Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

giao an lop 5 tuan 12 ( _ 81)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (246.08 KB, 29 trang )

Trường Tiểu học Phú Riềng A Tuần 12

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 12
***-

-***
THỨ
NGÀY
MÔN HỌC TỰA BÀI
Hai Chào cờ
Tập đọc
Tóan
Đạo đức
Mĩ thuật
Mùa thảo quả
Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
Kính già yêu trẻ ( tiết 1 )
Vẽ theo mẫu . Mẫu vẽ có hai vật mẫu
Ba Âm nhạc
Lịch sử
Toán
Chính tả
Luyện từ & câu
Ôn tập bài hát : Ước mơ
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Luyện tập
Nghe viết : Mùa thảo quả
MRVT : Bảo vệ môi trường


Tập đọc


Khoa học
Toán
Kĩ thuật
Hành trình của bầy ong
Sắt ,gang ,thép
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Cắt, khâu ,thêu tự chọn ( tiết 1 )
Năm

Kể chuyện
Toán
Địa lý
Tập làm văn
Khoa học
Kể chuyện đã nghe , đã đọc
Luyện tập
Công nghiệp
Cấu tạo của bài văn tả người
Đồng và hợp kim của đồng
Sáu Luyện từ & câu
Toán
Tập làm văn
Sinh hoạt TT
Luyện tập về quan hệ từ
Luyện tập
Luyện tập tả người ( Quan sát và chọn lọc chi
tiết
Sinh hoạt tuần 12

Phạm Thị Thuỷ Giáo Án Lớp 5

Trng Tiu hc Phỳ Ring A Tun 12
Th hai ngy 8 thỏng 11 nm 2010
Tp c
MA THO QU
I. MC TIấU:
- KN : - Bit c din cm bi vn, nhn mnh nhng t ng t hỡnh nh, mu sc, mựi v ca rng tho
qu.( Tr li c cỏc cõu hi trong SGK)
+ Hs khỏ gii : nờu c tỏc dng ca cỏch dựng t , t cõu miờu t s vt sinh ng .
- KT : Hiu ni dung: V p v s sinh sụi ca rng tho qu.
- T : Giỏo dc cỏc em cú ý thc lm p mụi trng trong gia ỡnh, mụi trng xung quanh em.
II. CHUN B
GV: Tranh minh ho SGK
Bng ph ghi sn on vn cn luyn c
HS: c trc bi
III. CC HOT NG DY HC
HOT NG CA THY HOT NG CA TRề
1. n nh t chc: 1
2. Kim tra bi c: 4
- Gi 3 HS c bi th ting vng v tr li cõu hi
v ni dung bi
- GV nhn xột ghi im
3. Bi mi
a. Gii thiu bi: 1
b. Hng dn luyn c v tỡm hiu bi
* Luyn c: 11
Gi 1 HS c ton bi
- GV chia on: 3 on
- Gi 3 HS c ni tip 3 on
GV chỳ ý sa li phỏt õm cho tng HS
- Gi HS tỡm t khú c

- Gi HS c t khú
- Gi 3 HS c ni tip ln 2
-GV Giaỷi nghúa tửứ
- HS luyn c theo cp
- Gi HS c bi
- GV c mu chỳ ý hng dn cỏch c
* Tỡm hiu bi: 10
- HS c thm on v cõu hi tho lun v tr
li cõu hi
Cõu 1 : Tho qu bỏo hiu vo mựa bng cỏch no?
+ cỏch dựng t t cõu on u cú gỡ ỏng chỳ
ý? ( HS khỏ, gii nờu )
- 3 HS ni tip nhau c v tr li cõu hi
- HS nghe
- 1 HS c to c bi
- 3 HS c
- HS nờu t khú
- ủoùc tửứ khoự
- HS c t khú
- 3 HS c
- HS c cho nhau nghe
- 1 HS i din c bi
- Lp c thm v tho lun
+ Tho qu bỏo hiu vo mựa bng mựi thm c
bit quyn r lan xa, lm cho giú thm, cõy c
thm, t tri thm, tng np ỏo, np khn ca
ngi i rng cng thm.
+ cỏc t thm , hng c lp i lp li cho ta
thy tho qu cú mựi hng
- GV ghi ý 1: Tho qu bỏo hiu vo mựa

