Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

giáo án chủ điểm gia đình nhánh 2 và 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (286.55 KB, 32 trang )

H Th Thit Trng Mm Non Qunh Lõm
Nhánh 2+3
Nhu cầu gia đình
1. Kiến thức: - Trẻ biết đựơc 1 số đồ dùng dụng cụ trong gia đình
phân nhóm đồ dùng theo công dụng và chất liệu
- Biết các nhu cầu của gia đình(nhu cầu dinh dỡng,sinh họat... )
2. Kỹ năng: - Luyện k năng phân nhóm phân loai đồ dùng dụng cụ
- Kỹ năng đọc thơ , kể chuyện diễn cảm, múa hỏt nhịp nhàng
3. Thái độ . - Trẻ biết dữ dìn đồ dùng trong gia đình, biết sắp xếp đồ dùng
gọn gàng ngăn nắp


Kế hoạch hoạt động chủ đề nhánh:nhu cầu gia đình
Thứ
Hoạt
động
Thứ 2 Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 Thứ 6
Đón trẻ
Thể dục
sỏng
- Trao đổi với phụ huynh, với trẻ về nhu cầu dinh dỡng
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh
- H2; TV6; C3; B4; B2
Hoạt
động có
chủ đích
Thể dục
Trờn sấp
kết hợp


trèo qua
nghế
Tạo Hình
Nặn cái
bát con
(mẫu)
MTXQ
Một số đồ
dùng gia
đình
Văn học
Chuyện:
cây khế
Âm nhạc
DH+MMH:Múa
cho mẹ xem
NH: Ru em
TC: Nghe tiếng
hát đoán tên đồ
dùng
Hoạt
động
ngoài
trời
Vẽ đồ
dùng gia
đình
Quan sát
thời tiết
trong

ngày
Vẽ đồ
dùng để
uống
Quan sát
vờn rau
Nặn đồ dùng gia
đình
Hoạt
động góc
- Góc phân vai : cữa hàng bán đồ dùng gia đình, tổ chức sinh nhật
- Góc xây dựng: Xây nhà cho bé
- Vẽ nặn đồ dùng, quà sinh nhật , múa hát về gia đình
- Góc sách: Làm bộ su tập về đồ dùng gia đình
Hoạt
động
chiều
Hớng dẫn
trò chơi
cho thỏ ăn
Ôn toán
buổi sáng
Đọc đồng
dao, ca
dao
Đóng kịch;
Tích chu
Biểu diễn văn
nghệ cuối tuần
Nêu gơng


Nm hc: 2010-2011
1
H Th Thit Trng Mm Non Qunh Lõm
Kế hoạch hoạt động góc chủ đề nhánh:nhu cầu gia đình
Nội dung Mục đích yêu cầu Chuẩn
bị
Cách tiến hành
1.Góc phân
vai:
Cữa hàng
bán đồ dùng
gia đình
2.Góc xây
dựng:
Xây nhà của

3. Góc học
tập : Phân
nhóm đồ
dùng trong
gia đình
4.Góc nghệ
thuật:
-Vẽ nặn đồ
dùng gia
đình,
- Trẻ biết phản ánh
công việc của ngừơi
bán hàng, biết tỏ thái

độ niềm nở chào mời
khách
- Biết sắp xếp mặt
hàng đẹp mắt
- Biết thể hiện vai
các thành viên trong
gia đình, thể hiện vai
chăm sóc lẫn nhau,
yêu thơng đói với
con cái,tổ chức sinh
nhật cho các thành
viên trong gia đình,
đi thăm quan giải trí
-Trẻ biết sử dụng
các lọai hình khối để
xây nhà cho bé
- Biết bố cục công
trình hợp lý, giới
thiệu đợc công trình
của mình,biết cùng
phối hợp với nhau
- Trẻ phân nhóm đồ
dùng theo công dụng
, chất liệu, xếp số t-
ơng ứng
- Biết sắp xếp đồ
dùng thành an bum
- Trẻ biết sử dụng
các kỹ năng đã học
để tạo ra một số đồ

