân phải
+Dậm chân trái
+ 1-2
-Trò chuyện với trẻ về niền vui làm cho mọi người vui, vừa
lòng- Giới thiệu VĐ : Chân bé bước khỏe.
-Cho trẻ chuyển 2 hàng ngang đối diện.
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích.
+Con bước đứng ngang đầu ghế 2 tay chống hông. Khi có
hiệu lệnh bước chân trái sang ngang một bước nhỏ, thu chân
phải sát chân trái. Rồi tiếp tuc bước chân trái sang ngang đưa
-Trẻ chơi cùng cô
-Trẻ đi theo yêu cầu
của cô.
-Trẻ tập theo cô.
-Trẻ làm theo cô.
-Trò chuyện cùng cô.
-Trẻ quan sát cô làm
mẫu.
chân phải vào. Tiếp tục như thế cho đến hết đầu ghế bên kia.
_ Cho 2 trẻ khá thực hiện.
- Cho trẻ lần lượt thực hiện, cô quan sát sửa sai cho trẻ.
- Cho 1số trẻ thực hiện chưa đạt thực hiện lại.
- Cho 2 đội thi đua
*/Trò chơi vân động: “Ném bóng vào giỏ”
- Cho trẻ chia làm 2đội chơi ném bóng

-Trẻ tham gia chơi, cô động viên khuyến khích trẻ
-Hết giờ cô cho trẻ kiểm tra đếm kết quả
3/Hồi tĩnh:
Cô cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng.
-Trẻ thực hiện
-Trẻ thi đua 2 tổ
--Trẻ tham gia chơi.
-Trẻ đi nhẹ nhàng hít
thở

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Thứ 4 ngày tháng 10 năm 2009
CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỜI BẠN ĐẾN THĂM NHÀ BÉ.
Hoạt động : LÀM QUEN VỚI TOÁN
ĐỀ TÀI: BÉ BIẾT CHIA NHÓM ĐỒ DÙNG CÓ SỐ LƯỢNG 6 THÀNH
HAI PHẦN.
I/Mục đích yêu cầu:
:1/ Kiến thức: -Trẻ biết tách gộp các nhóm đồ vật theo các cách khác nhau.
2/ Kỹ năng : Rèn và phát triển ở trẻ sự quan sát, ghi nhớ có chủ định.
3/ Giáo dục : - Rèn tính nhanh nhẹn, đoàn kết. .
II/Chuẩn bị:
1- Cho cô: -Các nhóm đồ dùng.nhóm người có số lượng 5- 6 để xung quanh
lớp.
-Chữ số 1- 6.
2- Cho trẻ: -Mỗi trẻ có 6 hạt - 6 cái ca - Chữ số 1 – 6
-Các nhóm đồ dùng có số lượng
-Hoa màu vàng đỏ.
III/ Các bước tiến hành hoạt động học có chủ đích:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ DỰ KIẾN HĐ CỦA TRẺ
1/ Hoạt động 1 :Bé hát và trò chuyện cùng cô

(Tạo nhóm 6)
- Cho trẻ hát:“Cháu yêu bà”và cùng trò chuyện về bài hát.
--Trong gia đình con thường làm những gì để tỏ lòng
thương yêu mọi người.
+Cho trẻ xem số lượng thành viên trong gia đình (6 ).
+Tặng hoa cho mỗi thành viên (4 ).
+Đếm tạo sự bằng nhau ( để mỗi thành viên có 1 bông
hoa con phải làm như thế nào )
2/ Hoạt động 2: Bé chia nhóm đồ vật có số lượng 6
thành hai
- Cho trẻ chơi “Tập tầm vông”
+ Cho trẻ dùng hạt để chơi cùng cô - Trong khi chơi cô
kết hợp cho trẻ phân chia 2 phần từ 6 đối tượng.
-Cô chia 6 đồ dùng gia đình và gộp , cho trẻ quan sát
(Nhóm 6 đối tượng có 3 cách chia : 1 – 5 , 2 – 4 , 3 – 3)
-Cho trẻ sử dụng 6 cái ca tiến hành chia theo ý thích của
trẻ và gắn số tương ứng từng phần.
Cô quan sát trẻ thực hiện để củng cố lại kiến thức.
.
Cả lớp hát và trò chuyện.
- Trẻ thực hiện theo yêu
cầu của cô
- Trẻ chơi cùng cô
Cả lớp đều luyện tập.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×