Phm Th Thu Giỏo n Lp 5
Trường Tiểu học Phú Riềng A Tuần 12
Câu 2 : Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả
phát triển nhanh?
GV ghi ý 2: Sự phát triển rất nhanh của thảo quả
Câu 3 : Hoa thảo quả nảy ở đâu?
+ Khi thảo quả chín rừng có gì đẹp?
- Đọc bài văn em cảm nhận được điều gì?
- GV u cầu học sinh nêu nội dung?
* Thi đọc diễn cảm: 9’
- 3 HS đọc tồn bài
- GV treo bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc
- GV hướng dẫn cách đọc
- GV đọc mẫu
- HS đọc trong nhóm
- HS thi đọc
- GV nhận xét ghi điểm
4. Củng cố : 4’
- Nhắc lại nội dung bài
- Nhận xét tiết học
5. Hướng dẫn về nhà: 1’
- Dặn HS về đọc bài và chuẩn bị bài sau
+ Qua một năm đã lớn cao tới bụng người. Một
năm sau nữa, mỗi thân lẻ đâm thêm hai nhánh
mới. Thống cái, thảo quả đã thành từng khóm
lan toả, vươn ngọn x lá, lấn chiếm khơng gian.
+ Hoa thảo quả nảy dưới gốc cây
+ Khi thảo quả chín rừng rực lên những chùm
quả đỏ chon chót, như chứa nắng, chứa lửa. Rừng
ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên

từ dưới đáy rừng . Rừng say ngây và ấm nóng.
Thảo quả như những đốm lửa hồng thắp lên
nhiều ngọn mới, nhấp nháy
+ Bài văn cho ta thấy vẻ đẹp , hương thơm đặc
biệt, sự sinh sơi, phát triển nhanh đến bất ngờ của
thảo quả qua nghệ thuật miêu tả đặc sắc của nhà
văn
Nội dung: Vẻ đẹp và sự sinh sơi của rừng thảo
quả
- 3 HS đọc to
- HS đọc cho nhau nghe
- 3 HS đại diện 3 nhóm thi đọc
KT:đọc từ Thảo quả…vào mùa
- Lớp nhận xét.
* Rút kinh nghiệm qua tiết dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Tốn
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,....
I.MỤC TIÊU : Biết :
- KT : Nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000,…
- KN Chuyển đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng số thập phân .
+ HS đại trà làm được các bài tập 1, 2. HS khá giái làm hõt các bài tập của bài.
- TĐ : Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, vận dụng dạng tốn đã học vào thực tế cuộc sống để tính tốn.
II. CHUẨN BỊ
GV: bảng phụ
Phạm Thị Thuỷ Giáo Án Lớp 5
Trường Tiểu học Phú Riềng A Tuần 12

HS: bảng con, SGK
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 5’
-Gọi học sinh nêu cách nhân một số thập phân với
một số tự nhiên
2,3 x 7 12,4 x 5 56,02 x 14
- Kiểm tra vở bài tập học sinh
- GV nhận xét và cho điểm HS.
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài : 1’
b. Phát triển bài: 30’
* Ví dụ 1
- GV nêu ví dụ : Hãy thực hiện phép tính 27,867
×

10.
- GV nhận xét phần đặt tính và tính của HS.
- GV nêu : Vậy ta có :
27,867
×
10 = 278,67
- GV hướng dẫn HS nhận xét để rút ra quy tắc nhân
nhẩm một số thập phân với 10 :
+ Nêu rõ các thừa số , tích của phép nhân 27,867
×

10 = 278,67.
+ Suy nghĩ để tìm cách viết 27,867 thành 278,67.