dùng gia đình
- biểu diễn nhịp
nhàng các bài trong
chủ đề
- 1 số
đồ dùng
gia đình
- Hàng
tạp hóa
- 1 số
dụng cụ
trong
gia đình
- Gạch
các loại
khối
,cây
xanh,
hoa
-Tranh
ảnh về
đồ dùng
gia đình
- Giấy,
hồ dán
- Đất
nặn giấy
màu
- Dụng
cụ âm

nhạc
1. Thỏa thuận:
- Cả lớp hát bài:Cho con
Các con vừa hát bài hát nói về
ai? Tình cảm của bố mẹ đối
với con cái nh thế nào?(yêu
thơng chăm sóc)
- Còn các con đối với bố mẹ ra
sao? Mẹ thờng làm những
công việc gì? Bố làm việc gì?
- Để đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt của gia đình mẹ đến đâu
để mua?(cữa hàng) ở cữa hàng
có ai?( có cô bán hàng). The
con co bán hàng có thái độ nh
thế nào?(vui vẻ niềm nở).Mọi
ngời đến cữa hàng phải làm gì
để dữ trật tự chung?
-Muốn có nhà để ở cần đến ai?
(Bác xây dựng).Cần những
nguyên liệu gì để xây? Xây gì
trớc? đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt, vệ sinh xây gì?(giếng
bể , điện...)
-Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
của mọi ngời dân nhà máy
phải làm gì?(sản xuât đồ
dùng) Thuận tiện trong việc
lựa chọn đồ dùng công nhân
nhà mấy phải làm gì?(phân

nhóm).Muốn quảng cho thơng
hiệu của mình mọi ngời biết
đến thì phải làm gì? (làm an
bum về đồ ùng gia đình)
2. Quá trình chơi: Cô đi lần l-
ợt từng nhóm để gợi ý tạo mọi
tình huống để trẻ chơi sinh
động hơn
3. Nhận xét trong quá trình
chơi: Cô đi lần lợt từng nhóm
chơi gợi ý để trẻ tự nhận xét
lẫn nhau cô rút ra u nhợc để
trò chơi sau chơi sau chơi tốt
Nm hc: 2010-2011
2
H Th Thit Trng Mm Non Qunh Lõm
- Muá hát
các bài về
chủ đề
- quạt
múa
hơn.


Thể dục sáng
Đề tài: H2; TV6; C3 ;BL4; B2
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ tập theo hiệu lệnh của cô,
- Luyện kỹ năng tập đều ,đẹp
-Giáo dục trẻ thờng xuyên tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh

II. Chuẩn bị:
- Sân bãi sạch sẽ
III. Cách tiến hành
1. Khởi động :
- Cho trẻ đi,chạy thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi sau đố chuyển thành 2
hàng ngang để tập
2. Trọng động:
a. Tập bài tập phát triển chung:( Mỗi động tác tập 2 làn x 4 nhịp)
- H2: Gà gáy
- TV: 2 tay thay nhau quay dọc thân
- ĐTC: Đa 1 chân ra phía trớc
- ĐTB: Bật tiến về phía trớc
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ 2 vòng

Thứ 2 ngày 2 tháng 11 năm 2010
Đón trẻ
- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Trò chuyện vơí trẻ về chủ đề mới nhu cầu gia đình
Hoạt động có chủ đích
PTTC: Thể dục
Đề tài: Chạy chậm 80 m
TC: chuyền bóng
I. M c ớch yờu c u :
1. Ki n th c.
- Tr phi hp chõn tay nhp nhng, do dai khi chy chm.
- Bit chi chuyn búng qua chõn.
2. K nng:
- Phỏt trin c tay - chõn cho trẻ
- Luyn s khộo lộo,nhịp nhàng, nhanh nhn khi vn ng.
3. Giỏo dc:

Nm hc: 2010-2011
3
H Th Thit Trng Mm Non Qunh Lõm
- Tr cú n np trong khi luyn tp, thơng xuyên tập thể dục,quan tâm đến
ngời thân.
II. Chun b :
- Sõn tp sch, m bo an ton cho tr khi chy, 5 qu búng.
III. Cách tin hnh :
HOT NG CA Cễ HOT NG CA TR
* Hot ng 1. Khi ng.
- Cho tr i vũng trũn cỏc kiu chõn: i thng i
bng gút chõn i bng mi bn chõn chui qua hang
chy chm chy nhanh v i hỡnh 3 hng ngang
* Hoat ng 2. Trng ng.
1. Bi tp phỏt trin chung:
- Cho tr tp cỏc ng tỏc theo hiu lnh trng
+ ng tỏc tay: Hai tay a sang ngang v lờn cao.
+ ng tỏc chõn: Tay chng hụng, a 2 chõn sang
2 bờn theo tng nhp.
+ ng tỏc bng: Cỳi gp ngi về phía trớc
+ ng tỏc bt: bt tin v phớa trc.
2. Vn ng c bn.
+ Cụ gii thiu con ng i ti nh B ngoi ca
bn Biển Thơng phi i qua mt con ung . Cỏc
con cú mun n thm nh B ca bn Biển Thơng
không?
+ Cụ chn 1 tr lờn thc hin mu 2 ln. Ln 2 cụ
kt hp hng dn cỏch chy chm trong con
ng.
+ Ln lt cụ cho tr lờn thc hin, cụ chỳ ý sa sai

cho tr, ng viờn tr i khộo lộo, t tin.
+ T chc cho 2 i thi ua ln nhau.
C:Trũ chi: chuyn búng qua chõn
n nh b chi cú thớch khụng?
Bõy gi b t chc cho cỏc con chi trũ chi :
Chuyn búng cỏc con cú thớch khụng?
T chc cho tr chi
* Hot ng 3: Hi tnh
- Tr núi v c m
ca mỡnh
- Lm chỳ b i luyn
tp
- Tp u p vi i
hỡnh hng ngang
- Xem bn lm
- Tr thc hin (mi tr
i trong ng hp 2,3
ln)
- Tr vn ng nh
- Cú
- Cú
HOT NG NGOI TRI
1.V d dựng trờn sõn:
a.Mc ớch yờu cu:
-Tr bit v 1 s dựng n gin
- Bit c cụng dng ca nú
b. Chun b
- Sõn bói sch s
- Phn v
Nm hc: 2010-2011

4
Hồ Thị Thiết Trường Mầm Non Quỳnh Lâm
c. Cách tiến hành:
Cho trẻ đọc đồng dao : Đi cầu đi quán
Cô gợi ý để trẻ vẽ
Cô theo dõi gợi ý
Nhận xét tuyên dương
2. TCVĐ: Đổi đồ chơi cho bạn.
- Chơi tự chọn

HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc học tập: Phân loại đồ dùng GĐ theo công dụng , chất
liệu,
- Góc XD: Xây dựng nhà của bé
-Góc phân vai: Cữa hàng bán đồ dùng gia đình, tổ chức sinh
nhật cho các thành viên trong gia đình
- Góc thẫm mỹ: Vẽ, nặn, xé dán đồ dùng trong gia đình, múa hát
những bài về chủ đề gia đình
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Hướng dẫn trò chơi : Cho thỏ ăn
a. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi, chơi đúng luật và cách chơi: cho thỏ ăn
- Rèn luyện vận động thăng bằng khéo léo.
b.Chuẩn bị
- 10 khối vuông
3. Cách tiến hành:
Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con chơi trò chơi : Cho thỏ ăn
-Cô phổ biến luật chơi
- Chỉ được bước1 chân lên gối vuông
+ Nhóm nào xong trước không có người trật chân là thắng cuộc

- Cách chơi: Mỗi nhóm 1 con thỏ 3 khối gỗ , mỗi nhóm xếp 1 hàng dọc trước
mỗi đội đặt các khối gỗ theo hình dích dắc,đầu hàng bên kia đặt con thỏ, bước 1
chân lên khối gõ thứ nhất chân sau len khối vuông thứ 2 , nhấc chân kia lên khối
vuông thứ 3 khi bước hết(khối vuông đặt thức ăn) trước con thỏ để cho thỏ ăn
rồi đến cháu thứ 2 cho đến hết.Nhãm nào xong trước là thắng cuộc
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xé tyên dương
Nhận xét cuối ngày
- chơi tự do
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................
****************************************************************
Năm học: 2010-2011
5
Hồ Thị Thiết Trường Mầm Non Quỳnh Lâm
Thứ 3 ngày 2 thang 11 năm 2010
Hoạt động có mục đích
PTTM : TẠO HÌNH
Đề tài: Nặn cái bát con(mẫu)
I.Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức: - Trẻ biết dùng các kỹ năng xoay tròn lăn dọc làm lõm để tạo
thành cái bát con.
- BiÕt bát con là đồ dùng gia đình
* Kỹ năng: - Luyện kỹ năng xoay tròn làm lõm, Ên bẹt, luyên kỹ năng khéo léo

* Thái độ : - Trẻ biết dữ dìn đồ dùng
II. Chuẩn bị:
- Bát con (bát thật)
- Đất nặn , bảng con
- Tăm để trang trí
III. Cách tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ
* Ổn định tổ chức: Cả lớp đọc bài ca dao: Bầu ơi
thươg lấy bí cùng
Thực hiện tháng hành động ủng hộ lũ lụt khu vực miền
trung bị thiên tai.Hôm nay lớp mẫu giáo cụm trung tâm
phát động nặn cái bát con để tặng cho các gia đình
Miền trung nhé!
*Hoạt động 1: Quan sát đàm thoại:
- Đây là cái bát của các bạn vung Sơn Lâm nhờ cô
chuyên cho các gia đình miền trung các con có muốn
xem không?
- Đây là cái gì?
- Con có nhận xét gì về cái bát này?
- Chấ liệu làm bằng gì?
- Bát dùng để làm gì?
- Là đồ dùng gì?
- Khi sử dụng các con phải làm gì?
* Hoạt động 2: Nặn mẫu
-Cô nhà đất rồi chia đất theo ý muốn sau đó xoay tròn
lăn dọc rồi làm lõm rồi vuốt tạo thành cái bát . Cô dùng
tăm để trang trí hoa cho cái bát đẹp hơn

* Cho trẻ xem bát gợi ý
Hỏi trẻ các loại bát này có gì khác với cái bát cô vừa
nặn?
-Ngoài các loại bát trên con còn biết loại bát nào nữa?
- Cả lớp hát
- Có
- Cái bát
- Miệng , thành đế,
bát màu trắng, trang
trí hoa
- Bằng sứ
- Dùng để ăn
- Là đồ dùng để ăn
- Dữ dìn cẩn thận
- Trẻ chu ý quan sát
- Các phần giống
nhau nhưng khá
nhau về các trang trí
- Trẻ kể
Năm học: 2010-2011
6
Hồ Thị Thiết Trường Mầm Non Quỳnh Lâm
* Hỏi ý định của trẻ
Hoạt động 3 : Trẻ thực hiện
Cô theo dõi gợi ý
Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm
- Bây giờ các con đưa bát lên xem cái bát nào đảm bảo
chất lựơng để chuyển vào cho những gia đình miền
trung nào!
- Cho trẻ chọn sản phẩm mà trẻ thích

- Trẻ có sản phẩm mà bạn thích lên giới thiệu
- Khuyến khích sản phẩm đẹp, sáng tạo- Bổ sung sản
phẩm chưa hoàn thiện.
* Kết thúc: cả lớp hát bài” Một trái tim, một tấm lòng”
- Trẻ đưa bát lên giá
trưng bày
Trẻ hát ra ngoài
Hoạt động ngoài trời
I. Nội dung :Họat động có mục đích
VẼ ĐỒ DÙNG SINH HOẠT
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết dùng các kỹ năng đã học để vẽ thành các loại đồ dùng sinh hoạt
- Luyện kỹ năng vẽ nét cong nét móc nét thẳng... Để tạo thành nhiều đồ
dùng sinh hoạt khác nhau
- Giáo dục trẻ dữ dìn đồ dùng
2. Chuẩn bị:
- Một số đồ dùng sinh hoạt
3. Cách tiến hành:
-Cho cả lớp đọc bài “đồng dao đi cầu đi quán”
Các gia đình ở miền trung vẫn có nhiều hộ gia đình trôi hết đồ dùng chúng mình
cùng vẽ thật nhiều đồ dùng để tiếp tục tặng cho các gia đình ở miền trung nhé
- Tổ chức cho trẻ vẽ
- Cô nhận xết tuyên dương
II. Trò chơi vận động : “Tìm đúng nhà”
III. Chơi tự do
Hoạt động góc
- Góc phân vai: Cữa hàng bán đồ dùng , siêu thị thực phẩm
- Góc xây dựng: Xây nhà của bé
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn tô màu các loại đồ dùng , thực phẩm
- Góc thư viện : Làm an bum về gia đình