+ Dựa vào nhận xét trên em hãy cho biết làm thế
nào để có được ngay tích 27,867
×
10 mà không
cần thực hiện phép tính ?
+ Vậy khi nhân một số thập phân với 10 ta có thể
tìm được ngay kết quả bằng cách nào ?
* Ví dụ 2
- GV nêu ví dụ : Hãy đặt tính và thực hiện tính
53,286
×
100.
- GV nhận xét phần đặt tính và kết quả tính của HS.
- GV hỏi : Vậy 53,286
×
100 bằng bao nhiêu ?
- GV hướng dẫn HS nhận xét để tìm quy tắc nhân
nhẩm một số thập phân với 100.
+ Hãy tìm cách để viết 53,286 thành 5328,6.
+ Dựa vào nhận xét trên em hãy cho biết làm thế
nào để có được ngay tích 53,286
×
100 mà không
cần thực hiện phép tính ?
+ Vậy khi nhân một số thập phân với 100 ta có thể
- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp
theo dõi và nhận xét.
- HS nghe.
- 1 HS lên bảng thực hiện, HS cả lớp làm bài vào vở
nháp.

27,867
X 10
278,670
- HS nhận xét theo hướng dẫn của GV.
HS nêu : Thừa số thứ nhất là 27,867 thừa số thứ hai
là 10, tích là 278,67.
+ Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên
phải một chữ số thì ta được số 278,67.
+ Khi cần tìm tích 27,867
×
10 ta chỉ cần chuyển
dấu phẩy của 27,867 sang bên phải một chữ số là
được tích 278,67 mà không cần thực hiện phép tính.
+ Khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ cần
chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ
số là được ngay tích.
- 1 HS lênbảng thực hiện phép tính, HS cả lớp làm
bài vào giấy nháp. 53,286

×
100
5328,600
- HS cả lớp theo dõi.
- HS nêu : 53,286
×
100 = 5328,6
+ Nếu chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên
phải hai chữ số thì ta được số 5328,6
+ Khi cần tìm tích 53,286
×

100 ta chỉ cần chuyển
dấu phẩy của 53,286 sang bên phải hai chữ số là
được tích 5328,6 mà không cần thực hiện phép tính.
+ Khi nhân một số thập phân với 100 ta chỉ cần
Phạm Thị Thuỷ Giáo Án Lớp 5
Trng Tiu hc Phỳ Ring A Tun 12
tỡm c ngay kt qu bng cỏch no ?
- GV hi : Mun nhõn mt s thp phõn vi 10 ta
lm nh th no ?
- S 10 cú my ch s 0 ?
- Mun nhõn mt s thp phõn vi 100 ta lm nh
th no ?
- S 100 cú my ch s 0 ?
- Da vo cỏch nhõn mt s thp phõn vi 10,100
em hóy nờu cỏch nhõn mt s thp phõn vi 1000.
- Hóy nờu quy tc nhõn mt s thp phõn vi
10,100,1000....
*.Luyn tp - thc hnh
Bi 1
- GV yờu cu HS t lm bi.
- GV gi HS nhn xột bi lm ca bn trờn bng,
sau ú nhn xột v cho im HS.
Bi 2
- GV gi HS c bi toỏn.
- GV yờu cu HS lm .
- GV nhn xột v cho im HS.
Bi 3 ( Nu cũn thi gian lm ti lp )
- GV gi HS c bi toỏn trc lp.
- GV yờu cu HS khỏ t lm bi sau ú i hng
dn HS kộm.

4.Cng c : 4
Giáo viên nhaộc laùi noọi dung baứi
5. Hng dn v nh: 1
- Chun b tit sau.
chuyn du phy sang bờn phi hai ch s l c
ngay tớch.
- HS : Mun nhõn mt s thp phõn vi 10 ta ch
cn chuyn du phy ca s ú sang bờn phi mt
ch s.
- S 10 cú mt ch s 0.
- Mun nhõn mt s thp phõn vi 100 ta chuyn
du phy ca s ú sang bờn phi hai ch s.
- S 100 cú hai ch s 0.
- Mun nhõn mt s thp phõn vi 1000 ta ch vic
chuyn du phy ca s ú sang bờn phi ba ch s.
- 3,4 HS nờu trc lp.
- 3 HS lờn bng lm bi, mi HS lm mt ct tớnh,
HS c lp lm bi vo v bi tp.