Hoạt động chiều
1. Ôn tạo hình buổi sáng
- Chọn những cháu buổi sáng vẽ còn yếu ngồi vào góc nghệ thuật để vẽ
- Cô theo dõi gợi ý giúp trẻ thực hiện
2. Vệ sinh nêu gương
****************************************************************


Năm học: 2010-2011
7
H Th Thit Trng Mm Non Qunh Lõm
Th 4 ngy 3 thỏng 11 nm 2010

HOT NG Cể CH CH
PTNT: Tỡm hiu mụi trng xung quanh
ti: Mt s dựng trong gia ỡnh
I.Mc ớch yờu cu:
* Kin thc: - Tr nhn bit phõn bờt c 1 s dựng trong gia ỡnh:Nh
dựng v sinh , dựng n ung, dựng sinh hot,
- Bit phõn loi dựng theo cụng dng v cht liu
* K nng: - Luyn k nng quan sỏt so sỏnh phõn loi,
- K nng tr li mch lc
* Thỏi : - Giỏo dc tr gi gỡn dựng , n np hc tp
II. Chun b: Vt tht :
- Bỏt to, nh mụi thỡa, m chộn, ca cc...
Tranh: T lnh, ti vi, xe mỏy, t bn gh ...
- Lụ tụ cỏc loi dựng trờn,
- Giy v, sỏp mu
III. Cỏch tin hnh
Hot ng ca cụ Hoạt ng ca tr

* n nh: C lp hỏt bi chỏu yờu b
Hoạt động 1: Trò chuyện về đồ dùng
- Tổ chức cho trẻ đến thăm nhà bà
- Các xem trong nhà bà có những loại đồ dùng gì?
Hoạt động 2: Quan sát đàm thoại
- Bà tặng chúng ta một số đồ dùng
- Khi có khách đến thăm bà thờng làm gì?
- Dùng cái gì?
- Chén gọi là đồ dùng gì?
- Chất liệu làm bằng gì?
- Ngoài chén ra còn đồ dùng để uống nào nữa?
* Tìm hiểu đồ dung để ăn
- Đến giờ ăn cơm rồi bà mời các on an cơm cần gì?
- Chât liệu làm bằng gì? Gọi là đồ dùng gì ?
Ngoài ra còn có đồ dùng gì để ăn nữa?
* Tìm hiểu đồ dùng vệ sinh
- Ăn xong phải làm gì?
- Cần những đồ dùng gì?
( tơng tự gợi hỏi nh trên)
=> Giáo dục trẻ dữ dìn đồ dùng , sắp xếp đồ dùng
gọn gàng
Hoạt động 3: Phân nhóm đồ dùng theo chất liệu
- Các con con giúp bà phân loại đồ dùng dê vỡ
- Trong nữn loại đồ dùng naỳ có gì khác nhau?
- Dễ vở nên khi sử dụng các con phải làm nh thế nào?
( tơng tự cho trẻ phân nhóm nhựa, săt nhôm)
-Trẻ hát
- Trẻ kể
- Mời nớc
- Chén

- Đồ dùng để uống
- Bằng sứ
- Trẻ kể
- Trẻ kể
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể
- Rữa tay, mặt, súc
miệng
- Trẻ kể
- Chén bát
- Cân thận
Nm hc: 2010-2011
8
H Th Thit Trng Mm Non Qunh Lõm
- Ngoài những loại làm bằng nguyên liệu này ra con
còn biêt loại nguyên liệu nào nữa?
- Tô màu đồ dùng theo yêu cầu
- Trẻ về nhóm tô
- Nhận xét , tuyên dơng
* Kết thúc: Cả lớp hát bài : Tìm kim cho bà