- 1 HS c bi toỏn trc lp.
- HS lm bi.
a.10,4dm = 104cm; b.12,6m= 1260cm
c.0,856m= 85,6cm; d.5,75dm= 57,5cm
Bi gii
10 lớt du ho cõn nng l:
10 x 0,8 = 8 (kg)
Can du ho cõn nng l:
8 + 1,3 = 9,3 (kg)
ỏp s: 9,3 kg
* Rỳt kinh nghim qua tit dy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
o c
KNH GI YấU TR( Tit 1 )
I. MC TIấU
- KT : Bit vỡ sao cn phi kớnh trng, l phộp i vi ngi gi, yờu thng, nhng nhn em nh.
- KN : Nờu c nhng hnh vi, vic lm phự hp vi la tui th hin s kớnh trng ngi gi, yờu thng
em nh.
-T: Cú thỏi v hnh vi th hin s kớnh trng, l phộp vi ngi gi,nhng nhn em nh.
Phm Th Thu Giỏo n Lp 5
Trường Tiểu học Phú Riềng A Tuần 12
+ HS khá giỏi biết nhắc nhở bạn bè thực hiện kính trọng người già , yêu thương , nhường nhịn em nhỏ
* Mục tiêu riêng : HS đạt được chứng cứ 1,2,3 của nhận xét 5.
II. CHUẨN BỊ
III. CÁC HOẠT DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định : 1’
2. Bài cũ: 4’“Tình bạn”
- Gọi HS trả bài cũ
- Nhận xét, tích vào nhận xét
3.Bài mới :
a.Giới thiệu bài mới: 1’
“Kính già - yêu tre”
b. Các hoạt động dạy học: 20’
 Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung truyện “Sau
đêm mưa”.
MT : HS biêt cần phải giúp đỡ ngừoi già , em nhỏ và
ý nghĩa của việc giúp đỡ người già, em nhỏ

- Gọi 1 HS đọc truyện “Sau đêm mưa”.
-Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm bàn để tìm
hiểu 3 câu hỏi SGK
-Gọi HS lần lượt trả lời
+ Các bạn nhỏ trong truyện đã làm gì khi gặp bà cụ
và em nhỏ?
+ Tại sao bà cụ lại cảm ơn các bạn nhỏ?
+ Em suy nghĩ gì về việc làm của các bạn nhỏ?
-Giáo viên nhận xét, kêùt luân :
+Cần tôn trọng người già , em nhỏ và giúp đỡ họ
bằng những việc làm phù hợp với khả năng .
+Tôn trọng người già , giúp đỡ em nhỏ là biểu hiện
của tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người ,
là biểu hiện của người văn minh , lịch sự
-Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK
 Hoạt động 2: Làm bài tập 1.
MT : HS nhận biết được các hành vi thể hiện tình
cảm kính già yêu trẻ
- Giao nhiệm vụ cho học sinh .
-GV mời 1 số HS trình bày
GV kết luận :
+ Cách d : Thể hiện sự chưa quan tâm, yêu thương
em nhỏ.
+Cách a , b , c : Thể hiện sự quan tâm, yêu thương,
chăm sóc em nhỏ.
- 3 học sinh trả lời.
- Nhận xét.
- Lớp lắng nghe.
Hoạt động nhóm, lớp.
-1 HS đọc truyện kể –Cả lớp đọc thầm

- Thảo luận theo nhóm bàn tìm hiểu 3 câu hỏi
SGK trang 20
- 3 HS nối tiếp trả lời , các HS khác nhận xét bổ
sung :
+ Các bạn trong truyện đã đứng tránh sang một
bên đường để nhường đường cho bà cụ và em bé,
bạn Sâm dắt em nhỏ, bạn Hương nhắc bà đi lên cỏ
để khỏi ngã.
+ Bạn Hương cầm tay cụ già và Sâm đỡ tay em
nhỏ.
+Vì bà cụ cảm động trước hành động của các bạn
nhỏ.
+ HS nêu
-2 HS đọc phần ghi nhớ
-HS làm việc cá nhân
-1 Số HS trình bày , các HS khác nhận xét bổ sung
Phạm Thị Thuỷ Giáo Án Lớp 5
Trường Tiểu học Phú Riềng A Tuần 12
4 Củng cố - dặn dò:5’
- Gọi HS đọc ghi nhớ.
- Chuẩn bị: Tìm hiểu các phong tục, tập quán của
dân tộc ta thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ
- Nhận xét tiết học.
- Đọc ghi nhớ (2 học sinh)
- 1 học sinh nhận xét.
* Rút kinh nghiệm qua tiết dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Mĩ thuật
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai vật mẫu
I. Mục tiêu:
- KT : Hiểu hình dáng, tỉ lệ và đậm nhạt đơn giản ở hai vật mẫu .
- KN : Biết cách vẽ mẫu có hai vật mẫu.
Vẽ được hình hai vật mẫu bằng bút chì đen hoặc màu .
- TĐ : giáo dục các em có ý thích học vẽ .
* Muc tiêu riêng : Hs đạt được chứng cứ 1,2,3 của nhận xét 7.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy và học:
- GV chuẩn bị:
+ Mẫu vẽ có hai vật mẫu.
+ Bài vẽ của HS năm trước
- HS chuẩn bị:
+ SGK, giấy vẽ.
+ Bút chì, tẩy, màu vẽ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn định : 1’
2. Bài cũ: 2’
3.Bài mới
a.Giới thiệu bài mới: 1’
b. Các hoạt động dạy học: 20
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát,nhận xét:
- GV trình bày mẫu vẽ và đặt câu hỏi.
+ Vật nào đứng trước vật nào đứng sau?
+ Tỉ lệ giữa 2 vật mẫu?
+ Hình dáng của từng vật mẫu?
+ Độ đậm nhạt của vật mẫu?
- GV củng cố.

- GV cho HS xem 4 đến 5 bài vẽ của HS và đặt câu
hỏi:
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ:
- GV y/c HS nêu các bước tiến hành vẽ theo mẫu?
- GV vẽ minh hoạ bảng và hướng dẫn các bước vẽ
theo mẫu.
-HS quan sát mẫu và trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét về bố cục,hình, độ đậm
nhạt...
- HS trả lời:
B1: Vẽ KHC,KHR.
B2: Xác định tỉ lệ các bộ phận và vẽ hình.
B3: Vẽ chi tiết,hoàn chỉnh hình.
Phạm Thị Thuỷ Giáo Án Lớp 5
Trường Tiểu học Phú Riềng A Tuần 12
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành:
- GV bao quát lớp,nhắc nhở HS vẽ hình cân đối với
tờ giấy,hình không quá nhỏ...
- Xác định nguồn sáng để vẽ đậm,vẽ nhạt...
Lưu ý: Không được dùng thước
-GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá,giỏi
HĐ4: Nhận xét, đánh giá:4’
- GV chọn 4 đến 5 bài để nhận xét.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV cùng HS nhận xét chọn bài đẹp về :
+ Bố cục
+ Tỉ lệ đặc điểm của hình vẽ
+ Đậm nhạt
-GV nhận xét bổ sung.