- Trẻ kể
- Trẻ về nhóm tô màu
- Cả lớp hát kết hợp ra
ngoài
A: Hoạt động ngoài trời
Nội dung: Hoạt động có chủ đích
Vẽ đồ dùng ăn, uống
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ bit dựng cỏc k nng ó hc v dựng n, ung

II. Chun b:
- Sõn bói sch s
III.Cỏch tin hnh:
Cụ c cõu : Ming trũn lũng trng phau phau
ng cm ng tht, ng rau hng ngy
- Cụ va cỏc con v cỏi gỡ?
- Cỏi bỏt l dựng gỡ?
- dựng n v ung l nhng loi no?
- Bõy gi chỳng ta s v v dựng n v dựng ung nhộ!
* T chc cho tr v: Cụ theo dừi gi ý
- Nhn xột tuyờn dng
B: Trũ chi vn ng: Cho th n
C: Chi t do
Ha ng gúc
- Gúc phõn vai:Ca hng bỏn d dựng gia ỡnh, t chc i du lch
- Gúc xõy dng : Xõy nh ca bộ
- Gúc ngh thut: Nn gp dựng trong gia ỡnh
- Gúc th vin: Lm an bum vờ dựng gia ỡnh

Hot ng chiu
1. C lp c bi ng dao: i cu i quỏn
I Yờu cu
- Tr c c theo cụ bi : i cu i quỏn
II. Chun b:
III. Cỏch tin hnh:
Cụ c mu bi ng dao 2 ln
- Lp c theo cụ 3 ln
- Nhúm t, cỏ nhõn c ( Cụ chỳ ý sa sai)
- Nhn xộ tuyờn dng
Nm hc: 2010-2011

9
H Th Thit Trng Mm Non Qunh Lõm
2: T chc cho trũ chi : úan tờn vt
3: Nờu gng cui ngy

Nhn xột cui ngy
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................................................
********************************************************

Th 5 ngy 4 thỏng 11 nm 2010
Hot ng cú mc ớch
PTNN :Lm quen vn hc
Chuyn : Cõy kh
I. Mc ớch-yờu cu:
1. Kin thc:
- Tr nh tờn nhõn vt trong chuyn
- Tr hiu ni dung cõu chuyn: Ngi anh tham lam c ỏc nờn b trng
tr, cũn ngi em tht th chm ch nờn c hng cuc sng m no hnh
phỳc, tr li c ỏc cõu hi ca cụ
2. K nng:
- Phỏt trin ngụn ng cho tr. Bit tr li cõu hi theo ni dung cõu
chuyn.
3.Giỏo dc:
- Tr bit quan tõm ti nhng ngi thõn trong gia ỡnh, anh em bit yờu
thng , ựm bc ln nhau.
II. Chun b:
- Tranh chuyn: Cõy kh

III. Tin hnh:
HOT NG CA Cễ HOT NG CA TR
* Ho t ng 1 : Trò chuyện với trẻ.
- Cho trẻ đọc bài thơ Làm anh.
- Những ngời thân trong gia đình sống với nhau nh
thế nào?
- Có 2 anh em nhà kia cha m mt 2 anh em vi
nhau biết c ngi anh i vi ngi em nh
th nào các con cùng lng nghe câu chuyn:cây
kh nhỏ!
* Ho t ng 2 : Kể chuyện cho trẻ nghe.
- Cô kể chuyện lần 1.
- Cô kể lần 2 kết hợp cho trẻ xem tranh minh họa
chuyện.
- Trích dẫn và đàm thoại theo nội dung câu chuyện.
+ Các con vừa đợc nghe câu chuyện gì?
- Cả lớp cùng đọc bài thơ.
- Nghe cô kể chuyện.
- Cõy kh
- Ngi anh, gi
Nm hc: 2010-2011
10
Hồ Thị Thiết Trường Mầm Non Quỳnh Lâm
+ Trong c©u chuyÖn cã những nhân vật nào?
- Khi người anh lấy vợ người anh đã làm gì?
- Chia cho người em những gì?
- thaí độ của ngừơi em ra sao?
Người anh chia cho em 1 túp lều tranh và 1 manh
vườn có cây khế ngọt nhưng người em không chút
phàn nàn