* Dặn dò:
- Về nhà quan sát dáng người...
- Nhớ đưa SGK,vở, đất sét,giấy màu.../.
B4: Vẽ đậm,vẽ nhạt .
- HS vẽ bài.
- HS nhìn mẫu để vẽ hình và vẽ đậm, vẽ nhạt.
- HS đưa bài dán trên bảng.
- HS nhận xét...và chọn ra bài vẽ đẹp nhất.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dò.
* Rút kinh nghiệm qua tiết dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Âm nhạc
Học hát :BÀI ƯỚC MƠ
I /Mục tiêu:
-KT : Biết đây là bài áht nước ngoài .Biết hát theo giai điệu và lời ca .
- KN : Hs hát đúng giai điệu và lời ca(chú ý những chỗ có luyến âm và nốt nhạc ngân dài 4 phách)
- TĐ : Cảm nhận những hình tượng đẹp trong bài hát.
* Mục tiêu riêng : Hs đạt được chứng cứ 1,2 của nhận xét 4 .
II/Chuẩn bị
1/Giáo viên
hát chuẩn xác bài Ước mơ
2/Học sinh
-SGK âm nhạc 5
-Nhạc cụ gõ: thanh phách…
III/Hoạt động dạy học

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1/Phần mở đầu : 4’
-Gv giới thiệu nội dung tiết học
2/Phần hoạt động: 26’
Nội dung:Học hát bài Ước mơ
Hoạt động 1:Dạy hát
- Gv giới thiệu bài
- Gv hát mẫu
-Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe
Phạm Thị Thuỷ Giáo Án Lớp 5
Trường Tiểu học Phú Riềng A Tuần 12
- Gv phân chia câu hát và hướng dẫn học sinh
đọc lời ca.
- Gv dạy hát từng câu
- Gv đệm đàn
Hoạt động 2:Hát kết hợp các hoạt động.
- Gv đệm đàn
3/Phần kết thúc: 5’
- Gv hát bài hát
- Nêu tính giáo dục của bài hát
- Dặn dò hs học thuộc lòng bài hát và tìm một
vài động tác phụ hoạ khi hát
- Gv nhận xét tiết học
- Hs đọc lời ca theo âm hình tiết tấu
- Hs học hát từng câu
- Hs hát hoàn chỉnh bài với sắc thái thiết tha,trìu
mến
- Lớp hát,tổ hát,cá nhân hát

-Hs hát kết hợp vỗ tay theo phách
-Hát kết hợp đứng vận động tại chỗ.
- Hs nghe lại bài hát 1 lần
-Hs lắng nghe
-Hs lắng nghe
-Hs lắng nghe
* Rút kinh nghiệm qua tiết dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Lịch sử
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
I. MỤC TIÊU:
- KT : Biết sau Cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước những khó khăn to lớn: “giặc đói”, “giặc dốt,
“giặc ngoại xâm”.
- KN :Các biện pháp nhân dân ta đã thực hiện để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt”: quyên góp gạo cho người
nghèo, tăng gia sản xuất, phong trào xóa nạn mù chữ,…
-TĐ : Học sinh lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước.
II. CHUẨN BỊ
GV: Các hình minh họa trong SGK.
Phiếu học tập
HS: SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1.Ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 2’
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài : 1’
b. Phát triển bài: 28’

Hoạt động 1: Hoàn cảnh Việt Nam sau cách
mạng tháng Tám
- Học sinh đọc từ "Từ cuối năm- sợi tóc" thảo luận
nhóm trả lời câu hỏi:
- hs thảo luận nhóm
+ Vì sao nói: ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước - Tình thế vô cùng bấp bênh, nguy hiểm về đất
Phạm Thị Thuỷ Giáo Án Lớp 5
Trường Tiểu học Phú Riềng A Tuần 12
ta ở trong tình thế "Nghìn cân treo sợi tóc". nước gặp muôn vàn khó khăn.
+ Hoàn cảnh nước ta lúc đó có những khó khăn,
nguy hiểm gì?
- Hơn 2 triệu người chết, nông nghiệp đình đốn,
90% người mù chữ , ngoại xâm và nội phản đe
doạ nền độc lập .
- Học sinh phát biểu ý kiến. - Đại diện nhóm nêu ý kiến.
Đàm thoại:
+ Nếu không đẩy lùi được nạn đói và nạn dốt thì
điều gì có thể xảy ra?
- Đồng bào ta chết đói, không đủ sức chống giặc
ngoại xâm.
+ Vì sao Bác Hồ gọi nạn đói và nạn dốt là giặc?
* GV giảng giải thêm về giặc ngoại xâm
- Chúng cũng nguy hiểm như giặc ngoại
xâm.Chúng có thể làm dân tộc ta suy yếu và mất
nước .
Hoạt động 2: Đẩy lùi giặc đói, giặc dốt
- Yêu cầu: Quan sát hình minh họa 2, 3 trang 25, 26
SGK.
- hs quan sát hình minh hoạ sgk
- Hỏi: Hình 2: Nhân dân đang quyên góp gạo.

Hình 3: Chụp một lớp bình dân học vụ.
+ Hình chụp cảnh gì?
+ Em hiểu thế nào là "Bình dân học vụ"
- Yêu cầu học sinh bổ sung thêm các ý kiến khác.
GV nhận xét và kết luận
- Lớp dành cho người lớn tuổi học ngoài giờ
lao động.
Hoạt động 3: Ý nghĩa của việc đẩy lùi "Giặc
đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm"
- Học sinh thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi: - hs thảo luận
+ Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân ta đã làm
được những công việc để đẩy lùi những khó khăn,
việc đó cho thấy sức mạnh của nhân dân ta như thế
nào?
- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng và cho
thấy sức mạnh to lớn của nhân dân ta.
+ Khi lãnh đạo cách mạng vượt qua được cơn hiểm
nghèo, uy tín của Chính phủ và Bác Hồ như thế
nào?
+ Những sự việc trên nói lên truyền thống gì của
nhân dân ta?
- Nhân dân một lòng tin tưởng vào Chính phủ, vào
Bác Hồ để làm cách mạng
-Truyền thống yêu nước ,bất khuất của nhân dân
ta
4. Củng cố: 4’
- Đảng và Bác Hồ đã phát huy được những điều gì
trong nhân dan để vượt qua tình thế hiểm nghèo ?
Giáo viên nhắc lại nội dung
- Nhận xét tiết học

- …..phát huy truyền thống yêu nước bất khuất
của nhân dân
-……phát huy được sức mạnh của toàn dân
5. Hướng dẫn về nhà: 1’
- Chuẩn bị tiết sau.
* Rút kinh nghiệm qua tiết dạy:
Phạm Thị Thuỷ Giáo Án Lớp 5
Trường Tiểu học Phú Riềng A Tuần 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Toán
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU: Biết :
- KT: Nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000,...
- KN : Nhân một số thập phân với một số tròn chục, tròn trăm.
+ Giải bài toán có ba bước tính .
- TĐ : Giáo dục các em có thức học tập .
II. CHUẨN BỊ
GV: bảng phụ
HS: bảng con, SGK
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 5’
- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập
hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
3. Bài mới

a.Giới thiệu bài : 1’
b. Phát triển bài: 30’
Bài 1: làm miệng
a) GV yêu cầu HS tự làm phần a.
- GV yêu cầu HS đọc bài làm của mình trước lớp.
- GV hỏi HS : Em làm thế nào để được
1,48
×
10 = 14,8 ?
- GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 2
- GV yêu cầu HS tự đặt tính và thực hiện phép tính.
- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp
theo dõi và nhận xét.
- HS nghe.
a. 1,48 x 10 = 14,8 0,9 x 100 = 90
15,5 x 10 = 155 2,571 x 1000 = 2571
5,12 x 100 = 512 0,1 x 1000 = 100
- HS làm bài vào nháp
- 1 HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài,
- HS : Vì phép tính có dạng 1,48 nhân với 10 nên
ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của 1,48 sang bên
phải một chữ số.
- HS làm bài bảng con
a) 7,69 b) 12,6 c) 12,82
x 50 x 800 x 40
384,5 10080 512,80

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3
- GV gọi 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.
- 1 HS nhận xét cả về cách đặt tính và thực hiện
phép tính của bạn.
- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp,
Phạm Thị Thuỷ Giáo Án Lớp 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×