“ người anh chia cho..............chăm sóc”
- Khi cây khế ra hoa kết quả thì điêu gì đã xẩy ra?
- Chim Phượng Hoàng nói với người anh như thế
nào?
- Bảo người em may túi mấy ngang?
- Người em đã làm gì với só vàng đó?
Được chim vàng anh đưa đi lấy vàng từ đó em trở
nên giàu có người em chia cho dân nghèo
“Chim đưa ................dân nghèo”
- Khi thấy em giàu co anh đã làm gì?
- Em có đồng ý không?
- Anh đã làm gì? Chim Phượng Hoàng có đưa anh
đi lấy vàng không?
- Điều gì xẩy ra với người anh?
Vì anh tham lam nên bị trừng trị
“anh giả vờ................ cắn chết người anh’’
- Qua câu chuyện nhắn nhủ chúng ta điều gì?
- Con yêu nhân vật nào nhất? Vì sao?
=> Anh em trong gia đinh phải biết yêu thương
chăm sóc đùm bọc lẫn nhau
- Có bài đồng dao nào nó lên điều đó?
* Cô kể lần 3 kết hợp xem tranh
Về nhà khi bố mẹ ông bà ốm các con phải làm gì?
Kết thúc: Cả lớp hát bài “tìm kim cho bà”
em,chim phượng Hoàng
- chia tài sản cho em
- Một túp lều tranh và vf
mảnh vườn có cây khế
ngọt
- Chim Phượng Hoàng

đến ăn
- Ăn quả trả cục
vàng....mà đựng
- Chia cho dân nghèo
- Đòi đổi nhà
- Có
- Có
- Tham am nên bị chim
Hắt xuống biển chết
- Không tham lam,
- Trẻ trả lời
- Anh em hoà thuân
- Trẻ trả lời
- Cả lớp hát
Hoạt động ngoài trời
I. Hoạt động có mục đích
Quan sát vườn rau
a. Mục đích yêu cầu
Trẻ biết được đặc điểm, tác dụng lơị ích của rau
b. Chuẩn bị:
- Vị trí và địa điểm quan sát
c. Cách tiến hành:
Cả lớp hát bài”Búp cải non”
Các con ơi các con nhìn xem trong vườn rau có những loại ra gì?
Nó có đặc điểm như thế nào?
Có tác dụng gì?
Năm học: 2010-2011
11
Hồ Thị Thiết Trường Mầm Non Quỳnh Lâm
Muốn có rau để ăn hàng ngày chúng ta phải làm gì?

2. Trò chơi vận động “ Gieo hạt”
3. Chơi tự do
Hoạt động góc
Góc phân vai:Gia đình,cữa hàng bán đồ dùng gia đình
Góc xây dựng: Nhà của bé
Góc nghệ thuật:Vẽ nặn, xé dán đồ dùng gia đình
Múa hát về gia đình
Hoạt động chiều
Đóng kịch :Tích chu
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết thể hiện vai của nhân vật
2 Chuẩn bị:
3. Cách tiến hành:
Cả lớp hát bài : Cháu yêu bà
Cô tóm tắt nọi dung câu chyện lại lần
Cho trẻ nhận vai
Trẻ đóng vai cô theo dõi gợi ý trẻ thể hiện được tính cách của từng nhân
vật
Nhận xét tuyên dương
* Vệ sinh nêu gương

Nhận xét cuối ngày
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
****************************************************************

Thứ 6 ngỳ 5 tháng 11 năm 2010


Hoạt động có chủ đích
PTTM : Hoạt động âm nhạc
DH+VĐ: Bé quét nhà (ndc)
NH: Ru em
TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật
I. Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức:-Trẻ hát chính xác bài “Bé quet nhà”
- Hứng thú nghe cô hát bài” Mẹ yêu con”
- Chơi đúng luật và cách chơi :Nghe âm thanh tìm đồ vật
* Kỹ năng: - Luyện kỹ năng hát đúng nhạc
* Thái độ: -Trẻ biết vệ sinh nhà cữa sạch sẽ
II. Chuẩn bị:
Năm học: 2010-2011
12

×